2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ"

Átírás

1 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: / ; / A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK Lapunk előző számában részletesen beszámoltunk a január 26-i és február 10-i képviselő-testületi üléseken megtárgyalt, 5/2012. (II.11.) számon elfogadott önkormányzati költségvetési rendeletről. A január 26-i ülésről még ki kell emelni, hogy a testület döntött a Köttön utcai Idősek Otthona épületének korszerűsítésére benyújtásra kerülő pályázathoz szükséges szakmai terv elkészítésének megrendeléséről, s ekkor hozták meg a határozatot a Startmunka mintaprogram támogatására benyújtott kérelemről is. A 12/2012.(I.26.) határozat alapján az idei Startmunka mintaprogram megvalósítását Kunszentmárton Város Önkormányzatának Városgondnoksága végzi az alábbiak szerint: Belvízelvezető rendszerek rendbetétele: csapadékvíz elvezető árok tisztítása és padka nyesése : Munkavégzés időtartama 9 hónap: ig. Munkaerő igény : 83 fő ( 8 brigád ) napi 8 órában bérköltség Ft. Eszköz és anyagigény : Ft. A program összköltsége: Ft. Közutak javítása: Munkavégzés időtartama 7 hónap: ig. Munkaerő igény : 15 fő napi 8 órában bérköltség Ft. Eszköz és anyagigény : Ft A program összköltsége: Ft. Téli közfoglalkoztatás: Munkavégzés időtartama 2 hónap: ig. Munkaerő igény : 103 fő napi 8 órában bérköltség Ft. Eszköz és anyagigény : Ft. A program összköltsége: Ft. Külterületi földutak rendbetétele: Munkavégzés időtartama 9 hónap: ig. Munkaerőigény: 20 fő ( 2 brigád ) napi 8 órában bérköltség Ft. Eszköz és anyagigény : Ft. A program összköltsége: Ft. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, újak kialakulásának megelőzése Munkavégzés időtartama 9 hónap: ig. Munkaerő igény : 20 fő napi 8 órában bérköltség Ft. Eszköz és anyagigény : Ft. A program összköltsége: Ft. Kunszentmárton Város Önkormányzatának Városgondnoksága nyújtja be a évi startmunka mintaprogram támogatására vonatkozó pályázatot. A startmunka mintaprogram megvalósítását az önkormányzat előfinanszírozni nem tudja. Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Városgondnokság a belvízelvezető rendszerek, árkok tisztítása, belterületi utak karbantartása, közúthálózat javítása, külterületi földutak rendbetétele, zöldterületek kezelése, parkok gondozása, közterületek tisztán tartása, illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása közfeladatok ellátására együttműködési megállapodást köt. Határozatban mondta ki a testület azt is, hogy jelenleg nem kívánja értékesíteni a Kossuth Lajos utca 3. szám alatti és a Bercsényi utca 25. szám alatti ingatlanait. A Helytörténeti Múzeumon is segített a képviselő-testület: az immár a Megyei Kormányhivatal által fenntartásba átvett, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága keretében működő intézmény részére a Mátyás király utcai volt iskolaépületben már használatra átadott közös folyosóról nyíló 3 tanterem mellett lévő 4. tantermet a gyűjtemények tárolása céljából határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja. A képviselők meghatározták a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező évi célokat is, ennek első pontjában kiemelt cél: Az önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása, a működési forráshiány csökkentése, a költségvetési előirányzatok célszerű és hatékony felhasználása, a fizetési határidők betartása. Lényeges célfeladatok: A hiány csökkentése területén - Az önkormányzat nyújtott kölcsönök, munkáltatói támogatások visszafizetésénél meglévő hátralékok visszafizetésénél meglévő hátralékok csökkentésére hatékony intézkedést kell tenni, a szükséges felhívásokat, fizetési meghagyásokat ki kell adni. - A különböző bérleti szerződésekben szereplő fizetési határidőket be kell tartani, mulasztás esetén a szerződés felbontását kell kezdeményezni. Az egyéb pénzügyi műveletek területén - Az intézmények finanszírozásánál biztosítani kell, hogy fedezethiány ne akadályozza a fizetési kötelezettségek teljesítését, indokolatlanul ne kelljen késedelmi kamatot fizetni. - A napi finanszírozással biztosítani kell, hogy a fizetési kötelezettségek időben teljesítésre kerüljenek és ebből ne keletkezzen többletkiadás. - A folyószámla hitel felvételénél biztosítani kell, hogy csak a legszükségesebb összeg kerüljön lehívásra, és ahogy a bevételek alakulása lehetővé teszi, kerüljön visszatöltésre. - Az önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az előirányzat-módosítási javaslatot elő kell készíteni, és a képviselő-testület elé kell terjeszteni. - Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése legyen pontos, naprakész, a vagyon megóvása legyen biztosított. - A bérleti szerződésekben szereplő fizetési határidőket be kell tartani. - A kölcsönöknél, munkáltatói támogatásoknál a meglévő hátralékok csökkentésére hatékony intézkedéseket kell tenni. Az intézményi ellenőrzések területén - Vizsgálni kell, hogy az intézmények mindent megtettek-e a saját bevételek növelésére illetve beszedésére. - Elemezni kell, hogy az intézmények rendelkezésére álló eszközök takarékos, célszerű felhasználása biztosított volt-e. - Vizsgálni kell, hogy az állami támogatással kapcsolatos mutatószámok változását figyelemmel kísérték-e és kezdeményeztek-e módosítást annak érdekében, hogy a visszafizetésen túl büntető kamatot ne kelljen fizetni. Az adózás területén - A legjelentősebb adót fizetőket a fizetési határidőt megelőzően figyelmeztetni kell kötelezettségük teljesítésére annak érdekében, hogy a bevételek minél előbb rendelkezésre álljanak. A bevallásokat felül kell vizsgálni. - A fizetési határidő elmulasztása esetén hatékony intézkedéseket kell tenni a tartozás rendezésére. Pótlékmentes fizetés engedélyezésére csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Az adóhátralékok csökkentése érdekében az új önálló bírósági végrehajtóval megállapodást kell kötni. Élni kell az adóellenőrzés és a NAV nyújtotta lehetőségekkel. - A csődértesítő rendszeres figyelemmel kísérésével biztosítani kell, hogy az abban szereplő, önkormányzatunknál hátralékkal rendelkezők esetén a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítésére határidőre sor kerüljön. - Szükség szerint felül kell vizsgálni a helyi adókról szóló rendeleteket és javaslatot kell készíteni, ha az adótételek módosítása indokolt. A határozat szól többek között a lakosság szociális biztonságának megteremtésével és megőrzésével kapcsolatos feladatokról is, úgymint: - Hatékonyabban kell gondoskodni az eseti és rendszeres segélyezési formák biztosításáról azoknál a rászorulóknál akiknek létfenntartása, testi épsége veszélyeztetve van. - Közfoglalkoztatás mellett biztosítani kell az arra rászorulók környezeti ellátásának javítását. - Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében segíteni kell a foglalkoztatás szervezését. - Ki kell alakítani a Szociális Alapellátási Központtal a hatósági ügyek területén a szorosabb együttműködést. A határozat leszögezi: a hatósági ügyintézésben erősödjön a szolgáltató jelleg és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. - Biztosítani kell, hogy ügyintézői mulasztásból a törvényben meghatározott határidőn túli ügyintézés ne forduljon elő. - Ügyintézési határidő meghosszabbítására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. - Az ügyiratok intézése során úgy kell a munkát szervezni, hogy a szükséges hozzájárulások, illetve szakhatósági engedélyek megkérése, a hiánypótlási felhívások megküldése azonnal megtörténjen és a döntéshozatalra a lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön. - Javítani kell az ügyintézés törvényességét oly módon is, hogy csökkenjen az eredményes fellebbezések száma. - Az ügyfelek tehermentesítése céljából javítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt. - Az Okmányirodai szolgáltatások torlódásmentes igénybevételének biztosítása céljából széles körben kell tájékoztatni a lakosságot az OSS és az XR rendszer (telefonos és Internetes igénybejelentés) használatának lehetőségéről. - Az ügyfélfogadás során biztosítani kell, hogy az ügyfelek fogadására mindig legyen olyan ügyintéző, aki érdemi tájékoztatást és felvilágosítást tud adni. - A gyámügyi munka hatékonyabbá és szakszerűbbé tétele érdekében félévenként az illetékességi körbe tartozó települések gyámügyi feladatainak ellátásával foglalkozó köztisztviselőknek - a Szociális Alapellátási Központ dolgozóinak bevonásával - szakmai napot kell tartani. Az önkormányzati fejlesztési, felújítási célkitűzések megvalósításának szakszerű, időarányos előkészítése, azok megvalósítására pályázatok elkészítése és benyújtása, a megvalósítás koordinálása keretében: - Gondoskodni kell az ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetéséről, és biztosítani kell a szükséges adatszolgáltatást. - Az ingatlan vagyon kataszterből, annak nyilvántartásából meg kell tervezni és elő kell készíteni az önkormányzati épületek felújítási, korszerűsítési időbeni

3 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 ütemezését és ennek megfelelően a képviselő-testületi döntésekhez szükséges előkészítő munkákat. - Az ingatlan vagyon kataszterből, annak nyilvántartási adataiból meg kell tervezni és elő kell készíteni a közművek - szennyvíz, gáz, ivóvíz - fejlesztésére, felújítására vonatkozó ütemtervet, a képviselő-testületi döntésekhez szükséges előkészítő munkákat. - A beruházások, fejlesztések, felújítások ismeretében meg kell keresni azt a legkedvezőbb pályázati lehetőséget, amivel ezen munkák a legkevesebb önkormányzati ráfordítással megvalósíthatók. - A képviselő-testületi döntéseknek megfelelően a pályázatokat el kell készíteni, azokat be kell nyújtani. - A nyert pályázatok alapján a munkák kivitelezéséhez szükséges előkészítő munkákat el kell végezni. - A kivitelezési munkák során beruházó, bonyolító és kivitelező közötti koordinálási feladatokat el kell látni. -A befejezett kivitelezési munkák utáni elszámolási feladatok, a szükséges használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint a képviselő-testület tájékoztatása. Biztosítani kell a településen a környezetvédelem hatékonyságát: - Meg kell szervezni a tavaszi és őszi lomtalanítást. - Nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, népszerűsíteni kell a szelektív hulladékgyűjtést, annak hatását a környezetre. Biztosítani kell a jogszabályi változásokból adódó önkormányzati és intézményi átszervezéseket: - A jogszabályi változásoknak megfelelően felül kell vizsgálni az önkormányzati feladatok rendszerét, a szükséges módosításokat és átszervezéseket végre kell hajtani. - A jogszabályi változásoknak megfelelően felül kell vizsgálni az önkormányzati intézményhálózatot és a szükséges átszervezéseket végre kell hajtani. - A jogszabályi változásoknak megfelelően felül kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatal feladat és hatásköri rendszerét. A szükséges átszervezéseket végre kell hajtani. - Kiemelt feladat a Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal közötti feladatátadás pontos és szakszerű végrehajtása. A január 26-i ülésen a képviselő-testület döntött még arról is, hogy a GORDI- USZ 95 Zrt-vel határozatlan időre szóló szállítási keretszerződést köt az alábbi termékkörbe tartozó, a Kunszentmárton Város Önkormányzata és Intézményei által megvalósuló egyedi, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzésekre. A GORDIUSZ 95 Zrt. a keretszerződés keretében mindenkori, aktuális kiskereskedelmi áraihoz képest az alábbi kedvezményeket biztosítja Kunszentmárton Város Önkormányzata és Intézményei részére: Villanyszerelési anyagok 7% Víz- szaniteráru 7% Acéláru 5% Csavar, rögzítés technika 5% Munkavédelem 7% Szerszám 7% Egyéb karbantartási anyagok 5% Kunszentmárton Város Önkormányzata és Intézményei (Megrendelők) a keretszerződés keretében vállalják hogy a fenti termékkörökbe tartozó közbeszerzési értékhatár alatti - árubeszerzéseik esetén a GORDIUSZ 95 Zrt-től árajánlatot kérnek be, azonban ez nem jár szerződéskötési kötelezettséggel. A testület elfogadta a városban tartandó piacokon, vásárokon a piaci árusok járművei parkolásának ellenőrzéséről és szankcionálásáról szóló tájékoztatót is. Eszerint: már a tavalyi évben is problémaként jelentkezett, hogy piaci, vásári napokon a Kossuth L. utcán, illetve a Köztársaság téren kialakított, illetve rendelkezésre álló parkolóhelyeket korán reggel a piaci árusok foglalják el gépjárműveikkel parkolás céljából. Ugyanakkor a piaci árusok gépjárművei részére a Mátyás király utcán, a piac mellett került kialakításra a murvás parkoló, melyet eddig nem vettek igénybe. Megoldási lehetőségnek látszik a parkoló igénybevételének kötelezése az árusok gépjárművei tárolására. Kunszentmárton Város Önkormányzata 413/2011. (XII.15.) számú határozatával állapította meg a piacon fizetendő állandó helyhasználati díjakat. A Városgondnokság, mint a piac üzemeltetője a piaci árusítás céljára igénybe vett területre megállapodást köt az árussal (vállalkozóval vagy őstermelővel). A megállapodásban foglaltak szerint az árusok járműveiket a kirakodás után a Mátyás király utcai murvás parkolóban kötelesek elhelyezni, melyet a piacfelügyelő és a közterület-felügyelő ellenőriz. Amennyiben a megállapodásban foglalt parkolási szabályt az árus megszegi, az a helyhasználati megállapodás azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Ezen intézkedéstől reméljük, megoldást találtunk arra, hogy a Köztársaság téren, illetve a Kossuth L. utcán kialakított parkolókat a piac nyitva tartása alatt ne a piaci árusok járművei foglalják el. A február 10-én megtartott testületi ülésen a költségvetési rendelet megalkotásán kívül terítékre került az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló előterjesztés is. Erre vonatkozóan Jauernik István pénzügyi és gazdasági bizottsági elnök megállapította, hogy a 2012-es évben is a tavalyihoz hasonlóan feszített a pénzügyi helyzet, de talán egy fokkal már könnyebb. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a működési hitelt a 2011-es 332-ről idén 280 millió Ft-ra sikerült csökkenteni. Beszámolójában kifejtette, hogy 60 napon túl be nem fizetett számlánk ebben az évben nem lesz, azonban továbbra is minden hónapban kénytelenek felvenni munkabérhitelt, hogy az önkormányzat dolgozóinak fizetését időben utalni tudják. A képviselő-testületet tájékoztatta, hogy az előző évekhez hasonlóan a februári és az augusztusi hónapokban pénzhiány várható, ugyanis a helyi adók bevételének lejárta március 15. és szeptember 15. (A lakosság a szintén szűkös anyagiak miatt általában a befizetést a befizetési határidő utolsó két hetére hagyja.) Napirendi pont volt a évi turizmusfejlesztési intézkedési terv végrehajtása és a 2012-es turizmusfejlesztési terv előterjesztése. Sárközi György az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke elmondta, hogy az előző évi tervet 2012 végéig meghosszabbítják, mert változás nem történt, nincsen biztosított pénz egy új turisztikai koncepció kialakítására. Az évek óta sikeresen lebonyolított gasztroturisztikai rendezvények - lecsó-, halászlé-, kakas-, tarhonyafőző versenyek - viszont kerüljenek be a rendezvényturizmus programponthoz. A Körös-parti szabadstrand és sportpályák működtetése területén évek óta nem történt érdembeli elmozdulás ben a strand kialakítására és fenntartására a hatósági engedélyek és a költségvetési fedezet hiányában nem volt lehetőség. Ennek ellenére a Városgondnokság rendszeresen takarította ezt a területet ben is kérdéses a strand újbóli megnyitása, amit a Városgondnokság és az önkormányzat közös pályázatot elnyerve valósíthatna meg. Sárközi György egy stég elkészítését kezdeményezte, melynek egy lehetséges műszaki alaprajzát be is nyújtotta a képviselőtestület, ill. a hivatal műszaki osztálya számára. Mivel a költségvetésnek nincsen erre biztosított forrása, ezért a megvalósítás csak szponzorok közreműködésével érhető el. Elnök úr a napirendi pont megtárgyalásának végén hozzátette, hogy 2014-ig a turizmusfejlesztés terén aktívabb közreműködést kér a képviselőktől. A következő napirendi pontban a évi sportfejlesztési intézkedési terv végrehajtásáról és a évi tervről ugyancsak Sárközi György tolmácsolta az ifjúsági, sport és turisztikai bizottságban már megtárgyalt véleményeket és kialakított álláspontot. Beszámolójában a legfontosabbnak tartja az óvodai, iskolai testnevelés és sport, a versenysport és utánpótlás-nevelés fejlődését. A versenysportoknál az utánpótlás biztosítása nagyon fontos. A labdarúgás sportágban kiemelt szakmai munkával képzik a jövő növendékét. Megköszönte Szatmári József áldozatos és segítőkész munkáját. Jauernik István hiányolta annak a kérdéskörnek a megtárgyalását, hogy a sportlétesítményeket a klubok milyen feltételekkel használhatják. A kihasználtság növelése érdekében több esetben térítésmentes használatot szavazott meg a testület. Megállapításra került: a KuTE sportolói az Érparti sporttelepet térítésmentesen vehetik igénybe, csakúgy,mint a Kunszentmártoni UniTrade Kézilabda Sport Klub a Dani Margit Sportcsarnokot - a kézilabdások esetében ez magában foglalja a heti két edzést és a mérkőzések idejét. A kosárlabda klub támogatása a KuTE támogatási összegében szerepel. A csarnok melletti strandröplabda- és kosárlabdapálya továbbra is térítésmentesen a sportolni vágyók mozgásigényét elégíti ki. Veres István tanácsnok hozzászólásában kifejtette, hogy a évi költségvetés elfogadásával érvényben van a beruházási stop erre az évre, ezért kiemelten kell foglalkozni a pályázati lehetőségekkel. A képviselő-testület elfogadta a hulladékszállítás szolgáltatási díjának megállapításáról szóló előterjesztést is. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző ismertette, hogy az egyes jogszabályok Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény értelmében a hulladékgazdálkodásról szóló törvény kiegészült egy ponttal, mely szerint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Így a folyékony hulladék szállítási díja tartályonként 5700 Ft+Áfa, az ártalmatlanítás köbméterenként 586 Ft+Áfa összeg marad. Az utolsó napirendi pont a kunszentmártoni kistérség egészségügyi térségi besorolásáról szólt. Szabóné dr. Horváth Ilona aljegyző ismertette a törvényben foglaltakat, miszerint a kormány az országot nyolc egészségügyi központra osztotta, melyben városunk a Dél-Alföldi egészségügyi nagytérséghez kerül május 1-től. A járóbeteg szakellátást továbbra is a helyi Városi Egészségügyi Központ biztosítja. Az itt nem levő szakellátás, illetve a fekvőbeteg ellátás vonatkozásában az ellátásra vonatkozó sorrend a következő: a szentesi Bugyi István Kórház- Rendelőintézet, Szeged, Kecskemét. Jauernik István elmondta, hogy ebben a kérdéskörben megoszlik Kunszentmárton véleménye. Lehetőségként felvetette, hogy az új törvény szerint a Szentes-Szeged útvonal mellett továbbra is járhassanak a betegek Szolnokra, a Hetényi Géza Rendelőintézetbe. Veres István tanácsnok is fontosnak tartja, hogy az átjárhatóság maradjon meg főként ha a kezelés már folyamatban van. A képviselő-testület állásfoglalása, hogy Kunszentmárton, mint Jász- Nagykun-Szolnok megyei település a meghatározott Dél-Alföldi nagytérségen kívül továbbra is mehessen a szolnoki kórházba, ahol a megyei kórház térítésmentes ellátást biztosíthatna. Vass Zoltán Herczeg Renáta

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. Radics István községi főbíró halálának 250 éves évfordulójára emlékeztük Kell, hogy legyen egy hely, mely befogad, Kell, hogy legyen egy hely, mely életet ad február 22-én ünnepi ülés keretében emlékeztünk a Kunszentmárton 1719-ben történt újratelepítését irányító Radics István községi főbíró halálának 250. évfordulójára a városháza dísztermében. Az ünnepséget a Szent Márton Plébánia és Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete szervezte. Az általános iskolások bemutatója után Az egyházi élet az újratelepítés idején címmel Józsa László tanár úr, városunk díszpolgára, az egyháztanács világi elnöke előadásában kiemelte, hogy az között letelepülő jászapátiaknak és a hozzájuk csatlakozó jász községbelieknek Radics István fiának keresztelőjére az akkori lelkipásztor hozta az egyházközösség első anyakönyvét. A Kunszentmártonban új hazára lelt lakosok megszakítás nélkül, töretlenül gyakorolhatták vallásukat. Radics István 1762-ben bekövetkezett haláláig három egymást követő templom építésének lehetett szemtanúja. A résztvevők egy csoportja - az első sorban balról: Sági István, dr. Czuczi Mihály, Kövesdy Zsolt atya, prof.dr.barna Gábor, Józsa László; a második sorban: Mihályi József és Kladiva Imre atya A rendezvény dr. Czuczi Mihály polgármester és Kövesdy Zsolt plébános ünnepi köszöntőjével vette kezdetét. Több jeles vendéget is üdvözölhettek az eseményen, ugyanis megtisztelte jelenlétével a programot Sági István országgyűlési képviselő, Marjanovich Dusán, a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Reinholtz András kanonok plébános Máriaradnáról csakúgy, mint Kladiva Imre kanonok plébános Jászapátiról. Elfogadta a meghívást Gyói Gábor Tiszasas polgármestere is. Jelen volt a szép rendezvényen Mihályi József, a jászapáti Vándorffy János Honismereti Szakkör vezetője, Molnárné Szikszai Klára nyugdíjas tanárnő társaságában. Mesterszállásról pedig tiszteletét tette Kovács János klubkönyvtár vezető, Szaszkó Mátyásné, a Nyugdíjas Klub és Molnár Jánosné, a Kézimunka Szakkör vezetője, illetve Kiss Ilona a szakkör egyik tagja. Szűcs Miklós hegedűn, Miklós fia brácsán, Máté fia nagybőgőn játszik Helytörténészünk összefoglalója után a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, városunk pro urbe-díjasa, Prof. Dr. Barna Gábor előadását képi anyagokkal tette még érzékletesebbé. Radics István Kunszentmárton újjáépítője és első főbírája címmel levéltári kutatásait és a megszálló levelet alapul véve mutatta be a főbíró Jászapátiban és Kunszentmártonban zajlott éveit. Professzor úr utalt rá, hogy Kunszentmárton történetének írója, Dósa József is megjegyezte: még egy máriaradnai csoda hőseként is emlegetik. Ugyanis Radics István évek óta betegeskedett, ezért elzarándokolt a máriaradnai Szűzanyához, ahol két napon át imádkozott, és betegségéből csodával határos módon felgyógyult. Így Radics István nemcsak a város újratelepítője, hanem a kunszentmártoniak nemzeti máriaradnai zarándoklatának elindítója is egyben. Az általános iskolások előadásának zárójelenete - Radics István kisbíró szerepében Csató Márton Az Általános Művelődési Központ 5. a osztályos tanulói Vándorlás a Tisza- Körös táján címmel elevenítették meg a történetet, melynek során Radics István községi főbíró új hont lelt meg. A jelenetben a jászapáti családok úgy döntenek, hogy új pusztát keresnek, mert családjaikkal odahaza már nem bírnak megélni. Vándorlásuk állomásai Tiszasüly, Tiszaroff, Csorbapuszta, Mesterszállás, Jenőpuszta, de egyik község sem megfelelő. Végül 1719 pünkösd szombatján megtörténik a megszállás a török után elnéptelenedett Szent Márton pusztán. A jászok számára az egykori kun Szent Márton lett a hely, mely befogad, a hely, mely életet ad. (Felkészítő tanárok: Csollákné Apatóczki Etelka és Szabó Mihályné igazgató voltak.) A Zeneiskola részéről Jernei Katalin és Tassonyi Zsolt lépett fel A főbíró zarándoklata tudatosan vezetett a Radnai Szűzanyához, feltételezhető, hogy gondosan megtervezett búcsújárás lehetett. Ezt követően a búcsújárásokban a Szűzanya közbenjárására sok gyógyulás és imameghallgatás történt. A Megszálló levél, a honkeresést elbeszélő történet a századi kunszentmártoniak számára az öntudat megörökítője. Radics István főbíró méltán kapta meg a híres és lelkes férfiúi titulust, hiszen egész életével rászolgált ezekre a jelzőkre: jászapáti kisbírói tevékenységével, az új lakóhely kitartó keresésével, az új település közigazgatásának megszervezésével, s valószínűsíthetően közmegelégedésre végzett, becsületes főbírói munkájával.

5 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Az ünnepi megemlékezésben közreműködött a Zeneiskola növendéke, Jernei Katalin klarinéton, akit Tassonyi Zsolt művésztanár kísért zongorán, valamint Szűcs Miklós és fiai - Miklós és Máté - korabeli zenével elevenítették fel a századot. A megemlékezés színvonalát emelte a Csengedi Népművészeti Egyesület munkáinak, többek között a Bozsik-mintás miseruhának, illetve terítőknek a kiállítása, s ugyancsak kiállításra kerültek Bozsik Kálmán míves kerámiái a 20. század elejéről, s a mester nyomdokaiba lépett Mucsi Ferenc fazekas napjainkban készített alkotásai is. Az ünnepélyes testületi ülés végén Józsa László megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és Józsa László tanár úr előadása közben javaslatot tett, hogy Barna Gábornak Radics Istvánról végzett kutatási eredményei nyomtatott formában jelenjenek meg, mert a múlt ápolása mindannyiunk emberségéről és szülőföldünk szeretetéről tesz tanúbizonyságot. A végén a szervezők a Talmácsi Cukrászat finomságaival kedveskedtek az ünnepség résztvevőinek, illetve szép emléklappal és naptárral tették felejthetetlenné ezt a délutánt. A horvátból lett jászsági magyar, akinek városunk újkori megalapítást köszönhetjük, közel három órára megelevenedett a kunszentmártoniak előtt. Emlékét őrizzük tovább az őt megillető méltó módon! Herczeg Renáta Stopot a vandalizmusnak! Elkeserítő és felháborító, amint egy-egy szombat reggel a főutcán (!) felborogatott, helyükből kitépett kukák látványa fogadja az arra járókat. Betört üvegfalú telefonfülkék is jelezték korábban, hogy valakik nem bírnak magukkal. A Körös-parti díszsétányon, emlékszünk, néhány éve a mázsás fedlapokat borogatták le a frissen megépített támfalról erejüket így fitogtatók. Most ugyanitt lehetünk tanúi vandál kezek bizonyára önmagukat szórakoztató, ám a közösség értékteremtő munkáját vérlázítóan megcsúfoló áldatlan romboló tevékenységének. Képünk a gáton készült, ahol egy kandeláber díszes burája esett áldozatul a vandalizmusnak. A miértre alighanem hiába keressük a választ, ám jogosan követelünk megálljt az értelmetlen pusztításnak! Közös értékeink védelmében, közös figyelemmel stopot a vandalizmusnak! -vz- Fotók: Herczeg Renáta Barna Gábor professzor előadását tartja 1% A KUNSZENTMÁRTONI KULTÚRÁÉRT! A Tiszazugi Zenei Fesztiválokat s Márton napi, Mikulás napi muzsika hangversenyeket legutóbb Dunai Tamás estjét szervező Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány adószáma: Kérjük, gondoljanak ránk adójuk 1%-a felajánlásánál! KÖSZÖNJÜK! Információk és galériák városunk hivatalos internetes honlapján: Fotók: Herczeg Renáta

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. SZERZŐDÉSKÖTÉS A KIVITELEZŐVEL KEZDŐDIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE Február 27-én a városháza tanácskozó termében a sajtó nyilvánossága előtt A KUNSZENTMÁRTONI KISTÉRSÉG JÁTÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉ- SE ÉAOP /B elnevezésű beruházás kapcsán megtörtént a szerződéskötés a kivitelezővel. Dr. Czuczi Mihály polgármester tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a sikeres pályázattal elnyert projekt végre a megvalósítási szakaszba léphet, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás végre lezárult, melynek eredményeként a Bau-Vertikál Építőipari Kft. végezheti el a felújítási munkálatokat. Ugyanaz a cég építi újjá tehát egészségügyi központunkat, amely az elmúlt év májusában átadott Deák Ferenc utcai iskolaépület átalakítását és kibővítését is megvalósította. Az emelt szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatás koordináló szerepkört tölt be a térségi lakosság betegellátásának, betegútjainak szervezésében, mindemellett szervező, koordináló szerepe is lesz a prevenciót segítő akciók, programok megvalósítása érdekében. Az e célra kialakított külön helyiség a prevenciós programok megvalósítása mellett képzések, továbbképzések helyszínéül is szolgál, támogatva nemcsak a szakemberek, de a laikusok igényeit is. A szakrendelések elhelyezésénél nagy súllyal vették figyelembe a betegellátás folyamatát, az optimális betegút, a fertőzések elkerülését segítő megoldások, a célcsoportok sajátosságait. Az újonnan bevezetett szakterületek tekintetében pl. fül-orr-gégészet, urológia, szemészet teljes gép- és műszerpark beszerzésére, míg a már meglévő szakellátások tekintetében a korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve fejlesztésére kerül sor. Dr. Czuczi Mihály polgármester tájékoztatójának megtartása közben, mellette balra a Bau-Vertikál képviselői: ifj. Szikszai Tibor és Szikszai Tibor, jobbról Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, Szabóné dr. Horváth Ilona aljegyző és Dobáné Szabó Julianna pénzügyi osztályvezető Amint arról korábban is hírt adtunk: a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ fejlesztésének célja a kistérség járóbeteg szakellátásának komplex módon történő fejlesztése és a magas színvonalú, széles spektrumú ellátás. Ennek keretében a tervek szerint az intézmény központi épületének felújítása, emelettel bővítése, teljes körű akadálymentesítése valósul meg. 8 új ellátási terület kerül bevezetésre 32 szakorvosi óraszám növekedésével és 7 fő új munkavállaló foglalkoztatásával, továbbá eszköz és informatikai fejlesztésre is nyílik lehetőség. Az alapellátási szolgálatokat integrálják, az eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatások telephelyeit egy helyre koncentrálják. A központi épületben kap helyet az újonnan kialakítandó tüdőgondozó intézet és tüdőgyógyászati szakrendelés, a központi alapellátási ügyelet, iskolaegészségügyirendelés és a védőnői hálózat központja is. Egyéb ellátási formákat is bevezetnek, többek között nappali kórházi részleget alakítanak ki. A kivitelezővel megkötött szerződés aláírásának pillanatai A központi épület az építkezés idejére most már teljes egészében bezár, a betegek ellátásáról természetesen továbbra is folyamatosan gondoskodnak. A projekt befejezési határideje szeptember 30. Szikszai Tibor, a kivitelező cég képviselője úgy nyilatkozott, hogy mindent megtesznek a határidő betartásának érdekében, valamint mivel kérés is volt az általános iskolai épület kivitelezéséhez hasonlóan helyi vállalkozók bevonására itt is sor kerül az építkezés során. A szerződéskötést követően következik a munkaterület átadása, s napokon belül meg is kezdődnek a munkálatok. A kivitelezés előrehaladásáról természetesen folyamatosan tájékoztatjuk kedves olvasóinkat. A projekttel hamarosan megvalósul tehát a kistérségi járóbeteg-ellátó centrum megépülése a Tiszazugban élő emberek egészségmegóvása, a betegek gyógyulása érdekében! Vass Zoltán A látványterv alapján ilyen lesz majd az új kistérségi járóbeteg szakellátási komplexum

7 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 KÖLTSÉGMENTESEN A POLGÁRI PERES ELJÁRÁSBAN Tisztelt Olvasók! Az előző alkalommal a peres és peren kívüli eljárásban igény bevehető ingyenes, illetve az állam által megelőlegezett jogi segítségnyújtás igénylésének feltételeit ismertettem. A jogviták rendezésének költségeit számba véve szót kell ejtenem az állam részére fizetendő bírósági illetékek és díjak megfizetésekor igénybe vehető kedvezményekről is. Ezek a személyes költségmentesség, a tárgyi költségmentesség, és a tárgyi költségfeljegyzési jog. Ezen alkalommal e három jogintézmény lényegét ismertetem. A 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet szabályozza a költségmentesség alkalmazását a bírósági eljárásban. A jogszabály több helyen utal a Polgári Perrendtartásra. A Pp. 84. (19) bekezdésben foglalt személyes költségmentesség azt a természetes személy peres felet, illetve beavatkozót illeti meg, aki jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt a perköltséget viselni nem tudja. A fél jogai érvényesítése végett kérelemre a bíróság részleges, vagy teljes költségmentességet engedélyezhet. A költségmentességben benne foglaltatik az illetékmentesség, a mentesség a perköltség-biztosíték letétele alól, pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti igény (ha azt törvény lehetővé teszi), valamint mentesség az eljárás során felmerülő költségek megelőlegezése és törvény eltérő rendelkezése hiányában a megfizetése alól. Peres eljárás folyamán az ügy természetétől, a bizonyításra szoruló tényektől függően az eljárási illetéken kívül felmerülhetnek egyéb perköltségek. Ilyenek pl. a tanú- és szakértői díj, ügygondnoki díj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége, pártfogó ügyvéd díja stb. Teljes költségmentesség kivételesen akkor engedélyezhető, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a perköltség megfizetése ellehetetleníti a bírósághoz fordulást. Részleges személyes költségmentesség esetén a fél mentesül a perköltség előlegezése, vagy a bíróság által megállapított költségek, ill. azok bizonyos hányadának viselése alól. A részleges költségmentesség lehet százalékos, vagy kiterjedhet egyes tételesen meghatározott költségelemekre is (pl.: szakértői díj). A pervesztes fél költségmentességétől függetlenül köteles az ügygondnoki díj megfizetésére. Abban az esetben, ha a fél eltartásáról szülője köteles gondoskodni, vagy házastársával él együtt, a költségmentességnél vizsgálandó feltételeket a szülő és a házastárs esetén is vizsgálni kel. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha a szülő, vagy a házastárs az ellenérdekű fél. Tisztelt Kunszentmártoniak! Tisztelt Elszármazottak! A január 26-i lapszámban felhívással fordultam Önökhöz, amit ezúton megerősítek! Köztudott, hogy városunk lakossága és az elszármazottak jóvoltából is, egyre jobban épül, szépül városunk arculata ban az árvíz levonulása után megépült a csodálatos Körös-parti sétány, ami önmagában is egy üde színfoltja a Körös folyó bal partjának. Ezt követte a helyiek, elszármazottak, intézmények, cégek, családok széles körű összefogása, és közadakozásból megvalósult 2007-ben a sétány 53 db. kandeláberrel történő díszkivilágítása. Ezzel együtt kialakult egy olyan kulturális, mindent kielégítő sétány, amely a lakosság körében igen népszerű, közkedvelt sétáló hely. Gyakran találkozunk sétálás közben külföldiekkel is, akik Cserkeszőlőben üdülnek és bejönnek városunkba, s láthatólag igen jól érzik magukat ban a volt piactéren szintén közadakozásból 9 db. kandeláber lett elhelyezve, és nagyszerűen színesíti a közteret. Majd az Országzászló körüli parkban a nagy igényre való tekintettel évben 17 db. kandelábert tudtunk felállítani, ugyancsak közadakozásból, ami színpompás világítást biztosít a főtéren. Azokon a kandelábereken a gravírozott táblák jelzik az adakozók által megjelölt szeretteik nevét és emlékét. Miként januárban hírt adtam róla, a közelmúltban felkeresett egy nyugalmazott helyi tanárnő, azzal a kéréssel, hogy elhunyt nagybátyja emlékére kandelábert szeretne állíttatni, amit azonnal meg is rendelt. Mivel a gyártó cégnek 1 db-ot nem áll módjában legyártani, így a már megrendelt mellé legalább 3 DB. KANDELÁBER KERESI LEENDŐ GAZDÁJÁT. A Pp. 85. (3) bekezdés egyértelműsíti, hogy a kedvezmények igénybevételét kizárja, ha perlekedése rosszhiszeműnek vagy már előre teljesen eredménytelennek látszik, úgyszintén akkor sem, ha mint engedményes lép fel, és valószínűnek mutatkozik, hogy az engedményezés a költségmentes perlés lehetővé tételét célozta.. A peres feleket jogszabályban meghatározott esetekben jövedelmi, vagyoni viszonyuktól függetlenül tárgyi költségmentesség illeti meg, amely kiterjed a személyes költségmentességnél leírt költségekre. Tárgyi költségmentesek egyebek mellett a pszichiátriai betegek gyógykezelésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos bírósági eljárások, a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg jognyilatkozatának pótlása iránt indított perek, valamint a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás, egészségbiztosítási ellátások iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások. Ha a peres fél részére tárgyi költségmentesség nem biztosítható, - jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg az apasági és a származás megállapítása iránti, a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti, a gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő, a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perben, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert, továbbá a határon átnyúló tartási ügyben a tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti eljárást is, a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos perben, kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, a bányakár megtérítése iránti perben, bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése iránti perben. A tárgyi költségfeljegyzési jog jogosultja a vértulajdonság-vizsgálat és a származás megállapításához szükséges más orvosszakértői (élettani) vizsgálatok költségének előlegezése alól nem mentesül. A peres feleknek számolniuk kell azzal, hogy Pp. 86. (3) bekezdés szerint A költségmentesség, az illetékmentesség, valamint az illetékfeljegyzési jog nem érinti az ellenfél javára megítélt perköltségek, továbbá a végrehajtási eljárás során a felek által lerótt illetékek és előlegezett költségek (végrehajtási költségek) megtérítésének kötelezettségét.. HÁROM KANDELÁBER KERESI LEENDŐ GAZDÁJÁT Dr. Balla Anita Ez lesz talán a leges-legutolsó lehetőség arra, hogy az itt lévőkkel megegyező kivitelű 4 db. kandelábert frekventált helyen a közparkban el tudunk helyezni. Minden valószínűség szerint, vannak olyan családok, akik eddig valamilyen okból kifolyólag lemaradtak a megrendeléssel, mert későn tudták meg, vagy időközben gondolták meg, hogy elhunyt szeretteik emlékére mégis állítanak egy kandelábert, amivel tisztelegnek az elhunyt emlékére. Vidékről idelátogatók nagy elismeréssel szólnak erről, hogy ilyen is létezik egy városban, hogy ennyien adakoznak szeretteik érdekében. Valóban, valóságos kegyhelyként emlegetik parkjainkat és a Körös-parti sétányt, ami büszkeséggel tölt el bennünket, az itt lakókat. Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a megnövekedett anyag- és energia árak, valamint az ÁFA emelkedése miatt a bekerülési költség Ft., azaz egyszázhatvanöt-ezer forint/db./kandeláber a gravírozott táblával együtt. A fenti összeget a megrendeléskor egy összegben kell kifizetni a Kunszentmárton Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által arra rendszeresített csekken. A kivitelezés április hónapban valósul meg. A megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról készségesen állok rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeimen: vagy TEL.: 56/ ; mobil: 06-30/ Tisztelettel: V e r e s I s t v á n tanácsnok 5440 Kunszentmárton Madách u. 2/a.

8 8 Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. Február 24. nem csak azért volt különleges, mert szökőnap volt, hanem mert e nap estéjén tartotta a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola szalagavató ünnepségét és bálját a Dani Margit Sportcsarnokban. A 2011/12. tanévben 7 osztály végez, 168 tanuló tesz érettségi vagy szakmai vizsgát. SZALAGAVATÓ 12. A osztály, osztályfőnökük Tarcsányi Roland bútorasztalos, gépi forgácsoló és szerkezetlakatos szakmák 12. F osztály, osztályfőnökük Márkusné Tóth Erzsébet felnőttoktatási gimnáziumi osztály nappali tagozata Az osztályok: 13. a osztály - osztályfőnökük Kurucz János. asztalos, gépi forgácsoló, és kőműves szakmák 14. K osztály - osztályfőnökük Bóka Edit érettségire épülő képzés kereskedelmi technikus Csík Jánosné igazgató asszony beszédében így köszöntötte a diákokat: Eljött a ma este, amikor feltűzzük iskolánk végzős tanulóinak a szalagot. A szalagot, amely jelképezi, hogy végzős tanulók vagytok, tanulmányaitok végéhez közeledtek, hogy néhány hét múlva vizsgát kell tennetek. A kis kék szalagról azonban sok minden más is eszünkbe juthat: az első tanítási napok izgalma egy új középiskolában, a tanítási órák, felelések hangulata, a középiskolás évek közös élményei, szüleitek aggodalma, az osztálytársak barátsága, a tanárok szeretete, szigora, a közösség összetartó ereje. 12. K osztály - osztályfőnökük Dénes Zsolt szakközépiskolai osztály, informatika és kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmai alapozás 12. D osztály - osztályfőnökük Kissné Fehér Edit négyévfolyamos gimnáziumi osztály 12. B osztály - osztályfőnökük Molnár Ferencné élelmiszer - és vegyi áru bolti eladó Beszéde végén örömmel tájékoztatta a vendégeket, hogy a Szakma Kiváló Tanulója Verseny eddigi részeredménye alapján két szakmában jutottak be tanulóink az országos döntőbe. Kőműves szakmában Harangozó Zsolt, Major István, Zsemberi József, gépi forgácsoló szakmában Hürkecz János, Molnár György. Dr. Czuczi Mihály polgármester köszönetet mondott a szülőknek, akik városunk középiskoláját választották gyermeküknek, s most együtt örülhet a család e szép eseményen. Megköszönte a nevelőtestület munkáját is, sok sikert kívánt a tanulóknak az előttük álló időszakra, mely remélhetőleg sikeres érettségi, szakmai vizsgával, ill. eredményes felvételivel zárul majd, s ünnepélyesen megnyitotta a bálat.

9 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 A szalagok feltűzése után az alsóbb évfolyamosok a Zeneiskola tanárainak segítségével színvonalas műsorral verssel, prózával, népdalokkal, néptánccal kedveskedtek a végzősöknek, s természetesen a sportcsarnokot színültig megtöltő közönségnek. Az előadásokat követően a fiatalok felkérték szüleiket, testvéreiket, nagyszüleiket, rokonaikat egy keringőre, így az ünnepség hivatalos része nagy össztánccal ért véget. A vacsora után pedig kezdetét vette a hajnalig tartó fergeteges bál, melyhez a talpalávalót a kiváló zenét játszó gyöngyösi Focus Trio szolgáltatta. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, segítségével emlékezetessé tette a végzős diákok számára ezt a csodálatos estét. Következtek a nyitótáncok. Két bemutatót láthatott a publikum, a bált hagyományosan az angol keringő nyitotta, majd egy elegáns barokk tánc következett a tanulók előadásában. Összesen harminchárom páros táncolt, a produkciókat Nagy Mariann tánctanárnő tanította be. Fotók: Vass Zoltán A szalagavató képgalériája megtekinthető városunk honlapján:

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. PLÉBÁNIAI HÍREK Hazatért a főbejárat feletti Mária szobrunk. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott támogatásból újult meg Máriánk, a Mennyország kapuja! Egész nagyböjtben megtekinthető az áldoztatórács előtt. Biblia-körbe várunk minden érdeklődőt, szerdán 17 órától! Nagyböjt péntekein keresztutat járunk 16 órától. Mindenkit szeretettel várunk! Fiatal házasok számára rendezünk találkozót a plébánián. Az elmúlt öt évben itt, Kunszentmártonban házasodottakat hívjuk március 24-én, szombaton 15 órától. Kérem, adják tovább a hírt. A főoltár restaurálása megkezdődött. Az Oltáriszentség őrzési helye a felújítás alatt a Szent Kereszt Oltár. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumától 50%-os támogatást kaptunk, 590 ezer forintot, ennyit a magunk részéről is hozzá kell tennünk. Köszönjük adományaikat! A katolikus újságok és folyóiratok megrendelhetők a kántor úrnál! Mindazok, akik bérből és fizetésből élnek, a befizetett adójuk 1%-ának felhasználásáról dönthetnek a rendelkező nyilatkozat kitöltésével. Kérjük, hogy Plébániánk alapítványának, a Szent Márton Alapítványnak ajánlják ezt fel. Ez pénzbe nem kerül, az amúgy is beszedett adóról rendelkezhetünk. Pusztán tollat és a nyomtatvány kitöltését kell rászánnunk, viszont jelentős forrás Alapítványunknak. Egyházunknak felajánlható másik 1% technikai száma Köszönjük! Híreink a Kunszentmártoni Hír-Lapon kívül elérhetők az interneten keresztül is: és a facebook-on is! Kövesdy Zsolt plébános A Plébániai Esték keretében február 23-án Jenőffy Zsuzsanna, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem mesterképzésben részt vevő végzős hallgatója (ifj. Benke Tibor jegyese) (képünkön) tartott színvonalas előadást XII. Pius pápa a magyarok barátja címmel, ami után a közönség soraiban ülők saját élményeiket osztották meg a témával kapcsolatban. Többek között megtudhattuk, hogy az 1938-as Budapesten megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus nagyszabású eseményein városunkból személyesen részt vett Balla Margit is. Alsó képünk az idén 95 éves Margit nénit örökítette meg hozzászólása közben. Fotók: Vass Zoltán Kunszenti képek Kecskeméten Február 9-én a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban nyílt meg Mártonfi Benke Márta festőművészünk kiállítása. A nagysikerű tárlatot Varga Mónika, a Kecskeméti Televízió munkatársa nyitotta meg, Dezső Dóra előadása és Horváth Győző jazzmuzsikája tette hangulatosabbá a programot. A kiállítás látogatói február 26-ig gyönyörködhettek az alkotó műveiben, melyekkel Kunszentmárton tájait odavarázsolta a hírös városba. Fotó: Dobrosi Dénes Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 40. Telefon: 30/ MEGHÍVÓ A KUNSZENTMÁRTONI TORNA EGYLET tisztelettel meghívja Önt az egyesület fennállásának 90 éves évfordulója tiszteletére rendezett Ünnepi Közgyűlésére. A közgyűlés ideje: március 2. (péntek) 15 óra Helye: Kunszentmárton város Polgármesteri Hivatala Házasságkötő terme Program: Ünnepi köszöntő: Dr. Czuczi Mihály, Kunszentmárton város polgármestere Ünnepi műsor: Kunszentmártoni Zeneiskola Ünnepi beszéd: Veres István tanácsnok, Pro Urbe-díjas, Kunszentmárton város díszpolgára Kunszentmárton város Testnevelés és Sport Díjának átadása: Dr. Czuczi Mihály, Kunszentmárton város polgármestere Méltatás, emléklapok átadása: Pálinkás László KuTE elnök A közgyűlést vezeti: Vass Zoltán kommunikációs és sport szakreferens Állófogadás Szeretettel várjuk a rendezvényre! Pálinkás László s.k. elnök

11 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 FARSANGOLÁS A KATOLIKUS ÓVODÁBAN Fújják már a trombitát három hőscincérek, róka őrmester előtt hadserege lépked: kandúr karddal, béka bárddal, pipiske puskával kakas kokárdával. /Vasvári István / E hetekben sok gyermekes szülő fogta a fejét és gondolkodott azon, miként hangolja össze a csemete újabb hajmeresztő jelmezkívánságát az egyszerűen-olcsón-hatásosat igényhármassal. Az idei farsangon is voltak különböző hercegkisasszonyok és szuperhősök, de a szülői találékonyságnak köszönhetően volt több igen ötletes és gyönyörű jelmez is. A gyerekek nagy izgalommal és örömmel készültek a Farsangi Bálra, ami február 13-a hetében került a Szent Anna Katolikus Óvoda csoportjaiban megrendezésre. A legkisebbektől a legnagyobbakig sokan öltöttek ötletesebbnél ötletesebb maskarát. A gyerekek jelmezes bemutatkozása után farsangi versek, dalok következtek. A táncmulatság alatt, pihenésként a gyerekek jóízűen fogyasztották el az otthonról hozott finom süteményeket, üdítőket. Amíg a gyerekek ettek-ittak, az alatt az Aranypáva-nagydíjas Balla Tibor tekerőlanton muzsikált. A szülők is aktívan részt vettek a tavaszváró ünnepségen, lehetőséget teremtve a közös együttlétre, ami sok játékkal, nevetéssel, vidáman telt el. Az óvó nénik meglepetésként előadták a Három selyp lány című mesejátékot, a gyerekek és a szülők szórakoztatására, ami igen nagy sikert aratott. A Süni csoport zárta a farsangozást, s utána a csoportok az óvoda udvarán, közösen búcsúztatták el a telet a kiszebáb elégetésével. A télkergető, tavaszváró délelőtt sok nevetéssel, vidáman telt el. Közös énekkel, rigmusokkal, tánccal, zenével, űztük el a telet. Dínomdánom, vigalom- Nincs a táncra tilalom!.. Takarodjon el a tél- Örvendezzen, aki él! Reméljük, hogy minden kisgyermek, jól érezte magát, és jövőre is szívesen bújnak jelmezbe. Tigyi Jánosné Farsangi buli reggae zenére Az Általános Művelődési Központ általános iskolásai február 17-én a művházban farsangoltak. Az alsósok jelmezes bemutatója után a felsősök buliján a Riddim Colony, Magyarország első számú jamaikai stílusú és nyelvű reggae zenekara élő koncertjén szórakozhatott a közönség. A jó hangulatú rendezvényt Seres Norbert tanár úr fényképei segítségével idézzük fel kedves olvasóink számára.

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. Fergeteges fúvószenekari koncert Február 25-én a Művelődési Központ nagytermében tartotta lapunk előző számában is meghirdetett támogatói hangversenyét a Kunszentmártoni Fúvószenekar. A koncertet Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester nyitotta meg, aki kifejezésre juttatta, milyen fontos értéknek tekinti a város a Zeneiskolát és a fúvószenekart, s egyben bejelentette, hogy ezt kifejezendő, a képviselő-testület döntése szerint a tavalyinál idén nagyobb mértékben 900 ezer forinttal tudják támogatni a művészeti képzést végző intézményt és az együttest. Alpolgármester úr szavait hatalmas taps fogadta a teremben. Csomán Éva igazgatónő is köszöntötte a zenekart, s a zenészek humoros tízparancsolatának felolvasásával nevettette meg az együttest, no és persze a közönséget egyaránt. A Tassonyi Zsolt dirigálta együttes aztán az együttes könnyedebb hangvételű műveiből egy rendkívül pörgős, szórakoztató és vidám összeállítással kedveskedett a publikumnak, melynek tagjai a helyszínen vásárolt támogatói jegyekkel a zenekar teterow-i kiutazásához járulhattak hozzá. -vz- Fotók: Vass Zoltán A Gordiusz 95 Zrt. felvételt hirdet: 4 fő nagy szakmai gyakorlattal rendelkező erősáramú berendezés-szerelő, vagy ez irányban átképzett villanyszerelő szakember részére Fizetés: megállapodás szerint Elvárt gyakorlati szintre képzés: Budapesti munkahelyen, majd betanulás után lehetőség lesz kunszentmártoni munkahelyen folytatni a munkát Továbbá a 1 fő gyengeáramú szerelési munkában jártas szakmunkást is keresünk kamera-, behatolásvédelmi-, tűzjelző-, beléptető-rendszerek telepítésére Jelentkezés: Herr Gábor gyártási igazgatónál a következő címen: Martin Steel Fémipari Kft. H-5440 Kunszentmárton, Vásár út 16. tel: fax: web: Gyártmány technológusi munkakörbe keresünk 1 fő gépészmérnöki diplomával rendelkező munkavállalót. Feladata: Gyártási, műszaki, technológiai dokumentációk készítése, kezelése, karbantartása Elvárások: Felhasználó szintű számítástechnikai ismeret, tervező program alapfokú ismerete Előny: - angol vagy német nyelvtudás - B kategóriás jogosítvány - termelő vállalatnál szerzett legalább 1 éves tapasztalat Cím: Martin Steel Kft Kunszentmárton, Vásár út Tel.:

13 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Mazsorettesek sikere Mezőkövesden február 18-án a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban rendezték a Moderntánc Kupasorozat III. kupafordulóját, melyre Győrfi Dalma táncoktató a Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport két csapatát öt tánccal nevezte. A kicsik akik a versenyre összeálltak a cserkeszőlői csoporttal két tánccal léptek fel: a Manó Show kategóriában I. helyezést (képen), a Manó Dance-ben III. helyezést értek el. A nagyobbak három kategóriában indultak: a Gyerek Eszközös Csapatban I. helyen (képen), a Gyerek Show és a Botos Csapatban II. helyen végeztek. Köszönet Győrfi Dalmának a színvonalas és eredményes felkészítő munkáért, valamint köszönjük a szülők támogatását is! A Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport Alapítvány adószáma: Kérjük adója 1%-ával Ön is támogassa a további sikereket! Kiss József RENDŐRSÉGI HÍREK Megérte? február 8-án 18 és 20 óra közötti időben a Széchenyi lakótelep egyik boltja előtt az eladó kint hagyta a hólapátját. Mire észre vette, a hólapát eltűnt, ismeretlen személy azt eltulajdonította. Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy a hólapátot egy helyi személy tulajdonította el, aki másnap kihallgatása során a cselekmény elkövetését elismerte. A lopás miatt az elkövetőt a munkahelyéről elküldték. Megérte vajon neki egy hólapátért? Gyorsan megkerült Egy helyi férfi tett bejelentést február 18-án 19 óra 30 perc körüli időben, mivel ismeretlen elkövető 18 óra 30 perc és 18 óra 45 perc közötti időben a Kerületiház utcában, az egyik épület előtt az utcán lezáratlan kerékpárját eltulajdonította. Az ügyben azonnal adatgyűjtést, tanúkutatást folytatott le a rendőrség, melynek következtében néhány órán belül a kerékpár feltalálásra került az alvégben. Itt igazoltatás alá lett vonva egy férfi, aki kihallgatása során elismerte, hogy a kerékpárt ő tulajdonította el. A kerékpárt a rendőrség jogos tulajdonosának visszaadta. Éjszakai látogatások Két helyi fiatalember megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy február 11-én 12 óra és február 15-én 08 óra közötti időszakban megjelentek a Csengedi kertsoron lévő egyik lakatlan, körbekerített nyaraló ingatlannál. Itt az udvarra kerítés átmászás módszerével behatoltak, majd az itt lévő épület bejárati ajtaját kifeszítették, és onnan őz trófeát és régebbi gipszből kiöntött képet tulajdonítottak el, összesen kb. néhány ezer forint értékben. Ugyanez a két elkövető gyanúsítható azzal, hogy február 14-ről 15-re virradó éjszaka eltulajdonítási szándékkal megjelent több - a Csengedi kertsoron lévő - hétvégi háznál. Volt olyan hely, ahol az épület ablakának rácsát kihajlították, azonban az épületbe bejutni nem tudtak, így onnan nem tulajdonítottak el semmit. Egy másik helyszínen az ajtót befeszítették, de az épületből nem vittek el semmit. A melléképületből azonban egy fűrészt eltulajdonítottak. Volt olyan ház, melynek a fa szerszámosába hatoltak be, de nem tulajdonítottak el semmit. Sajnos volt olyan sértett, aki nem volt ennyire "szerencsés", hiszen tőle az elkövetők több olyan szerszámot, gépet tulajdonítottak el, melyek értéke több tízezer forint. Egy másik telken a házhoz épített szerszámos ajtaját rúgták be, és onnan szintén gépeket kíséreltek meg eltulajdonítani. Ezeket már ki is hordták az udvarra, azonban szerencsére elvinni már nem tudták. Mindkét elkövető már több alkalommal volt büntetve ilyen vagy hasonló jellegű bűncselekmények miatt is, ezért egyikük visszaesőnek, a másikuk többszörös viszszaesőnek minősül. Elfogásukat követően a rendőrség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Garázdálkodtak Egy helyi fiatalember február 21-én 12 óra 40 perc körüli időben két társával megjelent a buszpályaudvar várótermében. Ott egy vidéki fiatalemberrel szóváltásba keveredett, majd arcon is ütött. Ezt követően verekedésbe keveredtek. Az arcon ütött férfi kiszaladt a váróteremből, ahonnan a cselekmény kezdeményezője is követte, majd a buszváró részen még bántalmazta nevezett személyt. A bántalmazások következtében az egyik elkövetőnek 8 napon túl gyógyuló sérülései, míg a másiknak 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. Az ügy tisztázása folyamatban van. Dr. Barath Éva r.őrnagy hivatalvezető

14 14 Labdarúgás VII. Martfűi Téli Utánpótlás Teremtorna Vándorkupa A martfűi sportcsarnokban négy csoportban lépett pályára a 12 csapat. A KuTE 8 éves kis focistái 3-0-ra legyőzték Tiszaföldvár csapatát, majd Szarvas ellen 0-0-ra játszottak és továbbjutottak. A Szolnoki Lurkó ellen vesztettek (0-2), majd a Kecskeméttel sem bírtak (0-6), végül az előkelő negyedik helyen zárták a tornát. Gratulálunk Kerekes Ferenc edzőnek és csapatának! A fotón balról jobbra álló sor hátul: Kiss Zsolt, Rácz Dominik, Tóth Csaba, Szabó Dániel, Szabados Sándor. Elől: Molnár Viktor, Kardos Ákos, Pap Attila, Kerekes Ferenc edző. PF Fotó: Almási Magdi VÁROSI TEREMFOCI BAJNOKSÁG! Felhívás!! Sok év után újra szeretnénk beindítani a Teremlabdarúgó Bajnokságot, melyre várjuk cégek, baráti társaságok jelentkezését. Helyszín, időpont: Dani Margit Sportcsarnok keddi napokon 16:30-19 óráig. Kezdete: március 20. Jelentkezni lehet március 12-ig Tóth Márton 06-70/ Tisztelt Támogatónk! Ezúton kérjük, hogy saját adóbevallásában szereplő SzJA 1%-át a Kunszentmártoni Torna Egylet javára, mint KEDVEZMÉNYEZETTnek ajánlani szíveskedjen. A befolyt összegeket az utánpótlás csapatainak versenyeztetésére: utazás, sportfelszerelés vásárlásra kívánjuk fordítani. A sport egészség! Támogassa fenti célkitűzéseink megvalósítását. ADÓSZÁMUNK: Köszönettel: a Torna Egylet /KuTE/ elnöksége Kunszentmártoni Hír-Lap 3. szám, február 29. KuTE közgyűlés cél a megyei I. osztály! Ez évben 90 éves a Kunszentmártoni Torna Egylet, a város második legrégebbi társadalmi szervezete (önkéntes tűzoltók az elsők). Az Ászok Söröző nagytermében megtartott közgyűlésen Pálinkás László elnök beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt évben három szakosztályt működtetett a sportegyesület. A sakkozók Szabó Imre vezetésével városi bajnokságot, valamint három ünnepi versenyt is rendeztek, melyeken a környező települések sakkozói is részt vettek. A legeredményesebb KuTE versenyzők Koszó Béla, Tari János, Ambruzs Sándor, Pálinkás Donát és Pálinkás Botond voltak. A férfi kosárlabda csapat évek óta a csapatos megyei bajnokság középmezőnyéhez tartozik, a múlt évben a 6. helyet szerezték meg, most pedig a nyolcadik helyen állnak. Süveges István irányításával a városi sportcsarnokban edzenek a fiúk. Évente megrendezik a hagyományos Körös Kupa tornát. A labdarúgó szakosztály a legnépesebb, mert a megyei I. osztályban a felnőttek mellett ifjúsági (U19), serdülő (U16), U13, U11, U9 és U7 csapatok működtetése is kötelező! Az utóbbi négyet együttműködve az óvodákkal és a Kunszentmárton DSE-vel üzemelteti a KuTE. A 123 labdarúgó közül 101 tanuló, így jelentősen hozzájárul a klub az iskola sport fejlesztéséhez is. Sajnos az őszi idény után a felnőttek és az ifjúságiak is sereghajtók, az U16 negyedik, az U13 hatodik helyről várja a tavaszi idényt. A Bozsik programban résztvevő U7, 9, 11 csapat Martfűn ősszel és tavasszal is 3-3 tornán szerepelt, és az öt csapat közül az első háromban végzett. Cél ez évben a BENTMARADÁS! A KuTE igyekszik minden fillért megfogni. A legfőbb szponzor az önkormányzat, melynek évek óta csökkenő támogatásán kívül a sikeres pályázatok, a tagsági díj és a rendezvény-bevételek, valamint a szülők természetbeni hozzájárulásai (cipő, sípcsontvédő, utazási költségek átvállalása stb.) és a rendezvényeket támogatók juttatásai tarják életben a sportegyesületet. Idén az állam jóvoltából s a remek partnerséget mutató cégeknek köszönhetően a társasági adóból is várható bevétel. Megköszönte az elnök az elnökség és számvizsgáló bizottság tagjainak, az együttműködő szervezeteknek, a támogatóknak, a szülőknek és minden szimpatizánsnak az elmúlt évben végzett munkát, segítséget, odafigyelést. Türelemre intette a szurkolókat, több munkát kért mindenkitől. A évi költségvetés végrehajtásáról Pálinkás László elnök beszámolt az önkormányzatnál is. A KuTE 7 millió 076 ezer forintból gazdálkodott, ebből 3,6 millió önkormányzati támogatás volt. Nincs benne a költségvetésben a sportvezetők kiadásai (telefon, gépkocsi, honlap működtetés stb.), melyet saját zsebből fizettek a tiszteletdíjat és költségtérítést sem kapók. Elfogadta a közgyűlés a évi költségvetést, mely ez évben megközelíti a kilenc és fél millió forintot. Valamennyi labdarúgó csapatnál szeretnének edzőt foglalkoztatni, szertáros és pályagondnok bére is terheli a KuTE költségvetését. A kosárlabda szakosztály ebből 559 ezer forintig gazdálkodhat. A hozzászólások felelősséggel szóltak a gondokról, a megoldandó feladatokról. Sárközi György önkormányzati képviselő, az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke túlzottnak találta az egyes bevételi sarokszámokat, aggodalmát fejezte ki ennek megvalósítása miatt. Petróczkiné Gyarmati Tünde gazdasági vezető a évi pályázati lehetőségekben látja a tervezett költségvetés megvalósítását. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester szerint is megoldhatja az anyagi gondokat a társasági adó támogatás, mely érdekében az önkormányzat dr. Czuczi Mihály polgármester, Veres István tanácsnok, Jauernik István PGB elnök és személy szerint ő is aktívan munkálkodik. Szathmári József felhívta a figyelmet a takarékos gazdálkodásra, a meglévő eszközök megbecsülésére, az utánpótláskorú labdarúgók szakmai irányítására, a pályázatok elkészítésének pontosságára, annak szakszerű kivitelezésére. Nagyobb gondot kell fordítani a vállalkozók bevonására, a társasági adó adta lehetőségek kiaknázására, pályázatokra. Veres István tanácsnok méltatta azokat a vállalkozókat, akik különböző anyagi támogatással segítik a versenysport ügyét a városban. Kiemelte a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján támogatást nyújtó cégeket. Dicséretesnek tartotta Szathmári József utánpótlás-nevelő munkáját, Pap László szállítási vállalkozó segítségét. Döntött a közgyűlés abban is, hogy a mérkőzésekre a belépődíj egységesen 300 forint lesz. A 16 éven aluliak és a diákok ingyen szurkolhatnak a KuTE csapatainak. Ezután személyi kérdéseket tárgyaltak. Az edzőként dolgozó Józsa Tamás aktív labdarúgó, valamint Szathmári Zoltán hivatásos katona, elnökségi tag, elfoglaltsága miatt lemondott elnökségi tagságáról. A közgyűlés helyettük Garáz Zoltánt, a Gordiusz 95 Zrt. építésvezetőjét és Imre Kálmán vállalkozót választotta meg az elnökség soraiba, utóbbit elnök-helyettesnek is. Megerősítette a közgyűlés Pálinkás László elnököt funkciójában, valamint Vincze Béla és Varga Lajos elnökségi tagságát. A számvizsgáló bizottság elnöke továbbra is maradt Mészáros Katalin, az OTP munkatársa. Munkáját Fazekas János a Szociális Alapellátási Központ koordinátora és Molnár Zsuzsanna óvónő segíti. A pénztáros Dobos Péter lett. Pálinkás László elnök a közgyűlés zárásaként megköszönte a bizalmat, az önkormányzati tisztségviselők támogató hozzáállását, és kérte a jelenlévőket a közös és eredményes tevékenységre. Pálinkás Ferenc A megválasztott KuTE elnökség jelen lévő tagjai balról jobbra: Vincze Béla, Imre Kálmán, Pálinkás László és Garáz Zoltán

15 3. szám, február 29. Kunszentmártoni Hír-Lap 15 AEGON Magyarország Biztosító Zrt. kunszentmártoni irodába keres munkatársakat Feladat: ügyfélszolgálat ellátása meglévő állomány ápolása új ügyfelek felkutatása Elvárás: minimum érettségi jó kommunikációs készség számlaképesség Önéletrajzokat a címre várom. ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet március : Kossuth Gyógyszertár március : Kéki Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet március 3-4.: Dr. Sugár Edit Tiszasas Rákóczi u. 5. T.: 30/ március : Dr. Tálas Sándor Kunszentmárton Bethlen G. u. 23. T.: 30/ március : Dr. Farkas Elek Kunszentmárton Széchenyi ltp. O/13. T.: 30/ A városi TV műsor városunk honlapján! A Körös TV által készített Kunszenti7 című műsorok feltöltésre kerülnek városunk honlapjára is! Az eddigi adásokat keresse a Körös Televízió logójára kattintva a internetes oldalon is! Tisztelt Olvasóink! Lapunk minden hónap közepén (15-e körül) és végén (30-a körül) jelenik meg. Az aktuális lapzárta időpontját mindig az apróhirdetések rovat alján közöljük. Hirdetések, megemlékezések, köszönetnyilvánítások leadása: a Polgármesteri Hivatal portáján. Apróhirdetés 200 Ft+Áfa, köszönetnyilvánítás, megemlékezés 500 Ft+Áfa. Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki az anyakönyvi hírekben (születés, házasságkötés, elhalálozás) nem szeretné, hogy hozzátartozója neve megjelenjen, a kunszentmártoni anyakönyvvezetőnél jelezze! Születési anyakönyvi híreket csak a szentesi kórházból kapunk, más városban született gyermekről, kérjük, küldjék be a hírt szerkesztőségünkbe. A babákról fényképet továbbra is szívesen közlünk! - a szerk. - HUSZTI LAJOSNÉ SZELECZKI JULIANNA 78 ÉVES DEMETER U. 40. LÁSZLÓ MÁRTON SÁNDOR 82 ÉVES KERÜLETIHÁZ U. 20. MOLNÁR JÁNOS GÉZA 69 ÉVES KATONA J. U. 3. ÁRVAI FERENC 74 ÉVES BÉLA KIRÁLY U. 17/A EMLÉKEZÉS SZÜLEINKRE Álmodtatok egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltetek és bennünket szerettetek, nekünk nem haltatok meg, csak álmodni mentetek. Egy reményünk van, ami éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veletek. BENKE JÁNOS halálának 13.évfordulójára és BENKE JÁNOSNÉ szül. MARTON ETELKA halálának 1.évfordulójára. SZERETŐ CSALÁDOTOK Pietas Temetkezési Bt. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröző helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Ügyintéző: Tóth Vilmos Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT BT. Temetőgondnok: Nagy Sándor APRÓHIRDETÉSEK Kunszentmártonban a Csongrádi úton a COOP Abc-vel szemben 3 szobás összközműves kertes családi ház eladó. A melléképületben garázs is van. Irányár: 11 millió forint. Telefon: 06-30/ Kunszentmárton központjában, önálló házrész, külön bejárattal, udvarral, bútorozottan, vagy anélkül olcsón eladó. Érdeklődni: 06/ telefonszámon. Széchenyi ltp-en teljesen felújított 63 m 2 -es lakás eladó. Pince van. - Valamint Ksztm. városközpontban öreg lakás nagy portával eladó. Érd: 06/ Számítógép, laptop javítás, karbantartás kedvezményes áron! 3000 Ft-tól 5000 Ft-ig (a probléma mértékétől függően) Átvétel: Kunszentmártonban telefonos egyeztetés után. Molnár Zoltán e.v. Tel: 06-70/ Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Kunszentmártonban kis családi ház kiadó. Érd: 06/ , 06/ Összkomfortos családi ház sürgősen ELADÓ! Széchenyi Lakótelep T épület 42m 2 -es gázfűtéses lakás ELADÓ! Érdeklődni egész nap 06 56/ ; 06 30/ Vezetékes gáztűzhely és vegyes tüzelésű kályha eladó. Tel: 30/ Madách utca 9. sz. alatti összkomfortos / gáz, csatorna van/ családi ház 2,6 millió Ft-ért eladó. Hirdetés-feladás a Polgármesteri Hivatal portáján. Következő lapzárta március 9.

16 Kunszentmárton, Mátyás király utca 33. Tel/Fax: 06-56/ Nyitva tartás: H-P: ; Sz: ; V: zárva Tisztelt Vásárlóink! A zavartalan kiszolgálás érdekében a Víz- és fűtéstechnikai üzletünk beköltözött a Villamossági Szaküzletünkbe. Továbbra is szeretettel várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat, folyamatosan bővülő kínálattal. E hirdetés leadása üzletünkben egyszeri, 10% kedvezményes vásárlásra jogosít villanyszerelési anyag, illetve szaniter termék vásárlása esetén. Az akció vége:

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET I. A kérelmező személyi adatai 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 125/2015 Tárgy: Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

NYOMTATVÁNY. A járási hivatal érkeztető bélyegzője. Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

NYOMTATVÁNY. A járási hivatal érkeztető bélyegzője. Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez NYOMTATVÁNY A járási hivatal érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET I. A kérelmező személyi adatai 1. Neve: 2. Születési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben