F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05."

Átírás

1 FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: , Telefax: Mobil: 06-70/ BM: cím: Szám: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ei üléséről A RÉT május 11-én megtartott soros ülésén megvitatott kérdésekről az alábbiak szerint tájékoztatom tagságunkat. A tanácskozást Kovács István r. dandártábornok úr, az ORFK gazdasági főigazgatója vezette. Az ülésen munkáltatói részről részt vettek továbbá Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, továbbá Dr. Boros Gábor r. ezredes úr, az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetője. Szakszervezetünket az ülésen Dávid Tibor főtitkár-helyettes képviselte. (A munkáltatói oldal által adott írásbeli válaszokat a szövegben dőlt betűvel jelöljük.) évi túlórák A januári, majd a márciusi RÉT üléseken is jeleztük, illetve tárgyaltuk a még tavaly keletkezett, és információink szerint még nagy számban kompenzálatlan túlórák problémáját. E körben visszatérően kértük a évben elrendelt és teljesített túlszolgálatok nagyságrendjének megyénként (rendőri szervenként) és a megváltás módja szerint (szabadidős, kifizetett, még kompenzálatlan) részletezett rendőrségi kimutatását. Az ülés keretében ismételten kértük a szóban forgó adatok rendelkezésünkre bocsájtását. A régebbi kompenzálatlan túlórák körében új, konkrét problémaként jeleztük, hogy a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságtól a Készenléti Rendőrséghez átkerült több kolléga esetében is fejeként százas nagyságrendű (100, sőt nem egy esetben 300 óra feletti) kompenzálatlan túlórák vannak, melyeket az új munkahely (KR) információink szerint nem szándékozik rendezni, mondván, hogy azok a korábbi szervezet állományában keletkeztek. Jeleztük, hogy amennyiben szükséges, úgy a részletezett bontást is rendelkezésre bocsájtjuk. Kértük a szóban forgó esetet külön is kivizsgáltatni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A feltett kérdésünkre előzetes írásos anyag nem érkezett, ezért az ülésen rákérdeztünk a témával kapcsolatos rendőrségi választ illetően. Kovács István r. dandártábornok úr szóbeli tájékoztatása szerint az általunk fent jelzett, valamint korábban közölt túlóra ellentételezési hiányosságok közül két szervezeti egység

2 2 (KGEI, valamint Komárom-Esztergom megye) valóban helytállónak bizonyultak a jelzéseink, bár a KGEI vonatkozásában a nagyságrendet illetően a munkáltatói kimutatások eltérőek. Gazdasági főigazgató úr tájékoztatása szerint 300 óra körüli túlóra elmaradás nem áll fenn, hanem kb. százas nagyságrendű kompenzálatlan túlszolgálat áll fenn, de ezek rendezése elmondása szerint már folyamatban van. Kovács István r. dandártábornok úr tájékoztatása szerint a évben keletkezett, hangsúlyozottan szabályszerűen elrendelt túlszolgálatok kompenzáltságának utóellenőrzését a fentebb említett esetekre is tekintettel elrendelték. A vizsgálat lezárását követően főkapitányságonkénti bontásban gazdasági főigazgató úr tájékoztatást ígért a szakszervezetek részére. Bűnmegelőzési előadók A RÉT márciusi soros ülésén kértük a bűnmegelőzési előadók megbízásos foglalkoztatásával kapcsolatban korábban az ORFK irányába jelzett problémák (a megbízás miatt akadályba ütközik az érintettek előresorolása mind rendfokozatban, mind fizetési fokozatban) orvoslása tekintetében tett kezdeményezésünk (státuszok rendszeresítése, feladatot ellátók kinevezése) írásbeli megválaszolását. Az ugyanis hozzánk nem érkezett meg. Mivel a májusi RÉT ülésig nem történt semmi változás, ezért ismételten kértük a probléma kivizsgálását és megválaszolását. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a bűnmegelőzési előadók vonatkozásában a megbízás munkaügyi tartalmára vonatkozó jogszabályok hátteréről 29000/37281/1/2014.ált. számú, novemberi tájékoztató a szakszervezet részére megküldésre került. A tájékoztató alapján, a szeptember 01-től indított iskolai prevenciós tiszti program létrehozásakor a szakmai feladat ellátását elsősorban a korábban szolgálati nyugdíjba távozott, jelenleg szolgálati járandóságban részesülő - rendészeti/bűnügyi tapasztalattal, kiváló kommunikációs készséggel és kellő motivációval rendelkező - munkatársakkal terveztük végrehajtani. A fenti feltételeknek megfelelő, szenior állományba kinevezett munkatársaink foglalkoztatása létszám feletti foglalkoztatással került kialakításra, mivel a bűnmegelőzési tanácsadói feladatok ellátására külön státusz nem áll rendelkezésre. Ahol szenior állományú munkatárssal nem lehetett a feladatellátást biztosítani, ott a rendőri szerv hivatásos állományú tagjainak feladatra történő megbízással került a feladatellátás kialakítva. Egy hónapot meg nem haladó megbízás vonatkozásában a Hszt. alapján a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nem szükséges, ugyanakkor egy hónapot meghaladó megbízásra csak az érintett beleegyezésével kerülhet sor. A válasz alapján nyilvánvaló, hogy a felső vezetés nem kíván a feladathoz státuszt rendelni, ily módon a jelzett problémát (előmeneteli akadály) megoldani. Sajnos ennek jogi úton történő rendezésére sem látunk lehetőséget, mivel az előmenetel szempontjából a kinevezés szerinti beosztás tekintendő irányadónak. Az ülésen Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr ígéretet tett az általunk jelzett egyéni probléma kivizsgálására. 12 alkalomra szóló utazási kedvezmény

3 3 Több szolgálati helyről is érkezett szakszervezetünkhöz olyan jelzés, mely szerint a kollégák a mai napig nem kapták meg a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerinti 12 alkalmas kedvezményes (MÁV-VOLÁN) utazásra jogosító utalványt. Van olyan szolgálati hely, ahol csak a munkavállalók nem részesültek benne, de van olyan megye, ahol a komplett személyi állomány nem kapta meg a jogszabály szerint járó juttatást, de még csak tájékoztatva sem lettek a késedelem okáról. A Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél dolgozóknak március 31-ig kellett volna megkapniuk a szóban forgó utalványt, és álláspontunk szerint a cafetériához hasonlóan a teljes személyi körre (munkavállalók is) ki kell terjednie a végrehajtásnak. Kértük a probléma országos kivizsgálását, illetve az elmaradások soron kívüli rendezését! Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint az ORFK Gazdasági Főigazgatóság tájékoztatása alapján nincs rendelkezésre álló információ arra vonatkozóan, hogy az ORFK szervein belül valamely dolgozó részére ne került volna kiadásra az utazási utalvány. Az ORFK válasz tükrében kérjük tisztségviselőinket, hogy ahol esetleg mégsem valósult meg az ellátás, azt konkrét szolgálati hely és érintett létszám (foglalkoztatási jogviszony) megjelölésével jelezzék irányunkba, mivel az elmaradást csak így tudjuk megreklamálni a rendőrség vezetésénél. RSZKI végzettséggel nem rendelkezők jövője Megoldást várunk azon problémára, amely a rendészeti szakközépiskola részmoduljának teljesítésével korábban hivatásos állományba kinevezettek körében jelentkezett. A szóban forgó személyi körbe tartozók annak idején a rendészeti szakközépiskola befejezése nélkül lettek szolgálatba állítva azzal az ígérettel, hogy az iskolát később majd befejezhetik (végig járhatják). Erre azonban nem került sor. Így viszont az érintett kollégáknak nincs esélyük a szakmai, besorolásbeli előmenetelre, ugyanakkor gyakorta veszik őket mégis igénybe RSZKI végzettséget igénylő szolgálati feladat ellátásra (pl. járőrvezető), és ha hibáznak, még felelősségre is vonják őket. Kértük a korábbi létszámfeltöltési igény miatt keletkezett probléma mielőbbi, a kollégák szempontjából megnyugtató rendezését. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat, Oktatási és Képzési Főosztály válasza szerint az elmúlt években rész-szakképesítést szerzett és hivatásos állományba kerültek személyi köre esetében döntően megvalósult az iskolarendszeren kívüli képzési lehetőség biztosítása, ebből eredően konkrét eset felvetését követően van lehetőség érdemben tájékoztatást adni. Az ülésen, reflektálva a leírtakra elmondtuk, hogy nem tartjuk kielégítőnek, hogy probléma a fennálló esetek döntő többségében már rendeződött. Egyes szolgálati helyeken ugyanis még mindig vannak az előmenetelt tekintve önhibájukon kívül megrekedt kollégák. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr az ülésen ígéretet tett arra, hogy konkrét esetekben ők is segítséget nyújtanak a helyzet rendezéséhez, bár elmondása szerint ez az érintett rendőri szervek/megyei rendőr-főkapitányságok számára is prioritást képező feladat. A válasz alapján szolgálati hely, név és egyéb szükséges információk (kinevezés időpontja, képesítési előírás, stb.) közlése esetén tudjuk az egyéni problémákat

4 4 továbbítani az ORFK irányába. Kérjük tisztségviselőinket, hogy a megoldásra váró ügyeket e szerint jelezzék felénk. Cafetéria keret lakáshitel célú felhasználása Kértük soron kívül megvizsgálni, illetve intézkedni azon kollégák ügyében, akik a tavalyi évben megnyílt adómentes lakáshitel-törlesztésre kívánják fordítani a cafetéria keretüket, azonban a törlesztendő hitel nem tisztán lakáscélú. Egészen pontosan szabad felhasználású hitelt vettek fel, amit nem teljes mértékben fordítottak lakás célra, hanem egyéb kiadásaik fedezetére fordították, de a hitel biztosítéka teljes egészében mégis csak a lakásuk (ingatlanuk). Információink szerint az ORFK felsőbb szakmai állásfoglalást (NAV, illetve Nemzetgazdasági Minisztérium) kért abban, hogy a csak részben lakáscélú hitelszerződések is beletartozhatnak-e a támogatotti körbe. Azonban a kérdés eldöntéséig az érintettek a cafetéria keretük felhasználását illetően bizonytalanságban vannak: várjanak-e a megjósolhatatlan kimenetelű állásfoglalásra, és addig függesszék fel a nyilatkozattételüket, vagy válasszanak a biztos, de adóköteles egyéb cafetéria elemek közül, így viszont ha utóbb mégis lehetőség lesz az adómentes cafetéria elem igénybevételére, akkor komplikáltabb és anyagi vonzattal (addig felvett, kapott juttatások visszaadása, fizetése) is jár a nyilatkozat módosítás. Az ügy eddigi fejleményeiről részletes tájékoztatást, továbbá a kérdésben a döntés (állásfoglalás) mielőbbi és pozitív meghozatalát kértük. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2004. (IV.3.) NGM rendelet 6. d) pontja pontosan megnevezi a támogatás igénylésére jogosultak körét, ezért az ott felsoroltakon kívül más személy a - figyelemmel a Belügyminisztérium álláspontjára - nem tekinthető jogosultnak annak ellenére sem, hogy a kezes felelőssége az adóshoz és az adóstársához hasonlóan szintén egyetemleges. Arra kértek útmutatást, hogy adósságrendező (szabad felhasználású) hitel esetén, amikor az érintett több különböző hitelt vált ki egy új kölcsön- vagy hitelszerződéssel, igénybe veheti-e a támogatást (cafetériaként) úgy, hogy az új kölcsön- vagy hitelszerződés csak részben tekinthető lakáscélúnak illetőleg, hogy a hitelszerződésből annak is ki kell derülnie, hogy a hitelintézet mekkora összeget könyvel lakáscélra. A támogatás igénybevétele mindig az adott, egyedi kölcsön- vagy hitelkonstrukciótól függ, annak esetenkénti vizsgálata szükséges. Ha több részből tevődik össze a kiváltott konstrukció, meg kell vizsgálni, hogy kifejezetten nevesítve szerepel-e, hogy az adott összegű részek milyen célt szolgálnak, az adósságrendező hitel tartalmazza-e nevesítve a lakáscélú kölcsönt- vagy hitelt. Amennyiben kifejezetten nevesítve van, az, hogy az adott rész lakáscélú volt, akkor a támogatás igénybe vehető. A Rendelet 7. -a szerint az adómentesség feltételeinek vizsgálata során nem kell vizsgálni azt a körülményt, hogy ugyanazon lakáshoz kapcsolódóan a magánszemélyen kívül más személy - különösen magánszemély hozzátartozója - részesül-e vagy részesült-e a támogatásban. A hivatkozott szabályozás egyértelmű, e szerint nem a munkáltató feladata azt a tényt ellenőrizni, hogy ugyanazon lakáshoz kapcsolódóan a magánszemélyen kívül más személy

5 5 részesül-e vagy részesült támogatásban. Ezért álláspontom szerint nem szükséges nyilatkoztatni a jogosultakat erről a tényről. Az ülés keretében is rákérdeztünk, hogy a válasz alapján mivel kalkulálhatnak az érintettek. Kovács István r. dandártábornok úr tájékoztatása szerint a minisztérium (NGM) válasza alapján, ha a hitelszerződés szerint a hitel felhasználása csak részben is lakáscélú volt, úgy arra a támogatás (cafetéria-elem) igénybe vehető. KGEI átszervezés A márciusi RÉT ülésen szó esett a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság egyes feladatköreinek és ezzel együtt személyi csoportoknak a Készenléti Rendőrséghez történt átkerülésével kapcsolatos tapasztalatokról. Kifogásoltuk, hogy az átszervezést nem előzte meg a szakszervezetekkel való egyeztetés, illetve, hogy a kollégákat személy szerint is negatívan érintett a változás (munkavégzési hely, munkaidő beosztás megváltozása, ráadásul kellő felkészülési idő nélkül). Tájékoztatást kértünk arról, hogy várható-e újabb szervezeti átalakítás a KGEI-t érintően. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a KGEI egyes feladatai üzemeltetéssel kapcsolatos szervezeti elemek (Szabadidőközpont, Pihenőházak, Gépjármű Alosztály) március 01-jei hatállyal átcsoportosításra kerültek, melynek következtében az azt ellátó munkakörök és feladatok (Készenléti Rendőrséghez 56 státusz, Békés MRFK-hoz 1 státusz, Győr-Moson-Sopron MRFK-hoz 1 státusz, Vas MRFK-hoz 4 státusz) bérköltséggel együtt átadásra kerültek az érintett szervek gazdasági területeinek. Minden érintett végzettségének, képzettségének és korábbi munkakörének megfelelő beosztás került felajánlásra, az illetményük változatlan maradt. A mindösszesen 62 státuszt betöltő személy közül 54 fő fogadta el az áthelyezését, 1 fő tölti a felmentési idejét az öregségi nyugállományba vonulásig, 4 fő maradt a KGEI állományában, 1 fő került áthelyezésre más fegyveres szervhez, 2 fő tölti a felmentési idejét, mivel a részükre felajánlott munkakör elfogadásával nem éltek. Az ülésen rákérdeztünk a KGEI-t érintően a híresztelések szerint július 1-től várható újabb átszervezés részleteire. Kovács István r. dandártábornok úr elmondta, hogy valóban tervbe van véve a KGEI ORFK GF szervezetébe történő integrálása Gazdasági Ellátó Központ elnevezéssel és a jelenlegivel azonos feladatkörökkel. Ehhez azonban még a jogi hátteret (alapot) kell előbb megteremteni: statútum rendelet módosítása, alapító okirat módosítás, stb. Azt azonban gazdasági főigazgató úr már most kijelentette, hogy a kb. 500 fő érintett munkájára a szervezeti változást követően is szükség lesz, mindenkinek lesz feladata, munkahelye. A ruházati bolt dolgozóira konkrétan rákérdezve Kovács István r. dandártábornok úr elmondta, hogy a 21 státuszon jelenleg 19 fő dolgozik, akik közül 13 főnek lesz továbbra is feladata a rendszerben, 6 fő munkájára pedig a BV-nél számítanak, ahová bérrel és státusszal együtt tervezik az átadást. Rendőrnap munkaszüneti napként történő egységesítése Az ülés keretében ismételten kezdeményeztük, hogy országosan egységesen kerüljön leszabályozásra a jövőre nézve a Rendőrség napja, április 24-e munkaszüneti napként

6 6 kezelése a különböző foglalkoztatási jogviszonyokban. A Hszt.-n kívül ugyanis pl. sem a Kjt., sem az Mt. nem határoz meg az állami munkaszüneti napokon felüli további munkaszüneti napot, mint a hivatásos állomány esetében a Rendőrség napját. Emiatt mindig aggodalmat kelt a kollégákban, hogy belső norma, vagy jogi szabályzó híján munkáltatójuk miként ítéli meg az e napon történő munkavégzést az ő esetükben. Dr. Boros Gábor r. ezredes úr az ülésen elmondta, hogy országos szintű szabályozás kiadásával a jövőre nézve sem számolhatunk, mivel az ORFK vezetője jogszabályalkotásra nem jogosult, legfeljebb ajánlást adhat az egyes rendőrségi munkáltatók számára, és ezt eddig is megtette. Nyelvpótlék megszüntetések A napokban arról értesültünk, hogy Nógrád megyében állítólag az ORFK-ról érkezett instrukció alapján több kolléga nyelvpótlékának folyósítása megszüntetésre került, pedig az új Hszt. még nem lépett hatályba. Az ülés keretében tájékoztatást kértünk az ügy részleteiről: valóban történt-e és országosan elrendelt pótlékmegvonás a kollégáktól. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr tájékoztatása szerint azon néhány esetben kezdeményezték a megyei rendőr-főkapitányságok intézkedését (pótlék megszüntetés), ahol a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen történt nyelvpótlék folyósítás: pl. az eszperantó nyelv, ami után a jelenleg még hatályos szabályok szerint sem állapítható meg, illetve folyósítható nyelvpótlék. A Hszt. (104. ), illetve a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (13., valamint 2. sz. melléklet) felsorolásában az említett nyelvismeret nincs nevesítve pl. az eszperantó, ezért a pótlékban részesítésnek nincs jogalapja. Cafetéria munkabaleset miatti keresőképtelenség idején A tavalyi évtől megváltozott cafetéria szabályokkal összefüggésben már többször felhívtuk az ORFK figyelmét az alábbi problémára. A vonatkozó ORFK utasítás értelmében a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók esetében a 30 napot meghaladó keresőképtelenség idejére szünetel a cafetéria jogosultság, de nyilvánvalóan el kellene különíteni a normál betegállománytól a munkabalesettel (betegséggel) összefüggő távollétet. Bár az elmaradt járandóság kárigényként a munkáltatóval szemben érvényesíthető, egyszerűbb és empatikusabb megoldást jelentene, ha az említett esetkör külön nevesítésre kerülne a tárgyévi ORFK normákban. A jövő évi szabályozás tekintetében ezt mindenképp megfontolásra javasoltuk. Dr. Boros Gábor r. ezredes úr tájékoztatása szerint általános kivételes szabály e kérdésben nem hozható, mivel nem minden munkabaleset következik be a munkáltató hibájából, így a szóban forgó helyzetekben a kártérítési eljárásban érvényesíthető a jövőben is az elmaradt járandóság iránti igény. Veszélyességi pótlék egységesítése Információink szerint a határrendészeti feladatokat ellátó kollégák rendőri szervenként eltérően részesülnek veszélyességi pótlékban. Pontosabban szólva van olyan megye, ahol

7 7 fizetik a migránsokkal érintkező állomány (idegenrendészeti eljárást lefolytató ügyintézők, őrizetet ellátók, szállításban, kísérésben résztvevők, stb.) részére a veszélyességi pótlékot (pl. Csongrád megye). Ezzel szemben az azonos feladatokért pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem intézkednek a pótlék megállapítására és folyósítására. A diszkriminatív eljárás információink szerint nem csak megyénként tapasztalható, hanem egyéb viszonylatban is: pl. az őrzött szállás hivatásos állománya kapja a pótlékot, míg a határrendészeti kirendeltségek állománya ugyanazon személyekre (őrzött szállásoknak átadott migránsokra) nem. Kértük a probléma országos kivizsgálását, és a pótlék folyósítására irányuló intézkedések megtételét azon rendőri szervek irányába, ahol ez eddig nem teljesült. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr az ülésen ígéretet tett a konkrét probléma kivizsgálására, melynek keretében megkereséssel élnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK irányába. Dr. Boros Gábor r. ezredes úr a veszélyességi pótlék témájához kapcsolódva tájékoztatásként elmondta, hogy amint az már ismert, az új szolgálati törvény csak a havi rendszeres veszélyességi pótlékot tartja fenn július 1-től (ionizáló sugárzásnak kitett beosztásban, biológiai anyag feldolgozása közben fertőzés veszélyének kitett munkakörben, stb. dolgozók), azaz a jelenleg is egy szűk személyi körnek adott pótlékot. Az erre jogosító beosztások miniszteri rendeletben kerülnek majd nevesítésre. Mivel azonban az ilyen pótlékkal is elismert, egészségre veszélyes körülmények között a napi szolgálatteljesítési idő maximum 6 óra lehet, ez a jelenlegi munkaidőrend megváltoztatását is eredményezni fogja. Bővebb információt ezzel kapcsolatban nem kaptunk. GYES-ről visszatérők ruházati ellátása A RÉT előző ülésén már szó esett, de a napokban ismételten újabb eseteket jeleztek szakszervezetünk irányába tisztségviselőink, melyek az illetmény nélküli szabadságról visszatérő hivatásos kollégák ruházati felszerelésével kapcsolatban jelentkeznek. A RUSZ (71/2011. (XII. 31.) BM rendelet) értelmében az illetmény nélküli szabadság idejére a ruházati ellátás szünetel. Vagyis ezen idő alatt az érintettek sem természetbeni sem pénzbeli ruházati ellátásban nem részesülnek. Ugyanakkor az illetmény nélküli szabadság lejártát követő munkába állásukkor elöljáróik követelményként támasztják velük szemben, hogy az időközben rendszeresített öltözetben kezdjék meg az újbóli szolgálatukat. A szükséges ruházati termékek beszerzéséhez azonban az anyagi fedezetet nem biztosítják. A RÉT előző ülésén az ORFK részéről az a tájékoztatás hangzott el, hogy a hatályos RUSZban szereplő azon rendelkezés, amely az újbóli ellátásra jelenleg csak lehetőséget biztosít (adható kategória), várhatóan a közeljövőben alanyi jogos szabályozásra fog kerülni. Nevezetesen a RUSZ 22. (6) bekezdésében foglalt szabályról van szó, de az sajnos a mai napig nem ír elő a szóban forgó esetre nézve kötelezettséget a munkáltató számára. Tájékoztatást kértünk a szabályozás-változás állásáról, továbbá annak megtörténtéig központi iránymutatás kiadását a rendőri szervek irányába, ami az érintett állomány helyzetét pozitívan rendezné: vagy biztosítsák a szolgálati helyek az előírt ruházat beszerzésének anyagi fedezetét, vagy adjanak türelmi időt a kollégáknak a hiányosságok pótlására (ruhapénz az idén majd csak ősszel lesz a legutóbbi RUSZ módosítás szerint).

8 8 Kovács István r. dandártábornok úr a felvetésünkre válaszolva elmondta, hogy csak a múltkori RÉT ülésen elhangzottakat tudja ismételten elmondani a problémával kapcsolatban. Emlékeztetőül: a tárgykörrel kapcsolatban az alábbi tájékoztatás hangzott el a márciusi RÉT ülésen: Kovács István r. dandártábornok úr múltkori RÉT ülésen elhangzott tájékoztatása szerint a vonatkozó szabályozás rövid időn belül oly módon fog változni, hogy a kiegészítő juttatás alanyi jogon fogja megilletni az érintetteket, és ráadásul visszamenőlegesen is rendezni fogják a problémát. Az ORFK válasz tükrében csak azt tudjuk tanácsolni az érintetteknek, hogy a remélt módosításig hasonló probléma felmerülése esetén a RUSZ említett szakaszára hivatkozással kérjék, hogy munkáltatójuk biztosítsa az előírt kötelezettséghez szükséges pénzügyi fedezetet. Új szolgálati törvény szerinti besorolás, illetmény megállapítás Az ülés keretében tájékoztatást kértünk a július 1-jével hatályba lépő évi XLII. törvény szerinti átsorolások részleteiről, így a végrehajtás várható ütemezéséről (esetleges személyzeti beszélgetések lebonyolítása), a szakszervezetek bevonásáról. Ez utóbbi körben hivatkoztunk országos rendőrfőkapitány úr ígéretére, aki a BM rendeletek ismertté válása után egy szakmai-szakértői párbeszéd megtartására késznek mutatkozott. Az ORFK képviselői az ülésen elmondták, hogy a évi XLII. törvény kifejezetten deklarálja azt, hogy a július 1-jei besorolás nem minősül átszervezésnek, így egyéni személyzeti elbeszélgetésekre nem fog sor kerülni, de az okmányolást természetesen el kell végezni a rendőrségnek, mert augusztusban már az új illetményt kell a kollégáknak megkapniuk. A fentebb említett közös szakmai-szakértői fórumot érintően az ORFK képviselői az ORFK vezetőjével összhangban úgy nyilatkoztak, hogy arra a már megjelent végrehajtási rendeletek birtokában kerülhet sor. FBŐ-sök veszélyességi pótléka Az ülésen ismételten szóba került a már a RÉT, de a BÉT (belügyi érdekegyeztetés) fórumain számtalanszor tárgyalt probléma, nevezetesen az őrzött szálláson dolgozó fegyveres biztonsági őr munkavállalók diszkriminatív pótlékolása, pontosabban a veszélyességi pótléktól való elesésük, holott a hivatásosokkal azonos feladatokat és feltételek mellett látnak el, de a hivatásosokkal ellentétben ők nem kapnak veszélyességi pótlékot, és persze az illetményük is alacsonyabb. Az ülésen kimutatást kértünk az őrzött szálláson dolgozó munkavállaló FBŐ-sök létszámáról, és az az alapján számított pótlékvonzat pénzügyi nagyságrendjéről. Az ORFK képviselői az ülésen ígéretet tettek a felmérés elvégzésére. Országos munkavállalói kollektív szerződés lehetősége Az ülésen kérdésként merült fel, hogy több munkáltatós kollektív szerződés megkötésére vane lehetőség.

9 9 Az ORFK Hivatal válasza szerint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a alapján nem kizárt, hogy a kollektív szerződés hatálya több munkáltatóra is kiterjedjen, de ebben az esetben valamennyi munkáltatónak szerződéskötő félként kell szerepelnie. Figyelemmel azonban arra, hogy az Mt ának (2) bekezdésében előírt feltételek (reprezentativitás) teljesülését munkáltatónként kell vizsgálni, a rendőrségi szinten egységes kollektív szerződés megkötésének ez minden bizonnyal akadályát fogja képezni. Létszámkimutatás Kimutatást kértünk a meglévő létszámról rendőri állománykategóriánkénti (hivatásos, közalkalmazott, stb.), valamint szervenkénti (főkapitányságon belül főkapitánysági közvetlen, rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség) megoszlásban. A létszám kimutatást az ORFK táblázatos formában rendelkezésünkre bocsájtotta, melyet jelen tájékoztatóhoz mellékelünk. Új iktatási rendszer (KÉR) tapasztalatok Vidékről érkezett jelzés szerint az újonnan bevezetett iktatási rendszer lassú, gyakori a duplikált iktatás. A végrehajtandó feladathoz nincs elegendő létszám, a munkát végzők túlterheltek. Tájékoztatást kértünk az országos tapasztalatokról, mivel a hozzánk érkező információk szerint a korábbi, jól működő rendszer leváltása nem volt szerencsés. Az ORFK Hivatal válasza szerint a Rendőrség iratképző szerveinél új iktatási rendszer bevezetésére nem került sor, az elmúlt évekhez hasonlóan jelenleg is a Robotzsaru ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerben kerül sor az általános iktatási tevékenységre. Erre figyelemmel csak vélelmezhető, hogy az ügyviteli folyamatokat részben befolyásoló egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer bevezetésével függ össze a megkeresés. Ennek kapcsán az alábbiak érdemelnek kiemelést. A közigazgatás megújítása keretében, a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program elvárásait szem előtt tartva döntött a Kormány arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium kivételével a minisztériumok és a közigazgatási szervek között meg kell valósítani elektronikus kapcsolattartást. A kormányzati döntés kapcsán megjelent az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat, több esetben módosult a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és ennek megfelelően a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT. 31.) ORFK utasítás módosítására is sor került. Az EKÜR működésének lényege, hogy a Rendelet 1. mellékletében meghatározott szerveknek (a továbbiakban: bekapcsolt szervek) a Magyar Posta útján érkező levélpostai küldeményét - a Rendelet 2. mellékletében meghatározott kivételektől eltekintve - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Érkeztető Főosztálya (a továbbiakban: KÉR) érkezteti, hiteles elektronikus másolattá alakítja, melyet követően a címzett szerv hivatali kapujának igénybe vételével elektronikusan a címzett szerv részére továbbít; a bekapcsolt szervek egymás közötti kapcsolattartás csak - elektronikusan - a NOVA

10 10 SZEÜSZ rendszeren történhet (hivatal-hivatal közötti kapcsolat); a Magyar Posta útján továbbítandó küldemények tekintetében a Magyar Posta hibrid szolgáltatást alkalmazhatják. Az ICER a rendőri szerveknek címzett küldemények hiteles elektronikus másolatát a Rendőrség hivatali kapuján keresztül továbbítja. A Rendőrség hivatali kapuja fogadja a küldeményt, és a Robotzsaru rendszeren keresztül elküldi közvetlenül a címzett rendőrségi iratképző szerv iratkezelési rendszerébe. Az iratképző szervnél a Robotzsaru rendszer a küldeményt automatikusan érkezteti, az iratképző szerv segédhivatalának - érkeztető pontnak - csak a postabontást kell végrehajtani. Ennek során ellenőrizni kell a küldemény megnyithatóságát, olvashatóságát, majd azt - az adott iratképző szerv ügyviteli rendjének megfelelően - továbbítani kell a szignálásra jogosultnak vagy a címzett szervezeti elemnek. A postabontás adatainak pontosítása, a szignálás, az iktatás, az átadás-átvétel, az ügyintézés és a kiadmányozásra történő előkészítés, illetve a kiadmányozás a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően folyik. A névre szóló elektronikus aláírás hiányában a kiadmányozás papíralapon történik, melyet követően vissza kell alakítani az iratot elektronikus formátumra. A címzés alapján az EKÜR rendszer az elektronikus iratot: hivatal-hivatal kapcsolatban az expediálással egyidőben a Robotzsaru rendszer elhelyezi a szervezeti aláírást az iraton, amelyet követően elküld a KÉR kóddal rendelkező címzett szervhez, és azt elhelyezi a címzett szerv iratkezelési rendszerébe (a sikeres kézbesítésről a rendszer nyugtát készít, melyet a küldemény alszámára automatikusan beiktat); magánszemély címzett esetén a papír alapú küldemény hivatali kapun keresztül a Magyar Posta Szabályozott Elektronikus Ügykezelési Szolgáltatásának (SZEÜSZ) igénybe vételével a címzett részére kerül továbbításra (az elektronikus küldeményt az inverz hibrid szolgáltatás keretében a Magyar Posta papíralapúvá alakítja, borítékolja és kézbesíti). Az EKÜR rendszer bevezetésével összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a május l-jére tervezett éles üzemü működést megelőző, jelenleg is folytatott tesztelési időszak alatt az iratképző szervek a KER-től megkapták a már hiteles elektronikus másolattá alakított elektronikus irat eredeti papíralapú iratát is. Ebből adódóan az eredeti papíralapú iratot érkezést követően érkeztetni és a már iktatott elektronikus irathoz kellett rendelni, ami valóban többletfeladatot jelentett. Ez a feladat azonban április 14-től megszűnt, mivel a KÉR a papíralapú iratot már nem kézbesíti a címzett szerv részére. Ezen többletfeladat mellett azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a Rendszer automatikusan hajtotta végre az érkeztetéssel kapcsolatos műveleteket, a hivatal-hivatal közötti kapcsolat bevezetésének következtében nincs szükség futárjegyzék készítésére, illetve a későbbiekben Magyar Posta hibrid szolgáltatásának alkalmazásával a postakönyvek vezetésére. Összegezve megállapítható, hogy április 14-ig a segédhivatalok állományának iktatási feladatai az EKÜR rendszer alkalmazására történő felkészüléssel és a teszteléssel kapcsolatos feladatok miatt növekedtek, azonban hivatal-hivatal közötti kapcsolat bevezetése ezen terheken már enyhített, illetve a Magyar Posta hibrid szolgáltatásának bevezetése várakozásaink szerint tovább csökkenti majd a feladatokat. Természetesen az állomány nehezen változtat a már megszokott, szinte rutinszerűen végzett feladatain, erre is figyelemmel számos kifogás fogalmazódik meg az EKÜR rendszerrel összefüggésben. Felmerültek ugyanakkor megalapozott kifogások is, hiszen a tesztidőszaknak pontosan az volt a célja, hogy az esetleges problémákat a felszínre hozza. Az ORFK Hivatala az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály munkatársaival 2014 novemberétől képzések és továbbképzések keretében folyamatosan

11 11 készítette fel az állományt az EKÜR rendszer használatára, illetve áttekintette a Robotzsaru rendszer ügyviteli munkafolyamatok egymásra épültségét, és számos módosító javaslatot tett annak egyszerűbb alkalmazására vonatkozóan, melyek a fejlesztések folyamán fokozatosan kerülnek a Robotzsaru rendszerbe beépítésre, megkönnyítve ezzel a felhasználói állomány feladatainak végrehajtását. Korkedvezmény érvényesítése A RÉT előző ülésén kérdésként merült fel, hogy a december 31-ig megszerzett korkedvezményes szolgálati időket miként lehet vagy kell a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokkal egyeztetni, illetve, hogy ezt a munkáltatón (rendőrségen) keresztül kell-e intézni. Kértük, hogy az ORFK adjon tájékoztatást a kérdéssel kapcsolatos álláspontjáról. Az ORFK Hivatal Jogi Főosztály válasza szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. -ának (2a) bekezdése értelmében a legalább negyven év jogosultsági idő megszerzéséhez kötött nyugdíjjogosultság a nőket illeti meg. Ez a lehetőség - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) ának (3) bekezdése alapján, eltérő speciális rendelkezés hiányában - a hivatásos állományú nőkre is vonatkozik. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a korhatár előtti ellátás iránti kérelem a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyújtható be. A korkedvezményes munkakörben eltöltött idő tekintetében a dolgozó kérelmére a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megküldi a munkáltatónak a kitöltendő igazolás nyomtatványát, hogy a munkáltató az igazolást kitölthesse. A munkáltató a kitöltött igazolást visszaküldi, melyre tekintettel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozatban megállapítja a korkedvezményre jogosult évek számát és a korhatár előtti ellátás igénybevételének lehetőségét. Pongó Géza főtitkár

F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2016. (VII. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2016. (VII. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01.

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/ Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 Fax: 32/310-838 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 48.499 /2009. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról Tervezet Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. július 21-én 2011. évi törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 5/2016. (IX. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 5/2016. (IX. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések TERVEZET! A belügyminiszter./2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben