Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről."

Átírás

1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Fődiné Hrombola Csilla Hornyákné Sivók Ildikó Vincze Antalné Zsilinszkiné Rozmann Judit Farkas Tibor Gubics Lajos Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző dr. Gavlik Melinda aljegyző Simon Lukács adóügyi csoportvezető Radvánszkiné Erdélyi Erika pénzügyi csoport vezető Tumbász János HVB elnök helyettes Bartos József meghívott Hajósné Szegedi Rita meghívott Horváthné Tóth Andrea óvodavezető Kucsó István Szabó Dénes Általános Iskola igazgatója Kiss Ervin Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője Morvainé Szigeti Zsanett Napsugár Gondozási Központ vezetője Lakosság részéről: 4 fő A Himnusz meghallgatása. Gubics Lajos, mint levezető elnök: Köszöntöm a polgármestert, a Képviselő-testület tagjait, a Helyi Választási Bizottság tagjait és Kedves Vendégeinket az alakuló ülés alkalmából. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 főből mindenki jelen van. Az ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján. Egyéb javaslat van-e a napirendekkel kapcsolatban? Véh László: Kérem, hogy a 10. számú napirendi pont levételét, mert ebben a formában ma nem tudjuk tárgyalni. Gubics Lajos: Rendben. Kérem, aki egyetért a 10. napirendi pont levételével, a kézfeltartással szavazzon!

2 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 10. napirendi pont levétele mellett döntött. Gubics Lajos: Kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el. A napirendi pontok 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Tumbász János HVB elnök helyettes 2. Polgármester eskütétele Előterjesztő: Tumbász János HVB elnök helyettes 3. Az önkormányzati képviselők eskütétele Előterjesztő: Tumbász János HVB elnök helyettes 4. Polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Véh László polgármester 5. Polgármester díjazásáról és költségtérítéséről Előterjesztő: Gubics Lajos korelnök 6. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása Előterjesztő: Gubics Lajos korelnök 7. Alpolgármester megválasztása Előterjesztő: Véh László polgármester 8. Alpolgármester eskütétele Előterjesztő: Véh László polgármester 9. Alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről Előterjesztő: Véh László polgármester 10. Bizottsági tagok megválasztása és a külsős bizottsági tagok eskütétele Előterjesztő: Véh László polgármester Gubics Lajos: Felkérem a jegyzőkönyv hitelesítésére Zsilinszkiné Rozmann Juditot és Fődiné Hrombola Csillát. Köszönöm. Felkérem Tumbász Jánost, a Helyi Választási Bizottság elnök helyettesét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a választás eredményéről. 2

3 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előadó: Tumbász János HVB elnökhelyettes Tumbász János: Tisztelt Képviselő-testület! A október 12. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményesen lezajlott. A szavazóköri és a települési összesítő jegyzőkönyvek alapján a polgármester, és az önkormányzati képviselők választásának végleges eredménye a következő: A polgármester-választás eredménye: Tompa város területén a szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságok a szavazatok megszámlálását követően megállapították a polgármester választás szavazóköri eredményét. A Helyi Választási Bizottság az összesített eredményt az alábbiakban állapítja meg és teszi közzé. Tompa Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 307/N. (l) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi határozatot: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi október 12-i választásán Tompa város polgármesterének Véh László, Tompa, Bem u. 38. szám alatti lakost választották meg. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 12. (2) bekezdése alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Tompán a évi polgármester választáson három jelölt indult. A szavazás eredményeként Véh László független jelöltként 1309 szavazatot, Dr. Homoki-Szabó Róbert független jelöltként 427 szavazatot, Németh Sándor független jelöltként 26 szavazatot kapott. Tompa Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Véh László szerezte meg. A képviselő-választás eredménye: Tompa város területén a szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságok a szavazatok megszámlálását követően megállapították a képviselő választás szavazóköri eredményét. A Helyi Választási Bizottság az összesített eredményt az alábbiakban állapítja meg és teszi közzé: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12-i választásán Tompa városban egyéni listás önkormányzati képviselővé Farkas Tibor, független jelölt Fődiné Hrombola Csilla, független jelölt Gubics Lajos, független jelölt Hornyákné Sivók Ildikó, független jelölt Vincze Antalné, független jelölt Zsilinszkiné Rozmann Judit, független jelölt jelölteket választották meg. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 13. -a alapján az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Tompán a megválasztható képviselők száma 6 fő. 3

4 A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot az alábbi jelöltek kapták: Gubics Lajos Független jelölt 982 szavazat Fődiné Hrombola Csilla Független jelölt 864 szavazat Zsilinszkiné Rozmann Judit Független jelölt 745 szavazat Hornyákné Sivók Ildikó Független jelölt 730 szavazat Vincze Antalné Független jelölt 641 szavazat Farkas Tibor Független jelölt 563 szavazat A törvényes határidőn belül a választással kapcsolatban kifogás érkezett, így az alakuló ülés megtartására eddig nem kerülhetett sor. Kérem, hogy a választás végleges eredményéről szóló tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni. Gubics Lajos: Köszönöm a tájékoztatást. Felkérem Tumbász Jánost, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy adja át a megbízóleveleket, valamint az esküt vegye ki a polgármester és a 6 választott képviselőtől. Felkérem a képviselőket és a megjelent vendégeket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 2. Polgármester eskütétele. Tumbász János: Kérem Véh László polgármestert, hogy álljon fel és az eskü szövegét mondja utánam, a hivatalos esküszöveg elmondása után meggyőződése szerint mondja, vagy ne mondja: Isten engem úgy segéljen! Véh László: Én Véh László, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tompa Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Tumbász János: Kérem, vegye át megbízó levelét és az esküokmányt írja alá. Köszönöm. 3. Az önkormányzati képviselők eskütétele Tumbász János: Kérem a képviselőket, hogy álljanak fel és az eskü szövegét mondják utánam, a hivatalos esküszöveg elmondása után meggyőződésük szerint mondják, vagy ne mondják: Isten engem úgy segéljen! Vincze Antalné, Zsilinszkiné Rozmann Judit, Fődiné Hrombola Csilla, Hornyákné Sivók Ildikó, Gubics Lajos, Farkas Tibor : Én, Vincze Antalné, Zsilinszkiné Rozmann Judit, Fődiné Hrombola Csilla, Hornyákné Sivók Ildikó, Gubics Lajos, Farkas Tibor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tompa Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 4

5 Tumbász János: Kérem, vegyék át a megbízó levelet és az esküokmányt írják alá. Név szerint szólítom a képviselőket. Vincze Antalné, Zsilinszkiné Rozmann Judit, Fődiné Hrombola Csilla, Hornyákné Sivók Ildikó, Gubics Lajos, Farkas Tibor. Köszönöm. Gubics Lajos: Felkérem Véh László polgármestert, hogy ismertesse programját. 4. Polgármesteri program ismertetése Program írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gubics Lajos: Felkérem Véh László polgármestert, hogy ismertesse a programját. Véh László: Ismerteti a programját. Gubics Lajos: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Nincs. Kérem, aki elfogadja a Polgármester Úr programját, kézfelemeléssel szavazzon. 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 210/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Véh László polgármester programját az elhangzottak alapján. Határidő:azonnal Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; 5. Polgármester illetményének megállapítása Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gubics Lajos: Mivel a bizottságok még nem alakultak meg, így én ismertetem a polgármester díjazására és költségtérítéséről szóló előterjesztést. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. (2)-(4)-(6) bekezdése szabályozza a polgármester díjazását, és költségtérítését, így a 71. (2) alapján bére: A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 5

6 b) 40%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 60%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 70%-a a fő lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 80%-a a fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. ) kilencszerese. (2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. (3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalap: a évben: forint. Helyettes államtitkár Alapilletmény Illetménykiegészítés Illetménypótlék Összesen Polgármester Illetmény 60%-a Polgármester költségtérítése az illetménye 60 %-a: Forint. A törvényi előírások értelmében október 13. napjától a polgármester illetménye: Forint, költségtérítése: Forint, melytől eltérni nem lehet. Véh László: Személyes érintettségemre tekintettel, kérem a döntéshozatalból való kizárásomat! Gubics Lajos: Kérem, aki egyetért Véh László illetményének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból való kizárásával, az kézfeltartással szavazzon! 211/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Véh László polgármester döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármestert illetménye megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja. Határidő: azonnal Felelős: -- Gubics Lajos: Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazzon! 6

7 212/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Polgármester illetményének megállapítása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Véh László polgármester illetményeként és költségtérítéseként megállapított összegeket. A törvényi előírások értelmében október 13. napjától a polgármester illetménye: Forint, költségtérítése: Forint. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Barta Attila jegyző Király Réka munkaügyi ügyintéző Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; 6. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gubics Lajos: A polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. Törvény 5. -a alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, illetve megilleti a 16 évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság. A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről évi CXCIX. törvény ainak, szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseit. A szabadság kiadásának időpontját a polgármester előzetes meghallgatás után a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján Véh László polgármester, október 13. napjától kezdődő jogviszonya szabadságolási ütemezéséről az 1. számú melléklet alapján tájékoztatom a képviselő-testületet. Kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el Véh László polgármester szabadságának ütemezéséről készült szabadságolási ütemtervet. Javaslom, hogy változatlanul maradjon a Képviselő-testület hatáskörében a szabadság engedélyezése. Véh László: Személyes érintettségemre való hivatkozással kérem kizárásomat a döntésből. Gubics Lajos: Véh László polgármester kérte személyes érintettségére hivatkozással szabadságolási ütemtervének jóváhagyására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Véh László polgármester kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 7

8 213/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Véh László polgármester döntéshozatalból való kizárásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármestert szabadságolási ütemtervének jóváhagyására vonatkozó döntéshozatalból kizárja. Határidő:azonnal Felelős: -- Gubics Lajos: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Tompa Város Önkormányzat Képviselőtestülete Véh László polgármester október 13. napjától kezdődő jogviszonyának szabadságolási ütemtervét a polgármester előzetes meghallgatása után elfogadja, valamint azzal, hogy a képviselő-testület felkérje a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az kézfelemeléssel szavazzon! 214/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester október 13. napjától kezdődő jogviszonyának szabadságolási ütemtervét a polgármester előzetes meghallgatása után elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Barta Attiláné jegyző Király Réka munkaügyi ügyintéző Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; Gubics Lajos: Kérem, aki egyetért a határozati javaslat 2. pontjával, az kézfelemeléssel szavazzon! 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 8

9 215/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Polgármester szabadságának engedélyezése Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester szabadságának engedélyezését nem ruházza át. Határidő: azonnal Felelős: Barta Attiláné jegyző Király Réka munkaügyi ügyintéző Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; Gubics Lajos: A jogszabályban leírtaknak megfelelően a Képviselő-testület megalakultnak tekinthető, ezért az ülés vezetését átadom Véh László polgármesternek. 7. Alpolgármester megválasztása Szóbeli előterjesztés. Véh László: Az alpolgármester személyére Gubics Lajost javaslom. Megkérdezem Gubics Lajost, hogy a jelölést elfogadja-e és ügyének nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul-e? Gubics Lajos: A jelölést elfogadom, ügyemnek a nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségemre hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Véh László: Gubics Lajos személyes érintettségére hivatkozással kérte az alpolgármester megválasztására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Gubics Lajos döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 216/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Gubics Lajos alpolgármester-választásra vonatkozó döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gubics Lajost az alpolgármester-választásra vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettségére hivatkozással kizárja. Határidő: azonnal 9

10 Véh László: Az alpolgármester megválasztását titkos szavazással kell lebonyolítani, melyhez 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Javaslom elnöknek Hajósné Szegedi Ritát, tagnak Bartos Józsefet és Varga Györgyit. Kérem, aki a bizottság tagjaival egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon! 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 217/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság tagjainak elfogadásával. Elnök: Hajósné Szegedi Rita, tagok: Bartos József és Varga Györgyi. Határidő: azonnal Véh László: Kérem a Bizottság elnökét, hogy készítsék el a szavazólapokat a titkos szavazáshoz, illetve adjon tájékoztatást a szavazás módjáról. Hajósné Szegedi Rita: A szavazólapon egy név Gubics Lajos szerepel. Érvényesen szavazni a név mellett elhelyezett körben két egymást metsző vonallal lehet. Véh László: Titkos szavazás következik. A SZAVAZÁS IDEJÉRE SZÜNETET RENDEL EL. Véh László: Felkérem Hajósné Szegedi Ritát a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. Hajósné Szegedi Rita: Választás eredménye: Szavazásra jogosultak száma: 6 fő Az urnában talált szavazólapok száma: 6 db Az érvényes szavazatok száma: 6 db. Érvénytelen szavazat nem volt. A jelöltre leadott szavazatok száma: 5 db Véh László: Megállapítom, hogy a képviselő-testület titkos szavazással, 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal Gubics Lajost választotta meg alpolgármesternek és ennek megfelelően az alábbi határozatot hozza: 218/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Alpolgármester megválasztása 10

11 Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazás alapján alpolgármesternek, Gubics Lajos képviselőt választotta meg. Határidő: azonnal 8. Alpolgármester eskütétele Véh László: Felkérem a képviselőket és a megjelent vendégeket, hogy az alpolgármester eskütételéhez álljanak fel. Felkérem Tumbász Jánost, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy az eskü szövegét mondja előre, és az alpolgármestertől az esküt vegye ki. Tumbász János: Kérem az alpolgármestert, hogy a hivatalos esküszöveg elmondása után meggyőződése szerint mondja, vagy nem mondja: Isten engem úgy segéljen! Gubics Lajos: Én, Gubics Lajos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tompa Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Tumbász János: Kérem az alpolgármestert, hogy az esküokmányt írja alá. Véh László: Megállapítom, hogy Gubics Lajos alpolgármesterként az esküt letette. 9. Alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (1)-(3) bekezdése szabályozza az alpolgármester díjazását, és költségtérítését. 80. (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult 11

12 Polgármester Illetmény Összesen Főállású Alpolgármester Főállású PM Illetmény 70-90%-a Társadalmi megbízatású Alpolgármester Társ. megbíz. PM Illetmény 70-90%-a A főállású alpolgármester költségtérítése a tiszteletdíjának 15 %-a: Forint. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a: Forint. Gubics Lajos tisztségét társadalmi megbízatásban fogja ellátni, ezért javaslom, hogy illetményeként a képviselő-testület Ft-ot és költségtérítéseként Ft-ot fogadjon el a testület. Felkérem a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Gubics Lajos: Személyes érintettségemre hivatkozva tiszteletdíjamnak megállapítására vonatkozóan kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Véh László: Gubics Lajos személyes érintettségére hivatkozással kérte tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Gubics Lajos döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon 219/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Gubics Lajos alpolgármester döntéshozatalból való kizárásról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gubics Lajost a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettségére hivatkozással kizárja. Határidő: azonnal Felelős:Véh László polgármester- Véh László: Más kérdés, javaslat? Nincs. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Gubics Lajos társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíját Ft-ban, és költségtérítését Ft-ban állapítsuk meg, az kézfelemeléssel szavazzon. 12

13 220/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Az Alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatású betöltését, illetményét Forintban és költségtérítését Forintban állapítja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Barta Attila jegyző Király Réka munkaügyi ügyintéző 10. Bizottságok megválasztása (Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) és a külsős tagok eskütétele Szóbeli előterjesztés. Véh László: Először a kötelezően kialakítandó Pénzügyi Bizottság összetételére teszek javaslatot. Elnöknek Hornyákné Sivók Ildikó képviselőt, tagjainak Fődiné Hrombola Csillát, Zsilinszkiné Rozmann Juditot, Farkas Tibort és Varga Györgyi külső tagot javasolom. Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéstől eltérő más javaslat? Mivel módosító javaslat nem hangzott el, megkérdezem Hornyákné Sivók Ildikót, Fődiné Hrombola Csillát, Zsilinszkiné Rozmann Juditot, Farkas Tibort és Varga Györgyit, hogy a jelölést elfogadják-e, és ügyük nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulnak-e? Hornyákné Sivók Ildikó: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségemre hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Fődiné Hrombola Csilla: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségemre hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Zsilinszkiné Rozmann Judit: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségemre hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Farkas Tibor: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségemre hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Varga Györgyi: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Véh László: Hornyákné Sivók Ildikó személyes érintettségére hivatkozással kérte a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó döntéshozatalból kizárását. 13

14 Kérem, aki Hornyákné Sivók Ildikó döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 221/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Hornyákné Sivók Ildikó döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hornyákné Sivók Ildikó képviselőt személyes érintettségére való hivatkozással a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó döntéshozatalból kizárja. Véh László: Kérem, aki Hornyákné Sivók Ildikó Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 222/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hornyákné Sivók Ildikó képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztja. Véh László: Farkas Tibor személyes érintettségére hivatkozással kérte a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Farkas Tibor döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 14

15 223/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Farkas Tibor döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Tibor képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettségére való hivatkozással kizárja. Véh László: Kérem, aki Farkas Tibor Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 224/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Tibor képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja. Véh László: Fődiné Hrombola Csilla személyes érintettségére hivatkozással kérte a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Fődiné Hrombola Csilla döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 225/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Fődiné Hrombola Csilla döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fődiné Hrombola Csilla képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettségére való hivatkozással kizárja. 15

16 Véh László: Kérem, aki Fődiné Hrombola Csilla Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 226/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fődiné Hrombola Csilla képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja. Véh László: Zsilinszkiné Rozmann Judit személyes érintettségére hivatkozással kérte a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Zsilinszkiné Rozmann Judit döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 227/2014.(XI. 06.) számú képviselő-testületi határozat Zsilinszkiné Rozmann Judit döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettségére való hivatkozással kizárja. 16

17 Véh László: Kérem, aki Zsilinszkiné Rozmann Judit Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 228/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja. Véh László: Kérem, aki Varga Györgyi Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 229/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Györgyi a Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztja. Véh László: Az Ügyrendi Bizottság elnökére, tagjaira az alábbi javaslatot teszem. Elnöknek Fődiné Hrombola Csilla képviselőt, tagjainak Vincze Antalné képviselőt és Bartos József külső tagot javasolom. Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéstől eltérő más javaslat. Mivel más javaslat nem hangzott el, megkérdezem Fődiné Hrombola Csillát, Vincze Antalnét és Bartos Józsefet, hogy a jelölést elfogadják-e, ügyük nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulnak-e? 17

18 Fődiné Hrombola Csilla: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségére hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Vincze Antalné: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségére hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Bartos József: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Véh László: Fődiné Hrombola Csilla képviselő személyes érintettségére hivatkozással kérte az Ügyrendi Bizottság elnökére vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Fődiné Hrombola Csilla képviselő kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 230/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Fődiné Hrombola Csilla döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fődiné Hrombola Csilla képviselőt személyes érintettségére való hivatkozással az Ügyrendi Bizottság elnökének választására vonatkozó döntéshozatalból kizárja. Véh László: Kérem, aki Fődiné Hrombola Csilla képviselő Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 231/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fődiné Hrombola Csilla képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztja. 18

19 Véh László: Vincze Antalné képviselő személyes érintettségére hivatkozással kérte az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kéri, aki Vincze Antalné képviselő döntéshozatalból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 232/2014.(XI.06.) számú Képviselő-tetsületi határozat Vincze Antalné döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vincze Antalné képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból a személyes érintettségére való hivatkozással kizárja. Véh László: Kérem, aki Vincze Antalné Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 233/2014.(XI.06.) számú Képviselő-tetsületi határozat Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vincze Antalné képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja. Véh László: Kérem, aki Bartos József az Ügyrendi Bizottság külső tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 19

20 234/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bartos Józsefet az Ügyrendi Bizottság külső tagjának megválasztja. Véh László: A Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökére, tagjaira az alábbi javaslatot teszem. Elnöknek Zsilinszkiné Rozmann Juditot, Hornyákné Sivók Ildikó képviselőt tagnak és Hajósné Szegedi Ritát külső tagnak javasolom. Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéstől eltérő más javaslat? Mivel más javaslat nem hangzott el, megkérdezem Zsilinszkiné Rozmann Juditot, Hornyákné Sivók Ildikót és Hajósné Szegedi Ritát, hogy a jelölést elfogadják-e, ügyük nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulnak-e? Zsilinszkiné Rozmann Judit: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségére hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Hornyákné Sivók Ildikó: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Személyes érintettségére hivatkozással kérem a döntéshozatalból való kizárásomat. Hajósné Szegedi Rita: A jelölést elfogadom, ügyemnek nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulok. Véh László: Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselő személyes érintettségére hivatkozással kérte a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökére vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselő kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 235/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Zsilinszkiné Rozmann Judit döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselőt személyes érintettségére való hivatkozással a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó döntéshozatalból kizárja. 20

21 Véh László: Kérem, aki Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselő Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökének megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 236/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat A Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökének megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselőt a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökének megválasztja. Véh László: Hornyákné Sivók Ildikó képviselő személyes érintettségére hivatkozással kérte a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság tagjára vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Kérem, aki Hornyákné Sivók Ildikó képviselő kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 237/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Hornyákné Sivók Ildikó döntéshozatalból való kizárása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hornyákné Sivók Ildikó képviselőt személyes érintettségére való hivatkozással a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntéshozatalból kizárja. Véh László: Kérem, aki Hornyákné Sivók Ildikó képviselő Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 21

22 238/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnökének megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hornyákné Sivók Ildikó képviselőt a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság tagjának megválasztja Véh László: Kérem, aki Hajósné Szegedi Rita Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság külső tagjának megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 239/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság külső tagjának megválasztása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajósné Szegedi Ritát a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság külső tagjának megválasztja. Véh László: Felkérem a képviselőket és a megjelent vendégeket, hogy Bizottságok külső tagjainak eskütételéhez álljanak fel. Felkérem Tumbász Jánost, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy az eskü szövegét mondja előre, és a 3 külső bizottsági tagtól az esküt vegye ki. Tumbász János: Kérem az 3 külső bizottsági tagot, Varga Györgyit, Hajósné Szegedi Ritát valamint Bartos Józsefet, hogy a hivatalos esküszöveg elmondása után meggyőződése szerint mondja, vagy ne mondja: Isten engem úgy segéljen! Varga Györgyi, Hajósné Szegedi Rita, Bartos József: Én Varga Györgyi, Hajósné Szegedi Rita, Bartos József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a tisztségemből eredő feladataimat Tompa Város fejlődésének előmozdítása 22

23 érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Tumbász János: Kérem a bizottság külső tagjait, hogy az esküokmányt írják alá. Véh László: az alakuló ülés véget ért, köszönöm a megjelenést, az ülést berekesztem. Kmf. Fődiné Hrombola Csilla Hitelesítő Zsilinszkiné Rozmann Judit hitelesítő Véh László polgármester Barta Attiláné jegyző 23

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása Iktatószám: 610/21/2013. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott ülésének Határozatok tárgykódjai: 155:B10; 156:B12; 157:A3; 158:A2. a.) jegyzőkönyve, b.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:19/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90962-1/2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 27.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott alakuló testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-21/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 19,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L Psz/59/21/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott rendes, nyilvános A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L 83/2014. (X. 22.) sz. Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. október 21. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat0 Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 30. napján tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 30. napján tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS 2014. október 30. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese Polgármestere illetményének és költségtérítésének megállapítása Megtárgyalja: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai - 249 - Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 20-án megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali helyisége. /Jármi, Kölcsey u. 14. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről Szerencs város Képviselő-testülete Szám: 31-12/2006. Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében 2006. október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 345 18/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. október 17-én 09 00 órai kezdettel megtartott Alakuló Ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata Napirend:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. és a polgármester illetményével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. és a polgármester illetményével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A polgármester 2017. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Szám: 8-16/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-16/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-16/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 17 órakor megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/9-25/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott alakuló ülésén.

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott alakuló ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 584-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Cserkút község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára Jelen voltak: Hagenthurn

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 16.00 órakor megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2014. október 21. 17.00

Részletesebben