HATÁROZAT. kiterjesztem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. kiterjesztem."

Átírás

1 ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út Budapest, Pf Központ: /2961. mellék; Telefax: (36-1) o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006. Tárgy: Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére kiadott tevékenységi engedély területi érvényességének kiterjesztése iránti kérelme Előadó: Gergely Béla HATÁROZAT A Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) kis aktivitású, zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítésére, fel-és leszerelésére, szétszerelésére, üzembe helyezésére és tárolására az ÁNTSZ Borsod- Abaúj - Zemplén Megyei Intézete által június 8-án, a /2006. iktatószámú határozatával kiadott - Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye illetékességi területére június 1-éig érvényes - engedélye területi érvényességét - az engedély kötelező rendelkezéseinek és érvényességi idejének változatlanul hagyásával - az ország teljes területére kiterjesztem. A kis aktivitású, zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítésére, fel-és leszerelésére, szétszerelésére, üzembe helyezésére és tárolására kiadott engedély területi hatályának kiterjesztéséhez a területileg illetékes szakhatóságok a következők szerint adták meg állásfoglalásukat: Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztálya : az ÁNTSZ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Intézete által a /2006. számú engedélyben engedélyezett típusú, mennyiségű és aktivitású zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstérzékelő telepítésének, leszerelésének, üzembe helyezésének, továbbá megbontás nélküli karbantartásának és tárolásának országos hatáskörrel történő végzéséhez rendészeti szempontból az alábbi feltételekkel hozzájárul: 1. Engedélyes a tevékenység országos hatáskörrel történő végzése során is köteles maradéktalanul betartani az ÁNTSZ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Intézete által kiadott /2006. számú engedélyben az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály szakhatósági állásfoglalása szerint meghatározott előírásokat. 2. A zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó füstérzékelőkkel összefüggő tevékenység jelen szakhatósági állásfoglalásban előírt feltételek szerint országos hatáskörrel történő végzéséért a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mindenkori vezetője felelős. " Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: hozzájárul ahhoz, hogy a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a felügyelőség illetékességi területén zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstérzékelő

2 készülékeket szállítson, illetve azokat az igénylő gazdálkodó szervezet vagy személy telephelyén üzembe helyezze /felszerelés, leszerelés, karbantartás/. A készülékekben alkalmazott zárt sugárforrások adatai: Am-241 izotóp aktivitása: 33,3 kbq mennyisége 300 db Kr-85 izotóp aktivitása: 55,5 kbq mennyisége 300 db A radioaktív készítmények szállítása, alkalmazása folyamán a környezet szennyezést kizáró műszaki védelmet biztosítani kell. A sugárforrásokkal kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a felügyelőségnek " Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatóságként hozzájárul a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére, a zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenységre korábban kiadott - Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye illetékességi területére érvényes - engedélyező határozat hatályának az egész ország területére történő kiterjesztéséhez. Az engedélyezett tevékenység: zárt radioaktív anyagot tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítése, fel-és leszerelése, szétszerelése, üzembe helyezése, tárolása és szállítása. A szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesíti az engedélyest. Nyugat- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járul hozzá: A tárolt és felhasznált radioaktív anyagokkal kapcsolatosan előfordulható környezetveszélyeztető eseményeket meg kell előzni. Bekövetkezett környezet- veszélyeztető eseményt az elhárításhoz szükséges intézkedések haladéktalan megtétele mellett, egyidejűleg a felügyelőséghez be kell jelenteni. Az engedélyes személyében, valamint az engedélyezett tevékenység adataiban bekövetkezett változást - így a tevékenység felfüggesztését ül. megszűnését is - a felügyelőséghez 15 napon belül be kell jelenteni. Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a zárt sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenység engedélyének az az egész ország területére - ezen belül a felügyelőség illetékességi területére - vonatkozó kiterjesztésére a benyújtott dokumentáció alapján a következő feltételekkel hozzájárul: A radioaktív zárt sugárforrások közúti szállítására szolgáló jármű üzemben tartója köteles bejelenteni a felügyelőségnek a felügyelőség illetékességi területén a radioaktív anyagok szállítása közben bekövetkezett minden balesetet és a környezetszennyezéssel járó rendellenességet. " Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) tevékenységi engedélyének az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területére való kiterjesztéséhez a szakhatósági hozzájárulást megadja." Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a felügyelőség területén történő tevékenység (füstérzékelők szállítása, telepítése, bontása) végzéshez a szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg: A sugárforrásoknak a felügyelőség területén történő szállítása, használata közben bekövetkező rendkívüli esemény (pl: a sugárforrás kikerül az ellenőrzés alól stb.) estén kötelesek a felügyelőség levegőtisztaság-védelmi és zaj ellenőrzési osztályát is értesíteni. " 2

3 Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) zárt sugárforrást tartalmazó ionizációs füstérzékelők felszerelési, leszerelési, üzembe helyezési, tárolási és szállítási tevékenységének engedélyezéséhez illetékességi területére vonatkozóan hozzájárul. " Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére zárt radioaktív anyagot tartalmazó ionizációs füstjelző berendezés használatához - az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett - hozzájárul: 1. A sugárforrások alkalmazása környezetszennyezést nem eredményezhet. 2. A radioaktív hulladékok estén a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. 3. A sugárforrások zártságának megszűnését haladéktalanul jelenteni kell a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (Debrecen, Hatvan u. 16.) Közép -Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére Am-241 lgbq aktivitású és Kr-85 lgbq aktivitású zárt sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstérzékelők fel- és leszereléséhez, tárolásához valamint ezen sugárforrások szállítása tevékenységi engedély kiadásához a következő kikötéssel hozzájárul: A zárt sugárforrás felhasználási idejének lejárta után a radioaktív hulladékokra vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. " Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) által kérelmezett zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel kapcsolatos tevékenységhez - zárt sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések szerelése, szállítása - Bács- Kiskun megye közigazgatási területén az alábbi kikötéssel hozzájárul: A kérelmezett tevékenységgel összhangban gondoskodni kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről." Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Baranya megye területére vonatkozóan az engedély megadásához, mint tűzvédelmi szakhatóság hozzájárul" Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Katasztrófavédelmi szempontból hozzájárul a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenysége Békés megyére vonatkozó kiterjesztésének engedélyezéséhez. " Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére Csongrád megye területén zárt sugárforrást tartalmazó berendezésekkel (ionizációs füstérzékelők) végzett tevékenység engedélye ügyében, mint tűzvédelmi szakhatóság az engedély megadásához hozzájárul." 3

4 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: az engedély megadásához Fejér megye területére hozzájárul. " Győr- Mosón -Sporon Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstérzékelő berendezésekkel végzett tevékenységekre a tevékenységi engedély megadásához, mint tűzvédelmi szakhatóság hozzájárul. " Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zárt radioaktív sugárforrás szereléséhez és szállításához illetékességi területén tűzvédelmi szempontból hozzájárul. " Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.). által zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel kapcsolatos tevékenységi és szállítási engedélye Jász- Nagykun- Szolnok megyére szóló kiterjesztéséhez katasztrófavédelmi szempontból hozzájárul." Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zárt sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenység területi hatályának kiterjesztéséhez, mint katasztrófavédelmi szakhatóság hozzájárul." Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető sugárveszélyes tevékenységének - zárt sugárforrást tartalmazó berendezések üzemeltetése - végzéséhez szükséges, Pest megye területére vonatkozó engedélyezéséhez katasztrófavédelmi szempontból hozzájárul." Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) által engedélyeztetni kívánt tevékenység - AM-241/Be lgbq; Kr-85 1 GBq zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstérzékelő berendezések telepítése, leszerelése, - végzéséhez Somogy megye területére vonatkozóan hozzájárul. " Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenységre kiadott engedély területi hatályának kiterjesztéséhez tűzvédelmi szempontból hozzájárul." Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.)tárolási és tevékenységi engedélyének tárgyában elkészített dokumentáció figyelembe vételével az engedély kiadásához Tolna megye területi vonatkozásában, mint tűzvédelmi szakhatóság tűzvédelmi szempontból hozzájárul. " Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által zárt radioaktív sugárforrások felhasználásával végzett tevékenység területi hatálya kiterjesztéséhez hozzájárul. " 4

5 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a tevékenységi engedély megadásához az alábbi anyagokra és tevékenységre vonatkozóan: 1. Engedélyezett tevékenység: zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítése, szerelése, valamint szállítása Veszprém megye területén 2. Engedélyezett műszerek, radioizotópok és aktivitásuk: Zárt sugárforrások: Am 241 ( max. 1 GBq aktivitás) ac Kr (max. 1 GBq aktivitás) Berendezések: Apolló 60, Salvico JD-01, RTF, Aritech DI860 típusú ionizációs füstérzékelők Veszprém megye területére szakhatóságként hozzájárul. " Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenységre korábban kiadott engedély területi hatályának kiterjesztése ügyében - Zala megye területére vonatkozóan - mint katasztrófavédelmi szakhatóság az engedély megadásához hozzájárul. " Fővárosi Tűzoltóparancsnokság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére zárt radioaktív anyagot tartalmazó ionizációs füstjelző berendezésekkel végzett tevékenységi - szerelés és szállítás - engedélyének megadásához, mivel tűzvédelmi érdekeket nem sért, tűzvédelmi szempontból hozzájárul. " Figyelmeztetem a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-1, hogy tevékenysége során köteles betartani az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet illetve a munkahelyi sugárvédelmi szabályzat előírásait. Kötelezem a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (Ket.) 153. (2) bekezdés 11. pontja rendelkezéseinek megfelelően a hatóság részéről felmerült 27 szakhatósági megkeresés levelezési költségét (27 x 310 Ft.- = Ft.) Ft-ot ( azaz nyolcezer háromszázhetven forintot) határozatom átvételét követő 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatal számlájára (bankszámlaszám : ) postai befizetéssel vagy átutalással fizesse meg. Felhívom a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. figyelmét, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása estén a Ket (1) bekezdése értelmében hivatalunk a fenti összeget azonnali beszedési megbízással vonja végrehajtás alá. Határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, melynek jogorvoslati díja Ft. (huszonnyolcezer egyszáz forint). A fellebbezést a másodfokon eljáró Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz kell benyújtani a jogorvoslati díjnak a másodfokú hatóság bankszámlaszámára történő - igazolt - befizetése vagy átutalása mellett. 5

6 Indokolás A Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) kis aktivitású, zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítésére, fel-és leszerelésére, szétszerelésére, üzembe helyezésére és tárolására az ÁNTSZ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Intézete által június 8-án, a /2006. iktatószámú határozatával kiadott - Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye illetékességi területére június 1-éig érvényes - engedélye területi érvényességének az ország teljes területére történő kiterjesztésének engedélyezését kérelmezte. Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. (1) bekezdése értelmében az ÁNTSZ illetékes sugáregészségügyi decentruma engedélyezi első fokon a) radioaktív anyag: aa) tárolását, ab) használatát, felhasználását. A 14. (3) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott engedély - az engedélyben foglaltak szerint az adott munkahely vagy intézmény, illetve az engedélyt kiadó Sugáregészségügyi Decentrum illetékességi területére érvényes. Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeknek a Sugáregészségügyi Decentrum illetékességi területén kívüli ellátása céljából az engedélyek területi érvényességének kiterjesztésére - az engedélyes kérelmére - az OTHjogosult. A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 16. rendelkezése szerint: 16. (1) Az atomenergia alkalmazója az engedély kiadása iránt kérelmet nyújt be, amelyben közli a 10. számú mellékletben meghatározott adatokat. (2) A Sugáregészségügyi Decentrum, illetve az OTH az engedélyt a rendeletben előírt feltételek fennállása, valamint a 11. számú melléklet szerinti szakhatóságok hozzájárulása birtokában adja meg. A kérelmező az engedély iránti kérelméhez pótlólag csatolta az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 10.számú mellékletében előírt okiratokat. Az ügyben eljárt területileg illetékes szakhatóságok állásfoglalásukat a következők szerint adták meg : Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztálya: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a beterjesztett dokumentáció tanulmányozása során megállapítást nyert, hogy engedélyes az előírt feltételek betartásával teljesíti a vonatkozó 47/1997 (VIII.26.) BM rendelet (az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról) előírásait, ezért rendészeti szempontból feltételekkel hozzájárulását adja. Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: feltételekkel hozzájárulását adja. Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint az általános érvényű jogszabályokban rögzített előírásokon túlmenően külön környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi ill. vízügyi előírás nem szükséges, ezért feltételek kikötése nélkül hozzájárulását adja. 6

7 Nyugat- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: kikötésekkel hozzájárulását adja. Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a folytatni kívánt tevékenység végzése során radioaktív anyag környezeti levegőbe és élővízbe történő kibocsátásával nem kell számolni, a tevékenységnek az általános jogszabályi előírások betartásával, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon való végzése a felügyelőség részéről nem kifogásolt, ezért hozzájárulását adja. Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tervezett tevékenység megfelel a felügyelőség hatáskörébe tartozó jogszabályok előírásaínak, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az engedély az előírt kikötések teljesítése esetén környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontból nem kifogásolható, jogszabályokkal nem ellentétes, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az abban foglaltak megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: kikötésekkel hozzájárulását adja. Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység az előírt kikötésekkel megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért hozzájárulását adja. Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a kérelemhez csatolt dokumentáció megfelel a vonatkozó szakági előírásoknak, ezért kikötésekkel hozzájárulását adja. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a kérelemmel kapcsolatban tűzvédelmi szempontot érintő akadály nem merült fel, ezért hozzájárulását adja. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását adja. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A kérelemmel benyújtott dokumentációk alapján hozzájárulását adja. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tevékenység végzése polgári védelmi jogszabályba nem ütköztethető, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Győr- Mosón -Sporon Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tevékenység tűzvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzájárulását adja. Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján hozzájárulását adja. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tevékenység nem sérti a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvényben foglalt célok megvalósítását, ezért hozzájárulását adja. 7

8 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint az ionizációs füstérzékelőkkel kapcsolatos tevékenység végzése megfelel a katasztrófavédelmi követelményeknek, ezért az engedély megadásához kikötés nélkül hozzájárul. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint megállapítást nyert, hogy a tűzvédelmi előírások érvényesülnek, ezért hozzájárulását adja. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a kérelemre vonatkozó jogszabályok alapján hozzájárulását adja. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának katasztrófavédelmi szempontból akadálya nincs, az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírásokon túlmenően külön előírás nem szükséges, ezért az engedély megadásához feltétel nélkül hozzájárul. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a kérelmező a munkavégzés jogszabályban előírt tárgyi-, személyi feltételekkel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása estén a Kft. tevékenysége rendeltetésszerűnek és biztonságosnak minősíthető, ezért hozzájárulását adja. A benyújtott kérelem megfelel a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet előírásainak, ezért az illetékes szakhatóságok állásfoglalása alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Határozatom a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. (3) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva hoztam. Eljárásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 72. -án, a fellebbezési lehetőséget illetően pedig a 98. (1) bekezdésén, illetve 99. (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásomban feltüntetett másodfokú szerv hatáskörét a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A -a határozza meg. A hatóság részéről felmerült levelezési költség megfizetését - mivel a postai költség meghaladta a tértivevényes postai küldeményért fizetendő díj háromszorosát - a Ket (2) bekezdés 11. pontja szerint írtam elő az engedélyes részére. A jogorvoslati díj összegét az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról) 2. (5) bekezdése alapján állapítottam meg. Budapest, február 7. Dr. Ocsai Lajos országos tisztiorvos

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL ~ 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY .Fóv.)WUer.Önk.Poi9.Hlv. Érkezett: 2 6... APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY Szám: 10-1916/6/2008.

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak.

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak. Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról 1 Kimutatás a 2012. augusztus 27-én tartott ról 36522 9:30:24 9:30:54 0 nap, 0 ó. 0 p. 29 mp. 36522 9:30:24 9:31:25 0 nap, 0 ó. 1 p. 1 mp. 36522 9:30:24 9:30:57 0 nap, 0 ó. 0 p. 32 mp. 36522 9:30:24 9:48:12

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1400-6/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Duna-Dráva Cement

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

1 / 6 2014.06.20. 16:25

1 / 6 2014.06.20. 16:25 1 / 6 2014.06.20. 16:25 Iktatószám: ki/ti002-1548/2012 PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ Nyilvántartási szám: be/sfp-1548/2012 NAGYRÁBÉ Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre KOSSUTH LAJOS ÚT 37. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát!

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát! 2012. április 21. 7. szám AKTUALITÁSOK Pioneer oltóanyag-11aft HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Igazgatóság 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Fax: +36 (1) 767-8321 Adószám: 10901232-2-44 Postacím: 1540 Budapest H I R D E T M É N Y Magyar Posta

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 4183-3/2015 Előadó: dr. Ötvös Tünde Babits Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Az S.-R. és Fiai Kft. kötelezése 100517932

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Országos Rendőr-főkapitányság Nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2011. év

Országos Rendőr-főkapitányság Nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2011. év Országos Rendőr-főkapitányság Nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2011. év Sorszám típusa tárgya Szerződő fél neve nettó értéke időtartama kötés időpontja 1. Az ORFK és az irányítása alá tartozó

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése A bejelentést-, illetve értesítést a táborozást szervező, illetve szervezők nyújthatják be. Egyéb tudnivalók: A táborozás üzleti és nem

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben