Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai"

Átírás

1 Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Szapáry György Az euró tíz éves évfordulójának alkalmából az Európai Bizottság megbízásából Darvas Zsolttal készített tanulmány alapján

2 Megválaszolandó kérdések Az új tagok kiinduló helyzetét figyelembe véve, melyek a kockázatok és kihívások az euró bevezetéséhez vezető úton? Mi legyen az euró bevezetéséhez vezető stratégia és a bevezetés optimális időzítése? Mi a reál és nominális konvergencia kapcsolatának problematikája? 2

3 Egy főre jutó GDP konvergenciája Jelentős felzárkózás á az euró zóna átlagáhozáh 1995-ben a legalacsonyabb abb egy főre jutó GDPje a Balti országoknak, Bulgáriának és Romániának volt. Ezek az országok mutatták fel a leggyorsabb ütemű felzárkózást. Észtország különösen Legmagasabb egy főre jutó GDP-je Ciprusnak, Máltának és Szlovéniának volt 1995-ben. Ezen országok mutatták fel a legalacsonyabb ütemű felzárkózást 3

4 Egy főre jutó GDP (=100) Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Poland Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 4

5 Árszínvonal felzárkózás Legalacsonyabb GDP per fő legalacsonyabb árszint legnagyobb ütemű árszint konvergencia. Észtország Málta árszintjéhez közeledik Árszint konvergencia tényezői: Balassa- Samuelson effektus, jobb minőségű, drágább árúk fogyasztása felé való elmozdulás, ártámogatások csökkenése, átmeneti hatások 5

6 Árszínvonal (=100) Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Poland Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 6

7 Hitel kereslet és folyó fizetési mérleg Alacsony GDP per fő alacsony hitel/gdp szint gyors hitelállomány növekedés Gyors hitelállomány növekedés magas folyó fizetési hiány 7

8 Hitel/GDP Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Darvas-Szapáry: Poland Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 8

9 Folyó fizetési mérleg / GDP Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Poland Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 9

10 Kamatok A nominális kamatok csökkenése és konvergenciája az euró kamatok szintjéhez Alacsony kamat felárak. Kivétel: Magyarország g és Románia, valamint Lettország az utóbbi időben Alacsony reál kamatok, több országban negatív szint 10

11 3 hónapos kamatkülönbség Czech Rep. Slovakia Hungary Slovenia Darvas-Szapáry: Poland Az euró bevezetésének Cyprus feltételei és kihívásai Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 11

12 10 éves kamatkülönbség Czech Rep. Slovakia Hungary Slovenia Poland Cyprus Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 12

13 3 hónapos reál kamatok Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Poland Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 13

14 A Modell Árszintfelzárkózás történik, ha Az egy főre jutó (vásárlóerő-paritáson mért) GDP nő tartós hatás Kereslet jobban nő a GDP-nél átmeneti hatás Kamatkülönbözet tőkebeáramlást indukál és felértékeli az árfolyamot átmeneti hatás Ökonometriai becslések alátámasztják a fentieket 14

15 Fejlettség és árszint Price le evel (EM MU-12=10 00) FI DK 120 DE F R A T 120 BE 100 IE NL 100 CY 80 G R ES I T SI PT MT 60 PL EE HU CZ 40 LV 40 BG SK LTRO GDP per capita at PPS (EMU-12=100) DK 120 FI IE 120 FRBE 100 IT NL 100 GR DE AT ES 80 P T CY 80 MT EE SI 60 ROPL LV HU CZ 60 L T SK 40 BG

16 Projekciók a modell alapján Amennyiben ezen országok gyorsan zárkóznak fel számottevő inflációs hatás várható... amit ellensúlyozhat a nominális árfolyam felértékelődése ék lődé Rögzített árfolyamot alkalmazó országoknál számottevő infláció várható (EMU-átlagot 3-4 százalékkal meghaladó mértékű) nem fognak tudni belépni az euro övezetbe 16

17 Árszint-konvergencia előrevetített üteme (többletinfláció vagy nominális felértékelődés) Bulgaria Cyprus Czech Republic Estonia Hungary Latvia Lithuania Malta Poland Romania Slovenia Slovakia

18 Nominális és reál árfolyamok Nominális árfolyam: a lebegő ő árfolyamot áf működtetők közül csak Csehországban és Szlovákiában volt trend szerű felértékelődés. Ezek az országok könyvelték el a legalacsonyabb inflációt az utóbbi években Fajlagos munkaköltség alapú reálárfolyam: felértékelődés mindenütt, az árfolyam rendszertől függetlenül Legkisebb felértékelődés a legfejlettebb országokban 18

19 Nominális euró árfolyam (1995=100) Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Darvas-Szapáry: Poland Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 19

20 Fajlagos munkaköltség alapú reálárfolyam Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Poland Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 20

21 Összefoglaló megállapítások a konvergenciát illetően 1. Azon országokban, ahol a legalacsonyabb a GDP per fő: Leggyorsabb a GDP növekedés Legnagyobb az árszint különbség leggyorsabb az árszint felzárkózás Legalacsonyabb a hitelállomány/gdp szint leggyorsabb a hitelállomány növekedés Legalacsonyabb a reál kamat a kamat hatás prociklikus 21

22 Összefoglaló megállapítások a konvergenciát illetően 2. Gyors háztartási tá hitelállomány á növekedés, főleg jelzálog hitelek Gyors fogyasztás növekedés A makrogazdasági egyensúlytalanságok okozója nem a költségvetési hiány a kevésbé fejlett országokban (tipikusan költségvetési többlet van) 22

23 Lakossági hitelek / GDP Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Darvas-Szapáry: Poland Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Malta Estonia Latvia Lithuania 23

24 Lakáshitelek / GDP Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Darvas-Szapáry: Poland Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Malta Estonia Latvia Lithuania 24

25 Hozzájárulás a GDP növekedéshez: (bal oszlop) és (jobb oszlop) Net Export Investment Government consumption Private consumption Estonia Latvia ia ia ia ia Czech Rep. Hungary Poland a Cyprus Malta Euro area Ireland Greece Spain Finland Austria Portugal 25 Lithuani Romani Bulgari Slovaki Sloveni

26 Államháztartási egyenleg g / GDP Slovakia Czech Rep. Slovenia Hungary Cyprus Darvas-Szapáry: Poland Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Malta Estonia Latvia Lithuania Romania Bulgaria 26

27 A monetáris és árfolyamrendszer megválasztása 1 Kérdés: melyik rendszer a legalkalmasabb lk l a reál és nominális konvergencia menedzseléséhez? Rögzített tt árfolyam: árszint konvergencia magasabb inflációt eredményez negatív reál kamat hitel robbanás növeli az inflációt és a folyófizetési mérleg hiányt eladósodás Nem véd a tőke kivonulás ellen: ERM2 tag Lettország példája 27

28 Ausztria példája A reál-nominális felzárkózás kezelhető sikeresen rögzített árfolyam mellett is Viszont Ausztria akkor vezette be az erős valuta politikát, amikor az árszint különbség 25% volt a 70-es évek elején, nem 40% v. több, ami még fennáll az új tagok esetén Az osztrák siker titka: társadalmi megállapodás, amely a bérek felzárkózását egyensúlyban tartotta a termelékenység növekedésével Helyzetük eltért: fokozatosabb liberalizációja a tőkemozgásoknak és fokozatosabb feloldása a bankok szabályozásának 28

29 Ausztria felzárkózása Németországhoz GDP per capita in PPP (Germany = 100) Price Level of Consumption (Germany =100) German mark exchange rate (1960=100) 29

30 A monetáris és árfolyamrendszer megválasztása 2 Lebegő árfolyam: nominális árfolyam felértékelődés mellett az árszint felzárkózás alacsony(abb) infláció mellett valósulhat meg Kockázatok: túlzott felértékelődés, tőke kiáramlás Túlzott árfolyam ingadozás. Empirikus számításaink arra utalnak, hogy az árfolyam inkább a sokkok okozója mint azok tompítója 30

31 A monetáris politika korlátai Külföldi deviza hitelek Direkt külföldi hitelfelvétel Nehéz szabályozni a nagyfokú pénzügyi integráció mellett. Csak rövid távú megoldások léteznek 31

32 Devizahitelek aránya a hazai bankrendszer hitelein belül (2006) Lakosság Vállalatok Összesen Bulgaria 17 n.a. 46 Czech Republic Estonia Cyprus n.a. n.a. n.a. Latvia Lithuania Hungary Malta Poland Romania 40 n.a. 48 Slovenia 43 n.a. 57 Slovakia

33 Optimális valutaövezet kritériumai Az új tagok állása a kritériumok tejesítése terén sokat javult: üzleti ciklusok együttmozgása g kibocsátás volatilitása gazdasági szerkezet hasonlósága munka- és árupiac rugalmassága pénzügyi integráció Új tagok nem állnak sokkal rosszabbul, néhány új tag jobban áll, mint a régi tagok. Endogeneitás: euró zóna tagság, fiskális fegyelem 33

34 Következtetések 1 Lebegő árfolyam nagyobb rugalmasságot biztosit a reálnominális felzárkózás menedzseléséhez, de a rugalmasságot nem szabad túlbecsülni az önálló monetáris politikát korlátozó tényezők miatt. Kockázatok: túlzott felértékelődés és árfolyam ingadozás. Ez inkább a hamarabbi, mint a későbbi euró bevezetés mellett szól azon országok esetében, amelyek felzárkózása már előrehaladott. Nincs általános recept, melyik felzárkózási szint elégséges, esetenként eldöntendő. Függ milyen a stabilitási kultúra, a politikai elkötelezettség. 34

35 Következtetések 2 Rögzített (valutatanács) árfolyam: Baltikum, Bulgária Kisebb a mozgástér a hitel-boom és infláció visszaszorításához. Kilépni a rögzített árfolyamból? Veszélyek: bizalomvesztés leértékelődés negatív vagyonhatás a magasan euróizált adósság miatt recesszió Ha jól van kommunikálva, mint átmenet az euróhoz: felértékelődés pozitív vagyonhatás növeli a fizetési mérleg hiányt Egyszeri felértékelés? Bármi változtatás az előnyök/hátrányok gondos mérlegelését igényeli az euró bevezetésének késleltetésével szembe állítva 35

36 Következtetések 3 A felzárkózás sikerének kulcsa: Termelékenység növekedés Strukturális reformok: a munkaerő és árupiac rugalmasságának asságá a növelése, az üzleti feltételek e e (ease of doing business) javítása: a bürokrácia leépítése, a túlzott szabályozás könnyítése, a korrupció visszafogása Társadalmi megállapodás, amely a bérek felzárkózását egyensúlyban tartja a termelékenység növekedésével 36

37 Maastrichti kritériumok 1 Az államadósságra, költségvetési hiányra, hosszú távú kamatra és árfolyam stabilitásra (ERM2 tagság) vonatkozó kritériumokkal nem érdemes, nincs miért igazán vitatkozni Az inflációra vonatkozó kritérium viszont közgazdaságilag nem megalapozott, távol tarthat az euró zónától olyan tagállamokat, amelyek már jól tudnának működni az euró zónán belül és tudnák élvezni annak előnyeit 37

38 Maastrichti kritériumok 2 Javaslat: a 3l legalacsonyabb l bbeut tag infláció+1,5% pont, egy éven keresztül helyett: euró zóna infláció (HICP)+1,5% pont, két éven keresztül Logika: HICP befolyásolja az új tagok importált inflációját; ez az indikátor, amelyet az EKB befolyásolni igyekszik; nem kell eldönteni melyik 3 referencia ország inflációja speciális tényezőknek köszönhető, tehát nem fenntartható és kizárandó; csak 0.05%-t adna hozzá az euró zóna inflációjához a jelenlegi gyakorlathoz mérten 38

39 Köszönöm a figyelmet 39

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. szeptember (810 831. o.) ORBÁN GÁBOR SZAPÁRY GYÖRGY A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az új tagállamok

Részletesebben

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás?

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? E cikk egy gazdaságpolitikai szempontból is fontos, az Európai Unió számos tagországában aktuális közgazdasági kérdésre

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben

Gáspár Pál: A hazai gazdaság versenyképességének változása. I. Bevezetés 3. II. Az ár-versenyképesség változása az elmúlt 2 évben 4

Gáspár Pál: A hazai gazdaság versenyképességének változása. I. Bevezetés 3. II. Az ár-versenyképesség változása az elmúlt 2 évben 4 GÁSPÁR PÁL: A HAZAI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA KÖZÉP-EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 2003. JÚLIUS TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 II. Az ár-versenyképesség változása az elmúlt 2 évben 4 III. A költség-versenyképesség

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Baksay Gergely Berki Tamás Csaba Iván Hudák Emese Kiss Tamás Lakos Gergely Lovas Zsolt P. Kiss Gábor: Az államadósság alakulása 1998 és 212 között Magyarországon: trendek, okok, hatások*, 1 Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, **

MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, ** . ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZÁM Tardos Gergely Vojnits Tamás MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, ** Az elmúlt öt év átlagában a lakossági hitelek állománya Magyarországon évi % feletti ütemben

Részletesebben

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2008. évi kiadványain az 10 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank (2008) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2.

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Az államadósság hiteles, érdemi csökkentésével, tartós strukturális, kiadásoldali

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ III. KÖTET Válogatás a ZSKF Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

A monetáris politika az EU előszobájában

A monetáris politika az EU előszobájában Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 6-18. o. A monetáris politika az EU előszobájában Gidai András 1 A közeljövőbeli EU tagság váltást hozott a magyar monetáris

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

A pénzügyi globalizáció alkonya: tanmese a pénzügyi válságról és gazdaságunk általános eladósodásáról. Dr. habil. Gál Zoltán galz@rkk.

A pénzügyi globalizáció alkonya: tanmese a pénzügyi válságról és gazdaságunk általános eladósodásáról. Dr. habil. Gál Zoltán galz@rkk. A pénzügyi globalizáció alkonya: tanmese a pénzügyi válságról és gazdaságunk általános eladósodásáról Dr. habil. Gál Zoltán galz@rkk.hu A globalizáció A globalizáció fogalom megszületése : prof. Ted Levitt

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011 HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2012. évi kiadványain az 50 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank, 2012 Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÖRÖS GYULA

Részletesebben

A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására

A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására Elemző feljegyzés Jean-Claude JUNCKER szorosan együttműködvea következőkkel: Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem és Mario Draghi Az Európai

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás vita Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. október (847 867. o.) Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás Az árfolyam szerepéről A tanulmány szerzője bemutatja, milyen tényezők vezettek a

Részletesebben

Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés

Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés Nemzeti

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben