J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Gombás Béla, Keszei Szabolcs, Maráczi Péterné, Molnár Gábor képviselők ( 5 fő ) Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző, Varga Csabáné a Helyi Választási Bizottság elnöke Vargyai Vimos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, mivel azon valamennyi képviselő-testületi tag megjelent. Az alakuló ülést megnyitotta. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az alakuló ülés napirendjét a meghívóban megjelölt napirendi pontokkal fogadják el. Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alakuló ülés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal elfogadta: NAPIRENDEK 1.) A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 2.) A megválasztott települési képviselők eskütétele 3.) A polgármester eskütétele 4.) A polgármester programjának ismertetése 5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 6.) Alpolgármester megválasztása 7.) Alpolgármester eskütétele 8.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 9.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 10.) Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára A képviselő-testület tagjai ezután rátértek a napirendek tárgyalására az alábbiak szerint: 1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Varga Csabáné a Helyi Választási Bizottság elnöke Vargyai Vilmos polgármester felkérte Varga Csabánét, a Helyi Választási Bizottság elnökét a október 12-én megtartott önkormányzati választás eredményének ismertetésére. Varga Csabáné ismertette a október 12-re kitűzött helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét. ( A tájékoztató szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva ) Ez után gratulált Vargyai Vilmos polgármester Úrnak és az újonnan megválasztott képviselőtestület tagjainak a választáson elért eredményükhöz, és munkájukhoz további sok sikert kívánt. Vargyai Vilmos polgármester megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját.

2 2.). napirend A megválasztott települési képviselők eskütétele Esküvevő: Vargyai Vilmos polgármester Eskütevők: képviselők Vargyai Vilmos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX: törvény 28..(2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt esküt tesz, és erről okmányt ír alá. Ez után kérte a képviselőket, hogy álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét. A képviselők Vargyai Vilmos polgármester előolvasása alapján letették az alábbi szövegű esküt: Esküszöveg: Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat Uraiújfalu település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Az eskü letételét követően a képviselők ABC sorrendben aláírták az esküokmányokat. 3.) napirend Polgármester eskütétele Esküvevő: Molnár Gábor korelnök Eskütevő: polgármester dr. Husz Norina jegyző ismertette, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 63. -a szerint a polgármesternek a megválasztását követően esküt kell tennie a képviselő-testület előtt, és erről esküokmányt kell aláírnia. Molnár Gábor képviselő, az alakuló ülés korelnöke ez után felkérte Vargyai Vilmos polgármestert, hogy álljon fel, és a képviselő-testület előtt tegye le az esküt, mondja utána az eskü szövegét. Molnár Gábor korelnök előolvasása alapján Vargyai Vilmos polgármester letette az alábbi szövegű esküt: Esküszöveg: Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Uraiújfalu település fejlődésének előmozdítása

3 érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Az eskü letételét követően a polgármester aláírta az esküokmányt. 4.) napirend A polgármester programjának ismertetése Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a HVB elnökét, a meghívottakat és a jelenlévőket. Minden megválasztott nevében megköszönte a választáson résztvevőknek, hogy éltek a lehetőséggel és október 12-én leadták szavazataikat a jelöltekre. Ez után ismertette programját. ( A program szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva ) 5.) napirend A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva ) Dr. Husz Norina jegyző elmondta, hogy a polgármesteri illetmény/tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása az alakuló ülés kötelező napirendje, ezekről az ügyekről a testületnek határozatot kell hoznia a törvényes rendelkezések keretei között. A polgármester illetménye/tiszteletdíja, költségtérítése közérdekű adat, zárt ülésen nem tárgyalható. A polgármester illetményét, tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, amennyiben ismételten a korábbi polgármestert választották meg. Az illetmény/tiszteletdíj és a költségtérítés juttatásának kezdő időpontja a választás napja, azaz október hó 12. napja. A napirend kapcsán a polgármesternek be kell jelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt minősített többséggel. Nem törvénysértő, ha a polgármester bejelenti érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban, ilyen esetben nem kell határozni a kizárásról. Vargyai Vilmos polgármester kijelentette, hogy saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban. Az ülés további vezetésére felkérte Molnár Gábor korelnököt, aki a felkérést elfogadta Ezután Vargyai Vilmos polgármester elhagyta az ülés helyszínét. A jelen lévő, a napirend tárgyalásában és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. Molnár Gábor korelnök átvette az ülés vezetését. Felkérte a jegyzőt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetésére. dr. Husz Norina jegyző: A képviselő-testületnek az alakuló ülésén kell döntést hoznia a polgármester illetménye és költségtérítése összegének megállapításáról. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó szabályokat a Magyarország

4 helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71.. (2), (4) és (5) bekezdései tartalmazzák. Az Mötv 71. (3) bekezdés a.) pontja alapján az 501 és 1500 fő közötti lakosságszámú település főállású polgármestere a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény a szerint megállapított illetménye 40 %- nak megfelelő összegű illetményre, valamint ennek az összegnek a 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján a helyettes államtitkár illetménye Ft ( Ft köztisztviselői illetményalap x 9 szorzó = Ft alapilletmény, az alapilletmény 50 %-ának megfelelő összegű Ft illetménypótlék, valamint az alapilletmény 65 %-ának megfelelő összegű Ft vezetői pótlék) Az 501 és 1500 fő közötti lakosságszámú település főállású polgármestere illetménye ennek megfelelően havi bruttó Ft, a költségtérítés összege pedig Ft. A továbbiakban ismertette, hogy a Mötv. nem szabályozza azt, hogy a tiszteletdíj megállapítására ki tesz javaslatot. Ezt a korelnök vagy más képviselő is megteheti. Esetünkben az ülés vezetésére felkért Molnár Gábor korelnök képviselő teszi meg a javaslatot. Ismertette továbbá, hogy a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj, költségtérítés esetében a törvény kogens szabályokat tartalmaz, melyektől eltérni nem lehet. Molnár Gábor korelnök megköszönte a tájékoztatást, majd ismertette a polgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó előterjesztéseket. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, javaslatuk, hozzászólásuk. Kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt. Molnár Gábor korelnök ez után a napirend ezen részének tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vargyai Vilmos főállású polgármester illetményét havi bruttó Ft összegben állapítja meg október 12. napjától kezdődően. Molnár Gábor korelnök ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A korelnök ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 104 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vargyai Vilmos főállású polgármester illetményét havi bruttó Ft összegben állapítja meg október 12. napjától kezdődően. Határidő: azonnal ill. folyamatos Molnár Gábor korelnök ez után az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot

5 ismertette: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vargyai Vilmos főállású polgármester részére október 12. napjától a havi illetménye 15 %-nak megfelelő, Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg. Molnár Gábor korelnök ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A korelnök ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 105 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vargyai Vilmos főállású polgármester részére október 12. napjától a havi illetménye 15 %-nak megfelelő, Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg. Határidő: azonnal ill. folyamatos Vargyai Vilmos polgármester visszatért az ülésterembe. Az ülésteremben jelen levő és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma a továbbiakban 5 fő. Vargyai Vilmos polgármester átvette az ülés vezetését Molnár Gábor korelnöktől. 6.) napirend Alpolgármester megválasztása Előadó: Vargyai Vilmos polgármester a.)ügyrendi bizottság megválasztása az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásának lebonyolításához Vargyai Vilmos polgármester: Az SZMSZ ről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza az alapvető szabályokat a képviselő-testület működésével kapcsolatban. Ide tartozik többek között az alpolgármesterek számáról illetve a bizottságok számáról és összetételéről szóló rendelkezés. Jelenleg a polgármester mellett egy alpolgármester tevékenykedik, és a képviselő-testületnek egy állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság. A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az SZMSZ szerint: a.) Vizsgálja a képviselők megbízatásának törvényességét. b.)megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit és erről jelentést ad az önkormányzatnak. c.) Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

6 d.) Vizsgálja, nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők, a polgármester és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát. e.) Javaslatot tesz a polgármester tiszteletdíjának megállapítására, bérfejlesztésére. Az Ügyrendi Bizottság jelenleg 3 fős. Vargyai Vilmos polgármester ez után javaslatot tett az ügyrendi bizottság tagjára és egyben elnökére Molnár Gábor képviselő személyében. Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e, továbbá kéri-e a zárt ülésen történő döntéshozatalt? Molnár Gábor képviselő kijelentette, hogy a jelölést elfogadja, és nem kéri zárt ülés tartását. Kijelentette, hogy saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban, ezután elhagyta az ülés helyszínét. A jelen lévő, a napirend tárgyalásában és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy a javaslatnak megfelelően szavazzanak a bizottság tagjának és egyben elnökének megválasztásáról. Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 106 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyrendi bizottság tagjának és egyben elnökének Molnár Gábor képviselőt megválasztotta. Határidő: azonnal A határozathozatalt követően Molnár Gábor képviselő visszatért a terembe és bekapcsolódott az ülés munkájába. Vargyai Vilmos polgármester javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság további tagjára Gombás Béla képviselő személyében. Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e, továbbá kéri-e a zárt ülésen történő döntéshozatalt? Gombás Béla képviselő kijelentette, hogy a jelölést elfogadja, és nem kéri zárt ülés tartását. Kijelentette, hogy saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban, ezután elhagyta az ülés helyszínét. A jelen lévő, a napirend tárgyalásában és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy a javaslatnak megfelelően szavazzanak a bizottság tagjának megválasztásáról. Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és

7 107 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyrendi bizottság tagjának Gombás Béla képviselőt megválasztotta. Határidő: azonnal A határozathozatalt követően Gombás Béla képviselő visszatért a terembe és bekapcsolódott az ülés munkájába. Vargyai Vilmos polgármester javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság további tagjára Maráczi Péterné képviselő személyében. Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e, továbbá kéri-e a zárt ülésen történő döntéshozatalt? Maráczi Péterné képviselő kijelentette, hogy a jelölést elfogadja, és nem kéri zárt ülés tartását. Kijelentette, hogy saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban, ezután elhagyta az ülés helyszínét. A jelen lévő, a napirend tárgyalásában és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy a javaslatnak megfelelően szavazzanak a bizottság tagjának megválasztásáról. Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 108 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyrendi bizottság tagjának Maráczi Péterné képviselőt megválasztotta. Határidő: azonnal A határozathozatalt követően Maráczi Péterné képviselő visszatért a terembe és bekapcsolódott az ülés munkájába. A jelen lévő, a napirend tárgyalásában és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. b.) Alpolgármester megválasztása Vargyai Vilmos polgármester: A képviselő-testület - a saját tagjai közül - a polgármester javaslatára titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. Minden önkormányzatnál legalább egy alpolgármestert kell választani, akinek személyére kizárólag a polgármester tehet javaslatot. A törvény rendelkezései alapján nem képviselő-

8 testületi tag is választható alpolgármesterré, de ő az alpolgármesterré választással nem válik a testület tagjává, az üléseken tanácskozási joggal vehet részt. Az alpolgármester megválasztása minősített többséggel történhet, ami jelen esetben azt jelenti, hogy 3 azonos szavazat szükséges a megválasztáshoz. A polgármester javaslata az alpolgármester személyére: Keszei Szabolcs képviselő. A polgármester megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e, továbbá kéri-e a zárt ülésen történő döntéshozatalt. Keszei Szabolcs képviselő kijelentette, hogy a jelölést elfogadja, nem kéri a zárt ülésen történő döntéshozatalt. Kijelentette, hogy saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban, ezután elhagyta az ülés helyszínét. A polgármester felkérte a jegyzőt a titkos szavazás szabályainak ismertetésére, a szavazólapok elkészítésére és kiosztására. Dr. Husz Norina jegyző ismertette a titkos szavazás szabályait, majd elkészítette, kitöltötte a szavazólapokat, amelyeket ellátott az önkormányzat körbélyegzőjével. Vargyai Vilmos polgármester felkérte az ügyrendi bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. Az ügyrendi bizottság kiosztotta a szavazólapokat, valamint ismertette az érvényes szavazás feltételeit: érvényesen szavazni a jelölt neve mellett található körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet. A polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendelet el. A szünet után Molnár Gábor képviselő az Ügyrendi Bizottság részéről ismertette a szavazás eredményét: az urnában 4 szavazólap volt, ebből érvényes szavazat 4 volt, érvénytelen szavazat nem volt. ( A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi ) Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109 / 2014 ( X. 21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs képviselőt - titkos szavazással - megbízatásának időtartamára alpolgármesterré választotta. Határidő: azonnal A határozathozatalt követően Keszei Szabolcs alpolgármester visszatért a terembe és bekapcsolódott az ülés munkájába. Bejelentette, hogy a tisztséget társadalmi megbízatásban kívánja betölteni; a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés során ebben állapodtak meg. A jelen lévő és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. Vargyai Vilmos polgármester: Gratulált a megválasztott alpolgármesternek.

9 7.) napirend Alpolgármester eskütétele Vargyai Vilmos polgármester ez után felkérte Keszei Szabolcsot, hogy alpolgármesterként is tegye le az esküt a képviselő-testület előtt. Keszei Szabolcs alpolgármester Vargyai Vilmos polgármester előolvasása alapján letette az alábbi szövegű esküt: Esküszöveg: Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Uraiújfalu település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Az eskü letételét követően az alpolgármester aláírta az esküokmányt. 8.) napirend a.)alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva ) Vargyai Vilmos polgármester elmondta, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása az alakuló ülés kötelező napirendje, ezekről az ügyekről a testületnek határozatot kell hoznia a törvényes rendelkezések keretei között. Az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése közérdekű adat, zárt ülésen nem tárgyalható. Az alpolgármester tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, amennyiben ismételten a korábbi alpolgármestert választotta meg a testület. A tiszteletdíj és a költségtérítés juttatásának kezdő időpontja a megválasztás napja, azaz október hó 21. napja. Keszei Szabolcs alpolgármester kijelentette, hogy saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban és elhagyta az üléstermet. A jelen lévő és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. Vargyai Vilmos polgármester felkérte a jegyzőt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetésére. dr. Husz Norina jegyző: Az alpolgármesteri tiszteletdíjra, költségtérítésre vonatkozó

10 szabályokat az Mötv. tartalmazza. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja %-a közti összegben kell megállapítani. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege a főállású polgármester illetményének 50 %-a. Az alpolgármester tiszteletdíját ezen összeg %-a közti összegben kell megállapítani. A már megállapított tiszteletdíj egy részéről vagy egészéről az alpolgármester a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A lemondásra időbeli korlát nincs, határozott időre is szólhat, vissza is vonható. A Mötv. 80 (3) bekezdése kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a megállapított tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A költségtérítésről való lemondást az Mötv. nem teszi lehetővé. Vargyai Vilmos polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, majd az írásos előterjesztésnek megfelelően ismertette az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó javaslatát. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapítja meg október 21. napjától kezdődően. Vargyai Vilmos polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 110 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapítja meg október 21. napjától kezdődően. Határidő: azonnal A polgármester ez után ismertette az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármester részére október 21. napjától a havi tiszteletdíja 15 %-nak megfelelő Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg.

11 Vargyai Vilmos polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 111 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármester részére október 21. napjától a havi tiszteletdíja 15 %-nak megfelelő Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg. Határidő: azonnal A határozathozatalt követően Keszei Szabolcs alpolgármester visszatért az ülésterembe és bekapcsolódott az ülés munkájába. b.)tiszteletdíjra vonatkozó alpolgármesteri nyilatkozat megtárgyalása Előadó: Vargyai Vilmos polgármester Vargyai Vilmos polgármester bejelentette, hogy Keszei Szabolcs alpolgármester írásbeli nyilatkozattal fordult a Képviselő-testülethez. A nyilatkozatban bejelentette, hogy tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben kéri megállapítani, a részére megállapított tiszteletdíj ezen felüli részről lemond. Költségtérítésének összegét is a Ft összeghez viszonyítottan kéri megállapítani. Nyilatkozatának hatálya az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig tart. Keszei Szabolcs alpolgármester kijelentette, hogy a saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban, ezután elhagyta az ülés helyszínét. A jelen lévő és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. Vargyai Vilmos polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület értsen egyet az alpolgármester beadványában foglaltakkal. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alpolgármesteri tiszteletdíjra vonatkozó bejelentés tudomásul vételéről szóló határozati javaslatot: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs alpolgármester nyilatkozatát - melyben a október 21. napjától Ft/hó összegben megállapított tiszteletdíja egy részéről lemond, és tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben kéri

12 megállapítani az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig - tudomásul veszi. A képviselő-testület Keszei Szabolcs alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapítja meg október 21. napjától kezdődően. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj nyilatkozat szerinti összegben történő számfejtéséről gondoskodjék. Vargyai Vilmos polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 112 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs alpolgármester nyilatkozatát - melyben a október 21. napjától Ft/hó összegben megállapított tiszteletdíja egy részéről lemond, és tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben kéri megállapítani az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig - tudomásul veszi. A képviselő-testület Keszei Szabolcs alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapítja meg október 21. napjától kezdődően. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj nyilatkozat szerinti összegben történő számfejtéséről gondoskodjék. Határidő: azonnal ill. folyamatos A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alpolgármesteri költségtérítésre vonatkozó bejelentés tudomásul vételéről szóló határozati javaslatot: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs alpolgármester nyilatkozatát melyben költségtérítését az által kért havi bruttó Ft tiszteletdíj 15 %- ában, azaz Ft-ban kéri megállapítani az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig - tudomásul veszi. A képviselő-testület Keszei Szabolcs alpolgármester költségtérítését havi Ft összegben állapítja meg október 21. napjától kezdődően. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés nyilatkozat szerinti összegben történő folyósításáról gondoskodjék. Vargyai Vilmos polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket:

13 Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 113 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Keszei Szabolcs alpolgármester nyilatkozatát melyben költségtérítését az által kért havi bruttó Ft tiszteletdíj 15 %- ában, azaz Ft-ban kéri megállapítani az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig - tudomásul veszi. A képviselő-testület Keszei Szabolcs alpolgármester költségtérítését havi Ft összegben állapítja meg október 21. napjától kezdődően. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés nyilatkozat szerinti összegben történő folyósításáról gondoskodjék. Határidő: azonnal ill. folyamatos A határozathozatalt követően Keszei Szabolcs alpolgármester visszatért az ülésterembe és bekapcsolódott az ülés munkájába. A jelen lévő és a döntéshozatalban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 9.napirend Képviselők tiszteletdíjának megállapítása Vargyai Vilmos polgármester ismertette, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának hatályos összegét önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek összege havonta bruttó Ft jelenleg. A évi költségvetés ennek kifizetésére biztosít fedezetet. Javasolta, hogy a tiszteletdíjak esetleges felülvizsgálata január 1. kezdő hatállyal történjék meg, a költségvetési számadatok ismeretében. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati javaslatot: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának esetleges felülvizsgálata január 1. kezdő hatállyal történjék meg, a költségvetési számadatok ismeretében. Vargyai Vilmos polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

14 114 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának esetleges felülvizsgálata január 1. kezdő hatállyal történjék meg, a költségvetési számadatok ismeretében. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 10. napirend Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Vargyai Vilmos polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testületnek az alakuló ülést követő ülésén felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet. Valószínűsíthető, hogy a Mötv. előírásainak teljes körben történő megfelelése érdekében új SZMSZ-t kell alkotni. A felülvizsgálattal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztette Képviselő-testület elé: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Husz Norina jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el, és a rendelet tervezetet a legközelebbi ülésen, de legkésőbb november 20. napjáig nyújtsa be a képviselő-testületnek. Vargyai Vilmos polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket: Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 115 / 2014 (X.21.) számú határozat Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Husz Norina jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el, és a rendelet tervezetet a legközelebbi ülésen, de legkésőbb november 20. napjáig nyújtsa be a képviselő-testületnek. Határidő:

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-án tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Fődiné Hrombola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. október 14.-én (csütörtökön) 20.00 órakor megtartott nyilvános a l a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. október 21. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat0 Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L Psz/59/21/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott rendes, nyilvános A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L 83/2014. (X. 22.) sz. Képviselőtestületi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-21/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 19,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/9-25/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90962-1/2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 27.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott alakuló testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Cserkút község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára Jelen voltak: Hagenthurn

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 506-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló

Részletesebben

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 345 18/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. október 17-én 09 00 órai kezdettel megtartott Alakuló Ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:19/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Polgármestere, Alpolgármestere tiszteletdíja, költségtérítése Az előterjesztést

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Jelen vannak Képviselő-testület tagjai

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása Iktatószám: 610/21/2013. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott ülésének Határozatok tárgykódjai: 155:B10; 156:B12; 157:A3; 158:A2. a.) jegyzőkönyve, b.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F.: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F.: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F.: 87/352-201 Szám: 40-53/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11.-én megtartott rendkívüli üléséről Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület október 21. -i nyilvános, alakuló ülésére. Az alakuló ülés forgatókönyve, napirendjei, határozati javaslatok

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület október 21. -i nyilvános, alakuló ülésére. Az alakuló ülés forgatókönyve, napirendjei, határozati javaslatok 1-6. NAPIREND Ügyiratszám : 2/140-36/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. október 21. -i nyilvános, alakuló ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Az alakuló ülés forgatókönyve,

Részletesebben

Szám: 8-16/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-16/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-16/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 17 órakor megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13 -án megtartott alakuló üléséről. Határozat száma Tárgy 73/2010.(X.13.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 16.00 órakor megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben