J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti ív szerint. (A jegyzőkönyv az elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza, a lényegét foglalja össze.) Baranyi Sándor a bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelent meg, -, Baranyi Sándor a bizottság elnöke, Gyenes László, Szerző Tiborné, Dér Katalin és Süket Győző bizottsági tagok - így az ülést megnyitotta. Meghívottak: Dr. Szerencsés István polgármester megjelent Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester megjelent Bolyós Róbert képviselő nem jelent meg Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő megjelent Botlik Tiborné jegyző megjelent Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait, hogy a megjelent meghívottaknak a bizottság tagjai hozzászólási jogot biztosítanak-e? A bizottság tagjai a megjelent meghívottaknak 5 igen szavazattal hozzászólási jogot biztosítottak. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy plusz napirendi pontként kerüljenek felvételre az alábbi napirendek. 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. 13.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról.

2 115 Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más javaslat a napirend vonatkozóan? Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását a plusz napirendi pontok felvételével. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi Pénzügyi Bizottsági határozatot hozták. 31/2014. (XI.25.) határozata: A megtárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról. Bizottsága az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. Döntést igénylő előterjesztések: 1.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselőtestületének évi munkatervére. 3.) Előterjesztés a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. 4.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. 5.) Előterjesztés a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról és Társulási megállapodást megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. 6.) Előterjesztés képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról. 7.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3 116 8.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 9.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 10.) Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására. 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. 13.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Baranyi Sándor a bizottság elnöke javasolta jegyzőkönyv aláírónak Szerző Tiborné bizottsági tagot. A bizottság tagjai 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 32/2014. (XI.25.) határozata: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról. Bizottsága Szerző Tiborné bizottsági tagot megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 1.) pont tárgyalását kezdeményezte.

4 117 1./ Napirendi pont: 1.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési Dr. Szerencsés István szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet polgármester módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: Tájékozatta a jelenlévőket, hogy az SZMSZ rendelettervezetbe beépítésre került az előzetes egyeztetések alapján a sportügyi tanácsnok személye, valamint feladatköre. Továbbá elmondta, hogy a lakosság részéről igény lenne arra, hogy ismerjék a soros képviselő-testületi üléseken elhangzottakat, ezért a rendelettervezetbe szerepel, hogy kép- és hangfelvétel készüljön a rendes ülésekről. Elmondta, hogy fontos dolognak tartja, hogy a lakosság bármikor bármelyik ülést vissza tudja nézni. Elmondta továbbá, hogy amennyiben ezt támogatja a bizottság és a képviselő-testület, úgy a testületi ülés nagyobb felkészülést igényel. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy az ülések eddig is nyilvánosak voltak. A honlapon minden jegyzőkönyv megtalálható, minden információhoz hozzá tud jutni a lakosság. Véleménye volt, hogy az írott forma a biztos, a felvétel megvágható. Továbbá elmondta, hogy a megfelelő szakértelemmel és eszközzel a kép és hangfelvétel elkészítése jelentős kiadással jár, amatőr felvételt viszont nem tudja támogatni. Javasolta, hogy a kép és hangfelvétel ne készüljön a képviselő-testületi ülésekről, kerüljön ki a rendelettervezetből. Szerző Tiborné bizottsági tag elmondta, hogy támogatja a javaslatot. Véleménye volt, hogy olyan korban élünk, hogy megfelelő kamerával jó minőségű anyagot lehet feltenni az internetre. A lakosságnak pedig akkor lesz lehetősége megnézni, mikor ráér. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvános közzététele kötelező. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint, a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. a (1) a képviselő-testület nyilvános kép és hangfelvétel készül, melyet a község honlapján folyamatosan közzé kell tenni. kerüljön ki a tervezetből. A javaslatot a bizottság tagjai 1 igen és 4 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 64/2014.(XI.25.) állásfoglalása:

5 118 A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. a (1) a képviselő-testület nyilvános kép és hangfelvétel készül, melyet a község honlapján folyamatosan közzé kell tenni. kerüljön ki a tervezetből. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 65/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását rendelet tervezettel együtt Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: 2.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzata Dr. Szerencsés István

6 119 Képviselő-testületének évi munkatervére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a munkaterv az eddigi szokásoknak megfelelően készült el. A kötelező 6 rendes ülés került betervezésre. Elmondta, hogy szeretné elkerülni, hogy év közben sok rendkívüli ülést kelljen összehívni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy korábban volt szó arról, hogy a képviselőtestületi ülések időpontján változtatni lenne célszerű. Javasolta, hogy a képviselő-testületi ülések időpontja 16 óra legyen. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok kötetlen beszélgetésén felmerült a testületi ülések időpontjának megváltoztatása, azonban nem került sor álláspont kialakítására, az előterjesztés pedig az eddigi szokásokra építve készült el. Elmondta, hogy jelenleg az SZMSZ nem tartalmazza az ülések időpontját, amennyiben ezt szeretné a képviselő-testület, úgy az előző napirendi pont tárgyalásánál kezdeményezhette volna, azonban a képviselő-testületi ülésen is lesz lehetősége a képviselőnek kezdeményezni ezt. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy a bizottsági és testületi üléseken jelen kell lenni azoknak az ügyintézőknek, akik a szakmai előkészítésben részt vesznek. A túlóra kifizetését a jogszabályok nem engedélyezik. Szabadidőt kiadni, viszont nem tud az ügyintézőknek a sok munka miatt. A képviselők esetében a jogszabály rendezi akként, hogy a munkáltató igényelheti az önkormányzattól és az önkormányzat köteles kifizetni a kiesebb munkaidőre jutó munkabért. Véleménye volt, hogy amikor képviselőnek indultak a jelenlévők, mindenki mérlegelte azt, hogy évente 6-6 alkalommal az üléseken meg kell jelenni. Elmondta, hogy szeretné, ha a testületi ülések a továbbra is 14 órakor kezdődnének, ha egyetért ezzel a bizottság és a testület. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, mely szerint javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének, a Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében meghatározandó rendes képviselő-testületi ülések 16 órai kezdetét. A javaslatot a bizottság tagjai 2 igen és 3 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 66/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervére.

7 120 Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében meghatározandó rendes képviselőtestületi ülések 16 órai kezdetét. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervéről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 67/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervére. Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervéről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: 3.) Előterjesztés a települési képviselők és Dr. Szerencsés István bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról polgármester szóló rendelet megalkotásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki:

8 121 - Elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján került a rendelet tervezet elkészítésre. Illetve a tanácsnok esetében a környező települések mintájára a bizottsági elnökkel megegyező tiszteletdíj van jelenleg a rendelet tervezetben. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 68/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: 4.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottsági Dr. Szerencsés István tagok részére laptop vásárlásról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján került az előterjesztés elkészítésre.

9 122 Süket Győző bizottsági tag véleménye volt, hogy a laptop helyett a tablet igaz, hogy kisebb, de olcsóbb, a különbözetből pedig támogatást nyújthatna az önkormányzat. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy a képviselő-testületi anyagok igen nagy terjedelműek, nem tudja, hogy a tablet ezen nagy fájlok fogadására és tárolására alkalmas-e. Kóródi Anikó Zsuzsanna véleménye volt hogy a laptophoz tartozzon internet elérhetőség is a képviselőknek. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a tabletnek nincs akkora memóriája, hogy éves szinten kiküldött anyagokat tudja kezelni. Továbbá nincs billentyűzete, nehéz írásra használni. Elmondta, hogy nem tudja, hogy a szövegszerkesztőt és táblázatkezelőt tudja-e kezelni a tablet. Süket Győző bizottsági tag elmondta, hogy a tablet memóriája bővíthető. Dér Katalin bizottsági tag véleménye volt, hogy a virtuális billentyűzetet nem biztos, hogy mindenki tudja kezelni, továbbá véleménye volt, hogy olyanra kell összeget áldozni, amit a ciklus végéig tudnak használni. Baranyi Sándor bizottsági elnök véleménye volt, hogy 5 évig kell használni, ő a laptop beszerzést támogatta. Botlik Tiborné jegyző az internet hozzáféréssel kapcsolatban elmondta, hogy ez pénzbeli juttatás, mely adóköteles. Kóródi Anikó Zsuzsanna bizottsági tag elmondta, hogy sokat utazik, neki szükséges van mobil internetre. Dér Katalin bizottsági tag elmondta, hogy -en kerül kiküldésre az anyag, azt minden képviselő letölti a saját laptopjára, így nem szükséges a mobil internet. Kóródi Anikó Zsuzsanna bizottsági tag elmondta, hogy egy képviselőnek nem csak annyi a feladata, hogy letölti az anyagokat, hanem kapcsolatot tart, információkat gyűjt, utána néz dolgoknak. Ez összetettebb feladat. Szerző Tiborné bizottsági tag véleménye volt, hogy éves szinten ez jelentős összeg, nem támogatja. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlása helyett tablet vásárlásra kerüljön sor. A javaslatot a bizottság tagjai 1 igen és 4 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 69/2014.(XI.25.) állásfoglalása:

10 123 A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlása helyett tablet vásárlásra kerüljön sor. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület és bizottsági tagok részére internet hozzáférést is biztosítson az Önkormányzat a laptop mellé. A javaslatot a bizottság tagjai 5 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 70/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület és bizottsági tagok részére internet hozzáférést biztosítson az Önkormányzat. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke harmadszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 71/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Képviselő-testületének a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról szóló előterjesztés

11 124 elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: 5.) Előterjesztés a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Dr. Szerencsés István Települések Önkormányzati Társulása vagyonának polgármester felosztásáról és Társulási megállapodást megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy az elmúlt években többször tárgyalta a képviselő-testület a társulás ügyeit. A társulás elvégezte a feladatát. A Társulási Tanácsi ülésen a vagyonfelosztást illetően kedvezőbb álláspont alakult ki, mint a társulási megállapodásban van. Ha a tagönkormányzatok képviselő-testületei meghozzák határozatukat, a társulást meg lehet szüntetni. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy ezt sikernek könyvelheti el az önkormányzat. Kérdése volt, hogy a vagyonfelosztásból mekkora összeg jut az önkormányzatnak, és mikor folyik be a számlájára az összeg, illetve további kérdése volt, hogy az AKTÍV-I Kft. a továbbiakban kívánja-e bérelni a Polgármesteri Hivatal helységét. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a társulás vagyonának felosztása eredményeként ~19 millió Ft illeti meg Jászdózsa Község Önkormányzatát. Amennyiben a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozataikban elfogadják a vagyonfelosztást, úgy az összegek átutalásra kerülhetnek az önkormányzatok részére. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy az AKTÍV-I Kft. nem tervezi a bérlemény elhagyását, a jövő évi költségvetésbe betervezhető a bérleti díj. Gyenes László bizottsági tag kérdése volt, hogy mennyi a bérleti díj. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezer Ft éves szinten a két helység. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy eddig a társulás cége használta a helységeket, ezért csak az üzemeltetési költségek jelentek meg a bérleti díjban, azonban a tulajdonos változás miatt, szükséges lesz a bérleti díj újra tárgyalása.

12 125 Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 72/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 73/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

13 126 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: 6.) Előterjesztés képviselői tiszteletdíj lemondásáról és Dr. Szerencsés István civil szervezetnek történő felajánlásról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag kérdése volt, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy másnak szeretné a támogatást adni időközben, erre nyílik-e lehetősége. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy amennyiben úgy dönt a képviselő, hogy másik civil szervezet javára kíván lemondani a tiszteletdíjáról, megteheti, azonban újra képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 74/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról. Képviselő-testületének a képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

14 127 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: 7.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének Dr. Szerencsés István megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet polgármester módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Bollók László pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendelet módosítás célja, hogy a céllal kapott támogatások, a társulás vagyonfelosztásából származó bevétel, a laptop beszerzés, többlet tiszteletdíj kiadásai átvezetésre kerüljenek a rendeleten. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 75/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

15 128 8./ Napirendi pont: 8.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról Dr. Szerencsés István szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon polgármester kívül helyezéséről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a rendelet megfelelően alá van támasztva. Az adó eltörlésével a lakosság terheit csökkentetné a képviselő-testület. Kérdése volt, hogy az adó eltörlésével az adótartozások is eltörlődnek-e. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az adótartozást nem lehet eltörölni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a kommunális adó a lakosságra nézve arányos teherviselés. A jövő évben nem biztos, hogy az állami finanszírozás olyan lesz, mint idén, működtetési probléma léphet fel az önkormányzatnál, és elképzelhető, hogy be kell vezetni új helyi adót. Az új adó bevezetése, pedig lehet, hogy csak egy adott réteget fog érinteni, nem lesz arányos a lakosság teherviselése. Véleménye volt, hogy korábban volt már a képviselőtestületnek adó eltörlésére irányuló felvetése, akkor a polgármester úr azt nem támogatta, most viszont ő kezdeményezi a kommunális adó eltörlését. Baranyi Sándor bizottsági elnök kérdése volt, hogy kormányzati szinten elmarasztalható lesze az önkormányzat, ha eltörlik a helyi adót. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a kormányzati szándékot nem ismeri, arra alapoz amit hall és lát. A kommunális adó az ő javaslatára került bevezetésre a településen, minden önkormányzati választásokat követően az adó mértékét megemelte a képviselőtestület. A település akkor olyan helyzetbe került a gázberuházás kapcsán, hogy hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Továbbá a pályázatok saját forrásának biztosításához is hitelfelvételre volt szükség. A hitelek tőke és kamatainak fedezete a kommunális adó bevétel volt év végén az adósságkonszolidáció megtörtént ban az önkormányzati normatív finanszírozás feladatfinanszírozásra tért át, az önkormányzat saját bevételeire a kötelező feladatok ellátására volt szükség, az állami finanszírozás kiegészítéseként. Jelenleg a feladatfinanszírozás kedvezőbb. Tiszta lelkiismerettel és felelősséggel meri kinyilvánítani azon véleményét, hogy el kell törölni a kommunális adót. Bízik abban, hogy a jelenlegi helyzet megmarad és nem romlik. Ha mégsem így alakul, akkor az önkormányzatnak többféle helyi adó bevezetésére van lehetősége, és ezt akkor fel kell vállalni. Véleménye volt, hogy az önkormányzat az ígéretét nem tartja be akkor, ha az adót nem arra fordítja, amire kérte a lakosságtól. Elmondta, hogy jövőre nem fog hiányozni a költségvetésből a kommunális adó bevétel. Már idén megvan ennek a fedezete.

16 129 Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy ~ 2 millió Ft adóhátralék van nyilvántartva, melynek beszedése folyamatban van. Ez többletbevételt jelent. A kommunális adó önként kivetett adó, nem törvény által előírt. Az önkormányzat adóerőképességének megállapításába nem is számítódik bele, ezért állami finanszírozás elvonást nem von maga után. Többletbevétel keletkezik a társulás megszűnéséből, valamint a beruházások kapcsán iparűzési adónál is keletkezik többletbevétel. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 76/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: 9.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012. Dr. Szerencsés István (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

17 130 Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy éveken keresztül kérte az önkormányzat a vállalkozók segítségét, az önkormányzatnak most lehetősége van könnyíteni a terheiken. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy 35 adózót érint, kivállalkozókat és őstermelőket támogatna a rendeletmódosítással a képviselő-testület. 335 ezer Ft évi adóbevétel kiesést jelentene. A szennyvíz és az ivóvízminőség javító projekt 2 milliárd forintos beruházás, melyből az önkormányzat ~ 4 millió Ft iparűzési adóbevételre számíthat. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy ezt gesztusértékűnek tartja, a kisvállalkozók megpróbálnak megélni, nem segélyekre nyújtják be igényüket. Elmondta, hogy örül a javaslatnak és bízik abban, hogy éveken keresztül fenn tudja tartani az önkormányzat ezt a kedvezményt. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 77/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: 10.) Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő Dr. Szerencsés István támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet polgármester elfogadására. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

18 131 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 78/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására. Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Dr. Szerencsés István János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy a tanulók elviekben támogatja az önkormányzat. Véleménye volt, hogy el kellene az önkormányzatnak gondolkodnia azon, hogy a későbbiekben a tehetséges gyermeknek tud-e anyagi támogatással is segíteni az önkormányzat.

19 132 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 79/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Képviselő-testületének a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 12./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a Bozóky János Általános Iskola tagintézmény vezetője személyesen kereste meg kérelmével. A támogatást november 1.-től a tanév végéig kérte. Elmondta, hogy jelenleg csak az idei évet tudja az önkormányzat kezelni, jövőre pedig a költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni a jövő évi támogatás lehetőségére. Javasolta, hogy az önkormányzat november és december hónapra 120 ezer Ft-al támogassa a költségvetéséből a kezdeményezést.

20 133 Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. Bollók László pénzügyi ügyintéző kérdése volt, hogy az iskolát vagy az egyesületet támogatná az önkormányzat. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a Jászberényi FC-vel kellene együttműködési megállapodást kötni, a képviselő-testületi ülésre meghívást kapott az intézményvezető, aki majd részletesen tájékoztatja a jelenlévőket. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy november 1-től december 31-ig Ft-al támogassa a Bozsik Programban résztvevő Bozóky János Általános Iskolában tanuló diákokat. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 80/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Bozsik programban résztvevő tanulók tagdíj átvállalásáról. Képviselő-testületének, hogy november 1-től december 31-ig Ft-al tagdíj átvállalással támogassa a Bozsik Programban résztvevő Bozóky János Általános Iskolában tanuló diákokat. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 13.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 13./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal Dr. Szerencsés István energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában polgármester megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 104 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 13-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 8-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 174 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. április 21-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 91 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 116 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A Községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 168 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. október 15-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. február 20- án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 81 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza polgármesteri iroda Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének december 28. napján 10,30 órakor

JEGYZŐKÖNYV. a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének december 28. napján 10,30 órakor JEGYZŐKÖNYV a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 28. napján 10,30 órakor a Szentesi Közös önkormányzati Hivatal Kistanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 841-2/2014. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 16-án órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 16-án órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ikt.szám:169 /2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 05-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről

Ikt.szám:169 /2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 05-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről Ikt.szám:169 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 05-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről 1 A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott közmeghallgatással egybekapcsolt rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Készült február 8.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Készült február 8.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. február 8.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2012. február 8.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben