J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti ív szerint. (A jegyzőkönyv az elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza, a lényegét foglalja össze.) Baranyi Sándor a bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelent meg, -, Baranyi Sándor a bizottság elnöke, Gyenes László, Szerző Tiborné, Dér Katalin bizottsági tagok - így az ülést megnyitotta. Távolmaradását bejelentette Süket Győző bizottsági tag. Meghívottak: Dr. Szerencsés István polgármester megjelent Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester megjelent Bolyós Róbert képviselő megjelent Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő megjelent Botlik Tiborné jegyző nem jelent meg Bollók László ügyintéző megjelent Juhász Anett ügyintéző megjelent Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolta, azzal a módosítással, hogy az alábbi 1 napirendi pontot is tárgyalja meg a Pénzügyi Bizottság. 1.) Előterjesztés Jászdózsa évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más javaslat a napirendekre vonatkozóan? Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását a kiegészített egy plusz napirendi ponttal együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi Pénzügyi Bizottsági határozatot hozták.

2 46 18/2015. (V.26.) határozata: A megtárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról. Bizottsága az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. Döntést igénylő előterjesztések: 1.)Előterjesztés Község évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2.)Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének teljesítéséről. 3.)Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervének elfogadására. Előadó: Botlik Tiborné jegyző 4.)Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására. Előadó: Botlik Tiborné jegyző 5.)Előterjesztés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú Jászdózsa község szennyvízberuházása elnevezésű projekt magántulajdont érintő ingatlanok tulajdonrendezéséről. 6.)Előterjesztés napelem park létesítése céljára a Vásártér területére megkötendő adásvételi előszerződésről. 7.)Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő közcélú vízfolyások további kezeléséről. 8.)Belterületi önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására pályázat benyújtásáról. 9.)Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. (III.28.) rendelet módosításáról. Előadó: Botlik Tiborné jegyző

3 47 10.)Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról és döntés a pályázati kiírásról. 11.)Előterjesztés a Jászok dicsérete munkacímű színpadi előadás támogatására. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Baranyi Sándor a bizottság elnöke javasolta jegyzőkönyv aláírónak Szerző Tiborné bizottsági tagot. A bizottság tagjai 3 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági határozatot hozták: 19/2015. (V.26.) határozata: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról. Bizottsága Szerző Tiborné bizottsági tagot megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 1.) pont tárgyalását kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: 1.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi Dr. Szerencsés István költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) polgármester önkormányzati rendelet módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

4 48 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Község évi költségvetéséról szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták, és az alábbi 20/2015.(V.26.) határozata: Jászdózsa Község évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének, Jászdózsa Község évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: 2.) Beszámoló Jászdózsa Község évi Dr. Szerencsés István költségvetésének teljesítéséről. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Bollók László ügyintéző a napirendi pontot kiegészítette annyival, hogy az Államkincstár felé beküldött dokumentum alapján került elkészítésre a beszámoló. Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászdózsa Község évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően.

5 49 21/2015.( V.26.) határozata: Jászdózsa Község évi költségvetésének teljesítéséről. Képviselő-testületének, Jászdózsa Község évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: 3.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat Botlik Tiborné évi belső ellenőrzési tervének elfogadására. jegyző Botlik Tiborné jegyző a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem egészítette ki. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Községi Önkormányzat évi belső ellenőrzéséi tervének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 22/2015.(V.26.) határozata: A éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására.

6 50 Képviselő-testületének a éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról előterjesztés szerinti elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: 4.) Előterjesztés a 2014 éves összefoglaló Botlik Tiborné ellenőrzési jelentés elfogadására. jegyző Botlik Tiborné jegyző a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem egészítette ki. Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2014 éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 23/2015.(V.26.) határozata: A éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására Képviselő-testületének a éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról előterjesztés szerinti elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

7 51 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: 5.) Előterjesztés a KEOP-1.2.0/ Dr. Szerencsés István azonosító számú Jászdózsa Község polgármester szennyvízberuházása elnevezésű projekt magántulajdont érintő ingatlanok tulajdonrendezéséről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem egészítette ki. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés a beruházás kárára valósul meg. Elmondta, hogy a szennyvíz tisztító telep helyének megvásárlásról szó sem esett az előzetes egyeztetések alatt. Majd elmondta, hogy a beruházás tartalékkeretét másra is fel lehetne használni. Megkérdezte a képviselő, hogy mi váltotta ki a megvásárlás lehetőségét. Rákérdezett, hogy a csere lehetősége fel lett-e ajánlva az ügyfélnek. Majd rákérdezett arra, hogy a Széchenyi út végén lévő önkormányzati terület miért nem volt elég a szennyvíz átemelő kialakítására. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy helyszíni szemle után a csere lehetősége került szóba a tulajdonossal. A korábbi önkormányzati beruházás, belvízelvezető csatorna építése miatt már a tulajdonos ingatlan megosztásra került, ezért már több földrészlet képezni a tulajdonát, így ajánlotta fel a földterület megvásárlását. A vásárlás összege a projektbe bele van építve külön soron szerepel. Nem lehet másra felhasználni a projekten belül. Ha nem lesz felhasználva akkor ez az összeg elveszik. A polgármester elmondta, hogy a Széchényi út végén lévő területen, az átemelő szivattyú az Önkormányzat területére kerülne, azonban a bejárat biztosítása csak a magántulajdonon keresztül valósulhat meg. Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 6. sz. átemelő Mező utca 4. szám 1442 hrsz-ú ingatlan 60 m2 területének megvásárlásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 24/2015.(V.26.) határozata:

8 52 Képviselő-testületének a 6. sz. átemelő Mező utca 4. szám 1442 hrsz-ú ingatlan 60 m2 területének megvásárlásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 7. sz. átemelő Széchenyi út 1426/2 és 1424/3 hrsz-ú ingatlanok változási vázrajz szerinti változásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 25/2015.(V.26.) határozata: A 7. sz. átemelő Széchenyi út 1426/2 és 1424/3 hrsz-ú ingatlanok változási vázrajz szerinti változásáról. Képviselő-testületének a 7. sz. átemelő Széchenyi út 1426/2 és 1424/3 hrsz-ú ingatlanok változási vázrajz szerinti változásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke harmadszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 745/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 26/2015.(V.26.) határozata: A 745/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásról.

9 53 Képviselő-testületének a 745/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke negyedszer javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 745/5 hrsz-ú ingatlan felajánlásnak elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 27/2015.(V.26.) határozata: A 745/5 hrsz-ú ingatlan felajánlásnak elfogadásáról. Képviselő-testületének a 745/5 hrsz-ú ingatlan felajánlásnak elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: 6.) Előterjesztés napelem park létesítése céljára Dr. Szerencsés István a Vásártér területére megkötendő adásvételi polgármester előszerződésről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

10 54 Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy az adásvételi szerződés megkötése hosszú folyamat, mivel külterületi ingatlanról van szó, és ki kell függeszteni a földforgalmi törvény értelmében. Megkérdezte, hogy miért van értékbecslésre szükség. Kérdést tett fel, hogyha nem nyer a pályázat, akkor visszavonható-e a szerződés. Dr. Szerencsés István elmondta hogy a beruházást célszerű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon megvalósítani, mivel bérelt terület esetében a bérleti díj a beruházás után keletkező bevételt csökkentené. Elmondta, hogy az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége értékbecslést készíttetni. Valamint elmondta, hogy amennyiben nem nyer a pályázat, úgy az önkormányzatnak a szerződés alapján a visszalépési lehetősége fennáll. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a napelem park létesítése céljára a Vásártér területére megkötendő adásvételi szerződésről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 28/2015.(V.26.) határozata: A napelem park létesítése céljára a Vásártér területére megkötendő adásvételi előszerződésről. Képviselő-testületének a napelem park létesítése céljára a Vásártér területére megkötendő adásvételi előszerződésről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: 7.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban Dr. Szerencsés István lévő közcélú vízfolyások további kezeléséről. polgármester

11 55 Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulat ülésén Gyenes László képviselő fog részt venni. Gyenes László bizottsági tag tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Társulat saját költségén a többi vízfolyás karbantartását nem tudja elvégezni, azonban az önkormányzat sem tudja ezt a feladatot saját költségén felvállalni. Véleménye volt, hogy a Jászdózsai Földtulajdonosok Közösségét meg kellene keresni ezzel a problémával. Baranyi Sándor a bizottság elnöke kérdése volt, hogy készült-e arra vonatkozóan számítás, hogy mekkora kiadást jelentene a külterületi vízfolyások karbantartása az önkormányzatnak. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy nincs ilyen kimutatás. Eddig jogszabály alapján a víztársulat látta el ezt a feladatot. Véleménye volt, hogy ha önkormányzati kezelésbe kerülnek át a vízfolyások, akkor a kezelésükhöz szükséges fedezetet is biztosítani kell a költségvetésből, mert egyébként az önkormányzat a kötelezettségét nem teljesíti. Ha a Társulat marad továbbra is a kezelő, akkor a felelősség is a Társulatnál marad. Szerző Tiborné bizottsági tag elmondta, hogy a Társulati kezelés alatti időszakban is volt rá példa, hogy nagyobb árhullám következtében a károsult földtulajdonosok a bírósághoz fordultak kártérítési igényükkel. Ezzel is számolnia kell az önkormányzatnak, ha átveszi a kezelői feladatokat. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzati tulajdonban lévő közcélú vízfolyások további kezeléséről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 29/2015.(V.26.) határozata: Az önkormányzati tulajdonban lévő közcélú vízfolyások további kezeléséről Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő közcélú vízfolyások további kezeléséről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

12 56 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: 8.) Előterjesztés belterületi önkormányzati Dr. Szerencsés István tulajdonban lévő járdák felújítására pályázat polgármester benyújtásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy az előterjesztésben szereplő három utcában a járdák felújításával egyetért. A Katalin utca egyes szakaszain a vízelvezetést is meg kellene oldani. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a belterületi önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 30/2015.(V.26.) határozata: Belterületi önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására pályázat benyújtásáról. Képviselő-testületének a belterületi önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására pályázat szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

13 57 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: 9.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat Botlik Tiborné Képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel jegyző okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. (III.28.) rendelet módosításáról Botlik Tiborné jegyző a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem egészítette ki. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy minden rendeletet be kell tartani és be kell tartatni. Továbbá elmondta, hogy fontosnak tartja a lakosság felhívását arra, hogy ha tüzet észlelnek mi a feladatuk. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a rendeletmódosítással a szándék az volt, hogy a tűzgyújtás szabályai életszerűbbek legyenek, azonban a magasabb rendű jogszabályok nem teszik ezt lehetővé. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján azonban a rendelet kiegészítésre szorul, ez került beépítésre a jelenleg hatályos rendeletbe. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. (III.28.) rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 31/2015.(V.26.) határozata: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2014.(III.28.) rendelet módosításáról.

14 58 Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2014.(III.28.) rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: 10.)Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő Botlik Tiborné támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról és döntés a jegyző pályázati kiírásról. Botlik Tiborné jegyző a napirend előadója az írásos anyagot szóban kiegészítette: Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a jegyző felvette a kapcsolatot a Támogatásvizsgáló Irodával, azt az információt kapta, hogy a rendelet valamint a pályázat vizsgálata megtörtént, a képviselő-testületi ülésre rendelkezésre fog állni a vizsgálat eredménye. Mivel a napirenddel kapcsolatban vélemény, hozzászólás nem hangzott el, Baranyi Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására pályázati felhívás elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 32/2015.(V.26.) határozata: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására pályázati felhívás elfogadásáról.

15 59 Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására pályázati felhívás elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 33/2015.(V.26.) határozata: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról. Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: 11.) Előterjesztés a Jászok dicsérete munkacímű Dr. Szerencsés István színpadi előadás támogatására. polgármester

16 60 Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem egészítette ki. Mivel a napirenddel kapcsolatban vélemény, hozzászólás nem hangzott el, Baranyi Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászok dicsérete munkacímű színpadi előadás támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. 34/2015.(V.26.) határozata: A Jászok dicsérete munkacímű színpadi előadás támogatására. Képviselő-testületének a Jászok dicsérete munkacímű színpadi előadás támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Mivel a Pénzügyi Bizottság rendes ülésén más napirend, hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, Baranyi Sándor a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 17:56 órakor bezárta. Kmf. Baranyi Sándor Szerző Tiborné Pénzügyi Bizottság elnöke Pénzügyi Bizottság tagja

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. május 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 9/2009. (V. 22.) rendelet: az önkormányzat 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29.-én, a Községháza házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 433/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben