10 ÉVES A MENTÁLHIGIÉNÉ SZAK A KRE-n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 ÉVES A MENTÁLHIGIÉNÉ SZAK A KRE-n"

Átírás

1 10 ÉVES A MENTÁLHIGIÉNÉ SZAK A KRE-n JUBILEUMI RENDEZVÉNY

2 10 ÉVES A KRE MENTÁLHIGIÉNÉ SZAK! MŰHELYKONFERENCIA - KÜLDETÉS Tíz esztendeje annak, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében elindult a Mentálhigiénés segítő szakember Szakirányú Továbbképzési Szak programja. Ebből az alkalomból szervezzük meg Műhelykonferenciánkat szeptember én, Budapesten. A kerek évforduló egyaránt lehetőséget nyújt a visszapillantásra, a mentálhigiéné helyének és szerepének értelmezésére, a megtett út tapasztalatainak áttekintésére. Ugyanakkor alkalom a találkozásokra és az együttgondolkodásra is mindazokkal, akik valamilyen formában részesei voltak az eddigi közös munkának. Szeretnénk, ha rendezvényünk - a visszatekintés és az ünneplés mellett - a jövő építéséhez is hozzájárulna. Hiszen a lelki egészség előmozdítása érdekében végzett szakmai tevékenység csak akkor lehet igazán hatékony, ha az kollegiális együttműködésben történik. Bízunk tehát abban, hogy Műhelykonferenciánk segítségével tovább épül az a szakmai hálózat is, melynek alapjait az elmúlt évtizedben közösen leraktuk. Ennek lehet egyik fontos eszköze a végzett és aktív hallgatókat tömörítő Mentál Klub újjászervezése. Olyan konferencia programot igyekeztünk összeállítani, amelynek egyes elemei a Klub keretei közötti további együttműködéshez is modellként szolgálhatnak. Szeretettel várjuk rendezvényünkre minden volt és jelenlegi hallgatónkat, illetve oktatónkat! Budapest., május 17. dr. Grezsa Ferenc (szakvezető)

3 PROGRAM szeptember 28. (péntek) délután Köszöntő (Sepsi Enikő) Megnyitó (Vargha András) A mentálhigiéné képzés meghonosítása a KRE-n (Bagdy Emőke) Lelki egészségünk elmúlt 10 esztendeje (Buda Béla) A képzés múltja, jelene és jövője (Grezsa Ferenc) A továbbiakban kulturális program és fogadás szeptember 29. (szombat) délelőtt Műhelycsoportok (szupervízió, coaching, fókuszolás, képi kifejezés-pszichológia, stb.) Zárás

4 10 éves a Mentálhigiéné szak a KRE-n (Jubileumi rendezvény) szeptember 28-29, Budapest A képzés múltja, jelene és jövője (előadás, Grezsa Ferenc)

5 Kedves Feri, A tervezetet nagyon jónak találom. Elég tömör, célratörő. Nem kell bővebb taglalás, nekem így tetszik. Ahol változtattam a szövegben bármit is, félkövérrel írtam. Az óraszámmal egyetértek, így (ügyesen) jó lesz az 500 (mínusz 150), nem feltűnő hogyan lesz az 500-ból 350. A filmklubot pártfogolom, magam is élvezetes tanulási módnak tartom a vizuális úton (is) szerezhető élményteli ismeretszerzést. ( ) (Bagdy Emőke, február 13.)

6 Felhívás A Károli Gáspár Református Egyetem segítő hivatású szakemberek (lelkészek, tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, védőnők, ápolók, orvosok, szociális munkások stb.) számára mentálhigiénés szakosító szakképzést indít szeptemberében. (2002. február 19.)

7 Az I. budapesti évfolyam hallgatói Bácsai Gábor, Boross Géza, Borossné Bakon Erika, Bergmann Erika, Bethleni Emese, Bodnár Andrea, Duditsné Felföldi Bíborka, Gunics Mátyásné Hegyesné dr. Solymosi Mária, Horváth Gizella, Horváth Katalin, Horváthné Kálmán Kornélia, Hrotkó László, Hugyeczné Vojtkó Ilona, Knyazoviczky Jánosné, Kocsis Zsuzsa, Kóródi Katalin, Kovács Andrásné, Kőszeginé Jarábik Mária, Miklósné Sebestyén Katalin, Naszádi Gáborné, Némethné Pötördi Zuzsanna, Orosz Adrienn, Orosz Helga, Pacsay Orsolya Lilla, Prémusz Annamária, Simon Gabriella, Stutzmann Olga, Suszter Éva Ildikó, Szabó Mária, Szilágyi Erzsébet, Tiba Gabriella, Tibor Ágnes, dr., Varga Veronika, Zichler Andrea

8 Végzett hallgatók N= Budapest Erdély Felvidék

9 Budapesti hallgatók nemük szerint N=396 12% férfi nő 88%

10 Erdélyi hallgatók nemek szerint N=176 férfi 22% férfi nő nő 78%

11 Budapesti hallgatók lakóhelyük szerint N=386 48% főváros 52% vidék

12 Erdélyi hallgatók hivatásuk szerint N=176 28% 20% 14% 6% 32% tanügy hitélet eü szociális egyéb

13 KÖZREMŰKÖDŐK ( ) Antalfay Márta Bagdy Emőke Balog Zoltán Balogh Lujza Bertalan Csilla Buza Domonkos Császár Noémi Erdős Eszter Édes Tünde Farkas Magdolna Fodor Gábor Fodor Katalin Gál Éva Grandpierre Attila Grezsa Ferenc Hadházi Éva Herr Nikoletta Horváth Péter Horváth Szabó Katalin Jakus Ottó Zonda Tamás Juhászné Bucsek Mária Kató Ibolya Kály Kullay Károly Komlósi Piroska Kondor Ágota Kovács Réka Kovály Erzsébet Kónya Olga Könnyű Elek Matolcsi Papp Zoltán Mirnics Zsuzsa Nagyné Horváth Ildikó Nagyné Papp Izabella Nagy Zsolt Nyáry Péter Papp Ágota Papp Lívia Pálffy Aliz Ritoók Magda Sánta Edit Sepsi Enikő Simon Gabriella Sineger Eleonóra Szathmáry Zsuzsanna Szilágyi Andrea Takács Péter Török Iván Török Péter Varga Veronika Varga Zsuzsanna Vargha András Vaski Ferenc Vasvári Nóra Victor István Vizur Éva Wiesner Erzsébet 15/6 (tanárok / közülük egykori hallgatók) 7/7 (erdélyi tanárok / közülük egykori hallgatók) 1/2 (eseti előadás) 18/2 (államvizsgáztató / volt hallgató) 5 (oktatásszervezés)

14 Mentálhigiéné képzések Elsősorban közoktatási / szociális / egészségügyi / hitéleti / közművelődési területeken Elmélet / Kommunikáció / Esetmunka óra, plenáris / kicsoportos keret Pl.: MAP, X IX. cca pedagógus

15 MAP - visszajelzések a hasznosságról N = 369 Elméleti ismeretek 3,88 Önismeret 4,37 Szemléletformálódás 4,39 Érzékenység 4,57 Együttműködési készség 4,55 Rendszerszemlélet 3,96 A hivatás újszerű értelmezése 4,16 Átlag

16 MAP visszajelzések részvételi szándékról N = 369 Részvételi szándék 30 órás továbbképzés 93 % 450 órás posztgraduális képzés 42 % Esetmegbeszélő csoport 75 % Szakmai szervezeti tagság 66 % 150 órás önismeret 54 % 50 ó. kommunikáció fejl. csoport 74 % Internetes szakmai munka 40 %

17 Pedagógus továbbképzés hatékonyság Bagdy, E.és mtsai, 1999 Rövid idejű képzések: Hosszabb idejű képzések: szemlélet alakulása személet / magatartás / énkép alakulása

18 Szakirányú továbbképzés célok 1 Cél olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a végzett hallgatók eredeti segítő hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni. (Újabban nem segítői területről is érkeznek!)

19 Szakirányú továbbképzés célok 2 Több-szempontú látásmód segítése Reflexió - önreflexió fejlesztése Cselekvési lehetőségek bővülése Illetékességi határok tisztázása Együttműködések - szakmai közösségek

20 Szakirányú továbbképzés célok 3 Kulcsfogalmak Önismeret és önreflexió Hivatásszemélyiség Együttműködés Közösségi támogató háló Integrált és tudatosított működésmód

21 Hatékonyság mérése módszertani nehézségek Miller-féle piramis csúcs felé haladva egyre nehezebb az értékelés TESZI Döntéshozatal, személyes fejlődés MUTATJA Attitűd, magatartás TUDJA, HOGYAN TUDJA Készségek Ismeret

22 Hatásvizsgálatok (1) Ittzés A. Szabó T. Vári A. Török Sz. Tomcsányi T., 2006 Megküzdési képesség Kontrollképesség Koherencia érzés (Antonovsky) Öntisztelet Autoritás Saját autoritás átlag értékek csökkenése Szülők átlag értékeinek változatlansága / növekedése

23 Hatásvizsgálatok (2) Ittzés A. Szabó T. Vári A. Török Sz. Tomcsányi T., 2006 Megoldáskeresés Leírt eset reflexiója szövegelemzés (szókategóriák) Anya 23,4% 17,5% Apa 55,3% 36,8% Áldozat 35,1% 24,6% Bevallás 40,4% 17,5% Bűnhődés 76,6% 52,6% Család 77,7% 64,9% Egyedüllét 51,1% 29,8% Elkövetés 77,7% 49,1% Érzelmek 62,8% 63,2% Felelősség 44,7% 19,3% Férj 24,5% 12,3% Gyermekek 71,3% 57,9% Kommunikáció 36,2% 52,6% Kölcsönösség 62,8% 61,4% Öccs 57,4% 45,6% Segítség 89,4% 94,7% Szakértők 66,0% 80,7% Törvény 88,3% 82,5%

24 Képzés és hivatásszemélyiség Rendszerszemlélet, különböző szolgálatokkal való együttműködés holisztikus látásmód Együttműködések új erőforrások / jövőkép Megoldáskeresés gyakorlat-központúság / hatékonyság iránti elköteleződés

25 Együttműködések Levelező listák / Hírlevél Végzett hallgatók stáb Új szolgálatok (Erdély) Szakmai szervezetek: EMMT, MAMESZ, Felvidék Mentál Klub / Folytatás: szupervizor szak Jelen konferencia (hallgatók) Elhelyezkedés együtt (bp-i CSSK) Saját projektek együttműködéssel Honlapok (teljessegfele, mentalklub) Önkéntes munka (pl. Válaszút Misszió) Még ép a roncs ág

26 Jövőkép Képzés: Felvidék, Kárpátalja, Délvidék Kárpát-medencei Magyar Segítő Hálózat Információcsere (honlap, hírlevelek) Támogatás: továbbképzések, szakirodalom, esetmunka, szupervízió Kapcsolódás más hálózatokhoz Telefonszolgálatok MAP-ot végzett pedagógusok Iskolai drogkoordinátorok Szakmai szervezetek Helyi KEF szervezetek

27 lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda Béla) Hittem, hogy csak egy hajszál választja el az emberiséget, hogy boldog legyen. S bár mindig tudtam, hogy ez a hajszál az emberi természet, a lelkem mélyén sosem hittem el. Talán ez volt a forrása annak a pedagógiai láznak, amely bennem élt. (Németh László)

28 KRE Mentálhigiéné Szak - az első 10!

1. Képzési és kimeneti követelmények

1. Képzési és kimeneti követelmények integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés

Részletesebben

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 Bagdy Emőke: Előszó 2 Grezsa Ferenc Takács Péter Farkas

Részletesebben

Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok www.pszinapszis.hu

Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok www.pszinapszis.hu XIX. Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok Felkészítő anyag rádió interjúhoz FŐBB INFORMÁCIÓK Dátum: 2015. árpilis 17-19. Helyszín: Budapest, XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ,

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

Készítette: Szebényi Csilla, Gerhard Katalin, Thury Katalin, Papp Péter, Gulyás Péter

Készítette: Szebényi Csilla, Gerhard Katalin, Thury Katalin, Papp Péter, Gulyás Péter Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Budapest 1056 Irányi u. 19.-23. Beszámoló 2003/2004 Munkaterv 2004/2005 Készítette: Szebényi Csilla, Gerhard Katalin, Thury Katalin, Papp Péter,

Részletesebben

XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29.

XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29. A STRESSZTőL A BOLDOGSÁGIG XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29. PROGRAMFÜZET ÉS ELŐADÁSKIVONATOK Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Selye János Magyar Magatartástudományi

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím:

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím: Bakos Ildikó kisberiterulet.mvk@gmail.com Kérjük, 2-3 rövid mondatban foglalja össze végzettségeit, főállásában betöltött pozícióját, és céljait a szakmai támogató hálózati tag munkakörben. Végzettségek:

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

Hírlevél. Képzés különszám

Hírlevél. Képzés különszám Hírlevél Képzés különszám Köszöntő...2 Miért előnyös a Koragyermekkori program képzéseit választani?...3 Képzéstípusok...3 Mikor és hol lesznek a továbbképzések?...4 Mikor és hogyan lehet jelentkezni?...4

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13. Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERAPEUTA

FÓKUSZBAN A TERAPEUTA FÓKUSZBAN A TERAPEUTA A MAGYAR CSALÁDTERÁPIÁS EGYESÜLET XXIX. VÁNDORGYŰLÉSE 2015. április 10-12. Békéscsaba www.csaladterapia.hu A MAGYAR CSALÁDTERÁPIÁS EGYESÜLET XXIX. VÁNDORGYŰLÉSE FÓKUSZBAN A TERAPEUTA

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TEHETSÉG ZENE OLVASÁS Debrecen, 2015. április 11. Thomas Mann u. 49.

TEHETSÉG ZENE OLVASÁS Debrecen, 2015. április 11. Thomas Mann u. 49. A KONFERENCIA TELJES PROGRAMJA TEHETSÉG ZENE OLVASÁS Debrecen, 2015. április 11. Thomas Mann u. 49. A KONFERENCIA TÁMOGATÓI: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET A nyitó plenáris

Részletesebben

TA RTA L OM. A 235. számú NOE Leveleket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával adtuk ki.

TA RTA L OM. A 235. számú NOE Leveleket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával adtuk ki. NOE Levelek Minikonferenciák A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 235. TA RTA L OM M I N I KO N F E R E N C I Á K Bevezető 3 Európa: a család az első! 3 M I N I KO N F E R E N C I Á K MAGYARORSZÁGON Részletes

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

A munkacsoportok tevékenységei:

A munkacsoportok tevékenységei: A munkacsoportok tevékenységei: 1.Beszámoló a Háromszéki SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat 2010 évi tevékenységéről 2010 január március Ebben az időszakban a stábűlések keretén belül az ügyelők szakmai

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2005. évben végzett tevékenységéről

A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2005. évben végzett tevékenységéről A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2005. évben végzett tevékenységéről INTÉZMÉNYÜNK FILOZÓFIÁJA Intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka

Részletesebben

Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul

Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Kóbor Krisztina Közreműködtek: Buday Dóra szociális munkás, IP szemléletű közösségi munka szakirányú

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE DRÁMAjátékos A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE MEGJELENIK AZ INFORMÁCIÓK BÕSÉGE ÉS AZ IGÉNYEK SZERINT, NEGYEDÉVENTE 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a; tel/fax: 3361361; 70/3353959 e-mail: drama@drama.hu;

Részletesebben

Meghívó. a XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára SZÜKSÉGLET, SZEMLÉLET, SZERVEZET

Meghívó. a XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára SZÜKSÉGLET, SZEMLÉLET, SZERVEZET Meghívó a XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára SZÜKSÉGLET, SZEMLÉLET, SZERVEZET avagy: Hogyan lehet összehangolni a kliensek, a hozzátartozók, a segítők és tanárok,

Részletesebben

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló

Részletesebben