J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti ív szerint. (A jegyzőkönyv az elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza, a lényegét foglalja össze.) Baranyi Sándor a bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelent meg, -, Baranyi Sándor a bizottság elnöke, Gyenes László, Szerző Tiborné, Dér Katalin és Süket Győző bizottsági tagok - így az ülést megnyitotta. Meghívottak: Dr. Szerencsés István polgármester megjelent Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester megjelent Bolyós Róbert képviselő nem jelent meg Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő megjelent Botlik Tiborné jegyző megjelent Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait, hogy a megjelent meghívottaknak a bizottság tagjai hozzászólási jogot biztosítanak-e? A bizottság tagjai a megjelent meghívottaknak 5 igen szavazattal hozzászólási jogot biztosítottak. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy plusz napirendi pontként kerüljenek felvételre az alábbi napirendek. 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. 13.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról.

2 115 Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más javaslat a napirend vonatkozóan? Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását a plusz napirendi pontok felvételével. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi Pénzügyi Bizottsági határozatot hozták. 31/2014. (XI.25.) határozata: A megtárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról. Bizottsága az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. Döntést igénylő előterjesztések: 1.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselőtestületének évi munkatervére. 3.) Előterjesztés a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. 4.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. 5.) Előterjesztés a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról és Társulási megállapodást megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. 6.) Előterjesztés képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról. 7.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3 116 8.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 9.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 10.) Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására. 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. 13.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Baranyi Sándor a bizottság elnöke javasolta jegyzőkönyv aláírónak Szerző Tiborné bizottsági tagot. A bizottság tagjai 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 32/2014. (XI.25.) határozata: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról. Bizottsága Szerző Tiborné bizottsági tagot megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 1.) pont tárgyalását kezdeményezte.

4 117 1./ Napirendi pont: 1.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési Dr. Szerencsés István szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet polgármester módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: Tájékozatta a jelenlévőket, hogy az SZMSZ rendelettervezetbe beépítésre került az előzetes egyeztetések alapján a sportügyi tanácsnok személye, valamint feladatköre. Továbbá elmondta, hogy a lakosság részéről igény lenne arra, hogy ismerjék a soros képviselő-testületi üléseken elhangzottakat, ezért a rendelettervezetbe szerepel, hogy kép- és hangfelvétel készüljön a rendes ülésekről. Elmondta, hogy fontos dolognak tartja, hogy a lakosság bármikor bármelyik ülést vissza tudja nézni. Elmondta továbbá, hogy amennyiben ezt támogatja a bizottság és a képviselő-testület, úgy a testületi ülés nagyobb felkészülést igényel. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy az ülések eddig is nyilvánosak voltak. A honlapon minden jegyzőkönyv megtalálható, minden információhoz hozzá tud jutni a lakosság. Véleménye volt, hogy az írott forma a biztos, a felvétel megvágható. Továbbá elmondta, hogy a megfelelő szakértelemmel és eszközzel a kép és hangfelvétel elkészítése jelentős kiadással jár, amatőr felvételt viszont nem tudja támogatni. Javasolta, hogy a kép és hangfelvétel ne készüljön a képviselő-testületi ülésekről, kerüljön ki a rendelettervezetből. Szerző Tiborné bizottsági tag elmondta, hogy támogatja a javaslatot. Véleménye volt, hogy olyan korban élünk, hogy megfelelő kamerával jó minőségű anyagot lehet feltenni az internetre. A lakosságnak pedig akkor lesz lehetősége megnézni, mikor ráér. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvános közzététele kötelező. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint, a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. a (1) a képviselő-testület nyilvános kép és hangfelvétel készül, melyet a község honlapján folyamatosan közzé kell tenni. kerüljön ki a tervezetből. A javaslatot a bizottság tagjai 1 igen és 4 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 64/2014.(XI.25.) állásfoglalása:

5 118 A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. a (1) a képviselő-testület nyilvános kép és hangfelvétel készül, melyet a község honlapján folyamatosan közzé kell tenni. kerüljön ki a tervezetből. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 65/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását rendelet tervezettel együtt Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: 2.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzata Dr. Szerencsés István

6 119 Képviselő-testületének évi munkatervére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a munkaterv az eddigi szokásoknak megfelelően készült el. A kötelező 6 rendes ülés került betervezésre. Elmondta, hogy szeretné elkerülni, hogy év közben sok rendkívüli ülést kelljen összehívni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy korábban volt szó arról, hogy a képviselőtestületi ülések időpontján változtatni lenne célszerű. Javasolta, hogy a képviselő-testületi ülések időpontja 16 óra legyen. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok kötetlen beszélgetésén felmerült a testületi ülések időpontjának megváltoztatása, azonban nem került sor álláspont kialakítására, az előterjesztés pedig az eddigi szokásokra építve készült el. Elmondta, hogy jelenleg az SZMSZ nem tartalmazza az ülések időpontját, amennyiben ezt szeretné a képviselő-testület, úgy az előző napirendi pont tárgyalásánál kezdeményezhette volna, azonban a képviselő-testületi ülésen is lesz lehetősége a képviselőnek kezdeményezni ezt. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy a bizottsági és testületi üléseken jelen kell lenni azoknak az ügyintézőknek, akik a szakmai előkészítésben részt vesznek. A túlóra kifizetését a jogszabályok nem engedélyezik. Szabadidőt kiadni, viszont nem tud az ügyintézőknek a sok munka miatt. A képviselők esetében a jogszabály rendezi akként, hogy a munkáltató igényelheti az önkormányzattól és az önkormányzat köteles kifizetni a kiesebb munkaidőre jutó munkabért. Véleménye volt, hogy amikor képviselőnek indultak a jelenlévők, mindenki mérlegelte azt, hogy évente 6-6 alkalommal az üléseken meg kell jelenni. Elmondta, hogy szeretné, ha a testületi ülések a továbbra is 14 órakor kezdődnének, ha egyetért ezzel a bizottság és a testület. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, mely szerint javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének, a Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében meghatározandó rendes képviselő-testületi ülések 16 órai kezdetét. A javaslatot a bizottság tagjai 2 igen és 3 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 66/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervére.

7 120 Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében meghatározandó rendes képviselőtestületi ülések 16 órai kezdetét. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervéről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 67/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervére. Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervéről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: 3.) Előterjesztés a települési képviselők és Dr. Szerencsés István bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról polgármester szóló rendelet megalkotásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki:

8 121 - Elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján került a rendelet tervezet elkészítésre. Illetve a tanácsnok esetében a környező települések mintájára a bizottsági elnökkel megegyező tiszteletdíj van jelenleg a rendelet tervezetben. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 68/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: 4.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottsági Dr. Szerencsés István tagok részére laptop vásárlásról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján került az előterjesztés elkészítésre.

9 122 Süket Győző bizottsági tag véleménye volt, hogy a laptop helyett a tablet igaz, hogy kisebb, de olcsóbb, a különbözetből pedig támogatást nyújthatna az önkormányzat. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy a képviselő-testületi anyagok igen nagy terjedelműek, nem tudja, hogy a tablet ezen nagy fájlok fogadására és tárolására alkalmas-e. Kóródi Anikó Zsuzsanna véleménye volt hogy a laptophoz tartozzon internet elérhetőség is a képviselőknek. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a tabletnek nincs akkora memóriája, hogy éves szinten kiküldött anyagokat tudja kezelni. Továbbá nincs billentyűzete, nehéz írásra használni. Elmondta, hogy nem tudja, hogy a szövegszerkesztőt és táblázatkezelőt tudja-e kezelni a tablet. Süket Győző bizottsági tag elmondta, hogy a tablet memóriája bővíthető. Dér Katalin bizottsági tag véleménye volt, hogy a virtuális billentyűzetet nem biztos, hogy mindenki tudja kezelni, továbbá véleménye volt, hogy olyanra kell összeget áldozni, amit a ciklus végéig tudnak használni. Baranyi Sándor bizottsági elnök véleménye volt, hogy 5 évig kell használni, ő a laptop beszerzést támogatta. Botlik Tiborné jegyző az internet hozzáféréssel kapcsolatban elmondta, hogy ez pénzbeli juttatás, mely adóköteles. Kóródi Anikó Zsuzsanna bizottsági tag elmondta, hogy sokat utazik, neki szükséges van mobil internetre. Dér Katalin bizottsági tag elmondta, hogy -en kerül kiküldésre az anyag, azt minden képviselő letölti a saját laptopjára, így nem szükséges a mobil internet. Kóródi Anikó Zsuzsanna bizottsági tag elmondta, hogy egy képviselőnek nem csak annyi a feladata, hogy letölti az anyagokat, hanem kapcsolatot tart, információkat gyűjt, utána néz dolgoknak. Ez összetettebb feladat. Szerző Tiborné bizottsági tag véleménye volt, hogy éves szinten ez jelentős összeg, nem támogatja. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlása helyett tablet vásárlásra kerüljön sor. A javaslatot a bizottság tagjai 1 igen és 4 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 69/2014.(XI.25.) állásfoglalása:

10 123 A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlása helyett tablet vásárlásra kerüljön sor. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület és bizottsági tagok részére internet hozzáférést is biztosítson az Önkormányzat a laptop mellé. A javaslatot a bizottság tagjai 5 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 70/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület és bizottsági tagok részére internet hozzáférést biztosítson az Önkormányzat. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke harmadszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 71/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Képviselő-testületének a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról szóló előterjesztés

11 124 elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: 5.) Előterjesztés a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Dr. Szerencsés István Települések Önkormányzati Társulása vagyonának polgármester felosztásáról és Társulási megállapodást megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy az elmúlt években többször tárgyalta a képviselő-testület a társulás ügyeit. A társulás elvégezte a feladatát. A Társulási Tanácsi ülésen a vagyonfelosztást illetően kedvezőbb álláspont alakult ki, mint a társulási megállapodásban van. Ha a tagönkormányzatok képviselő-testületei meghozzák határozatukat, a társulást meg lehet szüntetni. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy ezt sikernek könyvelheti el az önkormányzat. Kérdése volt, hogy a vagyonfelosztásból mekkora összeg jut az önkormányzatnak, és mikor folyik be a számlájára az összeg, illetve további kérdése volt, hogy az AKTÍV-I Kft. a továbbiakban kívánja-e bérelni a Polgármesteri Hivatal helységét. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a társulás vagyonának felosztása eredményeként ~19 millió Ft illeti meg Jászdózsa Község Önkormányzatát. Amennyiben a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozataikban elfogadják a vagyonfelosztást, úgy az összegek átutalásra kerülhetnek az önkormányzatok részére. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy az AKTÍV-I Kft. nem tervezi a bérlemény elhagyását, a jövő évi költségvetésbe betervezhető a bérleti díj. Gyenes László bizottsági tag kérdése volt, hogy mennyi a bérleti díj. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezer Ft éves szinten a két helység. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy eddig a társulás cége használta a helységeket, ezért csak az üzemeltetési költségek jelentek meg a bérleti díjban, azonban a tulajdonos változás miatt, szükséges lesz a bérleti díj újra tárgyalása.

12 125 Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 72/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 73/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

13 126 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: 6.) Előterjesztés képviselői tiszteletdíj lemondásáról és Dr. Szerencsés István civil szervezetnek történő felajánlásról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag kérdése volt, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy másnak szeretné a támogatást adni időközben, erre nyílik-e lehetősége. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy amennyiben úgy dönt a képviselő, hogy másik civil szervezet javára kíván lemondani a tiszteletdíjáról, megteheti, azonban újra képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 74/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról. Képviselő-testületének a képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

14 127 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: 7.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének Dr. Szerencsés István megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet polgármester módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Bollók László pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendelet módosítás célja, hogy a céllal kapott támogatások, a társulás vagyonfelosztásából származó bevétel, a laptop beszerzés, többlet tiszteletdíj kiadásai átvezetésre kerüljenek a rendeleten. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 75/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

15 128 8./ Napirendi pont: 8.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról Dr. Szerencsés István szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon polgármester kívül helyezéséről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a rendelet megfelelően alá van támasztva. Az adó eltörlésével a lakosság terheit csökkentetné a képviselő-testület. Kérdése volt, hogy az adó eltörlésével az adótartozások is eltörlődnek-e. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az adótartozást nem lehet eltörölni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a kommunális adó a lakosságra nézve arányos teherviselés. A jövő évben nem biztos, hogy az állami finanszírozás olyan lesz, mint idén, működtetési probléma léphet fel az önkormányzatnál, és elképzelhető, hogy be kell vezetni új helyi adót. Az új adó bevezetése, pedig lehet, hogy csak egy adott réteget fog érinteni, nem lesz arányos a lakosság teherviselése. Véleménye volt, hogy korábban volt már a képviselőtestületnek adó eltörlésére irányuló felvetése, akkor a polgármester úr azt nem támogatta, most viszont ő kezdeményezi a kommunális adó eltörlését. Baranyi Sándor bizottsági elnök kérdése volt, hogy kormányzati szinten elmarasztalható lesze az önkormányzat, ha eltörlik a helyi adót. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a kormányzati szándékot nem ismeri, arra alapoz amit hall és lát. A kommunális adó az ő javaslatára került bevezetésre a településen, minden önkormányzati választásokat követően az adó mértékét megemelte a képviselőtestület. A település akkor olyan helyzetbe került a gázberuházás kapcsán, hogy hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Továbbá a pályázatok saját forrásának biztosításához is hitelfelvételre volt szükség. A hitelek tőke és kamatainak fedezete a kommunális adó bevétel volt év végén az adósságkonszolidáció megtörtént ban az önkormányzati normatív finanszírozás feladatfinanszírozásra tért át, az önkormányzat saját bevételeire a kötelező feladatok ellátására volt szükség, az állami finanszírozás kiegészítéseként. Jelenleg a feladatfinanszírozás kedvezőbb. Tiszta lelkiismerettel és felelősséggel meri kinyilvánítani azon véleményét, hogy el kell törölni a kommunális adót. Bízik abban, hogy a jelenlegi helyzet megmarad és nem romlik. Ha mégsem így alakul, akkor az önkormányzatnak többféle helyi adó bevezetésére van lehetősége, és ezt akkor fel kell vállalni. Véleménye volt, hogy az önkormányzat az ígéretét nem tartja be akkor, ha az adót nem arra fordítja, amire kérte a lakosságtól. Elmondta, hogy jövőre nem fog hiányozni a költségvetésből a kommunális adó bevétel. Már idén megvan ennek a fedezete.

16 129 Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy ~ 2 millió Ft adóhátralék van nyilvántartva, melynek beszedése folyamatban van. Ez többletbevételt jelent. A kommunális adó önként kivetett adó, nem törvény által előírt. Az önkormányzat adóerőképességének megállapításába nem is számítódik bele, ezért állami finanszírozás elvonást nem von maga után. Többletbevétel keletkezik a társulás megszűnéséből, valamint a beruházások kapcsán iparűzési adónál is keletkezik többletbevétel. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 76/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: 9.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012. Dr. Szerencsés István (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

17 130 Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy éveken keresztül kérte az önkormányzat a vállalkozók segítségét, az önkormányzatnak most lehetősége van könnyíteni a terheiken. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy 35 adózót érint, kivállalkozókat és őstermelőket támogatna a rendeletmódosítással a képviselő-testület. 335 ezer Ft évi adóbevétel kiesést jelentene. A szennyvíz és az ivóvízminőség javító projekt 2 milliárd forintos beruházás, melyből az önkormányzat ~ 4 millió Ft iparűzési adóbevételre számíthat. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy ezt gesztusértékűnek tartja, a kisvállalkozók megpróbálnak megélni, nem segélyekre nyújtják be igényüket. Elmondta, hogy örül a javaslatnak és bízik abban, hogy éveken keresztül fenn tudja tartani az önkormányzat ezt a kedvezményt. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 77/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: 10.) Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő Dr. Szerencsés István támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet polgármester elfogadására. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

18 131 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 78/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására. Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Dr. Szerencsés István János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy a tanulók elviekben támogatja az önkormányzat. Véleménye volt, hogy el kellene az önkormányzatnak gondolkodnia azon, hogy a későbbiekben a tehetséges gyermeknek tud-e anyagi támogatással is segíteni az önkormányzat.

19 132 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 79/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Képviselő-testületének a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 12./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a Bozóky János Általános Iskola tagintézmény vezetője személyesen kereste meg kérelmével. A támogatást november 1.-től a tanév végéig kérte. Elmondta, hogy jelenleg csak az idei évet tudja az önkormányzat kezelni, jövőre pedig a költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni a jövő évi támogatás lehetőségére. Javasolta, hogy az önkormányzat november és december hónapra 120 ezer Ft-al támogassa a költségvetéséből a kezdeményezést.

20 133 Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. Bollók László pénzügyi ügyintéző kérdése volt, hogy az iskolát vagy az egyesületet támogatná az önkormányzat. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a Jászberényi FC-vel kellene együttműködési megállapodást kötni, a képviselő-testületi ülésre meghívást kapott az intézményvezető, aki majd részletesen tájékoztatja a jelenlévőket. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy november 1-től december 31-ig Ft-al támogassa a Bozsik Programban résztvevő Bozóky János Általános Iskolában tanuló diákokat. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 80/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Bozsik programban résztvevő tanulók tagdíj átvállalásáról. Képviselő-testületének, hogy november 1-től december 31-ig Ft-al tagdíj átvállalással támogassa a Bozsik Programban résztvevő Bozóky János Általános Iskolában tanuló diákokat. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 13.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 13./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal Dr. Szerencsés István energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában polgármester megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki:

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben