Javítóvizsga követelmények tanév ( szakiskola/szakképzés) kiegészítés tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javítóvizsga követelmények 2012-2013. tanév ( szakiskola/szakképzés) kiegészítés 2013 2014. tanév"

Átírás

1 Javítóvizsga követelmények tanév ( szakiskola/szakképzés) kiegészítés tanév A javító vizsgák formája: írásbeli Időtartama: 45 perc Értékelése: 0 50 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles Szakmai számítás 1/9. évfolyam Viszonyszámok - dinamikus viszonyszámok - bázisviszonyszámok - láncviszonyszámok - megoszlási viszonyszámok Árképzés - bruttó, nettó ár kiszámítása - ÁFA számítás, ÁFA egyenleg - árképzés a vendéglátásban (beszerzési ár, kalkuláció ételek, italok, cukrásztermékek esetében, árengedmények) Készletgazdálkodás - áruforgalmi mérlegsor - forgási sebesség - átlagkészlet

2 2/10. évfolyam Árképzés - bruttó, nettó ár kiszámítása - ÁFA számítás, ÁFA egyenleg - árképzés a vendéglátásban (beszerzési ár, kalkuláció ételek, italok, cukrásztermékek esetében, árengedmények) Készletgazdálkodás - áruforgalmi mérlegsor - forgási sebesség - átlagkészlet Jövedelmezőségi számítások - az üzleti gazdálkodás, bevételek, kiadások, költségek, eredmény fogalma, jellemzői - jövedelmezőségi tábla bruttó bevételből adózatlan és adózott eredmény kiszámítása

3 3/11. évfolyam Viszonyszámok - dinamikus viszonyszámok - bázisviszonyszámok - láncviszonyszámok - megoszlási viszonyszámok Árképzés - bruttó, nettó ár kiszámítása - ÁFA számítás, ÁFA egyenleg - árképzés a vendéglátásban (beszerzési ár, kalkuláció ételek, italok, cukrásztermékek esetében, árengedmények) Készletgazdálkodás - áruforgalmi mérlegsor - forgási sebesség - átlagkészlet Jövedelmezőségi számítások - az üzleti gazdálkodás, bevételek, kiadások, költségek, eredmény fogalma, jellemzői - jövedelmezőségi tábla bruttó bevételből adózatlan és adózott eredmény kiszámítása Elszámoltatás - raktár elszámoltatás - termelés elszámoltatása - értékesítés elszámoltatása Létszám és bérgazdálkodás - termelékenységi és munkaerő-gazdálkodási mutatók értelmezése Tápérték, tömeg és veszteségszámítások - anyaghányad számítás ételek italok, cukrászati termékek esetén, - veszteségszámítás, tömegszámítás - tápanyag és energiaszámítás, élelmiszerek tápanyag és energiatartalmának kiszámítása, tápanyagszükséglet

4 Vendéglátó gazdálkodás 1/9. évf. 2/10. évf. 3/11.évf. A gazdálkodás elemei, a piac - a gazdálkodás alapegységei - a gazdálkodás kör folyamata és elemei (szükséglet, termelés, elosztás, fogyasztás, újratermelés) - a piac tényezői, kereslet, kínálat, ár, a piacok csoportosítása, szereplői, működése, befolyásolói, piaci formák, piactípusok - piaci verseny - munkaerő piaci versenyképesség A vendéglátás fogalma, személyi, tárgyi feltételei - a vendéglátás fogalma, jellemzői, helye, szerepe a gazdálkodásban - a vendéglátás feladata (figyelembe véve a változó és differenciált fogyasztói szokásokat) - a vendéglátás ágazati besorolása - a vendéglátás személyi, tárgyi feltételei - a vendéglátás sajátosságai A vendéglátás tevékenységei A. Üzletkörök, üzlettípusok Nyomtatványok - a különböző üzletkörök ismertetése - az üzlettípusok jellemzői (étel,- ital kínálat, vendégkör, fogyasztói szokások, jellemző berendezési tárgyak, eszközök, termelő és értékesítő helységek, választék kialakítása, közlése) - Fő-mellékmunkafolyamatok, kiegészítő tevékenységek - Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete (készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási jegy, standív, étkezési utalványok, stb.) - Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai, bizonylatai (szállítólevél, számla, bevételezési-kiadási bizonylat, vételezési jegy) - Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai, folyamata, bizonylatainak ismerete, kitöltése

