HATÁROZAT. kiterjesztem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. kiterjesztem."

Átírás

1 ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út Budapest, Pf Központ: /2961. mellék; Telefax: (36-1) o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006. Tárgy: Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére kiadott tevékenységi engedély területi érvényességének kiterjesztése iránti kérelme Előadó: Gergely Béla HATÁROZAT A Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) kis aktivitású, zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítésére, fel-és leszerelésére, szétszerelésére, üzembe helyezésére és tárolására az ÁNTSZ Borsod- Abaúj - Zemplén Megyei Intézete által június 8-án, a /2006. iktatószámú határozatával kiadott - Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye illetékességi területére június 1-éig érvényes - engedélye területi érvényességét - az engedély kötelező rendelkezéseinek és érvényességi idejének változatlanul hagyásával - az ország teljes területére kiterjesztem. A kis aktivitású, zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítésére, fel-és leszerelésére, szétszerelésére, üzembe helyezésére és tárolására kiadott engedély területi hatályának kiterjesztéséhez a területileg illetékes szakhatóságok a következők szerint adták meg állásfoglalásukat: Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztálya : az ÁNTSZ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Intézete által a /2006. számú engedélyben engedélyezett típusú, mennyiségű és aktivitású zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstérzékelő telepítésének, leszerelésének, üzembe helyezésének, továbbá megbontás nélküli karbantartásának és tárolásának országos hatáskörrel történő végzéséhez rendészeti szempontból az alábbi feltételekkel hozzájárul: 1. Engedélyes a tevékenység országos hatáskörrel történő végzése során is köteles maradéktalanul betartani az ÁNTSZ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Intézete által kiadott /2006. számú engedélyben az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály szakhatósági állásfoglalása szerint meghatározott előírásokat. 2. A zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó füstérzékelőkkel összefüggő tevékenység jelen szakhatósági állásfoglalásban előírt feltételek szerint országos hatáskörrel történő végzéséért a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mindenkori vezetője felelős. " Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: hozzájárul ahhoz, hogy a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a felügyelőség illetékességi területén zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstérzékelő

2 készülékeket szállítson, illetve azokat az igénylő gazdálkodó szervezet vagy személy telephelyén üzembe helyezze /felszerelés, leszerelés, karbantartás/. A készülékekben alkalmazott zárt sugárforrások adatai: Am-241 izotóp aktivitása: 33,3 kbq mennyisége 300 db Kr-85 izotóp aktivitása: 55,5 kbq mennyisége 300 db A radioaktív készítmények szállítása, alkalmazása folyamán a környezet szennyezést kizáró műszaki védelmet biztosítani kell. A sugárforrásokkal kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a felügyelőségnek " Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatóságként hozzájárul a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére, a zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenységre korábban kiadott - Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye illetékességi területére érvényes - engedélyező határozat hatályának az egész ország területére történő kiterjesztéséhez. Az engedélyezett tevékenység: zárt radioaktív anyagot tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítése, fel-és leszerelése, szétszerelése, üzembe helyezése, tárolása és szállítása. A szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesíti az engedélyest. Nyugat- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járul hozzá: A tárolt és felhasznált radioaktív anyagokkal kapcsolatosan előfordulható környezetveszélyeztető eseményeket meg kell előzni. Bekövetkezett környezet- veszélyeztető eseményt az elhárításhoz szükséges intézkedések haladéktalan megtétele mellett, egyidejűleg a felügyelőséghez be kell jelenteni. Az engedélyes személyében, valamint az engedélyezett tevékenység adataiban bekövetkezett változást - így a tevékenység felfüggesztését ül. megszűnését is - a felügyelőséghez 15 napon belül be kell jelenteni. Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a zárt sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenység engedélyének az az egész ország területére - ezen belül a felügyelőség illetékességi területére - vonatkozó kiterjesztésére a benyújtott dokumentáció alapján a következő feltételekkel hozzájárul: A radioaktív zárt sugárforrások közúti szállítására szolgáló jármű üzemben tartója köteles bejelenteni a felügyelőségnek a felügyelőség illetékességi területén a radioaktív anyagok szállítása közben bekövetkezett minden balesetet és a környezetszennyezéssel járó rendellenességet. " Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) tevékenységi engedélyének az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területére való kiterjesztéséhez a szakhatósági hozzájárulást megadja." Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a felügyelőség területén történő tevékenység (füstérzékelők szállítása, telepítése, bontása) végzéshez a szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg: A sugárforrásoknak a felügyelőség területén történő szállítása, használata közben bekövetkező rendkívüli esemény (pl: a sugárforrás kikerül az ellenőrzés alól stb.) estén kötelesek a felügyelőség levegőtisztaság-védelmi és zaj ellenőrzési osztályát is értesíteni. " 2

3 Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) zárt sugárforrást tartalmazó ionizációs füstérzékelők felszerelési, leszerelési, üzembe helyezési, tárolási és szállítási tevékenységének engedélyezéséhez illetékességi területére vonatkozóan hozzájárul. " Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére zárt radioaktív anyagot tartalmazó ionizációs füstjelző berendezés használatához - az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett - hozzájárul: 1. A sugárforrások alkalmazása környezetszennyezést nem eredményezhet. 2. A radioaktív hulladékok estén a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. 3. A sugárforrások zártságának megszűnését haladéktalanul jelenteni kell a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (Debrecen, Hatvan u. 16.) Közép -Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére Am-241 lgbq aktivitású és Kr-85 lgbq aktivitású zárt sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstérzékelők fel- és leszereléséhez, tárolásához valamint ezen sugárforrások szállítása tevékenységi engedély kiadásához a következő kikötéssel hozzájárul: A zárt sugárforrás felhasználási idejének lejárta után a radioaktív hulladékokra vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. " Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) által kérelmezett zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel kapcsolatos tevékenységhez - zárt sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések szerelése, szállítása - Bács- Kiskun megye közigazgatási területén az alábbi kikötéssel hozzájárul: A kérelmezett tevékenységgel összhangban gondoskodni kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről." Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Baranya megye területére vonatkozóan az engedély megadásához, mint tűzvédelmi szakhatóság hozzájárul" Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Katasztrófavédelmi szempontból hozzájárul a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenysége Békés megyére vonatkozó kiterjesztésének engedélyezéséhez. " Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) részére Csongrád megye területén zárt sugárforrást tartalmazó berendezésekkel (ionizációs füstérzékelők) végzett tevékenység engedélye ügyében, mint tűzvédelmi szakhatóság az engedély megadásához hozzájárul." 3

4 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: az engedély megadásához Fejér megye területére hozzájárul. " Győr- Mosón -Sporon Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstérzékelő berendezésekkel végzett tevékenységekre a tevékenységi engedély megadásához, mint tűzvédelmi szakhatóság hozzájárul. " Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zárt radioaktív sugárforrás szereléséhez és szállításához illetékességi területén tűzvédelmi szempontból hozzájárul. " Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.). által zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel kapcsolatos tevékenységi és szállítási engedélye Jász- Nagykun- Szolnok megyére szóló kiterjesztéséhez katasztrófavédelmi szempontból hozzájárul." Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zárt sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenység területi hatályának kiterjesztéséhez, mint katasztrófavédelmi szakhatóság hozzájárul." Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető sugárveszélyes tevékenységének - zárt sugárforrást tartalmazó berendezések üzemeltetése - végzéséhez szükséges, Pest megye területére vonatkozó engedélyezéséhez katasztrófavédelmi szempontból hozzájárul." Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) által engedélyeztetni kívánt tevékenység - AM-241/Be lgbq; Kr-85 1 GBq zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstérzékelő berendezések telepítése, leszerelése, - végzéséhez Somogy megye területére vonatkozóan hozzájárul. " Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenységre kiadott engedély területi hatályának kiterjesztéséhez tűzvédelmi szempontból hozzájárul." Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.)tárolási és tevékenységi engedélyének tárgyában elkészített dokumentáció figyelembe vételével az engedély kiadásához Tolna megye területi vonatkozásában, mint tűzvédelmi szakhatóság tűzvédelmi szempontból hozzájárul. " Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által zárt radioaktív sugárforrások felhasználásával végzett tevékenység területi hatálya kiterjesztéséhez hozzájárul. " 4

5 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a tevékenységi engedély megadásához az alábbi anyagokra és tevékenységre vonatkozóan: 1. Engedélyezett tevékenység: zárt radioaktív sugárforrásokat tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítése, szerelése, valamint szállítása Veszprém megye területén 2. Engedélyezett műszerek, radioizotópok és aktivitásuk: Zárt sugárforrások: Am 241 ( max. 1 GBq aktivitás) ac Kr (max. 1 GBq aktivitás) Berendezések: Apolló 60, Salvico JD-01, RTF, Aritech DI860 típusú ionizációs füstérzékelők Veszprém megye területére szakhatóságként hozzájárul. " Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezésekkel végzett tevékenységre korábban kiadott engedély területi hatályának kiterjesztése ügyében - Zala megye területére vonatkozóan - mint katasztrófavédelmi szakhatóság az engedély megadásához hozzájárul. " Fővárosi Tűzoltóparancsnokság: a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére zárt radioaktív anyagot tartalmazó ionizációs füstjelző berendezésekkel végzett tevékenységi - szerelés és szállítás - engedélyének megadásához, mivel tűzvédelmi érdekeket nem sért, tűzvédelmi szempontból hozzájárul. " Figyelmeztetem a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-1, hogy tevékenysége során köteles betartani az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet illetve a munkahelyi sugárvédelmi szabályzat előírásait. Kötelezem a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (Ket.) 153. (2) bekezdés 11. pontja rendelkezéseinek megfelelően a hatóság részéről felmerült 27 szakhatósági megkeresés levelezési költségét (27 x 310 Ft.- = Ft.) Ft-ot ( azaz nyolcezer háromszázhetven forintot) határozatom átvételét követő 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatal számlájára (bankszámlaszám : ) postai befizetéssel vagy átutalással fizesse meg. Felhívom a Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. figyelmét, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása estén a Ket (1) bekezdése értelmében hivatalunk a fenti összeget azonnali beszedési megbízással vonja végrehajtás alá. Határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, melynek jogorvoslati díja Ft. (huszonnyolcezer egyszáz forint). A fellebbezést a másodfokon eljáró Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz kell benyújtani a jogorvoslati díjnak a másodfokú hatóság bankszámlaszámára történő - igazolt - befizetése vagy átutalása mellett. 5

6 Indokolás A Quali- Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3532 Miskolc, Avar u. 28.) kis aktivitású, zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizációs füstjelző berendezések telepítésére, fel-és leszerelésére, szétszerelésére, üzembe helyezésére és tárolására az ÁNTSZ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Intézete által június 8-án, a /2006. iktatószámú határozatával kiadott - Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye illetékességi területére június 1-éig érvényes - engedélye területi érvényességének az ország teljes területére történő kiterjesztésének engedélyezését kérelmezte. Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. (1) bekezdése értelmében az ÁNTSZ illetékes sugáregészségügyi decentruma engedélyezi első fokon a) radioaktív anyag: aa) tárolását, ab) használatát, felhasználását. A 14. (3) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott engedély - az engedélyben foglaltak szerint az adott munkahely vagy intézmény, illetve az engedélyt kiadó Sugáregészségügyi Decentrum illetékességi területére érvényes. Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeknek a Sugáregészségügyi Decentrum illetékességi területén kívüli ellátása céljából az engedélyek területi érvényességének kiterjesztésére - az engedélyes kérelmére - az OTHjogosult. A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 16. rendelkezése szerint: 16. (1) Az atomenergia alkalmazója az engedély kiadása iránt kérelmet nyújt be, amelyben közli a 10. számú mellékletben meghatározott adatokat. (2) A Sugáregészségügyi Decentrum, illetve az OTH az engedélyt a rendeletben előírt feltételek fennállása, valamint a 11. számú melléklet szerinti szakhatóságok hozzájárulása birtokában adja meg. A kérelmező az engedély iránti kérelméhez pótlólag csatolta az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 10.számú mellékletében előírt okiratokat. Az ügyben eljárt területileg illetékes szakhatóságok állásfoglalásukat a következők szerint adták meg : Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztálya: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a beterjesztett dokumentáció tanulmányozása során megállapítást nyert, hogy engedélyes az előírt feltételek betartásával teljesíti a vonatkozó 47/1997 (VIII.26.) BM rendelet (az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról) előírásait, ezért rendészeti szempontból feltételekkel hozzájárulását adja. Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: feltételekkel hozzájárulását adja. Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint az általános érvényű jogszabályokban rögzített előírásokon túlmenően külön környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi ill. vízügyi előírás nem szükséges, ezért feltételek kikötése nélkül hozzájárulását adja. 6

7 Nyugat- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: kikötésekkel hozzájárulását adja. Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a folytatni kívánt tevékenység végzése során radioaktív anyag környezeti levegőbe és élővízbe történő kibocsátásával nem kell számolni, a tevékenységnek az általános jogszabályi előírások betartásával, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon való végzése a felügyelőség részéről nem kifogásolt, ezért hozzájárulását adja. Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tervezett tevékenység megfelel a felügyelőség hatáskörébe tartozó jogszabályok előírásaínak, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az engedély az előírt kikötések teljesítése esetén környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontból nem kifogásolható, jogszabályokkal nem ellentétes, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az abban foglaltak megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: kikötésekkel hozzájárulását adja. Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: a benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység az előírt kikötésekkel megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért hozzájárulását adja. Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a kérelemhez csatolt dokumentáció megfelel a vonatkozó szakági előírásoknak, ezért kikötésekkel hozzájárulását adja. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a kérelemmel kapcsolatban tűzvédelmi szempontot érintő akadály nem merült fel, ezért hozzájárulását adja. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását adja. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A kérelemmel benyújtott dokumentációk alapján hozzájárulását adja. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tevékenység végzése polgári védelmi jogszabályba nem ütköztethető, ezért szakhatósági hozzájárulását adja. Győr- Mosón -Sporon Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tevékenység tűzvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzájárulását adja. Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján hozzájárulását adja. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a tevékenység nem sérti a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvényben foglalt célok megvalósítását, ezért hozzájárulását adja. 7

8 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint az ionizációs füstérzékelőkkel kapcsolatos tevékenység végzése megfelel a katasztrófavédelmi követelményeknek, ezért az engedély megadásához kikötés nélkül hozzájárul. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint megállapítást nyert, hogy a tűzvédelmi előírások érvényesülnek, ezért hozzájárulását adja. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a kérelemre vonatkozó jogszabályok alapján hozzájárulását adja. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának katasztrófavédelmi szempontból akadálya nincs, az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírásokon túlmenően külön előírás nem szükséges, ezért az engedély megadásához feltétel nélkül hozzájárul. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: hozzájárulását adja. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakhatósági állásfoglalásnak indokolása szerint a benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a kérelmező a munkavégzés jogszabályban előírt tárgyi-, személyi feltételekkel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása estén a Kft. tevékenysége rendeltetésszerűnek és biztonságosnak minősíthető, ezért hozzájárulását adja. A benyújtott kérelem megfelel a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet előírásainak, ezért az illetékes szakhatóságok állásfoglalása alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Határozatom a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. (3) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva hoztam. Eljárásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 72. -án, a fellebbezési lehetőséget illetően pedig a 98. (1) bekezdésén, illetve 99. (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásomban feltüntetett másodfokú szerv hatáskörét a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A -a határozza meg. A hatóság részéről felmerült levelezési költség megfizetését - mivel a postai költség meghaladta a tértivevényes postai küldeményért fizetendő díj háromszorosát - a Ket (2) bekezdés 11. pontja szerint írtam elő az engedélyes részére. A jogorvoslati díj összegét az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról) 2. (5) bekezdése alapján állapítottam meg. Budapest, február 7. Dr. Ocsai Lajos országos tisztiorvos

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30.

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testülethez 2013. I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása Budapest, 2013. augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testület a 2013. I. félévében 2581 darab, fogyasztói jogvita

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Tel:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től K..dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései szerkezetátalakítás, szőlőtelepítési támogatás, hatósági ügyintézés átalakítása, pályázatok Dr. Sidlovits Diána kertészeti csoportvezető

Részletesebben

Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban. Bencsics Attila

Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban. Bencsics Attila Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban Bencsics Attila Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály főosztályvezető Balatonfüred, 2016. május 19. Miről

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS:

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: (96) 524-000; Fax: (96) 328-031 Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Ügyfélfogadás:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL ~ 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY .Fóv.)WUer.Önk.Poi9.Hlv. Érkezett: 2 6... APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY Szám: 10-1916/6/2008.

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben