11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1

2 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. ügyrendi bizottság megválasztása 3. elfogultság tudomásul vétele 4. alpolgármester választás 5. polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági, képviselő-testületi illetmény, tiszteletdíj, megbízási díj 6. bizottsági tagok megválasztása 7. Kistelek Város Képviselő-testületének 18/2010. (XI.13. ) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI. 11.) kt. rendeletének módosításáról 8. Kistelek Város Képviselő-testülete 19/2010. (XI.13.) rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendeletének módosításáról 9. Kistelek, Kossuth utcában lévő fák kivétele, pótlása 10. II. világháborús szobor 11. bankszámlanyitás, adománynyújtás 12. társulási tag delegálása 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 167/2010.(X.13.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása 168/2010.(X.13.) Tárgy: ügyrendi bizottság megválasztása 169/2010.(X.15.) Tárgy: elfogultság tudomásul vétele 170/2010.(X.15.) Tárgy: alpolgármester választás 171/2010.(X.13.) Tárgy: polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági, képviselő-testületi illetmény, tiszteletdíj, megbízási díj 172/2010.(X.13.) Tárgy: bizottsági tagok megválasztása Kistelek Város Képviselő-testületének 18/2010. (XI.13. ) K.T. rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI. 11.) kt. rendeletének módosításáról Kistelek Város Képviselő-testülete 19/2010. (XI.13.) rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendeletének módosításáról 173/2010.(X.13.) Tárgy: Kistelek, Kossuth utcában lévő fák kivétele, pótlása 174/2010.(X.13.) Tárgy: II. világháborús szobor 175/2010.(X.13.) Tárgy: bankszámla nyitás, adomány nyújtás 176/2010.(X.13.) Tárgy: társulási tag delegálása 3

4 JEGYZŐKÖNYV Készült Kistelek Város Képviselő-testülete október 13. napján megtartott XI. nyílt testületi ülésén. /Meghívó: 1. sz. melléklet/ Az ülés helye: Házasságkötő terem /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Horváth János képviselő, Dr. Pálinkás Pál alpolgármester, Csányi József képviselő, Darabos Gábor alpolgármester, Szabó Sándor képviselő, Kucsora Lajosné képviselő, Dr. Hajdú Imre István képviselő Igazoltan távol maradt:- Igazolatlanul távol maradt: - /Jelenléti ív : 2.sz. melléklet/ Jelen vannak: Csejtei Zoltánné helyi választási bizottság elnöke, Tasi Józsefné helyi választási bizottság tagja, Bakonyi Sándorné helyi választási bizottság tagja, Dr. Borzi-Czékus Alexandra helyi választási bizottság tagja, Faragó Klára igazgató, Dr. Nagy Zsolt ügyvezető, Dr. Frank Antal rendőrkapitány, Piacsekné Kurucsai Erzsébet intézményvezető, Erdélyi Csilla mb. könyvtárvezető, hivatali dolgozók stb. Nagy Sándor polgármester elmondja a napirendi pontokat, majd felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a felsorolt napirendi pontokat. Hitelesítéssel Darabos Gábor alpolgármestert bízzák meg. 167/2010.(X.13.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása 4

5 Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, kiküldött napirendi pontokat elfogadják és a jegyzőkönyv hitelesítéssel megbízzák Darabos Gábor alpolgármestert. 1) Dr. Somodi Lilla jegyző 1. Képviselői eskütétel, polgármesteri eskütétel, alpolgármester választás, illetmény megállapítás Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján az alakuló ülést a polgármester hívja össze és a korelnök vezeti le. Kéri Pálinkás Pál korelnököt, hogy az ülést vezesse le. Dr. Pálinkás Pál korelnök elmondja, hogy a helyi választási bizottság meghozta az eredmény megállapító határozatait. (lsd sz. melléklet). Felkéri Dr. Csejtei Zoltánnét a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a október 3. napján megtartott önkormányzati választások eredményét. Dr. Csejtei Zoltánné a helyi választási bizottság elnöke elmondja, hogy a szavazás szabályszerűen október 3. napján este kor befejeződött. A szavazatok összesítését követően megállapításra került, hogy Nagy Sándor lett között Kistelek Város polgármestere. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jogorvoslat az eredmény megállapító határozat ellen nem nyújtottak be, ezért az, október 5. napján jogerőssé vált. Dr. Pálinkás Pál korelnök felkéri Dr. Csejtei Zoltánnét a helyi választási bizottság elnökét, hogy folytassa le az eskütételt a képviselők részére. Dr. Csejtei Zoltánné a helyi választási bizottság elnöke felkéri a képviselő-testületet az eskü megtételére. (lsd. 5. sz. melléklet) Dr. Pálinkás Pál korelnök felkéri Dr. Csejtei Zoltánnét a helyi választási bizottság elnökét, hogy a polgármester részére tartsa meg az eskütételt. Dr. Csejtei Zoltánné a helyi választási bizottság elnöke felkéri a polgármestert az eskütételre (lsd. 6. sz. melléklet) Dr. Pálinkás Pál korelnök átadja az ülés vezetését Nagy Sándor polgármester részére. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy az Önkormányzatokról szóló törvény alapján kötelező alpolgármestert választani. Ennek alapján a hatályos jogszabályok alapján javasolja az ügyrendi bizottság megválasztását, akinek feladata a titkos választás lebonyolítása. Javasolja az ügyrendi bizottság tagjai közé: Horváth Jánost elnöknek, Szabó Sándort és Csányi Józsefet tagnak megválasztani. 5

6 168/2010.(X.13.) Tárgy: ügyrendi bizottság megválasztása Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az adhoc ügyrendi bizottság tagjának megválasztja: Horváth Jánost elnöknek, Csányi Józsefet és Szabó Sándort tagnak. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy javasolja alpolgármesternek megválasztani: Dr. Pálinkás Pált és Darabos Gábort az alábbi feladat megosztás szerint: Darabos Gábor az általános alpolgármester, aki különösen felel a szabadidős, sport rendezvényekért, az ifjúsággal kapcsolatos rendezvényekért, programokért, feladatokért. Dr. Pálinkás Pál az egészségügyért, illetve az oktatásért felelős. Egyben saját magára tekintettel bejelenti elfogultságát. Darabos Gábor alpolgármester elmondja, hogy ő kér minden bizottságba meghívót, amennyiben a képviselő-testület megválasztja alpolgármesternek. Egyébként köszöni polgármester úr megtisztelő bizalmát és elfogadja a jelölést. Egyben saját magára tekintettel bejelenti elfogultságát. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester szintén köszöni a megtisztelő bizalmat és elfogadja a jelölést. Az ügyrendi bizottság elnöke a titkos szavazáshoz kiosztja a szavazólapokat és megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben Darabos Gábor illetve Dr. Pálinkás Pált alpolgármesternek megkívánják választani, úgy az igent, amennyiben nem kívánják megválasztani, úgy a nem választ kéri aláhúzni. Ezt követően az ügyrendi bizottság elnöke körbe viszi a szavazódobozt és összegyűjti a szavazatokat. Ezt követően az ügyrendi bizottság elvonul és a szavazatokat összesíti. Az összesítés eredményeképpen az ügyrendi bizottság elnöke megállapítja, hogy (lsd. 7. sz. melléklet) Darabos Gábor 8 igen és egy tartózkodást mellett, Dr. Pálinkás Pál 8 igen és egy tartózkodás mellett megszerezte a szükséges szavazat számot. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi 169/2010.(X.15.) Tárgy: elfogultság tudomásul vétele 6

7 Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Darabos Gábor és Dr. Pálinkás Pál elfogultságát saját alpolgármesteri tisztségének megválasztásával kapcsolatban tudomásul veszi. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi 170/2010.(X.15.) Tárgy: alpolgármester választás Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a es önkormányzati ciklusra Darabos Gábor és Dr. Pálinkás Pál lesz Kistelek Város Önkormányzat alpolgármestere. Nagy Sándor polgármester megkéri Dr. Csejtei Zoltánnét a helyi választási bizottság elnökét, hogy Darabos Gábor és Dr. Pálinkás Pál alpolgármesterrel tetesse le az alpolgármesteri esküt. (lsd. 8. sz. melléklet) Dr. Pálinkás Pál korelnök javasolja, hogy a polgármester, az alpolgármester a bizottsági elnökök és a képviselők az alábbi illetményben, megbízási díjban, költségtérítésben részesüljenek. Tekintettel arra, hogy az alpolgármester, a bizottsági elnökök, és a képviselő-testület hozzájárult, hogy a jogszabályokban meghatározott minimális tiszteletdíjnál, megbízási díjnál kevesebb tiszteletdíjat, megbízási díjat kapjanak, ezért jogszabályi akadálya nincsen annak, hogy a tiszteletdíjak, megbízási díjak az alábbiak legyenek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. 4/A (3) bekezdés. (lsd sz. melléklet). 171/2010.(X.13.) Tárgy: polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági, képviselő-testületi illetmény, tiszteletdíj, megbízási díj Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a es képviselő-testületi választáson mandátumhoz jutott képviselő-testületi tagok, polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökök és a bizottság nem képviselő-testületi tagok az alábbi illetményre, megbízási-, tiszteletdíjra jogosultak. (lsd sz. melléklet). 7

8 2.Bizottsági tagok esküétele Nagy Sándor polgármester elmondja, azoknak a bizottsági tagoknak, akik nem testületi tagok a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. tv. alapján esküt kell tenniük. Javasolja nem képviselő-testületi tagként a szociális bizottságba tagként megválasztani: Dessewffy Ferencnét illetve Dr. Kunstár Pálnét, a pénzügyi bizottságba Bozó Józsefet. 172/2010.(X.13.) Tárgy: bizottsági tagok megválasztása Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szociális bizottság nem képviselő-testületi tagjának Dessewffy Ferencnét és Dr. Kunstár Pálnét, a Pénzügyi Bizottság tagjaként Bozó Józsefet választja meg. Nagy Sándor polgármester kéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek esküt. (lsd. 12. sz. melléklet) 3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Nagy Sándor polgármester elmondja, a jelenlegi képviselő-testületi struktúrához, bizottsági felálláshoz a szervezeti és működési szabályzatot módosítani kell, amelyet javasol az alábbiak alapján megtenni. (lsd. 13. sz. melléklet) 8

9 rendeletet hozza: KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI.13. ) K.T. RENDELETE A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 28/2006. (XI. 11.) Kt. RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (lsd. 13. sz. melléklet) 4. Közterület-használatról szóló rendelet Nagy Sándor polgármester elmondja, javasolja a közterület-használatról szóló rendeletet módosítani az alábbiak alapján. (lsd. 14 sz. melléklet). rendeletet hozza: Kistelek Város Képviselő-testülete 19/2010. (XI.13.) rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendeletének módosításáról (lsd. 14. sz. melléklet) 5. Fakivágás a Kossuth utcában Nagy Sándor polgármester elmondja, a parkolók építése során nyilvánvalóvá vált, hogy az elöregedett fákat most ki kell venni, tekintettel arra, hogy ha később mennek tönkre, akkor akár a most elkészített díszburkolat sérülhet a kivételükkor. Darabos Gábor alpolgármester elmondja, hogy egyet ért a döntéssel, azonban javasolja, hogy korosabb fákkal legyen pótolva. 9

10 173/2010.(X.13.) Tárgy: Kistelek, Kossuth utcában lévő fák kivétele, pótlása Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kistelek, Kossuth utcában található elöregedett fákat kiveszi, és előnevelt platánfákkal pótolja. 6. II. világháborús szobor Nagy Sándor polgármester elmondja, úgy gondolja jelenleg egy kis nyugalom kell. Most lesz a mindenszentek ünnepe, amikor nem ildomos a II. világháborús emlékművet mozgatni, azonban a teret egy hónap múlva be kell fejezni. Javasolja, hogy ez esetleg egy ideig még maradjon helyben. Horváth János képviselő elmondja, hogy egyet ért a döntéssel, kéri azonban, hogy legközelebb szélesebb körű egyeztetés kezdődjön meg a szobor áthelyezésével kapcsolatban. Dr. Hajdú Imre István képviselő elmondja, hogy azt hallotta aláírást kezdtek gyűjteni azért, hogy a szobor helyben maradjon. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy ez szép, azonban egy település képe nem függhet aláírás gyűjtéstől. Elkészítik az új hely talapzatát, megcsinálják a látványtervet és meghívják a kétkedőket, illetve a szobor tervezőjét, kivitelezőjét, hogy tekintsék meg az új helyszínt. Amennyiben pedig ezt követően a lakosok úgy gondolják, hogy még mindig vannak kétségeik az új helyet illetően, akkor akár legyen népszavazás a kérdésről. 174/2010.(X.13.) Tárgy: II. világháborús szobor Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kistelek, Árpád u.-ban található II. világháborús szobor egyenlőre nem kerüljön át a Kócsó Kápolnához. 10

11 7. Támogatás nyújtás a vörös iszappal sújtott települések számára Nagy Sándor polgármester elmondja, természeti katasztrófa alakult ki Magyarországon Devecserben és Kolontáron. Véleménye szerint minden magyar lakosnak, településnek kötelessége segíteni a bajba jutottakon. Ezért javasolja, hogy az Önkormányzat ismét nyisson bankszámlát adomány gyűjtésre, amelyre az Önkormányzat fizessen be ,-Ft-ot, és tegye lehetővé, hogy a lakosok, vállalkozások erre a számlára befizetve segítsenek a bajba jutottakon. 175/2010.(X.13.) Tárgy: bankszámla nyitás, adomány nyújtás Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Devecseri és a Kolontári természeti katasztrófa áldozatainak megsegítése érdekében a Kereskedelmi és Hitelbanknál bankszámlát nyit, ahová bármely természetes és jogi személy adományt fizethet be. A megnyitott bankszámlára Kistelek Város Önkormányzata ,-Ft-ot fizet be és lehetőségeihez képest később is támogatja a bajba jutott két önkormányzatot. 8. Delegálás társulásokhoz Nagy Sándor polgármester elmondja, a Térségi Intézményfenntartó Társulásba javasolja delegálni Csányi Józsefet, a Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulásába javasolja delegálni Darabos Gábor és Dr. Pálinkás Pált. 176/2010.(X.13.) Tárgy: társulási tag delegálása 11

12 Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Térségi Intézményfenntartói Társulásba Csányi Józsefet, a Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulásába Darabos Gábort és Dr. Pálinkás Pált delegálja. Ezt követően Nagy Sándor polgármester bezárja a képviselő-testületi ülést. Kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Somodi Lilla jegyző Darabos Gábor alpolgármester jegyzőkönyv hitelesítő 12

13 tárgy: Meghívó Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testület Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Sok szeretettel meghívom Kistelek Város Önkormányzatának nyílt képviselő-testületi ülésére október 13. napján órára. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Kistelek, Árpád u Házasságkötő terem. Napirendi pontok: 1. ügyrendi bizottság megválasztása 2. elfogultság tudomásul vétele 3. alpolgármester választás 4. polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági, képviselő-testületi illetmény, tiszteletdíj, megbízási díj 5. bizottsági tagok megválasztása 6. Kistelek Város Képviselő-testületének 18/2010. (XI.13. ) K.T. rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI. 11.) kt. rendeletének módosításáról 7. Kistelek Város Képviselő-testülete 19/2010. (XI.13.) rendelete a közterület használatról szóló 17/1994. (VI.30.) rendeletének módosításáról 8. Kistelek, Kossuth utcában lévő fák kivétele, pótlása 9. II. világháborús szobor 10. bankszámla nyitás, adomány nyújtás 11. társulási tag delegálása Kistelek, október 4. Tisztelettel: Nagy Sándor polgármester 13

14 14

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Dr. Pálinkás Éva háziorvos

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatásmegelőlegező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.055-21/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 21-én

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. május 31. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Nagyné Farkas Marianna képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK. jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK. jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 9/2014. (X. 23.) Szervezeti és Működési Szabályzatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben