Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen"

Átírás

1 Óbudai Információs Füzetek A közbiztonságért közösen

2 Óbudai Információs Füzetek

3 Tisztelt Olvasó! Mindannyiunk természetes igénye, hogy otthonunkban, lakókörnyezetünkben és a közlekedés során is biztonságban tudhassuk magunkat, szeretteinket és értékeinket. A világvárosok összehasonlítása alapján Budapest az egyik legbiztonságosabb fôváros, tehát a közrend és a közbiztonság a fôváros teljes területén kielégítô. A város különbözô pontjain azonban jelentôs eltérések mutatkoznak. Bár Óbuda-Békásmegyer budapesti viszonylatban az átlagosnál kedvezôbb közbiztonsági statisztikákkal rendelkezik, fontos számunkra, hogy ez a lakosság mind szélesebb körében is érzékelhetô legyen. A javuló tendenciák és a kedvezô számadatok ugyanis nem vigasztalják azokat, akiknek ellopták a parkolóból a gépkocsiját, vagy épp trükkös tolvajok kiforgatták vagyonából. A III. kerületben élôk szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében kitûnô együttmûködést sikerült önkormányzatunknak kialakítani a III. kerületi rendôrkapitánysággal, a polgári védelem helyi vezetôivel és a polgárôrség civil rendvédelmi munkatársaival. Ezen szervezetek nélkülözhetetlen munkáját lehetôségeinkhez mérten támogatjuk. (A lakosság a kifejezett kérésére például közterületeinkre térfigyelô kamerákat telepítettünk és a rendôrséggel közösen üzemeltetjük, e hálózat bôvítésére a jövôben is hangsúlyt fektetünk.) Munkánk középpontjába a közösségépítést helyeztük, mert úgy gondoljuk, hogy szûkebb környezetéért mindenki felelôsséget visel. Egy-egy összetartó közösség segíti és védi tagjait, figyel mások tulajdonára, szükség esetén pedig segítséget nyújt. E kézben tartott kiadvány segíti a közrend hivatásos fenntartóinak, és a társintézményei munkájának, hatásköreinek pontosabb megismerését és támpontokat ad arra vonatkozóan, hogy a lakosság mikor kihez fordulhat, illetve miként kapcsolódhat be a bûnmegelôzési munkába. A háborítatlan és nyugodt mindennapok megteremtése közös ügyünk. Tegyünk együtt érte! Bús Balázs polgármester 5

4 I. Bevezetô Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata bûnmegelôzési információs füzetének célja a figyelem felhívása az esetleges veszélyekre. A kiadvány ajánlásokat fogalmaz meg a lakosság védelme érdekében, valamint ismerteti a kerületben található rendvédelmi szervezeteket, munkájukat, elérhetôségeiket. Mindannyiunk fontos célja a bûnözés visszaszorítása, az áldozattá válás megelôzése, amelyben nem csak a hivatalos szervek, de az egyének és lakóközösségek is tudatosan részt vállalhatnak némi körültekintéssel, egymásra való odafigyeléssel. A bûnmegelôzés érdekében önkormányzatunk számtalan területen jelen van, minden évben jelentôs támogatást nyújt a lakóközösségeknek a társasházi beltéri kamerapályázattal, melynek során eddig több száz lépcsôház biztonsági kamerával történô felszereléséhez járult hozzá vissza nem térítendô támogatás keretében. Az önkormányzat kiemelten támogatja a helyi rendvédelmi szerveket, térfigyelô rendszert üzemeltet, melyekkel jelentôs eredményeket ér el a kerületi lakosok biztonságérzetének javításában. Sajnos az egyik legveszélyeztetettebb az idôsebb korosztály, fôként az egyedül élôk. Az otthonukban élô idôs emberek számára különösen fontos a biztonság, a saját környezetük védelme. Bús Balázs polgármester kezdeményezésére, a kerületi idôs emberek biztonságának további javítása érdekében az önkormányzat elektromos ajtóéket vásárol 3000 egyedül élô nyugdíjas számára, amivel megelôzhetô, hogy lakásukban támadás érje ôket. A másik legveszélyeztetettebb korcsoport, a gyermekek biztonságát Óbuda újabb látható intézkedéssel fokozta. A városrész összes önkormányzati intézménybe járó óvodását és alsós általános iskolását láthatósági mellénnyel látta el a kerület. A korcsoportba tartozó, összesen 8146 gyermek az óvodai felügyeleti idô, illetve a tanítási idô alatt, a közutakon való közlekedésük során, ez a sárga mellény védi és ad nekik biztonságot. Bízunk benne, hogy ezt a kis füzetet áttanulmányozva az olvasó olyan információkat talál, melyeket megfontolásra érdemesnek tart. 7

5 II. A leggyakrabban elôforduló bûncselekmények: Rablás Az elkövetô fenyegetéssel vagy erôszakkal arra kényszeríti áldozatát, hogy értékeit, vagyontárgyait átadja neki. A közterületen elkövetett rablások megelôzése érdekében sötétedés után lehetôleg kerülje az elhagyatott, néptelen helyeket! Fokozott figyelmet tanúsítson, ha nagyobb összeget vesz fel bankban vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetôk megfigyelik, ki vesz fel pénzt, követik, majd megtámadják. Ezért a bankban minél elôbb tegye biztos helyre a pénzt, anélkül, hogy mások figyelmét felkeltené! Ékszereit az utcán rejtse a ruha alá, és csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges! Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielôbb menjen olyan helyre, ahol több ember tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel! Megtámadása esetén ôrizze meg nyugalmát, ne tegyen félreérthetô, hirtelen mozdulatot, és adja át azt, amit a rabló kér. Mindenképpen célszerûbb a szituáció feloldása helyzetelhagyással (meneküléssel), mint ellenállással. Amennyiben ez nem sikerül, segítségkéréssel hívhatja fel magára a figyelmet. A rendôri tapasztalatok azt mutatják, hogy az idôs személyeket gyakran a lakásuk közvetlen környezetében, az utcán, lépcsôházban, sôt a lakásaik ajtajában támadják meg, ezért otthon se veszítse el éberségét! Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem készítse elô, majd az ajtót azonnal zárja be maga után! Ismeretlen személlyel ne szálljon be a liftbe, kihalt lépcsôházban ne közlekedjen gyanúsnak tûnô idegenekkel! Betöréses lopás Az elkövetô dolog elleni erôszakkal hatol be lezárt helyiségbe (lakás, garázs, tároló stb.), azzal a szándékkal, hogy onnan értékeket tulajdonítson el. Szereltessen több ponton záródó ajtót, mely megfelelô mechanikai szilárdsággal bír! Amennyiben anyagi lehetôségei megengedik, egészítse ki a lakás védelmét egy elektromos érzékelô-riasztó berendezéssel, mely a nap 24 órájában jelzést ad, esetlegesen valamely vagyonvédelmi cég felügyeleti pontjára! A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerû csak a vezetéknevünket kiírni. Ezzel megelôzhetô, hogy a potenciális bûnözôk rájöhessenek, ha egyedülálló nôvel van dolguk. Ne nyisson ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hall, inkább hívja a RENDÔRSÉGET! (telefonszám: 107) Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségû készpénzt! Jelentôsebb értéktárgyairól (ékszer, mûtárgy, mûszaki cikkek stb.) készítsen fényképet és házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzôit, leírását, azonosítási számát stb.! Ha észlelte, hogy sérelmére betörés történt, azonnal értesítse a rendôrséget, ne várjon reggelig. A helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg, mert a nyomok rögzítését ez nagyban megnehezíti! Besurranásos lopás Az elkövetô, kihasználva a tulajdonos figyelmetlenségét, a nyitott ajtón vagy ablakon behatol, és különféle értékeket tulajdonít el. A besurranásos lopásokat jellemzôen családi házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért célszerû rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani akkor is, ha otthon tartózkodik! A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benn a kulcsot! A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse el az ajtó közelében, az elkövetôk ismerik a dugi helyeket! Bejárati ajtajára szereltessen megfelelô biztonsági zárakat! 8 9

6 Ha csengetnek, ellenôrizze, ki keresi, használjon széles látókörû optikai kitekintôt! Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át, indokolt-e az idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt öntôl! Kérjen igazolványt, ellenôrizze azt, illetve a megadott telefonszámot, közben ne engedje be az idegent! Ne tartson otthon nagyobb összeget, jelentôs értékû ékszert! Az értékekeit ne hagyja elöl, zárja el, lehetôleg lemez- vagy pénzkazettákba! Ha rajtakap egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy szembeszáll-e vele. Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha figyelmet szentel rájuk, ôk is jobban fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége. Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le azt! Elutazáskor fokozottan vigyázzon értékeire, mert pályaudvarokon, vonatokon jellemzôek a csomaglopások! Le- és felszálláskor ügyeljen táskáira, azokat ne bízza ismeretlenekre! A vállra akasztható táskát ne csapja a háta mögé, hanem tartsa a teste elôtt, vagy szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat hozzá. Idegen kérésére ne váltson fel pénzt! Nyaklánckitépés, táskaleszakítás Zseblopás és alkalmi lopás Az elkövetô, kihasználva, hogy az emberek az pénztárcájukat, mobiltelefonjukat vagy egyéb kisebb értéktárgyukat könnyen elérhetô helyre (pld. kabátzseb, kosár, táska külsô zsebe) teszik, azt észrevétlenül vagy a figyelem elterelésével eltulajdonítja. Bevásárlását lehetôség szerint nappalra idôzítse! Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon, tömegközlekedési eszközökön, mert ezek a zsebtolvajok számára ideális elkövetési terepet jelentenek! Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra! Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külsô zsebébe; azokat belsô zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson! Soha ne tartsa bankkártyája mellett PIN azonosító kódját, mert ennek ismeretében a tettes az összes pénzét felveheti, akár hitelkeretét is kimerítheti valamely ATM automatából! A pénzkiadó automata által kiadott kontroll szelvényt vegye magához, mert számos információt tartalmaz számlájáról! A közelében folyamatosan gyanús viselkedést tanúsító személyek megjelenése esetén ellenôrizze értékei meglétét, és ha tetten érte a zsebtolvajt, hangosan kérjen segítséget a közelben tartózkodóktól! Ne szálljon szembe a támadóval! Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sürgôsen cseréltessen zárat otthonán! Az elkövetô bízik fizikai erôfölényében, és kihasználja a hirtelen elkövetéssel okozott ijedséget, bizonytalanságot. Célpontja a láthatóan viselt nyaklánc, vagy a kézbôl, vállról könnyen letéphetô táska. Tanácsok a megelôzésre: Kerülje az értékeivel kapcsolatos feltûnôsködést. Figyelje környezetét, hogy észrevegye, ha valaki gyanúsan viselkedik, vagy gyanúsan közelit Ön felé. Utcán, menet közben ne nyissa ki táskáját, megállókban, tömegközlekedésen figyeljen az Ön körül álló személyekre. Gépkocsifeltörés Egy gépjármû feltöréséhez pár másodperc is elegendô! Ne hagyjon semmilyen értéket látható helyen még rövid idôre sem az utastérben. Figyeljen, mert miközben csomagjait az autó csomagterébe rakja, az ülésen hagyott táskáját tolvajok kiemelhetik. Ha nyitott autója mellett egy idegen beszélgetésbe elegyedik Önnel, legyen körültekintô, mert a tolvajok ritkán dolgoznak egyedül. Az autó feltörése ellen véd az üvegre ragasztott biztonsági fólia. Kerülje az elhagyatott, kivilágítatlan parkolókat! Nyitott állapotban egy pillanatra se hagyja magára autóját. Ki- és beszálláskor ügyeljen arra, hogy senki és semmi ne terelhesse el a figyelmét

7 A gépkocsilopás megelôzése érdekében alkalmazzon megfelelô mechanikai és elektronikai védelmet. Lophatatlan autó nem létezik, de ha a tolvaj kedvét sikerül elvenni azzal, hogy a védelmi rendszert láthatóvá tesszük akár egy matricával már sokat tettünk a megelôzésért. A mechanikai eszközöket kormányzár, váltózár jól kiegészítik az elektronikai rendszerek. A legtöbb fejtörést az elektronikai indításgátlóval felszerelt autók okozzák a tolvajoknak. Minden alkalommal gyôzôdjön meg nyitáspróbával is jármûve lezártságáról. III. A kerület közbiztonságáért dolgozó szervezetek BRFK III. Kerületi Rendôrkapitányság Amennyiben áldozattá válik Azonnal értesítse a legközelebbi rendôrkapitányságot a 112, vagy 107 tárcsázásával (a hívószámok bárhonnan ingyenesen hívhatóak). A helyszínen és környékén ne változtassanak meg semmit a rendôrjárôr, illetve a helyszínelôk kiérkezéséig. Jól figyelje meg a támadó személyt, hogy a lehetô legpontosabb személyleírást tudja adni róla, illetve arról, hogy támadója melyik irányba indult el! Ha a támadó használt jármûvet, annak típusát, rendszámát, színét jegyezze fel! A pontos személyleírás, menekülési útvonal, a bûncselekmény pontos idôpontja, értéktárgyainak azonosítható módon történô leírása, (pl. telefonkészülék esetén IMEI szám (*#06# kombinációval minden készülékbôl elôhívható) fontosak a rendôrség számára. Mindent jegyezzen fel, ami pillanatnyilag eszébe jut a támadóval kapcsolatban, mert késôbb elfelejtôdhetnek bizonyos részletek. Minden rendôrkapitányságon dolgozik áldozatvédelmi elôadó, akitôl további felvilágosítás kérhetô

8 A kerületi rendôrkapitányság vezetôje: Horváth Antal r. alezredes Beosztás: kapitányságvezetô Rendôri pályafutásának kezdete: április 01. Kapitányságvezetô: november 16-ától Rendészeti/bûnügyi tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik Családi állapota: nôs, két gyermek édesapja A rendôrség alapvetô feladata a bûncselekmények megakadályozása, felderítése, valamint a közbiztonság és a közrend védelme. Kollégáimmal nap mint nap azon dolgozunk, hogy a lakosságot legjobban zavaró vagyon elleni és erôszakos bûncselekmények számát visszaszorítsuk. Célul tûztük ki, hogy a bûncselekmények számának visszaesése ne csak száraz statisztikai számadat legyen, hanem ezzel párhuzamosan a kerületben élô lakosok biztonság érzete is pozitív irányban változzon. A cél elérése érdekében mind a rendészeti, mind pedig a felderítô tevékenység területén igyekszünk szakmai tudásunk és emberi hozzáállásunk legjavát nyújtani. Az, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel veszünk részt a bûnözés elleni harcban, természetesen függ a rendelkezésre álló erôktôl és forrásoktól, de csaknem ugyanilyen mértékben meghatározza az adott terület földrajzi elhelyezkedése és demográfiai helyzete is. Óbuda ebbôl a szempontból a budapesti kerületek között az egyik legösszetettebb, legváltozatosabb kerület. Területén több nagy lakótelep mellett kiterjedt családi házas kertvárosrészek, bevásárlóközpontok, jelentôs ipari és szolgáltatóüzemek találhatók, de említést érdemelnek még a hegyvidéki hétvégi házas területek, illetve ismert kirándulóhelyek is. A kerületben keresztezi egymást továbbá Budapest két nagy átmenô forgalmat lebonyolító útvonala: a Vörösvári és a Szentendrei út, melyeken a jelentôs agglomerációs forgalom mellett nemzetközi közlekedés is lebonyolódik. Mindezen tényezôk elôrevetítik, hogy bûnügyi szempontból a kerület nem csupán a helyi bûnözôk, hanem más kerületekbôl, illetve az agglomerációból érkezô, valamint az átutazó bûnözôknek is célpontja. Ezekhez a rendkívül változatos és összetett viszonyokhoz való alkalmazkodás jelenti az igazi kihívást a kapitányság beosztottai számára. Elônye viszont, hogy a kerületben dolgozó rendôrök ismeretei éppen ezért rendkívül széleskörûek, és az aktuális viszonyokhoz rugalmasan alkalmazhatóak. Kapitányságunk a bûnüldözési feladatok mellett nagy hangsúlyt fektet a bûnmegelôzésre és az áldozatvédelem kérdésére is. A DADA, az Ovizsaru, illetve az Iskola rendôre programmal, továbbá bûnmegelôzési elôadásokkal jelen vagyunk a kerület számos oktatási intézményében, illetve idôskorúak számára is folyamatosan tartunk bûnmegelôzési elôadásokat a kerületi nyugdíjas klubokban. A családon belüli erôszak számunkra nem magánügy, ez abból is látszik, hogy egyre több ilyen jellegû bejelentés érkezik hozzánk, amelyekben kivétel nélkül megtesszük a szükséges intézkedéseket. A körzeti megbízottak az elmúlt idôszakhoz hasonlóan kiemelt feladatként kezelik a lakossággal való kapcsolattartást. Ezt erôsítendô, már megkezdtük a lakossági fórumok szervezését is (a konkrét idôpontokról, helyszínekrôl idôben tájékoztatni fogjuk Önöket az ismert fórumokon). Ezen intézkedések remélhetôleg pozitív visszhangot váltanak ki a lakosság körében. Az eddigi visszajelzések mindenképpen azt mutatják, hogy jó úton haladunk. Természetesen, amikor a kerület közbiztonságáról, és a közbiztonság megszilárdításában elért eredményekrôl beszélünk, meg kell jegyeznünk, hogy ez nem kizárólag a kerületi Rendôrkapitányság érdeme: a Közterület-Felügyelet, valamint a Polgárôrség vezetôivel, illetve munkatársaival való szoros együttmûködés az eredmények fenntarthatóságának fontos záloga. Az alábbiakban fontos információt találhatnak az Óbudai Rendôrkapitányságról, továbbá néhány könnyen betartható, gyakorlati tanácsot arról, mit tehetnek Önök annak érdekében, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává

9 Melyek a jellemzô elkövetési magatartások és mit tehetnek Önök ennek megelôzésére? tolvajok számára nem jelentenek akadályt. Az egyik védekezési mód lehet, ha a gépkocsiba további indításgátló, lopásgátló (váltózár, kormányzár, stb.) technológiákat szereltetnek. Betöréses lopás. A panelházakban de igaz ez az egyéb lakásokra, házakra is a betörések megelôzésére a legjobb megelôzési módszer, ha a lépcsôházakba kamerákat szerelnek fel, több ponton záródó ajtókat, riasztórendszereket építenek be. Fontos, hogy a lépcsôház ajtaját zárva tartsuk, illetve ne engedjünk be idegent a kaputelefonon keresztül csak azért, mert pl. szórólapot hozott. Fokozottabban kell ügyelni az erkély- és teraszajtók biztonságára is. A besurranásos lopások is megelôzhetôek, ha a lakástulajdonosok nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a lakások ajtaját, ablakait zárják. Trükkös lopások esetében a bûncselekmények nagy részének bekövetkeztét a sértettek maguk megakadályozhatnák azzal, ha körültekintôbben és megfontoltabban járnának el, és idegeneket nem engednek be a lakásba. A hívatlan, elôre be nem jelentett, ismeretlen személyektôl minden esetben kérjünk igazolványt. A lakásba csak akkor engedjük be ôket, ha már teljesen megbizonyosodtak kilétükrôl. Ezek a személyek jellemzôen valamilyen közszolgáltatást végzô cég (elektromos mûvek, vízmûvek, polgármesteri hivatal stb.) alkalmazottjának adják ki magukat. Egy egyszerû, a bejárati ajtóra szerelhetô lánccal könnyedén megelôzhetô az is, hogy idegenek a lakásajtót benyomják. A gépkocsi feltöréseknél az esetek meghatározó részében igaz a mondás: alkalom szüli a tolvajt, hiszen a jól látható helyen, elöl hagyott értékek (különbözô tárgyak) hamar felkeltik az elkövetôk figyelmét. Megszívlelendô tanács, hogy ne hagyjanak semmit (táska, ruha stb.) az autóban szem elôtt. Ne hagyják az autóban még a GPS tartóját sem. Ablakbetörés ellen hatékony védelmet jelenthet még az ablakok fóliáztatása is. Gépkocsi rongálások ellen sajnos nem nagyon lehet védekezni. Tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az események akkor következnek be, amikor vitában állnak egy szomszéddal, esetleg tilosban állnak meg, vagy olyan helyen parkolnak, ahol zavarják a gyalogos forgalmat. Ezt elkerülendô, célszerû szabályosan és a kijelölt parkolóhelyeken megállni. A gépjármû-lopások során leggyakrabban utcáról tulajdonítanak el olyan gépjármûveket az elkövetôk, melyek általában csak az alap biztonsági felszereléssel vannak ellátva. Manapság sajnos a gyárilag beépített védelmi rendszerek a gyakorlott 16 17

10 A BRFK III. ker. Rendôrkapitányságon rendszeresített körzeti megbízotti területek határai Rendészeti osztály mûködési területén: A körzeti megbízottak és körzetük jellemzôi: I. Körzeti megbízotti körzet Bukva Zoltán r. fôtörzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete minden hónap elsô hét hétfô Telefon: (06-1) Körzethatárok: Szépvölgyi út Lajos utca Pacsirtamezô utca Flórián tér Tavasz utca Duna part Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás. II. Körzeti megbízotti körzet Pápai Zoltán r. törzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap elsô hét kedd Telefon: (06-1) Körzethatárok: Bécsi út Kiscelli utca Pacsirtamezô utca Lajos utca Szépvölgyi út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás

11 III. Körzeti megbízotti körzet Décsi Gábor r. szászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete minden hónap elsô hét szerda Telefon: (06-1) Körzethatárok: Bécsi út Vörösvári út Flórián tér Pacsirtamezô utca Kiscelli utca Jellemzô bûncselekmények: Rablás, betöréses lopás, trükkös lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás. VI. Körzeti megbízotti körzet Harangi Tibor r. fôtörzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap második hét hétfô Telefon: (06-1) Körzethatárok: Keled utca Szentendrei út Bogdáni út Hévízi út Kazal utca Huszti út Kunigunda útja Jellemzô bûncselekmények: Gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás. IV. Körzeti megbízotti körzet Demény Attila r. törzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap elsô hét csütörtök Telefon: (06-1) Körzethatárok: Szentendrei út Bogdáni út Hévízi út Vörösvári út Flórián tér Jellemzô bûncselekmények: Rablás, betöréses lopás, trükkös lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás. VII. Körzeti megbízotti körzet Kovács András r. törzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap második hét kedd Telefon: (06-1) Körzethatárok: Keled utca Gázgyár utca Duna part Óbudai sziget Duna part Tavasz utca Flórián tér Szentendrei út Jellemzô bûncselekmények: Rablás, betöréses lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás. V. Körzeti megbízotti körzet Dékány Gergely r. fôtörzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap elsô hét péntek Telefon: (06-1) Körzethatárok: Keled utca Kunigunda útja Kazal utca Huszti út Hévízi út Vörösvári út Bécsi út Pomázi út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás). VIII. Körzeti megbízotti körzet Barta János r. törzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap második hét szerda Telefon: (06-1) Körzethatárok: Szépvölgyi út Hármashatár-hegyi út Remetehegyi árok Perényi út Bécsi út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás

12 IX. Körzeti megbízotti körzet Peidl Veronika r. fôtörzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. épülete, minden hónap második hét csütörtök Telefon: (06-1) Körzethatárok: Harsány lejtô Jablonka lejtô Jablonka út Testvérhegyi lejtô Kubik utca Bécsi út Hármashatár-hegyi út Remetehegyi árok Perényi út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás, gépjármû feltörés. XII. Körzeti megbízotti körzet Nagy Zsuzsanna r. fôtörzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Épülete, minden hónap harmadik hét kedd Telefon: (06-1) Körzethatárok: Mátyás király út Ürömi út Kerülethatár Kôpor utca Ürömhegyi lejtô Pusztakúti út Határ úr Rákóczi utca Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás. X. Körzeti megbízotti körzet Bíró István r. fôtörzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Épülete, minden hónap második hét péntek Telefon: (06-1) Körzethatárok: Kerülethatár Bécsi út Kubik utca Testvérhegyi lejtô Jablonka út Jablonka lejtô Harsány lejtô Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás. XIII. Körzeti megbízotti körzet Péterfalvi Norbert r. ôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Épülete, minden hónap harmadik hét szerda Telefon: (06-1) Körzethatárok: Határ úr Szentendrei út Vonat utca Aranyhegyi út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás. XI. Körzeti megbízotti körzet Gordos Richárd r. ôrmester. Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Épülete, minden hónap harmadik hét hétfô Telefon: (06-1) Körzethatárok: Kerülethatár Kôpor utca Ürömhegyi lejtô Aranyhegyi út Pomázi út Bécsi út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás. XIV. Körzeti megbízotti körzet Koós László r. törzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Épülete, minden hónap harmadik hét csütörtök Telefon: (06-1) Körzethatárok: Rákóczi utca Mátyás király út Duna part Rozgonyi Piroska utca Szentendrei út Jellemzô bûncselekmények: Rablás, betöréses lopás, gépjármû lopás

13 XV. Körzeti megbízotti körzet Molnár László r. törzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Épülete, minden hónap harmadik hét péntek Telefon: (06-1) Körzethatárok: Rozgonyi Piroska utca Duna part Pók utca Szentendrei út Jellemzô bûncselekmények: Betöréses lopás, gépjármû lopás, gépjármû feltörés, gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszámlopás), gépkocsi rongálás. XVI. Körzeti megbízotti körzet Tasi Zoltán r. fôtörzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Békásmegyeri Ôrs Épülete minden hónap negyedik hét hétfô Telefon: (061) Körzethatárok: Kerülethatár Duna part Bálint György utca Ország út Jellemzô bûncselekmények: A térfigyelô kameráknak és a hozzá tartozó járôröknek köszönhetôen nem túl gyakoriak a bûncselekmények. XVII. Körzeti megbízotti körzet Bagi Róbert r. törzszászlós Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Békásmegyeri Ôrs Épülete minden hónap negyedik hét kedd Telefon: (061) Körzethatárok: Bálint György utca Ország út Juhász Gyula utca Hímzô utca Pünkösdfürdô utca Duna part Jellemzô bûncselekmények: A térfigyelô kameráknak és a hozzá tartozó járôröknek köszönhetôen nem túl gyakoriak a bûncselekmények. A legjellemzôbb a gépkocsiról lopás (leggyakrabban rendszám). XVIII. Körzeti megbízotti körzet Zsigó Zoltán r. törzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Békásmegyeri Ôrs Épülete minden hónap negyedik hét szerda Telefon: (061) Körzethatárok: Juhász Gyula utca Hímzô utca Pünkösdfürdô utca Duna part Mátyás király út Batthyány utca Pünkösdfürdô utca Ország út Jellemzô bûncselekmények: Ebben a körzetben a térfigyelô kameráknak és a hozzá tartozó járôröknek köszönhetôen nem túl gyakoriak a bûncselekmények. A leggyakoribb a trükkös lopás és gépkocsi feltörés. XIX. Körzeti megbízotti körzet Kovács Anita r. törzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Békásmegyeri Ôrs Épülete minden hónap negyedik hét csütörtök Telefon: (061) Körzethatárok: Árok utca Kôbánya utca Ezüsthegy utca Táncsics Mihály utca Ország út Kerülethatár Jellemzô bûncselekmények: Ebben a körzetben a térfigyelô kameráknak és a hozzá tartozó járôröknek köszönhetôen nem túl gyakoriak a bûncselekmények. XX. Körzeti megbízotti körzet Nacsa Gábor r. ôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Békásmegyeri Ôrs Épülete minden hónap harmadik hét csütörtök Telefon: (061) Körzethatárok: Ezüsthegy utca Hollós Korvin Lajos utca Ország út Táncsics Mihály utca Ezüsthegy utca Jellemzô bûncselekmények: Ebben a körzetben a térfigyelô kameráknak és a hozzá tartozó járôröknek köszönhetôen nem túl gyakoriak a bûncselekmények. A leggyakoribb a trükkös lopás

14 XXI. Körzeti megbízotti körzet Jópeti Dániel rendôr törzsôrmester Elérhetô: BRFK III. ker. Rk. Békásmegyeri Ôrs Épülete minden hónap negyedik hét péntek Telefon: (061) Körzethatárok: Árok utca Kôbánya utca Hollós Korvin Lajos utca Batthyány utca Mátyás király út Ürömi út Kerülethatár Jellemzô bûncselekmények: Ebben a körzetben a térfigyelô kameráknak és a hozzá tartozó járôröknek köszönhetôen nem túl gyakoriak a bûncselekmények. A leggyakoribb a betöréses lopás. A kapitányság vezetôjének fogadónapja (elôzetes bejelentkezés alapján): minden hónap elsô csütörtökén óráig Rendôrség központi hívószáma: 107, 112 Telefontanú: Neve bemondása nélkül hívhatja a Telefontanú ingyenes telefonszámát! A es ingyenes zöldszámon hétfôtôl csütörtökig órától óráig, pénteken órától óráig fogadják munkatársaink a bejelentéseket. Hasznos tudnivalók, aktualitások: III. Kerületi Rendôrkapitányság elérhetôségei Telefon: (+36 1) cím: Cím: 1036 Budapest, Tímár utca 9/a 1036 Budapest, Pf. 93. Rendôrôrs Békásmegyer 1038 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 4. Tel.: Igazgatásrendészet ügyfélfogadási ideje: Hétfô: Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: Csütörtök: Péntek:

15 Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Veres Péter tûzoltó alezredes Beosztás: kirendeltségvezetô Tûzoltói pályafutásának kezdete: Kirendeltségvezetô: január 01. A kirendeltség illetékességi területén két hivatásos tûzoltó-parancsnokság és két tûzoltó ôrs található. A kirendeltség az új katasztrófavédelmi törvényben (továbbiakban Kat.) és végrehajtási kormányrendeletében meghatározott feladatok ellátására január elsejével új szervezeti struktúra alakult. Ez három pillérre épül: polgári védelem, iparbiztonság és tûzvédelem. A reagálás terén munkánk látványosabb része az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek létrehozása, felszerelése és begyakoroltatása. Ennek során kiemelt szempont, hogy ezek az egységek a veszélyhelyzeti szintet el nem érô feladatokban is képesek legyenek részt venni, hiszen a katasztrófák csak akkor kezelhetôk sikeresen, ha az átlagember is felelôsséget vállal saját biztonságáért. A veszélyhelyzetek kezelése során valljuk, hogy az áldozatok és túlélôk jogai mindenekelôtt valók, és ezt minden típusú döntéshozatalnál tiszteletben tartjuk! Iparbiztonság Az iparbiztonság tevékenysége három szakterületre terjed ki: a veszélyes ipari üzemek felügyelete a veszélyes áruk szállításának ellenôrzése a kritikusinfrastruktúra-védelem. Polgári Védelem A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai fokozatosan alakultak ki a korabeli légoltalmi feladatokból, és váltak a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelôzését, és az azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré. A rendszer mûködése abból az alapelvbôl indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük. Ennek jegyében a polgári védelmi szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztetô hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítô munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés. Munkánkkal hozzájárulunk a közbiztonság hatékonyságának növeléséhez, az emberek életminôségének javításához, valamint a nemzetgazdaság biztonságosabb mûködéséhez. Elsôdleges cél a hazai települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása, a lakosság sebezhetôségére összpontosító veszélyelhárítási tervezés. Veszélyes üzemek felügyelete A Kat. tv. IV. fejezetének hatálya kiterjed a Magyarország területén mûködô veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, létesítményekre. A törvény értelmében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek nevezzük, ahol a jelen lévô veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkezô veszélyes anyagokat is) eléri a 219/2011. (X.20) Kormány rendeletben meghatározott küszöbértéket. Ez alapján különböztetünk meg alsó, illetve felsô küszöbértékû veszélyes anyaggal foglalkozó üzemeket, valamint az alsó küszöbérték 25%-át elérô, úgynevezett küszöbérték alatti üzemek is a jogszabályi hatály alá kerültek. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményre építési engedély csak a katasztrófavédelem területi szerve katasztrófavédelmi engedélye alapján adható. Veszélyes tevékenység kizárólag a hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhetô. A katasztrófavédelmi hatóság a jogkörében elrendelheti a veszélyes tevékenység folytatásának felfüggesztését, az engedély visszavonásával a veszélyes tevékeny

16 ség folytatását megtiltja, valamint katasztrófavédelmi bírságot szabhat ki. Kritikus infrastruktúra A modern társadalmak nagy mértékben függnek az infrastruktúra-rendszerektôl. Ezekben a rendszerekben, illetôleg a termelésben fellépô mûködési zavarok, egyes elemek sérülése, megsemmisülése jelentôs kihatással van a gazdaság mûködésére, a társadalom, az emberek mindennapi tevékenységére. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a termelô vállalatoknak, szolgáltatóknak fel kell készülniük a váratlan, zavaró események kivédésére, ha mégis bekövetkezne, annak kezelésére. Az 1990-es évek közepétôl az USA-ban kezdôdött a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos tevékenység. Az szeptember 11-i amerikai terrortámadást követôen, majd a madridi és londoni terrorcselekményekre reagálva úgy az ENSZ, mint a NATO és az EU kiemelt figyelmet fordít a létfontosságú infrastruktúrák védelmére. Az Országgyûlés a november 12-i ülésnapján fogadta el a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérôl és védelmérôl szóló évi CLXVI. törvényt. Az új szabályozás szerint országosan fel kell mérni valamennyi létfontosságú rendszerelemet, kockázatelemzést kell végezni, és az üzemeltetôknek biztonsági tervet kell készíteniük. A terv része lesz az is, hogy az egyes rendszereket miként kell védeni, illetve bizonyos veszélyhelyzetekre hogyan kell reagálni. Veszélyesáru-szállítás A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvetô feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják, különös tekintettel a veszélyes árut szállító jármûvek esetén. A katasztrófavédelmi szervek 2001 óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítási szabály betartásának (ADR) hatósági ellenôrzésében évben a közúti közlekedésrôl szóló évi I. tv. (Kkt.) 20. (2) és (11) bekezdésének módosításával katasztrófavédelmi hatóságként kerültek nevesítésre a katasztrófavédelem hivatásos területi szervei. Hatáskörükbe utalta a törvény az ADR-es szállítások (veszélyesáru-szállítás) során elkövetett szabálytalanságok bírságolását és az ellenôrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatását. A január 1-tôl hatályos 312/2011. Korm.r. alapján a veszélyesáru-szállítás ellenôrzés és bírságolási jogosítványaink kiterjednek a vasúti és vízi szállítási ágazatokra is. Ennek oka, hogy mindhárom alágazatban jelentôs mennyiségû veszélyes anyag mozog, melyek potenciális veszélyforrást jelentenek a lakosságra. Tûzvédelem Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az elsô szervezett tûzoltóságok, de a tüzek megelôzése és az általuk okozott károk csökkentése már az elsô civilizációk kialakulása óta alapvetô érdeke volt az embernek. A közbiztonság meghatározó, szerves részeként mûködô tûzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelô megoldási lehetôségeket, továbbá feladata az, hogy a tûzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvetô biztonságát is. E célok elérése érdekében: a tûzmegelôzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet, a tûzoltói események (tûzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást, a tûzvizsgálatok lefolytatásakor precíz, minden részletre kiterjedô, a megelôzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani. A biztonság, ezen belül a tûzbiztonság megteremtése és megfelelô szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tûzvédelem terén jelentkezô feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, ön

17 kéntes szervezetek, és nem utolsó sorban a létesítményi, önkormányzati tûzoltóságok, továbbá a tûzoltó egyesületek együttmûködésével tervezzük végrehajtani. Hatósági feladatatok A kirendeltség ellátja a jogszabályban meghatározott tûzmegelôzési hatósági, szakhatósági, szakvéleményezési feladatatokat; Eljár a jogszabályok által hatáskörébe utalt tûzvédelmi hatósági ügyekben; Közremûködik a veszélyes áruk közúti szállításával (ADR) kapcsolatos telephelyi és közúti ellenôrzésekben; Eljár a tûzvédelmet érintô közérdekû bejelentési- és panaszügyekben; A Hatósági Osztály feladatai részletesen építésügyi hatósági eljárásokban közremûködik, használatbavételi eljárásokban közremûködik, mûködési engedélyezési eljárásokban közremûködik, telepengedélyezési eljárásokban közremûködik, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárásokban közremûködik, zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárásokban közremûködik, egyéb szakhatósági engedélyezési eljárásokban közremûködik (Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárás, magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, Távközlési építmények engedélyezési eljárás, Hôtermelô létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárás, Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás), a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezési eljárásokban közremûködik, gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények mûködési eljárásokban közremûködik, beépített tûzjelzô és tûzoltó berendezések létesítési engedélyezési eljárásokban közremûködik, beépített tûzjelzô és tûzoltó berendezés használatbavételi engedélyezési eljárásokban közremûködik, hatósági ellenôrzések végrehajtása, vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezési eljárásokban közremûködik, nem üzleti célú közösségi, szabadidôs szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárásokban közremûködik, közérdekû kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokban közremûködik, az eljárási bírság kiszabására irányuló eljárásokban közremûködik, tûzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárásokban közremûködik, eltérési engedélyezési eljárásokban közremûködik, konzultációk megtartásán részt vesz, tûzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata tevékenység helyszíni ellenôrzések végrehajtása, beépített tûzjelzô vagy tûzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység helyszíni ellenôrzése, tûzátjelzés fogadása, tûzjelzô vagy tûzoltó központok távfelügyelete tevékenység helyszíni ellenôrzések végrehajtása, piacfelügyeleti helyszíni ellenôrzések végrehajtása, kéményseprô-ipari közszolgáltatások felügyeleti eljárásában részt vesz, sportlétesítmények biztonságtechnikai bejárásán részvétel, építésfelügyeleti ellenôrzéseken részvétel, supervisori ellenôrzéseken részvétel. Helyi jogállású szervként az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe az I., a II., a III. és a XII. kerület közigazgatási területe. Székhely: 1035 Budapest, Vihar u. 3. Tel: , fax: Ügyfélfogadás: Hétfô: Szerda: Péntek: 08:

18 A III. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság A III. kerület mentô tûzvédelmi feladatait elsôdlegesen a fôvárosban egyedül álló módon két tûzoltóság, a III. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság és a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Ôrs látja el. Mindkét laktanya állandó 24 órás készenlétben áll, Óbudán 15 tûzoltó, két gépjármûfecskendô, egy magasból mentô létrás és egy mûszaki mentô gépjármû, Békásmegyeren 10 tûzoltó egy gépjármûfecskendô egy magasból mentô létrás és egy erdôtüzes gépjármû vigyázza a kerület polgárainak biztonságát. A 24 órás készenlét azt jelenti, hogy a nap bármely szakában a laktanyába beérkezô jelzés vételétôl számított 2 percen belül a tûzoltók elhagyják a laktanyát, és vonulnak a jelzésben megadott helyszínre. A tûzoltóság feladatai: A kerületi tûzoltóparancsnok: A katasztrófajelenségek körében legnagyobb gyakoriságú alapesemény a tûzeset, illetve a mûszaki baleset. Mindkét jelenség elsôdleges elhárító szerve a tûzoltóság. Zsigó Árpád tûzoltó százados beosztás: tûzoltóparancsnok tûzoltói pályafutásának kezdete: Tûzoltóparancsnok: november 16. Katasztrófavédelmi/tûzoltói tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik A Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Ôrs parancsnoka: Havasi Attila tûzoltó hadnagy beosztás: tûzoltó ôrsparancsnok tûzoltói pályafutásának kezdete: november 01. Ôrsparancsnok: szeptember 01. Katasztrófavédelmi/tûzoltói tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik családi állapota: nôs, 2 gyermek édesapja Tûzoltás során a veszélyeztetett személyek mentése, a robbanásveszély megszüntetése, a tûz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tûz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, a füst eltávolítása, valamint a tûz közvetlen veszélyének elhárítása a tûzoltók feladata. Mûszaki mentés esetén természeti csapás, közlekedési, munka vagy egyéb baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, mûszaki meghibásodás, veszé

19 lyes anyag szabadba jutása, robbanás vagy egyéb cselekmény által elôidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tûzoltóság a rendelkezésére álló, illetôleg az általa igénybe vett eszközökkel elsôdleges beavatkozói tevékenységet végez. Az alábbi felsorolás néhány nevesített eseményt sorol fel, amelyeknél a tûzoltóság mint elsôdleges beavatkozó mûszaki mentési tevékenységet végez: vonulnak III. kerületi egységek éppúgy, ahogy szükség esetén a III. kerületbe is vonulnak más fôvárosi egységek. Az 1000 fölötti riasztásból a III. kerületi események száma megközelítôleg , ebbôl ténylegesen tûzoltói beavatkozást igénylô esemény eset évente. az épületkároknál, építménybaleseteknél a közlekedési baleseteknél a természetes vizekben (folyó és álló vizekben) bekövetkezett baleseteknél a csatornákban, kutakban és egyéb víztározókban bekövetkezett baleseteknél a közüzemi berendezések, közmûvek meghibásodásával összefüggô veszélyhelyzeteknél, baleseteknél (gépi és villamosbaleseteknél) a magasban, mélyben, föld alatti üregekben (barlangokban, szakadékokban) bekövetkezett baleseteknél a veszélyes anyagok szabadba jutásánál, nukleáris baleset során a természeti csapásoknál (árvíz, belvíz, vihar okozta károk, földrengés, földcsuszamlás) A kerület tûzoltóit évente megközelítôleg esethez riasztják ez természetesen nem mindig III. kerületi esemény, hiszen a III. kerületi tûzoltóságok látják el a közeli Pilisi-medence településeinek mentô tûzvédelmi feladatait, valamint nagyobb tûzoltói létszámot igénylô eseményeknél a fôváros többi kerületeibe is Hogyan lehet tûzesetet, balesetet, egyéb azonnali tûzoltói beavatkozást igénylô eseményt bejelenteni: A leggyorsabb és leghatékonyabb jelzési mód az ingyenesen hívható 105-ös központi számon valósítható meg, ahol a Fôvárosi Mûveletirányítási Ügyelet veszi és értékeli a jelzést, majd azonnal riasztja az esemény felszámolásához legoptimálisabb tûzoltó erôket, eszközöket. Szintén ingyenes bejelentési lehetôség a 112-es központi segélyhívó szám. További jelzési lehetôségek közvetlenül a tûzoltó laktanyákba telefonon, illetve ugyanott akár személyesen is. A tûzoltói szolgálat természetesen nem csak a készenlétrôl szól, hiszen a megszerzett tudást és tapasztalatot állandó szinten kell tartani. A tûzoltók szolgálati idôben, különbözô beállított szituációs helyzetek között rendszeresen gyakorlatoznak, helyismereti foglalkozásokat tartanak kiemelt fontosságú, vagy a tûzoltás, mentés szempontjából kritikusnak mondható létesítményekben. A rendszeres kiképzés és a készenlét fenntartása mellett mindkét laktanyában 36 37

20 szívesen látunk mindenkit, aki a tûzoltó hivatás, a tûzoltó szerek iránt érdeklôdik, természetesen telefonos idôpont egyeztetés szükséges. A kerület óvodái, iskolái rendszeres látogatóink. A III. kerületi tûzoltóságokat a III. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság parancsnoka, és az alárendeltségébe tartozó Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Ôrs ôrsparancsnoka vezeti, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetôje felügyelete és irányítása alatt. III. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 1035 Budapest. Vihar utca 3. tel: parancsnok: Zsigó Csaba Árpád tûzoltó százados Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Ôrs 1039 Budapest, Ipartelep utca 1. tel: ôrsparancsnok: Havasi Attila tûzoltó hadnagy Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet A közterület-felügyelet igazgatója: Dr. Böjtös Zoltán beosztás: igazgató, közbiztonsági referens beosztásának kezdete: Igazgató: április 03. rendészeti/közbiztonsági tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik családi állapota: nôs, 2 gyermek édesapja A közterületi rend és tisztaság, valamint a közbiztonság védelmének a rendôrség után az egyik legfontosabb szervezete a közterület-felügyelet. Az önkormányzat képviselôtestülete a kerület közbiztonságának, közrendjének javítása érdekében 2007-ben önálló önkormányzati intézményként hozta létre Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletét. A közterület-felügyelet tevékenységi köre, létszáma a megalakulás óta eltelt években folyamatosan bôvült. Jelenleg közel negyven közterület-felügyelô dolgozik a kerület közterületein. Ezeket a feladatokat fôként önállóan látjuk el. De rendszeres az együttmûködés, a közös járôr- és akció szolgálat a rendôrséggel, Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Osztályával, Fôvárosi Közterület Fenntartó vállalattal, erdészeti, vízügyi, katasztrófavédelmi szervekkel. Kerületünk lakóival igyekszünk jó kapcsolatot kiépíteni, mert bár sokan azt gondolják, hogy a közterület-felügyelôk csak büntetnek, de valójában nagyon sok más feladatot is ellátunk. Elérhetôek vagyunk személyesen, telefonon, levélben, ben szinte a nap 24 órájában. A bejelentések a mindennapi életünkre negatívan ható, a kerületi közlekedést akadályozó, mások érdekeit figyelmen kívül hagyó, illetve jogsértô tevékenységek visszaszorításában, felszámolásában nagy segítséget nyújtanak, különösen akkor, ha van lehetôség az azonnali reagálásra

BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL

BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL Ezen az oldalon tájékoztatást szeretnénk adni Önöknek a kerület egyes területeinek közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL

BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL Ezen az oldalon tájékoztatást szeretnénk adni Önöknek a kerület egyes területeinek közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Budapesti Rendőr- főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr- főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság Körzeti megbízott Neve Bukva Pápai Sztolyka Roland Dékány Gergely Rendfokozata* Budapesti Rendőr- főkapitányság III. Kerületi Mobiltelefonszáma** KMB iroda címe, telefonszáma*** főtörzszászlós 06-70-489-34-06

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN!

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) HÍRLEVÉL 2012. december ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés

Részletesebben

Ajánlás időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére.

Ajánlás időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Ajánlás időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Kis tanácsadó kiadványunkat azért ajánljuk figyelmükbe, mert gondtalanabbá, lehetőség szerint veszélytelenebbé szeretnénk tenni az

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2012. november BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2012. november BUDAPEST 212. november Tisztelt Hölgyem / Uram! A novemberi hírlevelünket az előttünk álló ünnepre tekintettel, (Mindszentek) állítottuk össze, Önöknek azért, hogy semmilyen kellemetlenség ne zavarhassa meg az

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Megelőzési tanácsok lopás ellen: Besurranó tolvajok kivédése érdekében:

Megelőzési tanácsok lopás ellen: Besurranó tolvajok kivédése érdekében: A bűnelkövetők mindig a leggyengébb ellenállást keresve követik el cselekményeiket, ezért támadnak meg, ejtenek tévedésbe egyedül élő, védekezésre képtelen időseket. Céljuk minden esetben az idős ember

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési Osztály

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési Osztály SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési Osztály 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121 TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772 E-mail:bunmeg@somogy.police.hu Trükkös tolvajok,

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

TUDATOSAN VÉDEKEZIK- E ÖN A BETÖRÉS ELLEN?

TUDATOSAN VÉDEKEZIK- E ÖN A BETÖRÉS ELLEN? TUDATOSAN VÉDEKEZIK- E ÖN A BETÖRÉS ELLEN? Ön szerint elég biztonságos-e a lakása, gépjármûve?! Tegye próbára magát tesztünk segítségével, és ha úgy érzi, valami hiányzik a megnyugtató védettségéhez, azt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST 21. április Tisztelt Hölgyem / Uram! A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjeként egyik legfontosabb küldetésünknek tartom a bűnmegelőzést, éppen ezért amikor csak lehetőségünk adódik, komoly hangsúlyt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel.

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. november BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. november BUDAPEST 213. november Temetőink biztonságáért Novemberi hírlevelünket az előttünk álló jeles dátum, nevezetesen november 1., vagyis Mindenszentek (Hallottak Napja - november 2.) köré fogalmaztuk. Ezen a napon

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

FELHÍVÁS ÖNKÉNTES KORTÁRSSEGÍTŐ PROGRAM

FELHÍVÁS ÖNKÉNTES KORTÁRSSEGÍTŐ PROGRAM Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr 22001155... ookkt ttóóbbeer r FELHÍVÁS ÖNKÉNTES KORTÁRSSEGÍTŐ PROGRAM A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 28/2011. (IX.2.) számú rendelete a 19/2012.

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető A megújult tűzvédelmi hatósági szervezetrendszer, a tűzvédelmi hatósági

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2011. (05.26.) sz. határozata

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben