PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA"

Átírás

1 IGAZGATÓI PÁLYÁZAT A FEJÉR MEGYEI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA KELT: MÁJUS 16.

2 TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ...3 VEZETŐI PRORGAM...6 Bevezetés...6 Helyzetelemzés...6 Vezetői program kialakítása...9 A gimnázium arculata...9 Szervezeti elképzeléseim...14 Összegzés...15

3 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Birkás Krisztina Leánykori név: Gannai Krisztina Születési hely, idő: Enying, október 10. Cím: 8043 Iszkaszentgyörgy, Ibolya u. 18. Családi állapot: férjezett, 1 fiú gyermekem van, Birkás András (született: 2001) Tanulmányaim Dunaújvárosi Főiskola MSc képzés gépészmérnök-mérnöktanár Pannon Egyetem, Veszprém Informatikatanári szak levelező kiegészítő egyetemi képzés BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Kodolányi János Főiskola Közoktatási Vezető szak Dunaújváros, Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar Gépészmérnök mérnöktanár informatika szakirány Székesfehérvár, Vasvári Pál Gimnázium Szakmai tapasztalatok FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma, Mór Jelenlegi munkahelyemen informatika tanárként kezdtem el dolgozni félállásban, majd augusztus 15-től az igazgatóhelyettesi pozíciót láttam el, majd augusztus 30-tól az iskola igazgatói munkakörben eljáró igazgatóhelyettese vagyok.

4 FMÖ Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Mór A Perczel Mór Szakképző Iskolában informatikát tanítottam szakközépiskolai, szakképző osztályokban és rendszerinformatikus felnőttképzésben, valamint gépész szakmacsoporton belül műszaki ábrázolást, mechanikát, anyagismeretet oktattam. Az informatika tanárok munkaközösség-vezetőjeként is tevékenykedtem. Az iskolánk ECDL vizsgaközpontjában nemcsak mint oktató vettem részt, hanem az iskola és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közti kapcsolattartó is én voltam. Videoton Holding Rt. Slider Vállalat, Veszprém júliusában kerültem a Videoton Holding Rt veszprémi Slider Vállalatához. Először anyagbeszerzési mérnökként dolgoztam, ahol a termelési anyagok beszerzése volt a feladatom. Később német kezdeményezésre létrehoztak a logisztikán belül egy termeléstervezői státuszt. Ennek a feladatnak az elvégzésére engem kértek fel. Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, Dunaújváros Számítástechnikát, technikát és matematikát tanítottam ebben az intézményben. Itt az indítványozásomra kollégáimmal megpályáztuk, és elnyertük a városi informatikatagozat megalapítási lehetőségét. Ezt 5. osztálytól kezdődően vezettük be, és a gyerekeknek heti 5 órában tanítottunk informatikát. Az informatika munkaközösség-vezetője voltam. Az ISZE alkalmazottjaként számítógép kezelői tanfolyamot tartottam a pedagógus kollégák számára. Majd az 1996/97. tanévtől kezdődően diákönkormányzatot segítő tanár lettem. Iskolai rendezvények megszervezésében és több gyermekprogram lebonyolításában vettem részt. Tanári éveim alatt nemcsak a tanévben

5 végeztem közösségi munkát, hanem minden nyáron tábort szerveztem a gyerekek részére Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dunaújváros A főiskola elvégzése után számítástechnikát, fizikát és matematikát tanítottam, egy évig határozott idejű szerződéssel. Nyelvismeret Angol középfok ECL nyelvvizsga B2 szint Érdeklődési kör Természetjárás, mozi, színház, sport Iszkaszentgyörgy, május Birkás Krisztina

6 Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen. (Rudolf Steiner) VEZETŐI PRORGAM Bevezetés 2010 szeptembere óta dolgozom a gimnáziumban, mint informatika tanár augusztus 30-tól kezdődően az iskola igazgatói munkakörben eljáró igazgatóhelyettese vagyok. Kívülről bepillantani egy intézmény életébe izgalmas kihívás számomra, ami bizonyos fokig önismeretre és bizonyos dolgok átgondolására késztet. A kívülről jövőnek megvan az a lehetősége, hogy elfogulatlanul, objektíven vizsgálja az ott zajló folyamatokat. Az eltelt egy évben nekem sikerült megismerni kollégáimat, és az iskola működését. Ez az időszak abban segített, hogy megismertem egy jó szervezeti kultúrával és kooperatív csapattal rendelkező iskolát, amelynek távlati céljaiban tevékenyen szeretnék részt venni. Helyzetelemzés Az iskola, mint nyílt szervezeti rendszer, működése során állandó kapcsolatban áll környezetével, s ez a hatás kölcsönös, vagyis a környezet hat az iskolára és viszont. Ebből logikusan következik, hogy minél kisebb mértékben tudja befolyásolni az iskola környezetét, annál nagyobb mértékben kényszerül ő maga alkalmazkodásra. A gimnázium státuszát alapvetően meghatározza ez a tétel. Nemcsak azért, mert topográfiája a jellegzetesen hátrányos helyzetű kisvárosi iskolák sorába sorolta, hanem és elsősorban azért, mert nem tudatosul(t) kellőképpen az az egyedül való előny és érték, ami a kisebb, családiasabb jellegű intézményeknek a priori velejárója. Az iskolának ebben a tanévben 297 nappali tagozatos tanulója van, 10 osztályban.

7 Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy az elmúlt években a tanulói létszámok alakulása nem nagy mértékben változott, pedig az osztályok száma az idei tanévben 10-re csökkent. Tanév eleji állapot Nappali tagozaton Osztályok száma szerint tanulók száma 2002/2003. tanév 261 fő /2004. tanév 271 fő /2005. tanév 277 fő /2006. tanév 307 fő /2007. tanév 320 fő /2008. tanév 306 fő /2009. tanév 323 fő /2010. tanév 305 fő /2011. tanév 307 fő /2012. tanév 297 fő 10 Iskolánk 2003 óta vesz részt az országos kompetenciamérésben matematikából és szövegértésből. A mérésben a 10. évfolyam tanulóinak teljesítményét vizsgálják. A mérés lebonyolítását az oktatási és kulturális miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A 2010-es mérés során az összes 10. évfolyamos tanuló feladatlapjait központilag értékelték és javították. Így a kapott eredmények minden tanuló tényleges teljesítményét tükrözik. A 2011-es mérés eredményei Szövegértés A tanulók átlageredménye: Átlagok Konfidencia-intervallumok (megbízhatósági tartomány) Országos 1617 (1616;1618) A mi iskolánk 1698 (1671;1725)

8 A Táncsics Mihály Gimnáziumhoz képest a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma országosan: Jobban Hasonlóan Gyengébben A mérési eredmények alapján elmondható, hogy szövegértésből tanulóink az országos szintnél jobban teljesítettek. Alátámasztja ezt a megállapítást, hogy iskolánk átlageredménye 81 ponttal az országos érték felett van, és a gimnáziumunknál rosszabbul teljesítő iskolák száma 2,7-szerese a nála jobban teljesítő iskolák számának, tehát a Táncsics Mihály Gimnázium az iskolák közötti rangsor első ötödében foglal helyet. Matematika A tanulók átlageredménye: Átlagok Konfidencia-intervallumok (megbízhatósági tartomány) Országos 1635 (1634;1636) A mi iskolánk 1700 (1667;1732) A Táncsics Mihály Gimnáziumhoz képest a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma országosan: Jobban Hasonlóan Gyengébben A mérési eredmények alapján elmondható, hogy matematikából tanulóink az országos szintnél jobban teljesítettek. Alátámasztja ezt a megállapítást, hogy iskolánk tanulói 85 ponttal jobbak voltak az országos átlagnál, és a gimnáziumunknál rosszabbul teljesítő iskolák száma 2,7-szerese a nála jobban teljesítő iskolák számának.

9 Vezetői program kialakítása Vezetői programomban vázolni szeretném, hogyan kívánom az eddigi munkámra, valamint a hagyományokra építve jobbá tenni az intézményben jelentkező feladatok végrehajtását. Jelen pályázatomban néhány területet emelnék ki, amelyeket fontosnak tartok. Munkám során szeretném folytatni az eddigi képzéseket, valamint nagy hangsúlyt fektetni a hanyatlásnak indult nemzetiségi képzésre valamint az esti képzés fejlesztésére. Mindenképp fontosnak tartom ezt napjainkban, amikor az élethosszig tartó tanulás folyamatában a felnőttek fókuszpontba kerültek, illetve a nemzeti identitás és a hagyományok megőrzése, ápolása elengedhetetlen feladata kell, hogy legyen egy kisváros ilyen típusú közoktatási intézményének. A gimnázium arculata Német nemzetiségi képzés a település helyzetéből adódóan kulcsfontosságú. Térségünk sajátossága, hogy részben német nemzetiségi települések alkotják. Ebből adódik, hogy számos általános iskola pedagógiai programjában szerepel a nemzetiségi oktatás. Gimnáziumunk lehetőséget kell, hogy biztosítson középfokon a program folytatására. Jelen pillanatban a 9. és 10. évfolyamon nincs német nemzetiségi osztályunk, de törekszem arra, hogy a német nemzetiségi nyelv ápolása továbbra is fennmaradjon, hiszen gyökereinket ápolni kell, lehetőséget szeretnék biztosítani nemzetiségi értékeink megóvására. E feladatok megvalósításában fontos, hogy a város és a környék általános iskolái mellett a móri Német Kisebbségi Önkormányzattal is jó viszonyt ápoljunk és közös programokat szervezzünk. Ezen felül minden fiatal számára a német nyelv tudása fontos többletet jelenthet a már szinte kötelező angol nyelvtudás mellett. Térségünkben nemcsak a családi kötődések miatt fontos a német nyelv oktatása, hanem a környezetünkben működő multinacionális cégek anyavállalatai is Németországban találhatók. Ezért tarom fontosnak a nemzetiségi oktatás mellett a német nyelvi speciális képzésünket is. A 2004/2005-ös tanévtől kezdve angol nyelvi előkészítő csoport is indult, így az angol nyelvi speciális képzés öt évfolyamos. Az egy éves nyelvi előkészítő

10 képzés jelentősen befolyásolja az angol nyelvtudás szintjét, így a évfolyamon felkészítjük a tanulókat a sikeres emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára. A speciális képzésben az idegen nyelv magas heti óraszámban történő tanítása optimálisnak mondható. Az angol nyelv iránt megnövekedett igényt kihasználva szeretném ezt a képzést továbbra is egész osztály beindításával megszervezni. A nyelvi képzéseken belül szakmai hátterünk biztosított, jól működik a nyelvvizsgára való felkészítés. Lehetőségeket biztosítunk tanulmányi kirándulások megszervezésével az élő nyelv gyakorlására is. Célom, hogy a két nyelv oktatása mellett harmadik nyelv oktatására is nyíljon lehetőség. Ami jelenleg megoldható és egyben hasznos is az orosz nyelv bevezetése. Ez már szakköri szinten működik, de órarendi keretek között is szeretném megvalósítani, és igény szerint más nyelvekkel bővíteni. A nyelvi képzésekre, valamint a térség fellendülő idegenforgalmi sajátosságaira alapozva szeretném tovább folytatni a már meglévő Utazás és Turizmus tantárgy oktatását, melynek már kialakult hagyományai vannak. A tárgy oktatása az American Express Foundation kezdeményezésére indult, Kelet-Közép- Euróbpában először Magyarországon. A program hazai gondozója az Iskolafejlesztési Alapítvány (IFA), az Utazás és Turizmus tantárgyat nem szakképzési programként, hanem fakultációs közismereti tantárgyként ajánlja gimnáziumok számára. A 11. és 12. évfolyamokon heti 4 órában tanulják a diákok. A program célja: - segíteni a magyar fiatalokat abban, hogy kulturált és igényes turistákká, illetve vendéglátókká váljanak; - növelni az esélyt arra, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalom területén tudjanak elhelyezkedni; - pályaválasztási orientáció; - átfogó képet adni a hazai és nemzetközi idegenforgalmi üzletág lehetőségeiről és legfontosabb jellemzőiről. A program tartalma és feladatköre arra ösztönöz tanulót és pedagógust egyaránt, hogy külső információforrásokat keressen és használjon.

11 Ez a képzés lehetőséget jelent a diákok számára, hogy növeljék továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeiket. Az informatika speciális képzés létjogosultsága az információrobbanás korában nem lehet kérdés. Jellemző, hogy a beiskolázás során ez a speciális képzés telítődik először. A munkaerőpiaci kereslet folyamatosan igazolja e képzés fontosságát. A továbbtanulni nem szándékozó diákok munkába állásának esélyei jelentősen javulnak. A továbbtanulási lehetőségek köre is kitágul az informatika irányába. A feltételek adottak ahhoz, hogy a gimnázium összes diákja megszerezze az informatika és számítástechnika alapismereteit óta intézményünk ECDLvizsgaközpontként működik, a tanulóknak lehetőségük van egységes európai számítógép-használói bizonyítvány megszerzésére, amely a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A felsőoktatási intézmények többsége már elfogadja az alapozó képzésének a bizonyítvány meglétét, mellyel könnyíteni tudjuk a gyerekek beilleszkedését a felsőoktatási intézménybe. Az utóbbi években egyre nagyobb igény jelentkezett diákjainkban, a gazdaságipénzügyi kompetenciájuk fejlesztésére. Először csak délutáni foglalkozás keretében indítottunk a gazdasági témákkal foglalkozó előadásokat, melynek következtében, szemléletünk miatt 2009-ben gimnáziumunk Pénziránytű iskola címet kapott. Majd 2011-től meghirdettük a gazdasági ismeretekkel bővített általános tantervű képzést, amely az általános gimnáziumi tantervű képzés mellett lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy a gazdasági alapismeretek tantárgy keretében elsajátíthassák a pénz, a vállalkozás, a fogyasztói magatartás, a kockázat-felismerés és a munka világának alapvető fogalmait. A gazdasági ismeretek tananyag diákjainknak nyújt, karrierjük megalapozásához megbízható, hasznos tudást, és igyekszik megkönnyíteni a mindennapi életünk részévé vált pénzügyi ismeretek megszerzését, az alapfogalmak megismerését. Iskolánkban folyó gimnáziumi képzéseket szeretném színesebbé tenni és látható, hogy minden területen valamilyen plusz tudást biztosítunk diákjaink számára az érettségi bizonyítvány mellé.

12 A felnőttoktatás létjogosultsága jelen politikai helyzetünkben is kiemelt jelentőséggel bír, térségünkben is nyomon követhető az igény erre, hisz az érettségi vizsga megléte sok esetben hiányként jelentkezik a felnőttek számára. Fontos számomra, hogy megfelelő kommunikációval és munkakultúrával közös célokat valósítsunk meg a gimnázium érdekében a szülők és diákok igényeit kielégítve a fenntartó által elvárt követelményeknek és a törvényesség szabályainak megfelelően. Szeretném a meglévő szakmai kapcsolatokat fenntartani és eredményes munkát folytatni a városban és a kistérségben működő iskolákkal. Elengedhetetlen, hogy iskolánkban folyó munkát megismerjék az általános iskolákban tanulók, mert ennek alapján dönthetik el, hogy érdemes-e ebbe az iskolába jelentkezni. Ezért szeretném folytatni azt a hagyományt, hogy iskolánk diákjai visszamenjenek volt általános iskolájukba, ahol be tudják mutatni a gimnáziumunkban folyó munkát, és a diákéletet. Az idei tanévben meghívtuk a móri és a kistérségi iskolák igazgatóit, nyolcadikos osztályfőnökeit, valamint a pályaválasztásért felelős kollégáit is. Ezt a kezdeményezésünket szeretném tovább folytatni, hogy minél több pályaválasztás előtt álló gyermekhez eljusson hírünk. Ezen célok eléréséhez egy jól felkészült, vállalkozó szellemű tantestületre van szükség. Ezért rendszeresen meg kell beszélni a felmerülő problémákat, nagy hangsúlyt kell fektetni a nevelési-oktatási ismeretek bővítésére. Lényegesnek tartom a tanítási órák látogatását, ahol segítő jelleggel tudom értékelni a kollégák oktató-nevelő munkáját szakmai szemszögből. Illetve fontosnak tartom a megfelelő információáramlás megvalósítását is az intézményen belül. Nevelési filozófiám Diákjaink állják meg a helyüket a világban. Rendelkezzenek korszerű ismeretekkel. Legyenek képesek tájékozódni szűkebb és tágabb környezetük dolgaiban. Tudjanak kommunikálni embertársaikkal. Legyenek képesek a megújulásra, önmaguk továbbképzésére. Legyenek képesek megfigyelni, értékelni környezetüket.

13 Ismerjék és kövessék saját, családi, nemzeti, nemzetiségi, vallási hagyományaikat. Legyenek képesek elfogadni, tolerálni mások hagyományait. Diákjaink találják meg önmagukat a világban. Tudják helyesen értékelni önmagukat, kapcsolataikat. Legyenek képesek kezelni a válsághelyzeteket. Legyenek képesek elfogadni, hogy nem csak a világ, hanem maguk is változnak, tudják továbbfejleszteni személyiségüket. Diákjaink szeressék a világot. Legyenek képesek észrevenni, sőt kialakítani környezetükben a harmóniát, a szépséget. Legyenek képesek megtalálni az érzelmi biztonságot a családban. Legyenek készek esztétikai élmények befogadására. Diákjaink legyenek készek megváltoztatni a világot. Legyenek képesek demokratikus keretek között vitázni. Tudjanak felelősséget vállalni döntéseikért, azok következményeiért. Akarjanak részt venni közéleti testületek munkájában. Tudjanak különbséget tenni igazság és hazugság között. Vezetőként azt vallom, hogy minden problémát úgy kell megoldani, minden döntést úgy kell meghozni, hogy az a leginkább szolgálja tanítványaink nevelését, oktatását. Ezeknek a céloknak az eléréséhez jelentős feladat hárul az ifjúságvédelemi munkára is. Sajnos évről évre növekszik a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Biztosítani kívánjuk részükre az egyéni tanulási utat, ennek érdekében elengedhetetlen a jól működő ifjúságvédelem. A diákokat érő különböző erőszakos hatásokat szeretném az iskola kapuin kívül rekeszteni. Olyan nevelőtestület szükséges, akik az erőszakmentes iskolai légkör fenntartásában segítik munkámat. E munka megerősítéséhez szakmai programok megszervezésével is szeretnék hozzájárulni az iskolai jó légkörhöz.

14 Szervezeti elképzeléseim Jelenleg az intézmény vezetői egysége a következőképpen épül fel. Az intézmény vezetését igazgatói munkakörben eljáró igazgatóhelyettesként látom el, munkámat az igazgatóhelyettes és a minőségirányítási csoport vezetője segíti. A tágabb iskolavezetésben számítok a tantárgyi felelős tanárokra, valamint a Diák Önkormányzat-vezető munkájára. A szakmai munkaközösségek szerepét ismét meg szeretném erősíteni, mert enélkül ellehetetlenül a szakmai csoportmunka, együttműködés. Ezen kívül a teljesítmények mérésében és értékelésében jelentős szerepet vállalnak. Az ellenőrzési munkámat a 3 tagú minőségirányítási csoport segíti. A kidolgozott teljesítményértékelési rendszer alapján értékeljük kollégáinkat, amit továbbra is folytatni szeretnék, mert ez reális képet ad a kollégák teljesítményéről. Az iskolai működés elengedhetetlen szereplői az adminisztratív és technikai dolgozók is. Akiknek munkája biztosítja számunkra a zökkenőmentes életet az iskolában. Tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak intézményünk külső megítéléséhez. Fontosnak tartom velük is a jó viszony fenntartását. A jól működő Diákönkormányzat hagyományait szeretném folytatni. Elengedhetetlen, hogy patronáló tanár segítse a diákönkormányzat munkáját, valamint minden kolléga aktívan vállaljon szerepet a programok szervezésében. Együttműködés a szülői ház és az iskola között hatékonnyá válik, ha a gyermek iránti kötelezettség az elsődlegesen fontos szempont ennek az együttműködésnek a kialakításában. Ezért fontos számomra a szülőkkel való kapcsolattartás, melynek fő színterei a szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap. Az iskolai honlap folyamatos frissítése, ahol nemcsak a szülő látja az iskolai eseményeket, történéseket. Továbbra is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy diákjaink a város kulturális életének résztvevői legyenek. Diákjaink számos városi rendezvényen aktívan szoktak szerepelni. Ezen kívül fontosnak tartom a jól működő kapcsolatokat különböző intézményekkel, szervezetekkel városunkban és környékén.

15 Összegzés Végezetül, szeretném azt a munkamorált és szervezeti kultúrát továbbvinni, amely a jelenlegi intézményben jelen van. Érvényesíteni az egyenlő munkamegosztás elvét, a demokratikus döntési eljárásokat. Ehhez legfontosabbnak tartom a megfelelő szintű információáramlást. Úgy gondolom, hogy az intézménnyel szemben támasztott igényeimnek magam is megfelelek, és bízom, hogy a kollégák szakmai sokszínűsége mellett a megfogalmazott célokat sikerül elérnem. Céljaimat csak az iskola dolgozói kollektívájának támogatásával és együttműködésével érhetem el. Ennek megvalósításához szeretnék lehetőséget biztosítani például csapatépítő összejövetelekre, ahol kötetlen formában tudjuk megbeszélni problémáinkat. Elképzeléseim megvalósításához kérem az iskola tantestületének, és minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint a fenntartó Fejér Megyei Kormányhivatalnak a támogatását.

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben