Mi Újság Bölcskén? - különszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi Újság Bölcskén? - különszám"

Átírás

1 Mit kell tudni a hulladék gyűjtésről, szállításról, kezelésről? Mi Újság Bölcskén? - különszám Készítette: Kiss József polgármester január 1-től megváltozott a hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését végző cég. Ugyancsak január 1-től jogszabályi változások is történtek. A változások miatt a lakosságot számos olyan dolog érinti, amelyről már eddig is hallott, olvasott. Ennek ellenére szükségesnek tartom egy teljeskörű tájékoztató közzétételét annak érdekében, hogy minél több kérdés tisztázódjon ezen tájékoztató alapján. Kérem, szíveskedjenek elolvasni a Bölcskei Újság különszámát. Kérem továbbá, hogy a tájékoztató megismerése után felmerülő kérdéseikkel szíveskedjenek megkeresni. Kiss József polgármester Változások a szolgáltató cég személyében január 1-től Bölcskén és másik hat településen (Madocsa, Paks, Gerjen, Nagydorog, Pusztahencse, Györköny) a kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését a paksi székhelyű Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az eddigi szolgáltatást végző Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szerződése ugyanezen időpontban megszűnt. Tartalom - Változások a szolgáltató cég személyében - Változások a jogszabályokban - Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - Pályázatból megvalósult hulladéklerakó - Díj - Fizetési módok - Milyen szolgáltatást kap ezért a lakosság? - Díjbeszedő bemutatása - Szolgáltatási időpontok - Szolgáltatási szerződés, amellyel minden lakót felkeresünk - Milyen kedvezmények vannak? - Eljárás a szerződést alá nem írókkal, nem fizetőkkel szemben - Eddig megjelent tájékoztatók és szóróanyagok - Mi vonatkozik az üres, nem lakott ingatlanokra? - Szelektív gyűjtés, - Címek, elérhetőségek, ügyfélfogadási idők - Visszatekintés három évtizedre - Lehetőség a hulladékudvar megtekintésére - Temetői hulladékokkal kapcsolatos teendők - Építési törmelékkel kapcsolatos teendők - Vállalkozói hulladékokkal kapcsolatos teendők Változások a jogszabályokban - A legfontosabb változás az, hogy a jövőben a szolgáltatási díj mértékét EU-s előírások és állami jogszabályok határozzák meg. Így az ármegállapító hatáskör elkerült a helyi önkormányzattól, vagyis nincs beleszólási lehetőségünk az árakba. Az árak kiszámítása az egész országban azonos elvek alapján történik. - A jövőben kötelező a szelektív gyűjtés, az újra hasznosítható anyagok ismételt felhasználása miatt (fém, papír, műanyag, üveg).

2 Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás július 20-án 7 település a hulladékok kezelésére társulási megállapodást kötött azzal a céllal, hogy közösen megépítsenek EU-s pályázati lehetőség útján egy olyan hulladék kezelő központot Pakson, amely a mai kor követelményeinek mindenben megfelel, és több évtizedre megnyugtató módon megoldja a települések háztartási szilárd hulladékainak gyűjtését, A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás sikeresen pályázott EU-s alapból vissza nem térítendő támogatásra. A társulásban mind a 7 önkormányzat tulajdonos, ebből adódóan kötelezettségek is vannak, mint pl. a pályázathoz szükséges önerő vállalása. Ennek ellenére ezidáig az önerőhöz szükséges pénzt is sikerült más pályázati forrásból megnyernünk. szállítását, tárolását, ártalmatlanítását és a szelektíven gyűjtött hulladék kezelését.. A társulásban érintett önkormányzatok: Paks, Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Pusztahencse. Valamennyi önkormányzat képviselő testülete közös testületi ülésen egyhangúlag döntött a társulás létrehozásáról. Fontos tudni, hogy a Pályázatból megvalósult hulladéklerakó A 110 l-es gyűjtő edényzet közszolgáltatási díja ürítésenként évben: 564,- Ft/db/hét, amely az alábbiak szerint áll össze: Nyereség 0,- Ft 0 % Összköltség 297,80 Ft 53 % Amortizációs alap + Rekultivációs alap Hulladéklerakási illeték 100,- Ft 18 % 46,20 Ft 8 % ÁFA 119,88- Ft 21 % Az ár mind a hét településen egyforma. Az áron változtatni nem lehet. Az ármegállapítás nem az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Még véleményezési, egyetértési lehetősége sincs az önkormányzatoknak. A Pakson megvalósult hulladéklerakó december 31-ére elkészült a pályázati szerződésben vállalt műszaki tartalomnak megfelelően és január 1-el elindult a próbaüzem. A közel négy hónapos időszak sikeres megvalósulást és működést igazol. Jól működik a hulladékválogatás a szelektív gyűjtésből adódóan, a zúzás, tömörítés ugyancsak jól működik. 53 % 47 % Térítési díj 563,88 Ft 100 % 100 % Kerekített térítési díj 564,- Ft 100 % 100 % Díj 2 jövőben minden településnek tartoznia kell valamely társuláshoz, amelyben a saját településén keletkezett hulladékot nemcsak elszállítják tőle, hanem kezelik is. Paks város önkormányzata felvállalta a gesztor önkormányzat szerepét és a környező 6 településsel közösen létrehozta a társulást. Megtörténtek a gépbeszerzések, amely minden esetben új gépeket jelent. Vannak még folyamatban lévő beszerzések (pl. szelektív gyűjtőedények), de ezek is rövidesen megtörténnek. Elmondható, hogy Bölcske 6 másik településsel közösen tagja és tulajdonosa egy olyan fejlesztésnek, amely az országban elsőként valósult meg. Az árat a törvény szerint a Magyar Energia Hivatal állapítja meg. Heti díj: 444,-Ft + ÁFA/db = 564,- Ft/db Havi díj: 1.924,-Ft + ÁFA/db = 2.443,- Ft/db Éves díj: ,-Ft + ÁFA/db = ,- Ft/db Ez az összeg megfelel a jelenlegi országos átlagnak. Az áremelés 2,5 szerese az elmúlt évinek, akkor, amikor a lakosság folyamatosan a 10 %-os rezsi csökkentést hallja a médiákban. A rezsi csökkenés a szolgáltatóra vonatkozik, nem pedig a lakosságra. A lakosság díjemelési mértéke 4,2 %-nál nem lehet több az előző évihez képest, ha a régi szolgáltató végzi továbbra is a szállítást. Az időközben EU-s pénzből megvalósult projekt miatt mindez ránk nem vonatkozik, esetünkben a pályázat szerinti számításokat kell figyelembe venni. Az árak nyereség nélkül nyújtanak fedezetet az üzemelési költségekre, amelyekből az is következik, hogy lakossági tartozás nem lehet. Fizetési módok - Díjbeszedőn keresztül: készpénzben, számla ellenében - Csoportos beszedési megbízással - Átutalással: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlára - Postai befizetéssel

3 Milyen szolgáltatást kap ezért a lakosság? - Heti egy alkalommal a meglévő 110 l-es edényzetből a hulladék elszállítása. - Kéthetente egy alkalommal a szelektíven összegyűjtött hulladék elszállítása. - Erre a célra ingyenesen minden háztartás kap egy un. kékfedelű 110 l-es szelektív gyűjtőedényt. - Évi 8 alkalommal zöldhulladék szállítás. - Évi 1 alkalommal lomtalanítás. - Évi 1 alkalommal háztartási veszélyes hulladék elszállítása. - Hulladék kezelő telep használata Pakson: évi 2 tépítési törmelék átvétele ingyen (beszállítás a lakót terheli). - Helyi gyűjtősziget használata üveg gyűjtésére. - A paksi hulladék udvarban ingyenesen leadhatók: rossz háztartási gépek, hungarocell, festékesdobozok, higítós dobozok, rossz akkumulátorok, gumiabroncsok. Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségek a háztartásokban reálisan keletkező nagyságrendekre értendők. A szolgáltató lehetőség szerint helyi lakost foglalkoztat mindegyik településen, akinek első feladata a lakossági szerződések megkötése, majd a későbbiekben a díjak beszedése. Mellékeljük a közszolgáltatási szerződés mintapéldányt is annak érdekében, hogy a lakosság előzetesen megismerhesse azt és ne akkor lássa először amikor viszi a díjbeszedő aláírásra. Díjbeszedő bemutatása A díjbeszedő nem tud olyan kérdésekre választ adni, amely nem tartozik a feladatkörébe. A kérdéseket viszont eljuttatja az önkormányzathoz vagy az üzemeltetőhöz, amelyre azt követően választ adunk. Tisztelettel kérem lakosságunkat, hogy kulturáltan, emberi módon és emberhez méltóan szíveskedjenek fogadni a díjbeszedőt.azon kérdéseiket, amelyekre nem találnak választ a helyi tájékoztatóban, azokat szíveskedjenek eljuttatni az üzemeltetőhöz vagy önkormányzatunkhoz. Bölcskén a szerződés kötési és díjbeszedési feladatokat végzi: Tóth László Gáborné születési név: Véger Anita telefonszáma: 06-70/ Szolgáltatási időpontok - Háztartási hulladékszállítás minden héten pénteken reggel 6 órától. A heti egy alkalommal történő ürítés a fertőzés veszély miatt kötelező. - Szelektív hulladék szállítás minden második héten pénteken (páratlan számú hét) reggel 6 órától. - Lomtalanítás május 2-3. (csütörtök-péntek) - Zöldhulladék szállítás: április 30. (kedd), május 28. (kedd), június 25. (kedd), július 30. (kedd), augusztus 27. (kedd), október 1. (kedd), október 29. (kedd). Amennyiben a Közszolgáltató a meghatározott szállítási napon a szolgáltatást elvégezni nem tudná - műszaki vagy időjárási okok miatt, illetve ha a szedési nap munkaszüneti napra esne - úgy azt az akadály elhárulását követő munkanapokon 48 órán belül köteles teljesíteni. Milyen kedvezmények vannak? - Bölcske Község Önkormányzata (és a többi önkormányzat is) a évi díj első két hónapját kifizette a lakosság helyett. Így erre az évre március 1-től kezdődően kell szerződést kötni és 10 hónapra kell fizetni. - A jelenleg használatos gyüjtőedények ingyenes használata. - Ingyenes használatra 110 l-es kék fedelű szelektív gyűjtő edényzet. - Ingyenes használatra 500 literes komposztáló edényzet igénylés szerint minden második házhoz. A ládák a 80/ es zöldszámon igényelhetők. A pályázat alapján Bölcskén mintegy 550 db kiosztása várható. - Iskolásoknak ingyenes autóbusz a paksi hulladékudvar megtekintésére. - Iskoláknak, óvodáknak ingyenes helyi programok és segédanyagok a szelektív gyűjtésekkel kapcsolatos témakörökben. - Csoportos felnőtt látogatás. - Az önkormányzatok helyi szociális rendeletükben szabályozhatják a további kedvezményeket. A rendelet készítése jelenleg folyamatban van pl. idős egyedülálló lakókat érintően. A lakosság részére adott díjfizetési kedvezményt az önkormányzat köteles megfizetni a paksi szolgáltatónak. Eljárás a szerződést alá nem írókkal, nem fizetőkkel szemben A szerződést alá nem írók jogszabály szerint értesítést kapnak arról, hogy szerződés aláírása nélkül is a kiértesítés alapján kötelesek a hulladékgyűjtésben részt venni és a díjat fizetni. Akik nem fizetnek vagy késedelmesen fizetnek azokkal szemben a szolgáltató a törvény adta lehetőségénél fogva a Nemzeti Adó Hivatal útján történő behajtásról intézkedik. 3

4

5

6

7

8

9 Mi vonatkozik az üres, nem lakott ingatlanokra, üdülőkre, időszakosan használt lakóházakra? - Üres telek esetén nem kell szerződést kötni, nem kell fizetni - Üres, nem használt lakóházról szerződést kell kötni, maximum 50 %-os díjkedvezmény adható. - Időszakosan használt lakóházra, üdülőre szerződést kell kötni és max. 50 %-os kedvezményt lehet adni A szelektív gyűjtés kötelező. Az újra hasznosítható anyagokat csak így lehet ismételten felhasználni (papír, műanyag, fém, üveg). Jelenleg műanyag zsákokban kell minden második héten a pénteki szállítással egy időben a ház elé kitenni a papírt, műanyagot és fémet. Az üveget a település négy különböző pontján elhelyezett 1 m 3 -es üveg feliratú konténerbe kell tenni. Gyűjtőhelyek: Csordás kanyar, Hármas híd, Szentháromság tér, Fenti buszmegálló. Fontos, hogy az üvegek, műanyag palackok és dobozok kinyitott, kiöblített állapotban kerüljenek a A szelektív gyűjtés kötelező gyűjtő zsákokba és konténerbe. Ez néhány liter többlet vízfogyasztást jelent és nem igényel különösebb többletmunkát. Az újra hasznosításból a szolgáltatónak bevétele képződik, amely hosszú távon fenntartható vagy akár olcsóbb szolgáltatási díjat jelenthet. Ebben kérjük a lakosság hathatós segítségét!. Akik elkezdték már háztartásukban a szelektív hulladékokat külön gyűjteni tudják, hogy ezek térfogatával több hely marad a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetben. Akik próbálták, ugyancsak tudják, hogy szinte a kuka térfogatának felét meg lehet spórolni a Címek, elérhetőségek, ügyfélfogadási idők Szolgáltató: Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Címe: 7030 Paks, Kölesdi út 46. Tel.: 75/ Ügyfélfogadás: Paks, Kölesdi út 46. Hétfő - péntek: 7-15-ig Hulladékkezelő Központ: Cím: Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Hulladékkezelő Központ Megközelíthető: a 6-os útról az Atomerőmű Északi Bejárójával szemben. Nyitva tartás: Hétfő - péntek: 6-18-ig, Szombat: 6-16-ig Lakóházanként összesen évi 2 tonna építési, bontási törmelék ingyenesen átadható a paksi Hulladékudvarban (vegyesen föld, beton, kövek, tégla, cserép). Pala, eternit nem lehet az átadott anyag között, ezek megsemmisítéséről a tulajdonos saját költségén külön köteles gondoskodni, mégpedig úgy hogy ezen veszélyes hulladékokat leadja olyan cégnél, amely ezek megsemmisítésével foglalkozik: 9 műanyag, papír, fém és üveg külön gyűjtésével, külön helyre tételével. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel is. A műanyag zsák ingyenesen átvehető az önkormányzati hivatalban. Folyamatban van minden háztartás részére 1 db 110 l-es, új, úgynevezett kékfedelű gyűjtőedény beszerzése, amelyet ingyenesen átadunk használatra. Ezekben kell majd a szelektíven gyűjthető anyagokat (fém, papír, műanyag) tárolni, és minden páratlan héten pénteken a zöld kuka mellé kitenni. Az üveget a kékfedelű kuka használata esetén is a helyi szelektív gyűjtőben kell elhelyezni, a balesetveszély miatt. Panasz, észrevétel: Szállítások alkalmával jelentkező panaszok, reklamációk esetén hívható: Szállításvezető: Gazdag István: Tel.: 30/ Díjbeszedő: Tóth László Gáborné (Véger Anita) Telefonszám: 06-70/ Ügyfélfogadás: Bölcske, Polgármesteri Hivatal Szerdánként: ig Péntekenként: 8-12-ig Építési törmelékkel kapcsolatos teendők Bölcskén a temetők egyházi tulajdonban és kezelésben vannak. Ennek megfelelően a temetőknél keletkezett hulladékok gyűjtését, az elszállítás megszervezését, a szolgáltatóval a szállítási szerződés megkötését az egyházak végzik. Ennek díját az egyházak és szolgáltatók között létrejött szerződés tartalmazza. Terra-Line Kft Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101. Tel.:77/ A 2 tonna feletti építési, bontási törmelék mennyiségre a lakosság a paksi szolgáltatóval külön szerződést köt. Erre a célra rendszeresített 4 m 3- es konténert biztosítanak számára a szerződés szerinti külön díjért. A vállalkozásoknál keletkezett építési, bontási törmelék szállítására a vállalkozó köteles szerződést kötni. A vállalkozói hulladékokkal kapcsolatos teendők A vállalkozásoknál keletkezett, nem háztartási hulladékok elszállítására külön kell szerződést kötni a szolgáltatóval. Olyan vállalkozások, akiknél keletkezik un. termelői hulladék, veszélyes hulladék, melléktermék, szíveskedjenek az alábbi elérhetőségen a kapcsolatot felvenni a szolgáltatóval: DC Dunakom Plusz Kft Paks, Kölesdi út 46. Tel.: 75/ Kérem a vállalkozásokat, hogy a nem háztartási hulladékok elszállítására szíveskedjenek szerződést kötni. Temetői hulladékokkal kapcsolatos teendők Kérem a bölcskei református és római katolikus egyházközségek vezetőit szíveskedjenek az új szolgáltatóval a kapcsolatot felvenni, tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlat szerinti hulladékszállítás megszűnt.

10 Harminc évvel ezelőtt mások voltak a szokások, más csomagoló anyagokat használtunk, jóval kevesebbet, és szinte alig volt közte egyszer használatos műanyag. A visszaváltható üvegek jelentették az egyik legfőbb tárolást, csomagolást. Az éghető csomagoló anyagokat télen eltüzeltük, nyáron összegyűjtöttük, hogy télen eltüzelhessük. A széntüzelésből származó salakot a földutak töltésére használtuk, vagy éppen csúszásmentesítésre. Időközben, ahogyan változtak a vásárlási szokások, csomagolási módok, úgy nőttek az illegális szemétlerakók az utcák végén, erdők, árkok szélén és egyre nőtt az un. Újfalusi szemétlerakó az egykori kubik gödör helyén. Tenni kellett valamit a községi intézményes hulladék gyűjtés érdekében. Először zsákokban gyűjtötte a lakosság és amit kirakott a háza elé, azt tehergépkocsival, hetente elszállítottuk a helyi telepre. Emlékszem, a kézi rakodás miatt sok sérülés is történt a rakodómunkásokat érintően, a zsákokba rakott fém és üveg tárgyak miatt. A zsákos szállítás díja 20 Ft volt alkalmanként. A lakosságnak lehetősége volt saját fuvareszközzel a háztartási hulladékot a helyi lerakóra ingyenesen kiszállítani. Az elhagyott homokbányába építési, bontási törmeléket lehetett ugyancsak ingyenesen kiszállítani. A lerakó bedózerolását évente több alkalommal meg kellett oldani. Majd elkezdődtek a hatósági ellenőrzések, amelynek vége az lett, hogy a lerakókat be kellett zárni, és meg kellett szervezni az egész A Paks és térsége regionális hulladékkezelő központ az országban az első, megvalósult és működő hulladékkezelő központ, amely EU-s támogatásból az érintett önkormányzatok összefogásával, Paks gesztorságával valósult meg. A technológia megfelel a legszigorúbb EU-s és hazai környezetvédelmi előírásoknak, mindamellett, hogy mégis olcsó technológia. A külön gyűjtött szelektív hulladékot válogatják és csoportosítják, amelyeket így elkülönítve értékesíteni lehet. Visszatekintés három évtizedre községre kiterjedő, heti gyakoriságú szállítást és gyűjtést és kezelést. A Kaposvári Városgazdálkodási Kft-vel kötöttünk szerződést, aki több mint tíz éven keresztül megoldotta a háztartási hulladék gyűjtését és saját lerakójukra szállították azt. Időközben az önkormányzat vásárolt 1200 db 110 l-es szabványos hulladékgyűjtő edényzetet és ingyenesen kiosztotta a lakosság részére. Pontosabban, aki előre befizette az éves díjat (akkor 1.000,- Ft-ot) az átvehette a kukát is. Ezzel szinte néhány hét alatt áttért Bölcske község lakossága a szervezett, szabványos edényzetben történő gyűjtésre és szállításra. A környezetvédelmi hatóság időközben kötelezett bennünket az elhagyott lerakók rekultivációs terveinek elkészítésére, ezzel együtt a figyelő kutak fúrására és évenkénti minta vételezésre és laborvizsgálatokra. Megtörtént a telepek tömörítése és részleges takarása is. A helyi építési, felújítási munkálatok nagysága továbbra is megkövetelte a törmelék lerakó folyamatos karbantartását. A háztartásokban keletkezett hulladékok mennyisége évről évre nőtt, egyrészt a gázfűtés bevezetése miatt, mert nem volt hol eltüzelni az éghető hulladékot, másrészt a folyamatosan változó és bővülő vásárlási, csomagolási szokások miatt. Az évenkénti infláció sem tette olcsóbbá a szemétszállítási díjakat, de mégis azt éreztük, hogy elviselhető a fizetendő összeg. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az önkormányzat jelentős mennyiségű (évi több millió forint összegű) Tömörítő és zúzó gépek segítik a telepi munkát. A gyűjtő kocsikat rendszeresen láthatjuk a településeken dolgozni. Valamennyi gép és berendezés új. A telep látogathatóságával azt szeretnénk elérni, hogy a lakosság mind szélesebb körben ismerje meg az alkalmazott technológiát, mind inkább értse meg a szelektív gyűjtés lényegét és tapasztalja meg azt a tényt, hogy egy 30 ezer lakosú régió milyen elképesztő méretekben termel hulladékot. 10 költséget kifizetett a lakosság helyett a kaposvári szolgáltatónak. Ha ezt nem tudta volna megtenni, akkor a mostani emelés nem is tűnne annyira magasnak. Az önkormányzat a szolgáltatónak fizette a szerződés szerinti összeget, és rá volt bízva, hogy ebből mikorra és mennyit tud a lakosságtól beszedni. Most más a helyzet. A jogszabályi változások miatt a szolgáltatónak kell közvetlenül fizetni, amelyre minden érintett lakónak külön kell szerződést kötni. Megjegyzem, ha a régi szolgáltató maradt volna továbbra is, az önkormányzatnak akkor sem lett volna lehetősége a lakosságtól korábban átvállalt rész fizetésére, mert annak már személyi jövedelem adó vonzata van. A régi szolgáltató ez évre javasolt díja azonos volt azzal az összeggel, amelyet az új szolgáltató is meghatározott. Tudom, nehéz elfogadni minden újat főleg akkor, amikor az többletköltséggel is jár. De ne feledjék a mai kor EU-s követelményei és előírásai egy másfajta szemléletet követelnek. Mindezzel párhuzamosan az önkormányzat költségvetését is jelentősen lecsökkentették. Új és többlet adó formákat nem vezethetünk be, mert az a lakosságot terhelné. Sajnos a tartalékok ugyanúgy fogynak az önkormányzatoknál, mint a családoknál, amelyet ki-ki saját maga is megtapasztal. A jelenség nem helyi jellegű, hanem országos, sőt szinte mindenütt így van ez a világon, még akkor is, ha a médiákban elhangzottak nem mindig erről szólnak. Lehetőség a hulladékkezelő központ megtekintésére A telep várja azon diák és felnőtt csoportokat, akik meg kívánják tekinteni a paksi hulladékkezelő központot és az ott alkalmazott technológiát. A látogatásokat az alábbi címen és telefonszámon lehet előzetesen egyeztetni: Név: Wallacher Péter Beosztás: környezetvédelmi referens Telefon:

11 Eddig megjelent tájékoztatók és szóróanyagok - Közmeghallgatás január 14-én Bölcskén - Mi Újság Bölcskén? januári szám 4. oldal - Új hulladék kezelési rendszer Pakson és Környékén címmel megjelent tájékoztató minden lakóházhoz eljuttatva - mellékelve. - Hajdu János Paks Város Polgármestere a Társulás elnöke által aláírt tájékoztató január elején minden lakóházhoz eljuttatva - mellékelve. - Szelektív gyűjtésre kiadott műanyag zsákokhoz csatolt szórólap, egyrészt a zsákokhoz csatolva, amelyet sok lakó nem vett át, valamint a helyi újság mellékleteként minden lakóházhoz eljuttatva - mellékelve. A szóróanyagok megjelenése időpontjában a szolgáltató a régi néven (DC Dunakom) szerepelt. 11

12 ÚJ HULLADÉKKEZELÉS RENDSZER PAKSON ÉS KÖRNYÉKÉN 2013-ban új hulladékkezelési rendszer indul Paks, Györköny, Pusztahencse, Nagydorog, Gerjen, Bölcske és Madocsa részvételével. A kialakított rendszer üzemeltetője és az Ön új szolgáltatója a paksi székhelyű DC Dunakom Kft. Jövő évtől az elkülönítetten gyűjtött műanyag, fém és papír hulladékért egész évben, a zöld hulladékért tavasztól őszig házhoz megyünk. A szelektív hulladék gyűjtéshez - a lakosság számára zsákot, a későbbiekben - új gyűjtőedényt biztosítunk, térítésmentesen. Fontos: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek változatlanul a lakosság rendelkezésére állnak. MIT KELL ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTENI? Műanyag: ásványvizes, üdítős palackok, fóliák, PP, PE HDPE jelzésű csomagoló anyagok, samponos, öblítős, tisztítószeres flakonok kiöblítve, joghurtos, vajas, margarinos stb. dobozok kimosva, műanyag kupakok Tetra Pak: gyümölcsleves, tejes dobozok Fontos: A kupakot mindig csavarja le és a palackot, dobozt tapossa laposra! Fém: sörös, üdítős dobozok, konzervdobozok Fontos: A felsorolt hulladékokat mindig kiöblítve, az ételmaradékoktól megtisztítva dobja a kukába! Papír: csomagolópapír, karton, hullámpapír, újság, nyomtatópapír, könyv Fontos: Az italos üvegeket (fehér, barna, zöld), befőttes, lekváros, bébiételes üvegeket továbbra is kitisztítva, a gyűjtőszigetekre kell vinni, az üveggyűjtő edénybe! HULLADÉKUDVAR NYÍLIK Januártól a paksi hulladékkezelő központ területén megnyílik a hulladékudvar. Megközelíthető a 6-os útról, az atomerőmű északi bejárójával szemben. Itt ingyenesen adhatja le a háztartásban keletkező veszélyes hulladékokat (izzók, fénycsövek, oldószerek, festékek, növényvédő szerek, gyógyszerek stb.) valamint az elektronikai hulladékot és gumiabroncsokat ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS A hulladékkezelő telep részeként komposztáló tér is kialakításra került. Itt kerti és konyhai zöldhulladékait ingyenesen adhatja le és ide kerül a tavasztól őszig a lakosságtól elszállított zöldhulladék is. Házi komposztáláshoz komposztládát térítésmentesen igényelhetnek a es ingyenesen hívható telefonszámon! ÉPÍTKEZÉSBŐL, BONTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Januártól a tisztán gyűjtött beton, tégla, cserép, kerámia, föld hulladékot minden közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakostól - szerződésenként évente 2 m 3 -ig ingyen átvesszük a hulladékkezelő telepen. Fontos: A vegyes és az építési-bontási hulladékok keverése TILOS! Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!telefonon a 75/ es számon, vagy személyesen Pakson, a DC Dunakom Kft. Kölesdi úti telephelyén. MIT KELL GYŰJTENI EZEKBEN A HULLA- DÉKGYŰJTŐ ZSÁKOKBAN? MŰANYAG HULLADÉKOT: ásványvizes, üdítős palackok, fóliák, PP, PE, HDPE jelzésű csomagoló anyagok, samponos, öblítős, tisztítószeres flakonok kiöblítve, joghurtos, vajas, margarinos, stb. dobozok kimosva,műanyag kupakok TETRA PAK DOBOZOKAT: gyümölcsleves, tejes dobozok FÉMET: sörös, üdítős dobozok, konzervdobozok PAPÍRT: csomagolópapír, karton, hullámpapír, újság, nyomtatópapír, könyv, stb. Fontos: A kupakot mindig csavarja le és a palackot tapossa laposra! Fontos: A műanyag és fém hulladékokat, valamint a TETRA PAK dobozokat mindig kiöblítve, az ételmaradéktól megtisztítva dobja a zsákba! Fontos: Az italos üvegeket (fehér, barna, zöld), befőttes, lekváros, bébiételes üvegeket ne tegye a zsákba, ezeket továbbra is gyűjtőszigetekre kell vinni, az üveggyűjtő edénybe! Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot kéthetente szállítják el a munkatársaink. Az első szállítás időpontjáról tájékoztatjuk Önöket. DC Dunakom Kft. A DC Dunacom Kft. elnevezés február 15-től Paksi Hulladékgazdálkodási Kft-re változott. Mit kell tudni a hulladék gyűjtésről, szállításról, kezelésről? - Mi újság Bölcskén - különszám Lakossági tájékoztató. Megjelenik havonta 1250 példányban. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 7025 Bölcske, Kossuth Lajos u. 5. Nyomda: Böcz Nyomda Szekszárd Felelős kiadó: Kiss József polgármester łwüç

A hármas választókörzet a város nyugati kapuja. A Fehérvári út kivételével nyugodt,

A hármas választókörzet a város nyugati kapuja. A Fehérvári út kivételével nyugodt, A hármas választókörzet a város nyugati kapuja. A Fehérvári út kivételével nyugodt, családi házas övezet, melynek csendjét egy-egy élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés vagy utcabál zaja veri csak fel néha. A

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Alkalmanként megjelenő falulap

Alkalmanként megjelenő falulap 4. évfolyam / 1. szám Alkalmanként megjelenő falulap Lényegesen megváltozik a települési szilárd hulladék elszállításának rendje, növekszik a szolgáltatás díja és az ürítés száma 2013. január 1-től a lényegesen

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 11. évfolyam 7. szám 2011. október Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Tartalomjegyzék I. KÖRNYEZETVÉDELEM 4 1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 4 1.1 A lakosságot érintô fontosabb tudnivalók 5 1.1.1. Szemétszállítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 47-154/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben