2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!"

Átírás

1 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni. Az irányjelzõ táblák a Szecsõi út Határ út keresztezõdésében, a Szecsõi kanyarban és a Bajcsy-Zsilinszky út Dózsa György út sarkára (Katolikus Templom elé) kerültek kihelyezésre, míg a településtérképtáblák a vasútállomásnál, a Kistölgyesnél, a Polgármesteri Hivatal parkolójában, illetve a református iskola elõtt látják el információval a községünkbe érkezõket. Az utóbbi tájékoztató táblákon a falutérképen kívül községünk rövid története és egyéb, hasznos információk is megtalálhatók. Fentiek mellett üdvözlõtáblák is készültek, amelyek a díszes feliratokon túl muskátlival köszöntik a településünkön áthaladókat. Az üdvözlõtáblák a Kistölgyesnél, a Bajcsy-Zsilinszky út végén és a buszfordulónál kerültek felállításra. A tájékoztató táblákon kívül utcanévtáblák is készültek, melyek felszerelése ezt követõen várható. A táblákat kiváló minõségben a Hungary-Holz Kft. készítette, ezúton köszönöm meg precíz munkájukat. Külön köszönöm Hajnal Ernõ bácsinak a táblákon elhelyezett muskátlis ládákat és a virágokat, mivel ezek nem képezték a pályázat részét, ajándékba kaptuk. Itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy óvjuk, védjük az ilyen s hasonló fejlesztéssel létrejött tárgyakat, beruházásokat, mivel sajnálatos módon a vasútállomásnál lévõ táblát már a felszerelése napján lefújták, összefirkálták, illetve a Katolikus Templom elõtti oszlopon a községháza irányát jelzõ táblát elhajlították magukat nagyon erõsnek gondoló illetõk. Kérem, hogy közösen akadályozzuk meg az ilyen rongálásokat, figyeljünk településünk rendjére. Harmadszor adtunk be pályázatot az iskola, óvoda felújítására, bõvítésére. Elõször az iskola bõvítésére (öt darab tanterem, informatikaterem, nyelvi labor, tornaszoba, lift stb.) 272 millió Ft értékben, míg az óvoda teljes felújítása (kívül, belül, tetõcsere stb.) 97 millió Ft értékben szerepelt a (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus ÖNKORMÁNYZATI HÍREK pályázatban. Sajnos, ezen pályázatunk nem nyert támogatást. Majd ismét kínálkozott igaz szerényebb (maximum 20 millió Ft) lehetõség. Az önkormányzati miniszter által kiírt pályázatba a felújításokat sikerült belefoglalni. Sajnos, másodszorra sem jártunk sikerrel. Viszont nem adtuk fel, és a céljellegû decentralizált elõirányzatok (CÉDE) jogcímen kiírt pályázatra az elõzõleg benyújtott pályázat mûszaki tartalmát még egy kicsit kibõvítve adtuk be az anyagunkat. Ez az óvoda esetében a nyílászárók cseréjét, vizesblokk teljes felújítását, mellékhelyiségek burkolását, parketta felújítását, zsibongó, folyosó burkolását, óvodai bútorok és informatikai eszközök beszerzését foglalja magában, összesen mintegy 12 millió Ft értékben. Az iskolában a nyílászárók cseréjén túl a villámvédelem kiépítését, a parketta csiszolását, felújítását, illetve iskolai bútorok és informatikai eszközök beszerzését tartalmazza, közel 21 millió Ft bekerülési költséggel a pályázati dokumentáció. Ugyanezen jogcímen kiírt pályázatra nyújtottuk be igényünket a kinti orvosi rendelõ és szolgálati lakás felújítására. Mivel ezen célra a költségvetésünkben is különítettünk el pénzösszeget, ezért hasznos volna, ha ezt nem (vagy csak egy részét az önrészre) kellene felhasználnunk, így más egyéb fejlesztésre is átcsoportosíthatnánk. A rendelõ esetében a szolgálati lakás teljes felújítása és a rendelõ bõvítése, a régi rész felújítása szerepel terveim között. Ennek költsége a pályázatban szereplõ adatok szerint megközelíti a 25 millió Ft-ot. Ha nem nyerünk támogatást, akkor saját forrásból is megvalósítjuk a beruházást, mert azt a nézetet vallom, hogy ha a benti rendelõt felújítottuk, akkor ugyanolyan joguk van az újtelepen lakóknak is egy új, a kor igényeinek megfelelõen kialakított rendelõhöz. Szeretnék néhány szót szólni az idõsek napközi otthonáról is. Mindannyian tudjuk, hogy az épület régi, és rossz állapotban van. Az utóbbi idõben a mûködési engedélye csak hoszszabbítgatva van, jelenleg ez év december 31-ig szól. Az épület mérete, paraméterei sem teszik lehetõvé, hogy az alapító okiratban szereplõ létszámmal üzemeljen. A tavalyi költségvetésben biztosított bizonyos összeget felújításra a testület, de kérdéses volt, hogy az épület állaga miatt érdemes-e rá költeni. Ezt követõen adódott egy pályázati lehetõség, mely a bennlakásos intézmények felújítását támogatta, de csak az alapító okiratban szereplõ intézményi ellátottanként 1 millió Ft, azaz esetünkben maximum 20 millió Ft volt az igényelhetõ összeg. A képviselõk úgy gondolták, hogy a régi tanácsháza épülete nagyobb és valamivel jobb állapotú, ezért inkább oda helyeznék át az intézményt, az kerülne felújításra. A tervek elkészültek, a tervezõ becslése alapján 40 millió Ft + áfa (a korábbi 20%-os áfával 48 millió Ft), plusz körülbelül 8 millió Ft a berendezésekre került beállításra, azaz összesen közel 56 millió Ft. Ebbõl 20 millió Ft volt az elnyerhetõ összeg, 36 millió Ft-ot kellett volna saját forrásból és hitelbõl fedezni. Ezt a konstrukciót a testület még mûködõképesnek, kivitelezhetõnek találta. Értesültünk arról, hogy pályázatunk támogatást nyert. Idõközben több kivitelezõtõl is árajánlatot kértünk a beruházásra, tervezõktõl pedig a kiviteli tervek elkészítésére. A beérkezett ajánlatok bruttó millió Ft körül mozogtak, ezt kiegészítve a berendezés költségével körülbelül az összbekerülési költségek millióra rúgtak. Volt olyan tervezõ, aki az épület állagára való tekintettel nem is adott ajánlatot, illetve kivitelezõ, aki fentiek miatt 8-10% tartalékkeretet épített be az ajánlatába. Elmondása szerint az ilyen régi épületek megbontásakor olyan elõre nem látható problémák is felmerülhetnek, aminek az anyagi vonzatát a kivitelezõ nem vállalhatja magára. Az önrész mértéke így már millió Ft körül mozgott. Az én véleményem az volt, hogy ha ilyen összegû hitel felvételét tervezné a képviselõ-testület, inkább egy új, megfelelõ méretû idõsek gondozóháza építésére kéne fordítani az összeget. Nagyon sok szempontot figyelembe vett a testület, volt olyan vélemény is, hogy az idõsek gondozóháza (már legalábbis a bennlakásos) üzemeltetése nem kötelezõ feladata az önkormányzatnak, és csak kevés embert érint, míg például az óvoda, iskola kötelezõ feladat, és ott több száz gyermek érintett. Emiatt inkább ide kellene fordítani azt a millió Ft-ot, elhangzott például, hogy az újtelepi óvoda is eléggé rossz állapotban van. A testület végül azt a döntést hozta, hogy tekintettel az önkormányzat és a gazdaság jelenlegi helyzetére, nem vállalja fel ekkora összegû önrész biztosítását, hitel felvételét, és ebbõl fakadóan lemond a 20 millió Ft támogatási összegrõl, továbbá más lehetõséget keres a probléma megoldására. Legutóbbi ülésen ez ügyben a következõ döntés született: hívjuk meg a szakhatóságokat (tûzoltóság, ÁNTSZ, építésügy) és az engedélyt kiadó Államigazgatási Hivatal munkatársait egy helyszíni bejárásra. Az önkormányzat részérõl alakuljon meg a bizottságok elnökeibõl egy ad-hoc bizottság, kiegészülve egy kivitelezésben jártas szakértõvel. A bejárás során a szakhatóságok jelöljék meg, hogy milyen változtatások, fejlesztések szükségesek a jelenlegi épületen a további mûködés biztosításához, legyen az bennlakásos vagy csak nappali ellátás. Ezen észrevételeket alapul véve, a bizottság szakértõ segítségével készítsen egy költségvetést a testület részére a szükséges átalakításokról, beruházásokról. Ezek ismeretében hozza meg a testület végleges döntését. 2

3 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az alábbiakban néhány hasznos információt szeretnék megosztani Önökkel: Augusztus hónapban dr. Valki Ferenc Dániel, a II. számú körzet háziorvosa helyettesíti szabadsága idején Faroun Ghassan doktor urat az I. számú háziorvosi körzetben. Dr. Tóth Ibolya gyermekorvos írásban is bejelentette, hogy három hónap felmondási idejét kitöltve, október 31-ig tevékenykedik településünkön, november 1-jétõl ismét Sopronban praktizál. Ezúton is szeretném megköszönni a doktornõnek a praxis kialakításában, a gyermekek ellátásában végzett szakszerû és alapos munkáját, további tevékenységéhez pedig sok sikert és jó egészséget kívánok. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a praxis nem szûnik meg, annak betöltésére pályázatot ír ki az önkormányzat. Az esetleges átmeneti idõszakban helyettesítés útján fogjuk ellátni a szolgáltatást. Hosszú évek óta várták már a lakosok, most végre elkészült a Dózsa György út végén a járda, képviselõtársam, dr. Hajnal Károly bácsi ingatlanától a falu végéig, összekötve a Dózsa György utat a Temetõ utcával. Dicséret illeti a közmunkaprogramban résztvevõket, illetve az önkormányzat dolgozóit, mivel a legnagyobb melegben készítették el a járdát. Külön köszönöm Balogh Istvánnak és Kele Jánosnak a munkálatok irányítását, és azt, hogy hétvégén is locsolták a betont. Sokat tud így spórolni az önkormányzat, ha nem vállalkozónak adja ki a munkát, hanem házon belül oldja meg. Ilyen módon készült el a Kossuth utcai szolgálati lakás felújítása is. Ez a lakás szolgálja majd a leendõ védõnõ lakhatását. Pár szó az önkormányzat költségvetésérõl, feladatellátásáról: azoknak szánom e néhány sort, akiknek nincs megfelelõ információjuk a fent leírtakról. Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási oldalból áll. Bevételt képeznek az állami normatívák, átvett pénzeszközök, saját bevételek (helyi adók, mint például súlyadó, iparûzési adó, kommunális adó) stb. Az így kialakult bevételi összeg bekerül a nagykalapba, és a képviselõ-testület dönti el az éves költségvetés készítésekor, hogy mire mennyit szán. A mozgástér azonban egyre szûkebb. Vannak kötelezõ feladatai az önkormányzatnak, mint például a közvilágítás, az egészséges ivóvíz, az oktatás, nevelés biztosítása stb. Ezeket köteles finanszírozni az önkormányzat. Tehát az intézményi dolgozók bérének és járulékainak, a rezsiknek (intézményekben a víz, gáz, villany stb.) és egyéb dologi kiadásoknak (például irodaszerek, karbantartás, tisztítószerek stb.) elkülönítését követõen a bevételekbõl jobb esetben marad egy keretösszeg, amit fejlesztésekre, beruházásokra lehet felhasználni. Ez a tavalyi évben 62 millió Ft volt, idén viszont mindössze csak 33 millió Ft. Sajnos, ez a várható tendencia a gazdasági válság miatt, mivel idén is a tavalyi évhez képest szinte minden állami normatíva összeg csökkent. Ebbõl a 33 millió Ft-ból lehet a pályázati önrészeket biztosítani (pl. P+R parkoló), ebbõl valósult meg a Dózsa György út végén a járda, illetve lett felújítva a Kossuth utcai szolgálati lakás, és ez a keret szolgál többek között a kinti orvosi rendelõ és szolgálati lakás bõvítésére, felújítására is. Még egy szemléletes példát engedjenek meg: az Arany János Általános Iskola mûködtetése éves szinten megközelítõleg 135 millió Ft-jába kerül az önkormányzatnak. Ehhez körülbelül 85 millió Ft állami támogatást, normatívát kapunk különbözõ jogcímeken. Vagyis az önkormányzatnak kb. 50 millió Ft-tal kell idén kiegészíteni, kipótolni. Ez a saját bevételekbõl történik, tehát az Önök által befizetett súlyadóból, kommunális adóból (is) finanszírozzuk pl. az óvodások étkeztetését, vagy az iskola fûtését stb. Fenti költségvetési ízelítõbõl is láthatják, hogy nagyon korlátozottak az önkormányzat lehetõségei, és a közeljövõben drasztikus javulás nem várható. Néhány gondolat a csatornázásról és a térségi szemétszállításról: Sokan panaszkodtak az említett beruházásokra, az egyiknek hogy bizonytalan a megvalósulása, a másik nem jól mûködik. Annyit kell tudni mindkét projektrõl, hogy hosszú évekre nyúlnak vissza a kezdetek. Még az elõdöm, Karai István polgármester úr írta alá a szerzõdéseket, melyeknek pozitív szándékához kétség nem férhet. Célja, hogy a térség szilárd és folyékony hulladékát az Európai Unió elvárásainak is megfelelõen, a környezetvédelmet szem elõtt tartva, megfelelõ technológiákat alkalmazva kezelje. Sajnos, idõközben a megvalósítás elhúzódott, így több településen is felmerült a kilépés gondolata, és egy-egy településen saját tisztítómû és hálózat kiépítése. Az élet azonban bebizonyította, hogy szinte lehetetlen kiválni ezekbõl a társulásokból, konzorciumból. A szemétszállítás kapcsán például Tápiószõlõs és Mende próbálkozott leválni a rendszerrõl, de a megkötött szerzõdés tartalma szerint köteles a kilépõ település a többi községet az ebbõl eredõ hátrányokért kártalanítani. Vagyis ezzel elbukna a pályázat, mivel adott számú településre lett elkészítve (pl. a csatorna esetében a tisztítómû kapacitása, a hálózat hossza stb.) és az ominózus településnek kellene megfizetni ennek következményeit. A csatorna esetében 34 milliárd Ft, a térségi szemétszállítás esetén 6 milliárd Ft, azaz összesen 40 milliárd Ft kártérítéssel biztosan számolhatna a renitens település. De ne feltételezzük egybõl a legrosszabb lehetõséget, bízzunk abban, hogy a próbaüzemet követõen nemsokára a közbeszerzésen kiválasztott üzemeltetõ fogja problémamentesen (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus ÖNKORMÁNYZATI HÍREK mûködtetni a ceglédi konzorciumi lerakót, illetve a jövõ tavaszra, nyárra elõre jelzett kezdési idõpontban megtörténnek az elsõ kapavágások a térségi csatorna projekt esetében is. Sajnos, a helyi szemét-helyzet sem mondható megnyugtatónak. Nemrég bejárást tettünk a jegyzõ asszonnyal és a mûszakis kollégával a település külterületi erdõiben. Lehangoló állapotok fogadtak, rengeteg szemetet hordtak ki egyesek, néhol szinte illegális szeméttelepek létesültek. Szerencsére, több esetben sikerült beazonosítani a szemetelõ személyét, akiket a jegyzõ beidézett, és bírságolásra is sor került. Remélem, ha elterjed a szemetelõk között, hogy a bírságon kívül a szemét elszállítási díját is ki kell fizetniük s így akár Ft-tól induló kiadással is járhat tevékenységük, jobban meggondolják tetteiket. Kérem azokat a jóérzésû embereket, akik magukénak érzik környezetük tisztántartását, fogjunk össze, jelezzék, ha bármit észlelnek, szorítsuk vissza az illegális szemétlerakást, õrizzük meg erdõink tisztaságát. Megtisztelõ meghívást kapott önkormányzatunk testvértelepülésünk, Homoródszentmárton polgármesterétõl, Kerekes Pétertõl. Tavaly Pünkösdkor, mikor Erdélyben jártunk, említette, hogy majd, ha elkészül a futballpályájuk, meghívják a szentmártonkátai ificsapatot, gyerekcsapatot egy pályaavató mérkõzésre. A pálya elkészült, és augusztus végén összemérhetik tudásukat a csapatok. A helyi csapatot az edzõn és a szükséges személyzeten kívül testületi képviselõk kísérik el az útra. A vasútállomásnál létesülõ P+R parkolóval kapcsolatban lezajlott a közbeszerzési bíráló bizottsági ülés. A bizottság a legtöbb ajánlattevõt hiánypótlásra kötelezte. A hiánypótlásokat követõen elõreláthatólag augusztus 6-án kerül kiválasztásra a kivitelezõ. A falumegújítást tartalmazó pályázatokkal kapcsolatban megérkezett az FVM pontozási rangsora, melyben településünket a Hajta-Csapat által készített rangsortól eltérõen egy hellyel elõrébb rangsorolta, így településünk a legmagasabb 106 ponttal az elsõ helyen kiemelt a falumegújításra pályázó környékbeli községek közül. A sorrendet megerõsítette a Hajta-Csapat vezetõsége is (melynek személy szerint én is tagja vagyok), és visszaküldésre került a táblázat az irányító hatósághoz. Most már csak a hatóságon múlik, hogy mikor, de jó lenne mielõbb kézbe kapni a határozatot, illetve aláírni a támogatási szerzõdést, hogy elkezdhessük a III. tengely pályázati keretébõl finanszírozott szentmártonkátai faluközpont-rehabilitációt, gazdagítva és szépítve ezáltal településünk arculatát, külalakját. Legutóbbi, július 30-ai testületi ülésen született döntések: Az intézményvezetõi pályázatok közül az Arany János Általános Iskola igazgatói állására három pályázat érkezett. Kiss Tivadarné igazgató asszony mellett Varga Tibor Róbert képviselõ és Balogh Andrej budapesti középiskolai angol tanár adott be érvényes pályázatot. Varga Tibor Róbert az ülésen jelezte, hogy visszavonja pályázatát. A testület döntése során Kiss Tivadarné 6 szavazatot, Balogh Andrej 5 szavazatot kapott. Mivel intézményvezetõ kinevezéséhez minõsített többség a megválasztott 14 képviselõ többsége, azaz 8 szavazat szükséges, ezért nem volt eredményes a szavazás. Emiatt, a jogszabályi elõírásokat követve, az iskolában dolgozó, megfelelõ végzettségû pedagógusokat kell írásban nyilatkoztatni, vállalnák-e az iskola vezetésével járó pozíciót. A megbízatás idõtartama maximum 1 év. A pozitív visszajelzést adók közül a testület választ. Ha ez a döntés is eredménytelen, akkor az általános igazgató-helyettes kerül megbízásra. A Könyvtár és Teleház vezetésére ketten pályáztak, a jelenlegi vezetõ, Kissné Pásztor Éva és Czant Albert (Leányfalu). Utóbbi pályázatát a testület érvénytelennek nyilvánította, mivel nem felelt meg a kiírásban szereplõ követelményeknek. A döntés a következõ: Kissné Pásztor Éva 7 igen szavazatot kapott, ketten nemmel szavaztak, két fõ pedig tartózkodott, tehát ebben az esetben sem volt meg a szükséges minõsített többség, ezért a közmûvelõdési szegmensben tevékenykedõ vezetõk megbízásával kapcsolatos jogszabályok értelmében 90 napon belül újra ki kell írni a pályázatot. A testület döntött a Pannon bázisállomás létesítésérõl is. E témában közmeghallgatást is tartottunk, ahol a lakosság nagy többsége a rossz lefedettség miatti problémáknak hangot adva a telefontorony építése mellett érvelt. Egy ellenszavazat ellenében a képviselõk támogatták a beruházás megvalósítását. Itt szeretnék köszönetet mondani Takács László nyugdíjas katonatiszt szentmártonkátai lakosnak, aki a közmeghallgatáson és a testületi ülésen is felvázolta a szakterületét képezõ hírközléssel, mobil szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket, amik a hallgatóság részérõl érkeztek. Önzetlen, jóindulatú segítségét még egyszer köszönöm. Végül szeretnék szintén köszönetet mondani Kele Sándorné alpolgármester asszonynak, aki egy hatalmas szobafenyõt ajándékozott a Polgármesteri Hivatalnak, illetve Dósa Kálmán bácsinak, településünk kádármesterének, akitõl nagyméretû virágdézsákat kaptunk ajándékba. Köszönöm felajánlásukat, mellyel a hivatalt szebbé, barátságosabbá tehettük. Fodor Zoltán polgármester A képviselõ-testület április 30-án és május 28-án hozott határozatai (a neveket tartalmazók a könyvtárban elolvashatók) 59/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót. 60/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) A szentmártonkátai Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódóan, a Kossuth 4

5 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK utcai épület vonatkozásában adott szakvélemények alapján a kiviteli terveket nem készítteti el. 61/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) A szentmártonkátai Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázatához kapcsolódóan, az új információk birtokában a finanszírozás magas költsége, a több vállalkozó által megfogalmazott rossz mûszaki állag, valamint a további szükséges 80 millió Ft-os hitelfelvétel okán a képviselõ-testület visszautasítja a pályázati úton elnyert 20 millió Ft-ot, és felhatalmazza a polgármester urat, hogy ne írja alá a támogatási szerzõdést, hiszen a pályázati anyagban megfogalmazottakat nem tudja a képviselõ-testület felvállalni. 62/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy számolja ki egy új építésû Gondozási Központ kialakításának költségeit, illetve, hogy milyen nagyságrendû ennek a bevételi oldala. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a kistérséghez való csatlakozás lehetõségét és a kondíciókat. 64/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) a közoktatásról szóló, évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdése alapján a Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg. Az Úttörök úti óvoda június 22-tõl augusztus 3-ig, az Iskola úti óvoda július 6-tól augusztus 17-ig zárva tart, a konyha július 6-tól július 17-ig tart zárva. 65/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Napközi Otthonos Óvoda konyhájában a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal ellenõrzése során elõírt ételszállító láda és edények beszerzését jóváhagyja az árajánlat alapján, mindösszesen bruttó Ft-ot, azaz egyszázhatvankettõezer-nyolcszáztizenhat forintot az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. 2.) A konyha húselõkészítõ helyiségében a hûtés megoldásáról a májusi ülésen dönt. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 66/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) az Arany János Általános Iskola (2254 Szentmártonkáta, Battha S. u. 1 3.) intézményvezetõi, iskolaigazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki. A pályázat a határozat mellékletét képezi. 2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére., dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 69/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) a helyi önkormányzatokról szóló, LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményeinél lévõ belsõ ellenõrzési jelentéseket megtárgyalta, és elfogadja azt azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett intézményvezetõk május 28-ig készítsék el az intézkedési tervet a belsõ ellenõrzési jelentésekben foglaltak alapján, melyrõl a május végi ülésen tájékoztassák a képviselõ-testületet. 2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére., dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 70/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló, évi CV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és intézményei alapító okiratainak felülvizsgálatát elhalasztja májusi rendkívüli ülésére. 71/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázatot kíván benyújtani a KMOP jelû, Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz címû pályázati kiírás alapján a Napközi Otthonos Óvoda (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus ÖNKORMÁNYZATI HÍREK (Iskola u.), az Arany János Általános Iskola (Battha S. u.), a Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítésére. A Polgármesteri Hivatal tekintetében lift nélkül a tervek módosítását írja elõ. Az Arany János Általános Iskolában lift elhelyezésével kívánja megvalósítani az akadálymentesítést. A tervek elkészítésének költségét az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. 2.) Felkéri a polgármestert a meglévõ tervek tervezõi és szakértõi felülvizsgáltatására és a pályázat benyújtásához szükséges elõkészítések lebonyolítására. 72/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) támogatja, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (NIF Zrt.) pályázatot kíván benyújtani Az elõvárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása, P+R és B+R parkoló és buszfordulók építése címmel. 2.) A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy nem kell hozzájárulnia a tervezési, beruházási s egyéb költségekhez. A NIF Zrt. KÖZOP pályázatának keretében megtervezésre és beruházásra kerülõ parkoló esetén tíz évig az önkormányzat elõzetesen vállalja a parkoló fenntartását, díjmentes üzemeltetését, az ezzel járó költségek viselésével együtt. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 73/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító Okiratának, Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, a Társulási Megállapodást elfogadja. A módosítás e határozat mellékletét képezi. 77/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését jóváhagyja. A hatástanulmány kidolgozásának költségét, Ft + áfa (azaz egyszázezer forint + általános forgalmi adó), az általános gazdálkodási tartalékalap terhére jóváhagyja. 78/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) június 12-én, pénteken 18 órai kezdettel az Arany János Általános Iskolában közmeghallgatást tart. Téma: Pannon bázisállomás létesítése. 79/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Jobbik szentmártonkátai szervezetének kérelmét, az önkormányzat tulajdonát képezõ ingatlanon Trianoni emlékmû állítása iránt. A képviselõ-testület az alábbi döntést hozta: A szükséges építési engedély beszerzését követõen, átmenetileg a Szent Márton-emlékparkba engedélyezi elhelyezni az emlékmûvet. A megpályázott faluközpont-rehabilitációs beruházás megvalósulása után mivel mobil módon kerül kialakításra az emlékmû áthelyezését, elhelyezését engedélyezi a Hõsök ligetében. 82/2009. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat 1.) a költségvetésben a Szentmártonkáta, Kossuth utcai szolgálati lakás felújítására biztosított összegbõl, Ftot (azaz egyszázkilencvenkettõezer forintot) átcsoportosít közmunkás bérére és járulékaira /2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a Tápió-menti Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Napsugár Egyesület, a Községtörténeti Baráti Kör, a Magvetõ Klub, a Galambász Egyesület munkájáról szóló beszámolót. 93/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírására a Bacsó Béla úti II. számú háziorvosi rendelõ felújítására és 6

7 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK bõvítésére. A fejlesztés megnevezése: Orvosi rendelõ felújítása és bõvítése Szentmártonkátán. 2.) A beruházás tervezett összköltsége forint. A pályázaton igényelt támogatás összege forint. A szükséges saját forrás forintos összegét a képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének 3. számú mellékletében, a beruházási és fejlesztési elõirányzatok között, az orvosi rendelõ felújítására elkülönített 12 millió forintos keret terhére biztosítja. 3.) Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zolán polgármester 94/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírására. A fejlesztés megnevezése: Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése. 2.) A beruházás tervezett összköltsége forint. A pályázaton igényelt támogatás összege forint. A szükséges saját forrás forintos összegét a képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének 3/a számú mellékletében, a pályázati önerõre elkülönített céltartalék terhére biztosítja. 3.) Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 95/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírására. A fejlesztés megnevezése: Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése. 2.) A beruházás tervezett összköltsége forint. A pályázaton igényelt támogatás összege forint. A szükséges saját forrás forintos összegét a képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének 3/a számú mellékletében, a pályázati önerõre elkülönített céltartalék terhére biztosítja. 3.) Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 96/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírásában a pályázatok prioritásában az alábbi sorrendet határozza meg: Arany János Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, II. számú háziorvosi rendelõ, /2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló, évi CV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Napközi Otthonos Óvoda, az Arany János Általános Iskola, a Községi Könyvtár és Teleház, a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosította. 102/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) az önkormányzat és intézményeinél (Napközi Otthonos Óvoda, Arany János Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal) belsõ ellenõrzési jelentések alapján készült intézkedési terveket megtárgyalta és tudomásul vette az azokban foglaltakat. 103/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Napközi Otthonos Óvoda konyhában a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal ellenõrzése során elõírt húselõkészítõ helyiségben a hûtés megoldására való döntését elhalasztja, júniusi ülésén dönt. 104/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 102. (2) bekezdése c) pontja alapján az Arany János Általános Iskolában (2254 Szentmártonkáta, Battha S. u. 1 3.) a 2009/2010. tanévben indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg: 14 osztály A pedagógusok számát a költségvetésben jóváhagyottak szerint határozza meg. (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 105/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) az Arany János Általános Iskola (2254 Szentmártonkáta, Battha S. u ) esélyegyenlõségi tervét elfogadja. 106/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta az Arany János Általános Iskola igazgatójának kérelmét, és nem járul hozzá az iskola belföldi kiküldetésére Ft (azaz egyszázezer forint) biztosítására. Azt saját költségvetésbõl, a közlekedési költségtérítésekre elkülönített összegbõl oldja meg az intézmény. 107/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal észrevételeit és az érvényben lévõ KEOP alapján módosított Társulási Megállapodást elfogadja, a csatolt mellékletnek megfelelõen. 108/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 108/2009. számú elõterjesztést megtárgyalta, 1.) az Önkormányzat a Tápiómenti Települések Csatornamû Vízgazdálkodási Társulatnak az érdekeltségi egység, illetve az egy érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás mértékét megállapító, május 20. napján meghozott 1/2008. és 2/2008. számú határozatában foglaltakat elfogadja. 2.) Az önkormányzat a projekt megvalósítására irányuló pályázat második fordulós anyagához elkészített Cost Benefit Analysis (CBA) tanulmányban meghatározott díjképzési szabályokat elfogadja, és a megvalósítást követõ 10 évig, magára nézve kötelezõ érvényûnek tekinti. 3.) Az önkormányzat kijelenti, hogy a projekt megvalósítását követõ 10 évben a díjképzés elsõdleges alapelve a rendszer fenntarthatóságának, önfenntartó képességének biztosítása. 109/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 109/2009. számú elõterjesztését megtárgyalta, 1.) tudomásul veszi, hogy a NFH-ENV-8/2005. azonosítószámú Támogatási Szerzõdésben foglaltak szerint megindult és a 1067/2005. kormányrendelet hatálya alá tartozó nagyprojekt sikeres megvalósítása eredményeként létrejövõ közmûvagyon, a projekt lezárását követõen legalább 5 évi idõtartamra a társulás mint kedvezményezett osztatlan, közös tulajdonában marad. 2.) Az önkormányzat támogatja, hogy a projekt eredményeként létrejövõ közmûvagyon részét képezõ szennyvízhálózatot, tisztítómûveket és komposztálót a KÁTA HID- RO KFT. H-2760 Nagykáta, Egreskátai út 27. szám alatti székhelyû gazdasági társaság végezze. 3.) Az üzemeltetési szerzõdést a CBA-ban meghatározott pénzügyi és finanszírozási feltételeknek megfelelõen kell megkötni. A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó elõírások meghatározásánál a társulás tagjai kötelesek a KEOP projekt CBA-ját és a Társulási Megállapodásban meghatározott díjképzési/díjmegállapítási módszert alkalmazni. 4.) Az önkormányzat határoz arról, hogy az osztatlan közös tulajdon esetleges megszûnésétõl, megszûntetésétõl függetlenül, a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítése mellett, változatlan feltételekkel fenntartják a KEOP projekt keretében létrejött vízközmûvagyont az üzemeltetésére foglalt határidõ lejártáig. 5.) Az önkormányzat a részére rendelkezésre bocsátott Átalakulási terv -ben foglaltakkal egyetért, azt elfogadja. Ezzel összefüggésben kinyilvánítja szándékát arra vonatkozólag, hogy a projekt megvalósulását követõen a mûködtetõ gazdasági társaságban üzletrészt vásároljon. 110/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 110/2009. számú elõterjesztést megtárgyalta, 1.) az önkormányzat mint a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása tárgyú és az 1067/2005. számú kormányhatározat hatálya alá tartozó nagyprojekt (a továbbiakban: projekt) kedvezményezettje, figyelemmel az NFH-ENV-8/2005. azonosítószámú Támogatási Szerzõdésben, illetve a KEOP számú Pályázati Útmutatóban foglaltakra is, a PIU-szervezet és az általa igénybe vett szolgáltatók által elkészített Második fordulós pályázat -nak az Európai Unió részére történõ benyújtását támogatja. 2.) Az önkormányzat, figyelemmel a KEOP számú Pályázati Útmutatóban foglaltakra, kijelenti, hogy a projekt megvalósulását követõ 5 évben a 3/2009. (III. 10.) KvVM rendelet, vagy ennek hatályon kívül helyezése esetén az ennek helyében lépõ jogszabály alapján csatornadíj-támogatást nem igényel. 111/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 11/2009. számú elõterjesztést megtárgyalta, 8

9 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1.) az önkormányzat a Tápiómenti Települések Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat mint társberuházó által rendelkezésre bocsátott pénzeszközökön túl vállalja a CBAtanulmányban meghatározott önerõ reá esõ hányadrészének biztosítását, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által felvett hitel vagy kibocsátott kötvény, esetlegesen ezen forrásallokációs technikák vegyes alkalmazásával. 2.) Az önkormányzat, figyelemmel a 19/2009. (IV. 18.) sz. ÖM-rendeletben foglaltakra, a projekt sikeres elbírálása esetén, támogatja, hogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás pályázatot nyújtson be az Önerõ Alaphoz. Azon esetben, amennyiben a társulásnak az alaphoz benyújtott pályázata nem sikeres, úgy a kiesõ önrész mértékét az önkormányzat, a társulás közremûködésével, más forrásból vállalja biztosítani. 115/2009. (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) 79/2009. (IV. 30.) számú határozatát módosítja, és hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Trianoni emléktáblát elhelyezzen a Hõsök ligetében. Hozzájárul ahhoz, hogy az emléktáblát mobil, mozdítható módon alakítsák ki, és amennyiben az önkormányzat faluközpont rehabilitációs pályázata támogatottságot nyer, az emléktábla áthelyezhetõ legyen a Hõsök ligetébõl a Szent Márton-emlékparkba. 116/ (V. 28.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Községi Könyvtár és Teleház (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 50.) intézményvezetõi állásának betöltésére pályázatot ír ki december 31-ig. A pályázatot a határozat melléklete tartalmazza. 2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére., dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szerkesztõség Anyakönyvi hírek Újszülöttek Reszler Nikolett Szül.: május 14. Anya neve: Marczi Andrea Bakos Márk Szül.: június 3. Anya neve: Bakos Adrienn Szabó Zita Szül.: június 3. Anya neve: Szilágyi Emese Hernádi Álmos Noel Szül.: június 3. Anya neve: Szabó Orsolya Kaló Dávid Szül.: június 7. Anya neve: Murányi Szilvia Kaló Dániel Szül.: június 7. Anya neve: Murányi Szilvia Kele Dávid Szül.: június 25. Anya neve: Illés Szandra Petra Mészáros Tamara Szül.: június 26. Anya neve: Kóri Anita Garai Lajos Kevin Szül.: július 2. Anya neve: Tóth Anett Szeip Attila Szül.: július 4. Anya neve: Kovencz Linda Molnár Kristóf Szül.: július 4. Anya neve: Molnár Zsuzsanna György Napsugár Szül.: július 5. Anya neve: György Beatrix Urbán Katalin Szül.: július 6. Anya neve: Kocsis Éva Pesti Lara Edua Szül.: július 8. Anya neve: Berényi Ildikó Wagner Sámuel Szül.: július 23. Anya neve: Tyaur Veronika Gergely Péter Szül.: július 24. Anya neve: Kun Katalin Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Férjem és Édesapánk, SZÁNTAI ISTVÁN temetésén részt vettek, és fájdalmunkban együttéreznek. A gyászoló család Végsõ búcsú A döbbenet erejével hatott ránk a hír, hogy SZÁNTAI ISTVÁN, a Petõfi Sándor Klub kultúrosa végleg itt hagyott bennünket. Fájó szívvel búcsúzunk tõle, és emlékét megõrizzük. A Petõfi Klub tagjai 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus KÖZÉLETI HÍREK akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik részt vettek SZABÓ FERENC temetésén, osztozva mély fájdalmunkban, ezúton köszönjük a koszorúkat, virágokat, a részvétnyilvánítást. A gyászoló család RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az elmúlt idõszakban különféle módszerekkel csaltak ki pénzt elkövetõk idõs emberektõl július 19-én Tápiógyörgyén egy 87 éves idõs asszonyt keresett meg egy fiatal nõ azzal az ürüggyel, hogy tudja, hogy a sértett egyedülálló és beteges, így a háziorvos javaslatára hozott neki egy szerkezetet, amelyet majd beszerelnek a lakására, és ha õ rosszul lesz, ezt megnyomva, riasztani tudja az orvost. A készülékért Ft-ot csalt ki az asszonytól, és gyorsan eltávozott. Késõbb kiderült, hogy a háziorvosnak errõl nincs tudomása, és a készülék is alkalmatlan ilyen feladatok betöltésére, értéke mindössze pár száz forint. A másik módszer, amelynek már több áldozata van illetékességi területünkön, hogy a mobil szolgáltató nevében valaki felhívja a sértettet. Nyereményjátékban való részvételt ígér, és különbözõ csábító nyereményeket, nagyobb pénzösszeget akkor, ha több tízezer forintért valaki feltöltõkártyákat vásárol rövid idõn belül. Majd az áldozatot visszahívják, és kérik, hogy telefonon diktálja be a feltöltõkártya számait, ezáltal egy másik telefonra ezt azonnal fel is töltik, és ezek a kártyák már értéktelenné válnak. Természetesen nem érkezik semmiféle beígért nyeremény postán vagy futárral, csak az elkövetõk jártak jól, mert saját telefonjukra egy nagyobb összeget töltöttek fel, amelyet majd el tudnak telefonálni. Felhívjuk ezért a lakosság figyelmét arra, hogy ne dõljenek be ezeknek a csalóknak, és ha ilyen indokkal keresik meg Önöket, akkor érdeklõdjenek a háziorvosnál, azonnal ne fizessenek ki semmit, illetve érdeklõdjenek a mobil szolgáltatóknál, hogy valóban meghirdettek-e ilyen nyereményjátékot. Anyatej és szoptatás a középpontban A születés körüli várakozás örömteli és csodálatos. A természet mindenre gondol, és az anyukáknak lehetõségük van készülni az újszülött fogadására. Ez jelenti a lelki és a testi felkészülést egyaránt. A kisbaba egészsége érdekében igen fontos a szoptatás. Augusztus elsõ hete a Szoptatás Világhete, amelynek a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által A évre kiadott jelmondata a következõ: Szoptatás: egy válasz vészhelyzetben/szükséghelyzetben Ön felkészült erre? A jelmondat is utal arra, hogy a szoptatás az anyának és a gyermeknek olyan élményt nyújt, amely az üvegbõl való táplálás során nehezen jöhet létre, mindezek mellett a szoptatás kényelmes, egyszerû, nem igényel eszközöket, és minden helyzetben alkalmazható. Az anyatej mindig rendelkezésre áll, megfelelõ hõmérsékletû és steril. Az anyatej összetételében és mennyiségében folyamatosan alkalmazkodik a gyermek igényéhez. A szoptatott gyermeknek féléves koráig sem más folyadékra, sem táplálékkiegészítésre nincs szüksége. Az anyatej speciális védelmet nyújt a gyermek környezetében megjelenõ kórokozókkal szemben, és soha nem vált ki allergiás reakciót. Kizárólagosan szoptatott csecsemõk között szinte soha nem találni vérszegényt, ritkábbak és gyorsabb lefolyásúak a felsõ-légúti és az emésztõrendszert érintõ fertõzõ betegségek. A szoptatás hosszú távú elõnyökkel is jár: csökkenti egyes daganatos megbetegedések, az inzulinfüggõ cukorbetegség, a fogfejlõdési rendellenességek, egyes beszédhibák és az elhízás kialakulásának esélyét. Az anyatej összetétele változik, alkalmazkodik a gyermek igényeihez. A születés után megjelenõ, kis mennyiségû anyatejet kolosztrumnak, vagy elõtejnek nevezzük. A szülés utáni harmadik, negyedik napon megjelenõ tej az, ami egy ideig az elõtejjel vegyesen szolgálja az újszülött táplálását. Az anyatej összetétele egy szoptatáson belül is változik. A szoptatás elsõ perceiben hígabb, tejcukorban gazdag tejhez jut a csecsemõ, míg a szoptatás második felében zsírdús, magas energiatartalmú tej ürül. Mindig a baba igénye szerinti szoptatás az alapja a sikernek. Tegyünk félre órát, mérleget, hagyatkozzunk a gyermek éhségére. Legalább napi 8-12 szoptatásra kerüljön sor a kezdeti idõkben. Az egészséges gyermek jelezni fog, ha éhes. Az anyatejet a gyermek szervezete igen gyorsan megemészti. Az elsõ hetekben szinte biztos, hogy a baba éjszaka is megéhezik. Az éjszakai szoptatásnak nagy szerepe van abban, hogy elegendõ tej termelõdjön. 10

11 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Az anyatejjel nem lehet takarékoskodni! ha ritkábban szoptat az anyuka, hogy egy etetésre több tej jusson, úgy kevés inger éri a mellet, és egyre kevesebb teje lesz. A gyakori szoptatás viszont visszahozza az apadó tejet. Az igény szerinti szoptatás azonban nem jelenti azt, hogy a kisbabát egész nap szoptatni kell. Nem biztos, hogy a nyugtalanság mindig éhséget jelez. Lehet, hogy a baba csak az édesanyja közelségét, egy kis ringatást, vagy éppen nyugalmat szeretne. Minden leendõ anyukát arra biztatunk, hogy a szoptatás mindkét fél számára felemelõ és csodálatos élményét próbálják minél tovább együtt élvezni. Hiszen a szoptatás az anyai gondoskodás, a szeretet legtermészetesebb kifejezési módja. Szoptatási kérdésekben segítséget kaphat orvosától, védõnõjétõl. ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézet Hasznos tanácsok a kánikula idejére, a hõguta megelõzése és kezelése érdekében Az utóbbi években többször figyelhetõ meg rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg idõjárás hazánkban. A kánikula bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés) vagy kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a várandósok, a csecsemõk és a kisgyermekek, a 65. évnél idõsebbek, vagy a szívbetegségben és magasvérnyomás-betegségben szenvedõk. Kánikulai napokon ha csak tehetjük a különösen meleg, dél körüli, kora délutáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hûvösben. Nagy melegben ajánlatos zuhanyozni langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is! A nap égetõ erejétõl széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát. Fényvédõkrémmel naponta többször is kenje be a bõrét. Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb órákban végezzék a piaci bevásárlást. Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! Idõsebbek se viseljenek ilyenkor sötét színû, fekete ruhát, fejkendõt! Lehetõleg éjjel szellõztessen. Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem! Ne sétáltassuk a napon és ne öltöztessük túl a hõségben a fiatal csecsemõt sem. Kisgyermekeket árnyékban levegõztessünk, a játszótéren fa alatti helyet válasszunk. ADÓÜGYI SZAKTERÜLET Bevallási osztályok Bp. XIII., Madarász Viktor utca Telefonszám: A személyijövedelemadó-bevallás javításával kapcsolatban: a Bp. IX., Vaskapu utca szám alatt, telefonszám: a Bp. XIII. Kresz Géza utca szám alatt, telefonszám: a Bp. XIV., Gvadányi utca 69. szám alatt, telefonszám: fogadjuk ügyfeleiket. Adózási információk Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodnia a kánikula idején: Korlátozza a szabad levegõn való tartózkodást a kora reggeli (6-tól 10 óráig) és esti órákra (18-tól 22 óráig). Napközben árnyékos helyen próbáljon pihenni. Ha túl sokáig tartózkodik szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg szervezete lehûl, és ezt követõen ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a fizikaimunka-végzést. Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befõzést, azt is állandó szellõztetés mellett! Mit és mennyit igyunk? Mit ne igyunk? Nagy melegben ajánlott napi 4 liter folyadékot inni. Fontos a sópótlás is!! Fogyasszon: vizet, ásványvizet, teát, szénsavmentes üdítõket, paradicsomlevet, aludttejet, kefirt, joghurtot, leveseket. Kerülje a kávét, alkoholtartalmú italokat, magas koffeinés cukortartalmú szénsavas üdítõket. Hõségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani! A meleg és a fizikaimunka-végzés fokozza az izzadást, a folyadékvesztést. Ne várjon addig, amíg szomjas lesz! Tudatosan igyon többet ilyenkor a szokásosnál! Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint, vagy alkoholt tartalmaz ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettõl. Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendõ mennyiségû folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet. ÁNTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézet Folyószámla-kezelési osztályok A Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi székhelyû egyéni vállalkozók, továbbá lakóhelyû magánszemély-adózók ügyeiben: Bp. XIII. ker., Madarász u. 5/a Telefonszám: A Pest megyei és a fent nem említett kerületi székhelyû egyéni vállalkozók, továbbá lakóhelyû magánszemély-adózók ügyeiben: Bp. XIII., Kresz Géza utca Telefonszám: (Folytatás a következõ oldalon!) 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus KÖZÉLETI HÍREK Adóalany-nyilvántartási Fõosztály I. Bp. XIII., Petneházy u Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség: adószámok és közösségi adószámok, ideiglenes adóigazolványok kiadása, adóigazolvány kiadásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatok elvégzése, START-, START PLUSZ-, START EXTRA-kártyákkal kapcsolatos teljes körû ügyintézés, adatmódosító lapok bejelentése, feldolgozása, regisztrációs adatlapok feldolgozása, biztosítási jogviszony bejelentésével kapcsolatos adatlapok feldolgozása, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek be- és kijelentkezésével kapcsolatos feladatok ellátása, foglalkoztatottakra vonatkozó munkáltatói bejelentésekkel és változásbejelentésekkel kapcsolatos feladatok elvégzése, adózók levelezési címe bejelentésének feldolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása. Adóalany-nyilvántartási Fõosztály II. Bp. VI., Szív u. 60. Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség: helyszíni adatellenõrzésekhez kapcsolódóan adószám-felfüggesztési, törlési és törvényességi eljárások kezdeményezése és lefolytatása, vállalkozói igazolvány visszavonásának kezdeményezése, hivatali adategyeztetések, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatti felszólító levelek, bírságok kiszabása, Adóalany-nyilvántartási Fõosztály III. Bp. XIII., Petneházy u Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség: egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá történõ bejelentkezés és kijelentkezés, állandó meghatalmazások nyilvántartásba vétele, minõsített adózói adatbázissal kapcsolatos beadványok, adatbejelentéssel, változásbejelentéssel összefüggõ igazolási kérelmek. Eljárási Fõosztály I-II. Bp. XIII., Dózsa György út Telefonszám: Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség: Általános eljárási ügyek osztalékadó megfizetésére engedélyezett részlet, személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés, lakáscélú felhasználás, feltöltési kötelezettség elmulasztása miatti bírság, elhunytak soron kívüli adómegállapítása, általános forgalmiadó gyakoribb elszámolása, veszteségelhatárolás, adóelõleg-mérséklés. Az illetékekkel kapcsolatos ügyek intézése az alábbiak szerint alakul Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékügyekkel foglalkozó szakterülete elköltözött a Hungária körúti irodaházból. Az illetékügyek intézése július 24-tõl a Bp. XIII. kerület, Dózsa György út szám alatti irodaházban történik. Az igazgatóság által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, egyéb illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyekben az ügyintézés helye az iraton feltüntetett hely (amennyiben ügyintézés helyeként az iraton a Hungária Krt.- i vagy a Lehel úti cím szerepel, úgy ezen ügyekben az ügyintézés helye július 24-tõl XIII. kerület, Dózsa György út ). Ezen folyamatban lévõ ügyekben a hívószámon érdeklõdhet. Személyes ügyfélfogadásra kizárólag folyamatban lévõ ügyekben továbbra is telefonon egyeztetett idõpontban van lehetõség. Amennyiben folyószámla-problémával összefüggõ észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsõsorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Személyes eljárást igénylõ ügyintézés esetén kérjük, hogy elõzetesen egyeztessen idõpontot az 501-es Fõvárosi illetékek adónemmel kapcsolatban a es vagy a es telefonszámon, míg az 513-as Pest megyei illetékek adónemmel kapcsolatban a es vagy a as telefonszámon. Bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása céljából felkeresheti bármelyik központi ügyfélszolgálatot vagy kirendeltséget, vagy kérelmét benyújthatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511). Illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeg benyújtásával együtt) a központi ügyfélszolgálati irodákban vagy postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511) nyújtható be. Folyamatban lévõ illeték-visszatérítési ügyekben az alábbi telefonszámokon kérhet bõvebb felvilágosítást: vagy A fõtevékenységként gépjármû, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjármûlízinget fõtevékenységként folytató vállalkozók részére a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességhez szükséges határozat kiadása a Bp. XIII., Petneházy u szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában történik. Az ügyintézéshez elõzetes idõpont-egyeztetés nem szükséges. ELLENÕRZÉSI SZAKTERÜLET Társas Vállalkozások Ellenõrzési Fõosztály I., II., III., IV., VI., VIII. Bp. IX., Haller u (A épület) Telefonszám:

13 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Társas Vállalkozások Ellenõrzési Fõosztály V. Bp. IX., Haller u (E épület) Telefonszám: Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenõrzési Fõosztály I., III., IV., V., VI. Bp. XIII., Dózsa György út (Spirál Irodaház) Áfa-ellenõrzési Fõosztály I., II., III., IV., V., VI. Bp. IX., Vaskapu u Telefonszám: Egészségügyi Szolgáltatási Jogosultság Ellenõrzõ Fõosztály Magán-nyugdíjpénztári Tagdíjellenõrzõ Fõosztály Járulék és Egészségügyi Hozzájárulás Ellenõrzési Fõosztály Bp. XIII., Teve u Telefonszám: Operatív Ellenõrzési Fõosztály I., II., III. Bp. XI., Bartók Béla út 156. Telefonszám: Kiemelt Adóalanyok és Speciális Ellenõrzések Fõosztálya Társas Vállalkozások Ellenõrzési Fõosztály VII. Bp. XIV., Fogarasi út 3. Telefonszám: Kockázatkezelési Fõosztály Kiválasztási Fõosztály Ellenõrzést Támogató és Értékelõ Fõosztály Bp. XIII., Lehel u Telefonszám: Különleges Ügyek Fõosztálya Bp. XIII., Váci út 48/c-d Telefonszám: VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET Hátralék-nyilvántartó Fõosztályok Hátralékkezelési Fõosztályok Végrehajtás-elõkészítõ Fõosztályok Végrehajtási Fõosztályok Fizetési Kedvezmények Fõosztályok Végelszámolási Fõosztályok Felszámolási Hitelezõi Fõosztály Felszámolási Ellenõrzési Fõosztály Valamennyi fõosztály a Bp. XIV., Gvadányi u. 69. szám alatt található. Telefonszám: Augusztusi adózási határidõk Augusztus 12., szerda: A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO), a munkaadói, a munkavállalói, valamint a vállalkozói járulék befizetése az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0958-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0908-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek fenti személyi jövedelemadó- és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak Augusztus 17., hétfõ: az áfa-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása Augusztus 21., péntek: a társasági adó havi adóelõlegének befizetése a 0901-es számú havi bevallás benyújtása (benne: a kulturális járulék, a szakképzési hozzájárulás, az innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás havi elõlegei) a havi áfa, a játékadó bevallása és befizetése a fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése Szeptember 1., hétfõ: a környezetvédelmi termékdíj bevallása és befizetése APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Lakossági levél Immár négy esztendeje, hogy kis községünkben élek. Világos, hogy itt más léptékkel kell mérni és összehasonlításokat tenni. De: a helyi autóbuszjárattal utazóknak nagyon fontos, hogy menetrendhez jussanak, mivel itt nem 10 percenként járnak a Köz-lekedés jármûvek. Menetrendhez jutni pedig nem egyszerû dolog. A legutóbbi menetrendváltozás július 1-jén volt. A nem mindennap utazó csak akkor szembesül a változással, amikor ott (Folytatás a következõ oldalon!) 13

14 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus KÖZÉLETI HÍREK áll a megállóban. Július 28-a volt éppen, gondoltam, a könyvtárban veszek egy fénymásolt menetrendet. Legnagyobb meglepetésemre a könyvtár lelkes dolgozói mit sem tudtak arról, hogy újabb változás történt, mivel náluk csak június 15-i! menetrend volt. Nosza, lehet a megállóban szemüveget, papírt, tollat elõvenni, körmölni, esetleg hasonlítgatni az újat a régivel. Úgy kell annak a polgárnak, akinek nincs autója! Egyébként a vonatról leszálló utasok felét autóval várják, mivel autóbusz csak egyes vonatokhoz csatlakozik. Az a behemót nagy autóbusz napközben nem is közlekedik, mert nem éri meg. Különben is, mindenki maradjon otthon, és ne intézzen semmit! Felettébb érdekes lenne, ha pl. Budapesten csak reggel és este közlekednének a jármûvek. Egyébként napi két-három óra gyaloglás ajánlott, 1 évestõl 100 évesig mindenkinek. A helyi autóbuszjárat egy korábbi változásnál, amikor az egyik társaság adta át a másik vállalkozó társaságnak, vagy a másik az egyiknek, már nem is tudom, azt találták ki, hogy csak elõre váltott jegygyel lehetett utazni. Na, én a rendelkezést komolyan véve, vettem egy 10 db-os buszjegytömböt. Ám amikor az átadás megtörtént, pik-pakk 5 nap alatt elszámoltatták azt a három boltot a jegyekkel. Pechemre ezután 1-2 nappal szerettem volna utazni. De a jegyek már nem voltak érvényesek, visszaváltani sem lehetett. A megmaradt 9 db jegyet azóta is tûzhetem a kalapom mellé. Kérem a község Vezetõségét, hogy változtassanak ezen a kialakult helyzeten. Kérjük, hogy egy kicsit jobban tájékoztassák a lakosságot a közlekedésrõl. Feketéné Magyar Márta KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Kirándulás Szentmártonkátára Május a felfedezõ utak, a kerékpáros kirándulások hónapja. Az elmúlt évek során ha azt egy térkép segítségével összegeznénk a Tápió mente kistáj felfedezése, megismerése történt meg ezeknek az utaknak a segítségével. Mozgalmi keretjelleget ezeknek az utaknak a Tápió örököse és a Tápiómente túristája kiírások adtak, de ha valaki csak egy jót szeretett volna kerekezni a szabadban, minden szervezeti elgondolás nélkül jöhetett velünk. Amikor a 2009-es kirándulásainkat terveztük, két dolgot vettünk figyelembe. Mindenekelõtt szó szerint akartuk az új természeti és történeti értékek felfedezését, ahol a túra vezetõje és résztvevõje számára egyaránt akadnak új látnivalók. Mint hagyományõrzõ csapat, fontos számunkra a kerek évfordulókról való megemlékezés, olyan eseményekrõl különösen, melyeknek születésénél mi is ott bábáskodtunk. E két célkitûzésnek felelt meg a május 9-én Szentmártonkátára szervezett túránk. Ez a nap különben országos mozgalom, a Madarak és fák napja is volt, s ezt a szép és nemes hagyományt mi mással is ünnepelhettük, mint a természetbe szervezett programmal, egy kirándulással. A hagyományos gyülekezõhelyünkre, a nagykátai templom melletti Szent György parkba nem sokan jöttek el. Sebaj, hiszen meghirdetett programjainkat eddig még soha nem halasztottuk el azért, mert arra nem jelentkeztek tömegek. Az István király úton hagytuk el a várost, hogy majd annak ún. betyárhegyi részén elvadult szõlõk, telepített erdõk és rétek szegélyezte úton értük el a szomszédos települést, Szentmártonkátát. Ezekben a napokban virágzik az akác, bódító illata kisért minket. A szentmártonkátai Bacsó Béla úton mi is kipróbáltuk a nemrég ünnepélyes keretek között avatott kerékpárutat. A Szecsõi úton, a forgalmas 31-es országút mellett kerekezve jutottunk el a Battha-sírkerthez. Battha Sámuel, Kossuth 1849-es kormánybiztosa síremlékénél 10 éve, október 23-án éppen az elsõ diáktüzér csapatunk tagjai álltak díszõrséget. Erre a nevezett történelmi személyiség mellszobrának avatása alkalmával került sor. A Battha-sírkert megérdemelte az országos védettséget, hiszen a Kossuth, Battha, Kandó, Hofer családok a magyar történelem, technika és kultúra jeles alakjait adták a nemzet históriájának. Láttunk itt tüzérezredes, kúriai bíró síremlékét, a reformátusok jellegzetes, kopjafás temetkezési formáját. Az hiszem, hogy ennek a sírkertnek a rendbetétele, figyelemfelkeltõ tábla elhelyezése és az itt nyugvók életének történeti feldolgozása a helyiek kötelessége lenne. Erre kötelezi már a helybélieket az a legújabb elismerés, mely a virtuális Nemzeti Sírkert részévé tette ezt a kis Temetõt. Ezt a megtisztelõ címet elérni a község szülötte, Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatója segített szülõfalujának. Amikor a községháza elõtt megálltunk hol éppen legutóbb április 5-én, a tavaszi emlékhadjárat során 48-as egyenruhában álltunk díszõrséget, nem mulasztottuk el a fõhajtást Battha Sámuel kormánybiztos mellszobra elõtt. Sebestyén Benedek református tiszteletes úr aki csapatunk tiszteletbeli tagja szobrának avatásánál elsõ katonai hagyományõrzõink álltak díszõrséget, segédkeztek a koszorúzásnál. A következõ megállónk egy öt évvel korábbi eseményre utal: 2004-ben II. Rákóczi Ferenc szentmártonkátai látogatásainak állított emléket avatták. A nagyságos fejedelem arcmása és emléktáblája avatásánál ugyancsak jelen voltunk, sõt, minden évben a Rákóczi-évek a Tápió mentén központi megemlékezését együtt tartjuk április végén mártonkátai barátainkkal. Ahol a 31-es út derékszögben megtörik, a Katolikus és Református Templom között a Somogyi Béla úton megyünk kifelé a községbõl. Egy pillanatra megállunk a község használaton kívül helyezett zsidó Temetõjénél, melynek sírkövet õsi rituálé szerint a boldog emlékezetû Sajó doktor rakatta középre. A közkedvelt nagykátai állatorvos nemrég bekövetkezett haláláig gyakran volt vendége a nagykátai zsidó Temetõben szervezett zsidó mártír istentiszteleteknek. Sajó doktor család- 14

15 2009. július augusztus SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK ját Auschwitzban pusztították el, õ maga bújkálva vészelte át a magyar történelem rettenetét. Szentmártonkátától északra találtuk meg a Gyulai-erdõt. Ez a háromhektáros kis erdõ természetvédelmi védettség alatt áll. Az idõs gyertyánok, bükkfák valahogy nem illenek a térség erdõflórájába. Sokáig õshonos maradványnak hitték, védettségét még erre alapozták. Néhány éve kiderült, hogy egy arborétumnak szánt telepítésrõl van szó, amit az utódok elfelejtettek továbbgyarapítani, védeni. Kerestük a hegyvidéki erdõkben honos szagos mügét, de mivel magát a növényt amúgy nem ismertük, a felfedezést nem tudtuk megerõsíteni. Ha már nem õshonos erdõrõl van szó, a gallyazás, a szélviharok okozta károk rendbetétele, azt hiszem, sokáig nem elhanyagolható feladata lenne az illetékeseknek. Kis pihenõt tartottunk az erdõ szélén kialakított kis tó partján, miután korábban a kerítésen fellelt jókora résen átlépve, magát a kis erdõt is bejártuk. Nagykáta irányába, keletnek kerekezve továbbra is dûlõúton haladunk. Egyre több elhagyott tanyát láttunk, egyet kíváncsiságunkat kielégítve közelrõl is megtekintettünk. A leszakadt tetõzet, a bedõlt falak között az itt élt ember nyomát kerestük. Amikor kereszteztük a Lõrinckátára vezetõ országutat, a Székesrekeszi-legelõ jelentette a következõ természeti értéket. A szikes pusztán vezetõ dûlõútról vadmadarakat láttunk, s az õsgyep fantasztikusan gazdag növényvilága felett siklott el tekintetünk. Elõttünk egy gólya lépdelt a réten, s a nem mindennapi találkozásnak bizonyítéka lett a felvétel. Egy idõ után telepített erdõk szegélyén vezetett minket az út, s a távolban a nagykátai templom tornya mutatta a haladási irányt. Erre is virágzott az akác, s láttuk a lombok között zümmögõ méheket. Utunk ezen szakasza is rendkívül értékes volt, hiszen többször találkoztunk a természeti védelmet jelzõ ovális táblával. Egyszer majd egy képes növényhatározóval jövünk erre, azonosítandó a szikes õsgyep rendkívül változatos és gazdag flóráját. Alig több mint három órás kirándulásunk sok élménnyel, természeti és történeti értékek gazdag tárházával gyarapította a túrán részt vevõ hagyományõrzõket. Sajnálhatják azok, akik ezt a szombat délutánt inkább az otthoni semmittevésre szánták. Basa László Szegedi kirándulás Mi, a Petõfi Klub tagjai, 46 fõs létszámmal 3 napos buszkiránduláson voltunk Szegeden. Az indulásnál szomorúan vettük tudomásul, hogy vezetõségi tagunk, Szántai István Õ kezdte szervezni a szegedi kirándulásunkat nem tarthat velünk, végleg itthagyott bennünket. Szép nyári napon, reggel 7 órakor volt az indulás. Az elsõ megálló Kecskemét volt, ahol rövid városnézésen voltunk, majd Kiskunfélegyháza következett. Itt is tettünk egy rövid sétát a városban. A következõ megálló Szegvár volt, ahol a különlegességnek számító, 1865-ben fából épült malmot tekintettük meg. Szeged elõtti megállónk Hódmezõvásárhely volt, ahol körbejártuk a várost. Kora este érkeztünk Szegedre, ahol elfoglaltuk szállásunkat a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Lóránd Kollégium 2 ágyas szobáiban, ami a város központjában található. A második nap délelõtt városnézésen voltunk idegenvezetõ kíséretében. Õ egy nagyon szimpatikus fiatalember volt, aki színvonalasan bemutatta a várost. Széchenyi István fehér márványszobra, a Tisza-szabályzó Vásárhelyi Pál bronzszobra, Tisza Lajos, majd Deák Ferenc szobra zárja a sort. A túloldalon található a romboló és építõ Tisza jelképes szökõkútja, és a Tisza Szálló. Kiemelném a Városházát, amely az eklektikus palotákkal körülvett téren található, és neobarokk stílusban épült. Az Aradi vértanúk terén áll II. Rákóczi Ferenc lovas szobra és a szõregi csata emlékoszlop az aradi vértanú halált halt tizenhármak névsora márványtáblán. A következõ a Bolyai Intézet, amelyben jelenleg a Természettudományi Kara mûködik, majd a Hõsök kapuja, melyet az elsõ világháborúban elesett katonák tiszteletére emeltek. Méltán híres a szegedi Dóm tér. Az 1879-es nagy árvíz után a városatyák fogadalmat tettek egy monumentális templom felépítésére, ez a mai fogadalmi templom. A Dóm téren rendezik a Szegedi Sza- badtéri Játékokat. A tér különlegessége a zenélõ óra. Majd végül a Szegedi Nemzeti Színház épülete, amely ekletikus neobarokk stílusban épült 1883-ban. A homlokzatot Erkel Ferenc és Katona József szobrai díszítik. Ezután közös ebéd, majd a Füvészkert megtekintése következett, és a továbbiakban szabadprogram mindenkinek. A harmadik napon reggeli után indultunk Orosháza Gyopárosfürdõ, Az Alföld gyöngye gyógyfürdõbe, ahol eltöltöttünk egy kellemes napot. Kicsit elfáradva, de élményekben gazdagon, este 9 órára érkeztünk haza. Köszönjük Tokaji Tibornak, állandó sofõrünknek, aki nagyban hozzájárult a 3 napos kellemes kirándulásunkhoz. Klubtársaink közül 2 fõ sajnos nem tudott velünk tartani, mivel kórházba kerültek. Ezúton kívánunk nekik mielõbbi gyógyulást. Hipszki Ferencné klubelnök Szegedi Móra Ferenc Múzeum 15

16 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG július augusztus KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK ÓVODAI HÍREK Június 4-én az Iskola úti óvoda összes óvodása és dolgozója ellátogatott a fõvárosi Bábszínházba, ahol a Minden egér szereti a sajtot! címû elõadást néztük meg. A gyerekek többsége most volt elõször színházban. Öröm volt látni a csillogó szempárokat, válaszolni a megannyi kíváncsi kérdésre. Az elõadás után a Városligetbe vitt az utunk, ahol jó nagy séta után egy játszótéren ugrálhatták ki magukat óvodásaink. Hazafelé a buszon elfáradva, új élményekkel tértünk haza. Mint ahogy már több éve, idén is az önkormányzat biztosította az összeget, amely által minden kisgyermek részt vehetett ezen a kiránduláson. Ezúton is köszönjük, a gyermekek nevében is. Mikusné Antalicz Veronika Május vége a kirándulások ideje volt az Úttörõk úti óvodában. Az alma és a napocska csoport a Fõvárosi Nagycirkusz színvonalas mûsorát tekintette meg. A gyerekek nagyon élvezték az elõadást. A virág csoportosok a Fõvárosi Állat- és Növénykertben tettek kirándulást, ahol megismerkedhettek sok olyan élõlénnyel, amelyeket eddig csak a könyvekben vagy televízióban láthattak. A csillag csoportos gyerekek a Tropicariumba látogattak el, ahol betekintést nyerhettek a trópusi növények és állatok világába. Ezután a Pán Péter játszóházban vezethették le a gyerekek az energiájukat. Kirándulásuk végén pedig a Ferihegyi repülõteret tekintették meg. Az utazások árát az önkormányzat biztosította, amit ezennel szeretnék megköszönni. Támogatásukkal minden gyermek részt tudott venni a csoportja által szervezett kiránduláson. Marosiné Sz. Veronika Szabó Magda örök? Örömhozó, bánatrontó Levelek a szomszédba. Ezzel a címmel jelent meg Szabó Magda új kötete, ami valójában nem a nyilvánosságnak készült. A két éve elhunyt írónõ keresztfia, Tasi Géza örökösként méltó módon gondozza a hagyatékot. Milyen kincseket õriz? Szabó Magda regényeit, drámáit sokan ismerik már, amint a színházi és filmes munkásságát is. Az Európa Könyvkiadónál nemrég megjelent kötettel határtalan állatszeretetére akartam felhívni a figyelmet. A humoros hangvételû leveleket macskája nevében írta a szomszédainak Keresztanyám barátai, Schrott Tibor és felesége ajándékozott meg a levélcsomaggal, azt mondták, hogy engem illet. Amikor felvetõdött a kiadás ötlete, nyomozni kezdtem, ki kaphatott még hasonló levélkéket. Eljutottam Pomogáts Bélához, az Írószövetség volt elnökéhez, s õ is átadta a cicáihoz szóló feljegyzéseket. S egyszer csak összeállt a könyv. Sokan vártuk a Für Elise (Cili) folytatását, de közbe szólt a sors Jegyzetek, vázlatok születtek, s mindent elmesélt nekem. Ezek alapján én magam öntöm formába a második részt, melynek címe Magdaléna lesz. Feljegyzések, korabeli fotók teszik majd teljessé a történetet. A tervek szerint jövõre Szabó Magda naplóiból készül egy kötet, azt követõen az édesanyja és édesapja közti levelezés lesz hozzáférhetõ. A világhírû írónõ tehát továbbra is köztünk van. hogy folyamatosak a vele kapcsolatos megke- Olyannyira, resések. Debrecenben Szabó Magda Emlékszoba nyílt, Budán iskola, Felsõpakonyban és Kerepesen pedig könyvtár viseli a nevét. Szentmártonkátán õsszel terveznek hasonlót. Sikeresek az életút-kiállítások is. Tárgyalások kezdõdtek Szegeden egy nagyszabású tárlatról, ahol fõként személyes tár- gyakat, ruhákat, ékszereket, illetve kéziratokat, díjakat, különleges kiadású könyveket mutatnak be. Ezek egyeznek Szabó Magda végakaratával? Még életében mindent elrendezett velem. Maximálisan megbízott bennem. Az is meggyõzõdése volt, hogy személyével és mûveivel kapcsolatban nem adok zöld utat méltatlan kezdeményezésekhez. Önnél vannak a jogdíjak? Miután én vagyok az örökös, ahogyan férje, Szobotka Tibor esetében is. Annak ellenére, hogy a mai világban nagy szerepe van a pénznek, sosem az anyagiakat tartom szem elõtt, hanem a tisztességet. Érzékelem, hogy keresztanyámat mindmáig szeretik, és ez megkönnyíti a dolgomat. Külföldön hol jelenik meg legközelebb mûve? Az Ajtó Olaszországban, Izraelben és Törökországban is nagy siker. Nemrég megkeresett egy delegáció Kínából. Náluk még soha nem adtak ki Szabó Magda-regényt, s lám, most ennek is eljött az ideje. Borzák Tibor (Szabad Föld, július 3.) Változás! Tisztelt Lakosság! Tóthné Túróczi Zsuzsanna lemondott a helyi újság szerkesztõségi munkájáról. Helyette Bakó Gáborné óvónõt és Kõszeghy Katalin nyugdíjas pedagógust választotta a képviselõtestület. Tóthné Túróczi Zsuzsannának köszönjük aktív, pontos és lelkiismeretes munkáját. Kissné Pásztor Éva képviselõ Közérdekû cikkeiket minden hónap 5. napjáig várjuk! Szerk. Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 450 példányban, 100 Ft-os áron Készült az Reactor Kft. nyomdájában.

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben