MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA"

Átírás

1 MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1938 MÁRCIUS HÓ

2 MAGYAR-MANNHEIMER GUSZTÁV II I. 16. A halott mester művészetét, kinek hagyatéki kiállítását a Szinyei Merse Pál Társaság megbízásából mutatja be az Ernst-Múzeum, jól ismeri a műbarát közönség, mégis minden újabb találkozásnál művei, mint a tiszta csillogású ékkövek meglepetést keltenek. Az emlékezés nem tudja nemes zománcú kvalitásait teljes üdeségükben őrizni, míg szemtől-szembe vásznaival mindig újabb és újabb értékeket fedez fel a gyönyörködni tudó szem. E kiállítás a hosszúéletü, nagyszorgalmú mester munkásságának csak kis részét ölelheti fel. Legnevezetesebb, múzeumokban, külföldön őrzött művei is hiányoznak innét és mégis e töredék teljes művészi nagyságában mutatja be Magyar- Mannheimer Gusztávot, mert lelkiismerete nem engedett kvalitáskülönbséget és munkaközben sohasem tudott lemondani a művészi alkotás gyönyörűségéről. Nagyon szerette témáit, még jobban szerette és becsülte képeit. A művésznek ez a tiszteletreméltó, szent önbecsülése meglátszik minden munkáján. Kiállításunk különös érdekessége, hogy egész sorát mutatja be Magyar-Mannheimer kedvenc képeinek, melyeket nemigen mutogatott, nagyrészben soha ki nem állított és megválni tőlük nem tudott volna. Képek, melyeket a mester önmagának festett. Érezte, hogy különösen szerencsés, érzésteli, őszinte pillanatok szülöttei. Való- 3

3 ban e képek tele vannak költészettel és mintha a színek mögött egy tömörhangú gordonka búgó melódiáit hallanánk. De ha valaki Faenza környékén megkeresné azt a fürtös virágokkal borított kertfalat, avagy a ciprusokkal szegélyezett utat, melyet a mester képeiről oly jól ismer, nagyon csalódnék a nyers valóságban. Tisztán állna előtte, mit adott hozzá a látványhoz a művész, mi a valóság és mi a költészet. Nem találná a valóságban a színeket oly szépeknek, dúsaknak, összeolvadóknak. Sok ugarú, kicsinyes forma zavarná a szemét, melyet a képen finom párák, enyhe ködök takarnak. A távoli hegyek mély, nedves kékje is hiányzana és az ég pár unalmas felhőjében sem ismerhetne reá Magyar-Mannheimer forma- és színgazdag boltozatos egeire. Néhány tanulmány és egy rajzgyűjtemény egészíti ki a kiállítást, mely bepillantást enged Magyar-Mannheimer műhelyébe és megmutatja, hogy milyen szolid mesterségbeli tudás, a formáknak mennyi lelkiismeretes tanulmánya kellett ahhoz, hogy azután olyan önkényesen bánhasson el a valósággal és fantáziája azt oly gazdagon, szabadon, az érzései szerint díszíthesse. Az első teremben szemben egymással van az első és utolsó képe. Az első egy tizenhat esztendős fiú meglepő, Rubensre és Makartra emlékeztető kompozíciója, az utolsó pedig egy befejezetlen igazi Magyar-Mannheimer színálom. A közben levő hatvanhárom esztendő Magyar-Mannheimer Gusztáv legnagyobb alkotása: maradandó művészi munkában eltöltött élete. JESZENSZKY SÁNDOR. 4

4 ELSŐ TEREM MAGYAR-MANNHEIMER GUSZTÁV RAJZAI ÉS FESTMÉNYEI. PENGŰ 1. FÜRDŐZŐ GYERMEKEK. Tollrajz ILLUSZTRÁCIÓ Mikszáth K. Palócok című művéhez. Tollrajz ILLUSZTRÁCIÓ Tóth János: Kurucvilág" című művéhez PLAKÁTTERV. Ceruzarajz AKT. Tollrajz PIPÁZÓ ÖREG. Tusrajz TANULMÁNY EGY BALATONI KÉPHEZ. Ceruzarajz TANULMÁNY A NEW-YORK KÁVÉ- HÁZ MENNYEZETÉHEZ. Ceruzarajz AMORETTEK. Tollrajz CAPRI-I UDVAR. Szénrajz A MŰVÉSZ FELESÉGE GYERME- KÉVEL. Szénrajz. Magántulajdon. 12. MOSÓNŐ. Tusfestmény AKT GALAMBBAL. Ceruzarajz TANULMÁNY. Tusrajz GYEREKEK. Ceruzarajz TANULMÁNY a Szebb a páva" c. festményhez. Ecsetrajz CÍMLAPTERV. Vízfestmény BRENTAMENTI FALUCSKA GYÜMÖLCSSZEDŐK SZABIN NŐK ELRABLÁSA. A művész első festménye (1875). Mgt. 21. CAPRI SZIGETÉN. Magántulajdon. 22. AZ ADRIÁN. Magántulajdon. 23. ÖSZVÉR. Tanulmány LÁBTANULMÁNY TISZTÁS SIÓFOKI RÉSZLET BUDAI HEGYEK

5 PENGŐ 28. HULLÁMTÖRÉS VOLOSCA. Magántulajdon. 30. HALÁSZFALU TANULMÁNY A MAHARADZSA LÁNYÁHOZ. Magántulajdon. 32. TANULMÁNY AZ EZÜST KECSKÉ- HEZ. (Rőtli rajz.) MÚZSA. Ceruzarajz ÉNEKLŐ ASSZONY. Ecsetrajz ANYAI SZERETET. Ceruzarajz DEKORATÍV TERV I. Tempera TOLLRAJZOK AKTTANULMÁNY. Ceruzarajz DEKORATÍV TERV II. Tempera TUSRAJZ ANYA GYERMEKEIVEL. Szénrajz DEKORATÍV TERV III. Tempera KERTÉSZET. Tollrajz FÜRDŐZŐ GYERMEKEK. Tollrajzok

6

7 PENGŐ 57. AMMER SEE-I MOTÍVUM FAENZÁBAN TOSCANAI TÁJ NÁPOLY KÖRNYÉKE GYÁRTELEP A MŰVÉSZ ÉDESANYJA. Magántul. 8

8

9

10

11 ÖTÖDIK TEREM PENGŐ 105. KOLDUSBARÁT PIHENŐ DIANA ZENE STERZINGI TÁJ PÁRA TENGERÖBÖL NAPLEMENTE A DUNÁN PATAK FELHŐK. Magántulajdon FÜRDŐZŐ GYEREKEK. Dóczi Mór úr tulajdona BORŰS HANGULAT NÁPOLYI EMLÉK TŐRRE ANNUNZIATA RÉT VIHAR

12 VALLOMÁS. Az itt kiállított képek egy kiállítás keretében együtt láthatni nagyobbméretű képeimet egy régi vágyamat teljesítik. Sajnos, vágyam egészében nem teljesülhetett, mert van a kiállítottakon kívül még egy csomó nagyméretű képem, melyeket nem tudtam beszerezni. (így pl.: A debreceni múzeumban Az agitátor", a szegedi múzeumban A krumpliszüret", Belgrádban: a,.parasztnő", Kapások", Kertben" címűek, az udinei múzeumban a Hajóvontatók", a Dugonics-utcai elemi iskola tornatermében lévő Ősvadászok" című freskóm, a Schiffer-villában lévő üvegablakok, a debreceni vármegyeházán a Hét vezérek" üvegablak, a Szépművészeti Múzeumban lévő képeim, a Három modell", Nano, a falu bolondja", a Szilvásban" stb.) * Milyen szép emlékem a Lovasok a víz partján"! Egészségem teljében hetenként kétszer úsztam át a nagy Dunát Nyergesújfalunál, hogy ezen erőfeszítés után frissen és üdén, reményekkel telve mehessek a műterembe és vázlatok után fessem meg a képet. Milyen izgalmas és művészetért lelkesülő volt akkoriban a közhangulat! A művészi vita szenvedelmes volt. A Nyolcak kiállításán apák és fiúk kerültek szembe egymással. Akkor még nem a gólkülönbözetek kötötték le a közönség figyelmét. Ma, hogy ezt a képet a maga pompázó mivoltában újra látom, nem tudom megérteni, 13

13 hogy mi volt rajta felháborító és vita tárgya. íme 26 év alatt hogy megváltoznak a gondolkodás és az ízlés feltételei! Egy másik itt kiállított képem, a Zivatar" kevesebb festői turbulenciát árul el, de véleményem szerint festői kvalitásai ép olyan szépek. Készülése idejében, 1919-ben, nem volt kiállítva és az akkori viharos időkben műtermem egyik sarkában aludta álmát. Most, hogy annyi év után magam előtt látom, eszembe jnttatja keletkezésének sorát. Nagy száraz esztendő volt, májustól aratás utánig nem volt eső. Az emberek a legkisebb kocsizörgésre kiszaladtak házaikból. Menydörgés" kiáltották jön a zivatar!", de az ég kékje lehűtötte reményüket, míg egyszer felhő jelent meg az égbolton és rövid idő alatt cumulusok borították be az egész horizontot és jött az életmentő eső. Az emberek siettek le a Dunára és minden zivatar és mennydörgés ellenére meztelenre vetkőzve fürödtek a záporban. * A freskó, a freskó volt mindig életemnek vágya! Innen ezek a nagy méretek! A Krisztus sírbatétele" egy ilyen freskóvágy kiélése volt. Az Ádám és Éva", bár olajfestmény, első lázadásom volt a festékanyag ellen. Utána néhány képemet a tempera módszerével próbáltam megfesteni. De most, hogy újra látom a Lovasokat", látom, hogy mégis az olaj az igazi nemes anyag. A Szép Heléna elrablását" mozaikban gondoltam el. A Dugonics-utcai tornaterem Ösvadászok" című freskóját a legnagyobb közöny idején barbár kezek össze-vissza sértették. A főváros Képzőművészeti bizottsága javasolta restaurálását, de a tanügyi osztály s annak akkori tanácsnoka az intézkedés 14

14 teljesítését visszautasította. Azóta se történt semmi egyetlen kivitelezett freskóm érdekében. * A rajzok mind képek előtanulmányai: tanulmányok a modell, illetőleg a természet alapján, hogy mire feldolgozásra kerül a sor, tisztán lássam azokat a sajátosságokat, melyek a modellben tetszettek. Bizony egy nagyobb kompozíció előkészületei sok száz rajzot kívántak meg, melyeknek legnagyobb része a kályha tüzében múlott el... vagy mint annak idején, mikor Czóbel Béla barátom nálam volt Nyergesújfalun, egy egész nyár munkásságát a szőlő alá rigolírozott föld árkaiba temettük el.... Lehet, hogy ezért nyergesi bort! szeretem a KERNSTOK KÁROLY. 15

15

16 PENGŐ 131. VÁZLAT A VIRRADAT"-HOZ. Gouache. Magántulajdon SÍRBATÉTEL. Vázlat. Magántulajdon TANULMÁNY A LALAGEN..." C. FESTMÉNYHEZ. Tusrajz LOVAK. Ecsetrajz TANULMÁNY A SÍRBATÉTEL- HEZ" TANULMÁNY A SÍRBATÉTEL- HEZ". Vizfestmény. Magántulajdon TANULMÁNYRAJZOK. Magántulajdon FEKVŐ AKT. Tusrajz. Magántul SÍRBATÉTEL. Vízfestmény. Dr. Szondi Lipót úr tulajdona SZENT ANTAL KÍSÉRTÉSE. Tempera

17

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Aszódra a Javítóintézetbe olyan 14-19 éves bűnelkövető fiúk kerülnek, akiknek a bíróság 1-3 évig terjedő javítónevelő intézkedést rendelt

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

A szavak árulása. magyar napló. Lőrincz György

A szavak árulása. magyar napló. Lőrincz György magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Hor váth An tal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila,

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 S. Nagy Katalin A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 Egyre többször olvassa az ember kritika helyett, hogy ki zsidó, kinek a felesége az, és így tovább. Mintha egy mûvésznek nem a mûvészete

Részletesebben

A Györgyi (Giergl) és Zámor család története

A Györgyi (Giergl) és Zámor család története Jelige: Félszemmel, de nem fél szívvel Írogattam este, reggel Írta: Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda (1907-1994) 1990 A Magyar Történelmi Társulat családtörténeti pályázatán 1991. ápr. 15.-én különdíjjal

Részletesebben

Üllői 1 Mecénás. Augusztus 20. a magyarságunk legnagyobb ünnepe 2005.

Üllői 1 Mecénás. Augusztus 20. a magyarságunk legnagyobb ünnepe 2005. KULTURÁLIS MELLÉKLET 2005. AZ ÜLLŐI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA 13. szám / 2008. III. negyedév Szerkeszti: Sárándi Tibor,

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár 17 62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár p a -n t z s e r e k s ö r. ö 8 V s i z u j ö á k M zet Ne A jövő heti címoldala és posztere Nyolc deci gázolajjal 100 kilométer Hallottál már az Apteráról? Épp itt

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM« VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«GENIUS KIADÁS KUNOSSY RT., BUDAPEST. ELŐSZÓ Ez a könyv nem életleírás és nem regény, a képzeletnek nincsen benne semmi szerepe. Ami benne van, szórói-szóra igaz minden, de

Részletesebben

S Z E B B J O V O T!

S Z E B B J O V O T! I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I.

Részletesebben

A gora FELSÔPAKONYI. MÁRTÍROK PARK ÁTADÁSA: október 18. Tartalomból: KÖZMEGHALLGATÁS: NOVEMBER 24-ÉN 17.00 ÓRA TÖKFESZTIVÁL: TÖKRE JÓ VOLT!

A gora FELSÔPAKONYI. MÁRTÍROK PARK ÁTADÁSA: október 18. Tartalomból: KÖZMEGHALLGATÁS: NOVEMBER 24-ÉN 17.00 ÓRA TÖKFESZTIVÁL: TÖKRE JÓ VOLT! FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. NOVEMBER 10. szám Felsôpakony hivatalos honlapja: www.felsopakony.hu Tartalomból: MÁRTÍROK PARK ÁTADÁSA: október 18. KÖZMEGHALLGATÁS:

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Festőszakkör az iskolában (4 5. old.)

Festőszakkör az iskolában (4 5. old.) INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Festőszakkör az iskolában (4 5. old.) 2011. JANUÁR A tartalomból Átélni a csodát (2. old.) Jóleső érzés tartozni valahová (6. old.) Ismét terembajnokság

Részletesebben