5 A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák. Munkaügyi ismeretek - az egyéni és legjellemzőbb társas vállalkozási formák jellemzői, alapításuk, működésük feltételei - társas vállalkozások megszűnésének módjai: felszámolás, végelszámoláscsődeljárás - munkaviszony létesítése, megszüntetése, - munkaszerződés tartalmi elemei, - munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei - a vendéglátás munkaerő gazdálkodásának jellemzői: munkakörök, munka időbeosztás, szabadság, anyagi felelősség, jelenléti ív - bérezéssel kapcsolatos ismeretek: alapfogalmak, mutatók, munkabér járulékok, levonások, nettó-bruttó bér - adózási alapfogalmak: fogalmi szinten SZJA (adófizetettek köre, adóelőleg, adókulcs, bevallás, adómegfizetés) Társasági adó (jellemzői, adófizetettek köre, adóelőleg, adókulcs, adómegfizetés) Viselkedéskultúra, kommunikáció, marketing - alapvető etikett és protokollszabályok, személyiségtípusok, vendégtípusok, konfliktuskezelés - vendég és pincér közötti kommunikáció: köszönés, vendégfogadás, információadás, elköszönés - a marketing tevékenység fogalma, területei, a vendéglátóiparra jellemző eszközei. Reklámeszközök a vendéglátásban A vendéglátás általános ismeretei 9. évf. 10. évf. Hivatalos ügyek intézése útlevél, erkölcsi bizonyítvány igénylése lakcím bejelentés használati utasítások, vevőtájékoztatók értelmezése menetrend használata fontosabb telefonszámok: mentő, rendőrség, tűzoltóság tennivalók vásárlás interneten, katalógusból álláskeresési technikák mozi, színház, hangverseny, kiállítás látogatás szempontjai családi ünnepek és szervezésük környezetkultúra ( munkahely, lakás, kollégium, stb.)

6 Elsősegély nyújtással kapcsolatos ismeretek eljárás baleset esetén, az egészség és a munkavédelem összefüggései Tűzvédelmi, tűzrendészeti szabályok tűzjelzés módja tűzveszélyességi fokozatok tűzoltó készülékek és kezelésük A munkajog a munkaviszony fogalma, alanyai a munkaszerződés, a munkaviszony keletkezése, megszűnése a munkanélküliség Vállalkozási jogi ismeretek az egyéni és a társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek 1/11. évf. 2/12. évf. 1/13. évf. 2/13. évf. Gazdasági alapfogalmak A gazdálkodás körfolyamata és elemei: szükséglet, termelés, csere, elosztás, fogyasztás, újratermelés. A piac tényezői, csoportosítása, szereplői, működése és az azokat befolyásoló tényezők, piaci verseny, kereslet, kínálat, ár, piaci formák. Az egyéni és a legjellemzőbb társas vállalkozási formák jellemzői: egyéni vállalkozás működésének feltételei, BT, KKT, RT, KFT, alapításuk feltételei, alapító okirat, társas vállalkozások megszűnésének módjai: csődeljárás, felszámolás, végelszámolás. Az üzleti gazdálkodás, bevételek, kiadások, eredmény, költségek fogalma, csoportosítása, jellemzői. Marketing tevékenység fogalma, területei, speciálisan a vendéglátóiparra jellemző eszközei, reklámeszközök a vendéglátásban.

7 Munkabérekkel kapcsolatos alapfogalmak, mutatók: munkabér járulékai, munkabér levonásai, nettó és bruttó bér, termelékenység. Adózási alapfogalmak, fogalmi szinten: SZJA ( adófizetésre kötelezettek köre, adó jellemzői, adóelőleg, adókulcs, adófizetés ) Társasági adó ( adófizetésre kötelezettek köre, jellemzői, adóelőleg, adókulcs, adófizetés ) EVA ( adófizetésre kötelezettek köre, jellemzői, adóelőleg, adókulcs, adófizetés ) ÁFA ( adófizetésre kötelezettek köre, jellemzői, adóelőleg, adókulcs, adófizetés ) Helyi adók ( iparűzési adó, idegenforgalmi adó, kommunális adó ) Vendéglátó tevékenység jellemzői Választék kialakítása és közlése: étlap, itallap, árlap, ártábla, egyedi árkiírás A vendéglátás fogalma, jellemzői, helye, szerepe a gazdaságban. Vendéglátás személyi, tárgyi feltételei. Üzletkörök, üzlettípusok a vendéglátásban, minőségi előírások. A vendéglátás tevékenységének jellemzői, munkafolyamatai, munkafolyamatok feltételei: árubeszerzés, áruátvétel, raktározás, termelés, értékesítés, szolgáltatás. A vendéglátás munkaerő-gazdálkodásának jellemzői: munkaidő-beosztás, szabadság, felvétel, elbocsátás, munkaszerződés, munkaköri leírás, munkaadó és munkavállaló kapcsolata, anyagi felelősség, jelenléti ív. Készletgazdálkodás a vendéglátó üzletben, készletgazdálkodás fogalmai, leltározás: áruátvétel, bevételezés, árukiadás, vételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai, leltár bizonylatai, leltárfelvételi jegy, leltárív, leltár értékelése. Készletgazdálkodás bizonylatai: szállítólevél, számla, bevételezési bizonylat, kiadási bizonylat, vételezési jegy, standív. Viselkedéskultúra, kommunikáció: alapvető etikett, protokollszabályok, személyiség típusok, vendég típusok, konfliktusok kezelése. Szakmai számítás Anyaghányad számítás ételek, italok, cukrászati termékek esetében. Veszteségszámítás, tömegszámítás. Árképzés a vendéglátásban: beszerzési árak, eladási árak, bruttó, nettó árak, haszonkulcs. Kalkuláció ételek, italok, cukrászati termékek esetében. Tápanyag- és energiaszámítás, élelmiszerek tápanyag- és energia tartalmának kiszámítása.

8 Jövedelmezőségi számítás: nettó, bruttó bevételek, ELÁBÉ, árrés, költség, eredmény, megoszlási viszonyszámok, összefüggéseik, fedezeti pont. Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók: forgási sebesség és mutatói, áruforgalmi mérlegsor. Raktár-, termelés- és értékesítés elszámoltatás. Vendéglátó tevékenység alapjai Élelmiszerek általános alapismeretei Táplálkozás tani ismeretek: a táplálkozás jelentősége Élelmiszerek összetevői, víz és szárazanyagok ( alaptápanyagok, védő tápanyagok, járulékos anyagok, ballasztanyagok ) jellemzése: emésztés, tápanyag felszívódás. Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete Élelmiszerek tápértékének megőrzése: Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra. Az élelmiszerek előkészítése folyamán bekövetkező változások. Az élelmiszerek elkészítése folyamán bekövetkező változások. Befejező műveletek. Mikrobiológiai ismeretek: Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége Élelmiszerek tartósítása: fizikai-, fizikai-kémiai, kémiai tartósítási eljárások Vendéglátó tevékenység követelményei Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei: Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei: A veszély elemzés kritikus szabályozási pontjai Fizikai, kémiai, biológiai veszélyek és megelőzési lehetőségei HACCP alapjainak a helyes termelési, helyes higiéniai, helyes vendéglátási gyakorlat betartása Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei: Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei A helységek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek kereszteződésének tilalma Bejáratok, raktárak, előkészítő helyiségek, konyhák, műhely, mosogatók, vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei

9 Személyi higiénia: Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása. Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei: Biztonságos beszerzés, minőségi áruátvétel módszerei Nyersanyagok raktári elhelyezése, tárolási hőmérséklet, szelektív tárolás betartása. Gyümölcsök, zöldségek, tojás, húsok előkészítési követelményei Vendéglátó termék készítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás, kritikus pontjai: Sütés, főzés, hőkezelés, hűtés kritikus pontjai Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai Üzleti termék kiszolgálás szabályai, pultok, edények, csomagoló anyag higiéniai követelményei: szállító autó, szállító ládák, szállítást végző személy higiéniája Vendéglátó műhely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontjainak ellenőrzése, ellenőrzési napló vezetése Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai: Víz, levegő, talaj védelme Hulladékok kezelése, szelektív gyűjtése, veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása Élelmiszerek csoportjai, jellemzői Malomipari termékek: Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái, lisztek minőségét meghatározó tényezők Lisztek érzékszervi vizsgálata, szín, szag, íz és sikérvizsgálat Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott és egyéb termékek jellemzése Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák Száraztészták csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban Édesítőszerek: Természetes édesítőszerek ( répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor, dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok ) édesítőereje, jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása Cukorszirupok sűrűségvizsgálata refraktométerrel, areométerrel Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke, energiatartalma, felhasználása a diétás termékeknél Zsiradékok: Állati eredetű zsiradékok ( vaj, sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű olajak ) jellemzése, felhasználása Növényi eredetű zsiradékok ( kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített zsiradékok ) jellemzése, felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata Tej és termékei: A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése

10 A tej, tejkészítmények ( savanyított, dúsított, ízesített, tartósított ), tejtermékek ( túrófélék, sajtok ) jellemzése, tárolása, felhasználása. Tej és termékei érzékszervi vizsgálata Tojás: A tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás minősítése, tárolása, tartósított termékei. Tojás érzékszervi vizsgálata Hús, húsipari termékek: Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele, táplálkozás-élettani jelentősége, érése, a hús minőségét meghatározó tényezők, különböző állatok húsainak és belsőségeinek jellemzése Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk ( gyorsan romló termékek, tartós termékek ), darabos készítmények jellemzése, felhasználásuk. Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése, tárolása. Vadak jellemzése: Nagyvadak és apróvadak csoportjai, a vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése, tárolása, felhasználása. Halak és hidegvérűek jellemzése: Halak összetétele, táplálkozás-élettani jelentősége, felhasználása, tárolása Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználásuk Zöldségek: Zöldségek átlagos összetétele Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék, gyökérzöldségek, levélzöldségek, egyéb zöldségek fajtái, jellemzése, felhasználásuk. Gyümölcsök: Hazai gyümölcsök: almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok, száraztermésűek fajtái, jellemzése, felhasználásuk Déligyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái, jellemzése, felhasználásuk Friss, lédús és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele Gyümölcsök táplálkozás-élettani jelentősége Édesipari termékek: Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása Csokoládétermékek, kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé, előállításuk, összetételük, felhasználásuk Bevonómasszák fajtái, megkülönböztetésük összetétel alapján a csokoládétól, felhasználásuk Csokoládé és bevonómassza összehasonlító érzékszervi vizsgálata Fondán, marcipán, nugát összetétele, jellemzése, felhasználásuk Koffein tartalmú élelmiszerek: Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele, felhasználása Kávéital extrakttartalmának meghatározása refraktométerrel Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása

11 Italok: Alkoholtartalmú italok: borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése, készítése, csoportjainak minősége, felhasználásuk Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval Alkoholmentes italok: gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök, szénsavas üdítők jellemzése, készítése, csoportja, minősége, felhasználásuk Fűszerek, ízesítőanyagok: Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok, termések, magvak, virágok, virágrészek, levelek, héjrészek, gyökerek-, gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái, felhasználásuk Ízesítőanyagok: só és ecet jellemzése, felhasználásuk Adalékanyagok: Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek, emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái, felhasználásuk Kényelmi anyagok: Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználásuk Fogyasztóvédelem Hazai fogyasztóvédelmi szabályok, EU-s fogyasztóvédelmi szabályok: Fogyasztok egészségének és biztonságának védelme gazdasági érdekeinek védelme jogairól való tájékoztatás és azok oktatása Jogorvoslathoz és kárigényhez, annak érvényesítéséhez való jog Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel Fogyasztó jogorvoslati lehetőségek: bírósági és bíróságon kívüli eljárások A fogyasztóvédelmi intézményrendszer: Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése Jegyzőkönyv kitöltése Válaszadás határideje a bejegyzésre A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama Szavatosság és jótállás helytállási bizonyítási kötelezettségei

12 Általános áruismeret III. ( műsz. ) A tantárgy tanításának célja Az Áruforgalmazás III. elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék a műszaki cikkek széles skáláját, jellemzőit, minőségi követelményeit és ezek alapján legyenek képesek csoportosítani azokat. Értsék és alkalmazzák a használati útmutatókat, biztonsággal tudjanak felhasználói tanácsokat adni a vevőknek, azonos termékkörön belül vásárlási javaslatokat nyújtani. Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi árumegóvásra. Témakörök Műszaki berendezések Energiahordozók. Elektromos alapismeretek. Energiaosztályok. Kéziszerszámok, ipari tömegcikkek. Zárak. Villamos szerelési anyagok. Vezetékek, kábelezési segédanyagok. Biztosítékok és tartozékaik. Csatlakozók, aljzatok, villák, foglalatok. Fényforrások. Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek. Gáztűzhelyek. Elektromos tűzhelyek. Kombinált tűzhelyek. Beépíthető tűzhelyek. Főzőlapok. Grill,- kontakt olajsütők. Mikrohullámú sütők. Kenyérsütők. Légkeveréses edények. Gázkonvektorok. Elektromos fűtőkészülékek. Hőkandallók. Ventillátoros hőkandallók. Olajradiátorok. Konyhai kisgépek és készülékek. Turmixgépek, botmixerek. Gyümölcscentrifugák. Elektromos húsdarálók.

13 Robotgépek. Kávéfőzők. Kenyérpirítók. Vasalók. Gyógyászati elektromos kisgépek. Klímaberendezések. Elektromos háztartási nagygépek. Hűtőgépek, fagyasztógépek. Mosógépek. Szárítógépek. Mosó-, szárító gépek. Mosogatógépek. Takarítógépek. Porszívók. Szőnyeg,- kárpittisztító gépek. Híradástechnikai készülékek. Mikrofonok. Hangszórók, hangdobozok. Digitál hangrendszerek. Erősítők. Rádió- és vevőkészülékek. CD lejátszók, DVD, Blu-ray, média lejátszó. Televízió készülékek. Videókamerák. Digitális fényképezőgépek. Digitális fotókeret. Szórakoztató elektronika, játék. Autórádiók. X-box. Play Station. Wii. Mobiltelefonok, tartozékok. Számítástechnikai termékek. A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények. Szerelvények, szerszámok, vasáruk A szerelvények, szerszámok, vasáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei. A szerelvények, szerszámok, vasáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás. A szerelvények, szerszámok, vasárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok tartalma. A szerelvények, szerszámok, vasárukhoz kapcsolódó fogyasztói reklamációk intézése. A szerelvények, szerszámok, vasáruk átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények. 1 Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakközépiskola és szakiskola, 9-10 évfolyam

14 Tantárgyak: Gazdasági környezetünk Vendéglátás általános ismeretei Kommunikáció és viselkedés kultúra Gasztronómiai alapgyakorlatok A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1. Írásbeli vizsga időtartama: 45 perc elérhető pontszám: 50 pont írásbeli feladatok jellemzői: 4 esszé kérdés ( 4x10 pont ) fogalmak meghatározása ( 5x2 pont ) írásbeli értékelés: % pont jeles ( 5 ) 61-80% pont jó ( 4 ) 45-60% pont közepes ( 3 ) 31-44% pont elégséges ( 2 ) 0-30% 0-15 pont elégtelen ( 1 ) Szóbeli vizsgát akkor kell tennie a tanulónak, ha elégtelen az írásbeli vizsga eredménye, vagy ha a tanuló nem fogadja el az írásbeli vizsgán elért érdemjegyet Szóbeli vizsga időtartama: 30 perc felkészülés, 10 perc felelés elérhető pontszám: 25 pont szóbeli tételsor jellemzői: 1 tétel, 25 pont témakörök a tananyag alapján ( lásd: külön rend szerint ) minimális tételszám 10 db ( tantárgyanként ) Teljes tájékozatlanság esetén egy póttétel huzatható. 3. Az írásbeli és a szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért pontszámok összege alapján határozzuk meg a végső osztályzatot: % pont jeles ( 5 ) 61-80% pont jó ( 4 ) 45-60% pont közepes ( 3 ) 31-44% pont elégséges ( 2 ) 0-30% 0-22 pont elégtelen ( 1 ) 4. Az írásbeli és a szóbeli vizsga témakörei Gazdasági környezetünk

15 9. évfolyam:-gazdasági alapismeretek A gazdálkodás szervezeti elemei Az állam szerepe és feladatai A háztartás gazdálkodása 10. évfolyam:-a vállalkozások Pénzügyi ismeretek A gazdálkodás személyi feltételei A tevékenység eredményének számbavétele a vállalkozás szintjén Külgazdasági kapcsolatokról 3 Vendéglátás általános ismerete 9. évfolyam:-hivatalos ügyek intézése Elsősegély nyújtással kapcsolatos ismeretek Tűzvédelmi, tűzrendészeti szabályok A munkajog Vállalkozási jogi ismeretek 10. évfolyam:-a vendéglátás, mint a társadalmi élet egyik formája A vendéglátás, mint gazdasági tevékenység A vendéglátás története A vendéglátás szerepe a nemzetgazdaságban A vendéglátás szinterei Az üzlethálózat A vendéglátás dolgozói A vendégtípusok Különböző nemzetek konyhái Kommunikáció és viselkedés kultúra ( csak szóbeli vizsga ) 9. és 10. évfolyam:-a kommunikáció fogalma,típusai, tényezői Beszéd és írás Szövegalkotási feladatok a különböző szövegtípusok köréből A mindennapi beszéd kultúrája, a társas illem a családban és a diákélet különböző színterein A munkavállaló nyelvi magatartása A kereskedelmi kommunikáció jellegzetes beszédhelyzetei vagy A vendéglátó-idegenforgalmi kommunikáció jellegzetes beszédhelyzetei Néhány szemelvény értelmezése a viselkedéskultúra történetéből 4 Gasztronómiai alapgyakorlatok

16 9. évfolyam: A gasztronómia fejlődése az őskortól napjainkig Egyházi vendéglátás A magyarkonyha és étkezési szokások - a magyar konyha kialakulása - tájegységek étkezési szokásai - híres emberek, híres ételek Minőségbiztosítás - mi a HACCP - a HACCP alap fogalmai - vendéglátás és higiéné - az élelmiszer előállítás, ételkészítés személyi feltételei 5 Osztály: szakközépiskola 11. és 12. évfolyam Tantárgyak: Vendéglátó és turizmus ismeretek Szállodai ismeretek Marketing ismeretek A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1. Írásbeli vizsga időtartama: 45 perc elérhető pontszám: 50 pont írásbeli feladatok jellemzői: teszt jellegű feladatlap fogalmak, definíciók igaz-hamis kérdések aláhúzás, bekarikázás esszé, kifejtős feladat

17 írásbeli értékelés: % pont jeles ( 5 ) 61-80% pont jó ( 4 ) 45-60% pont közepes ( 3 ) 31-44% pont elégséges ( 2 ) 0-30% 0-15 pont elégtelen ( 1 ) Szóbeli vizsgát akkor kell tennie a tanulónak, ha elégtelen az írásbeli vizsga eredménye, vagy ha a tanuló nem fogadja el az írásbeli vizsgán elért érdemjegyet Szóbeli vizsga időtartama: 30 perc felkészülés, 10 perc felelés elérhető pontszám: 25 pont szóbeli tételsor jellemzői: 1 tétel, 25 pont témakörök a tananyag alapján ( lásd: külön rend szerint ) minimális tételszám 10 db ( tantárgyanként ) Teljes tájékozatlanság esetén egy póttétel huzatható. 3. Az írásbeli és a szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért pontszámok összege alapján határozzuk meg a végső osztályzatot % pont jeles ( 5 ) 61-80% pont jó ( 4 ) 45-60% pont közepes ( 3 ) 31-44% pont elégséges ( 2 ) 0-30% 0-22 pont elégtelen ( 1 ) 4. Az írásbeli és a szóbeli vizsga témakörei Vendéglátó és turizmus ismeretek 11. évfolyam:-a vendéglátás alapjai A vendéglátás tevékenységi körei A vendéglátás üzlet hálózata A turizmus alapjai A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái fajtái A turizmus és a környezet összefüggései A vendéglátás és a turizmus kapcsolata 7

18 12. évfolyam:-a turizmus, mint tevékenység feltétel rendszere A turizmus piaca A vendéglátás piaca Általános ügyvitele alapismeretek A turizmus és a vendéglátás ügyvitele Szállodai ismeretek 11. évfolyam:-szálláshelyek, szállodák A szálloda működésének tárgyi feltételei A szálloda működésének személyi feltételei 12. évfolyam:-szállodai ügyvitel A szállodai gazdálkodás A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, rendeletek és előírások Marketing ismeretek 11.évfolyam:-A marketing fogalma, fejlődése A piac, a piaci környezet elemzése A fogyasztói magatartás A piac szegmentálás. A célpiacok kiválasztása. A marketing információs rendszer A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei A termékpolitika, termékfejlesztés Árpolitika, árstratégia évfolyam:-az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása A marketingkommunikáció eszközrendszere A reklám szerepe, tervezése A Public Relations Az eladásösztönzés, és a személyes eladás Az image és az egyedi vállalati arculat Az egyéb piacbefolyásolási eszközök Megnevezés: modul rendszerű alap- és középfokú szakképzés Osztályok: szakiskola: 1/11.; 2/12.; 3/13. szakközépiskola: 13/A;14/

19 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1. Írásbeli vizsga időtartama: 45 perc elérhető pontszám: 50 pont írásbeli feladatok jellemzői: 4 esszé kérdés, vagy számítási feladat ( a modul jellegének megfelelően, értelem szerint = 4x10 pont ) fogalmak meghatározása ( 5x2 pont ) írásbeli értékelés: % pont jeles ( 5 ) 61-80% pont jó ( 4 ) 45-60% pont közepes ( 3 ) 31-44% pont elégséges ( 2 ) 0-30% 0-15 pont elégtelen ( 1 ) 9 Szóbeli vizsgát akkor kell tennie a tanulónak, ha elégtelen az írásbeli vizsga eredménye, vagy ha a tanuló nem fogadja el az írásbeli vizsgán elért érdemjegyet. 2. Szóbeli vizsga időtartama: 30 perc felkészülés, 10 perc felelés elérhető pontszám: 25 pont szóbeli tételsor jellemzői: 1 tétel, 25 pont témakörök a tananyag alapján ( lásd: külön rend szerint ) minimális tételszám 10 db ( tantárgyanként ) Teljes tájékozatlanság esetén egy póttétel huzatható. 3. Az írásbeli és a szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért pontszámok összege alapján határozzuk meg a végső osztályzatot % pont jeles ( 5 ) 61-80% pont jó ( 4 ) 45-60% pont közepes ( 3 ) 31-44% pont elégséges ( 2 ) 0-30% 0-22 pont elégtelen ( 1 ) 4. Az írásbeli és a szóbeli vizsga témakörei A tantárgyat felépítő modul elemeket alkotó tananyagegységek.

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 627411 Vendéglátó tevékenységek alapjai Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv Ikt.sz: 5/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 10/G évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 10/G évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 10/G évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Idegen nyelv... 3 2. Áruforgalom... 4 3. Az élelmiszer áruforgalom... 5 4. A ruházati áruforgalom... 6 5. Műszaki cikkek áruforgalmazása...

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben