Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége"

Átírás

1 Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége

2 Tisztelt Lakosok! 2002-ben, amikor a térségben elindítottuk a szelektív hulladékgyûjtés rendszerének kiépítését, felállítottuk a környezetbarát hulladék - kezelés alapjait. Mára a rendszer üzemeléséhez szükséges technikai háttér biztosított. Ahhoz azonban, hogy sikeresen mûködtetni tudjuk ezt a rendszert, az Önök aktív együttmûködésére van szükség. A szelektív hulladékgyûjtés sikere ugyanis nemcsak a korszerû technológián, de a lakosság elkötelezettségén is múlik. Azért fontos ez számunkra, mert a szelektív hulladékgyûjtéssel elérhetjük, hogy a hulladékok minél nagyobb arányban kerüljenek hasznosításra, ezzel a termelôvállalatokat értékes másodnyersanyagokhoz, energiához juttatjuk, és egyúttal elkerüljük a környezet felesleges terhelését. Jelen útmutató elsô kiadását 2007 novemberében juttattuk el a projektben érintett 82 település összes háztartásába és vállalkozásaihoz. Akkor bemutattuk a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát. Ezúttal célunk, hogy bemutassuk a hulladék útját a gyûjtôkonténerbe helyezéstôl egészen a hasznosításig, hiszen szeretnénk, ha Önök is látnák, hogy a szelektív gyûjtésre fordított idô nem vész kárba, hanem egy megtérülô és hasznos tevékenység. A kiadványban külön kitérünk a közszolgáltatási tevékenység körülményeinek és módjának bemutatására is, hogy segítsük az átállást az új hulladékgazdálkodási rendszer használatára. Köszönjük eddigi türelmüket és bízunk abban, hogy ezzel a kiadvánnyal értékes és praktikus tanácsokkal szolgálunk az új hulladék - gazdálkodási rendszer használatához. Üdvözlettel: 2 Bedô Tamás Csongrád Város, a Gesztor Önkormányzat Polgármester, országgyûlési képviselô A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSRÔL A Projekt keretein belül, a hagyományos módokon felül további két helyszínen lehet gyûjteni a hasznosítható hulladékot: szelektív hulladékgyûjtô szigeteken és hulladék udva - rokban. Mit nevezünk a háztartásokban keletkezô szilárd hulladéknak? A hulladék az ember mindennapi élete során keletkezô, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezelésérôl, ártalmatlanításáról külön gondoskodni kell. A háztartási szilárd hulladék a heti rendszerességgel, az ingatlan elôl elszállításra kerülô vegyes hulladék, melyet a szabványos hulladékgyûjtô edényzetben (kukában) helyeznek el a lakosok. Mit jelent a szelektív hulladékgyûjtés? Szelektív hulladékgyûjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor az egyes hulladék összetevôk különkülön, anyagfajtájuk szerint kerülnek begyûjtése. A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, melyek nagy része alkalmas az újrahasznosí tásra. Így külön gyûjtésükkel lehetôvé tesszük azok ismételt feldolgozását. Mi a szelektív hulladékgyûjtés célja? a hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék újrahasznosításával másodnyersanyagok keletkeznek, melyek felhasználásával különbözô termékek állíthatók elô, így a másodnyersanyagok felhasználásával természeti energiaforrásainkat (pl. fa) kíméljük, környezetünk védelme, annak terhelésének és szennyezettségének csökkentése. Hogyan gyûjtsünk szelektíven otthonunkban? A szelektív hulladékgyûjtés nem igényel nagy beruházást, és nagyobb helyre sincs szükség otthonunkban. Elegendô, ha a lakásban lévô hulladékgyûjtô edényünket lecseréljük több, kisebb tárolóra, mely lehet egyszerû papírdoboz is. Mi a szelektív hulladékgyûjtô sziget? A hulladékgyûjtô szigetek a háztartásokban keletkezô alapvetôen három hulladéktípus (papír, mûanyag, üveg) külön-külön történô gyûjtését szolgálják. Konténerei különbözô színûek, és helyes használatukat feliratok, raj zok segítik. Nagyon fontos a gyûjtôedények megfelelô használata, mivel a helytelenül elhelyezett hulladékokkal tönkre tehetô más lakosok/felhasz nálók fáradtságos munkája, ugyanis ha szemét kerül a konténerekbe az addig szétváloga tott hulladé - kot már nem lehet haszno - sításra elô készíteni. Kérjük, ezentúl a háztartásban keletkezett hulladékot gyûjtse anyagfajtánként (papír, mûanyag, üveg) elkülönítve. Köszönjük!

3 A szelektív hulladékgyûjtô edényekrôl A szelektíven gyûjtött hulladék ingyenesen elhelyezhetô a gyûjtôsziget megfelelô konténereiben a nap bármely szakaszában, Általában forgalmas bevásárló helyeken, közintézményeknél, a buszmegállók felé vezetô útvonalak mentén kerültek kialakításra, A lakosság által könnyen megközelíthetôek, a lakhelyektôl számítva kb méter távolságon belül kerültek kihelyezésre, A szigeteken található konténerek térfogata megegyezô, ûrtartalmuk 1,5 m³. A szelektív hulladékgyûjtô szigetek pontos elhelyezkedését a kiadvány végén található táblázatban olvashatják. Mit és hogyan gyûjtsünk szelektíven? Tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek részt a szelektív hulladékgyûjtésben, mert nem tudják, hogy mit és hogyan kell és lehet külön gyûjteni. A következô táblázatunkkal gyakorlati útmutatást adunk a szelektív hulladékgyûjtés módjáról. ANYAGFAJTA PAPÍR MÛANYAG ÜVEG SZELEKTÍVEN GYÛJTHETÔ újságok, papírok, kartondobozok, telefonkönyv,csomagolópapírok, szórólapok és reklám kiadványok, Tetra Pak-os dobozok ásványvizes és üdítôs PET palackok, tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb. dobozok, mûanyag zacskók, reklámtáskák, mûanyag fóliák befôttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, egyéb italok üvegpalackjai 3 NEM GYÛJTHETÔ SZELEKTÍVEN zsíros, szennyezett papírok, mûanyagborító, indigó, faxpapír, használt egészségügyi papírok kazetta, CD-lemez, vegyszeres, zsíros flakonok, fogkefe, mûanyag játékok, hungarocell ablaküveg, tükör, villanykörte, hôálló üvegtál, szemüveg, neoncsô, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia HOGYAN GYÛJTSÜK? A hasznosítás feltétele, hogy a papírhulladék ne legyen szennyezett (pl. zsíros), valamint a papírról távolítsuk el a fém és mûanyag részeket (pl. gémkapocs, füzetspirál). A mûanyag palackok, flakonok, dobozok stb. tisztán, kiöblítve kerüljenek a gyûjtôhelyre. A palackokat tapossák laposra vagy zsugorítsák össze, hogy kevesebb helyet foglaljanak a gyûjtôedényben! Az üvegpalackokat ki kell öblíteni, a zárókupakot el kell távolítani róluk! A csomagolásokon kívül egyéb üvegtípus ne kerüljön közéjük. Hogyan kerülnek kiürítésre a hulladékgyûjtô szigetek konténerei? Az új, modern hulladékgyûjtéshez, szállításhoz megfelelô eszközök szükségesek, melyek a projekt részeként korábban már beszer zésre kerültek. Így a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladékot a gyûjtôszigetekrôl egy speciális gépjármû szállítja el, melynek belsô terét három részre osztották fel, a részeket lemezekkel különítették el egymástól. A hulladék a jármûbe rendhagyó módon, felülrôl kerül betöltésre. Ehhez a hulladéktároló edényeket egy kampó segítségével emelik fel a megfelelô tárolótér fölé, kinyitják az edény alját, és átengedik a hulladékot a jármû megfelelô terébe. Mi a szigetekrôl begyûjtött hulladékok sorsa? A szelektíven gyûjtött hulladékot a közszolgáltatást végzô vállalat szállítja el a projekt részeként felépült hulladékkezelô központokba, ahol az utóválogatást követôen a papír- és mûanyag hulladék bálázásra kerül, az üveghulladékot pedig ömlesztve tárolják. Mindezek átvételérôl a további hasznosítást végzô gazdálkodó szer vezetek gondoskodnak.

4 A hulladék útja Lakossági kommunális hulladék Hagyományos hulladékgyûjtés Lakossági szelektív hulladékgyûjtés Lakossági vegyes hulladékgyûjtés Szelektív hulladékgyûjtô sziget HULLADÉK- GYÛJTÉS Hulladékkezelô központ Hulladéklerakó Hulladékkezelô központ válogatás, bálázás Gazdálkodó szervezetek IPARI ELÔKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS 4 A hulladékhasznosítás folyamatai AZ ÜVEG HASZNOSÍTÁSA A PAPÍR HASZNOSÍTÁSA A MÛANYAG HASZNOSÍTÁSA A PAPÍR hasznosítása: az újrahasznosítás gyártási folyamatá - ban nincs szükség környezetszennyezô adalékanyagokra, mészkôre, kénre és klórra a begyûjtött papírhulladékokat anyaguk szerint szétválogatják, bálázzák a bálákat papírgyárba szállítják vizes pépesítô eljárással megtisztítják az idegen anyagoktól a megtisztított pépbôl új papír készül Mi készülhet a szelektíven gyûjtött papírhulladékból? Pl. hullámkarton, kartondoboz, papír - törlô, WC-papír, tojástartó A MÛANYAG hasznosítása: begyûjtött mûanyaghulladékokat faj - tánként válogatják szét, tömörítéssel bálázzák a bálákat az újrahasznosítás helyére történô szállítás után aprítják a mûanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennye - zôdésektôl a megtisztított mûanyag darabkákat granulálják, szemcsézik az így nyert félkész termékeket mûanyag termékek és csomagolások elôállításához használják fel újra Mi készülhet a szelektíven gyûjtött mûanyaghulladékból? Pl. PET palackból újra PET palack, mûanyag háztartási eszközök, polárpulóver, DVD-tok, lábtörlô, vállfa Az ÜVEG hasznosítása: az üvegcsomagolás szinte 100%-ban hasznosítható a gyûjtôedényekben gyûjtött üvegeket tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják az esetlegesen az üveg közé keve redett fémdarabkákat (pl. kupakok) az üvegdarabkákat beolvasztják és formába öntik, azaz újra terméket készítenek belôle a csomagolóipar számára Mi készülhet a szelektíven gyûjtött üveghulladékból? Pl. befôttesüveg, ásványvizes-, üdítôs- és szeszes italos, illetve egyéb üvegpalackok

5 Mi a hulladékudvar? A hulladékudvar a háztartásokban keletkezô nem kommunális, valamint veszélyes és speciális szilárdhulladék átvételét, az elszállításig elkülönített módon történô tárolását szolgálja, mely felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevôhely. Hasznos tudnivalók: A hulladékudvar szolgáltatásai a lakosság számára térítésmentesek! A hulladékudvar csak a lakossági eredetû és mennyiségû hulladék átvételét szolgálja! A hulladékudvarokban rögzítik a hulladékok mennyiségi és minôségi adatait, és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyre történô elszállításig ezeket elkülönítve tárolják! A telephelyen szakképzett munkatársunk segít az odaérkezôknek a tájékozódásban, illetve a hulladé kok megfelelô elhelyezésében, különösen a veszélyes hulladékok esetében! Egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségû veszélyes hulladék vehetô át! Egy lakostól alkalmanként legfeljebb 1 m³ mennyiségû építési és bontási hulladék vehetô át! A hulladékudva - rok megközelíthetôek személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonná - nál kisebb tehergépko - csival és természetesen gyalogosan. Nagyobb mennyi ségû/méretû papír-, mûanyag-, üveg-, veszélyes- és inert hulla - dékok leadása, elhelye - zése a projekt részeként épült hulladékudva - rokban lehetséges. településeken célszerû létesíteni. Milyen hulladék gyûjthetô a hulladékudvarokban? Másodnyersanyagok: papír-, üveg-, mûanyag-, fém- és zöldhulladék Darabos hulladékok: gumiabroncs, háztartási berendezés, elektronikai hulladék Lakossági veszélyes hulladékok: szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradék csomagolóeszközeikkel, sütôzsiradék, növényvédôszer-maradék, fénycsô és izzó Inert hulladékok: lakossági építési és bontási hulladék Milyen szempontok alapján kerültek kialakításra a hulladékudvarok? A hulladékudvar kialakításánál figyelembe vették a település szerkezetét, a könnyû megközelíthetôséget, a mûködtetéshez szükséges közmûcsatlakozások meglétét, a bekeríthetôséget, a regionális hulladék - hasznosító létesítmények elhelyezkedését és megközelít hetôségét. okat minimum 10 ezer fôs Ennek megfelelôen Kiskunhalas és környékén a Homokhátsági Regionális Települési Hulladék gazdálkodási Projekt részeként 6 db hulladékudvar létesült. 5 Hajósi út Jánoshalmai Telephely: 6440 Jánoshalma, (a meglévô hulladéklerakó területén) Keceli Telephely: 6237 Kecel, II. Körzet 144.sz. (a Sükösdi úton)

6 Kiskôrösi Telephely: 6200 Kiskôrös, Izsáki út 19/1. Kiskunhalasi Telephely: 6400 Kiskunhalas, Ipari Park 6 Kiskunmajsai Telephely: 6120 Kiskunmajsa, (a volt laktanya területén) Soltvadkerti Telephely: 6230 Soltvadkert, (a meglévô hulladéklerakó területén) A zöldhulladék kezelése Zöldhulladék komposztálása otthonunkban Mit jelent a komposztálás? A kertben és a konyhában keletkezô szerves maradékok a komposztálás során az ember által irányított természetes folyamat segítségével alkotóelemeikre bomlanak, és tápanyagban gazdag humusszá alakulnak. Humusz csak a talajban élô baktériumok, gombák, férgek és egyéb parányi élôlények segítségével jöhet létre, ezért fontos, hogy a komposzthalomnak legyen kapcsolata az élô talajjal. KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK Kerti hulladékokat (fû, fa, száraz szalma, lomb), virágágyi növényeket, vágott virágokat, kezeletlen kéregdarabokat, konyhai hulladékokat (zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj), illetve egyéb növényi származékokat. NEM KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK Beteg növényi részeket, magos gyomokat, különbözô intim hulladékokat (pelenka), vágott hajat, porszívó tartalmát, citrusféléket (pl. narancs-, citromhéja), olajat, állati ürüléket, építési törmeléket, köveket, üveget, mûanyagot és fémeket.

7 A komposztálás folyamata A komposztálást arra készített rácsos edényben, halomban vagy a földbe ásott gödörben végezhetik. Durvább, nagyobb hulladékdarabok (ágak stb.) segítségével gondoskodjanak arról, hogy a komposztot kellôen átjárja a levegô, ugyanis a levegôtôl elzárva pl. egy vastag, frissen nyírt fûréteg alatt megjelennek a rothasztó baktériumok. A lebomlás 3-6 hónapig tart. Ez nem bonyolult és nem költséges módszer, kiskertben vagy a társasház kertjében könnyen megvalósítható. A sikeres komposztálás jele, hogy a komposzt halom összeesik. A komposztot 2-3 hónaponként helyezzék át egy másik silóba. Az érési folyamat végeztével még mindig maradnak olyan nagyobb darabok a komposztban, melyek nem bomlottak le, ezért használat elôtt át kell azt rostálni. A rostált komposztot ezután ideiglenesen tárolhatják más helyen vagy rögtön kb. 1 cm vastag réteg ben terítsék a talajra, majd óvatosan dolgozzák be. 7 A szerves hulla dékok visszaforga - tá sával és újrafelhasz - nálásával a lerakásra kerülô szemét mennyi - sége 30-40%-kal is csökkenthetô. Mire használhatjuk a komposztot? Kertben kitûnô anyag talajjavításhoz. Ültetéskor növények alá kerülô földhöz lehet keverni a komposztot. Zöldség- és virágágyások, szôlôk, gyümölcsösök termékenységét segíthetjük elô, ha azok talaját 2-5 l/m³ mennyiségben beterítjük komposzttal, majd azt beforgatjuk az alatta lévô földbe. Hogyan gyûjtsék a települések külterületein élôk a lakossági kommunális hulladékot? A városok és községek mellett, a települések határain kívül élôk a már megszokott módon, azaz vegyesen, összeömlesztve gyûjthetik a hulladékot. Az önkormányzatok kijelölik az adott településeken a gyûjtôponto(ka)t, ahova elôre meghirdetett idôpontokban a lakosság elviheti a háztartásokban keletkezett vegyes hulladékot. A hulladékot minden esetben a közszolgáltatótól vásárolt emblémázott zsákokban adhatják le. Mindemellett a települések külterületein élôk is használhatják a településeken kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô edényeket, illetve a lakóhelyükhöz legközelebb esô hulladékudvarokat, itt el tudják helyezni a nagyobb mennyiségû/méretû háztartási hulladékot és a ve szélyes hulladékot. Hasznos információ: A gyûjtôzsákokat a közszolgáltató cég ügyfélszolgálati munkatársainál lehet megvásárolni. A megvásárlással kifizetik a szolgáltatás díját, így ezt a típusú szolgáltatást többletköltség nem terheli.

8 A KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt településein 2008 ôszén megkezdi mûködését az új, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer, mely lehetôvé teszi a szelektív hulladékgyûjtést, a hulladékok újrahasznosítását, a gazdaságos hulladékkezelést. A ZP Homokhátság Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként Kiskunhalas és környékén a kommunális hulladék elszállítását és kezelését a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. végzi az alábbi településeken: Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy, Jánoshalma, Kecel, Kéleshalom, Kiskôrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kunfehértó, Kömpöc, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana. A Projekt keretében meg valósult létesítmények (regionális hulladék kezelô köz - pontok) a mai kor követelménye - inek és az Európai Unió elôírásainak megfelelôen készültek el. Ezek a létesítmények, a hozzátartozó gépekkel és eszközökkel együtt oldják meg 345 ezer lakos hulladékgazdálkodási problémáit. Hasznos tudnivalók, kérdések és válaszok a települési szilárd hulladék gaz - dálkodásról és az ezzel kapcsolatos közszolgáltatás módjáról, feltételeirôl 8 Miért kötelezô a közszolgáltatás igénybevétele? A kötelezô közszolgáltatás célja elsôsorban a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, másrészt pedig a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenôrizhetôsége. A települések önkormányzatainak elôírás szerint meg kell szervezniük a hulladékkezelési közszolgáltatást. A helyi képviselô-testületnek és a jegyzônek a magyarországi jogszabályok alapján együtt kell megalkotnia a helyi rendeletet, melyben elôírják a hulladékgyûjtés, -szállítás kötelezô igénybevételét. Ha a település önkormányzata gondoskodott a közszolgáltatás megszervezésérôl, akkor azt az adott település összes háztartásának kötelezôen igénybe kell venni. Mit kapnak cserébe a közszolgáltatási díj ellenében? A naponta keletkezô vegyes háztartási hulladékok szabványosított edényzetben való gyûjtését, ennek heti 1 alkalommal való, az ingatlanok elôli elszállítását rendszeres szállítási idôpontokban. A szelektív hulladékgyûjtô szigetek ürítését. Lomtalanítási akciót évente egyszer, elôre meghirdetett idôpontban. A hulladékudvarba ingyenes beszállítási lehetôséget a háztartásokban keletkezô veszélyes hulladékokra, és nagyobb méretû/mennyiségû hulladékokra, melyek nem férnek el a szelektív hulladékgyûjtô konténerekben. Milyen kötelezettségei vannak a lakosnak/az ingatlantulajdonosnak? A helyi önkormányzati rendeletekben és a közszolgáltatási szerzôdésben meghatározásra kerültek a lakosok/ingatlantulajdonosok és a szolgáltató kötelezettségei, melyekben az alábbiak is szerepelnek: A közszolgáltatás igénybevétele kötelezô, illetve a közszolgáltatást igénybe vevô lakosnak/ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A lakos/ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivat kozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. A lakos/ingatlantulajdonos felelôssége a keletkezô hulladékot szabványos gyûjtôedényzetbe összegyûjteni és az elszállítás napján az ingatlana elôtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni. A lakos/ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyûjtôedény tisztán tartásáról, fertôtlenítésérôl, annak rendeltetésszerû használatáról és környezetének tisztán tartásáról. Az a lakos/ingatlantulajdonos, aki nem rendelkezik hulladékgyûjtô edényzettel, köteles december 31-ig a települési szilárd hulladék gyûjtésére rendszeresített szabványos gyûjtôedényzetet beszerezni. A további speciális helyi kötelezettségekrôl pontos tájékoztatást kaphatnak az önkormányzatoknál. Mennyibe kerül a közszolgáltatás? A közszolgáltatás a szolgáltató által meghatározott és az egyes települések képviselô-testületei által jóváhagyott díjtételeit az önkormányzati rendeletek és a közszolgáltatási szerzôdés tartalmazzák. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó önkormányzatok közigazgatási területén a felsorolt edényekre vonatkozó szolgáltatás díja 2,27 Ft/l + áfa. A feltüntetett díj december 31-ig érvényes. Ha Ön társasházban lakik, mindenféleképpen egyeztessen közös képviselôjével. Általánosságban elmondható, hogy társasházak esetében a közszolgáltató heti egyszeri 110 literes konténer ürítésével számol háztartásonként, azaz havonta Ft = 1200 Ft-ot kell fizetnie a szolgáltatásért.

9 Mikor és hogyan kell a hulladékgyûjtô edényt kihelyezni? Az ürítés napján reggel 6 óráig. A gyûjtôedényeket az ingatlan elôtti útszakasz melletti közterületre kell kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék, és abban kárt ne tegyenek. A fenti idôszakon kívüli idôpontban a hulladék közterületen történô tárolása, illetve elhelyezése tilos. Az edényzet ürítését a közszolgáltató az alábbi beosztás szerint végzi: HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Jánoshalma Jánoshalma Jánoshalma Jánoshalma Jánoshalma Kecel Kecel Kecel Kecel Kecel Kiskôrös Kiskôrös Kiskôrös Kiskôrös Kiskôrös Kiskunmajsa (üdülôfalu) Kiskunmajsa Kiskunmajsa Kiskunmajsa (üdülôfalu) Kiskunmajsa Soltvadkert Soltvadkert Soltvadkert Soltvadkert (üdülôfalu) Soltvadkert Kunfehértó Kömpöc Imrehegy Zsana Kéleshalom Kunfehértó (üdülôfalu) Csólyospálos Bócsa Tázlár Pirtó Szank Harkakötöny A táblázatban kékkel jelölt településeken minden nap ürítik az edényzetet. A településen belüli szállítási idôpontokról érdeklôdjön a közszolgáltatónál. Mi a teendô, ha többlethulladék keletkezik? A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által rendszeresített emblémás zsákot kell vásárolni, melyek beszerezéséről az ügyfélszolgálati irodáknál lehet tájékozódni. A többlethulladék az emblémás zsákban az ürítés napján a zárt szabványos edényzet mellé helyezhetô ki, amit a szolgáltató elszállít. Az érintett települések lakosainak lehetôsége van arra, hogy a lakóhelyükön keletkezett nem veszélyes hulladékot (vegyes kommunális hulladékot) a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelô Központba saját jármûvel kiszállíthassák. 9 A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodái: Kiskunhalasi Ügyfélszolgálati Iroda ELÉRHETÔSÉG 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u Tel.: 77/ , 77/ Fax: 77/ Kiskunhalas, Szegedi út 4. Tel./Fax: 77/ NYITVATARTÁSI IDÔPONTOK Hétfô, szerda, csütörtök: , Kedd: Péntek: , Hétfô csütörtök: Péntek: Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelô Központ Ügyfélszolgálati Iroda Kiskunhalas, Alsószállás puszta 995/12. Kiskunhalas és Zsana között, a 6-7. kilométerkô között jobbra A nyitás várható idôpontja: ôsz Tervezett nyitva tartás: Hétfô péntek: Keceli Ügyfélszolgálati Iroda Jánoshalmai Ügyfélszolgálati Iroda 6237 Kecel, Szabadság tér 7. Tel./Fax: 78/ Jánoshalma, Bajai u. 2. Tel./Fax: 77/ Hétfô, szerda: , Kedd, péntek: Csütörtök: , Hétfô, szerda: , Kedd: Csütörtök, péntek: , Kiskunmajsai Ügyfélszolgálati Iroda A volt katonai laktanya területén megépült hulladékudvarban Tel.: 77/ Hétfô péntek: , További információt a internetes oldalon olvashatnak, vagy a címen kérhetnek.

10 10 A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelô Központról Kiskunhalason a Homokhátsági Regionális Települési Hulladék gazdálkodási Projekt keretein belül mintegy 6 hektárnyi (3-4 futballpálya nagyságú) területen került kialakításra egy nem hasznosítható szemét lerakására alkalmas terület. Megvalósult továbbá egy évente 15 ezer tonna (kb kamion tömegének megfelelô) szelektíven gyûjtött hulladék befogadására alkalmas válogatócsarnok kivitelezése a hozzá tartozó gépsorral, valamint egy komposztálótelep. A köz - pontban ezen kívül kialakításra került többek között a jármûvek súlyának mérésére alkalmas eszköz, kerékmosó és egy kiszolgáló épület. A településeken az eddig mûködô lerakók végle - gesen lezárásra kerültek és meg - kezdôdött a régi lerakók felszá - molása, a talaj rehabilitációja, azaz a rekultivációs folyamat. Így minden települési szilárd hulla dékot a Kiskunhalasi Regionális Hulladék - kezelô Központba szállítanak. A központ az alábbi funkciókat látja el: Hulladéklerakó A lerakón az ömlesztetten gyûjtött kommunális szilárd hulladékot lehet elhelyezni. A hulladéklerakót úgy alakították ki, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyez kedô földtani közeget. Hulladékválogató és bálatároló csarnok A válogatócsarnok a lakosságtól és az intézményektôl szelektíven begyûjtött hulla dékok válogatására szolgál. A válogatómûbe a térség 119 gyûjtôszigetérôl kerül be a hulladék, melyek további osztályozás után kerülnek bálázásra. A kész bálák értékesítésig a bálatárolóban kapnak helyet. Komposztálótelep A komposztálótelep a lakossági biohulladék, zöldhulladék és szennyvíziszap kezelésére szolgáló terület, melyen irányított levegôztetô rendszerrel ellátott techno lógiával valósul meg a komposztálási folyamat. A komposztálás célja, hogy zöld- és biohulladék ne kerüljön a hulladéklerakóba, és a komposztálás során keletkezô végtermék hasznosítható legyen. A központ megközelíthetôsége A központ Kiskunhalas külterületén, a Szegedi úton kifelé haladva Kiskunhalas és Zsana között a 6-7 kilométerkô között található. A központ nyitva tartása Hétfô péntek: Hétvégén és ünnepnapokon: ZÁRVA

11 Szelektív hulladékgyûjtô szigetek száma, elhelyezkedése a kiskunhalasi gyûjtô - körzetben KISKUNHALAS ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉS BÓCSA 3 sziget CSÓLYOSPÁLOS 3 sziget HARKAKÖTÖNY 2 sziget IMREHEGY 2 sziget JÁNOSHALMA 11 sziget KECEL 10 sziget KÉLESHALOM 2 sziget KISKÔRÖS 16 sziget SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE TELEPÜLÉS SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE Kecskeméti út 14. (Vincze ABC) Béke u. Határ u. Ady E. u. 50. (Lenthár ABC) Bocskai u. Bajtárs u. Kossuth u. (Katzenbach Falu Vasútállomás postaládánál) KISKÔRÖS Petrovics u. Kálvin u. 16 sziget Arany J. u. (Temesker Kft. mellett) Bajcsy-Zs. u. Damjanich u. Petôfi S. u. (BEE élelmiszer bolt mellett) Szilágyi F. köz 16. Kossuth L. u. (Zsuzsi presszó elôtt) Erdôtelek (Nyárfa u.) Kossuth u. 1. (COOP elôtt) Rákóczi u. 17. Esze T. lakótelep (3. sz. épület) Széchenyi u. (Panyova elôtt) Belterület: Csalogány u. Eperd u. Vadkerti u. Külterület: Házibolt, Szarkás 131. sz. Szent Gál u Dózsa Gy. u. (parkoló, könyvtár mellett) Fazekas G. u. oldala (Garbai S. iskola) Bajai út (Kincsô ABC melletti parkoló) KISZ lakótelep (bolt mellett) Halasi u. Kert u. Kárpát u. 17. Batthyány u. (óvoda mellett) Kölcsei u. (COOP bolt) Bernáth Z. u. (piactér északi vége) Városi Sportpálya elôtt Erzsébet tér (vegyesbolt) Bajza u. Széchenyi u. Kisfaludy u. Halasi úti (benzinkút mellett) Kuruc V. tere (óvoda bejáratnál) Mélykúti út Téglagyár u. Kuruc V. tere (büfénél) Béke tér Kölcsei u. Rákóczi tér Vas u. Bajai úti (laktanya elôtti üzletnél) Széchenyi u. Vasút u. (Profi áruház) Kiss E. u. (Orbán szobor mögött) Kollmann u. 12. Május 1. tér (TG Virágdekor Iskola) Tó út KISKUNHALAS 32 sziget Hôsök ligete Kossuth u. Állomás u. Fejes ABC Bem u. (tízemeletes mellett) Nyírjes ABC Szabadkai u. Átlós u. Újfalusi óvoda Spár Áruház elé Ságvári E. (játszótér) Kertváros Gyöngyvirág u. Rákóczi u. (Takarmánybolt) Dob u. (ÁMK oldalán) Mókus Vendéglô Szövetség tér (Könyvtár mellett) Sportpálya (Péle sörözôvel szemben) Május 1. tér (piac-kerékpártároló) Szabadság tér (Mûvelôdési ház) Kazal -Füzes Gábor Á. u. tér Kossuth u. Mártírok útja Kiffer u. Kinizsi u. (bolt mellett) Kertvárosi ABC mellett Rákóczi u vége Monszpart L. u. (kórház mellett) Baross G. u. Szendrei u. Szabadkai úti (COOP bolt) Kassai u. Lehel u. Petôfi u. Szép u. Dózsa Gy. u. Szendrei u. Tó u. Toldi u. (Rózsa kocsma) Erdôteleki fürdônél TESCO Komáromi u. Batthyány u. Csontos K. u. 93. Wattay u.- Radnóti u. KISKUNMAJSA Fô u. 24. Gagarin u. Kôrisfa u. 13 sziget Fô u Víztorony Liget u. Fô u

12 12 TELEPÜLÉS KISKUNMAJSA 13 sziget KISSZÁLLÁS 4 sziget KÖMPÖC 2 sziget KUNFEHÉRTÓ 3 sziget SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE Fô u Petôfi tér 1. Iskola u. 16. Vágóhíd u. 3. Félegyházi u. 24. Árpád u. 27. Szabadkai u. 45. Csalogány tér 8. (Üdülôfalu) Üdülôfalu, Motel KISKUNHALAS ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉS PIRTÓ 2 sziget SOLTVADKERT 9 sziget SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE Kossuth u. 37. Táncsics u. Rákóczi u. 2. (Általános Iskola) Piactér Szôlô u. Bajcsy u. (Víztorony) Mini ABC Iskola parkoló Ifjúság u. (Takarékszövetkezet) 53-as út (Templom parkoló) Bajcsy Zs. u. Gratzer u. (italbolt) Zójai u. Kossuth u. Bajtás u. Szentháromság u. Általános Iskola mellett MOL benzinkút mögött Hunyadi u. Felszabadulás u. Rákóczi u. 10. Kossuth u. Zöldfa u. Petôfi u. 5. sz. alatt SZANK 4 sziget Béke u. Táncsics u. 1. Arany J. u. 23/a Rákóczi u. 24. sz. elôtt Arany J. u Rákóczi u. 11. (ABC-vel szemben) Tázlár Felsôtelep TÁZLÁR Rákóczi u. 55. elôtt 3 sziget József A. u. Üdülôterület (II. pénztár melletti parkoló); Kecskeméti út Iskola u. (sportcsarnoki parkoló) ZSANA szezonális 1 sziget Faluközpont További információt a weboldalon talál. Kérdéseit írja meg az címre, vagy hívja a 06 80/ as telefonszámon az ingyenesen hívható infovonalunkat. Készítette: Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye megbízásából a Double Decker PR Ügynökség.

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kalocsa, Vaskút és térsége

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kalocsa, Vaskút és térsége Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kalocsa, Vaskút és térsége Tisztelt Lakosok! 2002-ben, amikor a térségben elindítottuk a szelektív hulladékgyûjtés rendszerének kiépítését,

Részletesebben

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége Tisztelt Lakosok! Az elmúlt évtizedek során a gondatlanul végzett hulladéklerakás, a mainál

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához

Gyakorlati útmutató. az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához Gyakorlati útmutató az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához Tisztelt Lakosok! Szeretettel köszöntöm Önöket, a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevô települések

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése. Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése. Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége Tisztelt Lakosok! Az elmúlt évtizedek során a gondatlanul végzett hulladéklerakás, a mainál jóval

Részletesebben

Hulladék Kisokos. Kiskunhalas és térsége

Hulladék Kisokos. Kiskunhalas és térsége Hulladék Kisokos Kiskunhalas és térsége A közszolgáltatásról 2008 ôszén megkezdte mûködését az új, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer, mely lehetôvé teszi a szelektív hulladékgyûjtést, a hulladékok

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Üveghulladék: Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken fellelhető gyűjtőkonténerekbe történik.

Üveghulladék: Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken fellelhető gyűjtőkonténerekbe történik. Tisztelt Ügyfelünk! Budakeszi Városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-től - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hulladék Kisokos. Felgyô és térsége

Hulladék Kisokos. Felgyô és térsége Hulladék Kisokos Felgyô és térsége A közszolgáltatásról 2008 végétôl megkezdte mûködését az új, környezetbarát hulla dék gazdálkodási rendszer, mely a szelektív hulladékgyûjtés beve ze tésével lehetôvé

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL. Tisztelt Ügyfelünk!

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL. Tisztelt Ügyfelünk! TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Budakeszi Városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-től - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladék Kisokos. Kalocsa, Vaskút és térsége

Hulladék Kisokos. Kalocsa, Vaskút és térsége Hulladék Kisokos Kalocsa, Vaskút és térsége A közszolgáltatásról 2008 nyarán megkezdte mûködését az új, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer, mely a szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével lehetôvé

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Sokorópátka Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege)

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege) Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) önkormányzati RENDELETE 2. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

fejezet Általános rendelkezések

fejezet Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.)számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Kőszárhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Ravazd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2010. ( XII.31.) önkormányzati rendelete

Ravazd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2010. ( XII.31.) önkormányzati rendelete Ravazd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. ( XII.31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ravazd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2013. (XI.28.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A hulladékkezelési közszolgáltatásról

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2013. (XI.28.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A hulladékkezelési közszolgáltatásról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2013. (XI.28.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A hulladékkezelési közszolgáltatásról Füredi János sk. polgármester dr. Fazekas István sk.

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben