4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1

2 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. szándéknyilatkozat 3. meghatalmazás 4. kölcsön 5. környezetvédelmi alap 6. környezetvédelmi program 7. szennyvízberuházással kapcsolatos ösztönzés, esélyegyenlőség biztosítása 8. települési esélyegyenlőségi program 9. vis major 10. fű értékesítés 11. Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2010. (VI.16.) rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 117/2010.(VI.16.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása 118/2010.(VI.16.) Tárgy: szándéknyilatkozat 119/2010.(VI.16.) Tárgy: meghatalmazás 120/2010.(VI.16.) Tárgy: kölcsön 121/2010.(VI.16.) Tárgy: környezetvédelmi alap 122/2010.(VI.16.) Tárgy: környezetvédelmi program 123/2010.(VI.16.) Tárgy: szennyvízberuházással kapcsolatos ösztönzés, esélyegyenlőség biztosítása 124/2010.(VI.16.) Tárgy: települési esélyegyenlőségi program Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2010. (VI.16.) rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról 125/2010.(VI.16.) Tárgy: vis major 126/2010.(VI.16.) Tárgy: fűértékesítés 3

4 JEGYZŐKÖNYV Készült Kistelek Város Képviselő-testülete június 16. napján megtartott VII. nyílt testületi ülésén. /Meghívó: 1. sz. melléklet/ Az ülés helye: Házasságkötő terem /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester, Csányi József képviselő Horváth János képviselő, Bozó József képviselő, Dr. Kunstár Pálné, képviselő Szombathelyi Árpád képviselő Harmath Sándor képviselő Szabó Sándor képviselő /Jelenléti ív : 2.sz. melléklet/ Igazoltan távol maradt: Rostás István Árpád Kisebbségi szószóló, Kreiniker Sándor képviselő Bakacsi Géza képviselő, Darabos Gábor alpolgármester, Gyimesi Zoltán képviselő, Bárkányi Péter képviselő Igazolatlanul távol maradt: - Jelen vannak: - Nagy Sándor polgármester elmondja a napirendi pontokat, majd felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a felsorolt napirendi pontokat. Javasolja továbbá, hogy mivel Darabos Gábor alpolgármester a testületi ülésen nem tud jelen lenni, Pálinkás Pál alpolgármester hitelesítse a jegyzőkönyvet. 116/2010.(VI.16.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása 4

5 Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, kiküldött napirendi pontokat elfogadják és a jegyzőkönyv hitelesítéssel megbízzák Dr. Pálinkás Pál alpolgármestert. 1) Nagy Sándor polgármester 2) Dr. Somodi Lilla jegyző 1. Szennyvíz beruházás szándéknyilatkozat Nagy Sándor polgármester elmondja, a szennyvízberuházással kapcsolatban a képviselőttestületnek szándéknyilatkozatot kell tennie a különböző tanulmányok elkészítésére. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen és egy nem szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi 118/2010.(VI.16.) Tárgy: szándéknyilatkozat Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az köztes RMT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá a köztes RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetés terhe mellett vállalja. 2.Meghatalmazás Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a június 30. napján megtartandó Kistér-tész közgyűlésen Kistelek Város Önkormányzatát Dr. Somodi Lilla képviselje. A képviselő-testület a jegyző javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza 119/2010.(VI.16.) Tárgy: meghatalmazás 5

6 Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistér-tész június 30. napján megtartandó közgyűlésén Kistelek Város Önkormányzatát Dr. Somodi Lilla képviseli. 3. Hitelfelvétel Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy kölcsönt javasol felvenni a Tiszaszolg Kft-től ,-Ft-ért. 120/2010.(VI.16.) Tárgy: kölcsön Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tiszaszolg Kft-től ,-Ft-ot vesz kölcsön. (lsd. 3. sz. melléklet) 4. szennyvízberuházás 3. Tiszaszolg Kft. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban javasolja elfogadni a környezetvédelmi programot, az esélyegyenlőségi programot, a környezetvédelmi alap létrehozását, és az ezzel kapcsolatos helyi rendeletet. 6

7 121/2010.(VI.16.) Tárgy: környezetvédelmi alap Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szennyvízberuházással kapcsolatban környezetvédelmi alapot hoz létre. 122/2010.(VI.16.) Tárgy: környezetvédelmi program Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistelek Város Önkormányzat környezetvédelmi programját az alábbiak alapján elfogadja (lsd. 4. sz. melléklet). 123/2010.(VI.16.) Tárgy: szennyvízberuházással kapcsolatos ösztönzés, esélyegyenlőség biztosítása Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatosan érintett célcsoportok (fogyatékos, roma) számára a projekt kivitelezése során a fejlesztés eredményeihez való hozzáférést a fejlesztő aktívan, az esélyegyenlőségi célcsoportok képviselőivel egyeztetve természeti úton ösztönzi- önkormányzati munkagépek és járművek használatával. 7

8 rendeletet hozza: Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2010. (VI.16.) rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról 124/2010.(VI.16.) Tárgy: települési esélyegyenlőségi program Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési esélyegyenlőségi programot az alábbiakban elfogadja. (lsd. 5. sz. melléklet). 5. Vis major támogatás benyújtása, önerő biztosítása Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a május végén leesett nagymennyiségű csapadék miatt ismételten elrendelésre került a vis major, amely miatt az önkormányzatnak a vis major védekezéssel kapcsolatban az önerőt be kell vállania. 125/2010.(VI.16.) Tárgy: vis major Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a május 31. napján II. fokú belvízvédekezéssel kapcsolatos költségekhez Kistelek Város Önkormányzata költségvetési rendeletében biztosítja a szükséges önrészt. 8

9 6. Fű értékesítés Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben az Önkormányzat minden fórumon meghirdette az önkormányzati földek haszonbérbe adását. A hirdetményre azok jelentkeztek, akik már akkor is rendelkezte földhaszonbérleti szerződéssel. A évre Kistelek város önkormányzata 5 év időtartam figyelembe vételével beadta az AKG-s támogatásra az igényét. Ennek keretében minden évben június 15. napjáig le kell kaszálni a legelőket, majd a lekaszált takarmányt el kell távolítani a földről. Tekintettel arra, hogy a évi időjárás rendkívül csapadékos volt vis majort jelentett be az illetékes MVH-nál. Tekintettel arra, hogy neki és Dr. Somodi Lilla jegyzőnek lovai vannak, szeretne vásárolni a lekaszált takarmányból kb bálát. Ennek kb. 3-szorosa fog letermelésre kerülni. A vételárra javasolja mindenki számára az önköltségi árat meghatározni, tekintette arra, hogy a csapadékos időjárás miatt nem lehet optimális időben kaszálni, hiszen minden héten esik és megázik a takarmány. Igyekeznek azonban a betakarítást olyan időpontra rakni, hogy minnél jobb minőségű takarmány keletkezzen. Az dolgozó, aki a kaszálást végzi, az üzemórákat jegyzi, amely alapján az önköltségi ár kikalkulására kerül. részéről és a jegyző részéről közvetlenül kifizetik a bálázásért a díjat, az Önkormányzat részére a bálázást folytató vállalkozó a munkadíjat kiszámlázza. Nagy Sándor bejelenti az elfogultágát a szavazásnál. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi 126/2010.(VI.16.) Tárgy: fűértékesítés Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagy Sándor érintettségét és Nagy Sándor polgármesternek, illetve Dr. Somodi Lillának értékesíti önköltségi áron az Önkormányzati földekről lekerülő szénát bála mennyiségben, a fennmaradó többi részt ugyan ilyen áron értékesíti. 3. pénzügy 9

10 Ezt követően Nagy Sándor polgármester bezárja a képviselő-testületi ülést és zárt képviselőtestületi ülést rendel el. Kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Somodi Lilla jegyző Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Jegyzőkönyv hitelesítő 10

11 Tárgy: meghívó Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testület Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Sok szeretettel meghívom Kistelek Város Önkormányzatának 6. nyílt képviselő-testületi ülésére június 16. napján órára. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Kistelek, Árpád u Házasságkötő terem. Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. szándéknyilatkozat 3. meghatalmazás 4. kölcsön 5. környezetvédelmi alap 6. környezetvédelmi program 7. szennyvízberuházással kapcsolatos ösztönzés, esélyegyenlőség biztosítása 8. települési esélyegyenlőségi programvis major 12. fűértékesítés 13. Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2010. (VI.16.) rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról Kistelek, június 10. Tisztelettel Nagy Sándor polgármester 11

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező

Részletesebben

11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. ügyrendi bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Dr. Pálinkás Éva háziorvos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatásmegelőlegező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 96-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. április 22 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. április 22 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 4-6/2014.(IV.22.) Határozat: 22-30 /2014. (04.22.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag)

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag) ,. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 06-án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben