Olvasásra olvasásra olvasásra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvasásra olvasásra olvasásra"

Átírás

1 Apaj Község Önkormányzata Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat 90/2010.(X.14.) Kt.számú határozat 91/2010.(X.14.) Kt.számú határozat 92/2010.(X.14.) Kt.számú határozat 93/2010.(X.14.) Kt.számú határozat 94/2010.(X.14.) Kt.számú határozat 95/2010.(X.14.) Kt.számú határozat Megalkotott rendeletek: 10/2010.(X.19.) rendelet a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról

2 2 Jegyzõkönyv Készült, Apaj Község Képviselõ-testületének október 14-én megtartott alakuló ülésérõl. Ülés helye:apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében Apaj, Fõ tér 2. Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István képviselõ-korelnök; Bán Péter, Gábor László, Miklósné Domin Zsuzsanna, Szebellédi Mihály, és Turán Gábor képviselõk, Dr. Vörös Andrea körjegyzõ, Szûcs Dániek a Helyi Választási Bizottság elnöke, Molnár Ferencné a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület elnöke állandó meghívott, Nagy Attila, Niklai Ádám, Péchy Tamás, Váradi Jánosné, Kakuk Betalanné meghívottak. Feith István korelnök köszönti a megjelent képviselõket és megállapítja, hogy a Képviselõ Testület 6 megválasztott tagja közül 6 fõ, és a megválasztott polgármester jelen van, így a képviselõ-testület határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, és kéri annak esetleges kiegészítését. A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Feith István korelnök szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. (Szavazás módja: egyszer többség, nyílt szavazás) A képvisel -testület 6 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az ülés napirendjér l. 89/2010.(X.14.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményérõl, megbízólevelek átadása 2./ A Képviselõ-testület eskütétele 3./ A polgármester eskütétele 4./ A képviselõk és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggõ tájékoztatás 5./ A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása, Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.8.) rendelet módosítása 5.1. Az SZMSZ. átfogó felülvizsgálatának és módosításának elõkészítése 5.2. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározása 7./ Alpolgármesterek megválasztása 8./ A polgármester illetményének megállapítása 9./ Egyebek (Személyi ügy tárgyalása zárt ülésen) Felelõs: Novák Pál polgármester Határidõ: azonnal

3 3 1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményérõl, megbízólevelek átadása Elõadó: Szûcs Dániel Apaj helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke Szûcs Dániel a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a megválasztott polgármestert és a képviselõket. Ismerteti a október 3-án megtartott helyhatósági választás apaji eredményét. Az elnök elmondja, hogy Apaji Helyi Választási Bizottság 6 fõ választott taggal és 3 delegált taggal mûködött. A választási bizottság a szavazás napjáig 6 alkalommal ülésezett általában teljes létszámmal. A bizottság augusztus 16-tól szeptember 3. között a jelöltek nyilvántartásba vételét végezte. A bizottság jelöltek nyilvántartásba vételével összefüggõ döntései ellen az arra jogosultak kifogást nem terjesztettek elõ. A választási bizottság szeptember 10-i ülésén jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, amelynek során módosításra nem kellett javaslatot tenni, a bizottság ezen döntése ellen sem élt senki kifogással. A választási bizottságnak október 1-én megtartott ülésén el kellett bírálnia 5 képviselõ jelölt által a választás tisztaságának és a kampányban való önkéntes részvétel elvének sérelme tárgyában benyújtott kifogásait. A bizottság az érintettek meghallgatását és a bizonyítási eljárást követõen a kifogásoknak helyt adott. A bizottság határozata ellen Czeller Cecília polgármester jelölt fellebbezést nyújtott be, amelyet a Pest Megyei Területi választási bizottság elutasított. Apaj Községben a október 3-án megtartott önkormányzati képviselõk és polgármester választás eredményét október 3-án a helyi választási bizottság az alábbiak szerint állapította meg: A névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma: 964 fõ Szavazóként megjelentek száma: 515 fõ (53,42 % ) urnában lévõ szavazólapok száma: 513 érvénytelen szavazatok száma: 6 összes érvényes szavazat száma: 507 A polgármester választás eredménye: Polgármester jelölt neve Jelölõ szervezet /független jelölt Szavazatok száma Novák Pál független 431 Czeller Cecília független 76 Mandátumot szerzett Novák Pál polgármester. A helyi önkormányzati képviselõk választásának eredménye: Polgármester jelölt neve Jelölõ szervezet /független jelölt Szavazatok száma Szebellédi Mihály független 372 Gábor László független 339 Bán Péter független 245 Feith István független 235

4 4 Turán Gábor független 223 Miklósné Domin Zsuzsanna független 215 Nagy Attila független 196 Szigeti Gyula független 163 Bartus György független 160 Péchy Tamás független 155 Váradi Jánosné független 114 Hriazik János független 94 Hegedûs Lajosné független 85 Kókainé Horváth Mária független 68 Czeller Józsefné Fidesz-KDNP 64 Keléné Kovács Mária JOBBIK 56 Mandátumot szerzett képviselõk az eredmény sorrendjében: Szebellédi Mihály, Gábor László, Bán Péter, Feith István, Turán Gábor, Miklósné Domin Zsuzsanna. 2./ A Képviselõ-testület eskütétele Az esküt kiveszi Szûcs Dániel a HVB. elnöke Apaj Községi Önkormányzat október 3-án megválasztott önkormányzata képviselõi - Bán Péter, Feith István, Gábor László, Miklósné Domin Zsuzsanna, Szebellédi Mihály, Turán Gábor képviselõk, az alábbi esküt tették le a HVB. elnöke elõtt. Én,. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hû leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megõrzöm; képviselõi tisztségembõl eredõ feladataimat Apaj község fejlõdésének elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselõ meggyõzõdése szerint) Isten engem úgy segéljen! Az eskü letételét követõen Szûcs Dániel a HVB elnöke átadja a képviselõk esküokmányait és megbízóleveleit. 3./ A polgármester eskütétele Az esküt kiveszi Feith István korelnök Apaj Községi Önkormányzat október 3-án megválasztott polgármestere, Novák Pál az alábbi esküt tette Apaj Község Önkormányzata Képviselõ-testülete elõtt.

5 5 Én, Novák Pál esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hû leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megõrzöm; polgármesteri tisztségembõl eredõ feladataimat Apaj község fejlõdésének elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen! Az eskü letételét követõen Feith István esküokmányát és megbízólevelét. korelnök átadja a polgármester Feith István korelnök átadja az ülés vezetését Novák Pál polgármesternek. 5./ A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása, Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.8.) rendelet módosítása Elõadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester elmondja, hogy a képviselõ-testület tagjaival elõzetesen egyeztették a bizottsági struktúrát és a bizottsági tagságot. A bizottságokba felkért külsõs bizottsági tagokat felkérte a munkára, melyet mindenki elvállat. A korábbi szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározottak alapján Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Területfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság létrehozására tesz javaslatot, és egy új bizottság felállítását javasolja Ifjúsági és Sport Bizottság elnevezéssel. Az új bizottság feladat és hatáskörét az írásbeli elõterjesztés tartalmazza. Indítványozza továbbá az SzMSz módosítását az alpolgármesterre vonatkozó rendelkezések tekintetében. Két társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására tesz javaslatot élve az Ötv. Módosításával biztosított külsõ alpolgármesteri megbízás lehetõségével. Egyebekben az SzMSz jelen módosítására vonatkozó javaslat a törvény módosításával kapcsolatos testületi létszám átvezetését tartalmazza. Kérdezi a képviselõktõl, hogy az elõterjesztéshez van-e más javaslat, illetve vélemény. A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Novák Pál polgármester elsõként a bizottságok tagjaira vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra bizottságonként. Szavazás módosító indítványokról: Novák Pál polgármester a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.8.) rendelet 2. számú mellékletének módosítására a bizottságok személyi összetétele- az alábbi javaslatot terjeszti elõ. Az Ügyrendi Bizottság összetétele: Szebellédi Mihály elnök; Miklósné Domin Zsuzsanna képviselõ, Váradi Jánosné külsõ tag. A Képviselõ-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással elfogadta. A Szociális és Egészségügyi Bizottság összetétele: Miklósné Domin Zsuzsanna elnök; Gábor László képviselõ, Dr. Szõts Tünde külsõ tag.

6 6 A Képviselõ-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással elfogadta. A Pénzügyi Bizottság összetétele: Gábor László elnök; Szebellédi Mihály képviselõ, Dr. Bartus György külsõ tag. Állandó meghívott tárgyalási joggal Õrsiné Feith Ildikó. A Képviselõ-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással elfogadta. A Területfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság összetétele: Turán Gábor elnök; Bán Péter képviselõ, Niklai Ádám külsõ tag. A Képviselõ-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással elfogadta. Az Ifjúsági és Sport Bizottság összetétele: Bán Péter elnök; Turán Gábor képviselõ, Nagy Attila külsõ tag. A Képviselõ-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással elfogadta. Novák Pál polgármester kéri, hogy a képviselõ-testület bizottságainak összetételére vonatkozó szavazással elfogadott javaslat figyelembe vételével, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.8.) rendelet módosítására vonatkozó javaslat elfogadását a képviselõ-testülettõl. A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a Szervezeti és Mûködési szabályzatról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. (Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás) A képvisel -testület 6 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással megalkotta a következõ rendeletet: Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2010.(X.19.) rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.8.) rendelet módosításáról A rendelet kihirdetve: október 19. napján A rendelet hatályos: október 19. napjától Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálata Elõadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát az Ötv. rendelkezései szerint fél éven belül kell felülvizsgálnia a képviselõ-testületnek. Javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos elõkészítõ szakmai munkát az Ügyrendi Bizottság végezze el a körjegyzõ közremûködésével.

7 7 A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás) A képviselõ-testület 6 igen 0 nem egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot: 90/2010.(X.14.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990.:LXV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve, a szervezeti és mûködési szabályzat elõkészítésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: A szervezeti és mûködési szabályzat felülvizsgálatát április 30. napjáig kell elvégezni. A szervezeti és mûködési szabályzat elõkészítésével a képviselõtestület Ügyrendi Bizottságot bízza meg. Felelõs: Szebellédi Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke, körjegyzõ Határidõ: A képviselõ-testület áprilisi soros ülése 5.2. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotása Elõadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester elmondja, hogy az Ötv. Szabályai szerint az önkormányzat gazdasági programját fél éven belül kell megalkotnia a képviselõ-testületnek. Javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos elõkészítõ munkát a Pénzügyi Bizottság végezze el a körjegyzõ közremûködésével. A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás) A képviselõ-testület 6 igen 0 nem egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot: 91/2010.(X.14.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990.:LXV. törvény 91. (7) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az önkormányzat idõszakra vonatkozó gazdasági programját április 30-ig készíti el. A gazdasági program elõkészítésével a képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottságot bízza meg. Felelõs: Gábor László a Pénzügyi Bizottság elnöke, körjegyzõ Határidõ: A képviselõ-testület áprilisi soros ülése

8 8 7./ Alpolgármesterek megválasztása Elõadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester elmondja, hogy az évi LXV. törvény (Ötv.) módosítása lehetõvé tette, hogy a képviselõ-testület tagjai közül a polgármester helyettesítésére megválasztott alpolgármester mellett, ún. külsõs alpolgármestert is válasszon a képviselõ-testület. Ennek alapján két alpolgármester megválasztását indítványozza, mindketten társadalmi megbízatással, tiszteletdíj nélkül végeznék munkájukat. A képviselõ-testület tagjai közül Feith István alpolgármester megválasztását javasolja, külsõ alpolgármesternek Péchy Tamást kérte fel. Mindkettõjükkel elõzetesen egyeztetett és mindketten vállalják megválasztásuk esetén a tisztség betöltését. Felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzõt, ismertesse az alpolgármesterek megválasztásának szabályait. Dr. Vörös Andrea körjegyzõ elmondja, hogy az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással és minõsített többséggel történik. A titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat elõkészítették. A titkos szavazás úgy történik, hogy valamennyi képviselõ megkapja a határozati javaslatot tartalmazó szavazólapot, melyen igen /nem szavazat és a körjegyzõ bélyegzõjének lenyomata szerepel (hitelesítés). A szavazólapon egyértelmûen (pl. aláhúzással, bekarikázással stb.) meg kell jelölni az igen vagy nem szavazatot. A döntésben személyesen érintett jelölt Feith István nem vesz részt a megválasztásával összefüggõ szavazásban (kizárás a döntéshozatalból). A titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell választani. Novák Pál polgármester javaslatot tesz az alpolgármesterek megválasztásával összefüggõ titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjaira, Szebellédi Mihály és Miklósné Domin Zsuzsanna Képviselõk személyében. A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás) A képviselõ-testület 6 igen 0 nem egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot: 92/2010.(X.14.) Kt. számú ó Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az alpolgármesterek választásával összefüggõ titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság tagjai: Szebellédi Mihály, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselõk. A bizottság megbízatása a szavazatszámlálás befejezésével, és az alpolgármesterek megválasztásával megszûnik. Felelõs: Szebellédi Mihály, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselõk Határidõ: azonnal

9 9 A képviselõ-testület az alpolgármesterek megválasztására vonatkozó határozati javaslatokról titkos szavazással döntött, a titkos szavazásról készült jegyzõkönyv csatolva. Szebellédi Mihály képviselõ ismerteti az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos titkos szavazás eredményét, a megszületett határozatokat. (Szavazás módja: minõsített többség, titkos szavazás) A képviselõ-testület 6 igen 0 nem egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot: 93/2010. (X.14.) Kt. számú Apaj Községi Önkormányzat képviselõ-testülete az évi LXIV. törvény 34. (1) bekezdése alapján a polgármester javaslatára minõsített többséggel és titkos szavazással, Feith István képviselõt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. Felelõs: Novák Pál polgármester Határidõ: azonnal (Szavazás módja: minõsített többség, titkos szavazás) A képviselõ-testület 4 igen 2 nem egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot: 94/2010. (X.14.) Kt. számú Apaj Községi Önkormányzat képviselõ-testülete az évi LXIV. törvény 34. (2) bekezdése alapján a polgármester javaslatára minõsített többséggel és titkos szavazással, Péchy Tamást társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. Felelõs: Novák Pál polgármester Határidõ: azonnal Feith István és Péchy Tamás alpolgármesterek a következõ esküt tették a képviselõtestület elõtt: Én,. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hû leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megõrzöm; alpolgármesteri tisztségembõl eredõ feladataimat Apaj község fejlõdésének elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselõ meggyõzõdése szerint) Isten engem úgy segéljen! 8./ A polgármester illetményének megállapítása Elõadó: Feith István alpolgármester

10 10 Feith István alpolgármester ismerteti a polgármester illetményének megállapítására vonatkozó javaslatát. Elmondja, hogy a jogszabály szerint a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követõen megállapított összege a megválasztását megelõzõ polgármesteri illetménye, és tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb. Az újra választott polgármester illetménye az elmúlt önkormányzati ciklusban Ft, költségtérítése Ft volt. Az elmúlt ciklusban a polgármesteri illetmény nem változott. Tekintettel a polgármester elmúlt idõszakban végzett kiemelkedõ szakmai munkájára javasolja, hogy Novák Pál illetményét és költségátalányát a jogszabályban meghatározott maximum összegben állapítsa meg a képviselõ-testület, azaz illetményét 2010.október 1. napjától havi bruttó Ft-ban, költségátalányát havi Ft-ban javasolja megállapítani. A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt Feith István alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. (Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás) A képviselõ-testület 5 igen 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot: 95/2010.(X.14.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a mód évi LXIV. törvényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: Novák Pál polgármester illetményét 2010.október 1. napjától havi bruttó Ft-ban. A polgármester költségátalányát havi Ft-ban állapítja meg. Felel s: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ Határid : azonnal A képviselõ-testület az érintett kérésére a továbbiakban zárt ülésen, személyi ügyet tárgyalt. A nyilvános ülésen több napirend, illetve hozzászólás nem volt Novák Pál polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Novák Pál Bán Péter polgármester képviselõ-jegyzõkönyvi hitelesítõ Dr. Vörös Andrea körjegyzõ

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. október 12-én megtartott alakuló üléséről Hozott határozatok: 54/2006.(10.12.) 55/2006.(10.12.)

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13 -án megtartott alakuló üléséről. Határozat száma Tárgy 73/2010.(X.13.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Cserkút község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára Jelen voltak: Hagenthurn

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 16.00 órakor megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről Szerencs város Képviselő-testülete Szám: 31-12/2006. Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében 2006. október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása Iktatószám: 610/21/2013. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott ülésének Határozatok tárgykódjai: 155:B10; 156:B12; 157:A3; 158:A2. a.) jegyzőkönyve, b.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. október 14.-én (csütörtökön) 20.00 órakor megtartott nyilvános a l a

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 506-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT Telefon: 96/ , Fax: 96/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT Telefon: 96/ , Fax: 96/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Horvát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Jelen vannak Képviselő-testület tagjai

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat október 22-i alakuló ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat október 22-i alakuló ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. október 22-i alakuló ülésén Hozott határozatok: 152/2014. (X.22.) - től 162/2014. (X.22.) - ig Hozott rendelet: 17-18/2014. (X.27.)

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:a Harkány Város Önkormányzat október 14-én órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:a Harkány Város Önkormányzat október 14-én órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:a Harkány Város Önkormányzat 2010. október 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Dr.Vida Ernő korelnök:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 24-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-12/2014. 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2014. október 22-én 18:00 órakor a házasságkötő terem helyiségében tartott nyilvános alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata Etyek Község 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90962-1/2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 27.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott alakuló testületi

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F.: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F.: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F.: 87/352-201 Szám: 40-53/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18.00 órakor

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről Előadó: Mónus Zoltánné HVB elnöke

TÁRGYSOROZAT. 1. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről Előadó: Mónus Zoltánné HVB elnöke Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 231-235. /2014. d./rendeletei:./2014 TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének október 18-án tartott nyilvános ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének október 18-án tartott nyilvános ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS 970-14- /1//2010 Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. október 18-án tartott nyilvános ülésének: a./

Részletesebben