on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes CBROAD-OR-BIHAR, HURO/1101/037/1.1.1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes CBROAD-OR-BIHAR, HURO/1101/037/1.1.1"

Átírás

1 Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes Program Ungaria-România HURO/1101/037/1.1.1 Road traffic relief and improvement of the population mobility On the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes Vezető Partner / Lider de proiect: Nagyvárad Önkormányzata Municipiul Oradea Projekt Partner / Partener de proiect: Biharkeresztes Város Önkormányzata Autoguvernarea Oraşului Biharkeresztes

2 BIHARKERESZTES Biharkeresztes az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a román határ mellett fekszik. Atelepülés a megyeszékhelytől 55 km távolságra, míg a kistérségi központtól, Berettyóújfalutól 21km-re fekszik. A város a román határtól pedig mindössze 6 km-re található. A megye közlekedési térképét vizsgálva határmenti, periférikus fekvése ellenére kedvező helyzetben van, hiszen mind közúti, mind vasúti vonal is elhalad a város mellett. Közúton a 42-es számú főúton, míg vasúton a 101. számú vonalon közelíthető meg. 42. sz. elsőrendű főútvonal: Püspökladány - Berettyóújfalu - Biharkeresztes - Ártánd, mely a 4. sz. főútról Püspökladánynál ágazik ki, az E60-as nemzetközi főút ezen a vonalon hagyja el hazánkat és vezet Nagyvárad felé. 101-es számú vasútvonal Püspökladány- Biharkeresztes - Nagyvárad (Románia). Vasútállomása és határállomása jelentős teher- és személyforgalmat bonyolít le Magyarország és Románia között. Tervek szerint 2015-ben átadásra kerül a Berettyóújfalu Biharkeresztes Nagyvárad kerékpárút, mely biztonságosan közlekedést biztosít a kerékpárosoknak. A város a létrehozott infrastruktúra által aközösségi közlekedés fejlesztését tűzte ki célul. Az elkészült és felújított utak, lehetőséget adnak a településen a biztonságos közlekedésre. Az új utakon közlekedő tömegközlekedési járművek előnyben részesítése valamennyi közlekedő érdeke, ez mind a szolgáltatást igénybe vevők, mind a közúti forgalomban résztvevő egyéni közlekedők számára előnyös.a közösségi közlekedés előtérbe kerülésével csökkenthető azsúfoltság,árosanyag-kibocsátásésálás,aközlekedési balesetekáma. NAGYVÁRAD Nagyvárad Bihor megye székhelye, Románia északnyugati részének egyik legfontosabb gazdasági, szociális és kulturális központja. 10 km-re található a Borsi határátkelőtől, amely az egyik legfontosabb átkelő Románia nyugati oldalán. Városunk fontos közúti és vasúti csomópont az európai országokkal való kapcsolata miatt. Habár az utak szerkezetét jelentős mértékben befolyásolja a város északi dombos területe, a Sebes-Körös, vasútvonalak ezek az elemek akadályoknak tekinthetőek az infrastruktúra kiépítésében. A gyors út építése alternatívát fog jelenteni azoknak, akik átutaznak a városon. A gyors út Clujului és a Stefan cel Mare utcák közötti összekötőútként elkerüli a központi utcák és hidak dugóit, valamint gyorsabb hozzáférést biztosít a város fő belépési pontjaihoz. Emellett, a gyors út egy a vasúti szolgáltatásokhoz vezető alternatív út létrehozását is jelenti a Nagyváradi Központi Állomás közelsége miatt. Az infrastruktúra kiépítése a közeljövőben is folytatódni fog, biztosítva a helyi és az átutazó forgalom gördülékenységét. A környezetbarát közlekedést illetően az önkormányzat már 15 km kerékpárutat épített, mely összeköti Nagyváradot Püspökladánnyal és Biharkeresztessel a határon át. CÉLOK A projekt egy közös folyosó, összekötő út elérését tűzte ki céljául két határmenti város, Nagyvárad és Biharkeresztes között, abból a célból, hogy biztosítsa a lakosság autós és tömegközlekedését. További cél volt, hogy az átutazó turizmus számára is gyors utat biztosítson Nagyváradon át Kolozsvár irányába. A határon átnyúló összekötő folyosó ezzel egy időben biztosítani fogja az intermodális (vasúti és közúti) személyszállítás kifejlesztését, megkönnyítve az átutazást a biharkeresztesi vasútállomáshoz. Aprojekt fő kedvezményezettjei mindazon személyek, akik előnyét élvezik az új határon átnyúló összekötő útnak: - turisták, - azok az emberek, akiknek mindennapi tevékenysége a két város közti mobilitástól függ, - mindazon emberek, akik használják a határon átnyúló összekötő folyosót, annak regionális, nemzeti és nemzetközi fontossága miatt a délkelet Európai régió felé. ( ember évente). EREDMÉNYEK A létrehozott infrastruktúra közvetett kedvezményezettjei a két város lakosai ( fő) valamint azok a vállalkozások, gazdasági szereplők, akik határon átnyúló tevékenységeket fejlesztenek. Aprojekt eredményei között szerepel: - közös intermodális (vasúti és közúti) szállítás javulása, - létrehozott határon átnyúló bekötőút és gyors összekötőút; m helyreállított és épített utcahálózat Biharkeresztesen; m új gyors út Nagyváradon; - 2 közös tömegközlekedési hatástanulmány és közös közúti közlekedési útmutató kidolgozása a gyors utazás és mobilitás érdekében; fő/nap (turisták és utazók) akik a kifejlesztett határon átnyúló út előnyeiből részesülnek; - 1 millió autó/év áthalad a határon átnyúló összekötő folyosón. MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK Biharkeresztes Város Önkormányzata az elnyert pályázati keretből a Kolozsvári, Osváth Pál és Vörösmarty utcák építése, valamint a Nap utca felújítása valósult meg. Emellett Nagyváradon egy gyors út épül, ami csökkenti a forgalmat a Clujului és a Stefan cel Mare utcák között. 2

3 3

4 BIHARKERESZTES Biharkeresztes is situated in the north of the Great Plain, the south-eastern part of Hajdú-Bihar County, near the Romanian border. The town is 55 km away from the county town, and 21 km away from the microregion-center, Berettyóújfalu. The town is only 6 km away from the Romanian border. Despite it s peripheral location - observing the transport map of the county - Biharkeresztes is in a privileged situation, as both the public road and the railroad crosses the town. It is approachable by main road no. 42 as well as railroad no Primary major road no. 42 turns out from the main road no. 4 (E60) at Püspökladány, it crosses Püspökladány - Berettyóújfalu - Biharkeresztes - Ártánd and leads to the Romanian border towards Oradea. Railroad no. 101 connects Püspökladány - Biharkeresztes to Oradea (Romania). The city s railway station turns over a significant commercial and passenger traffic between Hungary and Romania. According to plans, the cycle route between Berettyóújfalu - Biharkeresztes - Oradea will be opened in 2015, in order to provide safety in traffic for cyclists. The town s goal is to improve public transport with the support of the established infrastructure. Emphasizing the role of public transport, the new developed routes, it is beneficial for both users of the public services and for the other individual participants in the traffic. Thus the number of traffic jams, harmful emissions and energy consumption are diminished and traffic accidents as well. ORADEA Oradea is the capital of Bihor county, known as one of the most important economical, social and cultural centre from the north-west part of Romania, our city managed to keep all these characteristics through history. It is located 10 km away from Bors border crossing point, one of the most relevant access gate from the western border of Romania. Our city is an important railway and road junction, due to it s connection with the European countries through the cross border point. Although the street configuration is significantly influenced by the hilly area in the north side of the city, by Crisul Repede river and the railroads, these elements considered hindrances in the way of infrastructure development, the construction of the rapid road will be an alternative for those who are in transit in the city.as a connection route between Clujului and Stefan cel Mare streets in order to avoid the jams from the central streets and bridges, will facilitate the faster access to the main entry ways in our city. Also through the rapid road an alternative route to the railway services will be created, due to its vicinity with Oradea Central Station. In the near future the development of the infrastructure will continue in order to assure the fluency in the local and transit traffic. Concerning the eco-friendly traffic, the Municipality has already built 15 km of bicycle paths, including a route that connects Oradea to Püspökladány and Biharkeresztes across the border. GOALS One of the project s aim is to establish a connecting corridor that consolidates the relation between the cross-border towns, Oradea and Biharkeresztes, a link for private vehicles and public transport. An additional aim is to improve the transit tourism through a rapid route that crosses the city from east to west towards the Hungarian border. At the same time, the cross border link corridor will provide the development of an intermodal (public and railroad) passenger transportation. The main beneficiaries of the project are the individuals involved in the cross-border traffic:(1) the tourists, (2) the residents from both sides of the border with daily activities that depend on their mobility between these towns, (3)the persons who transit the cross border corridor as part of the regional, national and international traffic from South-eastern Europe (1.1 million passengers annually). RESULTS The residents of both cities are the indirect beneficiaries of the created infrastructure: 210,774 inhabitants and the companies that develop cross border activities, as well. The project s results are as follows: - improved intermodal public (road and railroad) transportation, and the perspective of a new bus station in the area; - established cross-border access roads and fast link road in Oradea and Biharkeresztes - 2,205m new and rebuilt street-system in Biharkeresztes; 4,622.33m of new build and reconstructed roads in Oradea - 3,577m new, rapid road in Oradea - 2 impact surveys about public transportation and a joint transportation guide that provides infos about fast travel and mobility - 37,250 capita/day (tourists and passengers) who benefit of the construction of cross border roads - 1 million cars/year that pass the cross-border connecting corridor. ACHIEVED ACTIVITIES Through the project the local government of Biharkeresztes implemented the rehabilitation of Kolozsvári, Osváth Pál and Vörösmarty streets as well as the renewal of Nap Street. Also in Oradea the rapid road will be constructed that will lead to the relief of the traffic between Clujului and Stefan cel Mare streets. 4

5 5

6 BIHARKERESZTES Biharkeresztes se află în Regiunea Észak-alföld (Regiunea Nordică din Campia Mare), în partea de sud-est a jude ului Hajdú-Bihar, în apropierea grani ei române. Localitatea se află la o distan ă de 55 km fa ă de reşedinţa de judeţ, iar fa ă de centrul microregiunii Berettyóújfalu, la o distan ă de 21 km. Oraşul se află la doar 6 km de grani a română. Privind harta rutieră a jude ului, în ciuda așezării periferice, localitatea este într-o situa ie avantajoasă, datorită re elei de drumuri publice și de căi ferate. Principalele căi de acces în Biharkeresztes sunt DN nr. 42 și calea ferată, linia 101. Drumul principal nr. 42 se desprinde din DN 4 (E60) la Püspökladány, străbate localităţile: Püspökladány - Berettyóújfalu - Biharkeresztes - Ártánd și se îndreaptă spre grani a română înspre Oradea. În ceea ce privește transportul feroviar linia de cale ferată nr.face legătura intre Püspökladány- Biharkeresztes - Oradea (România). Prin sta ia feroviară de frontieră se derulează un trafic semnificativ de marfă și de călători. Pista de biciclete care leagă localită ile Berettyóújfalu - Biharkeresztes - Oradea va fi dată în folosin ă în anul 2015, asigurându-se siguran a rutieră a bicicliștilor. Prin infrastructura creată orașul intește îmbunătă irea transportului în comun. Punerea accentului pe transportul în comun, pe noile rute realizate, este în interesul atât al utilizatorilor de servicii publice, cât și al celorlal i participan i individuali în traficul rutier.astfel se descongestionează traficul, se reduc emisiile poluante și consumul de energie, precum și numărul de accidente rutiere. ORADEA Municipiul Oradea este reşedinţa de judeţ a Bihorului, fiind unul dintre importantele centre economice, sociale şi culturale din NV României, păstrându-ş aceste caracter st c de-a lungul istoriei. De asemenea, se află la o distanţă de numai 10 km faţă de Vama Borş, unul dintre cele mai importante puncte de acces de la graniţa de Vest a României. Oradea este un nod feroviar și rutier important, făcând legăturile cu ţările europene prin punctul de trecere a frontierei. Deși configura ia stradală este semnificativ influen ată de relieful deluros din partea de nord a orașului, de râul Crișul Repede și de Căile ferate, fiecare aceste elemente fiind considerate un obstacol în dezvoltarea unei infrastructuri armonioase in Municipiul Oradea, ca alternativă pentru persoanele care tranzitează orașul nostru se construiește Drumul Rapid. Fiind o rută care face legătura între Calea Clujului si Bulevardul Stefan cel Mare cu scopul de a evita aglomera ia de pe podurile și străzile centrale ale orașului, acesta va facilita accesul mai rapid la arterele de acces în oraș. Prin intermediul drumului rapid se creează o rută alternativă la serviciile de transport feroviar, fiind situat în imediata apropiere a Gării Centrale din Oradea. În perspectivă se va continua dezvoltarea infrastructurii în vederea fluidizării traficului local și celui de tranzit. In ceea ce privește transportul ecologic, la nivelul Municipiului Oradea s-au construit aproximativ 15 km de pista de bicicleta, inclusiv o rută care face legătura între Oradea și doua orașe din Ungaria: Püspökladány și Biharkeresztes. OBIECTIVELE Unul din obiectivele proiectului este realizarea unui coridor rutier în vederea consolidării rala iilor dintre Oradea și Biharkeresztes, destinat atât transportului în comun cât și traficului ușor. Un alt obiectiv este îmbunătă irea accesului pentru turismului de tranzit printr-o ruta rapidă care traversează orașul pe rela ia est-vest, inclusiv grani a cu Ungaria. Coridorul transfrontalier de legătură în același timp va oferi dezvoltarea transportului inter-modal de persoane (rutier și feroviar). Principalii beneficiari ai proiectului sunt persoanele care sunt implicate în traficul transfrontalier de legătură: (1) turistii, (2) reziden ii din ambele păr i ale grani ei cu activită i zilnice care depind de mobilitatea între cele două orașe și (3) persoanele care tranzitează coridorul transfrontalier ca parte a traficului regional, na ional și interna ional din Europa de Sud-Est. (1,1 milioane de persoane pe an). REZULTATE Beneficiarii indirec i ai infrastructurii create sunt locuitorii celor două orașe: persoane, precum și agentii economici care desfășoară activităţi de ambele par i ale grani ei. Printre rezultatele proiectului se numără: - transport inter-modal comun (rutier și feroviar) îmbunătă it și în perspectivă realizarea unei autogări în zonă - crearea drumurilor de acces transfrontalier și de legătură rutieră rapidă în Oradea și Biharkersztes; m de re ea stradală construită și reconstruită în Biharkeresztes; 4622,33 m construc ie nouă si reabilitare de drumuri în Oradea - crearea a 3577 m de drum rapid în Municipiul Oradea - 2 studii de impact despre transport comun și elaborarea unui ghid de trafic rutier comun pentru călătorie rapida și mobilitate; persoane / zi (turiști și călători) beneficiază de existen a drumurilor transfrontiere realizate; - 1 milion de autovehicule traversează anual coridorul transfrontalier de legătură. ACTIVITĂ I REALIZATE Prin proiect, Primăria orașului Biharkeresztes a realizat construirea străzilor Kolozsvári, Osváth Pál și Vörösmarty precum și reconstruirea străzii Nap. În Municipiul Oradea se realizează construirea drumului rapid, care va descongestiona traficul între strada Clujului si Ștefan cel Mare. 6

7 ORADEA 7

8 A kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Con inutul acestui material nu reprezintă în mod necesar pozi ia oficială a Uniunii Europene.

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND BEVEZETŐ INTRODUCERE INTRODUCTION 2 3 Székelyföld Románia középső részének jól körülhatárolható történelmi-néprajzi tájegysége. Régi oklevelekben Terra Siculorum

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése. www.be-natur.it

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése. www.be-natur.it Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése www.be-natur.it Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése Facing the loss of biodiversity, both in terms of habitat and of species, with potential internationally

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól II. kiadás 2011 december Csak elektronikus formában terjesztett, szabadon felhasználható kiadvány TARTALOM Előszó... 3 A nemzeti

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

A szegedi új 2-es villamosvonal hatásairól

A szegedi új 2-es villamosvonal hatásairól A szegedi új 2-es villamosvonal hatásairól a Rókusi körút lakókörnyezetére The effects of the planned tram line 2 in Szeged, Hungary 2008. július Összefoglaló Hamarosan az Európai Bizottsághoz érkezik

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével It is very pleasant to be an ambassador in Hungary Interview

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

MANUAL UTILIZARE UTOK i700

MANUAL UTILIZARE UTOK i700 MANUAL UTILIZARE UTOK i700 1 CUPRINS MANUAL UTILIZARE...1 CUPRINS...2 TOATE DREPTURILE REZERVATE...6 1.Masuri de siguranta...7 2.Aspectul tabletei...8 4. Functii de baza...10 4.1 Pornirea...10 4.2 Mod

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

INSTEAD OF AN EDITORIAL

INSTEAD OF AN EDITORIAL INSTEAD OF AN EDITORIAL Year 2010 was a milestone in several respects both in Serbian regional policy and the life of the small workshop of regional science the Regional Science Association (RTT) from

Részletesebben

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács 2013 MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló 2013. november 18-19., Mohács IMPRESSZUM Szerkesztette: Kerpely Klára Siposs Viktória Szerzők Kiadja: WWF Magyarország,

Részletesebben

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY *

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY * DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 2 2014 ISSN 1821-2506 ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON Review ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI

REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI Original scientific paper REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI Áron Kovács, PhD student, scientific research assistent

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Egy, aki mindent visz? 4-6. OLDAL One might take it all PAGE 4 6 Észak Dél ellen 7 9. OLDAL North vs. South PAGE 7 9. www.eston.

PROPERTY WATCH. Egy, aki mindent visz? 4-6. OLDAL One might take it all PAGE 4 6 Észak Dél ellen 7 9. OLDAL North vs. South PAGE 7 9. www.eston. Kiadás Issue 3/2007 PROPERTY WATCH ESTON Iteratioal Property Advisors 1138 Budapest, Váci út 141. Tel.: (+36-1) 452-6970 Fax: (+36-1) 452-6969 Igyees Free Egy, aki midet visz? 4-6. OLDAL Oe might take

Részletesebben

Dugódíj de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés

Dugódíj de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés Dugódíj de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés Mottó: Angol, francia, szovjet és magyar diák feladatul kapja, hogy írjanak dolgozatot az elefántról. Az angol diák dolgozatának

Részletesebben