J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti ív szerint. (A jegyzőkönyv az elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza, a lényegét foglalja össze.) Dr. Szerencsés István polgármester tisztelettel köszöntötte a meghívottakat, képviselőket. Meghívottak: Pócs János országgyűlési képviselő Vári-Nagy Judit Jászapáti Járási Hivatal vezetője Lénárt János körzeti megbízott Orosz Tibor Polgárőrség elnöke Dér Katalin bizottsági tag Süket Győző bizottsági tag Gyenes Margit HVB elnöke Botlik Tiborné jegyző Bollók László ügyintéző Bugyi Józsefné ügyintéző Seresné Fekete Erzsébet ügyintéző Juhász Anett ügyintéző Turi Rita ügyintéző Kiss Annamária ügyintéző Juhász Evelin ügyintéző nem jelent meg nem jelent meg Megjelentek a lakosság részéről: 11 fő (mellékelt jelenléti ív szerint) A HIMNUSZ elhangzását követően. 1. Napirendi pont: 1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás Gyenes Margit eredményéről, megbízólevelek átadása. HVB elnök Gyenes Margit a Helyi Választási Bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte a október 12- i választáson megválasztott polgármestert, a megválasztott képviselő-testület tagjait, a vendégeket, és a község érdeklődő lakosságát, A HVB elnöke tájékoztatta a eket a választás eredményéről, tapasztalatairól (a tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ezt követően a megválasztott képviselőknek majd a polgármesternek átadta a megbízóleveleket.

2 Napirendi pont: 2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester Gyenes Margit eskütétele HVB elnök Gyenes Margit a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 28.. (2) bekezdése alapján azt önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá. Először felkérte a megválasztott képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le esküjüket. A megválasztott képviselők az alábbi esküt tették le: Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Jászdózsa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Az eskü letétele után a képviselők aláírták az esküokmányt. Gyenes Margit a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte Dr. Szerencsés István Polgármestert, hogy tegye le esküjét a képviselő-testület előtt. A megválasztott polgármester az alábbi esküt tette le: Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Jászdózsa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Dr. Szerencsés István polgármester az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását javasolta elfogadásra. Megkérdezte, a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta:

3 /2014.(X. 20.) határozata A Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. 1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása. Előadó: Gyenes Margit HVB elnöke 2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Előadó: Gyenes Margit HVB elnöke 3.) Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározására. Előadó: Némethné Harsányi Katalin Julianna korelnök 4.) Tájékoztató a polgármester programjáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 5.) Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester választására és eskütételére, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározására. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 6.) Javaslat a községi önkormányzat állandó bizottságának megválasztására. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 7.) Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság személyi összetételére, külsős bizottsági tagok eskütételére. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 8.) Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 1.) Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai Helyben 3.) Irattár Dr. Szerencsés István polgármester a 3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

4 183 3./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 3.) Előterjesztés a polgármester illetményének Némethné Harsányi Katalin Julianna és költségtérítésének meghatározására. korelnök Némethné Harsányi Katalin Julianna korelnök felolvasta az előterjesztést és a határozati javaslatot. Megkérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy más javaslat. A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el. Némethé Harsányi Katalin Julianna korelnök elmondta, hogy a napirendnél a polgármester úrnál személyes érintettség áll fenn és felé bejelentette érintettségét, és azt is, hogy saját elhatározásából nem kíván részt venni a polgármester illetményének megállapításában. A képviselő-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés elfogadásáról szavazzanak. A javaslatot a képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással elfogadták és az alábbi önkormányzati határozatot hozták: 108/2014.(X. 20.) határozata Dr. Szerencsés István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. 1./ Jászdózsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. (4) bekezdésének c.) pontja alapján bekezdése alapján DR. SZERENCSÉS ISTVÁN polgármester illetményét OKTÓBER 12-től Ft/hó bruttó összegben állapította meg. 2./ Jászdózsa Községi Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71.. (6) bekezdése alapján DR. SZERENCSÉS ISTVÁN polgármester költségtérítését október 12-étől az illetményének 15 %-ában állapította meg, melynek összege: Ft/hó. A költségtérítést utólag a munkabér kifizetés időpontjában kell kifizetni.

5 184 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ MÁK 5000 Szolnok 3./ Pénzügy Helyben 4./ Képviselő-testület tagjai Helyben 5./ Irattár Helyben Dr. Szerencsés István polgármester a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 4.) Tájékoztató a polgármester programjáról. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester tájékoztatta jelenlévőket programjáról. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Szerencsés István polgármester az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 5.) Előterjesztés társadalmi megbízatású Dr. Szerencsés István alpolgármester választására és eskütételére, polgármester valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. Dr. Szerencsés István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Mötv. alapján az alpolgármester személyéről titkos szavazással dönt a képviselő-testület. A társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselőt javasolta. Némethné Harsányi Katalin Julianna nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Dr. Szerencsés István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a titkos szavazás lebonyolításához 3 fős szavazatszámláló bizottság létrehozásáról kell dönteni. A szavazatszámláló bizottság összetételére az alábbi javaslatot tette. A bizottság elnöke Baranyi Sándor képviselő, a bizottság tagjai Gyenes László és Szerző Tiborné képviselők. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta:

6 /2014.(X. 20.) határozata Szavazatszámláló bizottság létrehozásáról. Jászdózsa község önkormányzat képviselő-testülete az alábbi szavazatszámláló bizottságot hozta létre az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítására: Bizottság elnöke: BARANYI SÁNDOR képviselő Tagja: GYENES LÁSZLÓ képviselő Tagja: SZERZŐ TIBORNÉ képviselő 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Irattár Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a napirendnél Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselőnél személyes érintettség áll fenn és felé bejelentette érintettségét, és azt is, hogy saját elhatározásából nem kíván részt venni az alpolgármester választásban. A képviselő-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. Dr. Szerencsés István megállapította, hogy a képviselő-testület a titkos szavazások lebonyolítására a szavazatszámláló bizottságot megválasztotta, melynek elnöke Baranyi Sándor, tagjai Szerző Tiborné és Gyenes László. Felkérte a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy a titkos szavazás lebonyolítás érdekében ismertesse a szavazás módját. Baranyi Sándor a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a szavazás módját: "A szavazólapra felkerült jelöltre szavazni a jelölt nevének meghagyásával, ellene nevének kihúzásával lehet. Érvénytelen a szavazat, amelyet nem a most kiosztásra kerülő szavazólapon adnak le, vagy abból nem tűnik ki egyértelműen, hogy a bizottsági tag kire szavazott. Minden képviselőnek 1 szavazata van. Eredményes a szavazás akkor, ha a jelölt megkapja a megválasztott önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazatát. ( 4 fő) A szavazás titkosságának biztosítása érdekében a polgármesteri hivatal 4. számú irodájában helyeztük el a szavazóurnát. A szavazóurnák érintetlenségéről, üres voltáról a szavazatszámláló bizottság meggyőződik. Ezután a szavazóurna lezárásra kerül, az urnazáró címkét mindhárom bizottsági tag aláírja. A szavazólap kitöltésére a szavazóhelyiségben toll áll rendelkezésre. A szavazás egyenként a polgármesteri hivatal 4. számú irodájában történik.

7 186 A szavazólapot borítékba téve a szavazóhelyiségben lévő urnába kell elhelyezni. Amikor szavazatát mindenki leadta, a szavazatszámláló bizottság elnöke és két tagja - az urna lezárásának sérthetetlenségét ismét ellenőrizve - az urnát felbontja és a leadott szavazatokból megállapítja az eredményt. A szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet vesz fel, melyet minden bizottsági tag aláír." Dr. Szerencsés István a szavazás módjának ismertetése után a szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el. Szünet után: Dr. Szerencsés István tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Szavazatszámláló Bizottság befejezte munkáját. Felkérte a bizottság elnökét a szavazás számszerű eredményének közlésére. Baranyi Sándor a bizottság elnöke ismertette az alpolgármester személyére vonatkozó titkos szavazás eredményét. A szavazáson 6 fő, az urnában lévő szavazólapok száma 6 db, érvénytelen szavazólapok száma 0, érvényes szavazólapok száma 6 db, érvénytelen szavazatok száma 0. A választás eredményes volt, mert a jelölt megkapta a minősített többséget. Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester jelöltre leadott érvényes szavazatok száma: 6 db. (a szavazás eredménye- külön jegyzőkönyvben foglalva- a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A titkos szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 110/2014.(X. 20.) határozata Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról. Jászdózsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselőt alpolgármesterré választotta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester Helyben 3./ Önkormányzati képviselők Helyben Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester megköszönte minden jászdózsai lakosnak, hogy rászavazott, valamint külön köszönte polgármester úrnak és képviselő társainak a bizalmat. Elmondta, hogy változatlanul igyekszik a településért dolgozni. Dr. Szerencsés István polgármester gratulált alpolgármester asszonynak és felkérte az eskü tételre. A megválasztott alpolgármester az alábbi esküt tette le:

8 187 Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Jászdózsa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Dr. Szerencsés István polgármester az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalását kezdeményezte. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a napirendnél Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselőnél személyes érintettség áll fenn és felé bejelentette érintettségét, és azt is, hogy saját elhatározásából nem kíván részt venni az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításában. A képviselő-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítésről szóló előterjesztés elfogadását. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2014. (X.20.) határozata: Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. 1./ Jászdózsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének alapján NÉMETHNÉ HARSÁNYI KATALIN JULIANNA alpolgármester illetményét OKTÓBER 12-től Ft/hó bruttó összegben állapította meg. 2./ Jászdózsa Községi Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80.. (3) bekezdése alapján NÉMETHNÉ HARSÁNYI KATALIN JULIANNA alpolgármester

9 188 költségtérítését október 12-étől a tiszteletdíjának 15 %-ában állapította meg, melynek összege: Ft/hó. A költségtérítést utólag a tiszteletdíj kifizetés időpontjában kell kifizetni. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ MÁK 5000 Szolnok 3./ Pénzügy Helyben 4./ Képviselő-testület tagjai Helyben 5./ Irattár Helyben Dr. Szerencsés István polgármester a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 6.) Javaslat a községi önkormányzat állandó Dr. Szerencsés István bizottságának megválasztására. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester felolvasta az írásos előterjesztést, megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő állandó, Pénzügyi Bizottság létrehozásával, van-e valakinek más javaslata. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett. Ezután Dr. Szerencsés István polgármester szavazásra tette fel az állandó, Pénzügyi Bizottság létrehozását az előterjesztés szerint. Az előterjesztésben szereplő javaslatot a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 112/2014.(X. 20.) határozata A községi önkormányzat állandó bizottságának megválasztására. Jászdózsa község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 57. (2) bekezdése alapján 5 fős Pénzügyi Bizottság létrehozásáról döntött. 1.) Dr. Szerencsés István polgármester helyben 2.) Önkormányzati képviselők helyben 3.) Irattár helyben

10 189 Dr. Szerencsés István polgármester a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 7.) Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság személyi Dr. Szerencsés István összetételére, külsős bizottsági tagok eskütételére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést felolvasta, megkérdezte a képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő bizottsági tagok és bizottsági elnök személyével, más személyre tesznek-e javaslatot. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy ennél a napirendnél a bizottsági tagoknál fennáll a személyes érintettség, melyet előzetesen bejelentettek és a jelölt bizottsági tagok nem kívánnak részt venni a személyüket érintő szavazásnál. Dr. Szerencsés István a Pénzügyi Bizottság elnökének javasolta Baranyi Sándor képviselőt, akit a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással megválasztott. A Pénzügyi Bizottság tagjának Gyenes László képviselőt javasolta, akit a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással megválasztott. A Pénzügyi Bizottság tagjának Szerző Tiborné képviselőt javasolta, akit a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással megválasztott. A Pénzügyi Bizottság tagjának Dér Katalin Jászdózsa, Kossuth utca 9. szám alatti lakost javasolta, akit a képviselő-testület 7 igen szavazattal megválasztott. A Pénzügyi Bizottság tagjának Süket Győző Jászdózsa, József Attila utca 9. szám alatti lakost javasolta, akit a képviselő-testület 7 igen szavazattal megválasztott. Dr. Szerencsés István polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság személyi összetételét előterjesztés szerint, mely előterjesztést a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 113/2014.(X. 20.) határozata A Pénzügyi Bizottság személyi összetételéről: Jászdózsa község Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint választotta meg: elnöke: Baranyi Sándor képviselő tagjai: Gyenes László képviselő Szerző Tiborné képviselő

11 190 nem képviselő tagjai: Dér Katalin Jászdózsa, Kossuth u. 9. Süket Győző Jászdózsa, József Attila u ) Dr. Szerencsés István polgármester helyben 2.) Önkormányzati képviselők helyben 3.) Dér Katalin Jászdózsa, Kossuth u ) Süket Győző Jászdózsa, József Attila u. 9. Dr. Szerencsés István polgármester felkérte a bizottság nem képviselő tagjait, tegyék le esküjüket. Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; pénzügyi bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Jászdózsa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Dr. Szerencsés István polgármester a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 8.) Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Dr. Szerencsés István Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III.29.) polgármester önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést felolvasta. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel más javaslat. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, a vita megnyitása során észrevétel, más javaslat, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a képviselőtestületnek elfogadásra az előterjesztés szerinti Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosítását. A javaslatot a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi rendeletet alkották: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ezt követően Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt.

12 191 A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 114/2014.(X. 20.) határozata A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, alpolgármestert valamint az állandó bizottság elnökét, hogy a testület hatályban lévő szervezeti és működési szabályzatát a bizottsági vélemények, javaslatok, jogszabályi változások átvezetésével dolgozza át, és az új rendelettervezetet a polgármester a Pénzügyi Bizottsági egyeztetés után a következő soros ülésre terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: következő soros ülés Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Botlik Tiborné jegyző 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Botlik Tiborné jegyző Helyben 4./ Pénzügyi Bizottság tagjai Helyben 5./ Irattár Ezt követően Dr. Szerencsés István polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése. Dr. Szerencsés István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselők tiszteletdíja a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapján egységesen 25 ezer Ft, a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja pedig Ft. Elmondta, hogy a következő soros ülésre, előzetes egyeztetést követően kerül beterjesztésre a rendeletmódosítás. Botlik Tiborné jegyző gratulált a polgármesternek, a képviselő-testületnek, valamint a bizottság tagjainak a megválasztásukhoz. Eredményes munkát kívánt. Felhívta a képviselők figyelmét az Mötv.-ben foglaltakra, melyet minden képviselő megkapott. Kérte a képviselőket, hogy az összeférhetetlenségi és méltatlansági nyilatkozatot töltsék ki. Továbbá elmondta, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége is van a képviselőknek. Mivel a Képviselő-testület alakuló ülésén más napirend, hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester megköszönte a részvételt és az ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Szerencsés István Botlik Tiborné polgármester jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 104 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 13-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 116 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A Községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 8-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása Iktatószám: 610/21/2013. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott ülésének Határozatok tárgykódjai: 155:B10; 156:B12; 157:A3; 158:A2. a.) jegyzőkönyve, b.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 506-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 345 18/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. október 17-én 09 00 órai kezdettel megtartott Alakuló Ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata Napirend:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. október 14.-én (csütörtökön) 20.00 órakor megtartott nyilvános a l a

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Cserkút község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára Jelen voltak: Hagenthurn

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 9982.Apátistvánfalva Fő út 143. Te.: 94/536-000, 94/536-001, Fax.: 94/536-011, Email: korjapif@-t-online.hu 65-9/2014.szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Apátistvánfalva, Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 174 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Jelen vannak Képviselő-testület tagjai

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. október 21. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat0 Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben