Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége"

Átírás

1 Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége

2 Tisztelt Lakosok! 2002-ben, amikor a térségben elindítottuk a szelektív hulladékgyûjtés rendszerének kiépítését, felállítottuk a környezetbarát hulladék - kezelés alapjait. Mára a rendszer üzemeléséhez szükséges technikai háttér biztosított. Ahhoz azonban, hogy sikeresen mûködtetni tudjuk ezt a rendszert, az Önök aktív együttmûködésére van szükség. A szelektív hulladékgyûjtés sikere ugyanis nemcsak a korszerû technológián, de a lakosság elkötelezettségén is múlik. Azért fontos ez számunkra, mert a szelektív hulladékgyûjtéssel elérhetjük, hogy a hulladékok minél nagyobb arányban kerüljenek hasznosításra, ezzel a termelôvállalatokat értékes másodnyersanyagokhoz, energiához juttatjuk, és egyúttal elkerüljük a környezet felesleges terhelését. Jelen útmutató elsô kiadását 2007 novemberében juttattuk el a projektben érintett 82 település összes háztartásába és vállalkozásaihoz. Akkor bemutattuk a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát. Ezúttal célunk, hogy bemutassuk a hulladék útját a gyûjtôkonténerbe helyezéstôl egészen a hasznosításig, hiszen szeretnénk, ha Önök is látnák, hogy a szelektív gyûjtésre fordított idô nem vész kárba, hanem egy megtérülô és hasznos tevékenység. A kiadványban külön kitérünk a közszolgáltatási tevékenység körülményeinek és módjának bemutatására is, hogy segítsük az átállást az új hulladékgazdálkodási rendszer használatára. Köszönjük eddigi türelmüket és bízunk abban, hogy ezzel a kiadvánnyal értékes és praktikus tanácsokkal szolgálunk az új hulladék - gazdálkodási rendszer használatához. Üdvözlettel: 2 Bedô Tamás Csongrád Város, a Gesztor Önkormányzat Polgármester, országgyûlési képviselô A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSRÔL A Projekt keretein belül, a hagyományos módokon felül további két helyszínen lehet gyûjteni a hasznosítható hulladékot: szelektív hulladékgyûjtô szigeteken és hulladék udva - rokban. Mit nevezünk a háztartásokban keletkezô szilárd hulladéknak? A hulladék az ember mindennapi élete során keletkezô, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezelésérôl, ártalmatlanításáról külön gondoskodni kell. A háztartási szilárd hulladék a heti rendszerességgel, az ingatlan elôl elszállításra kerülô vegyes hulladék, melyet a szabványos hulladékgyûjtô edényzetben (kukában) helyeznek el a lakosok. Mit jelent a szelektív hulladékgyûjtés? Szelektív hulladékgyûjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor az egyes hulladék összetevôk különkülön, anyagfajtájuk szerint kerülnek begyûjtése. A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, melyek nagy része alkalmas az újrahasznosí tásra. Így külön gyûjtésükkel lehetôvé tesszük azok ismételt feldolgozását. Mi a szelektív hulladékgyûjtés célja? a hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék újrahasznosításával másodnyersanyagok keletkeznek, melyek felhasználásával különbözô termékek állíthatók elô, így a másodnyersanyagok felhasználásával természeti energiaforrásainkat (pl. fa) kíméljük, környezetünk védelme, annak terhelésének és szennyezettségének csökkentése. Hogyan gyûjtsünk szelektíven otthonunkban? A szelektív hulladékgyûjtés nem igényel nagy beruházást, és nagyobb helyre sincs szükség otthonunkban. Elegendô, ha a lakásban lévô hulladékgyûjtô edényünket lecseréljük több, kisebb tárolóra, mely lehet egyszerû papírdoboz is. Mi a szelektív hulladékgyûjtô sziget? A hulladékgyûjtô szigetek a háztartásokban keletkezô alapvetôen három hulladéktípus (papír, mûanyag, üveg) külön-külön történô gyûjtését szolgálják. Konténerei különbözô színûek, és helyes használatukat feliratok, raj zok segítik. Nagyon fontos a gyûjtôedények megfelelô használata, mivel a helytelenül elhelyezett hulladékokkal tönkre tehetô más lakosok/felhasz nálók fáradtságos munkája, ugyanis ha szemét kerül a konténerekbe az addig szétváloga tott hulladé - kot már nem lehet haszno - sításra elô készíteni. Kérjük, ezentúl a háztartásban keletkezett hulladékot gyûjtse anyagfajtánként (papír, mûanyag, üveg) elkülönítve. Köszönjük!

3 A szelektív hulladékgyûjtô edényekrôl A szelektíven gyûjtött hulladék ingyenesen elhelyezhetô a gyûjtôsziget megfelelô konténereiben a nap bármely szakaszában, Általában forgalmas bevásárló helyeken, közintézményeknél, a buszmegállók felé vezetô útvonalak mentén kerültek kialakításra, A lakosság által könnyen megközelíthetôek, a lakhelyektôl számítva kb méter távolságon belül kerültek kihelyezésre, A szigeteken található konténerek térfogata megegyezô, ûrtartalmuk 1,5 m³. A szelektív hulladékgyûjtô szigetek pontos elhelyezkedését a kiadvány végén található táblázatban olvashatják. Mit és hogyan gyûjtsünk szelektíven? Tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek részt a szelektív hulladékgyûjtésben, mert nem tudják, hogy mit és hogyan kell és lehet külön gyûjteni. A következô táblázatunkkal gyakorlati útmutatást adunk a szelektív hulladékgyûjtés módjáról. ANYAGFAJTA PAPÍR MÛANYAG ÜVEG SZELEKTÍVEN GYÛJTHETÔ újságok, papírok, kartondobozok, telefonkönyv,csomagolópapírok, szórólapok és reklám kiadványok, Tetra Pak-os dobozok ásványvizes és üdítôs PET palackok, tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb. dobozok, mûanyag zacskók, reklámtáskák, mûanyag fóliák befôttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, egyéb italok üvegpalackjai 3 NEM GYÛJTHETÔ SZELEKTÍVEN zsíros, szennyezett papírok, mûanyagborító, indigó, faxpapír, használt egészségügyi papírok kazetta, CD-lemez, vegyszeres, zsíros flakonok, fogkefe, mûanyag játékok, hungarocell ablaküveg, tükör, villanykörte, hôálló üvegtál, szemüveg, neoncsô, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia HOGYAN GYÛJTSÜK? A hasznosítás feltétele, hogy a papírhulladék ne legyen szennyezett (pl. zsíros), valamint a papírról távolítsuk el a fém és mûanyag részeket (pl. gémkapocs, füzetspirál). A mûanyag palackok, flakonok, dobozok stb. tisztán, kiöblítve kerüljenek a gyûjtôhelyre. A palackokat tapossák laposra vagy zsugorítsák össze, hogy kevesebb helyet foglaljanak a gyûjtôedényben! Az üvegpalackokat ki kell öblíteni, a zárókupakot el kell távolítani róluk! A csomagolásokon kívül egyéb üvegtípus ne kerüljön közéjük. Hogyan kerülnek kiürítésre a hulladékgyûjtô szigetek konténerei? Az új, modern hulladékgyûjtéshez, szállításhoz megfelelô eszközök szükségesek, melyek a projekt részeként korábban már beszer zésre kerültek. Így a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladékot a gyûjtôszigetekrôl egy speciális gépjármû szállítja el, melynek belsô terét három részre osztották fel, a részeket lemezekkel különítették el egymástól. A hulladék a jármûbe rendhagyó módon, felülrôl kerül betöltésre. Ehhez a hulladéktároló edényeket egy kampó segítségével emelik fel a megfelelô tárolótér fölé, kinyitják az edény alját, és átengedik a hulladékot a jármû megfelelô terébe. Mi a szigetekrôl begyûjtött hulladékok sorsa? A szelektíven gyûjtött hulladékot a közszolgáltatást végzô vállalat szállítja el a projekt részeként felépült hulladékkezelô központokba, ahol az utóválogatást követôen a papír- és mûanyag hulladék bálázásra kerül, az üveghulladékot pedig ömlesztve tárolják. Mindezek átvételérôl a további hasznosítást végzô gazdálkodó szer vezetek gondoskodnak.

4 A hulladék útja Lakossági kommunális hulladék Hagyományos hulladékgyûjtés Lakossági szelektív hulladékgyûjtés Lakossági vegyes hulladékgyûjtés Szelektív hulladékgyûjtô sziget HULLADÉK- GYÛJTÉS Hulladékkezelô központ Hulladéklerakó Hulladékkezelô központ válogatás, bálázás Gazdálkodó szervezetek IPARI ELÔKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS 4 A hulladékhasznosítás folyamatai AZ ÜVEG HASZNOSÍTÁSA A PAPÍR HASZNOSÍTÁSA A MÛANYAG HASZNOSÍTÁSA A PAPÍR hasznosítása: az újrahasznosítás gyártási folyamatá - ban nincs szükség környezetszennyezô adalékanyagokra, mészkôre, kénre és klórra a begyûjtött papírhulladékokat anyaguk szerint szétválogatják, bálázzák a bálákat papírgyárba szállítják vizes pépesítô eljárással megtisztítják az idegen anyagoktól a megtisztított pépbôl új papír készül Mi készülhet a szelektíven gyûjtött papírhulladékból? Pl. hullámkarton, kartondoboz, papír - törlô, WC-papír, tojástartó A MÛANYAG hasznosítása: begyûjtött mûanyaghulladékokat faj - tánként válogatják szét, tömörítéssel bálázzák a bálákat az újrahasznosítás helyére történô szállítás után aprítják a mûanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennye - zôdésektôl a megtisztított mûanyag darabkákat granulálják, szemcsézik az így nyert félkész termékeket mûanyag termékek és csomagolások elôállításához használják fel újra Mi készülhet a szelektíven gyûjtött mûanyaghulladékból? Pl. PET palackból újra PET palack, mûanyag háztartási eszközök, polárpulóver, DVD-tok, lábtörlô, vállfa Az ÜVEG hasznosítása: az üvegcsomagolás szinte 100%-ban hasznosítható a gyûjtôedényekben gyûjtött üvegeket tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják az esetlegesen az üveg közé keve redett fémdarabkákat (pl. kupakok) az üvegdarabkákat beolvasztják és formába öntik, azaz újra terméket készítenek belôle a csomagolóipar számára Mi készülhet a szelektíven gyûjtött üveghulladékból? Pl. befôttesüveg, ásványvizes-, üdítôs- és szeszes italos, illetve egyéb üvegpalackok

5 Mi a hulladékudvar? A hulladékudvar a háztartásokban keletkezô nem kommunális, valamint veszélyes és speciális szilárdhulladék átvételét, az elszállításig elkülönített módon történô tárolását szolgálja, mely felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevôhely. Hasznos tudnivalók: A hulladékudvar szolgáltatásai a lakosság számára térítésmentesek! A hulladékudvar csak a lakossági eredetû és mennyiségû hulladék átvételét szolgálja! A hulladékudvarokban rögzítik a hulladékok mennyiségi és minôségi adatait, és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyre történô elszállításig ezeket elkülönítve tárolják! A telephelyen szakképzett munkatársunk segít az odaérkezôknek a tájékozódásban, illetve a hulladé kok megfelelô elhelyezésében, különösen a veszélyes hulladékok esetében! Egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségû veszélyes hulladék vehetô át! Egy lakostól alkalmanként legfeljebb 1 m³ mennyiségû építési és bontási hulladék vehetô át! A hulladékudva - rok megközelíthetôek személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonná - nál kisebb tehergépko - csival és természetesen gyalogosan. Nagyobb mennyi ségû/méretû papír-, mûanyag-, üveg-, veszélyes- és inert hulla - dékok leadása, elhelye - zése a projekt részeként épült hulladékudva - rokban lehetséges. településeken célszerû létesíteni. Milyen hulladék gyûjthetô a hulladékudvarokban? Másodnyersanyagok: papír-, üveg-, mûanyag-, fém- és zöldhulladék Darabos hulladékok: gumiabroncs, háztartási berendezés, elektronikai hulladék Lakossági veszélyes hulladékok: szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradék csomagolóeszközeikkel, sütôzsiradék, növényvédôszer-maradék, fénycsô és izzó Inert hulladékok: lakossági építési és bontási hulladék Milyen szempontok alapján kerültek kialakításra a hulladékudvarok? A hulladékudvar kialakításánál figyelembe vették a település szerkezetét, a könnyû megközelíthetôséget, a mûködtetéshez szükséges közmûcsatlakozások meglétét, a bekeríthetôséget, a regionális hulladék - hasznosító létesítmények elhelyezkedését és megközelít hetôségét. okat minimum 10 ezer fôs Ennek megfelelôen Kiskunhalas és környékén a Homokhátsági Regionális Települési Hulladék gazdálkodási Projekt részeként 6 db hulladékudvar létesült. 5 Hajósi út Jánoshalmai Telephely: 6440 Jánoshalma, (a meglévô hulladéklerakó területén) Keceli Telephely: 6237 Kecel, II. Körzet 144.sz. (a Sükösdi úton)

6 Kiskôrösi Telephely: 6200 Kiskôrös, Izsáki út 19/1. Kiskunhalasi Telephely: 6400 Kiskunhalas, Ipari Park 6 Kiskunmajsai Telephely: 6120 Kiskunmajsa, (a volt laktanya területén) Soltvadkerti Telephely: 6230 Soltvadkert, (a meglévô hulladéklerakó területén) A zöldhulladék kezelése Zöldhulladék komposztálása otthonunkban Mit jelent a komposztálás? A kertben és a konyhában keletkezô szerves maradékok a komposztálás során az ember által irányított természetes folyamat segítségével alkotóelemeikre bomlanak, és tápanyagban gazdag humusszá alakulnak. Humusz csak a talajban élô baktériumok, gombák, férgek és egyéb parányi élôlények segítségével jöhet létre, ezért fontos, hogy a komposzthalomnak legyen kapcsolata az élô talajjal. KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK Kerti hulladékokat (fû, fa, száraz szalma, lomb), virágágyi növényeket, vágott virágokat, kezeletlen kéregdarabokat, konyhai hulladékokat (zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj), illetve egyéb növényi származékokat. NEM KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK Beteg növényi részeket, magos gyomokat, különbözô intim hulladékokat (pelenka), vágott hajat, porszívó tartalmát, citrusféléket (pl. narancs-, citromhéja), olajat, állati ürüléket, építési törmeléket, köveket, üveget, mûanyagot és fémeket.

7 A komposztálás folyamata A komposztálást arra készített rácsos edényben, halomban vagy a földbe ásott gödörben végezhetik. Durvább, nagyobb hulladékdarabok (ágak stb.) segítségével gondoskodjanak arról, hogy a komposztot kellôen átjárja a levegô, ugyanis a levegôtôl elzárva pl. egy vastag, frissen nyírt fûréteg alatt megjelennek a rothasztó baktériumok. A lebomlás 3-6 hónapig tart. Ez nem bonyolult és nem költséges módszer, kiskertben vagy a társasház kertjében könnyen megvalósítható. A sikeres komposztálás jele, hogy a komposzt halom összeesik. A komposztot 2-3 hónaponként helyezzék át egy másik silóba. Az érési folyamat végeztével még mindig maradnak olyan nagyobb darabok a komposztban, melyek nem bomlottak le, ezért használat elôtt át kell azt rostálni. A rostált komposztot ezután ideiglenesen tárolhatják más helyen vagy rögtön kb. 1 cm vastag réteg ben terítsék a talajra, majd óvatosan dolgozzák be. 7 A szerves hulla dékok visszaforga - tá sával és újrafelhasz - nálásával a lerakásra kerülô szemét mennyi - sége 30-40%-kal is csökkenthetô. Mire használhatjuk a komposztot? Kertben kitûnô anyag talajjavításhoz. Ültetéskor növények alá kerülô földhöz lehet keverni a komposztot. Zöldség- és virágágyások, szôlôk, gyümölcsösök termékenységét segíthetjük elô, ha azok talaját 2-5 l/m³ mennyiségben beterítjük komposzttal, majd azt beforgatjuk az alatta lévô földbe. Hogyan gyûjtsék a települések külterületein élôk a lakossági kommunális hulladékot? A városok és községek mellett, a települések határain kívül élôk a már megszokott módon, azaz vegyesen, összeömlesztve gyûjthetik a hulladékot. Az önkormányzatok kijelölik az adott településeken a gyûjtôponto(ka)t, ahova elôre meghirdetett idôpontokban a lakosság elviheti a háztartásokban keletkezett vegyes hulladékot. A hulladékot minden esetben a közszolgáltatótól vásárolt emblémázott zsákokban adhatják le. Mindemellett a települések külterületein élôk is használhatják a településeken kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô edényeket, illetve a lakóhelyükhöz legközelebb esô hulladékudvarokat, itt el tudják helyezni a nagyobb mennyiségû/méretû háztartási hulladékot és a ve szélyes hulladékot. Hasznos információ: A gyûjtôzsákokat a közszolgáltató cég ügyfélszolgálati munkatársainál lehet megvásárolni. A megvásárlással kifizetik a szolgáltatás díját, így ezt a típusú szolgáltatást többletköltség nem terheli.

8 A KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt településein 2008 ôszén megkezdi mûködését az új, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer, mely lehetôvé teszi a szelektív hulladékgyûjtést, a hulladékok újrahasznosítását, a gazdaságos hulladékkezelést. A ZP Homokhátság Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként Kiskunhalas és környékén a kommunális hulladék elszállítását és kezelését a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. végzi az alábbi településeken: Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy, Jánoshalma, Kecel, Kéleshalom, Kiskôrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kunfehértó, Kömpöc, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana. A Projekt keretében meg valósult létesítmények (regionális hulladék kezelô köz - pontok) a mai kor követelménye - inek és az Európai Unió elôírásainak megfelelôen készültek el. Ezek a létesítmények, a hozzátartozó gépekkel és eszközökkel együtt oldják meg 345 ezer lakos hulladékgazdálkodási problémáit. Hasznos tudnivalók, kérdések és válaszok a települési szilárd hulladék gaz - dálkodásról és az ezzel kapcsolatos közszolgáltatás módjáról, feltételeirôl 8 Miért kötelezô a közszolgáltatás igénybevétele? A kötelezô közszolgáltatás célja elsôsorban a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, másrészt pedig a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenôrizhetôsége. A települések önkormányzatainak elôírás szerint meg kell szervezniük a hulladékkezelési közszolgáltatást. A helyi képviselô-testületnek és a jegyzônek a magyarországi jogszabályok alapján együtt kell megalkotnia a helyi rendeletet, melyben elôírják a hulladékgyûjtés, -szállítás kötelezô igénybevételét. Ha a település önkormányzata gondoskodott a közszolgáltatás megszervezésérôl, akkor azt az adott település összes háztartásának kötelezôen igénybe kell venni. Mit kapnak cserébe a közszolgáltatási díj ellenében? A naponta keletkezô vegyes háztartási hulladékok szabványosított edényzetben való gyûjtését, ennek heti 1 alkalommal való, az ingatlanok elôli elszállítását rendszeres szállítási idôpontokban. A szelektív hulladékgyûjtô szigetek ürítését. Lomtalanítási akciót évente egyszer, elôre meghirdetett idôpontban. A hulladékudvarba ingyenes beszállítási lehetôséget a háztartásokban keletkezô veszélyes hulladékokra, és nagyobb méretû/mennyiségû hulladékokra, melyek nem férnek el a szelektív hulladékgyûjtô konténerekben. Milyen kötelezettségei vannak a lakosnak/az ingatlantulajdonosnak? A helyi önkormányzati rendeletekben és a közszolgáltatási szerzôdésben meghatározásra kerültek a lakosok/ingatlantulajdonosok és a szolgáltató kötelezettségei, melyekben az alábbiak is szerepelnek: A közszolgáltatás igénybevétele kötelezô, illetve a közszolgáltatást igénybe vevô lakosnak/ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A lakos/ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivat kozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. A lakos/ingatlantulajdonos felelôssége a keletkezô hulladékot szabványos gyûjtôedényzetbe összegyûjteni és az elszállítás napján az ingatlana elôtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni. A lakos/ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyûjtôedény tisztán tartásáról, fertôtlenítésérôl, annak rendeltetésszerû használatáról és környezetének tisztán tartásáról. Az a lakos/ingatlantulajdonos, aki nem rendelkezik hulladékgyûjtô edényzettel, köteles december 31-ig a települési szilárd hulladék gyûjtésére rendszeresített szabványos gyûjtôedényzetet beszerezni. A további speciális helyi kötelezettségekrôl pontos tájékoztatást kaphatnak az önkormányzatoknál. Mennyibe kerül a közszolgáltatás? A közszolgáltatás a szolgáltató által meghatározott és az egyes települések képviselô-testületei által jóváhagyott díjtételeit az önkormányzati rendeletek és a közszolgáltatási szerzôdés tartalmazzák. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó önkormányzatok közigazgatási területén a felsorolt edényekre vonatkozó szolgáltatás díja 2,27 Ft/l + áfa. A feltüntetett díj december 31-ig érvényes. Ha Ön társasházban lakik, mindenféleképpen egyeztessen közös képviselôjével. Általánosságban elmondható, hogy társasházak esetében a közszolgáltató heti egyszeri 110 literes konténer ürítésével számol háztartásonként, azaz havonta Ft = 1200 Ft-ot kell fizetnie a szolgáltatásért.

9 Mikor és hogyan kell a hulladékgyûjtô edényt kihelyezni? Az ürítés napján reggel 6 óráig. A gyûjtôedényeket az ingatlan elôtti útszakasz melletti közterületre kell kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék, és abban kárt ne tegyenek. A fenti idôszakon kívüli idôpontban a hulladék közterületen történô tárolása, illetve elhelyezése tilos. Az edényzet ürítését a közszolgáltató az alábbi beosztás szerint végzi: HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Jánoshalma Jánoshalma Jánoshalma Jánoshalma Jánoshalma Kecel Kecel Kecel Kecel Kecel Kiskôrös Kiskôrös Kiskôrös Kiskôrös Kiskôrös Kiskunmajsa (üdülôfalu) Kiskunmajsa Kiskunmajsa Kiskunmajsa (üdülôfalu) Kiskunmajsa Soltvadkert Soltvadkert Soltvadkert Soltvadkert (üdülôfalu) Soltvadkert Kunfehértó Kömpöc Imrehegy Zsana Kéleshalom Kunfehértó (üdülôfalu) Csólyospálos Bócsa Tázlár Pirtó Szank Harkakötöny A táblázatban kékkel jelölt településeken minden nap ürítik az edényzetet. A településen belüli szállítási idôpontokról érdeklôdjön a közszolgáltatónál. Mi a teendô, ha többlethulladék keletkezik? A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által rendszeresített emblémás zsákot kell vásárolni, melyek beszerezéséről az ügyfélszolgálati irodáknál lehet tájékozódni. A többlethulladék az emblémás zsákban az ürítés napján a zárt szabványos edényzet mellé helyezhetô ki, amit a szolgáltató elszállít. Az érintett települések lakosainak lehetôsége van arra, hogy a lakóhelyükön keletkezett nem veszélyes hulladékot (vegyes kommunális hulladékot) a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelô Központba saját jármûvel kiszállíthassák. 9 A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodái: Kiskunhalasi Ügyfélszolgálati Iroda ELÉRHETÔSÉG 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u Tel.: 77/ , 77/ Fax: 77/ Kiskunhalas, Szegedi út 4. Tel./Fax: 77/ NYITVATARTÁSI IDÔPONTOK Hétfô, szerda, csütörtök: , Kedd: Péntek: , Hétfô csütörtök: Péntek: Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelô Központ Ügyfélszolgálati Iroda Kiskunhalas, Alsószállás puszta 995/12. Kiskunhalas és Zsana között, a 6-7. kilométerkô között jobbra A nyitás várható idôpontja: ôsz Tervezett nyitva tartás: Hétfô péntek: Keceli Ügyfélszolgálati Iroda Jánoshalmai Ügyfélszolgálati Iroda 6237 Kecel, Szabadság tér 7. Tel./Fax: 78/ Jánoshalma, Bajai u. 2. Tel./Fax: 77/ Hétfô, szerda: , Kedd, péntek: Csütörtök: , Hétfô, szerda: , Kedd: Csütörtök, péntek: , Kiskunmajsai Ügyfélszolgálati Iroda A volt katonai laktanya területén megépült hulladékudvarban Tel.: 77/ Hétfô péntek: , További információt a internetes oldalon olvashatnak, vagy a címen kérhetnek.

10 10 A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelô Központról Kiskunhalason a Homokhátsági Regionális Települési Hulladék gazdálkodási Projekt keretein belül mintegy 6 hektárnyi (3-4 futballpálya nagyságú) területen került kialakításra egy nem hasznosítható szemét lerakására alkalmas terület. Megvalósult továbbá egy évente 15 ezer tonna (kb kamion tömegének megfelelô) szelektíven gyûjtött hulladék befogadására alkalmas válogatócsarnok kivitelezése a hozzá tartozó gépsorral, valamint egy komposztálótelep. A köz - pontban ezen kívül kialakításra került többek között a jármûvek súlyának mérésére alkalmas eszköz, kerékmosó és egy kiszolgáló épület. A településeken az eddig mûködô lerakók végle - gesen lezárásra kerültek és meg - kezdôdött a régi lerakók felszá - molása, a talaj rehabilitációja, azaz a rekultivációs folyamat. Így minden települési szilárd hulla dékot a Kiskunhalasi Regionális Hulladék - kezelô Központba szállítanak. A központ az alábbi funkciókat látja el: Hulladéklerakó A lerakón az ömlesztetten gyûjtött kommunális szilárd hulladékot lehet elhelyezni. A hulladéklerakót úgy alakították ki, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyez kedô földtani közeget. Hulladékválogató és bálatároló csarnok A válogatócsarnok a lakosságtól és az intézményektôl szelektíven begyûjtött hulla dékok válogatására szolgál. A válogatómûbe a térség 119 gyûjtôszigetérôl kerül be a hulladék, melyek további osztályozás után kerülnek bálázásra. A kész bálák értékesítésig a bálatárolóban kapnak helyet. Komposztálótelep A komposztálótelep a lakossági biohulladék, zöldhulladék és szennyvíziszap kezelésére szolgáló terület, melyen irányított levegôztetô rendszerrel ellátott techno lógiával valósul meg a komposztálási folyamat. A komposztálás célja, hogy zöld- és biohulladék ne kerüljön a hulladéklerakóba, és a komposztálás során keletkezô végtermék hasznosítható legyen. A központ megközelíthetôsége A központ Kiskunhalas külterületén, a Szegedi úton kifelé haladva Kiskunhalas és Zsana között a 6-7 kilométerkô között található. A központ nyitva tartása Hétfô péntek: Hétvégén és ünnepnapokon: ZÁRVA

11 Szelektív hulladékgyûjtô szigetek száma, elhelyezkedése a kiskunhalasi gyûjtô - körzetben KISKUNHALAS ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉS BÓCSA 3 sziget CSÓLYOSPÁLOS 3 sziget HARKAKÖTÖNY 2 sziget IMREHEGY 2 sziget JÁNOSHALMA 11 sziget KECEL 10 sziget KÉLESHALOM 2 sziget KISKÔRÖS 16 sziget SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE TELEPÜLÉS SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE Kecskeméti út 14. (Vincze ABC) Béke u. Határ u. Ady E. u. 50. (Lenthár ABC) Bocskai u. Bajtárs u. Kossuth u. (Katzenbach Falu Vasútállomás postaládánál) KISKÔRÖS Petrovics u. Kálvin u. 16 sziget Arany J. u. (Temesker Kft. mellett) Bajcsy-Zs. u. Damjanich u. Petôfi S. u. (BEE élelmiszer bolt mellett) Szilágyi F. köz 16. Kossuth L. u. (Zsuzsi presszó elôtt) Erdôtelek (Nyárfa u.) Kossuth u. 1. (COOP elôtt) Rákóczi u. 17. Esze T. lakótelep (3. sz. épület) Széchenyi u. (Panyova elôtt) Belterület: Csalogány u. Eperd u. Vadkerti u. Külterület: Házibolt, Szarkás 131. sz. Szent Gál u Dózsa Gy. u. (parkoló, könyvtár mellett) Fazekas G. u. oldala (Garbai S. iskola) Bajai út (Kincsô ABC melletti parkoló) KISZ lakótelep (bolt mellett) Halasi u. Kert u. Kárpát u. 17. Batthyány u. (óvoda mellett) Kölcsei u. (COOP bolt) Bernáth Z. u. (piactér északi vége) Városi Sportpálya elôtt Erzsébet tér (vegyesbolt) Bajza u. Széchenyi u. Kisfaludy u. Halasi úti (benzinkút mellett) Kuruc V. tere (óvoda bejáratnál) Mélykúti út Téglagyár u. Kuruc V. tere (büfénél) Béke tér Kölcsei u. Rákóczi tér Vas u. Bajai úti (laktanya elôtti üzletnél) Széchenyi u. Vasút u. (Profi áruház) Kiss E. u. (Orbán szobor mögött) Kollmann u. 12. Május 1. tér (TG Virágdekor Iskola) Tó út KISKUNHALAS 32 sziget Hôsök ligete Kossuth u. Állomás u. Fejes ABC Bem u. (tízemeletes mellett) Nyírjes ABC Szabadkai u. Átlós u. Újfalusi óvoda Spár Áruház elé Ságvári E. (játszótér) Kertváros Gyöngyvirág u. Rákóczi u. (Takarmánybolt) Dob u. (ÁMK oldalán) Mókus Vendéglô Szövetség tér (Könyvtár mellett) Sportpálya (Péle sörözôvel szemben) Május 1. tér (piac-kerékpártároló) Szabadság tér (Mûvelôdési ház) Kazal -Füzes Gábor Á. u. tér Kossuth u. Mártírok útja Kiffer u. Kinizsi u. (bolt mellett) Kertvárosi ABC mellett Rákóczi u vége Monszpart L. u. (kórház mellett) Baross G. u. Szendrei u. Szabadkai úti (COOP bolt) Kassai u. Lehel u. Petôfi u. Szép u. Dózsa Gy. u. Szendrei u. Tó u. Toldi u. (Rózsa kocsma) Erdôteleki fürdônél TESCO Komáromi u. Batthyány u. Csontos K. u. 93. Wattay u.- Radnóti u. KISKUNMAJSA Fô u. 24. Gagarin u. Kôrisfa u. 13 sziget Fô u Víztorony Liget u. Fô u

12 12 TELEPÜLÉS KISKUNMAJSA 13 sziget KISSZÁLLÁS 4 sziget KÖMPÖC 2 sziget KUNFEHÉRTÓ 3 sziget SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE Fô u Petôfi tér 1. Iskola u. 16. Vágóhíd u. 3. Félegyházi u. 24. Árpád u. 27. Szabadkai u. 45. Csalogány tér 8. (Üdülôfalu) Üdülôfalu, Motel KISKUNHALAS ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉS PIRTÓ 2 sziget SOLTVADKERT 9 sziget SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÔ SZIGET ELHELYEZKEDÉSE Kossuth u. 37. Táncsics u. Rákóczi u. 2. (Általános Iskola) Piactér Szôlô u. Bajcsy u. (Víztorony) Mini ABC Iskola parkoló Ifjúság u. (Takarékszövetkezet) 53-as út (Templom parkoló) Bajcsy Zs. u. Gratzer u. (italbolt) Zójai u. Kossuth u. Bajtás u. Szentháromság u. Általános Iskola mellett MOL benzinkút mögött Hunyadi u. Felszabadulás u. Rákóczi u. 10. Kossuth u. Zöldfa u. Petôfi u. 5. sz. alatt SZANK 4 sziget Béke u. Táncsics u. 1. Arany J. u. 23/a Rákóczi u. 24. sz. elôtt Arany J. u Rákóczi u. 11. (ABC-vel szemben) Tázlár Felsôtelep TÁZLÁR Rákóczi u. 55. elôtt 3 sziget József A. u. Üdülôterület (II. pénztár melletti parkoló); Kecskeméti út Iskola u. (sportcsarnoki parkoló) ZSANA szezonális 1 sziget Faluközpont További információt a weboldalon talál. Kérdéseit írja meg az címre, vagy hívja a 06 80/ as telefonszámon az ingyenesen hívható infovonalunkat. Készítette: Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye megbízásából a Double Decker PR Ügynökség.

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Tartalomjegyzék I. KÖRNYEZETVÉDELEM 4 1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 4 1.1 A lakosságot érintô fontosabb tudnivalók 5 1.1.1. Szemétszállítás

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest Mathias Anna HULLADÉKOS KISOKOS OS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest A HULLADÉKOS KISOKOS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? - rövid, áttekinthetõ formában, 13 lépésben válaszolja

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

BEVEZETÔ. Szabó Loránd polgármester

BEVEZETÔ. Szabó Loránd polgármester BEVEZETÔ A föld a mi anyánk, vallják az indiánok, és vallja, vallotta megannyi természeti nép, szibériai rokonaink éppúgy, mint magyar ôseink. Ez az anya anyaföld több, mint lábunk alatt a talaj. Mint

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Alkalmanként megjelenő falulap

Alkalmanként megjelenő falulap 4. évfolyam / 1. szám Alkalmanként megjelenő falulap Lényegesen megváltozik a települési szilárd hulladék elszállításának rendje, növekszik a szolgáltatás díja és az ürítés száma 2013. január 1-től a lényegesen

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 11. évfolyam 7. szám 2011. október Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben