Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok aszfaltkeverékek gyártásához, felületi bevonatok készítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok aszfaltkeverékek gyártásához, felületi bevonatok készítéséhez"

Átírás

1 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok aszfaltkeverékek gyártásához, felületi bevonatok készítéséhez Az MSZ EN alapján Nemzeti Alkalmazási Dokumentumként bevezetett e-ut (ÚT ):2008 Útügyi Műszaki Előírás alapján Dr. Ambrus Kálmán Dr. Pallós Imre Közlekedési létesítmények pályaszerkezetei 3. előadás

2 Aszfaltbetonok összetételi arányai kő- kő-

3 Kőanyag megnevezése Az új elnevezés, illetve mérethatár: Természetes Mesterséges Újrahasznosított csak mechanikai hatással előállított ipari eredetű ásványi anyag szervetlen építőanyagból származó < 2 mm - homok 2 45 mm zúzalék > 45 - zúzottkő

4 Útépítésben használt kőanyagok 1. Közetfajták: Magmás Mélységi: gánit, diorit, gabbró Átmeneti- telérkőzetek: diabáz Kiömlési vagy vulkáni kőzetek: riolit, trachit, andezit, dácit, bazalt Üledékes kőzetek Törmelékes kőzetek: homokkő, konglomerát, breccsa, kvarcit, Vegyi és biogén kőzetek: mészkő, kréta, dolomit Átalakult kőzetek: amfibolit, gneisz, granulit, szarukő, kalcit (dolomitárvány),

5 Útépítésben használt kőanyagok 2. Az eruptív kőzetek vulkáni tevékenység során keletkezett, döntően alumínium, vas, kalcium, nátrium, kálium, magnézium tartalmú szilikátolvadékok. Azon eruptív, vagyis magmás kőzetek, amelyek SiO 2 (kovasav) tartalma meghaladja a 65%-ot, savanyúak, amelynek SiO 2 tartalma 52-65% közé esik, neutrálisnak, illetve az 52%-nál kisebb SiO 2 tartalmú kőzetet bázikusnak nevezzük. A tömör, kemény, igen teherbíró és időjárásálló építőkövek gránit, andezit, bazalt tartoznak ebbe a csoportba. A legsavanyúbb mélységi magmás kőzet a gránit. Kemény, fagyálló, tömött, drága de viszonylag tartós kőanyag, lábazatok és szobortalapzatok számára, kültéren csiszolva, beltéren csiszolt, polírozott formában is. Ismeretes fehér, szürkés, sőt, rózsaszínű árnyalataiban. Útépítésre nem igazán alkalmas. A káliföldpát és kvarc-tartalmú sárgás, vagy szürkésbarna, igen szilárd, erősen üveges szövetű riolit elsősorban az út és a vasútépítkezések köve, de szegélyköveket is készítenek belőle. A szürkés, barnás andezit legfontosabb dioritmagmás kiömlési kőzetünk. Néhol zöldes, vöröses, rózsaszínes árnyalataiban is előfordul. Színe elsősorban vasvegyületeitől függ. Használjuk zúzottkőként, útépítési hasítottkőként. A bázisos bazalt valamennyi kiömlési kőzetünk közül a legszilárdabb és egyúttal a legjobb minőségű. Tömött, sötét kőanyag, szürkés, barnás, matt, feketébe hajló árnyalatai ismertek. Nefelin- és kőzetüveg tartalma építéskor hátrányos lehet. Útépítésre zúzottkőként és kockakőként is felhasználható.

6 Útépítésben használt kőanyagok 3. A legfontosabb, legáltalánosabban használatos kőzetanyag, Közép Európában a vegyi üledékes eredetű mészkő. Magyarország területének tekintélyes részén fordul elő a felszínen, vagy felszín közelében építésre alkalmas mészkő. A mészkő anyagának fő alkotórésze a kalciumkarbonát (CaCO 3 ), amely nagyjából kristályos állapotban van jelen ismeretes mészkőfajtáinkban. A mészkövek általában tengerekben és édes állóvizekben rakódtak le. A földtörténeti ókorban és középkorban keletkezett mészkövek kialakulásuk során nagyobb nyomás alá kerülve, kifejezetten tömötté váltak, míg a fiatalabb, újkori, tengeri eredetű mészkövek többnyire nagyobb szemcséjűek, ikrásak és durvábbak; bennük sok ősmaradvány ismerhető fel. Dolomit [CaMg(CO 3 ) 2 ] Gyenge szilárdság törik Porózus bitumen olajos részét beszívja

7 Útépítésben használt kőanyagok 4. Másodlagos nyersanyagok: Bánya meddők ; erőműi pernye ; kohászati salak ; bontott építési anyag Kohósalak az acélgyártás mellékterméke. A kohósalakot izzó, még folyós állapotban cm vastag rétegben öntik ki, ami ott megdermed. A benne lévő gázok eltávoznak, így tömött szilárd kohósalakkő alakul ki belőle. Ezt azután törik és osztályozzák. A kohósalakkövet elsősorban szórt alapként, vagy mechanikai stabilizációhoz alkalmazzuk. Képes utószilárdulásra, mert nedvességet kapva hidraulikus kötés alakul ki benne. A benne lévő mésztartalom és kovasav (SiO2) tartalomtól függően lehet savanyú illetve bázikus. A savanyú anyag rideg, üveges és törékeny, a bázikus pedig mállásra hajlamos. A legjobb az enyhén bázikus anyag, aminek jó a tapadása és hidraulikus kötőképessége. Kedvező, jó minőségű a dunaújvárosi erőműből származó kohósalakkő.

8 Magyarország jelentősebb kőbányái

9 Fogalmak, jelölések zúzottkő termékek Mélységi, kiömlési, vagy vegyi üledékes kőzetből útépítési célra töréssel és osztályozással előállított, meghatározott fizikai, szemszerkezeti, tisztasági jellemzőkkel rendelkező termékek. zúzottkavics termékek Kavicsból (természetesen aprózódott, legömbölyödött, túlnyomóan kvarc, kvarcit szemekből álló üledékes kőzethalmaz) útépítési célra töréssel és osztályozással előállított szemekből álló vagy ilyen szemeket tartalmazó, meghatározott fizikai, szemszerkezeti, tisztasági jellemzőkkel rendelkező termékek

10 Szitaméretek a termékek szemmegoszlásának meghatározásához: A termékek szemeloszlását az un. alap+1 szitasorozat mm-ben megadott értékeivel kell meghatározni: 0,063 ; 0,125 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5,6 (5) ; 8 ; 11,2 (11) ; 16 ; 22,4 (22) ; 31,5 (32) ; 45 A zárójeles kerekített értékeket a termékek (frakciók) egyszerűsített megadására kell használni.

11 d névleges alsó szitaméret: Az a szitaméret, amin a besorolási kategóriának megfelelően előírt aránynál (15 %) kevesebb esik át. D névleges felső szitaméret: Az a szitaméret, amin a besorolási kategóriának megfelelően előírt aránynál (85-90 %) kevesebb marad fent.

12 termékek (frakciók) a d névleges alsó és D névleges felső szitaméretű zúzott kőanyaghalmazok, szemnagyság határaikat d/d jellel fejezünk ki. A kőanyaghalmaz szűk szemnagyság-határú (szűk frakciós) D/d<2 feltétel esetén, egyébként nyújtott szemnagyság-határú (nyújtott frakciós). 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5,6 (5) ; 8 ; 11,2 (11) ; 16 ; 22,4 (22) ; 31,5 (32) ; 45 Az ÚT Útügyi Műszaki Előírás szerint: KZ, NZ és Z jelű zúzottkő, ZK jelű zúzottkavics termékeket különböztetünk meg. szemszerkezet A szemszerkezet a termék szemmegoszlásának és szemalakjának összefoglaló megnevezése.

13 a szemszerkezet leíró jelölések: G C = az egyes termékek szemmegoszlási követelményeire, a felső és az alsó névleges szemnagyságú szitán előírtan áthulló értékekre vonatkozik. (Példa: KZ 11/16 termék esetében előírás: G c 90/15, Ez azt jelenti, hogy a felső D szitaméreten az anyag 90 %-ának át kell hullania, az alsó szitaméreten pedig legfeljebb 15 % eshet át. G F = a d=0 névleges alsó méretű termékek D=2mm névleges felső szemnagyságú szitán előírtan áthulló értéke. (Ez egyetlen magyar termékre az NZ 0/2 termékre vonatkozó előírás: NZ 0/2 G F 85, ami azt jelenti, hogy a 2 mm-es szitán az anyag 85 %-ának át kell esnie, azaz a 2 mm-es szitán legfeljebb 15 % anyag maradhat fenn! G A = a d=0 névleges alsó méretű nyújtott-frakciós termékeknek a névleges felső szemnagyságú szitán előírtan áthulló értéke. (Példa Z 0/11 termék esetében előírás: G A 85, azaz a 11,2 mm-es rostán az anyag legalább 85 %-ának át kell hullania.)

14 MSZ EN Lemezességi szám 4 mm-nél nagyobb szemcsék D 2 d esetén, szitálással több D i 2 d i d i / D i frakció alapján számolható Fl 20 < 20% lemezes szem

15 MSZ EN Szemalaktényező 4 mm-nél nagyobb szemcsék D 2 d esetén, d i / D i frakció alapján D 2 d esetén, szitálással több D i 2 d i d i / D i frakció alapján számolható Sl 20 < 20% lemezes szem

16 Kifolyási idő (szemalak) vizsgálat 2. (MSZ EN 933-6) M 1 ρ 2,70 rd = ± 0, 002 [ kg] 0,063/2 ill. 0,063/4 mm szemcse kifolyási idejének mérése E CS

17 Szemszerkezeti csoportok jelölése KZ 16/22 (G C 90/10, f 1, Sl 20 (ÚT) ) D szitán 90%, d szitán 10% esik át 0,063 szitán < 1% NZ 11/22 (G C 90/15, f 2, Sl 50 (ÚT) ) Z 4/22 (G C 85/20, f 4, Sl 70 (ÚT) ) Lemezes szemek mennyisége < 20% (Útügyi előírás!) ZK 90/1 11/22 (G C 90/15, f 2, Sl 25 (ÚT), C 90/1 ) tört / teljesen gömbölyű szemek (ez lehet megadott d 4mm esetén teljesen és részben tört, ha felület >50%-a tört d 4mm esetén teljesen gömbölyű, ha felület <10%-a tört

18 f = a 0,063 mm-es szitán áteső finomszem tartalom. (A jel utáni számérték az áteső finomszem tartalom megengedett mennyiségét jelzi tömeg %-ban), FI = szemalakot jellemző lemezességi szám az MSZ EN szerint vizsgálva. (A jel utáni indexben lévő számérték a nem megfelelő alakú szemek megengedett hányadát jelzi), SI = szemalak tényező az MSZ EN szerint vizsgálva. SI = szemalak tényező az MSZ EN szerint vizsgálva. (A jel utáni indexben lévő számérték a nem megfelelő alakú szemek megengedett hányadát jelzi.)

19 KZ, NZ, Z és ZK termékek szemszerkezeti követelményei A szemszerkezeti követelmények megadásánál az egyes tulajdonságok meghatározásra az alábbi vizsgálati szabványok alkalmazhatók: szemeloszlás meghatározására: MSZ EN szerint, a finomszem tartalom meghatározására az MSZ szerinti vizsgálattal a 0,063 mm-es szitán áthulló rész mennyiségét, tömeg %-ban. A finom kőanyaghalmaznak minősülő (D 2 mm) termék esetében és a d=0 névleges alsó szemnagyságú nyújtott frakciós termékek esetében ezen előírás az MSZ EN szerinti f10 finomszem osztályt, a durva kőnyaghalmazú (d 2 mm) termékek esetében pedig f1 és f2 finomszem osztályokat különböztet meg,

20 KZ termékek szemszerkezeti követelményei KZ 2/4 KZ 2/5 KZ 4/8 KZ 8/11 KZ 11/16 KZ 16/22 KZ 22/32 Szemszerkezeti jellemzők G c 90/15,f1 G c 90/15, f1, FI 20 G c 90/15,f1,FI 35 Szitaméret, mm KZ termékek szemmegoszlása, áthullott rész, tömeg% 45 mm felső méretet ellenőrző (2 D) felső méretet ellenőrző (1,4 D), legalább 98 felső (D) közbenső D/1, alsó (d), legfeljebb 15 alsó méretet ellenőrző, legfeljebb (d/2) 5 0,063, legfeljebb 1 lemezes szemek mennyisége az MSZ EN szerint, tömeg %, legfeljebb 20 35

21 100,0 KZ típusú kőanyag szemeloszlás 90,0 > 90% 80,0 70,0 60,0 KZ 4/8 (G C 90/15 f1 F20) áteső ő m % 50,0 40,0 30,0 20,0 f1 ha 0,063-nál < 1% d/2 -nél max 5% 10,0 < 15% 0,0 0 0,063; 0,125 0,25 0, ,6 8 11, ,4 ( d [mm])^

22 NZ termékek szemszerkezeti követelményei Szemszerkezeti jellemzők NZ 0/2 NZ 0/4 NZ 4/11 NZ 11/22 NZ 22/32 G F 85; f10 G A 85; f10 G c 90/15, f2, FI 50 Szitaméret, mm NZ termékek szemeloszlása, áthullott tömeg % 45 mm felső méretet ellenőrző (2 D) felső méretet ellenőrző (1,4 D) felső (D) közbenső ellenőrző (D/1,4) közbenső ellenőrző (D/2) alsó (d), legfeljebb - 15 alsó méretet ellenőrző (d/2), legfeljebb - 5 0,063 mm, legfeljebb 10 1) 2 metilénkék érték, (MB F ) megadandó - lemezes szemek mennyisége az MSZ EN szerint, tömegszázalék, legfeljebb 2)

23 Z termékek szemszerkezeti követelményei Szemszerkezeti jellemzők Z 0/4 Z0/11 Z 0/22 Z 0/32 G A 85, f10 Szitaméret, mm Z- termékek szemmegoszlása, áthullott tömeg % 45 mm felső méretet ellenőrző (2 D) felső méretet ellenőrző (1,4 D), legalább felső (D) közbenső ellenőrző D/ ,063 mm, legfeljebb 10 1) Metilénkék érték, (MB F ) 98 megadandó lemezes szemek mennyisége MSZ EN - nincs követelmény 933 szerint, tömeg %, legfeljebb 2)

24 ZK termékek szemszerkezeti követelményei Szemszerkezeti jellemzők ZK0/4 ZK 4/8 ZK 4/11 ZK 8/11 ZK 8/16 ZK 11/22 G A 85, f10 G c 85/15, f2, FI 25, C 90/1 Szitaméret, mm% ZK-termékek szemmegoszlása, áthullott tömeg % felső méretet ellenőrző (1,4 D) 100 felső (D) közbenső ellenőrző (D/1,4) közbenső ellenőrző (D/2) alsó (d), legfeljebb - 15 alsó méretet ellenőrző (d/2), legfeljebb - 5 0,063 mm-nél kisebb rész, legfeljebb 10 1) 2 Metilénkék érték, (MB F ) megadandó - lemezes szemek mennyisége MSZ EN szerint, tömeg %, legfeljebb 2) kifolyási tényező, e cs megadandó a tört/gömbölyű felületű szemek százaléka, tömeg%, legfeljebb - 90/1

25 Aszfaltok gyártásához felhasználható zúzott kőanyagok 1. Zúzott homokként az e-út (ÚT ):2008 Útügyi Műszaki Előírás szerinti; NZ 0/2 termék, G F 85, f10 szemszerkezetű, NZ 0/4 termék, G A 85, f10 szemszerkezetű, Z 0/4 termék, G A 85, f10 szemszerkezetű, ZK 0/4 termék, G A 85, f10 szemszerkezetű zúzottkő, zúzottkavics termékek használhatók fel. Az F-jelű kopóréteg keveréktípusok esetében csak NZ 0/2 és NZ 0/4 termékek használata megengedett.

26 Aszfaltok gyártásához felhasználható zúzott kőanyagok 2. Zúzottkő és zúzottkavics termékek az e-út (ÚT ) alapján AC réteg N igénybevételi kategória Termékek (frakciók) kopó NZ 4/11 ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11 1) KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, Kivételes esetekben: KZ 11/16 KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ 11/16 kötő NZ 4/11, NZ 11/22 Z 0/11, Z 0/22 ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11, ZK 8/16, ZK 11/22 1) Kivételes esetekben: KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ 11/16 alap NZ 4/11, NZ 11/22, NZ 22/32 Z 0/11, Z 0/22, Z 0/32 ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11, ZK 8/16, ZK 11/22 1) Kivételes esetekben: KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ 11/16, KZ 16/22, KZ 22/32 F KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ 11/16, KZ 16/22 NZ 4/11, NZ 11/22 KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ 11/16, KZ 16/22, KZ 22/32 NZ 4/11, NZ 11/22, NZ 22/32 Z 0/11, Z 0/22, Z 0/32 ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11, ZK 8/16, ZK 11/22 1)

27 Fizikai követelmények Az útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok általános kőzetfizikai tulajdonságainak megítélésére a Los Angeles aprózódási ellenállás, a vizes eljárású mikro-deval aprózódási ellenállás, a fagyállóság megítélésére pedig Magnézium-szulfátos kristályosítási veszteség vizsgálatokat kell végezni. LA = Los Angeles-aprózódási osztály, a jel utáni indexben lévő számérték az aprózódás mértékét jelzi.) MDE = Mikro-Deval aprózódási osztály (vizes eljárás), a jel utáni számérték az aprózódás mértékét jelzi.) MS = Magnézium-szulfátos kristályosítási osztály, a jel utáni számérték a kristályosítási aprózódás mértékét jelzi. PSV = Csiszolódási osztály, a jel utáni számérték a csiszolódási ellenállás értékét jelzi. E vizsgálatok eredményei alapján mindhárom jellemzőt tekintve külön-külön LA, M DE és MS (teljesítmény-szintet jelző) osztályokat kell megállapítani.

28 Aprózódás vizsgálat, Los Angeles dob MSZ EN

29 Los Angeles vizsgálat MSZ EN Aprózódás Referencia minta mm es frakció, 5000 g minta a 11,2 szitán essen át 30-40% vagy a 12,5 szitán essen át 60-70% (Szükség esetén a minta szétszitálásával kell a fentinek megfelelő keveréket kell létrehozni.) min -1 sebességgel 500 fordulat után 1,6 mm-es szitán vizes mosással átszitálni, a fennmaradt mennyiséget kiszárítani (m) mm-es alaphalmaz esetén 5000 ± 2 g tömegű minta mellé 11 db g acélgolyó A szabvány alternatív frakciók alkalmazását is megengedi: 4 8 mm esetén 8 db acélgolyó 6,2 10 mm esetén 9 db acélgolyó 8 11,2 mm esetén 10 db acélgolyó 11,2 16 mm esetén 12 db acélgolyó 5000 m LA = 50 LA 20 (15 20%) aprózódás

30 Aprózódási ellenállás: Los Angelesi aprózódás megengedett értéke szerinti osztályok Los Angeles aprózódás (tömeg %) Osztály (LA) 15 LA LA LA LA LA 40

31 Aprózódás: Mikro Deval aprózódás megengedett értéke szerinti osztályok Mikro-Deval aprózódás (tömeg %) Osztály (M DE ) 10 M DE M DE M DE M DE 25

32 Vizes mikrodeval vizsgálat MSZ EN Kopásállóság referencia minta mm közötti frakció, 500 g minta) a 11,2 szitán essen át 30-40% vagy a 12,5 szitán essen át 60-70%.(Szükség esetén a mintát szét kell szitálni és a fentinek megfelelő keveréket kell létrehozni.) 100 ± 5 min -1 sebességgel ± 5 fordulat után 1,6 mm-es szitán vizes mosással átszitálni, a fennmaradt mennyiséget kiszárítani (m) mm-es alaphalmaz esetén:500 ± 2 g tömegű minta mellé 5000 ± 5 g acélgolyó és 2,5 l víz MSZ EN :1996/A1 alternatív frakciók alkalmazását engedi meg: 4 6,3 mm esetén 2000 ± 5 g acélgolyó 6,3 10 mm esetén 4000 ± 5 g acélgolyó 8 11,2 mm esetén 4400 ± 5 g acélgolyó 11,2 16 mm esetén 5400 ± 5 g acélgolyó M DE 20 (aprózódás 15 20%) M DE = 500 m 5

33 Mikro Deval vizsgálat (MSZ EN )

34 Időállóság vizsgálata, szulfátos próba (MSZ EN ) MgSO 4 szulfátoldatot használunk (1500 g / 1 liter vízben) M 1 2 * 500 g, d = mm-es frakció 17±0,5 órán keresztül telítjük 2±0,25 óra lecsepegtetés 24±1 óra kiszárítás 110±5 ºC-on 5±0,25 óra hűtés és mosás Egy ciklus 48 óra, 5 ciklust kell végrehajtani. Az alsó szemcseméretű (d=10 mm) szitán át szitáljuk, fennmaradt mennyiséget mérjük (M 2 ). = M M M MS MS 18 (aprózódás 15 18%)

35 Fagyállóság ellenőrzése: A magnéziumszulfáltos kristályosítási veszteség megengedett értéke szerinti osztályok Magnéziumszulfáltos veszteség (tömeg %) Osztály (MS) 18 MS MS 25

36 Egyéb kőzetfizikai követelmények, jellemzők A KZ jelű termékek MSZ EN szerinti csiszolódási ellenállása legalább PSV 50 osztály legyen, ha a terméket az e-ut (ÚT ), az e-ut (ÚT ) és az e-ut (ÚT ) szerinti kopóréteg aszfalttípusokhoz kívánják felhasználni.

37 Ásványi anyag polírozódás vizsgálata P1 és P2 csiszolódási osztály

38 Ásványi anyag polírozódás vizsgálata

39 Kőzetfizikai besorolás

40 Az aszfaltbetonok gyártásához felhasználható zúzottkő és zúzottkavics termékek fizikai követelményei az e-út (ÚT ) alapján igénybevételi kategória AC réteg N F fizikai követelmények, legalább kopó LA 25, MDE 20, MS 18 LA 20, MDE 15, MS 18 kötő LA 30, MDE 25, MS 25 LA 25, MDE 20, MS 18 alap LA 40, MDE 25, MS 25 LA 25, MDE 20, MS 25

41 Egyéb fizikai jellemző megadandó értékkel Az MSZ EN szabvány magyarországi értelmezését adó e-út (ÚT ) Útügyi Műszaki Előírás ugyan nem támaszt követelményeket, de a kőzetfizikai jellemzőt vizsgálni kell, az megadandó érték: az MSZ EN szerint a szemek testsűrűsége és vízfelvétele, fagyállóság meghatározása az MSZ EN , vagy MSZ EN szerint, a fagyállósági osztály megfelelőségének vizsgálata az MSZ EN A melléklete alapján.

42 Egyéb fizikai jellemzők, amelyekre nincs követelmény előírva Az MSZ EN szabvány magyarországi értelmezését adó ÚME nem támaszt követelményeket, azaz nincs követelmény az alábbiakban felsorolt kőzetfizikai tulajdonságokra; az MSZ EN szerinti ütőszilárdságra, az MSZ EN szerinti felületi kopási ellenállásra, az MSZ EN szerinti szöges járműabroncsok koptató hatásával szembeni ellenálló-képességre, az MSZ EN szerinti vízfelvételre, az MSZ EN szerinti halmazsűrűségre, az MSZ EN szabvány pontja alatt felsorolt un. tartóssági jellemzőkre, az MSZ EN szerinti hőlökés-állóságra, az MSZ EN szerinti tapadó-képességre, az MSZ EN szerint a bazalt napszúrása, az MSZ EN pontja szerinti kémiai követelmények

43 MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSE Az útépítési zúzottkő és zúzottkavics termék megfelelőség értékelése során a gyártó kezdeti típusvizsgálatokat és az MSZ EN B melléklete szerinti gyártásellenőrző rendszert kell működtetnie 2+ jelű megfelelőség igazolás módozat alkalmazásával.

44 Az üzemi gyártásellenőrzés körébe vonatkozó egyes tulajdonságok vizsgálatait a Gyártónak az alábbi gyakoriságokkal kell elvégezni: szemmegoszlási jellemzők hetente legalább 1 finomszem tartalom hetente legalább 1 finomszemek minősége (metilénkék érték) évente legalább 2 lemezességi szám (NZ 0/2, NZ 0/4, Z 0/4 és ZK 0/4 termékek kivételével) havonta legalább 1 szemalaktényező (NZ 0/2, NZ 0/4, Z 0/4 és ZK 0/4 termékek kivételével) havonta legalább 1

45 kifolyási tényező csak a ZK 0/4 termékre vonatkozóan havonta legalább 1 a tört/gömbölyű felületű szemek százaléka, a ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11,ZK 8/16 és ZK 11/22 termékek esetében havonta legalább 1 Los Angelesi aprózódás évente legalább 1 Mikro Deval aprozódás évente legalább 1 Magnézimuszulfátos krisztályosítás évente legalább 1 PSV csiszolódási ellenállás évente legalább 1 szemek testsűrűsége és vízfelvétele kétévente legalább 1 fagyállósági osztály (vízfelvétel, fagyállóság) kétévente legalább 1

46 A Gyártó kötelezettsége, hogy; a vizsgálati körülményekről és eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet állítson ki, a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot tegyen, a szállítói megfelelőségi nyilatkozatokat a szállítmányhoz csatolja, illetve a felhasználó (Vevő) rendelkezésére bocsássa, a vizsgálati jegyzőkönyveket, a szállítói megfelelőségi nyilatkozatokat 10 évig kell megőrizze.

47 MEGNEVEZÉS A Gyártónak Magyarországon az e-út (ÚT ) szerinti megnevezéseket és jelöléseket kell alkalmaznia, megadva Gyártó telephelynek nevét, a termék jelét, zárójelbe foglaltan a fizikai jellemzők szerződés szerinti követelményeire vonatkozó jeleket, továbbá a termék kőzetfajtájának megnevezését. Példák: Tállya, KZ 8/11 (LA 20, M DE 15, MS18) andezit, Uzsa, NZ 4/11 (LA 20, M DE 15, MS18) bazalt, Nógrádkövesd, Z 0/4 andezit Hegyeshalom, ZK 8/16 (LA 25, M DE 20, MS18) zúzottkavics

48 Töltőanyagok az e-út (ÚT ) (Az MSZ EN alapján bevezetett NAD) Idegen kőliszt (mészkőliszt) illetve max. az elszívás arányában visszaadagolt szállópor (exhausztorpor) Idegen kőliszt szemeloszlása (MSZ EN szerint vizsgálva) Szitaméret, mm Áthullott anyag tömegszázaléka 2, , , F kategóriájú aszfaltkeverékekhez való felhasználás esetén további vizsgálat: merevítő hatás kalciumkarbonát tartalom káros finom szemek

49 Töltőanyagok Ridgen féle készülék 10±1 g kiszárított anyagot 100 ütéssel tömörítünk Mérjük a tömörített térfogatot, abból a sűrűséget: H R =100*(1-s t /s 0 ),

50 A káros finom szemek vizsgálata metilénkék méréssel történik;

51 A töltőanyagok stabilizáló hatásának vizsgálata lágyuláspont méréssel történik; B 70/100 bitumennel bitumen : töltőanyag keveréket készítünk, és ennek mérjük a lágyuláspontját.

52

53 Köszönöm a figyelmet!

Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben

Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben Orbán Balázs Dr. Pallós Imre: Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben Kő és Kavicsbányászati Napok Budapest, 2008. október 17. 1 1.) Helyzetismertetés Az aszfalt egy olyan viszkoelasztikus

Részletesebben

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Dr. Kausay Tibor Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 Konferencia Budapest, 2008. november 26. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára.

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára. 1 Az MSZ EN 4798-1:2004 Beton. 1. rész. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei Magyarországon című szabvány 5.1.3. Aalékanyagok című

Részletesebben

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján Dr. Czoboly Olivér Beton Technológia Centrum Kft. Budapest, 2018.04.13. MSZ 4798:2016 újszerűsége Beton. Műszaki követelmények,

Részletesebben

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás.

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás. Fedlap: B Javítás Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.62

Részletesebben

Út- és közúti műtárgyépítési kőanyaghalmazok. Készítették: Bobály János Ézsiás László Kárpáti László Szabó Róbert

Út- és közúti műtárgyépítési kőanyaghalmazok. Készítették: Bobály János Ézsiás László Kárpáti László Szabó Róbert Út- és közúti műtárgyépítési kőanyaghalmazok e-út 05.01.15 2018 Készítették: Bobály János Ézsiás László Kárpáti László Szabó Róbert Tartalom jegyzék 1. Miért kell új UME? 2. UME szerint termékek 3. Szigorítások

Részletesebben

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások. Előírás.

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások. Előírás. Fedlap: B Javítás Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.52

Részletesebben

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással Kód Megnevezés Előírás 1.1 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 4488:1976 1.2 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 140436:1981 1.3 Vizsgálati minta előkészítése MSZ 182841:1991 1.4 Víztartalom MSZ 140436:1980. 1.2.1

Részletesebben

Állásfoglalás az ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című. útügyi műszaki előírás elvi alapjainak védelmében

Állásfoglalás az ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című. útügyi műszaki előírás elvi alapjainak védelmében Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek

Részletesebben

HOMOK, HOMOKOS KAVICS ÉS KAVICS

HOMOK, HOMOKOS KAVICS ÉS KAVICS ???? (nem látszik a szöveg!) Tartalmazza a Sz. K. 1982. 1. számában megjelent módosítást Magyar Népköztársasági Országos Szabvány HOMOK, HOMOKOS KAVICS ÉS KAVICS MSZ 18293 79 Az MSZ 449 57 helyett G 17

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

ZÚZOTTKÖVEK KŐZETFIZIKAI TULAJDONSÁGAI A MINŐSÍTÉS GYAKORLATÁBAN

ZÚZOTTKÖVEK KŐZETFIZIKAI TULAJDONSÁGAI A MINŐSÍTÉS GYAKORLATÁBAN Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006 ZÚZOTTKÖVEK KŐZETFIZIKAI TULAJDONSÁGAI A MINŐSÍTÉS GYAKORLATÁBAN Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, arpase@freemail.hu,

Részletesebben

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban - 1 - Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban 1. Bevezetés Az építési célú kőanyaghalmazok beleértve a betonadalékanyagokat is tulajdonságainak és megfelelőségének szabályozására az MSZT/MB 113.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló

Részletesebben

Adalékanyagok szemalakja

Adalékanyagok szemalakja Adalékanyagok szemalakja Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Kht. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2010. május 20. 1 A szemalaknak elsősorban a zúzottkövek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1077/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építőipari Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1258/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002 Fedlap: B Javítás Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok Előírás Kiadás éve: 2002 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 08.02.22 (ÚT 2-3.506) MAÚT-kategória: előírás Impresszum: 2002. június

Részletesebben

Anyagtan - Laborgyakorlat. Építőkövek

Anyagtan - Laborgyakorlat. Építőkövek Anyagtan - Laborgyakorlat Építőkövek Kőzetek csoportosítása 1. Magmás kőzetek 1.1 Mélységi kőzetek a Föld magmájából keletkeznek kristályos szerkezetűek nagy szilárdság, tömörség, keménység előfordulás:

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő)

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI 2019. március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) Az árak a minősítést, jegyzőkönyv- és szakvélemény készítést nem tartalmazzák.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1077/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építõipari Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1076/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium Telephelyek címe: Székesfehérvári

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1435/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Innovációs Technológiai Főmérnökség

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1743/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnika

Részletesebben

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE Ismeretek a BME házi feladat elkészítéséhez Dr. Kausay Tibor Kausay 1 Kausay 2 Kausay 3 Ugyanebből a meggondolásból alkalmazzák a négyzetlyukú szitákat, ugyanis

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1435/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Innovációs Technológiai Főmérnökség Központi laboratórium (Budapesti

Részletesebben

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban - 1 - Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Mérnökgeológia Kőzetmechanika 2008. Konferencia kiadvány (Szerkesztette Török Ákos és Vásárhelyi Balázs) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1076/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Új Csóri

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek Balogh Lajos, Vinczéné Görgényi Ágnes 1 Tartalom Normál útépítési bitumenek Kemény útépítési bitumenek Modifikált bitumenek Vizsgálati

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) oldalszámok: 259-270 Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Kausay Tibor Budapesti Műszaki Egyetem Építőanyagok

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése ÉPÍTŐANYAG-IPAR Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

A kõzetek elõkészítésének technológiai megoldásrendszere az útépítési alapanyagok követelményei szempontjából

A kõzetek elõkészítésének technológiai megoldásrendszere az útépítési alapanyagok követelményei szempontjából A kõzetek elõkészítésének technológiai megoldásrendszere az útépítési alapanyagok követelményei szempontjából Frey Gyula okl. bányamérnök Sandvik Rock Processing, Budapest Bevezetés Napjainkban kiélezett

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR (6065 Lakitelek. külterület 0115/32. hrsz.; 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.;

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. MASTER WAY Labor 1 (Lakiteleki Mobil Laboratórium: 4272 Sáránd külterület 105

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. Labor (Lakitelki Mobil Laboratórium: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér

Részletesebben

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1.

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1. Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1 Tartalom 1. Előszó 2. Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások, szakkifejezések

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1413/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 3261 Abasár, 339/5 hrsz. 2)

Részletesebben

SZILIKÁTTUDOMÁNY. Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében

SZILIKÁTTUDOMÁNY. Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében SZILIKÁTTUDOMÁNY Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1271/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

A recski kőzetváltozatok értékelése

A recski kőzetváltozatok értékelése A recski kőzetváltozatok értékelése Gálos Miklós BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, mgalos@freemail.hu Kárpáti László BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, karpati.laci@gmail.com ÖSSZEFOGLALÁS:

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

Bobály János KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft.

Bobály János KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. ÖSSZEFÜGGÉS A ZÚZOTTKŐ SZEMALAKJA ÉS A VASÚTI LOS ANGELES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI KÖZÖTT Bobály János KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Kulcsszavak: vasúti ágyazati kő, szemalak vizsgálat, Los Angeles vizsgálat

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR Telephelyek címe: Központi Mobil

Részletesebben

Útépítési Akadémia 8., 2007. 02. 22. 1

Útépítési Akadémia 8., 2007. 02. 22. 1 EURÓPAI ASZFALT TERMÉK SZABVÁNYOK MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSE MAÚT AKADÉMIA (8. Konferencia) Az EN aszfalt termékszabványok hazai bevezetése (Dr. Pallós Imre) A rendezvény szervezője: COLAS HUNGÁRIA Technológiai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1151/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

MUNKAANYAG. Győri Zsuzsanna. Természetes anyagú kőtermékek fajtái, felhasználásuk az útépítésben. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Győri Zsuzsanna. Természetes anyagú kőtermékek fajtái, felhasználásuk az útépítésben. A követelménymodul megnevezése: Győri Zsuzsanna Természetes anyagú kőtermékek fajtái, felhasználásuk az útépítésben A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I. A követelménymodul száma: 0598-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium (Budapesti egység: 1151 Budapest, Károlyi

Részletesebben

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld szerkezete: réteges felépítés... Litoszféra: kéreg + felső köpeny legfelső része Kéreg: elemi, ásványos és kőzettani összetétel A Föld különböző elemekből

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA

ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA Műszaki földtudományi alapszak 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ásványtani-Földtani Intézet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1738/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság, Útállapot vizsgálati osztály,

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése ÉPÍTŐANYAG-IPAR Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1691/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Keleti laboratórium

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1270/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Veszprémi

Részletesebben

TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása

TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása 1 / 34 oldal Termékcsoport Termékspecifikáció Módja A megfelelőség igazolás Kijelölt szervezet feladata Vizsgálati szabványok Ellenőrzésre vonatkozó szabványok I. Előre gyártott betontermékek 1. MSZ EN

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. 1. Magmás 2. Üledékes 3. Metamorft (átalakult) A kőzetképződés körfolyamata (Juhász Á. nyomán) KELETKEZÉS Forró kőzetolvadék

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Falra rakható terméskövek

Falra rakható terméskövek Falra rakható terméskövek 3-4cm magas vágott kövek A telephelyen kapható bármely kőből vágott 3-4cm magas változó hosszúságú felburkolásra alkalmas kövek: 10000 Ft/m 2 Bakonyi homokkő Bakonyi homokkő 1-3

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1220/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (Dunakeszi Vizsgálóhely: 2120 Dunakeszi,

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Építési zúzott kõanyag termékek kõzetfizikai jellemzése 1

Építési zúzott kõanyag termékek kõzetfizikai jellemzése 1 Építési zúzott kõanyag termékek kõzetfizikai jellemzése 1 DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék betonopu@t-online.hu Rock physical characteristics of crushed stone products for construction

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT () a NAT-1-18/007 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Budapest Laboratórium (1116 Budapest, Építész u. 0-.; 678

Részletesebben

Vasúti ágyazati zúzottkövek minőségi követelményei

Vasúti ágyazati zúzottkövek minőségi követelményei - 1 - Vasúti ágyazati zúzottkövek minőségi követelményei ÖSSZEFOGLALÁS A vasúti ágyazati zúzottkő hazai műszaki követelményei az ERRI nemzetközi kutatóintézeti ajánláson [4] alapulnak, amely ajánlásokat

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása Falazóelemek Törökné Horváth Éva tudományos osztályvezető ÉMI Kht. Mechanikai Tudományos Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi

Részletesebben

Falra rakható terméskövek

Falra rakható terméskövek Falra rakható terméskövek Az árlistában szereplő árak a raklapon 1 sort tartalmaznak ahol "/sor" a mértékegység, mely kb. 0.9-1 m-t fed le a burkolandó felületen, függően a fuga szélességétől. "Malaga"

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ a téglakó TÉGLAKÔ AZ ÚJ TERMÉK RENDKÍVÜL ELÔNYÖS TULAJDONSÁGOKKAL BÍR Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló. Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Győri Minőségvizsgálati Laboratórium

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Repülőtéri burkolatok építése és építési tapasztalatai

Repülőtéri burkolatok építése és építési tapasztalatai Repülőtéri burkolatok építése és építési tapasztalatai Előadó: Sipos László VERBAU Kft Tel: 0630/3494234 Email: sipos.laszlo@verbau.hu FERIHEGYLISZT FERENC POLGÁRI REPÜLŐTÉR Pályaburkolat építése Pályaburkolat

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1659/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe Talaj

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben