4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1

2 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező hitel felvét 3. Polgárőrség évi beszámolója 4. Temető évi beszámolója 5. II. fokú döntés 6. szolgáltatási díjak 7. Kistelek Város Önkormányzatának 11/2011. (III.23.) Kt. rendelet a belterületi és külterületi csapadékvíz elvezető létesítmények létrehozásáról, karbantartásáról szóló 24/2010. (XII.15.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről évi közbeszerzési terv 9. Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsönnyújtás 10. kötvény kibocsátás 11. Kistelek Város Önkormányzatának 12/2011. (III.23.) Kt. rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendelet módosításáról 12. építési telkek értékesítési díja 13. bérleti szerződés megkötése 14. Pályázat benyújtása a TKIKI Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére és a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére 15. Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről 16. A Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. 17. A térségi intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása 18. tehergépjármű vásárlása 19. testületi tanulmányút 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 51/2011.(III.23.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása 52/2011.(III.23.) Tárgy: támogatást megelőlegező hitel felvét 53/2011.(III.23.) Tárgy: Polgárőrség évi beszámolója 54/2011.(III.23.) Tárgy: Temető évi beszámolója 55/2011.(III.23.) Tárgy: II. fokú döntés 56/2011.(III.23.) Tárgy: szolgáltatási díjak Kistelek Város Önkormányzatának 11/2011. (III.23.) Kt. rendelet a belterületi és külterületi csapadékvíz elvezető létesítmények létrehozásáról, karbantartásáról szóló 24/2010. (XII.15.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről 57/2011.(III.23.) Tárgy: évi közbeszerzési terv 58/2011.(III.23.) Tárgy: Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsönnyújtás 59/2011.(III.23.) Tárgy: kötvény kibocsátás Kistelek Város Önkormányzatának 12/2011. (III.23.) Kt. rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendelet módosításáról 60/2011.(III.23.) Tárgy: építési telkek értékesítési díja 61/2011.(III.23.) Tárgy: bérleti szerződés megkötése 62/2011.(III.23.) Tárgy: Pályázat benyújtása a TKIKI Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére és a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről 63/2011.(III.23.) Tárgy: A Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. 64/2011.(III.23.) Tárgy: A térségi intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása 65/2011.(III.23.) Tárgy: tehergépjármű vásárlása 66/2011.(III.23.) Tárgy: testületi tanulmányút 3

4 JEGYZŐKÖNYV Készült Kistelek Város Képviselő-testülete március 23. napján megtartott IV. nyílt testületi ülésén. /Meghívó: 1. sz. melléklet/ Az ülés helye: Házasságkötő terem /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Kucsora Lajosné Dr. Pálinkás Pál alpolgármester, Csányi József képviselő Darabos Gábor alpolgármester Gyimesi Zoltán képviselő Horváth János képviselő Szabó Sándor képviselő Dr. Hajdú Imre képviselő /Jelenléti ív : 2.sz. melléklet/ Igazoltan távol maradt: Rostás László Kisebbségi szószóló, Igazolatlanul távol maradt: - Jelen vannak: Szentgyörgyi Julianna gazdasági vezető Nagy Sándor polgármester elmondja a napirendi pontokat, majd felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a felsorolt napirendi pontokat és javasolja a jegyzőkönyv hitelestéssel Darabos Gábor alpolgármestert és Dr. Pálinkás Pál alpolgármester megbízni. 51/2011.(III.23.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, kiküldött napirendi pontokat elfogadják és a jegyzőkönyv hitelesítéssel megbízzák Darabos Gábor és Dr. Pálinkás Pál alpolgármestert. 1) Nagy Sándor polgármester 4

5 2) Dr. Somodi Lilla jegyző 1. Hitel Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy javasolja támogatás megelőlegező hitelt felvenni. A bankoktól történő ajánlatkérés során megállapítást nyert, hogy csak a Kereskedelmi és Hitelbank hajlandó hitelszerződést kötni az önkormányzattal. A pénzügyi bizottság a hitelkérelmet megtárgyalta és elfogadásra javasolta. (lsd. 3. sz. melléklet) 52/2011.(III.23.) Tárgy: támogatást megelőlegező hitel felvét Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött a pénzügyi bizottság javaslata alapján- a DAOP-5.1.2/A-2F Kistelek Városközpontjának integrált fejlesztése pályázathoz Ft összegű támogatás megelőlegezési hitelt igényel a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől a benyújtott számlák kifizetéséhez. A hitelt a támogatási összeg megérkezésékor fizetjük vissza a hitelintézetnek, kamat mértéke az ajánlat szerint. A hitel fedezete a megkötött támogatási szerződés. Felhatalmazza a képviselő-testület Nagy Sándor polgármestert a hitelszerződés aláírására. 3. Gazdasági csoport 4. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2. Polgárőrség beszámolója Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a Polgárőrség benyújtotta a évi beszámolóját. (lsd. 4. sz. melléklet) 5

6 53/2011.(III.23.) Tárgy: Polgárőrség évi beszámolója Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött a Polgárőrség évi beszámolóját elfogadja az alábbiak alapján. (lsd. 4. sz. melléklet) 2. Dr Somodi Lilla jegyző 3. Szentgyörgyi Julianna 3. Temető beszámoló Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy Lévai János benyújtotta a Kisteleki Temetővel kapcsolatos beszámolót. (lsd. 5. sz. melléklet). Javasolja elfogadni. 54/2011.(III.23.) Tárgy: Temető évi beszámolója Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kisteleki Temetővel kapcsolatos évi beszámolóját a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft-nek elfogadja. (5. sz. melléklet) 3. Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 4. ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zrt. 6

7 Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy fellebbezést nyújtott be az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zrt. a Spár áruház reklámtábláinak közterület foglalási engedély megtagadásával kapcsolatban. (lsd. 6. sz. melléklet). Javasolja a fellebbezést elutasítani. 55/2011.(III.23.) Tárgy: II. fokú döntés Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ESMA Spanyol- Magyar Reklám Zrt március 04. napján benyújtott fellebbezését elutasítja. (lsd. 7. sz. melléklet) 3. ESMA Zrt Budapest Fáy u Szolgáltatási díjak Nagy Sándor polgármester javasolja, a évben az alábbi szolgáltatási díjak alapján végezzék a lakosság és a vállalkozók felé a következő kézi- és gépi munkákat, amelyet a pénzügyi bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt: - kézi fűkaszálás 2000,-Ft+áfa/óra - JCB nehézgéppel 8.000,-Ft+áfa/óra minden munka, kivéve a vésés, amely ,- Ft+Áfa/óra - Ferrari traktorral végzett munka: 3000,-Ft+Áfa/óra - Gépi fűkaszálás a Casei traktorral 6000,-Ft+áfa/ha - aprítógép: 3500,-Ft+Áfa/óra - aprítógép traktor nélkül: 500,-Ft+áfa /óra - csatorna, áteresz tisztítás: 1000,-Ft/óra áfás áron. A szolgáltatási díj alapja a piacon elfogadott ár alapján került kiszámolásra. 7

8 56/2011.(III.23.) Tárgy: szolgáltatási díjak Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi szolgáltatási díj alapján végzi a következő tevékenységeket: - kézi fűkaszálás 2000,-Ft+áfa/óra - JCB nehézgéppel 8.000,-Ft+áfa/óra minden munka, kivéve a vésés, amely ,- Ft+Áfa/óra - Ferrari traktorral végzett munka: 3000,-Ft+Áfa/óra - Gépi fűkaszálás a Casei traktorral 6000,-Ft+áfa/ha - aprítógép: 3500,-Ft+Áfa/óra - aprítógép traktor nélkül: 500,-Ft+áfa /óra - csatorna, áteresz tisztítás: 1000,-Ft/óra áfás áron 6. Rendelet visszavonása Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy törvényességi észrevétel érkezett, tekintettel arra, hogy Szatmári Béla, Kistelek, Levél utcai lakos törvényességi kontrolt kezdeményezett a vis major rendelettel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a bevezetőben olyan jogszabály szerepel, amely nem az adott rendelet alkotásra ad felhatalmazás, és az új jogalkotásról szóló törvény alapján a preambulumot nem lehet módosítani, ezért a rendeletet hatályon kívül kell helyezni. lsd. 8. sz. melléklet) rendeletet hozza: Kistelek Város Önkormányzatának 11/2011. (III.23.) Kt. rendelet a belterületi és külterületi csapadékvíz elvezető létesítmények létrehozásáról, karbantartásáról szóló 24/2010. (XII.15.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről (lsd 9. sz. melléklet) 7. Közbeszerzési terv 8

9 Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy elkészült a évi közbeszerzési terv, amelyet a pénzügyi bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt. (lsd. 10. sz. melléklet). rendeletet hozza: 57/2011.(III.23.) Tárgy: évi közbeszerzési terv Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kistelek Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbiak alapján elfogadja.(lsd. 10. sz. melléklet) 3. Közbeszerzések Tanácsa 8. Kölcsön nyújtás, kibocsátás Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére ,-Ft kölcsönt javasol nyújtani, amelyet március 31. napjáig utalnánk át, és a kölcsön nyújtás ideje legfeljebb április 5. napjáig tart. A kölcsönnyújtást a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Cél: ipari parkhoz kapcsoló beruházás megvalósítása. rendeletet hozza: 58/2011.(III.23.) Tárgy: Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsönnyújtás 9

10 Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére ,-Ft-ot ad kölcsön az alábbi feltételek alapján: Kölcsön nyújtás időpontja legkésőbb március 31. Kölcsön visszafizetésének időpontja legkésőbb április 05. Fedezet biztosítása: évi költségvetés általános tartalék. Cél.: ipari parkhoz kapcsolódó beruházás megvalósítása. Fedezet: évi költségvetés általános tartalék 3. Szentgyörgyi Julianna gazdasági vezető 4. Bozsányi Ilona ügyvezető Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy kötvény kibocsátást javasol ,Ft értékben a amely megkötésére javasol szerződést kötni az alábbiak alapján: (lsd. 11. sz. melléklet) A kötvénykibocsátást,hitelfelvételre vonatkozó szerződés megkötését a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 59/2011.(III.23.) Tárgy: kötvény kibocsátás Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy ,-Ft értékben kötvényt bocsát ki, vagy hitelt vesz fel fejlesztési célra az alábbi megbízási szerződés alapján. (lsd. 11. sz. melléklet) Felhatalmazza a polgármestert a kötvény-, vagy a hitelszerződés ügyében eljárjon. A képviselő-testület felhatalmazza Gajdáné Szatmári Mária könyvvizsgálót, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos az államháztartási törvényben, a hozzá kapcsolód jogszabályokban, az Önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott számításokat elvégezze. A kötvényt a beruházásokhoz kapcsolódó sajátforrások fedezetére veszi fel az Önkormányzat. 3. Szentgyörgyi Julianna gazdasági vezető 10

11 4. Rendelet módosítása Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a közterület foglalásról szóló rendeletet javasolja az alábbiak alapján módosítani, tekintettel arra, hogy a cirkuszosok részére indokolt térítési díjat meghatározni. (lsd. 12. sz. melléklet) rendeletet hozza: Kistelek Város Önkormányzatának 12/2011. (III.23.) Kt. rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendelet módosításáról (lsd 12. sz. melléklet) 9. Építési telkek értékesítési díja Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javaslata alapján javasolja, hogy az építési telkek értékesítési díja március 23. napjától 1.500,-Ft+áfa/nm legyen, tekintettel arra, hogy ez a helyben kialakult értékesítési ár. határozat hozza: 60/2011.(III.23.) Tárgy: építési telkek értékesítési díja Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az építési telkek értékesítési díja március 23. napjától kezdődően 1.500,-Ft+áfa/nm lesz. 3. Szentgyörgyi Julianna gazdasági vezető 11

12 10. Tulajdonosi döntés bérleti szerződés megkötéséről Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a Kistelek, Rákóczi u. 2. szám alatti társasházban van az Önkormányzatnak még egy lakása, amely alapján szavazati jog illeti meg, az udvarban található helyiség bérleti szerződés megkötésének tekintetében. Két bérlő jelentkezett, az egyik Dobcsányi László tanár úr, a másik bérlő pedig használt ruha boltot kíván nyitni. Javasolja, hogy az előzővel kössön a társasház bérleti szerződést. határozat hozza: 61/2011.(III.23.) Tárgy: bérleti szerződés megkötése Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kistelek, Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlanban lévő tulajdon jog alapján megillető szavazati jog alapján Dobcsányi Lászlóval javasolja a bérleti szerződés megkötését. 11. Pályázat benyújtása 3. társasház Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy pályázatot javasol benyújtani az alábbiak alapján: Tárgy: Pályázat benyújtása a TKIKI Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére és a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére (javaslat) Kistelek Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011 (III.9.) BM rendelet alapján közzétett pályázati kiírásra a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére valamint a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére. 12

13 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a támogatás lehíváshoz szükséges 20% mértékű önerőt: Ft (azaz négymilliókettőszázharmincháromezer-négyszázkilencvenhét)összeget saját költségvetése terhére megfizeti. A pénzügyi bizottság a pályázat benyújtását támogatja. határozat hozza: 62/2011.(III.23.) Tárgy: Pályázat benyújtása a TKIKI Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére és a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére Kistelek Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011 (III.9.) BM rendelet alapján közzétett pályázati kiírásra a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére valamint a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a támogatás lehíváshoz szükséges 20% mértékű önerőt: Ft (azaz négymilliókettőszázharmincháromezer-négyszázkilencvenhét) összeget a évi költségvetés pályázati célokra elkülönített költségvetése terhére megfizeti. 12. Kedvezményes étkezési térítési díjak 3. Szentgyörgyi Julianna gazdasági vezető Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a évi költségvetés helyzete miatt javasolja szabályozni április 01.napjától kezdődően a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskolájában. A javaslat alapján nem mindenki kapná meg kedvezményezetten, vagy ingyenesen a tízórait, tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény alapján (3. sz. melléklet 10. k pont) csak egyszeri meleg étkezés biztosítása kötelező. a kimutatás alapján közel 200 gyerek kap ingyenesen vagy támogatás mellett tízórait, uzsonnát. Sok esetben azért, mert pl. allergiás a gyermek. Az Önkormányzatunk évente ,-Ft-ot kell, hogy a térítési díjak kiegészítéseként a szolgáltató részére átutaljon. A fentiek alapján javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi rendeletet fogadja el: (lsd. 13. sz. melléklet) 13

14 rendeletet hozza: Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről (13. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a jelenlevőknek a részvételt és az ülést bezárja. 13. Ivóvízminőség javító konzorcium Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy az ivóvízminőség javító konzorcium keretében az ivóvízminőség javítása érdekében a benyújtott pályázat keretében az alábbi határozatot javasolja meghozni: (Javaslat) A Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőségjavítás, KEOP kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 84,63%) 2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 15,37%) Település Önrész hitel nélkül (Ft) Önrész összesen Önerő tám. Saját forrás Kistelek Ft Ft Ft Csengele Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft 4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 14

15 63/2011.(III.23.) Tárgy: A Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőségjavítás, KEOP kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 84,63%) Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 15,37%) Település Önrész hitel nélkül (Ft) Önrész összesen Önerő tám. Saját forrás Kistelek Ft Ft Ft Csengele Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 3. Szentgyörgyi Julianna gazdasági vezető 14. Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy törvényességi észrevétel érkezett az intézményfenntartó társulás társulási megállapodásával kapcsolatban, melyben a Kormányhivatal 15

16 jelezte, hogy az alábbiakban módosítani kell a megállapodást. (lsd. 14. sz. melléklet) Javasolja a magállapodást az alábbiakban módosítani.( lsd. 15. sz. melléklet) 64/2011.(III.23.) Tárgy: A térségi intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a térségi intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak alapján jóváhagyja.( lsd. 15. sz. melléklet) 15. Tehergépjármű vásárlás 3. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy eladásra került a régi Mercedes kistehergépjármű ,-Ft-ért, jelenleg azonban nincsen mivel dolgoznia a kollégáknak. Javasolja, hogy megnézve a használtautó piacot, egy új tehergépjármű kerüljön ,-Ft között megvásárlásra. Javasolja, hogy a vétel részletekben történjen meg. A vételt a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 65/2011.(III.23.) Tárgy: tehergépjármű vásárlása A Képviselő-testület úgy határozott, hogy részletre ,-Ft között tehergépjárművet vásárol a költségvetési rendelet általános tartalék terhére. 16

17 16. Testületi tanulmányi kirándulás Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy javasolja, április hónap folyamán menjenek el testületi tanulmányútra. Erre költségvetés általános tartalékból ,-Ft-ot biztosítsanak az általános költségvetés tartalék terhére. 66/2011.(III.23.) Tárgy: testületi tanulmányút A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a testület április hónap folyamán tanulmányi útra megy, és erre ,-Ft-ot biztosít a évi költségvetési rendelet általános tartalék terhére. Kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Somodi Lilla jegyző Dr. Pálinkás Pál alpolgármester jegyzőkönyv hitelesítő Darabos Gábor Alpolgármester Jegyzőkönyv hitelesítő 17

18 18

19 Ügyintéző: Dr. Somodi Lilla Tárgy: meghívó Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testület Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Sok szeretettel meghívom Kistelek Város Önkormányzatának III. nyílt képviselő-testületi ülésére február 15. napján 15. órára. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Kistelek, Árpád u Házasságkötő terem. Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező hitel felvét 3. Polgárőrség évi beszámolója 4. Temető évi beszámolója 5. II. fokú döntés 6. szolgáltatási díjak 7. Kistelek Város Önkormányzatának 11/2011. (III.23.) Kt. rendelet a belterületi és külterületi csapadékvíz elvezető létesítmények létrehozásáról, karbantartásáról szóló 24/2010. (XII.15.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről évi közbeszerzési terv 9. Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsönnyújtás 10. kötvény kibocsátás 11. Kistelek Város Önkormányzatának 12/2011. (III.23.) Kt. rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendelet módosításáról 12. építési telkek értékesítési díja 13. bérleti szerződés megkötése 14. Pályázat benyújtása a TKIKI Hétszínvirág Óvoda fűtéskorszerűsítésére és a TKIKI Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésérekistelek Város Képviselőtestületének13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről 15. A Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. 16. A térségi intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása 17. tehergépjármű vásárlása 18. testületi tanulmányút Kistelek, február 10. Tisztelettel: Nagy Sándor polgármester 19

20 20

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben