Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: alapszak levelező tagozat II. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2011/2012-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Regisztrációs nap Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, február 1. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár mb. intézetigazgató 2

3 Tantárgyak Tantárgyi kód TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak es tanév, 2. félév II. évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Európa tanulmányok II. (Pályázatírás az Dr. Köteles Lajos ESMBEU412SN ESMBEU412SL K Európai Unióban) Pszichológia IV. (Szociálpszichológia) ESMBPS443SN ESMBPS443SL K Rozsnyai Katalin Idegen nyelv IV. (Angol, Német) Bánkútiné Tóth Gizella/ Becsey ESMBID420SN ESMBID420SL Gyj Gábor/ Liker Zita/Kergyik Éva Szociológia V. (Deviancia és társadalom) Dr. Szretykó György/ ESMBSZ444SN ESMBSZ444SL K Homoki Andrea V. (Csoportos és Seeberger Netta ESMBSM412SN ESMBSM412SL Sz közösségi szociális munka) Terepgyakorlat IV. (Szociális Szerencsi Károly/ ESMBTE445SN ESMBTE445SL Gyj intézmények adminisztrációja) Tereptanárok Személyiségfejlesztés VI. (Készség és személyiségfejlesztés II.) Pszichológia V. (Interjútechnika) ESMCSF421SN ESMCPS422SN X 2cs Szociálpolitika IV ESMBSP413SN (Társadalombiztosítás-tan) VI. ( az egészségügyben és az idős emberek ESMBSE413SN körében) VII. (Iskolai szociális ESMBSI413SN munka) VIII. ( ESMCSZ412SN bűnelkövetőkkel) ÖSSZESEN ESMCSF421SL ESMCPS422SL ESMBSP413SL ESMBSE413SL ESMBSI413SL ESMCSZ412SL Gyj Gyj K Gyj Gyj Gyj Németh Lóránd: 2 cs. N/ Németh Lóránd: 1cs. L. Takács Tímea: 1 cs.l. Nistor Katalin/ Németh Lóránd Seeberger Netta/ Hargittainé Megyeri Valéria Hőhn Ildikó/ Szerencsi Károly Hőhn Ildikó/ Homoki Andrea Homoki Andrea/ Puju János 3

4 Tantárgy neve: Európa tanulmányok II. (Pályázatírás az Európai Unióban) Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBEU412SN levelező tagozat: ESMBEU412SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az EU támogatási forrásai - regionális politika; - közös agrárpolitika; - közösségi kezdeményezések. Pályázatírás az Európai Unióban - stratégiai tervezés; - adatgyűjtés, probléma meghatározás; - problémafa-célfa; - SWOT-analízis; - logikai keretmátrix; - pályázati információk (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap); - a pályázat összeállításának pénzügyi részei; - ellenőrzés. Projektmenedzsment-projekt életciklusa. Minta projekt-gyakorlat. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 4

5 6. Irodalom: Kötelező: Bőhm G.-Havas K.: Pályázatírás az Európai Unióban. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Garai K.: Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest, Havas K.: Pályázatírás az Európai Unióban. Feladatgyűjtemény. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: Európai Uniós pályázatok kézikönyve. Európa Média KHT, Budapest, Hogyan pályázzunk Európai Uniós forrásokra. MGYOSZ, Budapest, Lebovits Ágnes-Zarándy Zoltán: Intézményfejlesztés és projektmenedzsment-európai dimenzióban. Európáról módszeresen pp Pályázatot írni. Egészségügyi Világszervezet, Budapest, Pályázati kisokos. Strukturális és Kohéziós Alapok Képző Központ, Budapest,

6 Tantárgy neve: Pszichológia II. (Szociálpszichológia) Tantárgyfelelős neve: Rozsnyai Katalin Tantárgy Szak (szakirány) jellege tagozat megnevezése szakonként tagozatonként szak Nappali szak Levelező nappali tagozat: ESMBPS443SN Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma 6 Összes óraszám 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. tantárgyi követelmények teljesítése. Számonkérés módja levelező tagozat: ESMBPS443SN főiskolai docens Kreditpont B K 3 B K 3 2. A félév érvényességének feltétele: Az írásbeli kollokvium legalább elégséges szinten történő megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges kollokviumi jegy megszerzése, amelyhez legalább 60%-os eredmény szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében szociálpszichológiai témakörökkel ismerkednek meg a hallgatók. - A szociálpszichológia tárgya, helye a pszichológia tudományának rendszerében. - A szociális munkások által használható szociálpszichológiai módszerek. - Kérdőívek és skálák készítésének legfontosabb szempontjai. - Szociálpszichológiai vizsgálat végrehajtásának lépései. - Társas megismerés - A személyiségpercepció folyamata és összetevői. - Az attribúció és jellemzői. - Az attitűd sajátosságai és megváltoztatásának lehetőségei. - Sztereotípiák és előítéletek. - Személyközi vonzalom - A vonzalom kialakulásának tényezői és a személyes kapcsolatok fejlődése. - A csoport - A csoport fogalma, jellemzői, fejlődése. - Státusz, szerep, szerepkonfliktusok. - A csoportnorma és a közös teljesítmény jellemzői. - Kommunikáció - A kommunikáció fogalma, alapvető típusai és folyamatmodellje. - Társas befolyásolás és a hatékony közlés szempontjai. - Konfliktus - A konfliktus fogalma, okai, jellegzetes típusai. - A konfliktuskezelő stratégiák. - Megelőzést segítő személyiségfejlesztő tréningek és technikák. A fenti témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik! 5. Számonkérés módja: Kollokvium.

7 6. Irodalom: Kötelező: - Atkinson R.L. - Atkinson R.C. - Smith E.E. - Bem D.J.: Pszichológia. Osiris- Századvég, Budapest, Forgas J.P.: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest, Ajánlott: - Gordon, T. - Burch, N.: Emberi kapcsolatok. Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el. Gordon Könyvek, Assertív Kiadó, Budapest, Pease, A. Pease, G.: Test-beszéd. Park Kiadó, Budapest, Pease, A. Pease, G.: Szó-beszéd. Park Kiadó, Budapest, Smith, E.R. - Mackie,D.M.: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Szabó K.: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Szociológia V. (Deviancia és társadalom) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként B B Dr. Szretykó György Homoki Andrea Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBSZ444SN levelező tagozat: ESMBSZ444SL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Összes óraszám Számonkérés módja adjunktus Kreditpont 5 30 K K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Szociológia I-IV. tantárgyak keretében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Zárthelyi dolgozatokban 60%-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Deviancia meghatározása, értelmezési keretei. - Normák, konformizmus. Devianciák típusai. - Devianciaelméletek I. - Devianciaelméletek II. - Deviáns viselkedés formái. - Bűnözés. - Öngyilkosság. - Alkoholizmus. - Drogfogyasztás. - Mentális zavarok. - Művészet. - Deviancia megelőzési lehetőségei. - Anorexia. - Betegség és gyógyulás. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 8

9 6. Irodalom: - A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenziói Szerkesztette: Szretykó György - Andorka Rudolf: Család és deviancia in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Andorka Rudolf: Deviáns viselkedések Magyarországon általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Aronson: A társas lény c. munkájából a konformizmus, nonkonformizmus témájáról szóló rész. - Comenius Kft., Pécs Cselkó László dr.: Ne dobd el az életed! Az öngyilkosságról Subrosa Kiadó, Émile Durkheim: Az öngyilkosság Osiris Kiadó Bp Émile Durkheim: Gyakorlati következtetések. In.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Gönczöl Katalin: Válság-munkanélküliség-büntetőpolitika in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Hacker Ervin: A kriminalitás környezeti tényezői in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Illyés Sándor: A deviáns másság in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Irk Albert: A kriminalitás normális és pathologikus jellege in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Kopp Mária: A magatartási, érzelmi zavarok oki háttere és megelőzésének lehetőségei in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Korinek László: A bűnözés alakulása Magyarországon és a jövőbeni kilátások in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása Magyarországon in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Pataki Ferenc: A deviáns jelenségek értelmezésének és kezelésének kulcskérdései in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Pressing Lajos: A deviancia és a vallás kapcsolata in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó

10 Tantárgy neve: V. (Csoportos és közösségi szociális munka) Tantárgyfelelős neve: Seeberger Netta Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSM412SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSM412SL Számonkérés módja óraadó Kreditpont Nappali B Sz 2 Levelező B Sz 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Szigorlat során elégséges vizsgaeredmény elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Csoportos szociális munka A csoportos szociális munka fogalma, céljai (szándékai), etikai elvei és értékei. A csoportos szociális munka történeti fejlődése és gyakorlatát befolyásoló elméletek. A szociális csoport munka típusai, csoport modellek. A csoport fejlődés szakaszai, szerepek a csoportban és ezek jellemzői. A csoport dinamika fogalma és fő területei. A csoport elindítása, működtetése. A csoport munka felmérése. A csoport munka gyakorlata. Közösségi szociális munka A közösségi szociális munka fogalom meghatározása. A közösségi munka kialakulásának nemzetközi története. A közösségi munka kialakulásának hazai története. A közösségi munka, mint tevékenység. A közösségi munkás, a közösségfejlesztő. Érték és etika a közösségi munkában. Munkamódok, és munkamódszerek a közösségi szociális munkában. 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök a füzet 25. oldalán találhatóak. 10

11 Tantárgy neve: Terepgyakorlat IV. (Szociális intézmények adminisztrációja) Tantárgyfelelős neve: Szerencsi Károly Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként 15 Nappali Levelező B B 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Terepgyakorlat III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 5 nappali tagozat: ESMBTE445SN levelező tagozat: ESMBTE445SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai gyakornok Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Gyj Gyj A félév érvényességének feltétele: Gyakorlat: A gyakorlat teljesítése és a terepnapló megadott szempontok szerinti elkészítése. Terepnapló és a házi dolgozat leadási határideje: Nappali tagozaton: április 02. Levelező tagozaton: április A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése, a házi dolgozat leadása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a szociális intézményrendszerrel és adminisztrációval ismerkednek a hallgatók elméletben és gyakorlatban. - A szociális ellátórendszert meghatározó jogszabályok a változás tükrében. - A szociális ellátórendszer napjainkban és a jövőbeni szolgáltatásszervezési koncepció. - A szociális ellátórendszer ismertetése Alapszolgáltatások; falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka. A nappali ellátást nyújtó intézmények részletes ismertetése. Szakosított ellátási formák részletes ismertetése Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok - A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek. - Az intézmények közötti átjárhatóság. - A szociális intézmények működéséhez szükséges dokumentációk, szabályzatok jelentősége (működési engedély, szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata). - Az adminisztráció fogalma, szerepe, jelentősége. 11

12 - Az egyes intézménytípusokhoz kapcsolódó, kötelezően kitöltendő adatlapok és nyilvántartási lapok ismertetése. - Az adatlapok kitöltésének gyakorlása. A terepgyakorlat tematikus háttere és szempont rendszere (II. Évfolyam) A 4. szemeszterben a hallgatók tovább bővítik gyakorlati ismereteiket, így terepgyakorlatuk során a különböző intézményekkel és a szociális esetmunka végzésével is megismerkednek a hallgatók. A terepgyakorlat folyamán arra kérjük kollégáinkat, hogy a levelezős hallgatók részére is a gyakorlati idő rövidsége miatt egy-egy eset ismertetésével járuljanak hozzá, hogy a hallgatók jobban ráláthassanak az adott területen folyó munkára. Szempontok a terepgyakorlat során rögzítendő esetismertetéshez. Az esetbemutatást a hallgató az általa választott terepintézményben megismertek alapján készíti el, melyet naplójában ír le az alábbi irányelvek szerint. Kitérve kiemelten az intézmények működésének, szakmai tevékenységének adminisztrációs hátterére. 1) Az intézmény bemutatása A szervezetet létrehozó probléma, szükséglet felvázolása, vagyis a szervezet megalakításának oka. Létrejöttének körülményei, létrehozója (magán személy, szervezet). Megalakulásához szükséges feltételek, törvényi háttér. Működésének finanszírozási formái. Működésének, szakmai tevékenységének adminisztrációs háttere. 2) Célcsoportjai, klientúrája Kik és milyen problémával, milyen feltételek mellett lehetnek az intézmény ellátottjai? Mennyire sikeres a tevékenységük? Minden igényt ki tudnak-e elégíteni területükön? Milyen fejlesztési lehetőségeket látnak a jövőben? Mely intézményekkel, külső szervezetekkel tartanak kapcsolatot? Mik a kapcsolattartás formái? 3) Esetismertetés szempontjai 1. Milyen keretek között zajlik az eset? intézményi keretek, lehetőségek; az eseti munkában résztvevő személyek (kinek mi a funkciója?). 2. Miért éppen ezt az esetet ismerteti? didaktikai okok; személyes okok. 3. Első benyomások a kliensről? a kliens verbális és non-verbális kommunikációja; a kliens érzelmi reakciói; a hallgató (szociális munkás) verbális és non-verbális kommunikációja; a hallgató (szociális munkás) érzelmi reakciói. 12

13 4. Mivel fordul az intézményhez? a kliens szükséglete, az általa megfogalmazott probléma; a hallgató (szociális munkás) által érzékelt probléma; a kettőből meghatározott, a munka alapját szolgáló problémameghatározás; az intézmény és a szociális munkás által nyújtható szolgáltatás. 5. Szerződéskötés a klienssel a munka céljának meghatározása; a várható eredmény jóslása. 6. Az intézmény beavatkozási lehetőségei a munka folyamatának meghatározása, lépéseinek megtervezése; a kliens és a szociális munkás feladatai. 7. A beavatkozások ismertetése a kliens története az intézményben (ha van ilyen); a segítő intervenciók ívének, fordulópontjainak bemutatása (új adat, sikertelen feladat végrehajtás, stb.); az eset lezárult-e; volt-e elakadás vagy zsákutca? mi oldódott meg és mi nem? a lezárás módja (ha volt) és a további lehetőségek a visszatérésre. 8. Az intézmény dolgozóinak együttműködése az eset kapcsán kik, miben és hogyan működtek együtt az intézményen belül? intézményen kívüli együttműködésre sor került-e? 9. Az esetet ismertető szakember nehézségei az esettel kapcsolatban A dolgozat 5-7 oldal terjedelemben a terepnapló alapján, 12-es nagyságú, Times New Roman típusú betűvel, normál sortávolsággal készüljön. A borító a Terepgyakorlati Szabályzatban megadott szempontok alapján készüljön, a tantárgy megnevezése mellett az Esetismertetés alcímet is fel kell tüntetni. A dolgozatban bemutatásra kerülhet egy teljes problémamegoldó folyamat, vagy a gyakorlat során a hallgató által végzett esetmunka részlet az előzmények és a várható eredmények megjelölésével. A tanulmányban az intézmény bemutatása (lásd pont) maximum 2 oldal terjedelemben jelenjen meg. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Bagyinszki Z.-né-Kovács I.-Péntek B.: Idősek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Forgó Gy-né-Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek. Szokratész, Budapest, Gosztonyi G.-Lévai K. (szerk.): A szociális munka szótára. Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Peter L.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd Alapítvány, Budapest,

14 Somorjai I. (szerk):.): Kézikönyv szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és családügyi Minisztérium Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, Ajánlott: Forgó Gy.-né Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek Szokratész, Budapest, Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Ajánlott honlapok:

15 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés VI. (Készség- és személyiségfejlesztés II.) Oktatók neve: Németh Lóránd Takács Tímea Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMCSF421SN levelező tagozat: ESMCSF421SL Oktatók beosztása: klinikai szakpszichológus gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali C Gyj. 1 Levelező C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Személyiségfejlesztés V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A csoporton való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A viselkedés formái: asszertív, agresszív, szubmisszív viselkedés A segítő viselkedés alapkészségei II. A segítő pálya veszélyei III.A csoportfolyamat lezárása tapasztalatok, egyéni élmények integrálása 5. Számonkérés módja: Adott témában házi dolgozat elkészítése. 6. Irodalom: Kötelező Egan, G. /2007/ A segítő készségek fejlesztése, ELTE Eötvös Kiadó, Bp. Szatmáriné Balog Mária (szerk.) /1998/ Készség- és személyiségfejlesztés hallgatói munkafüzet, Bp. 15

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia V. (Interjútechnika) Nistor Katalin Németh Lóránd Ea.+gyak. óraszáma 16 nappali tagozat: ESMCPS422SN levelező tagozat: ESMCPS422SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd klinikai szakpszichológus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali C Gyj. 2 Levelező C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy eset prezentációja. Tesztkérdések kitöltése, házi dolgozat (egy interjú) és annak megvédése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A segítő kapcsolat és a beszéd (empátia és verbalizáció, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia, terapeuta változók). Kommunikáció. Az interjú felépítése. Nehézségek, elakadások az interjú készítésében. A kapott információk elemzése. Néhány szakterület specifikus interjús módszere. Verbális hatékonyság növelése NLP-s technikákkal. Metakommunikáció elemzése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina Kiadó, Budapest, Ajánlott: Bandler, R.-Grinder, J.: Békából királyfi. Új Paradigma Kiadó, Szentendre, O Conor, J.: NLP: segítség egymás és önmagunk megértéséhez. Bioenergetic Kft., Budapest, Seidman, I.: Az Interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Thomas, J.: Lelki bajok testi bajok. Park Kiadó, Budapest, 1996.

17 Tantárgy neve: Szociálpolitika IV. (Társadalombiztosítás-tan) Tantárgyfelelős neve: Hargittainé Megyeri Valéria Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSP413SN levelező tagozat: ESMBSP413SL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpolitika II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Zárthelyi dolgozatban legalább 60 %-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: A tantárgyi követelmények teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Cél a szociális ellátási rendszer és a hatályos társadalombiztosítási joganyag legfontosabb részeinek megismertetése. A hallgatók a kurzus végén tudjanak segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak. I. Társadalombiztosítási jogszabályok - Alapfogalmak, társadalombiztosítási ellátások - A fedezeti rendszer, szociális hozzájárulási adó, egyéni járulék - Egészségbiztosítás, megváltozott munkaképességűek ellátásáról táppénz, terhességi gyermekágyi segély gyermekgondozási díj, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedések, baleseti ellátások - Nyugellátás, öregségi nyugdíj, hozzátartozói ellátás, megszüntetett, ill. átalakított korábbi rokkantsági nyugdíjak és megváltozott munkaképességűek szociális ellátásai - Családok támogatása, családi pótlék - Rehabilitációs járadék (2012-től új ellátás már nem állapítható meg) II. Rokkantsági járadék III. Alkalmazott nyomtatványok ismertetése Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: Az előadások témaköréhez igazodóan. 17

18 5. Irodalom: Kötelező: - az évi LXXX-LXXXIII. tv; évi. LXXXIV. tv; évi LXXXIV.tv; évi CXCI. tv ; évi CLXVII. tv; Ajánlott: Czúcz O.: Szociális Jog I. Unió Kiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: VI. ( az egészségügyben és az idős emberek körében) Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Szerencsi Károly Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBSE413SN Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSE413SL főiskolai gyakornok Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia III. és II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Elégséges eredmény megszerzése alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódó a témák lezárását követő zárthelyi dolgozat során elért legalább 60%-os eredmény. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A) idősek körében Demográfiai és társadalmi jellemzők. Az idős kor testi, pszichés és szociális jellemzői. Időskorral járó szociális problémák és azok kezelése, speciális ismeretek. Idős korra jellemző betegségek, a dementia. Idősek szociális ellátásának lehetőségei a mai ellátórendszerben. B) az egészségügyben Az egészségügyi rendszer rövid áttekintése. A szociális és az egészségügyi problémák összefüggései. A betegek helyzete a különféle szintű egészségügyi ellátásokban. A szociális szolgáltatások szerepe és lehetőségei. Betegek jogai és képviseletük. a kórházban. Az egészségügyben végzett szociális munka dilemmái. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 19

20 6. Irodalom: Kötelező: A) Bagyinszki Z.-né-Kovács I.-Péntek B.: Idősek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Hablicsek L.-Pákozdi I.: Az elöregedő társadalom szociális kihívásai. Esély, 2004/3. Iván L.: Ne féljünk az öregedéstől! Sub Rosa Kiadó, Budapest, Kötet az idősekről. Budapest, Esély, (Esély füzetek.) Lévai K.-Csoba J.: A debreceni idősgondozás intézményrendszere. Esély, 1997/ Walker, A.: Öregedés Európában kihívások és következmények. Esély, 1999/6. Szász A.: Öregnek lenni Magyarországon. Esély, 1999/ Ferge Zs.: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről. Esély, 1999/6. Hamar F.: Nyugdíjrendszer-problémák. Szociológiai Szemle, 2004/1. B) Bakos A.: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálása az Egyesült Királyságban. Esély, 2001/1. Göncz K.: az egészségügyben. In.: Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Gyukits Gy.: Betegjogi képviselet a kórházban. Esély, 2001/6. Habusik F.: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban. Esély, 2004/4-5. Magyar Zs.: A magyarországi kórházi szociális munka helyzete. Esély, 2004/ Mester Sz.: a szülészeti osztályokon. In.: Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Orosz É.: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején. Esély, 2009/6. Péterné Molnár G.: A kórházi szociális munka működési keretfeltételei. Esély, 2007/5. Pikó B.: Szociális problémák és az egészségügy. In.: Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szabó L.: Kórházi szociális munka. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Száz A.: SM-klub a külvárosban. Esély, 2004/1. Török J.: A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben. In.: Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Urbanekné László J.: a kórházban. Esély, 1992/1. Ajánlott: A) Baltes, P. B.-Smith, J.-Staudinger, U. M.: Bölcsesség és sikeres öregedés. In.: Czigler I. (szerk.): Túl a fiatalságon. Megismerési folyamatok időskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kovács M. (szerk.): Időskori depresszió és szorongás. Springer Tudományos Kiadó, Budapest, Szempontok a mentálisan hanyatló idősek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Központ, Budapest, Tariska P. (szerk.): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok az időskorban. Medicina Kiadó, Budapest, B) Gyukits Gy.-Keresztes C.: A szociális munka a hospice szellemű ellátásban. Esély, 20

21 2000/ Kovács V.: AIDS és a szociális munka. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szakmai beszámoló a Modellkísérlet indítása és bonyolítása a hajléktalan beteg emberek kórházi ágyon történő elhelyezésére és a kórházi kezelést igénylő betegség után a lábadozó hajléktalan személyek ellátása érdekében megnevezésű szakmai programról - Jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 77/1999. (XII. 29.) EÜM rendelet A betegjogi képviselő jogállásáról és az eljárásra vonatkozó szabályokról. 21

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Tantárgy neve Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1002 Szána Zsuzsanna

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2015-2016-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben