Állásfoglalás az ÚT :2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című. útügyi műszaki előírás elvi alapjainak védelmében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állásfoglalás az ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című. útügyi műszaki előírás elvi alapjainak védelmében"

Átírás

1 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című útügyi műszaki előírás (továbbiakban ÚME) az MSZ EN 3043:003, MSZ EN 34:003, MSZ EN 385:003 és MSZ EN 60:006 európai szabványok hazai értelmezését és nemzeti alkalmazását tárgyalja, és ezt az egységes szemléletét a jövőben is feltétlenül meg kell tartani. A hazai piaci keretek nem teszik lehetővé (nem is lenne inokolt) sem a kőbányáink mainál szűkebb specializálóását, sem egy kőbányán belül különféle útépítési célú termelési vonalak és tárolóhelyek kiépítését. Következésképpen hiába készülnének külön aszfalt-, betonaalékanyag, kötőanyag nélküli zúzottkő stb. műszaki előírások, a kőbányaipar csak ezek egyikének megfelelő zúzottkövet lenne képes gyártani, ezáltal a többi felhasználó követelményeiknek nem tuna érvényt szerezni. A fenti EN szabványok szisztémájának ily móon történő hazai leképezése renezetlenséget okozna az útépítési zúzottkő piacon, ami teljes mértékben ellentétes az ÚME célkitűzéseivel, arról nem is szólva, hogy félévszázaos hazai gyakorlatunkkal is szöges ellentétben állna. Továbbra is bármi áron biztosítani kell az útépítési zúzottkő termékek egységes szabályozását. Péla ennek lehetőségére, és az új ÚME előírásban is rögzíthető, hogy a legfontosabb 4 mm szemnagyság feletti, MSZ 4798-:004 betonszabvány szerinti szemnagyságú zúzottkő betonaalékanyag frakciók az ÚME szerinti zúzottkő (aszfaltaalékanyag) termékekkel az. táblázat szerint tekinthetők közel azonosnak, ill. az ÚME zúzottkő termékek kombinálásával állíthatók elő.. táblázat: Zúzottkő betonaalékanyag frakciók előállítása zúzottkő aszfaltaalékanyag termékekből MSZ 4798-:004 szerinti zúzottkő betonaalékanyag frakció szemnagysága mm Zúzottkő termék jele az ÚT -3.60:006 útügyi műszaki előírás szerint 4/8 KZ 4/8 8/ azonosnak vehető a KZ 8/ jelű zúzottkő termékkel 8/6 KZ 8/ + KZ/6 8/0 azonosnak vehető a KZ 8/ + KZ /6 + KZ 6/ jelű, vagy a KZ 8/ + NZ / jelű zúzottkő termékek kombinációjával 6/0 azonosnak vehető a KZ 6/ jelű zúzottkő termékkel 6/4 azonosnak vehető a KZ 6/ jelű zúzottkő termékkel 6/3 KZ 6/ + KZ /3 A zúzottkövet az alapanyag tulajonságai és a zúzottkővé történő felolgozás során szerzett terrméktulajonságok alapján kell minősíteni. Az ÚME a kőanyagot az alapanyag tulajonságok (kőzettani megnevezés, mechanikai és kristályosítási aprózóás) alapján kőzetfizikai csoportokba, a technológiai tulajonságok (szemnagyság, szemalak, tisztaság) Az állásfoglalás reagálás Cseh Zoltán Az ÚT -3.60:006 számú Útügyi Műszaki Előírás szerinti zúzottkőgyártói tapasztalatok összesítése című cikkre, amely a Magyar Építő Fórum 007. szeptemberi számának (No. 4.) -4. olalán jelent meg.

2 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című alapján termékosztályokba sorolja be. A zúzottkő a technológiai tulajonságok mellett az alapanyag tulajonságokat is horozza magában, azonban nem úgy, ahogy in situ, azaz ereeti helyzetében. Számos gyakorlati problémát is horozó elvi kérés, hogy a kőzetfizikai csoportba sorolás milyen anyagon, hol, miként és milyen követelmények alapján történjék. Az egyik lehetőség a kőalapanyag kőzetfizikai csoportba sorolása, amely elvégezhető a műrevalóság kutatása, a bányafal megnyitása, a jövesztés, esetleg a havi vagy heti termelés kijelölése során. A kőanyag minősége egy kőbányán, vagy annak egy részén belül sem azonos. Ezért az ilyen értékelés elvégzéséhez nem elegenő az átlag, hanem a terjeelem és szórás meghatározása is szükséges. El kell hagyni az átlag szerinti minősítést, és be kell vezetni a jellemző érték szerinti értékelést, értve alatta az építő- és építőanyagiparban általánosan elfogaott 5 %-os alsó küszöbértéket. A tapasztalati jellemző érték egyenlő vagy nagyobb kell legyen az előírt jellemző értéknél. A tapasztalati jellemző érték a tapasztalati átlag és az elfogaási tényezővel szorzott tapasztalati szórás különbségeként (jellemző érték = átlag alulmaraási tágasság) képezhető. Az elfogaási tényező nagysága a mintaszámon kívül attól is függ, hogy az eljárással mekkora alapsokaságot (minősítési tételt) kívánunk jellemezni, milyen a kőanyag útjának követhetősége a kitermelés, a felolgozás, a tárolás, a szállítás folyamán. Mennél kevesebb mintával, mennél nagyobb alapsokaságot, mennél rosszabb követhetőségi feltételek mellett jellemzünk, az elfogaási tényező értéke annál nagyobb szám (pl. ) kell legyen. Minez azért szükséges, mert ezzel ez eljárással a vevőt és a beruházót is kirekesztjük a kőzetfizikai tulajonságoknak a megvásárolt zúzottkő terméken való ellenőrzésének lehetőségéből, miáltal a felhasználó lényegesen nagyobb kockázatot vállal, mint amikor általa is ellenőrizhető (vagy végezhető) móon a kőzetfizikai tulajonságok vizsgálata a zúzottkő terméken történik. Ilyen, e csak ilyen renszer műköése esetén szaba és lehet a kőzetfizikai tulajonságokat az MSZ EN 97- :998/004, MSZ EN 97-:000/007, MSZ EN 367-:999 európai vizsgálati, ill. MSZ EN 3043:003, MSZ EN 34:003, MSZ EN 60:006 európai termék szabvány szerint a -4 mm szemnagysághatárú vizsgálati minták referencia-vizsgálatával meghatározni. Ilyen renszert a kőbányaipar saját minőségirányítási renszerében a megfelelőségi nyilatkozat háttereként akár önállóan is műkötethet, a vevő peig mérlegelheti, hogy a termék átaás-átvételi eljárás alapjául elfogaja-e. Minthogy ilyen viszonylag bonyolult renszer kiolgozásának iőigénye jelentős, és eig szükségessége sem merült fel, az ÚME elkészítői úgy öntöttek, hogy a kőzetfizikai csoportba sorolás a zúzottkő termék vizsgálata alapján történjék. A másik lehetőség tehát amelyet az ÚME elkészítői alkalmaztak a zúzottkő termék kőzetfizikai csoportba sorolása, amellyel több, mint három évtizees tapasztalattal renelkezünk, és amely renszer hazánkban már 970-ben csírájában létrejött (MSZ 99:970), és 978 óta (MSZ 89:978) lényegében kifogástalanul műköik; és a meghatározott átlagértékekkel, az ÚME előírásban rögzített tételekre a jövőben is az átaásátvételi eljárás alapját képezheti. Ebben a renszerben a kőzetfizikai tulajonságok referencia-vizsgálata nem alkalmazható, mert a -4 mm szemnagysághatárú vizsgálati mintát a zúzottkő termékből (a Z 0/ és afeletti Z termékosztályú, általában aláreneltebb célra használatos frakciók kivételével) nem lehet előállítani. Ebben a renszerben a zúzottkő terméken alkalmazható, az európai vizsgálati szabványok által is megengeett alternatívvizsgálati mószerek szerint kell eljárni. Az alternatív kőzetfizikai vizsgálatokat a visszavont, e iroalmi hivatkozásként, megengeett móon használható korábbi magyar szabványok alapján kell elvégezni. Ilyen esetben a zúzottkőből a megfelelő vizsgálati szemnagyságú és tömegű vizsgálati mintákat kell előállítani (laboratóriumi törés nélkül, osztályozással), és ezeken a vizsgálati mintákon kell alternatív-vizsgálatként a Los Angeles vizsgálatot az MSZ 887-:990 szerinti, a mikro-deval vizsgálatot az MSZ 887-6:984 szerinti, a

3 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című szulfátos kristályosítási vizsgálatot az MSZ 889-3:985 szerinti vizsgálati feltételek mellett végrehajtani. Az ÚME az aszfalt-útépítőipar mint legnagyobb zúzottkő felhasználó igényének megfelelően a zúzottkő frakciók szemnagysághatáraként az MSZ EN 3043:003, MSZ EN 34:003, MSZ EN 385:003 szabványokban és MSZ EN 60:006 szabványban is szereplő, és az aszfaltútépítésben használatos ún. alap + kiegészítő szitasorozat -ot (benne a 5,6;,;,4; 45 mm nyílású szitákkal) használja, amit a kőzetfizikai vizsgálati minta szemnagysághatáraival is követni kell. Az alternatív Los Angeles vizsgálat alkalmazanó jellemzői a. táblázatban, az alternatív mikro-deval vizsgálat alkalmazanó jellemzői a 3. táblázatban találhatók.. táblázat: Los Angeles vizsgálat jellemzői alternatív vizsgálat esetén, ha a zúzottkő frakció szemnagysághatára az alap + kiegészítő szitasorozat szerinti Zúzottkő és zúzottkavics frakciók jele Vizsgálati szemnagyság mm Vizsgálati minta tömege g Golyók száma Összes golyó tömege g Összes forulat száma KZ / ± ± KZ 4/ ± ± KZ 8/ ± ± KZ / ± ± KZ 6/ ± 4580 ± KZ / ± 5000 ± NZ 0/ ± ± NZ 4/ ± ± NZ / ± 4580 ± NZ / ± 5000 ± NZ 3/ ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± 4580 ± Z 0/ ± 5000 ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 4/ ± 4580 ± Z / ± ±

4 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című 3. táblázat: Mikro-Deval vizsgálat jellemzői alternatív vizsgálat esetén, ha a zúzottkő frakció szemnagysághatára az alap + kiegészítő szitasorozat szerinti Zúzottkő és zúzottkavics frakciók jele Vizsgálati szemnagyság mm Golyók tömege obonként g KZ / ± 5 KZ 4/ ± 5 KZ 8/ ± KZ / ± NZ 0/ ± 5 NZ 4/ ± NZ / 6000 ± Z 0/ ± 5 Z 0/ ± 5 Z 0/ ± Z 0/ ± Z 0/ ± Z 0/ ± Z 4/ 6000 ± A kőzetfizikai csoport beosztás igazoik az MSZ EN 3043:003, az MSZ EN 34:003, ill. az MSZ EN 60:006 szabvány követelmény renszeréhez, és a lehetőségeken belül követi az érvényét vesztett MSZ 89:978 szabvány és ÚT -3.60:998 útügyi műszaki előírás megszokott kőzetfizikai csoport beosztását. Kivétel ez alól a Kf-0 kőzetfizikai csoport, amely a Magyarországon az eig alkalmazott kőzetfizikai csoportok követelményeinél szigorúbb követelményeket támaszt. Az eigi nemzeti és az új európai előírások Los Angeles aprózóási (LA 30 és LA 40 ) és magnézium-szulfátos kristályosítási aprózóási (MS 5 és MS 35 ) követelményeinek összhangja tette szükségessé az eigi nemzeti C és D kőzetfizikai csoportok kettébontását Kf-C és Kf-C, ill. Kf-D és Kf-D csoportokra, ugyanis az MSZ EN szerinti osztályhatároknak az ÚME előírásban is meg kell jelenniük. Ha nem így járunk el, akkor pélául az európai LA 5 és LA 0, ill. LA 40 és LA 50 Los Angeles aprózóási osztályokat összemossuk, az európai M DE és M DE 5 mikro-deval aprózóási osztályokat szintén összemossuk, a fagy- és olvasztósó-állóság szempontjából oly fontos magnézium-szulfátos aprózóási osztályokat megengehetetlen móon fellazítjuk. A D, ill. D aprózóási osztályoknak felső határértéke is kell legyen.

5 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című A kőzetfizikai csoport a zúzottkő alap(anyag-)tulajonságának hazai kifejezője, amely az alaptulajonságok szerinti értékelést és a követelményrenszert leegyszerűsíti, az össze nem illő követelményértékek szerinti jellemzést és megjelölést, a követelményértékek önkényes, szabályozatlan kombinációit kizárja, ezért a kőzetfizikai csoport besorolás alkalmazását feltétlenül meg kell tartani. A Los Angeles vizsgálat és a mikro-deval vizsgálat ereménye a zúzottkő más-más tulajonságait, az aprózóást, ill. a kopást fejezi ki, ezért helytelennek tartanám, ha közülük beleértve a magnézium-szulfátos vizsgálat ereményét is nem a mértékaó határozná meg a zúzottkő kőzetfizikai csoportját. Az ÚME előírás elvi kérései közé tartozik a 4 mm feletti szemekre vonatkozó szemalak vizsgálat hazai termékminősítő mószerének kiválasztása az MSZ EN 933-3:998 és MSZ EN 933-4:000 szerinti szabványok ata lehetőségek közül. A szemalakot az MSZ EN 933-3:998 szabvány kettős, réses rostálással, az MSZ EN 933-4:000 szabvány h/v = 3 tengelyarányú szemalak tolómérő alkalmazásával vizsgálja. A réses rostálás és a h/v = 3, vagy v/s = 0,5 tengelyarányú szemalak tolómérő alkalmazása körüli vita régi keletű. Az MSZ 99:959 zúzottkő termékszabvány a lemezes és hosszúkás szemek arabszám%-át korlátozta, és az MSZ 473:955 szabvány szerint tolómérővel, a három főtengely hosszarányának meghatározásával vizsgáltatta. A zúzottkövek vizsgálati mószerei először 967-ben jelentek meg a természetes építési kövek vizsgálati mószerei között (MSZ 99:967). 967 és 970 között a szemalakot az MSZ 99:967 vizsgálati szabvány alapján a h/v = 3 szerinti vizsgálattal határoztuk meg, míg 97-től az MSZ 99:959 szabványt felváltó MSZ 99:970 termékszabvány az MSZ 99:967 vizsgálati szabvány szerinti réses rostálást írta elő. A réses rostát 97 és 978 között használtuk. Az MSZ 888-3:978 vizsgálati szabvány a réses rostálást már elhagyta a szemalak vizsgálati mószerek közül, és csak a h/v és a v/s tengelyarányok tolómércével történő meghatározásának móját tárgyalta. Az MSZ 89:978 termékszabvány az MSZ 888-3:978 szabvány alapján végzett v/s = 0,5 tengelyarány szerinti tolómérős vizsgálat alkalmazását írta elő, és ugyanígy járt el az MSZ 07-34:99 közlekeési ágazati szabvány, maj jártak el annak utó útügyi műszaki előírásai is egészen 005-ig. Az ÚT -3.60:006 útügyi műszaki előírás érvényre léptével, hivatkozva az MSZ EN 3043:003 ata lehetőségre, visszatértünk a h/v = 3 szerinti szemalak vizsgálatra, most már az MSZ EN 933-4:000 szabvány vizsgálati mószerét követve. Ez az elhatározás nem volt véletlen, ennek okait rövien vázoljuk: A v/s = 0,5 tengelyarány szerinti tolómérős vizsgálat nehézségét az okozta, hogy a v/s tengelyarányú szemalakvizsgáló tolómérce használata során a szem s szélesség (közbülső) tengelyét körülményes volt kiválasztani. Ez a nehézség a h/v = 3 tengelyarányú szemalakvizsgáló tolómérce használata során nem jelentkezik, mert a szem h hosszúság (leghosszabb) és v vastagság (legröviebb) tengelyét viszonylag könnyű kijelölni. Ez nem jelentett szigorítást, mert tapasztalatok szerint a v/s = 0,5 tömegarány szerinti lemezes szemek tömeg%-a a h/v = 3 tengelyarány szerinti lemezes szemek tömeg%-ának mintegy,04- szorosa. A réses rostálás mellőzése szintén nem jelent szigorítást, mert a réses rosta hozzávetőlegesen a (v/s) = D/(D+) 0,56 tengelyaránynál választja ketté a mintát lemezes és zömök szemekre (lévén /D értéke átlagban 0,794). A réses rostával való tapasztalatszerzésre hét év (97-978) állt renelkezésre. Nem találtunk olyan anyagtani összefüggést, amely a réses rostálás vagy a v/s tengelyarány szerint meghatározott szemalak jellemző függvényében 5

6 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című jobb korrelációt mutatott volna, mint a h/v tengelyarányon alapuló szemalak jellemző függvényében. A réses rostálás a szemeket részminta legnagyobb szemnagyságának függvényét képező eszmei vastagság (v = D/) szerint, a részminta alsó szemnagysághatárán a v/s = 0,65, felső határán a v/s = 0,5 tengelyaránynál választja ketté, ezért ±, %-os hibát horoz, amelytől a h/v tengelyarány szerinti mószer mentes. A 4 mm feletti szemekre vonatkozó szemalak vizsgálati mószerek közül a legkevésbé a réses rostálás, leginkább a h/v tengelyarány szerinti vizsgálat szabatos. A szabvány, különösen a műszaki előírás alkalmazása önkéntes, és csak valamely üzleti kapcsolatban az alkalmazásában megállapoó felekre nézve kötelező, ezért annak előírásai semmi esetre sem akaályozzák a külföli piacra jutás feltételeit, amelynek alapja nagy valószínűséggel nem a hazai műszaki előírásnak, hanem az európai szabványoknak való megfelelés. Függetlenül az ÚT -3.60:006 útügyi műszaki előírás sorsától fontos kihangsúlyozni, hogy általában a műszaki előírásokat és irányelveket ezeken belül is azokat, amelyek termék követelményeket tartalmaznak minél hamarabb nemzeti szabvány rangjára kell emelni, esetleg építőipari műszaki engeélyt kell rájuk kiolgoztatni, vagy meg kell változtatni azt a törvényi hátteret, amely a magyar nemzeti műszaki előírásokat és irányelveket hiába elégítik ki az építési alkalmasságra való követelményeket nem tekinti műszaki specifikációnak, és ezáltal az ezek alapján termelő vállalkozások termékeinek tanúsítása elé az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány kiaása során nehézséget támaszt(hat); holott visszatérve szűkebb témánkhoz, az útügyi műszaki előírások alkalmazása hazánkban azok létrejötte óta az országos közutak vonatkozásában kötelező (bár ebben a jövőben változás várható). A tanúsítás nem képzelhető el a terméktanúsítás megfelelőségigazolási móozatainak meghatározása nélkül. Ennek vezérelve, hogy a magasabb osztályú termék szigorúbb ellenőrzésen, azaz szigorúbb megfelelőségigazolási eljáráson essék át, továbbá, hogy az építőanyag (pl. aszfalt, beton stb.) összetevőjének (pl. zúzottkő stb.) megfelelőségigazolási móozata érje el az építőanyag és a belőle készülő szerkezet (pl. útpálya, tartószerkezet stb.) megfelelőségigazolási móozatának fokozatát. Nyilvánvaló, hogy pélául valamely (+) megfelelőségigazolási móozatú aszfaltanyag vagy betonkeverék nem készülhet (4) megfelelőségigazolási móozatú zúzottkő felhasználásával. Ezért szerepel az ÚT -3.60:006 útügyi műszaki előírásban az a feltétel, hogy a Kf-0, Kf-A, Kf-B kőzetfizikai csoportú KZ, NZ termékosztályú zúzottkövek és ZK termékosztályú zúzottkavicsok megfelelőségigazolását a (+) móozat szerint kell, az itt fel nem sorolt termékekét a (4) móozat szerint szaba végrehajtani. A következő olalakon a 006. évi kiaású ÚT útügyi műszaki előírás. 6. táblázatainak az 998. évi kiaás azonos táblázataival történő összehasonlítása látható. Az összehasonlításból az olvasható ki, hogy a 006. évi kiaás lényegében (néhány esettől eltekintve) csak ott szigorúbb, ahol azt az európai zúzottkő szabványokhoz való 6

7 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című igazoás inokolja. Minthogy az 998. évi kiaás alkalmazása nyolc éven keresztül egyrészt zökkenőmentesen, másrészt szükségszerűen zajlott, véleményem szerint a most folyó ÚME móosítási munka nem ereményezhet lazább követelményrenszert, mint az 998. évi volt, még akkor sem, ha az európai szabványok erre helyenként lehetőséget is anak. ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁS ÚT GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLYA ÖSSZEHASONLÍTÁS Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok Roa builing crushe stone an gravel materials Első kiaás: 006. Útépítési zúzott kőanyagok Első kiaás: 998. Terjeelem: 33 olal Hivatkozási szám: ÚT -3.60: 998 és 006 7

8 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok általános kőzetfizikai követelményei és a kőzetfizikai csoportok alternatív vizsgálatok esetén b) táblázat Tulajonság és vizsgálati mószer Los Angeles aprózóás, M% MSZ 887- Mikro-Deval aprózóás, vizes eljárás, M% MSZ Kristályosítási aprózóás MgSO 4 olatban, M% MSZ Deval aprózóás, vizes eljárás Vizsgálható szemnagyság tartománya mm Kőzetfizikai csoportok alternatív-vizsgálatok esetén (jele felső inexben a ) Kf-C /D-a Kf-D /D-a Kf-0 /D-a Kf-A /D-a Kf-B /D-a Kf-C /D-a Kf-C /D-a Kf-D /D-a Kf-D /D-a a LA5-5 a MD - a Mg < a - LA0 0 5 < a - MD5 5 5 < a Mg - < 8,5 < 5, < a - LA < a - MD0 0-5 < a Mg5-5 8,5-, 5,7-7,7 5 < a LA < a MD5-5 5 < a Mg < 35 < a - LA35 a - LA < 5 < a - MD5 a - MD ,-5,9 7,7-,0 8 < a Mg - < a Mg5-5 5,9-30,3,0-3,7 40 < a LA < a MD < a Mg évi előírás szigorúbb az 998. évinél 006. évi előírás lazább az 998. évinél 8

9 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok különleges kőzetfizikai követelménye Különleges kőzetfizikai követelmény Különleges kőzetfizikai Kf-A-P Kf-A-P Kf-Bcsoport jele Kf-B-P P A vizsgálati minta szemnagyság-határai mm 8-7, Csiszolóási osztály MSZ EN 3043 Csiszolóási ellenállás legalább MSZ EN táblázat AA-P3 PSV 50 PSV , (a régi magyar előírás szerinti jele: 0,40) 006. évi előírás szigorúbb az 998. évinél 006. évi előírás lazább az 998. évinél

10 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az útépítési zúzottkövek szemszerkezeti követelményei KZ jelű termékek esetén A KZ jelű zúzottkő frakciók (termékek) jele Szemmegoszlási jellemzők (tömeg%) Szemszerkezeti jellemzők és ellenőrző előírások megnevezése Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita (~,4 D) feletti rész Névleges felső méret (D) feletti rész Közbenső ellenőrző szita (D/,4) feletti rész Névleges alsó méret () alatti rész Névleges alsó méretet () ellenőrző szita (/) alatti rész UKZ /5 KZ /4 (G C 85/5, f 5-5 UKZ 5/8 KZ 4/8 (G C 90/, f, SI 0 UKZ 8/ KZ 8/ (G C 90/, f, SI 0 UKZ /6 KZ /6 (G C 90/, f, SI 0 UKZ 6/0 KZ 6/ (G C 90/, f, SI 0 Követelmények a KZ jelű zúzottkő frakciók (termékek) esetén táblázat UKZ 0/35 KZ /3 (G C 90/, f, SI ,0 mm-nél kisebb rész ,063 mm-nél kisebb rész Lemezes szemek mennyisége 4 mm felett (tömeg%) Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita lyukmérete (mm) Közbenső ellenőrző szita lyukmérete (mm) Névleges alsó méretet () ellenőrző szita lyukmérete (mm) 0,8 0, ~,4 D 5,6, 6,4 3,5 45 D/,4-5, / 4 5,6 8, 006. évi előírás szigorúbb az 998. évinél Névleges alsó méretet () ellenőrző szita (/) alatti részre 006-ig nem volt előírás évi előírás lazább az 998. évinél A 0,0 mm és a 0, mm-nél kisebb részre nem tartalmaz előírást. 0,8 0,8 0,8

11 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az útépítési zúzottkövek szemszerkezeti követelményei NZ jelű termékek esetén Az NZ jelű zúzottkő frakciók (termékek) jele Szemmegoszlási jellemzők (tömeg%) Szemszerkezeti jellemzők és ellenőrző előírások megnevezése Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita (~,4 D) feletti rész Névleges felső méret (D) feletti rész UNZ 0/ NZ 0/ (G F85, f - UNZ 0/5 NZ 0/4 (G F90, f 6 UNZ 5/ NZ 4/ (G C90/5, f, Sl 50 UNZ /0 NZ / (G C90/5, f, Sl 50 UNZ 0/35 NZ /3 (G C90/5, f, Sl 50 Követelmények az NZ jelű zúzottkő frakciók (termékek) esetén 4. táblázat UNZ 35/55 NZ 3/56 (G C85/5, f, Sl Közbenső ellenőrző szita (D/ vagy D/,4) feletti rész Névleges alsó méret () alatti rész Névleges alsó méretet () ellenőrző szita (/) alatti rész ,0 mm-nél kisebb rész ,063 mm-nél kisebb rész 6 Lemezes szemek mennyisége 4 mm felett (tömeg%) Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita lyukmérete (mm) Közbenső ellenőrző szita lyukmérete (mm) Névleges alsó méretet () ellenőrző szita lyukmérete (mm) ~,4 D - 5,6 6 3, D/ D/, / - - 5,6, évi előírás szigorúbb az 998. évinél Névleges alsó méretet () ellenőrző szita (/) alatti részre 006-ig nem volt előírás évi előírás lazább az 998. évinél A 0,0 mm és a 0, mm-nél kisebb részre nem tartalmaz előírást.,5,5

12 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az útépítési zúzottkövek szemszerkezeti követelményei Z jelű termékek esetén A Z jelű zúzottkő frakciók (termékek) jele Szemmegoszlási jellemzők (tömeg%) Szemszerkezeti jellemzők és ellenőrző előírások megnevezése Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita (~,4 D) feletti rész Névleges felső méret (D) feletti rész Közbenső ellenőrző szita (D/) UZ 0/5 Z 0/4 (G F85, f vagy (D/,4) feletti rész 3 Névleges alsó méret () alatti rész Névleges alsó méretet () ellenőrző szita (/) alatti rész legfelj Z 0/ (G A85, f, Sl 70 UZ 0/0 Z 0/ (G A85, f, SI 70 Z 0/3 (G A85, f 9, SI 70 Z 0/45 (G A85, f 9, SI 70 Z 0/80 (G A80, f 7, Sl 70 UZ 5/0 Z 4/ (G C85/0, f 4, SI 70 Követelmények a Z jelű zúzottkő frakciók (termékek) esetén 5. táblázat Z /45 (G C85/0, f, Sl ,0 mm-nél kisebb rész ,063 mm-nél kisebb rész legfelj Lemezes szemek mennyisége 4 mm felett (tömeg%) Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita lyukmérete (mm) ~,4 D 5,6 6 3, ,5 63 Közbenső ellenőrző szita D/ 5,6, 6,4 40, - lyukmérete (mm) D/, ,5 Névleges alsó méretet () ellenőrző szita lyukmérete (mm) / , 006. évi előírás szigorúbb az 998. évinél 006. évi előírás lazább az 99. évinél A 0,0 mm és a 0, mm-nél kisebb részre nem tartalmaz előírást. Az MSZ EN 34 szabvány szerint 3 A =0 névleges alsó méretű frakciók esetén a közbenső ellenőrző szita feletti rész az MSZ EN 385 szabvány 6. táblázata A szitasorának oszlopát követi.

13 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című Az útépítési zúzottkavicsok szemszerkezeti követelményei ZK jelű termékek esetén 6. táblázat A ZK jelű C 90/ vagy C megaott zúzási osztályú zúzottkavics frakciók (termékek) jele Szemszerkezeti jellemzők és ellenőrző előírások megnevezése Szemmegoszlási jellemzők (tömeg%) Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita (~,4 D) feletti rész Névleges felső méret (D) feletti rész Közbenső ellenőrző szita (D/ vagy D/,4) feletti rész Névleges alsó méret () alatti rész Névleges alsó méretet () ellenőrző szita (/) alatti rész UZK 0/5 ZK 0/4 (G F 90, f 6, UZK 5/8 ZK 90/ 4/8 vagy ZK megaott 4/8 (G C90/, f, Sl 5, C 90/ vagy C megaott UZK 5/ ZK 90/ 4/ vagy ZK megaott 4/ (G C90/5, f, Sl 5, C 90/ vagy C megaott UZK 8/ ZK 90/ 8/ vagy ZK megaott 8/ (G C90/, f, Sl 5, C 90/ vagy C megaott ZK 90/ 8/6 vagy ZK megaott 8/6 (G C90/, f, Sl 5, C 90/ vagy C megaott UZK /0 ZK 90/ / vagy ZK megaott / (G C90/5, f, Sl 5, C 90/ vagy C megaott Követelmények a ZK jelű C 90/ vagy C megaott zúzási osztályú zúzottkavics frakciók (termékek) esetén nem volt előírás ,0 mm-nél kisebb rész ,063 mm-nél kisebb rész 6 0,8 0,8 Lemezes szemek mennyisége 4 mm felett (tömeg%) Teljesen és részben tört szemek mennyisége C 90/ osztály esetén legalább (tömeg%) Teljesen gömbölyű szemek mennyisége C 90/ osztály esetén (tömeg%) - Névleges felső méretet (D) ellenőrző szita lyukmérete (mm) ~,4 D 5,6, 6 6,4 3,5 Közbenső ellenőrző szita lyukmérete (mm) D/ D/,4-5,6 8 -, 6 Névleges alsó méretet () ellenőrző / ,6 szita lyukmérete (mm) 006. évi előírás szigorúbb az 998. évinél 006. évi előírás lazább az 998. évinél A 0, mm-nél kisebb részre nem tartalmaz előírást. 3

14 Kausay Tibor: Állásfoglalás az ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK, ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁS MSZ 99:967 MSZ 99:959 MSZ 99:970 MSZ 473:955 MSZ 4798-:004 Természetes építési kövek és kőzúzalékok vizsgálati mószerei Zúzottkő és zúzalék többször tört és osztályozott (NZ jelű) Zúzott kőtermékek A beton alapanyagainak vizsgálata Beton.. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 06- alkalmazási feltételei Magyarországon MSZ 887-:990 Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyezőési vizsgálata. Los Angeles vizsgálat MSZ 887-6:984 Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyezőési vizsgálata. Mikro Deval vizsgálat MSZ 888-3:978 Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyezőési vizsgálata. Szemalak vizsgálata MSZ 889-3:985 Építési kőanyagok iőállóságvizsgálata. Szulfátos kristályosítás MSZ 89:978 Zúzottkő MSZ EN 933-3:998 és MSZ EN 933-3:997/A:004 Kőanyaghalmazok geometriai tulajonságainak vizsgálata. 3. rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám MSZ EN 933-4:000 Kőanyaghalmazok geometriai tulajonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező MSZ EN 97-:998 és MSZ EN 97-:996/A:004 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajonságainak vizsgálata.. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-deval) MSZ EN 97-:000 és MSZ EN 97-:998/A:007 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajonságainak vizsgálata.. rész: Az aprózóással szembeni ellenállás meghatározása MSZ EN 367-:999 Kőanyaghalmazok termikus tulajonságainak és iőállóságának vizsgálati mószerei.. rész: Magnéziumszulfátos eljárás MSZ EN 60:006 MSZ EN 3043:003 Kőanyaghalmazok (aalékanyagok) betonhoz (Az angol nyelvű változat évszáma 003 volt) Kőanyaghalmazok (aalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz MSZ EN 34:003 Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hiraulikus kötőanyagú anyagokhoz MSZ EN 385:003 Kötőanyag nélküli keverékek. Előírások MSZ EN ISO 900:00 Minőségirányítási renszerek. Követelmények (ISO 900:000) MSZ 07-34:99 Útépítési zúzott kőanyag. Közlekeési ágazati szabvány ÚT -3.60:998 Útépítési zúzott kőanyagok ÚT -3.60:006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. Útügyi műszaki előírás Buapest, 008. január 8. Dr. Kausay Tibor 4

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára.

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára. 1 Az MSZ EN 4798-1:2004 Beton. 1. rész. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei Magyarországon című szabvány 5.1.3. Aalékanyagok című

Részletesebben

Adalékanyagok szemalakja

Adalékanyagok szemalakja Adalékanyagok szemalakja Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Kht. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2010. május 20. 1 A szemalaknak elsősorban a zúzottkövek

Részletesebben

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban - 1 - Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Mérnökgeológia Kőzetmechanika 2008. Konferencia kiadvány (Szerkesztette Török Ákos és Vásárhelyi Balázs) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika

Részletesebben

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki

Részletesebben

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban - 1 - Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban 1. Bevezetés Az építési célú kőanyaghalmazok beleértve a betonadalékanyagokat is tulajdonságainak és megfelelőségének szabályozására az MSZT/MB 113.

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben

Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben Orbán Balázs Dr. Pallós Imre: Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben Kő és Kavicsbányászati Napok Budapest, 2008. október 17. 1 1.) Helyzetismertetés Az aszfalt egy olyan viszkoelasztikus

Részletesebben

Építési zúzott kõanyag termékek kõzetfizikai jellemzése 1

Építési zúzott kõanyag termékek kõzetfizikai jellemzése 1 Építési zúzott kõanyag termékek kõzetfizikai jellemzése 1 DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék betonopu@t-online.hu Rock physical characteristics of crushed stone products for construction

Részletesebben

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás.

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás. Fedlap: B Javítás Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.62

Részletesebben

Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok aszfaltkeverékek gyártásához, felületi bevonatok készítéséhez

Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok aszfaltkeverékek gyártásához, felületi bevonatok készítéséhez Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok aszfaltkeverékek gyártásához, felületi bevonatok készítéséhez Az MSZ EN 13043 alapján Nemzeti Alkalmazási Dokumentumként bevezetett e-ut 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1):2008

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások. Előírás.

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások. Előírás. Fedlap: B Javítás Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.52

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással Kód Megnevezés Előírás 1.1 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 4488:1976 1.2 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 140436:1981 1.3 Vizsgálati minta előkészítése MSZ 182841:1991 1.4 Víztartalom MSZ 140436:1980. 1.2.1

Részletesebben

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002 Fedlap: B Javítás Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok Előírás Kiadás éve: 2002 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 08.02.22 (ÚT 2-3.506) MAÚT-kategória: előírás Impresszum: 2002. június

Részletesebben

Vasúti ágyazati zúzottkövek minőségi követelményei

Vasúti ágyazati zúzottkövek minőségi követelményei - 1 - Vasúti ágyazati zúzottkövek minőségi követelményei ÖSSZEFOGLALÁS A vasúti ágyazati zúzottkő hazai műszaki követelményei az ERRI nemzetközi kutatóintézeti ajánláson [4] alapulnak, amely ajánlásokat

Részletesebben

A kõzetek elõkészítésének technológiai megoldásrendszere az útépítési alapanyagok követelményei szempontjából

A kõzetek elõkészítésének technológiai megoldásrendszere az útépítési alapanyagok követelményei szempontjából A kõzetek elõkészítésének technológiai megoldásrendszere az útépítési alapanyagok követelményei szempontjából Frey Gyula okl. bányamérnök Sandvik Rock Processing, Budapest Bevezetés Napjainkban kiélezett

Részletesebben

Bobály János KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft.

Bobály János KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. ÖSSZEFÜGGÉS A ZÚZOTTKŐ SZEMALAKJA ÉS A VASÚTI LOS ANGELES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI KÖZÖTT Bobály János KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Kulcsszavak: vasúti ágyazati kő, szemalak vizsgálat, Los Angeles vizsgálat

Részletesebben

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 2. Vizsgálataink az M0 Északi Duna-hídon Betonvizsgálatok és tapasztalatok Acélvizsgálatok

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

Szemmegoszlás (szemeloszlás, szemszerkezet, szemcseméret eloszlás, szemcsenagyság összetétel)

Szemmegoszlás (szemeloszlás, szemszerkezet, szemcseméret eloszlás, szemcsenagyság összetétel) Szemmegoszlás (szemeloszlás, szemszerkezet, szemcseméret eloszlás, szemcsenagyság összetétel) Németül: Angolul: Szemmegoszlás: Szemmegoszlás: Korngrößenverteilung, Kornzusammensetzung Siebverfahren (szitavizsgálat)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása

TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása 1 / 34 oldal Termékcsoport Termékspecifikáció Módja A megfelelőség igazolás Kijelölt szervezet feladata Vizsgálati szabványok Ellenőrzésre vonatkozó szabványok I. Előre gyártott betontermékek 1. MSZ EN

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Schwarczkopf Bálint ÉMI Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló laboratórium laboratóriumvezető TARTALOM I. Építési hulladék, újrahasznosítás

Részletesebben

ASZFALTRÁCS 100/100 üvegrácsszövet

ASZFALTRÁCS 100/100 üvegrácsszövet 1 / 6 Ezen műszaki előírás tárgya az ASZFALTRÁCS 100/100 üveg-rácsszövet pályaszerkezeti rétegek közötti alkalmazásának feltételei. Tartalom 1. Általános ismertetés... 1 1.1. Általános ismertetés... 2

Részletesebben

SZILIKÁTTUDOMÁNY. Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében

SZILIKÁTTUDOMÁNY. Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében SZILIKÁTTUDOMÁNY Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1077/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építõipari Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található. Zúzottkő vagy zúzottbeton (betontörmelék) adalékanyagú beton tervezése a Bolomey-Palotás féle képletek alapján, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány követelményeinek figyelembevételével MEGJEGYZÉS: A hivatkozott

Részletesebben

Útburkolatok felületi bevonata

Útburkolatok felületi bevonata Útburkolatok felületi bevonata Surface Dressing e-ut 06.03.61:2012 Fülöp Pál Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1 Tartalom 1. Előszó 2. Alkalmazási terület 3. Rendelkező hivatkozások 4. Fogalom

Részletesebben

Finomsági modulus és Hummel-féle terület

Finomsági modulus és Hummel-féle terület Finomsági modulus és Hummel-féle terület Németül: Angolul: Finomsági modulus: Finomsági modulus: Franciául: Finomsági modulus: Feinheitsmodul Hummel-Fläche Fineness modulus Hummel-area Module de finesse

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1738/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság, Útállapot vizsgálati osztály,

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19. 1/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT)

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 a 3/2003 (I.25) GKM rendelet Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai

Részletesebben

Aszfaltkeverő telepek üzemi gyártásellenőrzése, CE jel Orbán Balázs, HAPA MAÚT konferencia 007. 0.. Az előadás az alábbi témákkal foglalkozik:. Az aszfaltkeverék-gyártás minőségbiztosítása ma és holnap.

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

a NAT-1-0999/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-0999/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0999/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÉVM LABOR Építõipari Vizsgáló és Minõségellenõrzõ Kft. (3023 Petõfibánya, Bánya u. 11.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1.

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1. Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1 Tartalom 1. Előszó 2. Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások, szakkifejezések

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény )

Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény ) TERMÉKTANÚSÍTÁS 1 Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény ) 41. kimondja, hogy (1) Építési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a külön

Részletesebben

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz 2/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT () a NAT-1-18/007 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Budapest Laboratórium (1116 Budapest, Építész u. 0-.; 678

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése ÉPÍTŐANYAG-IPAR Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Vízszigetelés Kiadás dátuma: 2013.09.25. Termékazonosító kódja: 02 07 02 03 001 0 000007 Verziószám: 02 EN 1504 2: 2004 EN13813: 2002 08 11 0921 87/2005 H1 10 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL MISKOLCI EGYETEM ELJÁRÁSTECHNIKAI TANSZÉK DOLGOZAT ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN ÉS AZ EU-BAN 2003. augusztus 7. Készítette: Mucsi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TPA HU Kft. Budapest Laboratórium (Budapest Egység: 1097 Budapest, Illatos út 8.; Szeged Egység:

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Padlószerkezet Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 01 02 019 0 000001 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 08 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikafloor 381 MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról III-3R/242/2/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter / ( ) GKM rendelete a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról A közúti

Részletesebben

Műszaki szabályozási kérdések az aszfaltok területén Dr. Pallós Imre

Műszaki szabályozási kérdések az aszfaltok területén Dr. Pallós Imre Műszaki szabályozási kérdések az aszfaltok területén Dr. Pallós Imre 40. Útügyi Napok, Szeged / Pallós I. 1 Az előadás vázlata 1. Az aszfaltok hazai műszaki szabályozásának előzményei 2. Ajánlások nagyobb

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

Útépítési Akadémia 8., 2007. 02. 22. 1

Útépítési Akadémia 8., 2007. 02. 22. 1 EURÓPAI ASZFALT TERMÉK SZABVÁNYOK MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSE MAÚT AKADÉMIA (8. Konferencia) Az EN aszfalt termékszabványok hazai bevezetése (Dr. Pallós Imre) A rendezvény szervezője: COLAS HUNGÁRIA Technológiai

Részletesebben

Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában

Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában MÉRNÖKI KAMARA NONPROFIT KFT. BETON A BETONSZABVÁNY NÉHÁNY FEJEZETÉNEK ÉRTELMEZÉSE Oktatási és továbbképzési kiadvány

Részletesebben

Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként TANULMÁNY. Bevezetés

Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként TANULMÁNY. Bevezetés Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként TANULMÁNY Bevezetés A II. világháború előtt és közvetlenül azután épült régi ipari épületek egy része napjainkra korszerűtlenné vált,

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

3917/4635-4- Mu Szakértői Állásfoglalás 2006.10.20. 4. rész: Kábelelhelyezés kábelhágcsón

3917/4635-4- Mu Szakértői Állásfoglalás 2006.10.20. 4. rész: Kábelelhelyezés kábelhágcsón 3917/4635-4- Mu Szakértői Állásfoglalás 006.10.0. 4. rész: Kábelelhelyezés kábelhágcsón [A braunschweigi Építőanyagvizsgáló Intézet 3917/4635-4-Mu Szakértői Állásfoglalása, kelt 006.10.0.]* Az OBO Bettermann

Részletesebben

A recski kőzetváltozatok értékelése

A recski kőzetváltozatok értékelése A recski kőzetváltozatok értékelése Gálos Miklós BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, mgalos@freemail.hu Kárpáti László BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, karpati.laci@gmail.com ÖSSZEFOGLALÁS:

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Padlószerkezet Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 01 04 025 0 000001 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 08 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikafloor 359 N MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

STATE OF ART REPORT January of

STATE OF ART REPORT January of Vízszigetelő anyagok és szerkezetek megfelelőségigazolása Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály A lakásokban ÉMI 2010. október 25. Különleges vízszigetelések a környezetvédelem

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése

ÉPÍTŐANYAG-IPAR. Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése ÉPÍTŐANYAG-IPAR Vasúti ágyazati kőanyagok minősítő mikro-deval-vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése Árpás Endre Emszt Gyula Gálos Miklós Kárpáti László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Teljesítmény nyilatkozat Padlóbevonat Teljesítmény nyilatkozat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 06 03 004 0 000025 1010 Verziószám: 01 MSZ EN 1504-2:2004 MSZ EN 13813:2002 08 0921

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1168/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szekszárdi

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben