MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1"

Átírás

1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi terület bemutatása. A mentálhigiéné alapfogalmainak és legfontosabb színtereinek megismertetése, szakmai közös nyelv kimunkálása. A legfontosabb mentálhigiénés színterek jellemző folyamatainak, lehetséges lelki egészségi hatásainak áttekintése. A képzési program céljainak, tematikájának, módszereinek és szerkezetének ismertetése. Az egészség, lelki egészség és a mentálhigiéné fogalmai. A mentálhigiéné főbb történeti modelljei. Közösségek Támogató Hálózata Caplan nyomán. Iskola, iskolarendszer, mint mentálhigiénés színtér. Az iskola, mint támogató intézmény, a tanári pálya, mint segítő hivatás. Média, mint mentálhigiénés színtér. A média funkciói, a média tartalmak hatásmechanizmusa a lelki egészség tükrében. Pszichés szükségletek, a csoport és a közösség fogalmai, csoportok és közösségek, mint a pszichés szükségletek kielégítésének színterei. Önsegítő csoportok és mozgalmak: történeti és kulturális gyökerek. Önsegítő csoportok működésének jellemzői. Szakirodalom feldolgozása Power point prezentáció, illusztrációk Buda, B. (2000.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (1999,szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, TF, Budapest A mentálhigiéné, a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése - A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása. Pszichoterápia, Budapest, III. évfolyam, 4. szám, december Bagdy, E. (1999, szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet gyakorlat képzés kutatás. Animula, Budapest Beöthy, M. A., Buza, D., Grezsa, F. (1997, szerk.): A média szerepe a mentálhigiénében - a mentálhigiéné esélye a médiában. MTV Rt. Telehír, Budapest Buda, B. (2003): A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 99/1-2, pp Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest, kézirat Hartai, L. (2002, szerk.): Mozgóképkorszak médiatudatosság. Országos Közoktatási Intézet - Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina, Budapest Tévé előtt védtelenül? Fordulópont, 1999/1. (Tematikus szám) Tomcsányi, T, Csáky, P, R. (2001): Tanulható-e a lelki egészség? Új Pedagógiai Szemle 2001/5. Tomcsányi, T. (2002): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Animula, Budapest Tringer, L. (1985): A mentálhigiénés szolgálat alternatív formái. Alkohológia 1985/2. Vetró, Á., Csapó, Á. (1991): A televízió és a gyermek. Animula, Budapest Vevők az erakra? Fordulópont, 1999/5-6. (Tematikus szám)

2 Dr. Grezsa F erenc,, MHBP1111-Bevezetés a mentálhigiénébe 1. gyak. L: I. Az elméleti ismeretek Az előadások témáinak és a saját tapasztalatok szemináriumi feldolgozása. Aktív szemináriumi részvétel, megelőző szakmai tapasztalatok elemzése az előadások tükrében Fimrészletek, staisztikak adatok, interaktív módszerek, dramatikus feldolgozás, szerepjáték stb. u.az. mint a MEHBP1110 beszámoló MHBP2110-Fejlődéslélektan 1. L: V I. kollokvium Az egészséges személyiség fejlődésének és funkcióinak megismerése a fogantatástól (magzati élet), illetve a megszületéstől a serdülőkoron át az öregkorig, majd a halálig. Az előadó elsősorban az ún. tárgykapcsolati elmélet kontextusában ismerteti az emberi személyiség fejlődésének főbb mozgatórugóit és eseményeit a megszületéstől a meghalásig A hallgatók (elsősorban a tárgykapcsolatok elméletének fogalmi körében) ismerjék meg a személyiségfejlődés legfontosabb jellemzőit, illetve krízispontjait, legyenek tisztában a szülői szerep gyermeki személyiségfejlődésére kifejtett hatásaival, valamint váljanak képessé saját hivatásszerepük illetékességi körén belül megfelelő módon értelmezni a velük kapcsolatban álló kliensek viselkedésbeli megnyilvánulásainak fejlődés-lélektani motívumait. o A fejlődés alapkérdései, A tárgykapcsolat-elmélet alapfogalmai, párválasztás és családalapítás szempontjai o Tárgykapcsolat fejlődési szakaszai, fázisai. o Az újszülött képességei o Pszichológiai mechanizmusok, óvodáskor és a latencia idaka o Serdülőkor Szakirodalom feldolgozása Bagdy, E. (2000): Fejlődéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. Buda, B. (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Cole, M.- Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest Bagdy, E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Carver, C. S, - Scheier, M, F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Bp.

3 Chapman, G. (2003): Kamaszokra hangolva. Harmat Kiadó, Budapest Frenkl, S., - Rajnik, M. (2002): letesemények a fejlődéslélektan tükrében. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelwies Egyetem - TF, Budapest Mérei, F., - V. Binét, Á. (1975): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest Polcz, A. (1986): Gyászban lenni. Valóság, 1986/11. Ranschburg, J. (1984): Szeretet, erkölcs autonómia. Gondolat, Budapest Riemann, F. (1987): Az öregedés művészete. Helikon Kiadó, Budapest Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft. Bp. Szakács, F, - Kulcsár, Zs. (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válsága. Gondolat, Budapest MHBP2111-Fejlődéslélektan 1. gyak. L:0+10 2, dr. Grezsa Ferenc, Farkas Magdolna I. beszámoló.a szemináriumokon az előadások anyagának reflektálása, a személyiségfejlődés kitüntetett szakaszainak élményszerű modellálása, illetve a vonatkozó szakirodalom feldolgozása történik meg. Szakirodalom feldolgozás, témaközpontú csoportmunka, jellemző fejlődési krízishelyzetek modellálása párhuzamosan 3 szemináriumi csoportban, egy-egy csoportvezető irányításával Aktív részvétel Handout, illusztrációk U.az, mint MHBP2110 L:10+0 MHBP1210-Lelki zavarok 1. 4 V I. kollokvium Alapszinten szerezzenek kellő ismereteket a hallgatók a legfontosabb, leggyakoribb pszicho-patológiai és patopszichológiai jelenségekről. Ismerjék meg a legfontosabb ázó modelleket, s a legújabb DSM IV. szerinti - klasszifikációt, annak érdekében, hogy napi munkájuk során képesek legyenek a kórképeket felismerni, ezáltal pedig kompetencia határaikat megtartva, a klienseiknek tudják megadni a legmegfelelőbb segítséget. o o Normalitás egészség betegség kérdései, diszfunkcionális családi működés általános jellemzői Pszichopatológiai modellek

4 o Szorongásos zavarok, stressz-zavarok o Fóbiák, pánik és kényszeres zavarok o Elhárító mechanizmusok Szakirodalom feldolgozása Irodalmi illusztrációk Kötelező olvasmányok: Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest Török, Sz. (2003, szerk.): letesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem TF, Budapest Ajánlott olvasmányok: Buda, B. (1997): Az öngyilkosság - orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, Budapest Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, Budapest Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest Freud, S. (1992): A mindennapi élet pszichopatológiája. Cserépfalvi, Budapest Füredi, J. - Németh, A., - Tariska, P.(2007, szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Kopp, M., - Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest Németh, A. (2003): Pszichiátria másképp. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Szabó, E. (1995): A segítő kapcsolat - A rejtett lélektani jelenségek. In.: Budapesti Nevelő 1995/31. évf. /4. pp Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1984): Gyógyítás - öngyógyítás. Tanulmányok a pszicho-traumák, elaborációjának köréből. Magvető Kiadó, Budapest dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet L:0+20 MHBP3111Segítő beszélgetés 1. 6 I. A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése segítő beszélgetés jegyzőkönyv Bemutatkozás csoportszerződés az együttműködés szabályai a személyközpontú, humanisztikus pszichológia alapelvei rzékenyítő, encounter gyakorlatok érzelmek megjelenése a kommunikációban. Verbális és nonverbális elemek - érzelmek megfogalmazása - szerepek a segítőkapcsolatban - szerepben gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzése - A szakmaiság sajátos követelménye - Beszélgetések elemzése, kérdések szerepe. - A kliens szerep megélése szerepcserében - Segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása

5 Kötelező olvasmányok: Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Ajánlott olvasmányok: Tringer, L. (1998): A gyógyító beszélgetés. HIETE. Budapest Vanesse, A. (1993): Hallgatástól a meghallgatásig. LESZ - Animula Egyesület, Budapest Gordon, Th.: T.E.T. A tanári hatékonyság tanulása. Gondolat, Budapest Jálics, F. (1995): Testvéreink hite. Korda Kiadó, Kecskemét L:0+10 MHBP3211-Terepmunka 4,, I. terepmunka A hallgatók - előre megadott, illetve közösen kidolgozott szempontok szerint - hivatásos, vagy civil segítő intézményekbe, szervezetekbe látogatnak el, leírják azok jellemzőit, különös tekintettel a szolgálat céljaira, szervezeti felépítésére, a stáb belső viszonyaira, a fölmerülő problémák gyakori kezelési módjaira, illetve a stáb és az ügyfelek kapcsolatának sajátosságaira. A terep fogalma, meglátogatandó színterek rögzítése, a tereplátogatási program meghatározása. A terep leírásához szükséges szempontok összegyűjtése. Az egyes tereptípusokkal kapcsolatban észlelt legfontosabb jellemzők alapján a szükségesnek ítélt változások, fejlődési pontok meghatározása. A lehetséges változások céljainak, feltételeinek megbeszélése alcsoportokban. Összegzés plenárisan. A saját munkahely (szolgálati hely) legfontosabb jellemzői. Ismeretek és jártasság szerzése a mentálhigiénés szempontok felismerésében különböző színtereken. Az írásos formában rögzített tapasztalatok feldolgozása a tanulmányi csoportokban történik. A hallgatók által készített beszámolók Grezsa, F. (2008): Szempontok a terepgyakorlat feladatához. Kézirat. MHBP3311-Mentálhigiénés jelenségek tükröződése (1) (film) L: ,, I. A hallgatók művészi (film) alkotások segítségével szerezzenek élményszerű benyomásokat jellemző lelki pszichodinamikai megnyilvánulásokról, mentálhigiénés értelemben is releváns jelenségekről. A keletkező érzelmek

6 feldolgozása révén a nagycsoport dinamika megragadása és visszacsatolása. A Fejlődés lélektan és a Lelki zavarok tárgyak során megismert fogalmak művészi megjelenítését ábrázoló filmek megtekintése és az élmények összekötése saját tapasztalatokkal. Részvétel DVD filmek o Carl Rogers: Glória interjú dokumentumfilm o Woyzeck: Szász János, 1994 o Witman fiúk: Szász János, 1997 o Cápafióka: Agnes Merlet, 1994 o Madárka: Alan Parker, 1984 MHBP1120-Bevezetés a mentálhigiénébe 2., Kovály Erzsébet, Komlósi Piroska, Nagy Zsolt, Könnyü Elek L: II. V kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi terület bemutatása. A mentálhigiéné alapfogalmainak és legfontosabb színtereinek megismertetése, szakmai közös nyelv kimunkálása. Család, mint mentálhigiénés színtér, a család funkciói, kommunikáció a családban. Az istenhit, a spiritualitás lelki egészségi hatásai, összefüggései, valláslélektani alapismeretek. Egyházak és vallási közösségek, mint mentálhigiénés színterek, egyházi keretben zajló közösségi segítő programok. Internet, mint mentálhigiénés színtér. Az internet alkalmazási lehetőségei a mentálhigiénés segítő kapcsolatban, internetes tanácsadás: kontextuális jellemzők. Csoportdinamika: legfontosabb csoportdinamikai jelenségek, csoportfejlődés szakaszai, hatalom és vezetés a csoportokban. Mentálhigiénés segítő kapcsolat. Jellemzők, feltételek, a segítő hivatás művelésének kockázatai: segítő és kiégési tünetcsoportok. Saját tapasztalatok a segítői hivatásban a segítő és kiégési problematika tükrében. Szakirodalom feldolgozása Családi fotó; Burnout kérdőív Buda, B. (2000.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest, Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (1999,szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, TF, Budapest A mentálhigiéné, a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése - A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása. Pszichoterápia, Budapest, III. évfolyam, 4. szám, december Bagdy, E. (1999, szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet gyakorlat képzés kutatás. Animula, Budapest Buda, B. (2003): A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest Fekete, S. (1991): Segítő foglalkozások kockázatai - helfer szindróma és burnout jelenség. Psychiatria Hungarica, VI/1. Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 99/1-2, pp

7 Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest, kézirat,,, Kovály Erzsébet, Nagy Zsolt, Könnyü Elek MHBP1121-Bevezetés a mentálhigiénébe 2. gyak. 3 L:0+10 II. beszámoló Az elméletii ismeretek alkalmazása. rtelmezése a segítői gyakorlatban, különös tekintettel a társadalomban észlelt mentálhigiénés problémákra. Konzultatív problémafelfolgozás. Aktív részvétel a szemináriumokon Képek, illusztrációk, protokoll, interaktívmódszerek U.az, mint MHBP1120 MHBP2120-Fejlődéslélektan 2. Kredit L: II. V kollokvium Az egészséges személyiség fejlődésének és funkcióinak megismerése a fogantatástól (magzati élet), illetve a megszületéstől a serdülőkoron át az öregkorig, majd a halálig. A fejlődéslélektant elsősorban a tárgykapcsolat-elmélet fogalmi körében tárgyalja, a személyiségfejlődés legfontosabb jellemzőit, illetve krízispontjait, a szülői szerep gyermeki személyiségfejlődésére kifejtett hatásaival. Bölcsek a bölcsőben, valamint a pszichés funkciók sajátossága. Elhárító mechanizmusok, családi dinamika. A serdülő kapcsolatai, krízisek, családi dinamika. Felnőttkor és felnőttkori szerepek. Öregedés, öregség, életútelemzés, halál és gyász. Szakirodalom feldolgozása Szakirodalmi részletek (handout) Bagdy, E. (2000): Fejlődéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. Buda, B. (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Cole, M.-Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest Bagdy, E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Carver, C. S, Scheier, M, F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Bp. Chapman, G. (2003): Kamaszokra hangolva. Harmat Kiadó, Budapest

8 Frenkl, S, Rajnik, M. (2002): letesemények a fejlődéslélektan tükrében. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelwies Egyetem - TF, Budapest Polcz, Alaine (1986): Gyászban lenni. Valóság, 1986/11. Riemann, F. (1987): Az öregedés művészete. Helikon Kiadó, Budapest Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft. Bp. Szakács, F, Kulcsár, Zs. (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válsága. Gondolat, Budapest L: 10+0 MHBP1220-Lelki zavarok 2. 2 V. II. kollokvium Alapszinten szerezzenek kellő ismereteket a hallgatók a legfontosabb, leggyakoribb pszicho-patológiai és patopszichológiai jelenségekről. Ismerjék meg a legfontosabb ázó modelleket, s a legújabb DSM IV. szerinti - klasszifikációt, annak érdekében, hogy napi munkájuk során képesek legyenek a kórképeket felismerni, ezáltal pedig kompetencia határaikat megtartva, a klienseiknek tudják megadni a legmegfelelőbb segítség Hangulatzavarok; Elhárító mechanizmusok; serdülőkori zavarok, szkizofréniák, paranoid kórképek; Személyiségzavarok, személyiségfejlesztő csoportok, csoportterápiák; Evési zavarok, pszicho-fiziológiai és szomatikus zavarok. Szakirodalmi részletek (handout9 Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest Török, Sz. (2003, szerk.): letesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem TF, Budapest Buda, B. (1997): Az öngyilkosság - orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, Budapest Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, Budapest Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest Füredi, J, Németh, A, Tariska, P.(2007, szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Kopp, M, Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest Sontag, S. (1983): A betegség, mint metafora. Európa Kiadó? Budapest Szabó, E. (1995): A segítő kapcsolat - A rejtett lélektani jelenségek. In.: Budapesti Nevelő 1995/31. évf. /4. pp Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1984): Gyógyítás - öngyógyítás. Tanulmányok a pszicho-traumák, elaborációjának köréből. Magvető Kiadó, Budapest MHBP1221-Lelki zavarok 2. gyak. L:0+8 2

9 Takács Pét4er II. beszámoló A lelki zavarok felismerése, a segítő kompetencia határainak reflektálása kiscsoportban, problémaérzékenység és önreflektív képesség fejlesztése A szemináriumokon a hallgatók reflektálják az előadások anyagát, élményszerűen modellálnak bizonyos jellemző és a tárgy szempontjából releváns viselkedésbeli megnyilvánulásokat, illetve szakirodalmat dolgoznak fel. Aktív részvétel Hand out, szöveges illusztrációk U.az, mint MHBP1220 Herr Nikoletta L: 4+0 MHBP2210-Hivatásetika 2 II: V kollokvium A hallgatók ismerjék meg a gyakorlati filozófia jelentőségét és hatását a különféle életszakaszokra. Legyen rálátásuk az ember antropológia sajátosságaira. Igazodjanak el az etika alapvető irányzatai között. Legyenek képesek a hivatásszerepben is felismerni a cselekvés etikai motivációit és hivatásetikai követelményeit. Az etikai alapfogalmainak, jellemző dilemmáinak, valamint a hivatásetikai követelményeinek megismertetése. Az érték és érdek konfliktusainak felismerése, az etikailag morális és immorális cselekedetek közötti határok. segítés és a segítő etikája, a pontosan definiáló törvényetika megtévesztő biztonsága, az önmagára hagyatkozó lelkiismeret Példahelyzetek gyűjtése Etkai helyzetek, szituációk leírása Comte-Sponville, A. (2005): Kis könyv nagy erényekről. Osiris Kiadó, Budapest Boros, J. (2007): Mi az Etika? I-II. In: Iskolakultúra, 2007/ 3 és 4. szám Lányi, A, Jakab, Gy. (2004): Erkölcsi esettanulmányok. Független Pedagógiai Intézet, Budapest Lányi, A, Jakab, Gy. (2004): Erkölcsi esettanulmányok. Független Pedagógiai Intézet, Budapest Nyíri, T. (1994): Alapvető etika. Szent István Társulat, Budapest Fisher, R. (2003): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről, erényekről. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp Baumann, S. (2001): Az engedelmesség etikája. In.: A modernitás és a holokauszt. Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp

10 Far kas Magdolna dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet L: 0+20 MHBP3121-Segítő beszélgetés 2 6 II. segítő beszélgetés jegyzőkönyv A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú megbeszélések Demonstrációk, saját segítő kapcsolat kommunikációjánk elemzése, az empátiakészség fejelesztése érdekében. Encounter gyakorlatok. Segítő, kliens és megfigyelő szerep megtapasztalása: empátia labor szerepcserével; Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzőkönyvek alapján:szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése a kommunkiáció szempontjából. Folyamatos segítő kapcsolati munka, dokumentáció készítése Video felvétel, saját segítő kapcsolat protokolljai Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítő találkozások. Híd Családsegítő Központ, Budapest Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola TF, Budapest Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest MHBP3411-Mentálhigiénés projekt 1. L: II. munkanapló Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A hallgatók a tárgy oktatásának első félévében plenáris munka során ismerkednek meg a mentálhigiénés projekt fogalmával és legfontosabb kritériumaival

11 Mentálhigiénés projekt fogalma és kritériumai; Szükségletek és szükségletfelmérés módszerei; A programtervezés lépései; Monitorozás kiértékelés legfontosabb szempontjai; Együttműködés, team munka Saját tevékenységi kör feltérképezése mentálhigiénés szemléletben projektmunka céljából Power point prezentáció, szakmai anyagok (handout) Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérő projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest MHBP3321-Mentálhigiénés jelenségek tükröződése (2) (film) L: II. A hallgatók művészi (film) alkotások segítségével szerezzenek élményszerű benyomásokat jellemző lelki pszichodinamikai megnyilvánulásokról, mentálhigiénés értelemben is releváns jelenségekről. A keletkező érzelmek feldolgozása révén a nagycsoport dinamika megragadása és visszacsatolása. A Fejlődés lélektan és a Lelki zavarok tárgyak során megismert fogalmak művészi megjelenítését ábrázoló filmek megtekintése és az élmények összekötése saját tapasztalatokkal. Részvétel DVD filmek A leningrádi pályaudvar gyermekei: Hanna Polak, Andrzej Celinski, 2004 Ragyogás: Stanley Kubrick, 1980 Tűsarok: Pedro Almodóvar, 1991 Nevelj hollót: Carlos saura, 1976 Hosszú alkony: Janisch Attila, MHBP1310-Mentálhigiénés jelenségek 1. L: Tantárgy besorolása Kötelező: III. kollokvium

12 A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szociológia és szociálpszichológia mint társadalomtudományok legfontosabb alapfogalmait, vizsgálódásuk tárgyát, és módszereit. Ismereteket szereznek a legjellemzőbb szociálpszichológiai jelenségekről, a szociológia fogalmi körébe ágyazva megismerik a devianciák kialakulásának társadalomlélektani hátterét, illetve a legelterjedtebb deviancia-formákat és hatékony kezelésének legfontosabb alapelveit. Hétköznapi szociálpszichológiai jelenségek.társas befolyásolás, társas serkentés és gátlás, reakciótípusok, konformitás, vezetés, vezetési stílusok, kommunikáció, meggyőzés, hitelesség; Személyészlelés, burkolt személyiségelméletek, benyomás kialakulása, attribúció elméletek, attribúciós torzítások, én-attribúciók; Előítélet / agresszió fogalmai, hétköznapi megjelenési formái. Előítélet/agresszió, háttértényezők, mérséklés lehetőségei. Frusztráció, depriváció, agresszió összefüggései. Agresszió modellek. Szakirodalom feldolgozása Portréfilm megtekintése (Aronson) tesztfeladatok Grezsa F. (szerk.): A szociálpszichológiában használatos kifejezések kis szótára. Kézirat.Andorka, R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest Aronson, E. (2000): A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Forgács, J. (1994): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson (1995, szerk.): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Hunyadi, Gy. (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest Münnich, I., Moksony, F. (1994, szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, Lakitelek MHBP1311-Mentálhigiénés jelenségek 1. gyak. L: III. beszámoló A szemináriumokon a hallgatók (témaközpontú csoportmunkában, PBL módszer segítségével) reflektálják az elméleti órán tárgyalt jelenségeket.; Az egyes szoc. pszichológiai fogalmak aktuális mentálhigiénés problémajelenségeinek disszkusssziója, többszempontú megközelítése Aktív részvétel Szakirodalmi illusztrációk, személyes élmények feldolgozása U.az. mint MHBP1310 MHBP3131-Segítő beszélgetés 3. L:

13 dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet III. segítő beszélgetés jegyzőkönyv A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú megbeszélések Demonstrációk, saját segítő kapcsolat kommunikációjánk elemzése, az empátiakészség fejelesztése érdekében. Encounter gyakorlatok. A mozdulatok, a térközszabályozás a beszélgetésvezetésben, demonstrációk, a segítőkapcsolat dinamikája. Kontraindikációk; Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzőkönyvek alapján:szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése a kapcsolat dinamikája. Folyamatos segítő kapcsolati munka kliensekkel, dokumentáció készítése Video felvétel, saját segítő kapcsolat protokolljai Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítő találkozások. Híd Családsegítő Központ, Budapest Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola TF, Budapest Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest, Balogh Lujza, Victor István, des Tünde, Vaski Ferenc, Varga Imréné, Kovály Erzsébet, Herr Nikoletta, Horváth Péter,Varga Veronika L: 0+30 MHBP3511-Esetmegbeszélés 1. 6 III. A hallgató, mint esetvezető (esetgazda) értse meg érzelmi, életvezetési nehézségekkel küzdő, de alapvetően egészséges kliense átmeneti alkalmazkodási zavarát, problémáját. Ennek során reflektálódjék a hivatásszerepe, bővüljön a napi szakmai munka-eszköztára, erősödjék a hallgató szakmai identitása és kompetenciája. A hallgatók plenárisan és kiscsoportban mutatják be, elemzik és kölcsönösen reflektálják klienskapcsolataikat. Az eset definiálása, esetmegbeszélés kontextusba helyezése. A kliens által, valamint a kliens segítő kapcsolatában

14 ott és akkor megélt, megjelenített élmény, emlék, történés itt és most megjelenített anyaga alapján egy virtuális valóságkép rajzolódik ki. A probléma megértésében az intrapszichikus dinamika legalább annyira fontos, mint a környezettel való interakció mintázatának, dinamikájának elemzés. Az aktuális klienskapcsolatok problémaköre: szociálpszichológiai elemzés; fejlődés-lélektani megközelítés; pszichopatológiai megközelítés; elemzés a kliens kapcsolati dinamikájaszempontjából. A hallgató saját klienskapcsolatot létesít, amelyet a dokumentál és a csoportmunkában reflektál. A korábbi, e témában született szakok. Grezsa F. Takács P. (2005, szerk.): Még ép a roncs ág - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek aiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest Buda, B, Füredi, J. (1987): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina Kiadó, Budapest Casement, P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula Kiadó, Budapest Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest Bertalan Csilla Herr Nikoletta Matolcsi Papp Zoltán Varga Imréné, Victor István, Horváth Péter, Kovály Erzsébet, Varga Veronika, Victor István MHBP3421-Mentálhigiénés projekt 2. L: III. Munkanapló és projektterv Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A hallgatók a tárgy oktatásának első félévében plenáris munka során ismerkednek meg a mentálhigiénés projekt fogalmával és legfontosabb kritériumaival. A második félévben a hallgatók megtervezik saját projektjukat. Tapasztalatokat szereznek a projekt tervezésről, teammunkáról. Mentálhigiénés projekt fogalma és kritériumai; Változást, változtatást igénylő jelenségek, állapotok. Szükségletek, szükségletfelmérés lehetőségei, módszerei; A saját programtervezés lépései; Monitorozás kiértékelés legfontosabb szempontjai;. Célok, célcsoportok. Célmeghatározás és annak kritériumai Együttműködés, team munka. Munkanaplók, egyéni haladás ellenőrzése. Projekt terv benyújtása, értékelése. Saját tevékenységi körben projektmunka tervezése Power point prezentáció, szakmai anyagok (handout) Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérő projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp

15 Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest L:10+0 MHBP1320-Mentálhigiénés jelenségek 2. 2 Grezsa Ferenc, Bagdy V Emőke, Erdős Eszter, Nagy Zsolt IV. kollokium A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szociológia és szociálpszichológia mint társadalomtudományok legfontosabb alapfogalmait, vizsgálódásuk tárgyát, és módszereit. Ismereteket szereznek a legjellemzőbb szociálpszichológiai jelenségekről, a szociológia fogalmi körébe ágyazva megismerik a devianciák kialakulásának társadalomlélektani hátterét, illetve a legelterjedtebb deviancia-formákat. és hatékony kezelésének legfontosabb alapelveit. Krízis, krízisállapotok: fogalomértelmezés, tipológia, intervenciós lehetőségek. Öngyilkossági krízis, öngyilkosság: jelenség, háttértényezők, preszuicidális szindróma, intervenció; Az alkoholfüggőség jelensége, háttértényezők, prevenciós és intervenciós lehetőségek; A társfüggőség fogalma, háttértényezői, intervenciós lehetőségek.társfüggőség: fogalomértelmezés, társfüggőségi helyzetek lehetséges típusai; Kábítószer-használat és kábítószer-függőség: jellemzők, háttértényezők, megelőzési és kezelési lehetőségek. A drogrehabilitáció folyamata; A segítő segítése, segítő hivatások, szakmai személyiség speciális megterhelődések, coping lehetőségek, szupervízió, mint hivatásgondozás, a segítő segítésének lehetősége Szakirodalom feldolgozása; szemináriumi részvétel Interjúk szenvedélybetegekkel Búcsúlevelek elemzése Németh, A, Gerevich, J. (2000, szerk.): Addikciók. Medicina, Budapest Buda, B. (1997): Az öngyilkosság. Animula Egyesület, Budapest Grezsa F. (szerk.): A szociálpszichológiában használatos kifejezések kis szótára. Kézirat. Kopp, M., Skrapski, Á. (1995).: Magyar Lelkiállapot. Végeken Kiadó, Budapest Aszmann, A. (1995, szerk.): Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása. Új Aranyhíd Bácskai, E, Gerevich, J. (1997): Ifjúság és drogfogyasztás. Animula, Budapest Buda, B. (1996, szerk.): Alkohol és szexualitás. Országos Alkohológiai Intézet, Budapest Demetrovics, Zs. 2001): Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein, L Harmattan, Budapest Forgács, J. (1994): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Grezsa, F. (2008): Lelkület önazonosság nemzeti felemelkedés. Nagyvilág, LIII/7, pp Grezsa, F. (2001, szerk.): A Teréz anya In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre Alapítvány. Budapest Hunyadi, Gy. (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest Kézdi, B. (1995): A negatív kód - Kultúra és öngyilkosság. Pro Pannonia Kiadói Alap, Pécs Margitta, N. (1994, szerk.): Narkósok szülei vagyunk, Mátrix Egyesület, Budapest Münnich, I., Moksony, F. (1994, szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, Lakitelek Telkes, J. (1984): A kríziskoncepció, a családszemlélet és a kölcsönös segítségnyújtás elve a mentálhigiénében, Alkohológia, Valkai, Zs. (1986): Miért isznak a nők? Magvető Kiadó, Budapest Valkai, Zs. (1999): Alkoholmámorban. In: Járó Katalin: Játszmák nélkül ( old) Osiris Kiadó, Budapest

16 MHBP1321-Mentálhigiénés jelenségek 2. gyak. L:0+10 2,,, Erdős Eszter, Nagy Zsolt IV. beszámoló A szemináriumokon a hallgatók (témaközpontú csoportmunkában, PBL módszer segítségével) reflektálják az elméleti órán tárgyalt jelenségeket.; Az egyes devianciák, függőségek, hazánkban aktuális mentálhigiénés problémajelenségek disszkusssziója, többszempontú megközelítése, érzékenyítés Aktív részvétel Hang és képanyag, személyes találkozás önsegítő ccsoportok tagjaival U.az, mint MHBP1320 dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet L:0+20 MHBP3141-Segítő beszélgetés 4. 6 IV. segítőbeszélgetés jegyzőkönyv A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú megbeszélések Demonstrációk, saját segítő kapcsolat kommunikációjánk elemzése, az empátiakészség fejelesztése érdekében. Encounter gyakorlatok. Asegítő kapcsolat vörösfonala. A kliens ellenállásánek megjelenése, a segytő reakciői, a beszélgetésvezetésben, demonstrációk, a segítőkapcsolat dinamikája. Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzőkönyvek alapján:szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése, a kapcsolat dinamikája lezárása. Folyamatos segítő kapcsolati munka kliensekkel, dokumentáció készítése Video felvétel, saját segítő kapcsolat protokolljai Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest

17 Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítő találkozások. Híd Családsegítő Központ, Budapest Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola TF, Budapest Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest, Balogh Lujza, Victor István, des Tünde, Vaski Ferenc, Varga Imréné, Kovály Erzsébet, Herr Nikoletta, Horváth Péter,Varga Veronika L: 0+20 MHBP3521-Esetmegbeszélés 2. 6 IV. esetelemző jegyzőkönyv A hallgató, mint esetvezető (esetgazda) értse meg érzelmi, életvezetési nehézségekkel küzdő, de alapvetően egészséges kliense átmeneti alkalmazkodási zavarát, problémáját. Ennek során reflektálódjék a hivatásszerepe, bővüljön a napi szakmai munka-eszköztára, erősödjék a hallgató szakmai identitása és kompetenciája. A hallgatók plenárisan mutatják be, elemzik és kölcsönösen reflektálják klienskapcsolataikat. Az eset definiálása, esetmegbeszélés kontextusba helyezése. A kliens által, valamint a kliens segítő kapcsolatában ott és akkor megélt, megjelenített élmény, emlék, történés itt és most megjelenített anyaga alapján egy virtuális valóságkép rajzolódik ki. A probléma megértésében az intrapszichikus dinamika legalább annyira fontos, mint a környezettel való interakció mintázatának, dinamikájának elemzés. Az aktuális klienskapcsolatok problémaköre: szociálpszichológiai elemzés; fejlődés-lélektani megközelítés; pszichopatológiai megközelítés; elemzés a kliens kapcsolati dinamikájaszempontjából. A hallgató saját klienskapcsolatot létesít, amelyet a dokumentál és a csoportmunkában reflektál. A korábbi, e témában született szakok Grezsa F. Takács P. (2005, szerk.): Még ép a roncs ág - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek aiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest Buda, B, Füredi, J. (1987): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina Kiadó, Budapest Casement, P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula Kiadó, Budapest Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest MHBP3431-Mentálhigiénés projekt 3. Bertalan Csilla 6 L: 0+20

18 Herr Nikoletta Matolcsi Papp Zoltán Varga Imréné, Victor István, Horváth Péter, Kovály Erzsébet, Varga Veronika, Victor István IV. Munkanapló és projektbeszámoló Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A hallgatók a tárgy oktatásának harmadik félévében az önálló projektvezetésben szereznek tapasztalatokat, reflektálják, bemutatják és elemzik saját mentálhigiénés projektmunkájuk folyamatát és tapasztalatait. A projekt terv kivitelezése, a folyamat monitorizálása; sikerkritériumok, kiértékelés és annak szempontrendszere; a helyzet újra-meghatározása; együttműködés, team munka; a folyamat lezárása benyújtása, értékelése. Saját tevékenységi körben végzett projektmunka Power point prezentáció, szakmai anyagok (handout) Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérő projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, és felkért munkatársak MHBP3611-A szakírás módszertana L: 2 előterv benyújtása IV. A hallgatóknak írásos munkával kell bizonyítaniuk, hogy megfelelő mentálhigiénés szemlélettel rendelkeznek. A képzésen szerzett elméleti ismereteiket és gyakorlati készségeiket milyen módon tudják más szakterületek releváns tapasztalataival ötvözni, valamint szakmai tevékenységükben képesek az elméleti ismeretek és a szakirodalom integrálására. Választható területek: segítő kapcsolat, vagy közösségi alapú mentálhigiénés program (projekt munka) bemutatása. Az utolsó félévben 3 x 2 óra plenáris csoportmunkában a hallgatók megismerik a szaktal kapcsolatos követelményeket, a szak elkészítésének menetét. Ezt követően benyújtják szakuk előtervét. Ez után a további együttműködés megbeszélése, illetve a szak írására való felkészülés elősegítése érdekében 2 x 2 órában konzultálnak témavezetőjükkel,amit 3 óra egyéni konzultáció egészít ki a szaki idakban. A szak tartalmi és formai követelményei; a témavezetés folyamata; témaválasztás; szakmai konzultáció;,az előterv elemzése; az opponensi értékelés szempontjai; a munkamenet meghatározása. Témaválasztás, tématerv készítése, a munkarend meghatározása

19 Szakdogozati tájékoztató Umberto Eco (2003): Hogyan írjunk szakot? Kairosz Kiadó, Budapest Bertáné Németh Ágnes (2002): Az irodalomkutatásrtól a hiatkozásig. Pécsi egyetemi Könyvtár kiadványai, Pécs Gyurgyák János (1996): Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest szak.lap.hu A témavezetők ajánlása szerint

MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (LEVELEZŐ, ILLYEFALVA)

MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (LEVELEZŐ, ILLYEFALVA) MENTÁLHIGINS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKPZS (LEVELEZŐ, ILLYEFALVA) L:10+0 MHER1710 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány-

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

Készségfejlesztés Gallusné Szabó Edit. Óraadó tanár

Készségfejlesztés Gallusné Szabó Edit. Óraadó tanár Tantárgy elzése Készségfejlesztés nappali tagozaton: 30 tanóra/ félév levelező tagozaton: 15 tanóra/félév Tanóra típusa tréning Meghirdetési időszak tavaszi félév őszi félév Az oktatási folyamatban szakemberré

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés tantárgyi programja:

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés tantárgyi programja: Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés tantárgyi programja: A tantárgy kódja és neve: MH 1114 Medicinális alapismeretek Az egészséges emberi szervezet felépítésének és működésének

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok MH1107 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 16 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Workshopok

Workshopok II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Workshopok 14 00 17 15 (a felsorolt workshopok közül 1 választható) 1 dr. Nemes Éva Hogyan fejleszthető a reziliencia? Az embert

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza I. évfolyam 2014/2015. tanév ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helyszíne:

Részletesebben