omcsányi Teodóra és Csáky-Pallavicini Roger közös publikációinak bibliográfiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "omcsányi Teodóra és Csáky-Pallavicini Roger közös publikációinak bibliográfiája"

Átírás

1 T omcsányi Teodóra és Csáky-Pallavicini Roger közös publikációinak bibliográfiája A tételek végén [ ]-ben álló szám Tomcsányi Teodóra teljes bibliográfiájának tételszámára utal vö. Ittzés Gábor (szerk.), Cura mentis salus populi: Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában (Budapest: SE EKK Mentálhigiéné Intézet, 2013) Roger & KÓNYA Olga, szerk. (1989) Krízis Pszichoszomatika Alkoholizmus Narkománia: Szöveggyûjtemény (Budapest: HÍD Családsegítõ Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézeti Mentálhigiénés Csoportja & Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Szekciója). [7] CSÁKY-PALLAVICNI Roger, TOMCSÁNYI Teodóra & KÓNYA Olga (1989) Elõszó a [Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek] sorozathoz in: uõk (szerk.), Krízis Pszichoszomatika Alkoholizmus Narkománia (Budapest: HÍD Családsegítõ Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézeti Mentálhigiénés Csoportja & Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Szekciója) 5. [69] 1992 (1992) Család, Rendszerszemlélet, Vallás in: Christoph Thomann, Tisztázó beszélgetések: Családkonzultációs- és családterápiás módszerek (Budapest: HÍD CsSK, NEVI & Caritas Hungarica) [72] Roger, BENEDEK László & FODOR László (1992) A visszajelzõ munkacsoport in: Christoph Thomann, Tisztázó beszélgetések: Családkonzultációs és családterápiás módszerek (Budapest: HÍD CsSK, NEVI & Caritas Hungarica) [16] 1999 (1999) Die Mentalhygiene als Verhaltenskultur in der Praxis der Humanberufe, Kalokagathia 37, [105] CSÁKY-PALLAVICINI Roger, Herbert FESER, JUHÁSZNÉ BUCSEK Mária & TOMCSÁNYI Teodóra (1999) A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata in: Tomcsányi Teodóra, Grezsa Ferenc & Jelenits István (szerk.), Tanakodó: A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában (Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány & HÍD Alapítvány) [61] 2000 (2000) Mentalhygiene und Glaubensleben in: Paul M. Zulehner & Máté-Tóth András (szerk.), Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkommunistischen Länder Europas, 3. köt (Szeged & Bécs: Pastorales Forum) [62] (2000) Erwachsenenbildung im Rahmen der Universität: Die postgraduale mentalhygienische, ökumenische pastoralpsychologische Fachausbildung sowie die im kirchlichen Rahmen stattfindende graduale Ausbildung für Sozialarbeit in: Paul M. Zulehner & Máté-Tóth András (szerk.), Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der 190

2 nachkommunistischen Länder Europas, 3. köt (Szeged & Bécs: Pastorales Forum) [63] CSÁKY-PALLAVICINI Roger, TOMCSÁNYI Teodóra, MESTERHÁZY Andrea & BUCHOLCZNÉ SZOMBATHY Mária (2000) The Training Model in Mental Health Developed at the University of Physical Education, Hungary: Monitoring the Effects of Dependencies and Authority to Serve the Evaluation of the Training Programme and the Development of Society, Kalokagathia jubileumi szám, [106] Roger & Herbert FESER (2000) A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata, Pszichoterápia 9, [84] 2001 Roger, BUCHOLCZNÉ SZOMBATHY Mária & MESTERHÁZY Andrea (2001) Interdiszciplinäre Ausbildung zum Schutz der seelischen Gesundheit (Mentalhygiene) im postkommunistischen Ungarn, Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 32, [86] Roger (2001) Tanulható-e a lelki egészség, Új Pedagógiai Szemle 4, [87] CSÁKY-PALLAVICINI Roger (2001) Az európai valláslélektan az ezredfordulón in: Antoine Vergote, Valláslélektan (Budapest: Semmelweis Egyetem, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány & HÍD Alapítvány) [23] CSÁKY-PALLAVICINI Roger (2001) Az európai valláslélektan az ezredfordulón, Pszichoterápia 10, [88] (2001) Valláspedagógia a gyermeknevelésben: Bevezetõ gondolatok a Lelkigondozói kiskönyvtár sorozat elé in: Martin Jäggle & Lene Mayer-Skumanz, Hogyan beszélgessünk a gyermekekkel a hitrõl? (Budapest: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Szent Gellért Kiadó & Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány) 5 7. [73] 2002 Roger & Herbert FESER (2002) A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen: Egy sokoldalú, tudományközi (Budapest: Animula) [27] TOMCSÁNYI Teodóra, ITTZÉS András, EHMANN Bea, CSÁKY-PALLAVICINI Roger, SZABÓ Tünde & TÖRÖK Szabolcs (2002) Tevékenységkísérõ stúdium mûködési elvei és hatékonyságvizsgálata in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen: Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége (Budapest: Animula) [28] Roger (2002) A projektépítés (terepmunka) in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen: Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége (Budapest: Animula) [29] TOMCSÁNYI Teodóra, Michael MANDERSCHEID, Hermann KRIEGER, CALIN Márta & CSÁKY- PALLAVICINI Roger (2002) A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérõ projektje: Beszámoló a mentálhigiénés képzés projektkészítéssel foglalkozó stúdiumáról in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen: Egy sokoldalú, tudományközi (Budapest: Animula) [30] Roger (2002) Projektkutatás in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen: Egy sokoldalú, tudományközi (Budapest: Animula) [31] CSÁKY-PALLAVICINI Roger (2002) Az európai valláslélektan az ezredfordulón in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Amikor gyönge, akkor 191

3 erõs: Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás körébõl (Budapest: Animula) [32] Roger (2002) Pasztorálpszichológia, gyógyító lelkigondozás in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Amikor gyönge, akkor erõs: Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás körébõl (Budapest: Animula) [37] TOMCSÁNYI Teodóra, VIKÁR György & CSÁKY- PALLAVICINI Roger (2002) A lelkigondozói, a mentálhigiénés és a pszichoterápiás segítõ kapcsolat in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Amikor gyönge, akkor erõs: Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás körébõl (Budapest: Animula) [38] Roger & TÖRÖK Szabolcs (2002) Nem hittudományi szakirányú továbbképzések felsõfokú hitéleti végzettségûeknek.: Két rendhagyó keletközép-európai képzési modell és kutatási eredmények in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Amikor gyönge, akkor erõs: Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás körébõl (Budapest: Animula) [39] Roger (2002) Pasztorálpszichológia, gyógyító lelkigondozás in: Bazsányi Sándor, Horkay Hörcher Ferenc, Lázár Kovács Ákos, Tõzsér Endre & Zsávolya Zoltán (szerk.), Útjaidon: Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára (Budapest: Új Ember) [40] Roger (2002) A lelkigondozói, a mentálhigiénés és a pszichoterápiás segítõ kapcsolat in: Heije Faber & Ebel van der Schoot, A lelkigondozói beszélgetés lélektana (2. kiad.; Budapest: Semmelweis Egyetem TF & Párbeszéd (Dailógus) Alapítvány) [41] 2003 Roger, BUCHOLCZNÉ SZOMBATHY Mária & MESTERHÁZY Andrea (2003) Interdiziplinäre Ausildung zum Schutz der seelischen Gesundheit (Mentalhygiene) im postkommunistischen Ungarn in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Gesellschaft und seelische Gesundheit: Mentalhygiene in Theorie, Forschung, Praxis und Ausbildung (Freiburg i.br.: Lambertus) [45] TOMCSÁNYI Teodóra, ITTZÉS András, EHMANN Bea, CSÁKY-PALLAVICINI Roger, SZABÓ Tünde & TÖRÖK Szabolcs (2003) Die Prinzipien des berufsbegleitenden Seminars und die empirische Untersuchung seiner Effektivität in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Gesellschaft und seelische Gesundheit: Mentalhygiene in Theorie, Forschung, Praxis und Ausbildung (Freiburg i.br.: Lambertus) [46] Roger (2003) Projektarbeit (Praxisarbeit) in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Gesellschaft und seelische Gesundheit: Mentalhygiene in Theorie, Forschung, Praxis und Ausbildung (Freiburg i.br.: Lambertus) [47] TOMCSÁNYI Teodóra, Michael MANDERSCHEID, Hermann KRIEGER, CALIN Márta & CSÁKY- PALLAVICINI Roger (2003) Studienbegleitendes Projekt in der Mentalhygiene-Ausbildung in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Gesellschaft und seelische Gesundheit: Mentalhygiene in Theorie, Forschung, Praxis und Ausbildung (Freiburg i.br.: Lambertus) [48] Roger (2003) Projektforschung in: Tomcsányi Teodóra (szerk.), Gesellschaft und seelische Gesundheit: Mentalhygiene in Theorie, Forschung, Praxis und Ausbildung (Freiburg i.br.: Lambertus) [49] (2003) Kommunikations-störungen beim Thema Religiosität und Lösungsmöglichkeiten in einigen Bereichen der Erwachsenenbildung: Der dreieine Gott als Quelle und Orientierung menschlicher Kommunikation in: Bernd Jochen Hilberath, Martina Kraml & Matthias Schare (szerk.), Wahrheit in Beziehung: Der dreieine Gott als Quelle und Orientierung menschlicher Kommunikation (Mainz: Grünewald) [64] 192

4 Roger & TÖRÖK Szabolcs (2003) Nicht-theologische fachliche Fortbildung für Absolventen theologischer Studiengänge: Zwei ostmitteleuropäische Ausbildungsmodelle und Forschungsergebnisse, Wege zum Menschen 55, [89] CSÁKY-PALLAVICINI Roger, NEMES Ödön, TÖ- RÖK GÁBOR & TOMCSÁNYI Teodóra (2003) Merre tart a lelkigondozás? Továbbképzés és modellek, Embertárs 1:1, [107] CSÁKY-PALLAVICINI Roger, ITTZÉS András, SZA- BÓ Tünde, VÁRI Andrea & TOMCSÁNYI Teodóra (2003) A lelkigondozással kapcsolatos ismeretek és igények vizsgálata kórházi betegek között, Embertárs 1:1, [108] CSÁKY-PALLAVICINI Roger, DEBRECENYI Károly István, FRUTTUS István Levente, HORVÁTH- SZABÓ Katalin, NEMES Ödön, SZARKA Miklós, VARGA Imre Kapisztrán & TOMCSÁNYI Teodóra (2003) A lelkigondozó szakirányú továbbképzés: Egy összefogáson alapuló misszió bemutatása, Embertárs 1:3, [109] 2004 ITTZÉS András, CSÁKY-PALLAVICINI Roger, SZA- BÓ Tünde, TÖRÖK Gábor, MESTERHÁZY Andrea & TOMCSÁNYI Teodóra (2004) Untersuchung der autoritären Einstellung bei ungarischen StudentInnen, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 29, [110] FÖLDVÁRI Mónika, ASZTALOS Bernadett, CSÁKY- PALLAVICINI Roger, CSÁKY-PALLAVICINI Zsófia & TOMCSÁNYI Teodóra (2004) Gesellschaftliche Prozesse und seelische Gesundheit: Die mentalhygienische Bewegung in Ungarn, Diakonia: Internationale Zeitschrift für Praktische Theologie 35, [111] 2005 CSÁKY-PALLAVICINI Roger, ASZTALOS Bernadett, FÖLDVÁRI Mónika, CSÁKY-PALLAVICINI Zsófia, ITTZÉS András & TOMCSÁNYI Teodóra (2005) Die gesellschaftliche und religiöse Entwicklung in Ungarn seit 1945 im Spiegel der seelischen Gesundheit der Bevölkerung, International Journal of Practical Theology 9, [112] CSÁKY-PALLAVICINI Roger, ITTZÉS András, SZA- BÓ Tünde, VÁRI Andrea, MESTERHÁZY Andrea & TOMCSÁNYI Teodóra (2005) Autoritás és hivatásválasztás: Az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között, Iskolakultúra 15:5, [113] 2006 CSÁKI-PALLAVICINI Roger, ITTZÉS András, SZA- BÓ Tünde, VÁRI Andrea, MESTERHÁZY Andrea & TOMCSÁNYI Teodóra (2006) Autoritás és hivatás: Az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között in: Kovács Judit (szerk.), Évkönyv (Budapest: Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola) [65] Roger & VIKÁR György (2006) A lelkigondozói, a mentálhigiénés és a pszichoterápiás segítõ kapcsolat, Embertárs 4, [90] Roger, ITTZÉS Gábor, SEMSEY Gábor & TÖ- RÖK Péter (2006) Health Promotion Strategy and Primary Prevention Program at Semmelweis University, European Journal of Mental Health 1, [91] 2007 Roger, ITTZÉS Gábor, SEMSEY Gábor, TÖRÖK Péter & TÖRÖK Szabolcs (2007) A mentálhigiéné jelenségvilága és a mentálhigiénés szakemberek képzése Magyarországon: Egészségfejlesztési stratégia és primer prevenciós program a Semmelweis Egyetemen in: Gritz Arnoldné és Sipos Kornél (szerk.), Egészségfejlesztési szöveggyûjtemény: Oktatási segédanyag (Budapest: SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)) [54] ITTZÉS András, CSÁKY-PALLAVICINI Roger & TOMCSÁNYI Teodóra (2007) Methodological Contribution to Effectivity Studies of Training Programs in Community Mental Health Promotion, European Journal of Mental Health 2, [116] 193

5 2008 CSÁKY-PALLAVICINI Roger, ITTZÉS András, HARMATTA János, EGRI László, SZABÓ Tünde & TOMCSÁNYI Teodóra (2008) Mentálhigiénés szemléletû emberszolgálat: A lelkigondozás mint segítõ hivatás, Pszichoterápia 17, [117] TOMCSÁNYI Teodóra, CSÁKY-PALLAVICINI Roger, HARMATTA János, PILINSZKI Attila & TÖRÖK Gábor (2008) Lelkigondozás és pszichoterápia, Pszichoterápia 17, [93] 2009 BUDA Béla, TOMCSÁNYI Teodóra, HARMATTA János, CSÁKY-PALLAVICINI Roger, PANETH Gábor (2009) Psychotherapy in Hungary during the Socialist Era and the Socialist Dictatorship, European Journal of Mental Health 4, [118] 2011 CSÁKY-PALLAVICINI Roger, PILINSZKI Attila & TOMCSÁNYI Teodóra (2011) Die Herausforderungen der Wende Antworten und Konsequenzen: Familienhilfe, das Modell der HÍD-Familienhilfe, kirchliche Rollenübernahme und Spiritualität in Ungarn, European Journal of Mental Health 6, [122] 2013 TOMCSÁNYI Teodóra, TÖRÖK Gábor, CSÁKY- PALLAVICINI Roger, ITTZÉS András, SALLAY Viola, MARTOS Tamás & TÖRÖK Péter (2013) An Ecumenical, Interdisciplinary and Integrating Specialization Program in Pastoral Counseling in East Central Europe, Journal of Psychology and Theology 41, [100] Összeállította: Ittzés Gábor 194

Köszönet egy hiteles életért

Köszönet egy hiteles életért ALBERT-LÕRINCZ ENIKÕ Köszönet egy hiteles életért Tomcsányi Teodóra az erdélyi pszichológiai kultúra szolgálatában Dóra szellemisége másodszor hoz össze bennünket, erdélyi segítõfoglalkozású szakembereket:

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

A B 44153 Ad acta : a hadtörténeti levéltár évkönyve 2005 / [szerk. Lenkefi Ferenc]. - Budapest : Hadtörténelmi levéltár, 2006. - 200 p. : ill. ; 20 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Egyéb egészségügyi irodalom

Egyéb egészségügyi irodalom 27 Egyéb egészségügyi irodalom 0-6 éves gyermekek egészségügyi ellátása rendkívüli körülmények között. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1982. II. Ärztlicher Fortbildungs-Kursus in Bad Salzuflen, 7. und

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek Önéletrajz Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com Főbb tématerületek 1 Munkaerőpiac 2 Politikai rendszerek, szélsőjobb 3 Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2005. JANUÁR 27. CSÜTÖRTÖK

2005. JANUÁR 27. CSÜTÖRTÖK 005. JANUÁR 7. CSÜTÖRTÖK 08.5-09.45 Cégszimpózium Wyeth Kft. Terem 6. Lendület az élethez szimpózium Üléselnök: Janka Zoltán Hogyan befolyásolja a gyógyszerforma a kinetikát és a gyógyszer hatását? Eggenhofer

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Program VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 5 éves a Magyar Sporttudományi Társaság 5 th Anniversary of the Hungarian Society of Sport Science Sport egészség és teljesítmény" Sport Health and Performance"

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor Thalassa (21) 2010, 3: 29 50 A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák Harrach Andor I. A Bálint-csoport módszerének kialakulása és nemzetközi elterjedése Korai magyarországi

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben