JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről március

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 600 Vizsgálat-azonosító szám: V0044 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Bittó Zoltán osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Belovai Sándorné főtanácsadó Dr. Halmné Harsányi Zsuzsa számvevő Korsósné Vígh Andrea számvevő Dr. Klapcsik László irodavezető Törökné Dióssy Anikó külső szakértő Deák Tamásné tanácsadó Dr. Novák Zsuzsanna Csilla számvevő Nagy Attila számvevő Horváth Mária számvevő Kökény László számvevő tanácsos Varga Szabolcs számvevő tanácsos Samu István számvevő gyakornok Keszthelyi Zoltán számvevő Harsányi Imréné számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Jelentés a magyar egyetemi felsőoktatás ellenőrzéséről (1994. augusztus) (218) Jelentés a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről (1996. szeptember) (318) Jelentés az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, valamint a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola költségvetési támogatásának, illetve ezen főiskolák gazdálkodásának ellenőrzéséről (1998. október) (439) Jelentés az Oktatási Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről (2000. június) (0016) Jelentés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) ellenőrzéséről (2000. október) (0036) Jelentés a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről (2001. szeptember) (0132) 6.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 12 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az integrációs szervezeti célok végrehajtása, a szervezeti erőforrások egyesítése Az integrációs célokat előirányzó jogi- és a belső intézményi szabályozás összhangja, az átalakítás szabályszerű végrehajtása A szabályozás érvényesülése Regionális oktatási és kutatási központ szerep betöltése Az integráció intézményi szintű értékelése A szervezeti egységek átalakítása Az oktatási szervezeti erőforrások átalakítása, egyesítése A kutatás-fejlesztési szervezeti egységek átalakítása, a kutatási kapacitások egyesítése Az intézmény működését biztosító szervezeti egységek összevonása, átalakítása Az intézményi belső szabályozásnak megfelelő egységes intézményi rendszer Egységes vezetési-irányítási rendszer kialakítása Az integrált, közös gazdálkodás irányítási rendszer A tanulmányi és oktatási irányítás egységesítési folyamata Szabályozott, egységes intézményi arculat Az emberi erőforrások egyesítése és hasznosítása A hallgatókkal összefüggő változások A képzési kínálat és a hallgatói létszám alakulása A hallgatói mobilitás változása A hallgatói juttatások szerkezete és a kollégiumi ellátottság A hallgatók véleménye az integrációról Az oktatói tevékenység alakulása, változásai Az oktatói létszám és az oktatói kar összetétele A főfoglalkozású oktatók óraterhelésének alakulása Az oktatói mobilitás változása Az oktatói hatékonysági mutatók alakulása A kutatói létszám alakulása, a kutatások eredményessége A nem oktatók létszámának, foglalkoztatásának alakulása 53 1

5 3. Az anyagi erőforrások egyesítése és hasznosítása A vagyoni elemek intézményi egyesítése, a tárgyi eszközök hasznosítása Az egységes gazdálkodás és a pénzügyi eszközök felhasználásának alakulása Az integrációs célú pénzeszközök alakulása A működési célú integrációs pénzeszközök hasznosítása Az integrációs célú beruházási források hasznosítása 64 2

6 MELLÉKLETEK 1. melléklet: Beérkezett észrevételek 2. melléklet: Az integrálódott felsőoktatási intézmények felsorolása és jogelőd intézményi szerkezete 3. melléklet: A vizsgált felsőoktatási intézmények integráció előtti és integráció utáni kari szerkezete 4. melléklet: A vizsgált intézmények és tudományterületeik 5. melléklet: Összegzett hallgatói vélemény az integrációról 6. melléklet: TÁBLÁZATOK 1. táblázat: Összegzett hallgatói létszámadatok 2. táblázat: Összegzett oktatói és alkalmazotti létszámadatok 3. táblázat: Összegzett hatékonysági mutatók 4. táblázat: Összegzett kutatás-fejlesztési adatok és mutatók 5. táblázat: Hallgatói létszámadatok intézményenként 6. táblázat: Hallgatói létszámadatok képzési szintek szerint intézményenként 7. táblázat: Államilag finanszírozott hallgatói létszámadatok képzési szintek szerint intézményenként 8. táblázat: Költségtérítéses hallgatói létszámadatok képzési szintek szerint intézményenként 9. táblázat: Hallgatói létszámadatok képzési formák szerint intézményenként 10. táblázat: Államilag finanszírozott hallgatói létszámadatok képzési formák szerint intézményenként 11. táblázat: Költségtérítéses hallgatói létszámadatok képzési formák szerint intézményenként 12. táblázat: A hallgatói keretszám és a jelentkezett, felvett hallgatók száma intézményenként 3

7 13. táblázat: A hallgatói keretszám és a jelentkezett, felvett hallgatók aránya intézményenként 14. táblázat: Főfoglalkozású oktatói létszám oktató fokozatok szerint intézményenként 15. táblázat: Főfoglalkozású oktatói létszám tudományos fokozatok szerint intézményenként 16. táblázat: Oktatói létszám alakulása intézményenként 17. táblázat: Oktatók és intézményi alkalmazottak állományi létszámadatai 18. táblázat: Főfoglalkozású oktatók tantervi heti óraterhelése 19. táblázat: Oktatói hatékonysági mutatók 20. táblázat: Eszközök és források alakulása összintézményi szinten 21. táblázat: Összesített költségvetési bevételek (tényleges teljesítés) 22. táblázat: Összesített költségvetési kiadások (tényleges teljesítés) 23. táblázat: Hatékonysági mutatók intézményenként (OEP finanszírozás nélkül) 24. táblázat: Oktatási és kollégiumi területek intézményenként 25. táblázat: Kutatás-fejlesztés forrásai intézményenként 26. táblázat: Felsőoktatási intézmények karainak egy hallgatóra jutó bevételei és kiadásai tudományterületenként (OEP finanszírozás nélkül) 27. táblázat: Hallgatói létszámadatok tudományterületenként 28. táblázat: Az integrálódott intézmények által felhasznált beruházási és integrációs célú működtetési kiadások alakulása 7. melléklet: DIAGRAMOK 1. diagram: Egy integrálódott felsőoktatási intézményre jutó oktatók, alkalmazottak és hallgatók száma 2. diagram: Hallgatói létszám az integrálódott intézményeknél 3. diagram: Az összes hallgatói létszám képzési formák szerint, diagram: Az összes hallgatói létszám képzési formák szerint,

8 5. diagram: A költségtérítéses hallgatók aránya az integrálódott intézményeknél 6. diagram: Főfoglalkozású egyetemi oktatók létszáma oktatói fokozatok szerint 7. diagram: Főfoglalkozású főiskolai oktatók létszáma oktatói fokozatok szerint 8. diagram: Közalkalmazotti állományi létszám alakulása 9. diagram: Költségvetési bevételek és kiadások alakulása és évben 10. diagram: Egy intézményre jutó költségvetési bevételek és kiadások és évben 11. diagram: Eszközök és források alakulása és évben 12. diagram: Egy intézményre jutó eszközök és források és évben 5

9 FÜGGELÉK A helyszíni ellenőrzésbe bevont 12 felsőoktatási intézményről készített számvevői jelentések kivonatai 1. függelék: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 2. függelék: Debreceni Egyetem 3. függelék: Eötvös Loránd Tudományegyetem 4. függelék: Miskolci Egyetem 5. függelék: Pécsi Tudományegyetem 6. függelék: Semmelweis Egyetem 7. függelék: Szegedi Tudományegyetem 8. függelék: Szent István Egyetem 9. függelék: Veszprémi Egyetem 10. függelék: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 11. függelék: Budapesti Gazdasági Főiskola 12. függelék: Nyíregyházi Főiskola 6

10 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Állami szervezetek ÁSZ EÜM ESzCsM HM KVI MKM OGY OM Oktatási intézmények ÁIF Állami Számvevőszék Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság Művelődési és Közoktatási Minisztérium Országgyűlés Oktatási Minisztérium Államigazgatási Főiskola BKÁE Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem BKE BME Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem DE Debreceni Egyetem ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem GATE Gödöllői Agrártudományi Egyetem HIETE Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem KE Kaposvári Egyetem ME Miskolci Egyetem NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem PTE POTE Pécsi Tudományegyetem Pécsi Orvostudományi Egyetem SE SOTE Semmelweis Egyetem Semmelweis Orvostudományi Egyetem SZTE Szegedi Tudományegyetem SZIE Szent István Egyetem VE Veszprémi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem BGF Budapesti Gazdasági Főiskola BMF Budapesti Műszaki Főiskola KF Kecskeméti Főiskola NYF Nyíregyházi Főiskola TSF TF Tessedik Sámuel Főiskola Testnevelési Főiskola Egyetemi, főiskolai karok ÁJK ÁOK Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar BTK Bölcsészettudományi Kar CTFK EFK Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Egészségügyi Főiskolai Kar 7

11 ETK GEO GMFK GMK JFK MFK OETC TF Jogszabályok Áht. Átv. Ftv. Kjt. Egyéb rövidítések AIFSZ ECO-MED EFT EGR ET ETR EHÖK, FHÖK EU FTT FEFA GEB HÖK IFT IIT KVKMOD K+F Kht. MAB MJ város OEP OFI TÜSZ e M Mrd Egészségtudományi Kar Geoinformatikai Kar Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Jászberényi Főiskolai Kar Mezőgazdasági Főiskolai Kar Orvos- és Egészségtudományi Centrum Testnevelési és Sporttudományi Kar Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (módosításaival) A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló évi LII. törvény A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény (módosításaival) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (módosításaival) Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés Gazdasági informatikai rendszer (DE) Európai Felsőoktatási Térség Egységes gazdálkodási rendszer Egyetemi Tanács Egységes tanulmányi rendszer Egyetemi, Főiskolai HÖK Európai Unió Felsőoktatási és Tudományos Tanács Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogram Gazdasági Előkészítő Bizottság Hallgatói Önkormányzat Intézményfejlesztési Terv Ideiglenes Intézményi Tanács Kincstári Vagyonkataszter Modul Kutatás+Fejlesztés Közhasznú Társaság Magyar Akkreditációs Bizottság Megyei jogú város Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda Teljeskörű Ügyviteli Szolgáltató és Információs Rendszer Ezer Millió Milliárd 8

12 BEVEZETÉS JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A XXI. század tudásalapú társadalmának és gazdaságának egyik meghatározó stratégiai ágazata a felsőoktatás. A nemzetközi gazdasági versenyképességhez szükséges kiművelt emberfők képzése csak korszerű, egységes felsőoktatási rendszerrel biztosítható. A magyar felsőoktatási intézményhálózat átalakítására, a széttagoltság csökkentésére és az erőforrások egyesítésére irányuló törekvések az 1980-as évektől jelentkeztek a magyar oktatáspolitikában. A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény (Ftv.), majd annak évi módosítása lehetőséget biztosított társulás, illetve felsőoktatási szövetség létrehozására. Az Országgyűlés az évi LII. törvényben (Átv.) rendelkezett a magyar felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, kötelező jogszabályi előírást teremtve az intézmények egyesítésére. A törvényalkotók az átalakítás alapvető céljaként és indokaként a szellemi erőforrások egyesítését, a nemzetközileg is elismert versenyképes munkaerő képzését, a felsőoktatási kutatás és oktatás fejlesztését, a regionális kapcsolatok erősítését határozták meg. Az intézményi rendszer átalakításának törvényi céljai az Európai Unió országai felsőoktatási intézményi rendszeréhez való igazodást mutatnak. Magyarország ugyanis júniusában csatlakozott az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásáról szóló Bolognai Nyilatkozathoz, mely 2010-ig egységes európai felsőoktatási intézményrendszer megteremtését irányozza elő január 1-jei hatállyal az állami felsőoktatásban az átalakítási törvény nyomán a korábbi 55 felsőoktatási intézmény helyett 30 intézmény (17 egyetem és 13 főiskola) folytatta működését. Az Oktatási Minisztérium (OM) felügyelete alá tartozó állami felsőoktatásban végbement intézményi integráció elveiről az 1157/1998. (XII.9.) Kormányhatározat, a katonai felsőoktatási intézmények integrációjával kapcsolatos feladatokról a 42/1999. (HK.16.) HM utasítás rendelkezett. A törvény értelmében az év a szervezet-átalakítás előkészítésének éve volt. A jogutód felsőoktatási intézmények évben átmeneti jellegű törvényi szabályozás szerint működtek. Az átmeneti szabályozás után a év volt az összevont intézmények átalakulás utáni, első működési éve. 9

13 BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 43 intézmény 1 egyesítésével létrejött 17 jogutód felsőoktatási intézményre terjedt ki, amelyek közül 16 az OM, 1 a HM felügyelete alá tartozik. A különvált Dunaújvárosi Főiskolára a vizsgálat nem terjedt ki. Az ellenőrzés teljesítményellenőrzési módszerek alkalmazásával történt, melyet eddig a felsőoktatás ellenőrzése során nem alkalmaztunk. Ezek körébe tartozott az adatkérésen alapuló elemzés, kérdőíves felmérés, fókuszcsoportok szervezése, helyszíni interjúk készítése. Helyszíni ellenőrzés 12 intézménynél történt. A vizsgált 17 új, összevont felsőoktatási intézmény évi tényleges, oktatási célú állami támogatása - az állami felsőoktatás támogatásának 77 %-a - 93,7 Mrd Ft volt. Az integrálódott felsőoktatási intézmények évben 199,8 Mrd Ft bevétellel gazdálkodtak, költségvetési kiadásaik 185,1 Mrd Ft-ot tettek ki. Hallgatóik létszáma fő volt a 2001/2002. tanévben, az állami felsőoktatás hallgatói létszámának 79 %-a. Az arányszámok alapján az egyesített intézményi körre vonatkozó ellenőrzési megállapítások a magyar állami felsőoktatás egészét jellemzik. Az ellenőrzés jogalapja az Állami Számvevőszékről szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 2.. (5) bekezdése. Az ellenőrzés célja annak megítélése volt, hogy a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának végrehajtási rendje, a szervezetkorszerűsítés folyamata összhangban áll-e a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló törvényben, továbbá a felsőoktatási intézmények autonóm belső szabályozásában foglaltakkal; az integrálódott felsőoktatási intézmények személyi és tárgyi feltételei milyen oktatási, kutatási teljesítmények elérését tették lehetővé a vizsgált időszakban; az átalakított felsőoktatási intézmények célszerűen és eredményesen használták-e fel a rendelkezésükre álló forrásokat, kiemelten a költségvetési támogatásokat. Az ellenőrzés az integráció végrehajtására fókuszáló teljesítményellenőrzési jellegénél fogva nem terjedt ki az Átv. előkészítésének, a felügyeleti szervek irányító tevékenységének, az integrálódott intézmények gazdálkodásának, finanszírozásának vizsgálatára, ezeknek csak integrációs összefüggésével foglalkozott. Az OM-nél, HM-nél és a Magyar Akkreditációs Bizottságnál (MAB) információ kérésekre és konzultációkra került sor. Az ellenőrzés az évekre irányult, de a helyszíni ellenőrzés befejezéséig tartó időszak (2002. október) folyamataira is kiterjedt. Így az ellenőrzés a hosszabb távú integrációs folyamat kezdeti szakaszának változásait rögzítette. A vizsgálati bázisadatok az egyesített, jogutód felsőoktatási intézmények korrigált, jogelőd intézményi szerkezetéből képzett 1 Egyetem, egyetemi kar, főiskola, főiskolai kar. 10

14 BEVEZETÉS évi adatok. A jelentés adatai az intézmények által az ellenőrzés számára szolgáltatott, intézményvezetői aláírással hitelesített adatok. Ellenőrzésünk során támaszkodtunk a magyar egyetemi felsőoktatás ellenőrzéséről készített évi, valamint a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről szóló évi jelentésünkre és azok integrációra vonatkozó utalásaira. 2 A jelentés-tervezetet észrevételezésre megküldtük az ellenőrzésben érintett valamennyi felsőoktatási intézmény vezetőjének. Véleményező levelüket a jelentéshez mellékeljük (1/c-1/v. melléklet). A végleges jelentést megküldtük észrevételezésre az oktatási miniszternek és a honvédelmi miniszternek, akik válaszleveleikben elfogadták a jelentésben foglaltakat (1/a-1/b. melléklet). 2 Jelentés a magyar egyetemi felsőoktatásról (1994. augusztus) 6., 7., 11. oldal és Jelentés a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről (1996. szeptember) 8. és 12. oldal. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A magyar állami felsőoktatás évtől október végéig tartó időszakát egyrészt az intézményhálózat átalakítása, másrészt a hallgatói létszám emelkedése jellemezte. A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló törvény 17 új egyesített intézmény kialakítását írta elő. A törvény a szervezeti változások meghatározásával eszközként szolgált a felsőoktatás tartalmi változásaihoz, melyek a törvény bevezetőben ismertetett alapvető, stratégiai céljait képezték. Az átalakítási törvény csak az átmeneti, évre tartalmazott az egyesített intézmények működési feltételeire vonatkozó jogi- és gazdálkodási változásokat. Az átalakítás végrehajtásához a törvény nem rendelkezett külön pénzügyi források biztosításáról. A törvény előkészítését az intézményi vezetők bevonásával végzett egyeztetési folyamat előzte meg. A szervezeti átalakítást (az intézmények közötti integrációt) minden érintett intézményben az Átv.-ben előírtaknak megfelelően végrehajtották, határidőre létrejött a 17 integrálódott intézmény. Az előírások végrehajtása alól kivételt képez a vagyonmegosztások lezárása és ezzel összefüggésben a vagyonkezelési szerződések megkötése. Ennek oka, hogy az intézmények, az OM és a KVI által vezetett vagyonnyilvántartások adatai nem egyeznek, alapvetően a költségvetési intézmények általános nyilvántartási és egyeztetési hiányosságai miatt. A törvényi szabályozással kialakított intézmények az integrációs előzmények, egyeztetések és felsőoktatás-politikai döntések alapján nem egységes, hanem heterogén modellt tükröznek a képzési szerkezet és a regionális szempontok szerint. Az új intézmények eltérő felsőoktatási kultúrával és hagyománnyal rendelkező intézményekből jöttek létre. A képzési tradíciók, a helyi képzési adottságok az egyesített működésben eddig meghatározóak voltak. A szervezetek összevonása a korábbi jogelőd intézmények és karok egymás mellé rendelését, szervezését jelentette. Az intézményen belüli belső integráció, tartalmi kohézió csak a gazdálkodásban valósult meg. Az integrálódott intézmények elkészítették minőségbiztosítási szabályzatukat és kialakították minőségbiztosítási rendszerüket, amely az Európai Felsőoktatási Térséggel való harmonizálás fontos láncszeme. Hiányzik a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének kormányzati meghatározása, szabályozása. Az intézmények a jogi szabályozással összhangban elkészítették intézményi fejlesztési terveiket és belső átalakítási szabályozásukat. A feladatok előirányzása konkrét határidők és felelősök megjelölésével valósult meg, s főként a belső szervezeti egységek átalakítására, egységesítésére irányult. Érdemi integrációs viták a kari- és az intézményi tanácsokban, valamint a hallgatói önkormányzati és érdekképviseleti testületek szintjén zajlottak. A 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK célok elérését segítő és hátráltató tényezőket az intézmények csak részlegesen mérték fel. A belső szervezeti egységek átalakítása a tervekhez képest lassú, az előrehaladás részlegesen történt meg. Teljes körűen csak a gazdasági szervezeti egységeket vonták össze. Az oktatás-képzési szervezetek területén a kari szerkezet az intézmények felénél változatlan maradt. Három intézmény szüntetett meg, illetve öt intézmény alapított új kart. A karok közötti együttműködést nem szabályozták minden intézménynél; a karok, oktatási szervezetek egymás mellett működnek, szervezett és tartalmi együttműködés kevés helyen alakult még ki. A tanszéki struktúrában tizenegy intézmény még nem kezdte meg a szerkezeti átalakításokat, a párhuzamosságok felszámolását. Mindössze két intézmény vonta össze az azonos tudományterületen működő valamennyi tanszékét. Egyes intézményeknél részleges, néhány tanszéket érintő átszervezés zajlott, más intézményeknél a tanszékek fenntartása mellett azok koordinációs központokba, szakmai műhelyekbe integrálásával történt előrelépés. Az új, intézményi szintű integrált oktatási szervezetek, intézetek létrehozásának folyamata az intézmények többségénél elindult, a többnyire változatlan tanszéki struktúra mellett. A vizsgált időszakban felerősödött a székhelyen kívüli képzés ben a vizsgált intézmények gyakran több helyen egymással régiós átfedésben folytatnak azonos képzést. E képzéseket elsősorban a bevételi szempontok alapján szervezik és a képzés minőségi szempontjai gyakran háttérbe szorulnak. Az oktatás-képzési egységek szervezeti átalakítása, a párhuzamosságok megszüntetése nehézkesen, érdekellentétekkel terhelten halad. A helyszíni ellenőrzésbe vont tizenkét intézménynél még nőtt is az oktatási szervezeti egységek száma. A szervezeti átalakítások végrehajtását követően a felsőoktatási szakmai, tartalmi változások a kitűzött hosszabb távú stratégiai célok teljesítésében részleges és kezdeti időarányos eredményeket mutattak évben, a teljes körű integrációs működés első évében. A szellemi erőforrások egyesítése a végrehajtott intézményi összevonásoknak megfelelően végbement és a belső szervezeti átalakításoknak megfelelő képet mutatja. A megnövekedett és minőségében is változó képzési alapfeladatokat közel azonos oktatói-kutatói létszámmal látták el az intézmények. Az oktatói hatékonyság növekedését az egy oktatóra jutó hallgatói létszámemelkedés tükrözi, amely nem integrációs hatásként értékelhető. A gyakorlati képzés erősödését jelzi a főiskolai oktatók számának átlagot meghaladó növekedése. Megfelelő mértékű a minősített egyetemi oktatók, de viszonylag alacsony a minősített főiskolai oktatók aránya. Az oktatás minősége ellen hat, és nem a jogszabálynak megfelelő az a gyakorlat, hogy a tanárokat több intézménybe is kinevezték. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A főfoglalkozású egyetemi és főiskolai oktatók óraterhelése nőtt a hallgatói létszám emelkedése következtében szinte minden oktatói fokozatban. A fajlagos óraterhelések eltérő értékeket mutatnak. Ez a tantárgyi-tananyagi különbözőségek mellett az autonóm intézményi szabályozás egységesítési hiányosságaira utal. Az integráció az igazgatási, szervezési, gazdálkodási és infrastrukturális területeken a párhuzamos tevékenységek és a nem oktatói létszám kisebb mértékű leépítését eredményezte. A nem oktatói létszám aránya év végére két százalékkal csökkent, az oktatói-kutatói létszámarány egy százalékkal nőtt. A versenyképes munkaerőképzést szolgálják az inter- és multidiszciplináris, azaz a több tudományágat magában foglaló szakok indítása. Ez a vizsgált intézményekben az oktatott szakok tizenkét százalékát tette ki az integrációt követően. Ezzel szemben a hallgatói létszám képzési szintek szerinti aránya az Európai Felsőoktatási Térség képzési rendszeréhez képest nem volt megfelelő. Ezen az integráció eddig eltelt időszakában csak kismértékben sikerült változtatni. Az egymás mellett létező főiskolai alapképzési létszám 2001-ben is csak 30 %-kal haladta meg az egyetemi képzés létszámát. A főiskolai képzési szint alatt működő akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés kettősséget mutat. A felsőfokú szakképzésben résztvevők több mint fele különböző szakközépiskolák tanulója, s csak 40 %-uk felsőoktatási intézmény hallgatója. A vizsgált felsőoktatási intézmények háromnegyede nem követi nyomon diplomás hallgatói elhelyezkedését, így nincs megbízható képe hallgatói versenyképességéről. Az OM és a BKÁE által 2001-ben végzett felmérés szerint az 1999-ben nappali tagozaton végzett, fiatal diplomások 82 %-a tudott elhelyezkedni. A hallgatói vélemények az EHÖK-ök és az FHÖK-ök válaszai alapján nem voltak egyértelműen pozitívak az integrációs folyamatról. Az intézményi integrációs elképzeléseket a tanulmányi lehetőségek várt bővülése miatt általában támogatták, részt vettek az előkészítésben. A folyamat haladását lassúnak, de megfelelőnek tartották. A többségi vélemény szerint az oktatásképzés és az infrastruktúra tekintetében a tanulmányi lehetőségek kivételével az integráció nem hozott változást, de az intézmények által adott diploma versenyképesebbé vált. Az oktatás minősége a versenyképes munkaerő szempontjából ellentétes tendenciákat tükrözött. Három tényezője közül oktatói minőség, hallgatói minőség és az oktatás infrastrukturális feltételei az ún. oktatói minőség javult től 2001-re nőtt a minősített oktatók aránya az oktatói létszámon belül 3. A hallgatói létszámnövekedés nyomán javult (emelkedett) az oktató- 3 A tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók aránya 1993/1994. tanévben 29,9 % volt, az egyetemi felsőoktatásról szóló évi ÁSZ jelentésben. 2001/2002. tanévben ez az arány 50 % volt. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK hallgató arány és az oktatói óraterhelés. A főiskolai oktatói-hallgatói arány már középiskolai léptékűnek felelt meg 4. A hallgatói minőség javulás mérése, vizsgálata a felsőoktatásban nem megoldott. Az integrációtól független eredmény a sikeres záróvizsgát tett hallgatók számának mennyiségi növekedése. A hallgatók elhelyezkedéséről szóló információszolgáltatás kialakulatlan volt annak ellenére, hogy ez 2002-től az intézmény minőségbiztosítási rendszerének részét képezi. Az oktatás infrastrukturális feltételei a vizsgált időszakban az elindított strukturális fejlesztések ellenére nem javultak. Az egy hallgatóra jutó oktatási terület csökkent a hallgatói létszámemelkedés következtében. A kisebb mértékű kollégiumi területbővülés nem ellensúlyozta az egy kollégiumi ellátottra jutó átlagos kollégiumi terület csökkenését. Romlott a kollégiumi ellátottság mértéke is, évben az igényjogosult hallgatók kevesebb, mint fele jutott kollégiumi elhelyezéshez. Az oktatás-képzés terén az integrálódott intézmények megtartották korábbi képzési szerkezetüket, a szakok széles választékát, az intézményekben közel 400 szakot oktattak. Változatlanul megmaradtak a kis hallgatói létszámú, a piacképesség szempontjából is kérdéses és ráfizetéses szakok is. Ezzel párhuzamosan szinte minden vizsgált intézménynél szélesítették a képzési kínálatot a piaci igényekhez igazodva, új szakok indításával. A képzési kínálat ellentmondásos alakulásában, bővítésében a társadalmi igényekhez való igazodás mellett a hallgatókért folytatott verseny meghatározó szerepet játszott. A képzési szerkezet átalakításában meghatározó alapképzések karok közötti, közös oktatási programját és a nyelvoktatás egységesítését kevés intézménynél vezették be. Az átoktatás rendjét tizennégy intézmény, az áthallgatás rendjét egy kivételével valamennyi intézmény szabályozta. Az átoktatás gyakorlati alkalmazását gátolta, hogy a karok nem tudtak megegyezni a decentralizált pénzügyi keretek egymás közötti megosztásában. Az intézmények a hallgatói átjárást biztosító kreditszabályzatukat jogszabályi határidőre elkészítették. A kreditrendszer intézményi bevezetése a számítástechnikai feltételek megteremtésére haladékot adó kormányrendelet halasztó hatálya miatt részlegesen kezdődött meg. Az intézményi átalakítás a kutatás-fejlesztési tevékenységet érintette a legkevésbé. Az intézmények 70 %-ában nem történt meg a kutatási-szervezeti egységek átalakítása, viszont a tudományszervezői egységek kialakítása lezajlott. A kutatási eredmények oktatásban való alkalmazását csak az intézmények fele kísérte figyelemmel. Az integrálódott felsőoktatási intézmények K+F tevékenységét változatlan teljesítménymutatók jellemezték az ellenőrzött időszak alatt. Ez alól a kutatási aktivitás növekedése képez kivételt, 4 Az egy egyetemi oktatóra jutó hallgató az 1993/1994. tanévben 5,41 fő volt, az egy főiskolai oktatóra jutó hallgató az 1995/1996-os tanévben 16,5 fő volt a korábbi ÁSZ jelentések szerint. A 2001/2002. tanévben ugyanezen mutatók 10,5 főre, illetve 32,6 főre alakultak. 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK amely a pályázati forráslehetőségek bővülésével hozható összefüggésbe, s nem magával az integrációval. Más hazai és külföldi szervezettel az intézmények többsége az integrációt követően is tartott fenn kutatási együttműködést, de ezek a korábbi kapcsolatokra épültek. Az intézményi K + F bevételek 1999-ben a költségvetési bevételek 4,1 %-át (6,9 Mrd Ft), évben 5,2 %-át (11,9 Mrd Ft) tették ki. Az integrációval az intézmények regionális kapcsolatai erősödtek. Az új képzési profilok kialakulásakor új szempontként jelentek meg a regionális igények. Az intézmények többsége figyelembe vette képzése bővítésekor a régiós igényeket. A kialakított regionális kutatási együttműködések folytatódtak és kismértékben bővültek. A törvényi szabályozás végrehajtásával, a vidéki felsőoktatási intézmények esetében mind az egy városban működő, mind a több telephelyű intézményeknél kialakult a regionális tudásközponttá válás lehetősége, s folyik annak megteremtése. Budapesten az intézményi integráció a képzésben nem szüntette meg az intézmények tudományterületei közötti átfedést, továbbá a duális főiskolai, egyetemi képzések az intézményrendszerben intézményesen is elkülönültek egymástól (műszaki, közgazdasági képzés). Az Átv. előírásai nyomán végrehajtott integrációt az MKM által 1997-ben készített középtávú felsőoktatás fejlesztési stratégia alapozta meg, melynek középpontjában az intézmény átalakítás jelent meg. A stratégiai célok között szerepelt 2005-ig való kitekintéssel a többszintű, átjárható képzési rendszer kialakítása, a korosztályos hallgatói létszám 30 %-ra emelésével. A stratégia az államilag finanszírozott hallgatói létszám szinten tartása mellett az egy hallgatóra jutó állami támogatás mérséklődésével, az intézmények gazdasági önállóságának bővülésével és saját bevételeik részaránya növekedésével számolt. A stratégia nagyobb integrált egyetemet és néhány kisebb regionális felsőoktatási képzési központot irányzott elő széles képzési programkínálattal. A feladatok és fejlesztések időrendi ütemezését nem tartalmazta, ugyanakkor a felsőoktatás fejlesztésére szánt világbanki kölcsön alátámasztását szolgálta. Kormányhatározat nem született a stratégiáról. A stratégia megvalósítása, törvényi elfogadtatása figyelemmel az évi kormányváltásra január 1-jével, közel két éves késéssel következett be. A felügyeleti szervi stratégiai célkitűzések általános költséghatékonyság javulást is előirányoztak. Az évi jogi előírásokban gazdasági szempontok már nem szerepeltek. A stratégiában megjelenített célokkal szemben az Átv. 17 egyesített állami intézmény kialakítását írta elő és további 13 önálló állami egyetem, főiskola folytatta Ftv. szerinti működését. A tartalmi célok végrehajtásának eddigi szakaszában csak megalapozó lépések történtek a jelenlegi elkülönült egyetemi, főiskolai képzési rendszerről az EFT által előirányzott, egymásra épülő, átjárható képzési rendszerre való áttérésre. A változást megalapozó szakmai viták, műhelymunkák indultak el. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A hallgatói létszám emelését a felsőoktatás fejlesztésének irányelveit tartalmazó országgyűlési határozatok is rögzítették és években. Ez utóbbi a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljai között határozott az egyes korosztályok 50 %-os felsőfokú képzési lehetőségéről, és arról, hogy a magyar felsőoktatás elismert szereplője legyen az EFT-nek, megfelelő kormányzati támogatással, kormányzati cselekvési terv kidolgozásával és központi pénzforrások biztosításával. Az OGY a kiemelt fejlesztési irányelvek, célok mellett az Ftv-ben foglaltak ellenére nem fogadott el a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó tervet. Az államilag finanszírozott hallgatói létszámot a vizsgált időszakban kormányrendeletek határozták meg évben a korosztályos létszám 36,7 %-a volt a magyar felsőoktatás hallgatója. Ezen belül a vizsgált időszakban az integrálódott intézmények átlagos hallgatói létszáma két és félszeresére növekedett (2001. október 15: fő), megközelítve a fejlesztési stratégiában előirányzott fős létszámot. Összegezetten 14 %-kal nőtt a felvett hallgatók száma. A képzési kínálat alapvetően nem változott a vizsgált időszakban, nagyobb részt, de nem teljes mértékben találkozott a hallgatói igényekkel. A csökkenő tendenciájú túljelentkezés mellett a felvételi keretszám minden ötödik helye kihasználatlanul maradt, de a keretszámokat a felügyeleti szerv átcsoportosította más intézményekbe. A keretszámokat kormányzati munkaerő prognózisok nem támasztották alá. Az államilag finanszírozott hallgatói létszám közel változatlan maradt között a stratégiai előirányzatnak megfelelően. A hallgatói létszámbővülés döntő része költségtérítéses képzés volt 2001-ben már 41 %-os részaránnyal (1999: fő; 2001: fő, azaz 130 %). Számottevően nőtt az intézményi autonóm hatáskörben meghatározható költségtérítéses nappali tagozatos hallgatók száma (1999: fő; 2001: fő, azaz 137 %). A fizetőképes kereslet csökkenése miatt az egy költségtérítéses hallgatóra jutó bevételek (2001: 161 e Ft) jelentősen alatta maradtak az egy hallgatóra jutó működési kiadásoknak (2001: 533 e Ft), s azon belül a személyi juttatási kiadásoknak is (2001: 283 e Ft). A pénzügyi-gazdálkodási célkitűzések időarányos végrehajtásának tendenciái nem egyeznek meg az évi középtávú stratégiában előirányzottakkal. A vizsgált közötti időszakban az integrálódott intézmények bevételi szerkezetében nem következett be a saját bevételek részarányának növekedése (1999: 15,4 %; 2001: 13,8 %), a szakmailag autonóm felsőoktatási intézmények gazdasági önállóságának bővülése. Az intézményi bevételekben változatlan, meghatározó részarányt képviselt az állami támogatás (77,5 %; 1999: 130,2 Mrd Ft; 2001: 177,7 Mrd Ft), ezen belül az oktatási célú állami támogatás (1999-ben 56 %-át, 2001-ben 57 %-át tette ki az intézményi bevételeknek). Ennek növekedési üteme háromszorosa volt (37 %) a hallgatói létszám bővülésének (12 %), így az egy hallgatóra jutó állami támogatás nem mérséklődött, hanem növekedett (1999: 686 e Ft; 2001: 941 e Ft). Ebben a felhalmozási célú állami támogatások növekedése is kifejezésre jut. A saját bevételek alakulásában szerepet játszott a tandíj eltörlésére vonatkozó és a kollégiumi díjak felső határának meghatározására vonatkozó időközi 17

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0503 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban Schőberl Márton osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsőoktatási

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez -

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +)6 42 524-50' E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 128/2015. Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben