Alátámasztó munkarészek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alátámasztó munkarészek"

Átírás

1 Berente község Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Megbízó: Berente Község Önkormányzata Berente Esze T. út Generáltervező: Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. Miskolc Papszer u

2 Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Előzmények Magasabb szintű tervekkel való egyezőség Területrendezési terv és településrendezési terv összhangjának igazolása Társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat A településfejlesztési koncepció kivonata Örökségvédelmi hatásvizsgálat Környezeti értékelés Tájrendezés Biológiai aktivitásérték számítás Közlekedés, közművek Tervezői nyilatkozat Kijelentem, hogy Berente község Településrendezési Terv módosítás munkarészeinek készítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket betartottam: évi XC. törvénnyel, évi LII. törvénnyel, évi XLIX. törvénnyel, évi L. törvénnyel, évi CXV. törvénnyel módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, 182/2008. (VII.14.) Kormányrendelettel módosított 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és építési követelményekről, évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény módosításáról, XIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. módosításáról, évi XCI törvény és évi LXXVI. törvény a természet védelméről szóló évi LIII. törvény módosításáról, 17/2008. (VIII.30) NFGM rendelettel módosított 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról. Kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 177/2010. (V.13.) Korm. rendelettel módosított 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tevékenységi körön belül végeztem. Miskolc, augusztus Klein György sk. Régió Kft ügyvezető ig. Vezető településtervező TT /2007. TR / RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

3 1. Előzmények Berente község az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény előírásai alapján Településrendezési Tervét készíti a község teljes igazgatási területére. A község nem rendelkezik OTÉK szerinti hatályos Településrendezési tervvel. A Településszerkezeti Terv 2006 ban, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 2008 ban véleményezésre került az 1954 es állapot szerinti igazgatási területi határok figyelembevételével, melynek alapja a Földhivatal nyilvántartási térképe volt. Az időközben bekövetkezett változások igazgatási határ véglegesítése, új és jogerős földhivatali alaptérkép digitális változatának elkészülte a terv pontosítását, a bekiövetkezett változások átvezetését és ismételt véleményeztetést tett szükségessé. A jelenlegi véleményezési anyag a augusztus 31 én átvett, Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsájtott digitális alaptérképre készült. 2. Magasabb szintű tervekkel való egyezőség Országos Területrendezési Terv (OTrT) A térséget az OTrT szerint az alábbi övezetek érintik: Kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezete, Komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete. (A térszerkezeti terv kivonata) Kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezete nem érinti Berente községet Az országos ökológiai hálózat részben érinti a közigazgatási területet A komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete a teljes közigazgatási területet érinti A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete részben érinti a közigazgatási területet RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu 3

4 Borsod Abaúj Zemplén Megye Területrendezési Terve 10/2009. (V.5.) rendelet A községben megyei szinten jelentős ipari terület került kialakításra. A község közigazgatási területén veszélyes hulladéklerakó telep található, mely a Borsod Chemben képződő ártalmas hulladékok lerakására szolgál. (A térszerkezeti terv kivonata) 10/2009. (V.5.) rendelet 3. sz. melléklet szerinti térségi övezeti szabályok: 3.1. Magterület, pufferzóna, ökológiai hálózat övezetei 3.2. Kiváló termőhelyi adottságú erdő területek 3.3. Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 3.4. Országos és térségi tájképvédelmi terület övezete 3.5. Világörökségi, történeti települési terület övezete 3.6. Kiemelten érzékeny felszín latti vízminőség védelmi terület övezete 4 RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

5 3.7. Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő terület övezete 3.8. Ásványi nyersanyag gazdálkodási területek övezete 3.9. Együtt tervezhető térségek övezete Honvédelmi területek övezete Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder övezete Földtani veszélyforrás területe Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu 5

6 A települést táji adottságai és jellemző tájhasználata alapján a megyei rendezési tervben meghatározott térszerkezeti elemek közül az alábbiak érintik: Jellemzően erdőgazdasági térség A település külterületének déli része került ebbe a kategóriába. A lehatárolt erdőgazdasági területek az ökológiai hálózatot is hivatottak erősíteni. Jellemzően vegyes használatú terület(komplex tájgazdálkodás területe) A Sajó menti mozaikos tájhasználatú területek övezete. A természetközeli erdő és gyepterületek, valamint az egyéb extenzíven, illetve intenzíven kezelt mezőgazdasági Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete területek területe. Térségi jelentőségű ipari területek A megyei térszerkezet szempontjából meghatározó a BorsodChem és a hőerőmű által alkotott ipari zóna, a hozzá kapcsolódó lerakó, zagy, és meddőtárolókkal. Az ipari üzemek környezetre gyakorolt hatása térségi jelentőségű, elsősorban a levegő, másodsorban a talaj és vízszennyezésük által. Kiemelten támogatandók az üzemek szennyezés kibocsátásának csökkentésére irányuló környezetvédelmi beruházások. Hálózati elemek: A 26. sz. forgalmi út Sajószentpétert elkerülő tervezett szakasza a települést érinti. A területen halad át a Miskolc Bánréve Ózd vasútvonal. A területet több térségi közművezeték érinti. A megyei rendezési terv szabályozási övezetei közül Berente területét az alábbi övezetek érintik: 1. Védelmi rendszer: Természet és tájvédelmi célú övezetek Természeti területek övezete Tájképvédelmi övezet A 26. sz. úttól délre délnyugatra fekvő területek. Ökológiai hálózat övezetei Ökológiai folyosó övezete Sajó menti ökológiai hálózat területei és a lakóterületet délről és nyugatról körülölelő erdő gyep mozaikos területek, valamint a kertes területek tartoznak ebbe az övezetbe. Tájrehabilitáció övezetei Roncsolt felszínű rekultiválandó területek övezete salak és zagyterek és egyéb és ipari tevékenységek által roncsolt területek tartoznak az övezetbe. Sérülékeny vízbázisok (felszíni szennyeződésre érzékeny területek) Felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezete 2. Funkcionális rendszer: Települési területek övezete - A település része a Miskolcra és környezetére szerveződött településhálózati csomópontnak. Nagyüzemi létesítmények övezete Hulladéklerakók - Veszélyes hulladéklerakók Kistérségi kapcsolatok Berente a Kazincbarcika és vonzáskörzete többcélú önkormánéyzati kistérségi társulás tagja: Kazincbarcika Alsószuha Alsótelekes Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Dövény Felsőkelecsény Felsőnyárád Felsőtelekes Imola Izsófalva Jákfalva Kánó Kurityán Mályinka a) Észak Magyarországi Operatív Program prioritásai: Mucsony Nagybarca Ormosbánya Ragály Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Szuhafő Szuhakálló Tardona Trizs Vadna Zádorfalva Zubogy 6 RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

7 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1.1. Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari teürletek fejlsztése 1.2. Válllakozások fejlesztése tanácsadással 1.3. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása 1.4. régió innovációs potenciáljának fejlesztése 2. Turisztikai potenciál erősítése 2.1. Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés 2.2. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 2.3. Turisztikai desztináció menedzsment fejlesztése 3. Településfejlesztés 3.1. Szociális célú városrehabilitáció 3.2. Funkcióbővítő városrehabilitáció 3.3. Kisléptékű településfejlesztés 3.4. Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4.1. Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése 4.2. Rehabilitációs és hosszú idejű ápolási ellátás fejlesztése 4.3. Szociális ellátás fejlesztése 4.4. Akadálymentesítés 4.5. Oktatásfejlesztés / LHH konstrukció 4.6. Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 5. Térségi közlekedés fejlesztése 5.1. Közúti elérhetőség javítása 5.2. Közösségi közlekedési infrastrukturális fejelsztése 5.3. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése b) A kistérség időszakra vonatkozó kulturális stratégia rövidtávú operatív programja az alábbi főbb elhatározásokat tartalmazza: Berentén Általános Művelődési Központ működik, amely önálló jogi személy. Az intézményt a Berentei Önkormányzat tartja fenn. A közművelődési intézmény állapota és tárgyi feltétele jó, akadálymentesítése részben megtörtént. A közművelődési intézmény fenntartása stabil alapokon nyugszik, IKSZT alapú technikai fejlesztése egyáltalán nem történt meg. A fejelsztés lehetőségei: 5.1. Közkincs program beavatkozás a kulturális vidékfejlesztés komplex megvalósítására, a helyi, kistérségi, megyei és regionális közművelődési feladatellátás terültein Kell egy hely a közművelődéshez beavatkozás az önkormányzati közművelődési feladatellátás feltételeinek javítására Egy fedél alatt beavatkozás az ÁMK k fejlesztésére Együtt a térben Összetartozunk beavatkozás a többcélú kistérségek közművelődési feladatellátása területén Együtt Európában Együtt Magyarországon 5.6. Építő közösségek Életmód Művelődés Életminőség; 5.7. Aktív időskor 5.8. Kreatív ifjúság 5.9. Kul túra beavatkozás a kulturális turizmus, a környezettudatos életszemlélet, a környezetvédelem szakterületein Egyedül nem megy Esélyt a munkára Innovatív szakszerűség Bánhorváti mikrotérség Központ: Bánhorváti Társult települések: Berente Dédestapolcsány Mályinka Nagybarca Tardona Vadna RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu 7

8 3. Területrendezési terv és településrendezési terv összhangjának igazolása OTRT évi XXVI. törvény 6. (2). A kiemelt térségi es megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85% ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legálabb 85% ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület es vegyes terület terület felhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználási térséget legalább 85% ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület es vegyes terület területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90% ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 1) Az erdőgazdálkodási térség aránya OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 0 ha 167,70 ha min. 142,54 ha 222,98 ha 2) A mezőgazdasági térség aránya OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 97,39 ha 51,15 ha min. 43,47 ha 236,41 ha 3) A vegyes területfelhasználású térség aránya OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 0 ha 243,59 ha min. 207,05 ha E/Mg 57,13 ha E 185,27 ha Mg 4) A vízgazdálkodási térség aránya OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 24,01 ha 24,01 ha min. 21,61 ha 24,01 ha Tftv évi XXI. törvény 23/A. (2) A településrendezési tervek készítése során a) az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell feltüntetni; b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/ 5% kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal változattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt; c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/ 5% kal változhat; Országos / térségi mellékút OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 3164 m ±158,2 m eltérés 3164 m Országos / térségi kerékpárút törzshálózat OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 3167 m ±158,35 m eltérés 3167 m 8 RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

9 OTRT évi XXVI. törvény Magterület övezete 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása eseten, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított e a magterület, a magterület es az ökológiai folyosó természetes es természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában es szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok es építmények megőrzését es ezek követelményeit. (6) Az övezetben új külszíni művelésű banyatelek nem létesíthető, meglevő külszíni művelésű banyatelek nem bővíthető. OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 182,97 ha 182,97 ha ±9,15 ha eltérés 182,97 ha Ökológiai folyosó övezete 18. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása eseten, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított e az ökológiai folyosó természetes es természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldás alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetben új külszíni művelésű banyatelek nem létesíthető, meglevő külszíni művelésű banyatelek nem bővíthető. OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 110,75 ha 94,47 ha ±4,72 ha eltérés 94,47 ha Pufferterület övezete 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhető ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. OTRT MTRT TRT követelmény TRT Megfelelősség 0 ha 0 ha ±0 ha eltérés 0 ha Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu 9

10 20. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. Térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezete 21. (1) A térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan terület felhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok es a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) A térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában es szabályozási tervében csak olyan építési övezet es övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (4) Az övezetben közművezetékeket es járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben es a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép védelmi terület határát, amely a tájképi érteket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos es a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetet, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. 4. Társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat Humán erőforrások A népesség alakulását követi nyomon a mellékelt ábra (KSH adatai alapján). Az ábráról leolvasható, hogy 2003 ban visszaesett a település lakossága és 2007 ig közel stagnált, majd ismét növekedésnek indult; összességében a vizsgált időszakban 4% kal nőtt a községben élők száma. Nemek tekintetében nem következett be jelentős változás, továbbra is női többlet mutatkozik (100 nőre 87 férfi jut). A mellékelt ábra Berente község korfáját mutatja be (KSH adatai alapján). Az ábráról leolvasható, hogy nőtt a 14 éves kor alatti gyermekek száma, ami kedvezőnek mondható, hiszen a térségben inkább az elöregedés a jellemző. A korcsoportok közül az 1975 ben és 1978 ban születettek száma a legjelentősebb. Az 1943 ban született lakosok száma kiugróan alacsony, mindössze 2 fő. A településen 90 év feletti lakosról nincs ismeret. 10 RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

11 A mellékelt ábrák és évekre vonatkozóan mutatják a lakosság korösszetételét 2% kal csökkent a 14 év alatti gyermekek részaránya, 3% kal nőtt a 60 év feletti idősek aránya. Az élveszületések és halálozások számának alakulásából egyértelműen kiderül, hogy évek óta természetes fogyás tapasztalható a községben. Míg 2000 ben 2 fővel többen születtek, mint amennyien elhaláloztak, addig 2008 ban már 19 fővel többen haltak meg, mint amennyien születtek. A házasságkötések és válások számának alakulása meglehetősen kedvezőtlenül alakult a vizsgált időszakban, mindösszesen egy házasságkötés történt 2002 ben; ezzel szemben a vállások száma jelentősnek mondható (9 év leforgása alatt 31). A családmodell átalakulásának hosszú távon jelentős hatásai lehetnek, pl. gyermekvállalási hajlandóság további csökkenése, idős ellátás problematikája stb. RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu 11

12 Gazdasági erőforrások Az 1940 es években itt működött a Szén és Kátrányipar Kft, volt 3 üzlet, 3 italmérés, továbbá 7 önálló iparos tevékenykedett. A bányászat egyre jelentősebbé vált, a berentei barnaszén országosan ismert volt ban kezdett üzemelni a gázszilikát gyár, ami a Sajó és a vasút között, a Sajószentpéter felé eső határban terült el. A Könnyűbeton gyár 200 millió forintos beruházás volt, évi 180 ezer m 3 gázszilikát termeléssel (ez 102 millió kisméretű téglának felel meg). A próbaüzemtől 1979 ig fő között alakult a létszám, majd ezt követően főre csökkent ben megszünt az üzem, azóta a területet a BorsodChem Rt raktárként használja ben létesítették az ún. Nehézbeton gyárat. Ez eredetileg beton bányaívek, bányafalazó elemek gyártására szakosodott üzem volt, majd útelemeket is készítettek itt. A gyártást 1967 ben gépesítették, amely létszámcsökkenést eredményezett ban 22 milliós beruházással korszerű gyártó csarnokot hoztak létre. A termékek érlelése miatt hatalmas tárolóteret alakítottak ki. Előállítanak még kerítéselemet, víznyelő akna elemeket, mozaiklapokat, medertámasztó elemeket stb. Transzportbeton értékesítéssel is foglalkoznak. A Borsodi Hőerőmű Vállalat erőműjének építését 1957 ben fejezték be. A hőerőmű teljesítménye 1958 ban 194 MW volt, ami a hazai villamosenergia teljesítőképesség 20% át jelentette. A Tisza palkonyai Hőerőmű megépítéséig ez volt az ország legnagyobb erőműve. Előnyei között szerepelt a biztosított közvetlen szénellátás, a ráépülő üzemek miatt az alacsony hálózati veszteség. Az üzem teljes felépítése meghaladta az 1,5 milliárd forintot. A vállalat létszámát tekintve említésre méltó, hogy az 1954 es 281 fővel szemben 1955 ben már 616 dolgozója volt. Az 1950 es évek első felében készült el Berentén a Központi Szénosztályozómű és az ehhez tartozó kötélpályarendszer. A központi osztályozó helyét a szállítási súlypont, a vasúti és közúti közlekedés adottságai, valamint a berentei hőerőmű telepítési lehetőségei alapján határozták meg ben az osztályozó mellett kockaszénkiadó létesült a lakossági ellátás javítására ben kezdték el építeni a nehéz szuszpenziós mosás technológiájának berendezéseit január 1. vel a Kötélpálya üzemmel együtt megszűnt között helyezték üzembe a Központi Bányagépjavító üzemet, ide tartozott a bányagépjavítás, karbantartás, a közúti szállítás egy része, a gépjárművek javítása és karbantartása, szakipari tevékenység, tranzit jellegű főraktározás január 1. én összevonták a bányagépjavító és szénosztályozó üzemeket (KOSZGÜ). A KOSZGÜ Berentén lévő központi és üzemterén jelenleg több kft működik, melyek a Bányavagyon Hasznosító Rttől kaptak jogosultságot a területen végezhető munkákhoz. 12 RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

13 A Borsodi Vegyi Kombinát és utódvállalata a BorsodChem Rt nagy történelmi múlttal bír tól próbaüzemben, majd 1958 tól folyamatosan termel. Magyarországon a földgáz, mint vegyipari alapanyag itt jelent meg először ban felavatták a PVC gyárat, és megindult a polyvinklorid gyártása. A műanyag mellett marónátront, sósavat, klórt és hypót is gyártottak. Később a Berentei Vegyiművek egyesült a Borsodi Vegyi Kombináttal ben létrehozták saját erőből a PVC profilgyártó üzemet ben Olefin Program elnevezéssel új PVC gyár építésére került sor közel 10 milliárd forintos beruházással, és tonna/év tervezett kapacitással (itt a kiinduló anyag már a földgáz helyett kőolaj). Az 1980 as években újabb és újabb beruházásokra került sor a termelésnövekedés, a technológia fejlesztése érdekében ban helyezték üzembe a Keverő Üzemet és a PVC ablak konfekció üzemrészt ben kezdődött az ún. energia racionalizálási program, ekkor épült a Lösche malom a műtrágyagyárban ban világbanki hitellel újabb beruházásra került sor, a japán Chisso cég MDI technológiáját vezették be. Az MDI felépítését egy korszerűbb, TDI üzem építése követte, mely azóta is folyamatosan üzemel ben jött létre a Borsodi Vagyonkezelő Holding és a Borsodi Vegyi Kombinát Rt egyesítéséből a BorsodChem Rt., melynek részvényeit 1996 tól s londoni értéktőzsdén is jegyzik ben az alábbi kft k voltak a törzsgyáron kívül az Rt tulajdonában: Megnevezés BC Rt tul. aránya Tevékenységi kör BC Grafol Kft 100% PVC porkeverékek, granulátumok, lágy és kemény PVC, járműipari profilok BC Ongrapack Kft 100% PVC kemény és nyújtható fóliák, különböző sík és hullámlemezek gyártása, forgalmazása BC Ablakprofil gyártó és 100% PVC ablak és ajtóprofilok gyártása forgalmazása forgalmazó Kft BC Panoráma Kft 100% Hőszigetelt üvegezésű műanyag homlokzati nyílászárók, ablakok, bejárati ajtók, üvegfalak gyártása, értékesítése BC Ongramechanika Kft 100% Vegyipari készülékek, nyomástartó edények, hőcserélők, szerszámok, acélszerkezetek tervezése, gyártása; gépszerkezetek szerelése és karbantartása BC Ongroelektro Kft 100% Villamos és irányítástechnikai rendszerek karbantartása, kivitelezése, vezérlések tervezése, telepítése, villamos fűtőtestek javítása BC Ongrobau Kft 100% Építészeti, karbantartási, felújítási és kivitelezési munkák végzése, korrózióvédelmi feladatok ellátása, folyékony kommunális és veszélyes szennyvizek szállítása BC Polimer Kft 100% Vendéglátás, szállodai szolgáltatás, üzemi étkeztetés, munkahelyi büfék üzemeltetése, takarítás, tekepálya működtetés BC Ongro Benelux B. V. 100% PCV por, félkész és késztermékek értékesítése a benelux, skandináv, észak német és angol piacokon BC Hendelsges M. B. H. 100% Vegyipari alapanyagok és termékek forgalmazása a környező országok piacain BC Polska SP. Z. O. O. 100% PVC por, granulátum értékesítése BC KC Formalin Kft 66,66% Formaldehid gyártása, értékesítése BC MC S. R. L. 50% Anyavállalat termékeinek értékesítése az olasz piacokon Framochem Kft 40% Foszgén és foszgén alapanyagú vegyületek gyártása, intermedierek és más finomkémiai alapanyagok előállítása BC Erőmű Kft 26% Gőz, gőzkondenz és energiaáram termelés; a BorsodChem Rt gőz és villamosenergia ellátásának egy részét fogja össze A községben a lakó és ipar funkciók térbeli elválasztását olyan módon szükséges megoldani, hogy egyrészt hoszszútávon biztosítható legyen az ipari gazdasági tevékenység fenntartása, esetleges fejlesztése, másrészt a meglévő és kialakítandó lakterületek "élhetők" legyenek, határérték alatti környezetterheléssel (zaj, por, rezgés RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu 13

14 terhelés minimalizálás). Nevezett cél jelentős mértékű fásítással, technológiai fejlesztéssel és az újonnan létesítendő építmények telepítési helyének racionalizáslásával oldható meg. Lakásállomány A község lakóházait építési évük szerint csoportosítja a mellékelt ábra (KSH adatai alapján). Leolvasható az ábráról, hogy a lakásállomány jelentős része elöregedett, az összállomány 94% a még az 1970 es évek előtt épült. A legtöbb épületet (43%), illetve (31%) között építették. Napjainkban új építésű házak iránt alacsony az igény, a családok nehéz gazdasági körülményeik miatt ritkán vágnak bele új házak építésébe. A lakásállomány szobák szerinti csoportosítását mutatja a kördiagram (KSH adatok alapján). Az épületek többsége (~60%) 2 szobával került kiépítésre, de a 3 szobás házak aránya is jelentős. A szobák száma általában összefüggésben áll a családok nagyságával, a gazdasági helyzettel és jövőképpel. A legrégebbi házak általában 1 szoba kialakításával készültek, a mellékhelyiségek is külön kerültek kialakításra, a konyha és fürdőszoba a komfortosság növekedésével utólag került az épülethez, hozzácsatolva. A lakások alapterület szerint csoportosítását mutatja a mellékelt ábra (KSH adatai alapján). Látható, hogy 7% alatt van a 40 m 2 alatti alapterületű lakások száma. A lakások több mint fele m 2 alapterületű, ezek fűtése és karbantartása viszonylag gazdaságosan megoldható, ezért választották többen előszeretettel az ilyen méretű lakásokat. A 100 m 2 feletti lakások aránya közel 10%, a gyermekek kirepülésével az ilyen épületekben élők helyzete problémás lesz, hiszen 2 fő részére a nagy épület fenntartása gazdaságtalan. 14 RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u / online.hu

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök,

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök, Grants Europe Consulting Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 84. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: Website: www.grantseurope.eu Tér-Idő Műterem Bt. H-6721 Szeged, Arany János u. 7. Iroda:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben