J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti ív szerint. (A jegyzőkönyv az elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza, a lényegét foglalja össze.) Baranyi Sándor a bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelent meg, -, Baranyi Sándor a bizottság elnöke, Gyenes László, Szerző Tiborné, Dér Katalin és Süket Győző bizottsági tagok - így az ülést megnyitotta. Meghívottak: Dr. Szerencsés István polgármester megjelent Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester megjelent Bolyós Róbert képviselő nem jelent meg Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő megjelent Botlik Tiborné jegyző megjelent Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait, hogy a megjelent meghívottaknak a bizottság tagjai hozzászólási jogot biztosítanak-e? A bizottság tagjai a megjelent meghívottaknak 5 igen szavazattal hozzászólási jogot biztosítottak. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy plusz napirendi pontként kerüljenek felvételre az alábbi napirendek. 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. 13.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról.

2 115 Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más javaslat a napirend vonatkozóan? Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását a plusz napirendi pontok felvételével. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi Pénzügyi Bizottsági határozatot hozták. 31/2014. (XI.25.) határozata: A megtárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról. Bizottsága az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. Döntést igénylő előterjesztések: 1.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselőtestületének évi munkatervére. 3.) Előterjesztés a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. 4.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. 5.) Előterjesztés a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról és Társulási megállapodást megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. 6.) Előterjesztés képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról. 7.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3 116 8.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 9.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 10.) Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására. 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. 13.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Baranyi Sándor a bizottság elnöke javasolta jegyzőkönyv aláírónak Szerző Tiborné bizottsági tagot. A bizottság tagjai 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 32/2014. (XI.25.) határozata: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról. Bizottsága Szerző Tiborné bizottsági tagot megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 1.) pont tárgyalását kezdeményezte.

4 117 1./ Napirendi pont: 1.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési Dr. Szerencsés István szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet polgármester módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: Tájékozatta a jelenlévőket, hogy az SZMSZ rendelettervezetbe beépítésre került az előzetes egyeztetések alapján a sportügyi tanácsnok személye, valamint feladatköre. Továbbá elmondta, hogy a lakosság részéről igény lenne arra, hogy ismerjék a soros képviselő-testületi üléseken elhangzottakat, ezért a rendelettervezetbe szerepel, hogy kép- és hangfelvétel készüljön a rendes ülésekről. Elmondta, hogy fontos dolognak tartja, hogy a lakosság bármikor bármelyik ülést vissza tudja nézni. Elmondta továbbá, hogy amennyiben ezt támogatja a bizottság és a képviselő-testület, úgy a testületi ülés nagyobb felkészülést igényel. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy az ülések eddig is nyilvánosak voltak. A honlapon minden jegyzőkönyv megtalálható, minden információhoz hozzá tud jutni a lakosság. Véleménye volt, hogy az írott forma a biztos, a felvétel megvágható. Továbbá elmondta, hogy a megfelelő szakértelemmel és eszközzel a kép és hangfelvétel elkészítése jelentős kiadással jár, amatőr felvételt viszont nem tudja támogatni. Javasolta, hogy a kép és hangfelvétel ne készüljön a képviselő-testületi ülésekről, kerüljön ki a rendelettervezetből. Szerző Tiborné bizottsági tag elmondta, hogy támogatja a javaslatot. Véleménye volt, hogy olyan korban élünk, hogy megfelelő kamerával jó minőségű anyagot lehet feltenni az internetre. A lakosságnak pedig akkor lesz lehetősége megnézni, mikor ráér. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvános közzététele kötelező. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint, a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. a (1) a képviselő-testület nyilvános kép és hangfelvétel készül, melyet a község honlapján folyamatosan közzé kell tenni. kerüljön ki a tervezetből. A javaslatot a bizottság tagjai 1 igen és 4 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 64/2014.(XI.25.) állásfoglalása:

5 118 A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. a (1) a képviselő-testület nyilvános kép és hangfelvétel készül, melyet a község honlapján folyamatosan közzé kell tenni. kerüljön ki a tervezetből. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 65/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását rendelet tervezettel együtt Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: 2.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzata Dr. Szerencsés István

6 119 Képviselő-testületének évi munkatervére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a munkaterv az eddigi szokásoknak megfelelően készült el. A kötelező 6 rendes ülés került betervezésre. Elmondta, hogy szeretné elkerülni, hogy év közben sok rendkívüli ülést kelljen összehívni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy korábban volt szó arról, hogy a képviselőtestületi ülések időpontján változtatni lenne célszerű. Javasolta, hogy a képviselő-testületi ülések időpontja 16 óra legyen. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok kötetlen beszélgetésén felmerült a testületi ülések időpontjának megváltoztatása, azonban nem került sor álláspont kialakítására, az előterjesztés pedig az eddigi szokásokra építve készült el. Elmondta, hogy jelenleg az SZMSZ nem tartalmazza az ülések időpontját, amennyiben ezt szeretné a képviselő-testület, úgy az előző napirendi pont tárgyalásánál kezdeményezhette volna, azonban a képviselő-testületi ülésen is lesz lehetősége a képviselőnek kezdeményezni ezt. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy a bizottsági és testületi üléseken jelen kell lenni azoknak az ügyintézőknek, akik a szakmai előkészítésben részt vesznek. A túlóra kifizetését a jogszabályok nem engedélyezik. Szabadidőt kiadni, viszont nem tud az ügyintézőknek a sok munka miatt. A képviselők esetében a jogszabály rendezi akként, hogy a munkáltató igényelheti az önkormányzattól és az önkormányzat köteles kifizetni a kiesebb munkaidőre jutó munkabért. Véleménye volt, hogy amikor képviselőnek indultak a jelenlévők, mindenki mérlegelte azt, hogy évente 6-6 alkalommal az üléseken meg kell jelenni. Elmondta, hogy szeretné, ha a testületi ülések a továbbra is 14 órakor kezdődnének, ha egyetért ezzel a bizottság és a testület. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, mely szerint javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének, a Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében meghatározandó rendes képviselő-testületi ülések 16 órai kezdetét. A javaslatot a bizottság tagjai 2 igen és 3 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 66/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervére.

7 120 Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében meghatározandó rendes képviselőtestületi ülések 16 órai kezdetét. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervéről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 67/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervére. Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervéről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: 3.) Előterjesztés a települési képviselők és Dr. Szerencsés István bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról polgármester szóló rendelet megalkotásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki:

8 121 - Elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján került a rendelet tervezet elkészítésre. Illetve a tanácsnok esetében a környező települések mintájára a bizottsági elnökkel megegyező tiszteletdíj van jelenleg a rendelet tervezetben. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 68/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: 4.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottsági Dr. Szerencsés István tagok részére laptop vásárlásról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján került az előterjesztés elkészítésre.

9 122 Süket Győző bizottsági tag véleménye volt, hogy a laptop helyett a tablet igaz, hogy kisebb, de olcsóbb, a különbözetből pedig támogatást nyújthatna az önkormányzat. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy a képviselő-testületi anyagok igen nagy terjedelműek, nem tudja, hogy a tablet ezen nagy fájlok fogadására és tárolására alkalmas-e. Kóródi Anikó Zsuzsanna véleménye volt hogy a laptophoz tartozzon internet elérhetőség is a képviselőknek. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a tabletnek nincs akkora memóriája, hogy éves szinten kiküldött anyagokat tudja kezelni. Továbbá nincs billentyűzete, nehéz írásra használni. Elmondta, hogy nem tudja, hogy a szövegszerkesztőt és táblázatkezelőt tudja-e kezelni a tablet. Süket Győző bizottsági tag elmondta, hogy a tablet memóriája bővíthető. Dér Katalin bizottsági tag véleménye volt, hogy a virtuális billentyűzetet nem biztos, hogy mindenki tudja kezelni, továbbá véleménye volt, hogy olyanra kell összeget áldozni, amit a ciklus végéig tudnak használni. Baranyi Sándor bizottsági elnök véleménye volt, hogy 5 évig kell használni, ő a laptop beszerzést támogatta. Botlik Tiborné jegyző az internet hozzáféréssel kapcsolatban elmondta, hogy ez pénzbeli juttatás, mely adóköteles. Kóródi Anikó Zsuzsanna bizottsági tag elmondta, hogy sokat utazik, neki szükséges van mobil internetre. Dér Katalin bizottsági tag elmondta, hogy -en kerül kiküldésre az anyag, azt minden képviselő letölti a saját laptopjára, így nem szükséges a mobil internet. Kóródi Anikó Zsuzsanna bizottsági tag elmondta, hogy egy képviselőnek nem csak annyi a feladata, hogy letölti az anyagokat, hanem kapcsolatot tart, információkat gyűjt, utána néz dolgoknak. Ez összetettebb feladat. Szerző Tiborné bizottsági tag véleménye volt, hogy éves szinten ez jelentős összeg, nem támogatja. Sándor a bizottság elnöke először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlása helyett tablet vásárlásra kerüljön sor. A javaslatot a bizottság tagjai 1 igen és 4 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi 69/2014.(XI.25.) állásfoglalása:

10 123 A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlása helyett tablet vásárlásra kerüljön sor. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület és bizottsági tagok részére internet hozzáférést is biztosítson az Önkormányzat a laptop mellé. A javaslatot a bizottság tagjai 5 nem szavazattal nem fogadták el, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 70/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Bizottsága nem javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület és bizottsági tagok részére internet hozzáférést biztosítson az Önkormányzat. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke harmadszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadták, és az alábbi Pénzügyi Bizottsági állásfoglalást hozták: 71/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról. Képviselő-testületének a képviselő-testület és bizottsági tagok részére laptop vásárlásról szóló előterjesztés

11 124 elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: 5.) Előterjesztés a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Dr. Szerencsés István Települések Önkormányzati Társulása vagyonának polgármester felosztásáról és Társulási megállapodást megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy az elmúlt években többször tárgyalta a képviselő-testület a társulás ügyeit. A társulás elvégezte a feladatát. A Társulási Tanácsi ülésen a vagyonfelosztást illetően kedvezőbb álláspont alakult ki, mint a társulási megállapodásban van. Ha a tagönkormányzatok képviselő-testületei meghozzák határozatukat, a társulást meg lehet szüntetni. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy ezt sikernek könyvelheti el az önkormányzat. Kérdése volt, hogy a vagyonfelosztásból mekkora összeg jut az önkormányzatnak, és mikor folyik be a számlájára az összeg, illetve további kérdése volt, hogy az AKTÍV-I Kft. a továbbiakban kívánja-e bérelni a Polgármesteri Hivatal helységét. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a társulás vagyonának felosztása eredményeként ~19 millió Ft illeti meg Jászdózsa Község Önkormányzatát. Amennyiben a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozataikban elfogadják a vagyonfelosztást, úgy az összegek átutalásra kerülhetnek az önkormányzatok részére. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy az AKTÍV-I Kft. nem tervezi a bérlemény elhagyását, a jövő évi költségvetésbe betervezhető a bérleti díj. Gyenes László bizottsági tag kérdése volt, hogy mennyi a bérleti díj. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezer Ft éves szinten a két helység. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy eddig a társulás cége használta a helységeket, ezért csak az üzemeltetési költségek jelentek meg a bérleti díjban, azonban a tulajdonos változás miatt, szükséges lesz a bérleti díj újra tárgyalása.

12 125 Sándor a bizottság elnöke először javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 72/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke másodszor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 73/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

13 126 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: 6.) Előterjesztés képviselői tiszteletdíj lemondásáról és Dr. Szerencsés István civil szervezetnek történő felajánlásról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag kérdése volt, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy másnak szeretné a támogatást adni időközben, erre nyílik-e lehetősége. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy amennyiben úgy dönt a képviselő, hogy másik civil szervezet javára kíván lemondani a tiszteletdíjáról, megteheti, azonban újra képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 74/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról. Képviselő-testületének a képviselői tiszteletdíj lemondásáról és civil szervezetnek történő felajánlásról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

14 127 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: 7.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének Dr. Szerencsés István megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet polgármester módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Bollók László pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendelet módosítás célja, hogy a céllal kapott támogatások, a társulás vagyonfelosztásából származó bevétel, a laptop beszerzés, többlet tiszteletdíj kiadásai átvezetésre kerüljenek a rendeleten. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 75/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014.( II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

15 128 8./ Napirendi pont: 8.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról Dr. Szerencsés István szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon polgármester kívül helyezéséről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a rendelet megfelelően alá van támasztva. Az adó eltörlésével a lakosság terheit csökkentetné a képviselő-testület. Kérdése volt, hogy az adó eltörlésével az adótartozások is eltörlődnek-e. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az adótartozást nem lehet eltörölni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a kommunális adó a lakosságra nézve arányos teherviselés. A jövő évben nem biztos, hogy az állami finanszírozás olyan lesz, mint idén, működtetési probléma léphet fel az önkormányzatnál, és elképzelhető, hogy be kell vezetni új helyi adót. Az új adó bevezetése, pedig lehet, hogy csak egy adott réteget fog érinteni, nem lesz arányos a lakosság teherviselése. Véleménye volt, hogy korábban volt már a képviselőtestületnek adó eltörlésére irányuló felvetése, akkor a polgármester úr azt nem támogatta, most viszont ő kezdeményezi a kommunális adó eltörlését. Baranyi Sándor bizottsági elnök kérdése volt, hogy kormányzati szinten elmarasztalható lesze az önkormányzat, ha eltörlik a helyi adót. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a kormányzati szándékot nem ismeri, arra alapoz amit hall és lát. A kommunális adó az ő javaslatára került bevezetésre a településen, minden önkormányzati választásokat követően az adó mértékét megemelte a képviselőtestület. A település akkor olyan helyzetbe került a gázberuházás kapcsán, hogy hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Továbbá a pályázatok saját forrásának biztosításához is hitelfelvételre volt szükség. A hitelek tőke és kamatainak fedezete a kommunális adó bevétel volt év végén az adósságkonszolidáció megtörtént ban az önkormányzati normatív finanszírozás feladatfinanszírozásra tért át, az önkormányzat saját bevételeire a kötelező feladatok ellátására volt szükség, az állami finanszírozás kiegészítéseként. Jelenleg a feladatfinanszírozás kedvezőbb. Tiszta lelkiismerettel és felelősséggel meri kinyilvánítani azon véleményét, hogy el kell törölni a kommunális adót. Bízik abban, hogy a jelenlegi helyzet megmarad és nem romlik. Ha mégsem így alakul, akkor az önkormányzatnak többféle helyi adó bevezetésére van lehetősége, és ezt akkor fel kell vállalni. Véleménye volt, hogy az önkormányzat az ígéretét nem tartja be akkor, ha az adót nem arra fordítja, amire kérte a lakosságtól. Elmondta, hogy jövőre nem fog hiányozni a költségvetésből a kommunális adó bevétel. Már idén megvan ennek a fedezete.

16 129 Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy ~ 2 millió Ft adóhátralék van nyilvántartva, melynek beszedése folyamatban van. Ez többletbevételt jelent. A kommunális adó önként kivetett adó, nem törvény által előírt. Az önkormányzat adóerőképességének megállapításába nem is számítódik bele, ezért állami finanszírozás elvonást nem von maga után. Többletbevétel keletkezik a társulás megszűnéséből, valamint a beruházások kapcsán iparűzési adónál is keletkezik többletbevétel. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 76/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: 9.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012. Dr. Szerencsés István (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

17 130 Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy éveken keresztül kérte az önkormányzat a vállalkozók segítségét, az önkormányzatnak most lehetősége van könnyíteni a terheiken. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy 35 adózót érint, kivállalkozókat és őstermelőket támogatna a rendeletmódosítással a képviselő-testület. 335 ezer Ft évi adóbevétel kiesést jelentene. A szennyvíz és az ivóvízminőség javító projekt 2 milliárd forintos beruházás, melyből az önkormányzat ~ 4 millió Ft iparűzési adóbevételre számíthat. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy ezt gesztusértékűnek tartja, a kisvállalkozók megpróbálnak megélni, nem segélyekre nyújtják be igényüket. Elmondta, hogy örül a javaslatnak és bízik abban, hogy éveken keresztül fenn tudja tartani az önkormányzat ezt a kedvezményt. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 77/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: 10.) Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő Dr. Szerencsés István támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet polgármester elfogadására. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

18 131 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 78/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására. Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: 11.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Dr. Szerencsés István János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy a tanulók elviekben támogatja az önkormányzat. Véleménye volt, hogy el kellene az önkormányzatnak gondolkodnia azon, hogy a későbbiekben a tehetséges gyermeknek tud-e anyagi támogatással is segíteni az önkormányzat.

19 132 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 79/2014.(XI.25.) állásfoglalása: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Képviselő-testületének a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 12./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés a Bozsik program működési támogatására. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Elmondta, hogy a Bozóky János Általános Iskola tagintézmény vezetője személyesen kereste meg kérelmével. A támogatást november 1.-től a tanév végéig kérte. Elmondta, hogy jelenleg csak az idei évet tudja az önkormányzat kezelni, jövőre pedig a költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni a jövő évi támogatás lehetőségére. Javasolta, hogy az önkormányzat november és december hónapra 120 ezer Ft-al támogassa a költségvetéséből a kezdeményezést.

20 133 Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. Bollók László pénzügyi ügyintéző kérdése volt, hogy az iskolát vagy az egyesületet támogatná az önkormányzat. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a Jászberényi FC-vel kellene együttműködési megállapodást kötni, a képviselő-testületi ülésre meghívást kapott az intézményvezető, aki majd részletesen tájékoztatja a jelenlévőket. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy november 1-től december 31-ig Ft-al támogassa a Bozsik Programban résztvevő Bozóky János Általános Iskolában tanuló diákokat. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 80/2014.(XI.25.) állásfoglalása: Bozsik programban résztvevő tanulók tagdíj átvállalásáról. Képviselő-testületének, hogy november 1-től december 31-ig Ft-al tagdíj átvállalással támogassa a Bozsik Programban résztvevő Bozóky János Általános Iskolában tanuló diákokat. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 13.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 13./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés az CEC-Easy Construct Konzorciummal Dr. Szerencsés István energia hatékonysági beruházás és pályázat tárgyában polgármester megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 174 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. április 21-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 91 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 168 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. október 15-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. február 20- án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 81 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza polgármesteri iroda Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott közmeghallgatással egybekapcsolt rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZOKONYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5.. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.02.27-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. 1 Az ülés helye: Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben