ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség március 23-án órai kezdettel megrendezett 100X100 BIZTONSÁG a Polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvényéről. Helyszín: Országos Rendőr-főkapitányság Auditórium MARKOS GYÖRGY: Tisztelt Polgárőrök, Polgármesterek, Rendőrkollégák! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm az Országos Polgárőr Szövetség 100X100 BIZTONSÁG című programindító rendezvényén megjelent részvevőket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm: Dr. Pintér Sándor urat, Magyarország belügyminiszterét, rendezvényünk fővédnökét, Rogán Antal, országgyűlési képviselő urat, Budapest V. kerületének polgármesterét, Papp Károly rendőr vezérőrnagy urat, országos rendőrfőkapitányt, rendezvényünk fő előadóját, Dr. Hatala József nyugalmazott rendőr altábornagy urat, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökét, Mindannyiuknak, polgárőröknek, polgármestereknek és rendőröknek köszönöm, hogy eljöttek, idefáradtak, hogy egymással összefogva még többet tudjunk tenni hazánk településeinek közbiztonságáért. A 100X100 BIZTONSÁG a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvényét megnyitom! 1

2 Felkérem Papp Károly rendőr vezérőrnagy urat, országos rendőrfőkapitányt, rendezvényünk fő előadóját, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe: Magyarország közbiztonságának aktualitásai, legfontosabb bűnmegelőzési feladataink. PAPP KÁROLY: Belügyminiszter Úr! Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országos Rendőrfőkapitányság vezetése nevében nagy tisztelettel köszöntöm a 100x100 Biztonság programindító rendezvényen megjelent Polgármestereket, Polgárőröket és munkatársaimat. Megtisztelő számomra, hogy Magyarország közbiztonságának aktuális kérdéseiről legfontosabb bűnmegelőzési feladatairól szólhatok a rendezvény keretében. Hölgyeim és Uraim, minden állam minden ország számára az egyik legfontosabb kérdés a közbiztonság. A rend a szabadság és fejlődés alapja a rend a közösség érdeke. Nekünk Rendőröknek az Önkormányzatokkal és a Polgárőrséggel együttműködve azon kell munkálkodnunk, hogy Magyarország településein megfelelő lehetőség szerint azonos szintű közbiztonságot garantáljunk. Nem könnyű, de nem teljesíthetetlen feladat. A Rendőrség teljesítmény alapvető fokmérője, hogy milyen a polgárok szubjektív biztonság érzete. Magyarország közbiztonsága szilárd, megfelelő. Hölgyeim és Uraim a bűnözés szerkezetében az elmúlt 5 évben jelentős változás nem történt. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. A szubjektív biztonságérzetett leginkább befolyásoló bűncselekmények úgy, mint a személyelleni a vagyon elleni a közterületen elkövetettek csökkenő tendenciát mutatnak. Ugyanakkor elsősorban a falvakban kiemelt figyelmet kell fordítani a kisebb jelentőségűnek tekintett tulajdon elleni szabálysértések visszaszorítására, felderítésére. Ugyanis ez a jogsértés a polgárok számára fontos és érzékelhető szubjektív biztonságérzeti tényező. Az elmúlt években a Kormány közbiztonsági programjának megfelelően 3500 tiszthelyettest képeztünk ki és állítottunk szolgálatba a Rendőrkapitányságokon, valamint 600 főre emeltük meg a határrendészeti kirendeltségek létszámát. Biztosítottuk az ország valamennyi településén a körzeti megbízotti szolgálatot. A közterületi járőrszolgálatba növeltük a gyalogos járőrök számát, bevezettük a mozgóőri szolgálatot a gépkocsizó járőrök szolgálatuk jelentős részét gyalogos szolgálattal látják el. A tavalyi évben befejeztük a Készenléti Rendőrség vidéki bevetési osztályainak a felállítását. A fővárosban is növeltük a bevetési egységek számát és minden osztályon növeltük a létszámot is. A Készenléti Rendőrség gördülő akciókkal segíti a területi Rendőri szervek közterületi szolgálat ellátását. Azáltal pedig, hogy a Készenléti Rendőrség a nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosításának Rendőri létszámát 70%-ban, a fővárosban, egyes esetekben 90-95%-ban biztosítja. A Rendőrkapitányságok közterületi állományát nem vagy alig kell bevonni a biztosítási feladatokba. A pozitív szakmai tapasztalatok alapján a főváros után a Készenléti Rendőrség ebben az évben vidéken is megkezdte a kerékpáros járőrszolgálat ellátást. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Belügyminiszteri utasítás alapján második éve kérte fel Magyarország valamennyi Önkormányzatát, hogy mondjon véleményt a Rendőri munkáról, a Rendőri tevékenységről, a közrendről, a közbiztonságról, a közlekedésbiztonság helyzetéről. Tavaly ezt a felmérést az általános és a középiskolákra is kiterjesztettük, valamint megkerestük az iskolák szülői szervezeteit. Az Önkormányzati kérdőívek összesítése keretében négy fő kérdést jelöltek meg a Polgármesterek, amire továbbra is fokozottabb figyelmet kérnek tőlünk Rendőröktől. 2

3 Ez a bűncselekmények elkövetőinek az elfogása a járőrszolgálat növelése a bűnmegelőzési és baleset megelőzési tevékenység tovább vitele, illetőleg, hogy a körzeti megbízottak lehetőleg a területükön teljesítsék a szolgálatukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek a kérések és az elvárások, amelyeket az Önkormányzatok irányunkba megfogalmaztak egybeesnek azzal a Rendőr szakmai értékeléssel, amit a területi Rendőri szervek vezetői és az országos Rendőri vezetés is elvégzett. Hölgyeim és Uraim! A Rendőri szolgálat egyik fontos eleme a kapcsolattartás a párbeszéd. Párbeszéd az Önkormányzatokkal, a Polgárőrséggel, a Civil Szervezetekkel, az iskolákkal, az egyházakkal és nem utolsó sorban a polgárokkal. A párbeszédet nekünk Rendőröknek kell kezdeményezni. Ennek a kapcsolattartási formának a legfontosabb szolgálati formája a körzeti megbizotti szolgálat és a járőr szolgálat as évben a Rendőri munka végzése az együttműködés végrehajtása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a polgárok szubjektív biztonság érzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, a személy elleni, az erőszakos és félelmet keltő bűncselekmények, a lopások a betöréses lopások, a gépkocsi lopások, és feltörések a rablások, a kifosztások, a rongálások és a közterülethez kapcsolódó jogsértések, valamint a tulajdon elleni szabálysértések megakadályozására, felderítésére, a közbiztonsági gócpontok koncentrált ellenőrzésére, az illegális migráció kapcsolatos mélységi ellenőrzésekre, a határterület ellenőrzésére, a gyermekek a fiatalkorúak és az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények felderítésére, illetve ezek megelőzésére. A megfelelő a Polgárőrséggel, a Közterület felügyelettel a Mező, Halőr és Vadőrökkel, a Természetvédelmi őrökkel egyeztetett közterületi jelenlétre az eseményekre történő gyors professzionális reagálásra. A közlekedésbiztonság eredményeinek megőrzésére további javítására az iskolák körzetének Rendőri és Polgárőri együttes ellenőrzésre a kábítószer bűnözéssel szembeni fellépésre és nem utolsó sorban a településeken jelentkező helyi problémák megfelelő szintű kezelésére. Együttműködés, támogatás, segítség minden szegmensében a Rendőri munkában ezen elemeknek meg kell jeleni 2013-ban valamennyi Rendőrnél valamennyi Rendőri szervnél. Hölgyeim és Uraim! Az országnak van Rendőrsége és nem a Rendőrségnek országa, a Rendőrök vannak a polgárokért, nem a polgárok a Rendőrökért. Nyitottság a polgárok iránt, nyitottság a polgárok közbiztonságot és rendet érintő kívánságai és igényei iránt. A Rendőrség a közrend a közbiztonság a bűn és baleset megelőzés tekintetében továbbra is számait a két fő stratégiai partnerére, az Önkormányzatokra és a Polgárőrségre. Az Országos Rendőrfőkapitányság természetesen 2013-om évben anyagiakkal és eszközökkel is támogatja az Országos Polgárőr Szövetséget és tagszervezeteit. Bejelentem, hogy a következő napokban 22 db személygépkocsit kívánok átadni az Országos Polgárőr Szövetség részére. Ezzel is tovább javítani a Polgárőr szolgálat mobilitását. A Polgárőrök közterületi feladataik elvégzéséhez 200 db kerékpárt, 20db segédmotor kerékpárt, az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának lovas felszerelésének vásárlásához 25 millió Ft biztosít az Országos Rendőr-főkapitányság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt kérem Önöktől és biztosíthatom Önöket, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság és alárendelt szervei ezt hatékonyan végre fogja hajtani, hogy működjünk együtt továbbra is Magyarország polgárainak a Magyarországra érkező külföldi állampolgárok biztonság érzetének minél magasabb szintű garantálására. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 3

4 MARKOS GYÖRGY: Megköszönöm országos rendőrfőkapitány úrnak az előadást. Felkérem Rogán Antal, országgyűlési képviselő urat, Budapest V. kerületének polgármesterét, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe: Az önkormányzatok és a helyi közbiztonság ROGÁN ANTAL: Tisztelt Belügyminiszter Úr! Tisztelt Tábornok Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, de némi megilletődöttséggel is állok itt, mivel nem gyakran kérnek fel arra, hogy a közbiztonság ügyével kapcsolatban éppen azok előtt tartsak előadást, akik ennek a területnek, a rendvédelemnek a legavatottabb szakértői. A felkérés, ha jól értettem arra szólt, hogy a főváros egyik kerületi Polgármestereként az önkormányzatok és a helyi közbiztonság helyzetéről is számoljak be Önöknek, illetve itt Önök előtt. Természetesen igyekszek ezeknek eleget tenni. Engedjék meg, hogy néhány konkrét kérdésre, illetve néhány személyes meggyőződésemre is kitérjek. Több okom is van arra, hogy a mondandómat egy kicsit tágabb perspektívába helyezzem. Meggyőződésem szerint nincsen unalmasabb annál, mint amikor egy politikus termelési beszámolót tart és statisztikákat sorol fel. Egy speciális helyzetben vagyok a belváros Polgármestereként, én azt gondolom egy európai város belvárosának a Polgármesterként magam is tapasztalhatom azt, hogy egy európai főváros belvárosában ma minden megtörténhet, és nagyobb részt meg is történik, ami a mai világban bárhol másutt el is fordulhat. Harmadrészt gondolom, sejtik, semmiképp nem tudok kibújni abból a bőrömből sem, hogy országgyűlési képviselőként és a legnagyobb kormánypárt frakció vezetőjeként a magyar országgyűlésben, azokban a döntésekben is részt veszek, annak a szemléletnek a formálásában is. Azt gondolom, hogy a rend szerepét és a rend üzenetét a politikában is az első helyre helyeztem a mai politikai üzenetek között. Engedjék, meg hogy azzal kezdjem, hogy nekem van egy személyes meggyőződésem, hogy a világban a szabadság és a felelősség az együtt jár. Nincsen jog, kötelesség nélkül. Ma már azt gondolom nálunk is széleskörű megegyezés van arról, hogy a rend mindannyiunk számára nélkülözhetetlen alapvető érték, amit minden körülmények között védenünk és erősítenünk kell, de ne felejtsük el, hogy ez nem volt így mindig az elmúlt húszon valahány évben. A 90- es években a rendszerváltást követően a diktatúrától való szabadulás mámorában a rend szó leértékelődött. Nagyon sokszor negatív mellékzöngét kapott. Aztán Magyarországnak is rá kellett ébrednie arra, hogy a szabadság rend nélkül az nem más, mint nyomasztó káosz, ahol a félelem tenyészik. Ahol nincs rend, ott elszaporodnak a rácsok, lakatok, zárok, sorompók, figyelőkamerák, és leginkább az aggódó emberek. A 2010-es választás földcsuszamlás szerű eredménye az én véleményem szerint jelentős részben erről is szólt. A magyar emberek azok határozottan kinyilvánították, hogy gyökeres változásokat akarnak az élet sok területén, így a rend és a közbiztonság dolgában is. A választok határozott és világos üzenetet küldtek mindenkinek az ország és a település vezetőinek is, és a hatóságoknak, hogy törvényes rendet akarnak. Az emberek azt várják, mind a Kormánytól, mind az Önkormányzatoktól és a Rendőrségtől, hogy ne kelljen félniük 4

5 sem nappal, sem éjszaka, sem vidékben, sem városban, sem közterületen és természetesen az otthonukban sem. Azt várják, hogy ne kelljen félteniük sem a saját maguk, sem a szeretteik testi épségét, emberi méltóságát, sem a javaikat, sem a közösség, sem az ország vagyonát. Azt is elvárják, hogy senkinek ne legyen lehetősége arra, hogy bármilyen ürüggyel kivonja magát a törvények vagy éppen a felelősségre vonás alól. Én azt gondolom, ezek jogos elvárásai az embereknek az állammal, a kormánnyal, az önkormányzatokkal, a rendőrséggel és az igazságszolgáltatással szemben. Ezeknek az elvárásoknak megfelelni mindannyiunk erkölcsi kötelessége. A döntő változást én abban látom az elmúlt években, hogy ma már az alapvető elvárás az, hogy az állam nagyon egyértelműen álljon a törvénytisztelők oldalán, és a törvénytisztelő magatartás oldalán. Tehát ne a bűnözök, jogai legyenek első helyen a szabadságra hivatkozva, hanem a törvénytisztelő emberek biztonsághoz, jogbiztonsághoz való joga. Ez korábban nem volt ilyen egyértelmű Magyarországon. Ez a különbség, amikor a szabadság és a felelősség helyes sorrendjét határoztuk meg. Azt gondolom, hogy abban is széleskörű megegyezés van már, hogy az emberek elsősorban az Államtól várják a rend és a biztonság szavatolását. Ezért a törvényes rend védelme egyesül és kizárólag az Állami Rendvédelmi Szervek feladata kiegészítve a polgárok önkéntes társulásaival. Nincsen szükség fél katonai és fél Rendőri Szervezetekre. Ezt is az emberek egyértelműen kinyilvánították. Mindebből az következik, hogy erős államra, erős rendőrségre, és erős önkormányzatokra van szükségünk, hogy ennek a határozott társadalmi elvárásnak eleget tudjunk tenni. Ehhez elsősorban a szabályok megváltoztatása is hozzá tartozik. Mindenkinek be kell tartani a szabályokat. Minden országra és minden népre igaz, hogy annyira törvénytisztelő és jogkövető, amennyire a vezetői és a törvényt alkalmazok maguk is törvénytisztelők és jogkövetők. Be kell vallanom Önöknek, hogy én éppen ezért örülök, jó néhány fontos változásnak. Örülök annak, hogy ma már az országgyűlési képviselők mentelmi joga nem terjed ki azokra az egyszerű szabálysértési esetekre, közlekedési estekre, amelyekben sokszor úgy tűnt az embereknek, hogy törvényes rend fölött állnak. Ez nem igaz és nem lehet így semmilyen országban és semmilyen körülmények között. Örülök annak is, hogy az országnak ma már nem lehet olyan vezetője vagy az állami intézménynek olyan vezetője, aki mondjuk, saját vagyonát a magyar adó jogszabályok alól külföldre viszi ki. Ezt is egyértelművé kellett tenni, mert a törvénytisztelés és a jog követés e téren is elvárás minden magyar állampolgárral és pláne az állammal szemben. Fontosak a személyes példák. Engedjék meg nekem, hogy itt Polgármesterként is hadd mondjak egy-két dolgot, amit személyesen e téren különösen fontosnak tartok. A belváros Polgármestereként a kormányzati negyedért felelős Polgármesterként magam is gyakran találkozom azokkal az esetekkel, amikor közismert emberek emelik fel a telefont és ugyan már az a parkolási bírság az a kerék bilincs. Erre az én részemről mindig egyféle válasz van. Betartotta a szabályt vagy nem tartotta be. Ha nem tartotta be, akkor teljesen egyértelmű, hogy a büntetést neki is meg kell fizetnie és a kollégáimtól ilyen esetben nem egész egyszerűen ugyan azt az eljárást, hanem ha lehet, akkor még szigorúbb és még határozottabb eljárást várok el. Azt gondolom, hogy ez az elvárás Önökkel szemben is. 5

6 A törvényhozásban is arra törekedtünk, hogy ez mindenki számára világos legyen. A rend és a felelősség a mi számunkra együtt jár a szabadsággal, mert nincsen szabadság rend és felelősség nélkül. Ennek az elve alapján született meg az Országgyűlésben a Három csapás törvény. Világossá akartuk tenni azt, hogy Magyarországon mi a bűnismétlés lehetőségét a ehető leghatározottabban vissza akarjuk szorítani, mert azt gondoljuk kicsi bűncselekményből lesz a nagy. Ennek alapján született meg a szabálysértés törvény módosítása a Bűnetető törvénykönyv módosítása az uzsora visszaszorítása érdekében. Én azt gondolom nagyon helyes lépéseket tett a Miniszter úr, a Minisztérium és a Rendőrség az utóbbi fél esztendőben az egyenruhás bűnözés felszámolás érdekében. Felszámolta a Rendőri Szervezeteken belül sajnos meglévő korrupciót. Az önvédelem jogának az erősítése az országgyűlésben szintén azok közé tartozik, amelyek azt mutatják, hogy igen a személyes szabadságunk a személyes vagyonunk védelme az a törvényhozó számára is fontos. Ebbe a körbe tartozik az új Bűntető törvénykönyv és a Rendőrség megtisztítása. Ugyan csak ide sorolom a hatékonyabb Polgárőrségek érdekében hozott új törvényt is, amely előírja, hogy a Polgárőr Egyesületeknek együttműködési megállapodást kell kötniük az illetékes Rendőrkapitánysággal. Amit azért tartok nagyon fontos dolognak, mert világossá kell tenni, hogy a Polgárőrségek azok az önkéntes társulás alapján működő szervezetek, amelyek bírnak törvényes joggal arra, hogy maguk is hozzá járuljanak a rend védelméhez, de ehhez be kell tartaniuk a jogszabályokat. Az Állam és a Rendőri Szervek úgy ismerik el, hogy ők maguk mondják ki, hogy kik, azok akikkel-e téren együttműködnek. Ezzel is egyértelműen ki akarjuk zárni a mindenféle fél katonai és fél rendőri szerveződéseket. Lehet, meglepőnek hangzik elsőre, de azt gondolom, hogy emellé tartozik és a rend irányi igény is indokolta az Önkormányzatok megerősítését azzal, hogy az állam átvállalja adóságuk tetemes részét. Egy csődveszéllyel küszködő Önkormányzatnak ugyanis nem sok eszköze, erőforrása marad arra, hogy a helyi közrend és a közbiztonság ügyéhez érdemben hozzájáruljon. Én azt gondolom itt érkezünk el az Önkormányzat és a helyi közbiztonság kapcsolatához. Az én kiinduló pontom az Önkormányzat szerepét illetően az, és ez egy régi bölcsesség, hogy a nagy bűncselekmények a legtöbb esetben a büntetlenül maradt kis kihágásokból nőnek ki. Kevés olyan bűnözőt ismerünk, aki rögtön fegyveres bankrablással kezdte, de annál többet, aki áruházi lopással vagy randalírozással. Alighanem erre a régi bölcsességre alapul az a kriminológiai elmélet, amit a Betört ablak elveként ismerünk a 80-as évekből, és amely szerint a bűnözés a zűrzavar a rendetlenség elkerülhetetlen következménye. Ha betörnek egy ablakot és az kijavítatlanul marad, akkor az arra járok, azt gondolják, senki nem törődik a házzal. Hamarosan egyre több ablakot törnek be és az anarchia szelleme az épülettől az utcára terjed, jelzést adva arra, hogy itt mindent szabad. Az ilyen a betört ablakokhoz hasonló kisebb problémák, mint a szemetes utcák a grafiti az agresszív koldulás egy negatív spirált indítanak el. Az elméletből az is következik, hogy ezek kijavításával vagy megoldásával elindulhat a megújulás, a megszépülés és a bűnözés visszaszorítása is. Olvastam már pró és kontra érveket ezzel az elmélettel szemben. Én azért hiszek, benne mert a józan ész és a mindennapi tapasztalatok ugyan ezt erősítik meg. Odafigyelni a kisdolgokra és a kisdolgokban következetesen rendet tartani és betartatni a rendet mindenkivel. Ez az a lapja annak, hogy egy ország normális és rendezett, körülmények között működjön. Amikor megválasztottak a belváros Polgármesterének én is ezt tartottam az egyik legfontosabb feladatomnak. Egymás mellé helyeztük a belváros megújítását és egyébként a 6

7 rend érdekében új szervezetek létrehozását. Nálunk korábban nem működött közterület felügyelet, létrehoztuk azt. Nem voltak erős jogosítványai e téren a rendelet alkotással megerősítettük azt. Nem működött a kerületőrségi rendszer, létrehoztuk és sikeren azóta is működtetjük azt. Azt gondolom, hogy ezek az alapjai annak, hogy egy Európai város belvárosában rendet lehessen tartani. Ugyan ehhez tartozik az is, hogy az élet azon egyszerű területein, mint például a parkolás, ami a rendhez hozzátartozik, egy Európai város belvárosában rendet teremtsünk. Visszaszorítottuk a magánüzemeltetőket. Létrehoztunk egy erős parkolási rendszert. Nyilvánvalónak tartottuk, hogy nincsenek kivételek. Elsőként saját képviselő társaimmal szemben léptem fel. Azt gondolom, hogy ez is vezetett odáig, hogy ma mindenki tudja, hogy a belvárosban be kell tartani a szabályokat. Engedjék meg nekem, hogy egy személyes élményemet hadd meséljem el: A közterület felügyelet alapító vezetőjével, aki ma a frakcióban már a kabinet főnökömként dolgozik. Annak idején összekellet, hogy dugjuk a fejünket, mert észrevettük azt, hogy mikor kerékbilincseket szereztünk be, hogy vannak olyan autók, amikre a kerékbilincs nem jó, mert nem lehet ilyen szabvány kerékbilincset kapni. A drága nagykerékkel rendelkező terepjárók büntetlenül parkolhattak különféle díszburkolatos területeken. Nem tudtuk megoldani a problémát. Végül abba maradtunk, hogy keresünk egy céget és magunk gyártatjuk le a kerékbilincset, ami a nagyobb autókra is jó lesz. A hatás sokszerű volt, mikor ez a kerékbilincs megjelent. Gyorsan és rövid idő alatt tanulta meg mindenki, hogy a rendet bizony azoknak is be kell tartani, akik nagy autókkal és nagy keréken járnak. Azt gondolom, ez ugyan azt az elvet erősíti meg. Én arra szeretném biztatni Önöket és arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy ennek az elve alapján dolgozzon, mert tényleg higgyük el és mindannyian nézzünk szembe ezzel, hogy csak abban az országban van szabadság, ahol rend is van. Csak abban az országban tud működni a szabadság, ahol a felelősség elvét is komolyan vesszük. Csak abban az országban lesznek jogaink, ahol a kötelességeinket is betartjuk. Én még emlékszem, hogy gyerekkoromban a kertajtót és sokszor még a ház ajtaját sem zártuk be, abban a kis faluban ahol születtem. Sokszor a lábtörlő alá tettük a kulcsot. Kétségkívül igaz az, hogy ez annak is köszönhető volt, hogy egy diktaturális berendezkedés keretei között könnyebben be lehetett tartani a rendet. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell oldani egy működő polgári demokráciában is. Hiszek abban, hogy következetes munkával, példamutatással meg kell és meg is lehet szabadítani a városainkat, falvainkat, az utcáinkat, az otthonaikat a félelemtől. Ebben a Rendőrségnek a következetes jogalkotásnak meghatározó szerepe van. De azt gondolom, hogy a polgárok szabad társulásainak, a Polgárőrségnek is. Ehhez kívánok jó munkát mindannyiuknak. Köszönöm szépen a figyelmüket. MARKOS GYÖRGY: Megköszönöm országgyűlési képviselő úrnak, polgármester úrnak az előadást. Felkérem Dr. Túrós András, urat, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe: A polgárőrség lehetőségei és feladatai a bűnmegelőzésben. 7

8 DR. TÚRÓS ANDRÁS: Miniszter Úr! Főkapitány Urak! Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Házigazdaként az OPSZ elnökeként én is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Azt gondolom, hogy akik eljöttek erre a mai konferenciára azok jól döntöttek, mert bízom benne, hogy gazdagabban fognak hazatérni és tudják majd hasznosítani az itt elhangzottakat. Látva, hogy zsúfolásig megtelt a terem, mindjárt eszembe jutott, hogy az OPSZ igen nagy fába vágta a fejszéjét és remélem, hogy ez a fejsze nem fog kicsorbulni, hanem ténylegesen az elképzeléseinket közösen a jelenlévőkkel és a távollévőkkel együtt meg tudjuk valósítani. Hogy ez a gondolat, hogy született meg, azt azért elmondanám, hogy a Belügyminiszter úr biztos megbocsát nekem, hogy az elmúlt év őszén tárgyaltunk Miniszter úrral a 2013-as évi Polgárőrségi programokról és akkor merült fel közöttünk az a gondolat, hogy válasszunk ki Magyarországon 100 települést és erre a 100 településre próbáljunk meg valamilyen bűnmegelőzési, Polgárőrségi mintaprogramot készíteni. Nos, tulajdonképpen ezért vagyunk itt és ezt hirdettük meg és ezt szeretnénk megvalósítani. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a bűnügyi fertőzöttséget, nem a bűnügyi statisztikát vettük figyelembe, kizárólag a lakosság biztonság érzetéből indultunk ki és a helyi Polgárőr vezetőknek a javaslataiból. Fontosnak tartom elmondani, hogy a polgárőrségnek 22 éves tapasztalata van a bűnmegelőzés területén és azt sem kell elfelejteni, hogy több ezer közbiztonsági szakember van közöttünk, volt rendőrök, katonák, rendészeti szakemberek, akik igen jó szakmai hatást gyakorolnak a Polgárőrség működésére. Ezzel csak azt akarom hangsúlyozni és bizonyítani, hogy nem amatőr civilekről van szó és természetesen a települések kiválasztása is felelősen és gondosan történt meg. Mielőtt rátérek a programunk lényegére, szeretnék néhány mondatot szólni általánosságban a közbiztonságról. Még ha közhelynek is hangzik, akkor is hangsúlyozom, a közbiztonság a településeken, városokban, községekben a legnagyobb értékek közé kell, hogy tartozzon. A jó közbiztonság nem az égiek ajándéka, a közbiztonságért szinte naponta meg kell küzdeni mindenkinek. A rendészeti szerveknek, a rendőrségnek, az önkormányzatoknak és természetesen a Polgárőrségnek is egyaránt. A közbiztonságot nem elég kritizálni, azért ezt halljuk elég gyakran, nem elég jó hajtani, nem elég a közbiztonsági problémákról beszélni, hanem nyugodtan mondhatom, hogy a közbiztonságért tenni kell, és sokat kell tenni. Engem a kincstári optimizmus már nem kötelez. De azért annyit elmondok, hogy az utóbbi két évben két három évben magyar országon javult a lakosság biztonságérzete, a települések közbiztonsága ma jobb, érezhetően jobb, mint néhány évvel ezelőtt volt. Tudom mennyi intézkedés, mennyi munka és milyen sok szigorítás van a kedvező eredmények mögött, amelyért mondjuk én az OPSZ elnökeként nyugodtan mondhatok köszönetet elsősorban a Rendőrségnek és természetesen benne van a Polgárőrségnek az áldozatos munkája ezekben az eredményekben. Felmerül a kérdés, ha jó és javuló a közbiztonság, akkor miért vagyunk itt? Válaszom erre nagyon egyszerű és két indokot szeretnék mondani. 8

9 Az egyik az, hogy erősítsük meg ezeket a kedvező tendenciákat, ne engedjük meg, hogy a közbiztonság védelme hullám hegyeket és hullám völgyeket járjon be, másrészt legyünk önkritikusak. A települések közbiztonságában azért vannak fehér foltok. Ezek közé tartozik a nagy számban előforduló tulajdon elleni szabálysértések, települések külterületén előforduló jogsértések, az erdei mezei lopások, a szőlős kertek, gyümölcsösök elleni folyamatos támadások. A külterületek senki földjévé váltak, így ahogy többen fogalmaztak, szabad préda minden, ami nem lakott területen belül van. Fehér foltként említem az idős emberek elleni támadásokat, amelyek sokszor szívszorító jeleneteket is tartalmaznak. Sok tízezer idős ember, különösen az egyedül élők potenciális célpontjai a brutális bűnözőknek. Valamennyien tapasztaljuk, egy-egy ilyen súlyos bűncselekmény az egész településen leronthatja a biztonságérzetet a biztonsággal kapcsolatos hangulatot. Még egy dologra szeretnék kitérni. Évekig hallgattuk azt az ál kriminológiai fogalmat, hogy megélhetési bűnözés. A fogalom megalkotásával, de különösen a terjesztésével gyakorlatilag erkölcsi felmentést adtunk egy jelentős bűnözői körnek. Pontosan annak a bűnözői körnek adtuk meg a felmentést, az erkölcsi felmentést, akik kisebb súlyú, de folyamatos jogsértésekkel, kerti, mezei, külterületi lopásokkal keserítették meg a helyi lakosság életét. Jól emlékszem rá, van benne tapasztalatom, a megélhetési bűnözés folyamatos napirenden tartása sajnos egyes hatóságok aktivitását is csökkentette, mintegy beletörődve a kialakult helyzetbe. Mint ahogy mondtam, szerencsére ezek a múltban gyökereznek, de meg van a veszélye annak, hogy egy kedvezőtlen közhangulat változás bármelyik irányba, radikalizmus irányába, vagy éppen a megértés irányába, a sajnálkozó irányba változzon a helyzet. A Polgárőrség a jogsértőkkel kapcsolatban a zéró toleranciát képviseli, mint ahogy itt elhangzott képviselő úr részéről is. Amely a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a Polgárőrök ahol lehet, ahol jelen vannak, ott előzzék meg a bűncselekményeket. Ahol pedig megtörténtek a bűncselekmények, a lopások, a rongálások, a garázdaságok, testi sértések, ott differenciált, de szigorú felelősségre vonásokat alkalmazzanak az állami szervek. A fényűzően élőkkel, illetve a nehéz körülmények között élőkkel egyaránt. Nos, akkor rátérnék arra, amiért tulajdonképpen idehívtuk önöket és nézzük meg, hogy milyen programot is ajánlunk és javasolunk és mit is kérünk a jelenlévőktől. Száz településre készítettük a programot. Megkapták a jelenlévők egy csomagban és tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy mind a száz településen úgynevezett minta polgárőrséget működtessünk. Olyan Polgárőrséget, amelynek kisugárzása van a környező és szomszédos más Polgárőr Egyesületek felé is. Ebből az következik, hogy mindenütt erős, optimális létszámú, kiképzett, hatékony Polgárőrség működjön. Ezeken a településeken lehetőleg létszámvesztés ne legyen, sőt az a kívánatos, hogy a Polgárőr tagtoborzó rendezvényeken új, fiatal Polgárőröket kell az egyesületbe felvenni. Mi az optimális létszám? Az országos átlag feletti eredmény. Ez a település lakosságának legalább egy, másfél százalékát jelenti, hogy egészen érthető legyek, egy 5000-es településen minimum 50 Polgárőr az, amely érezhető változást tud hozni a bűnmegelőzés területén. A második. Én hosszú éveken keresztül rendőri vezető voltam. S tudom, hogy a rendőri szolgálati ágak között a körzeti megbízottak a szó igazi értelmében kulcsfigurák. A bűnmegelőzésben mindenképpen. Sőt, több helyen lehet hallani, hogy a körzeti megbízott tulajdonképpen a 9

10 helyi rendőrfőnök. Mit is akarok ezzel mondani, mit is szeretnék kérni, vagy javasolni a körzeti megbízott uraknak. Minden körzeti megbízottnak legyen Polgárőr Egyesülete. Ez lehetne egy országos mozgalom is. A Polgárőr Törvény érthető módon a Polgárőrséget elsősorban a Rendőrséghez delegálja. Sokan vitatkoznak velem, sokan nem értenek egyet velem abban, hogy a Polgárőrség, a Rendőrség civil szervezete. Ez a kötődés a Polgárőrség küldetéséből fakad. Küldetésünk, közbiztonság védelme, a bűnözés megelőzése. És akkor mondanám, hogy van civil szervezete a Honvédségnek, van civil szervezete a Katasztrófavédelemnek, az egészségügynek, a környezetvédelemnek, tehát teljesen reális az, hogy mi a Rendőrség civil szervezete vagyunk. Persze ebből az is következik, hogy a Rendőrségnek gondoskodni is kell és segíteni is kell a Polgárőrség működését. Mit is tehet a körzeti megbízott. Figyelemmel kíséri az egyesületnek a munkáját, segíti az egyesületet, a szolgálatszervezésben, a képzésben, az oktatásban és tehát természetesen közbiztonsági és bűnmegelőzési információkkal is el kell, hogy lássa az egyesület tagjait és azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a körzeti megbízott és a helyi Polgárőrök közös szolgálatot kell, hogy ellássanak. A harmadik dolog a programunkkal kapcsolatban az önkormányzatokkal kapcsolatos és azt gondolom, hogy akkor lesz mérhető és sikeres ez a program, hogyha az önkormányzatok felismerik, segítik, támogatják a Polgárőrség törekvéseit. Az önkormányzatok, polgármesterek részéről sokszor egy-egy erkölcsi, támogatás is sokat jelent és motiváló tényező. Amennyiben viszont a helyi Polgárőrség programját testületi ülésen megtárgyalják, és azt kiegészítik, figyelemmel kísérik, avagy ne adj Isten pénzzel, technikával, vagy más formában is támogatják, akkor egészen biztos, hogy a siker az garantálva van. De hozzáteszem, hogy számos önkormányzatnak van alternatív rendészeti szervezete. Közterület felügyelet, mezőőri szolgálat és ide sorolom a halőröket, vadászokat, vadőröket, természetvédőket, amelyekkel közösen koordináltan célszerű együttműködni és szolgálatot ellátni. Ezzel tulajdonképpen el is érkeztem a mondandóm lényegéhez. Az önkormányzatoknak, a helyi rendészeti szerveknek, a Polgárőrségnek folyamatosan együtt kell működni annak érdekében, hogy a jó közbiztonságot fenn tudják tartani. Következő jogos elvárás, amelyet teljesíteni, biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz, de törekedni kell rá. Ez nem más, mint a kiszámítható, tervezhető és folyamatos Polgárőr szolgálat. Tudom, ehhez nagy létszámú egyesület kellene, kellenek olyan Polgárőrök, akik már nem dolgoznak, nyugdíjasok, ráérnek és csaknem főhivatású Polgárőrök, de tudom, hogy nagyon sokan vannak ilyenek. A lakosság biztonság érzetét döntően befolyásolja a Rendőrség közterületi szolgálata, de tapasztalataink szerint a közterületi Polgárőr szolgálat is megnyugtatóan hat a lakosságra, és ami nem mellékes, a polgárőr, puszta jelenlétével képes megelőzni a járőr körzetében megelőzni a jogsértéseket. Van egy szakmai célkitűzésünk, amelyre, erre a 100 településre különösen igaz kell, hogy legyen, amely így szól: települések egyetlen napra se maradjanak Rendőrségi, vagy Polgárőrségi szolgálat nélkül. Ha a jövőbe tekintek, akkor vizionálom valamennyi településen a kvázi Polgárőr készenlétet, ahová a helyi lakosság bizalommal fordulhat, bejelentéseket tehet, segítséget kérhetnek. Erre azt szoktuk mondani, hogy így legyen, vagy azt is mondhatnám, hogy ámen. 10

11 Felmerül a kérdés, hogy a Polgárőrség tevékenységében, a bűnmegelőzésben van, vagy legyen e prioritási sorrend. Mire fókuszáljanak a Polgárőrök. Szerintem induljunk ki abból, hogy a közbiztonság területén most hol vannak a fehér foltok, a problémák. Megszállottan szeretném hangsúlyozni, hogy látványos, gyors eredményt a külterületi bűnmegelőzés területén érhetünk el. Települések külső határánál egy Polgárőrségi, járőrszolgálati gyűrűt kellene képezni. Nem arról van szó, hogy vegyük át a mezőőrök szerepét, vagy a természetvédelmi őrök feladatait, hanem a helyi lakossággal összefogva kellene megelőzni az erdők letarolását, a terménylopásokat, a zártkerti gyümölcsösök kifosztását. Másodikként említem és én ebben is megszállott vagyok, az Idős emberek, vagyis a szép korúak kiemelt védelmét. Elindítottuk ezzel kapcsolatban a programunkat több megyében, így többek között Hajdú és Borsod megyében, de más megyében is nagyon szép eredményeket értek el. Folytatni kell az önkormányzatokkal ezt a programot, folytatni kell a technikával való ellátást, amelyre van lehetőségünk. Segélyhívó telefonokkal, látogatásokkal, karitatív tevékenységgel törődjünk az idős emberekkel. Az új Polgárőr Törvény felhatalmazta a Polgárőröket arra, hogy a kis értékű lopások, úgynevezett tulajdon elleni szabálysértések esetén, amennyiben tetten érték az elkövetőt, akkor vissza lehet tartani, el lehet fogni. Nem tudom, nem nagyon mértük eddig hány esetben éltek Polgárőreink a tettenéréssel. Apró-cseprő lopások, amelyek különösen bosszantják az embereket. Ezek keserítik meg az életüket. Ezen a területen kellene előre lépni és azt szeretném itt szorgalmazni, hogy éljünk a törvény által ránk ruházott hatáskörrel, talán ezekkel meg tudnánk előzni az elkeseredett emberek jogsértő védekezését. Arra gondolok, hogy áramot vezetnek a kerítésbe és így védekeznek. Nem hagyhatom szó nélkül, amit mintaként az általunk megjelölt településeken szeretnénk megvalósítani és ez az utolsó ez nem más, mint a környezetvédelem. Bármerre megyünk az országban, a települések környéke tele van hulladékkal, szeméttel. Nagyon sokan sportot csinálnak abból, hogy a háztartási hulladékot, a zöld hulladékot, sokszor az építési törmeléket senki földjén helyezik el. Ha lesz külterületi járőrszolgálat, akkor majd lehet tapasztalni azokat a súlyos környezet szennyezéseket, amelyekről szóltam. Azt gondolom, hogy ma már az kevés, hogy évente egy-két alkalommal részt veszünk a tiszta Magyarországért mozgalomban. Ez is fontos, mert tonna, sőt vagon számra gyűjtöttük a szemetet, megelőzésre tenném a fő hangsúlyt. Eddig arról szóltam, mi az OPSZ elvárása, természetesen vázlatosan. Most röviden azt szeretném elmondani, hogy milyen feltételeket tudunk mi biztosítani a program végrehajtásához. Az OPSZ nagyon kevés pénzből gazdálkodik évente 700 millió Ft a költségvetési támogatásunk, ebből 500 millió Ft a Megyei Szövetségek, egyesületek működésére fordítunk, az egyesületek körülbelül 200 ezer Ft-ot kaphatnak éves működésükhöz. Az OPSZ elnöksége most úgy döntött, hogy 25 millió Ft-ot elkülönít, illetve címkézett formában adja át a Megyei Szövetségeknek. Ebből a pénzből kell mind a 100 jelenlévő Polgárőr Egyesületet 250 ezer Ft-al támogatni. Tehát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az a 250 ezer Ft alanyi jogon jár az egyesületeknek. Emellett természetesen a Megyei Szövetségek további támogatására is lehet számítani. Lehet pályázatot benyújtani. Nagyon kevés ez a pénz, ezért itt szeretném ismételten felkérni az önkormányzatokat, a polgármester urakat, hogy a program sikeréhez egy kevés pénzzel járuljanak hozzá, legalább annyival, mint 11

12 az OPSZ. Ha nem sikerült volna megjegyezni, hogy az OPSZ mennyit ad, akkor hangsúlyoznám, hogy az OPSZ egyesületenként 250 ezer forinttal támogatja az egyesületeket.. Mit tudunk még nyújtani az érintett száz egyesületnek. Az OPSZ külön szakmai párbeszédet folytat az egyesület tagjaival, amelyet én inkább oktatásnak, felkészítő tanfolyamnak neveznék, másrészt pedig ez év végéig terveink szerint az OPSZ tisztségviselői meglátogatják mind a 100 egyesületet és a helyszínen tájékozódnak a program végrehajtásáról. Természetesen év végén az elnökség áttekinti a program végrehajtásának a tapasztalatait és az én terveim között szerepel az is, hogy ez év őszén két régióban, egy Kelet- magyarországi és egy Dunán-túli régióban fórum keretében tekintjük át, beszéljük át a Polgárőr vezetőkkel a tapasztalatokat. És hát ugye hallottuk Főkapitány úrnak a bejelentését, akkor nyugodtan én is ráerősíthetek, hogy ezeket a gépkocsikat, amelyeket az ORFK-tól kapunk elsősorban, azt is mondhatnám, kizárólag azok az egyesületek kapják meg első körben, amelyek benne vannak a 100 programban és nem rendelkeznek gépjárművel. Azzal kezdtem, a polgárőrség nagy fába vágta a fejszéjét. A programot megyei elnökök támogatták. Mindenki, éppen ezért minden Polgárőr vezető tartsa kötelességének, hogy az ő általa irányított egyesület tényleg minta egyesület legyen és érezhetően javuljon az érintett településeken a lakosság biztonság érzete. Befejezésül néhány adatot szeretnék mondani. A 100 településnek van itt a képviselete. Ezen a kiválasztott 100 településen 4254 Polgárőr teljesít bűnmegelőzési szolgálatot és az adataink szerint mindössze 3 településnek nincs Polgárőr Egyesülete. Azt gondolom, hogy ezeken a településeken néhány hónapon belül működőképes Polgárőr Egyesületet kellene létrehozni és hogyha a települések szerkezetét vizsgálom, akkor 38 városnak van itt a képviselete, 47 község és mindössze 15 település tartozik az úgynevezett kis települések közé, ahol 1000 fő alatt van a lakosság létszáma. Figyelemre méltó az is, hogy mindössze 61 egyesület rendelkezik polgárőr járőr autóval, ebből ugye az következik, hogy 39 egyesületnek nincs gépkocsija és elsősorban ezeket az egyesületeket szeretnénk gépjárművel ellátni. OPSZ elnökeként, én ezeket kívántam elmondani. Optimista ember lévén bízom benne, hogy a programunk sikeres lesz és abban is bízom, hogy a jelenlévők többsége, sőt mindenki optimista és segíteni fogja a programunk végrehajtását. Köszönöm a figyelmet. MARKOS GYÖRGY: Megköszönöm elnök úrnak az előadást. Hozzászólások következnek. Felkérem Szalay Ferenc urat, Szolnok polgármesterét, előadása megtartására. SZALAY FERNC: Tisztelt Miniszter Úr! Tábornok Urak! Polgármester Urak, Hölgyek és mindenki, aki itt van! 12

13 Köszönöm a meghívást, hasonló képen, mint Rogán képviselő társam. Nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy itt állhatok és egy település nevében beszélhetek Önöknek. Engedjék meg, hogy a felkérésnek megfelelően a helyi tapasztalatokat a Szolnoki tapasztalatokat osszam meg Önökkel, és mondjam el, hogy nálunk miképpen működünk együtt, sokakkal a város közbiztonsága érdekében. Azt gondolom, hogy ha egy település Polgármesterét megkérdezik, hogy mégis mit kell tenni azért, hogy az emberek szubjektív biztonság érzete rendbe legyen. Először is meg kell hallgatni az embereket és meg kell tudni, hogy pontosan mit várnak el és mit szeretnének tőlünk. Általában azt szeretnék, hogy békésen, biztonságban haza mehessenek. A gyerekeiktől ne vegyék el az utcán a rádiótelefonjukat. A malacot ne tolják el talicskával az udvarról. Egész egyszerűen az életük rendbe legyen, és úgy érezzék, hogy ők fontos részei annak a társadalomnak ahol élnek, városban mondjuk. Fontos ehhez, hogy a település kialakítsa azt a bizalmi rendszert a rendvédelmi szervezeteivel, amelyen keresztül nem csak évente egyszer egy közgyűlési beszámolón találkoznak egymással, hanem napi rendszeres kapcsolatot alakítanak ki, és akkor is felveszik a telefont, hogy ha csak névnapjára köszöntik fel a Rendőrkapitányt és akkor is, ha valami probléma van. Ha ez a bizalmi rendszer nem alakul ki, akkor nem fogunk tudni egymásról semmit és, csak akkor dolgozunk egymással, ha baj van. Azt hiszem a megelőzés egyik legfontosabb része az, hogy alakuljon ki ez a kapcsolat rendszer. Tegnap a Víz világnapja volt. ez csak úgy jön ide a mai konferenciára, hogy Szolnokon mi a vizekkel rengeteget küszködünk a Tiszával különösen. A 2000-es árvíz volt, azaz időszak, amikor egy olyan összefogásnak kellett, hogy kialakuljon a térségben, amely nélkül azt a hihetetlen vizet nem tudtuk volna megfogni. Ennek az időszaknak az eredménye az, hogy mind a mai napig a Rendőrkapitányokkal, legyen az megyei vagy városi a Polgárőrvezetőkkel, a vízügyi szakemberekkel, környezetvédelmi szakemberekkel és bárki másnak a várossal olyan kapcsolata van, amely kapcsolaton keresztül egy nagyon erős csapat bármikor be tud avatkozni bármilyen problémába. Tehát minden teleülés alakítsa ki az ott lévő Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Közterület felügyelettel, Városőrséggel, bárkivel azt a kapcsolatot, amit napi rendszerességgel használni tud. Nem baj az, hogy ha már pénzt is adnak hozzá, a tábornok úr ezt mondta. Mi Szolnokon létre hoztuk a Közbiztonságért Alapítványt 6-8 millió Ft között adunk ebben az Alapítványban forrást a Rendőrségnek. Most már szabad felhasználásra, Czinege kapitány érte el, hogy most már arra fordítsák, amire éppen szeretnék. Ebből lehet autót vásárolni, üzemanyagot. Lehet a térfigyelő rendszerek figyelő rendszereit is használni és alkalmazni. Azt gondolom, hogy valóban fontos, hogy ezek a források rendelkezésre álljanak, mondhatunk bármit, de források nélkül nem fogunk tudni hatékonyan előre menni és haladni. Fontos dolog az a források mellett, hogy a közös gondolkodás is működjön. Ha már a térfigyelő rendszerekről beszéltem, a város ne higgye el, azt hogy térfigyelő rendszert fel lehet úgy helyezni a városba bárhova, hogy azt a Rendőrség nélkül teszi meg. Persze én is tudom, hogy mi politikusok sokszor el hisszük magunkról, hogy hirtelen a megválasztottak agyműtétet tudunk végrehajtani keddről, szerdára. De ne gondoljuk, hogy ez így van. Vannak szakemberek, vannak Önök, akik egészen biztos, hogy sokkal jobban látják a világot. Azt szeretném mondani, hogy a szakmát az Önök szakmáját használjuk napi rendszerességgel. 13

14 Fontosnak tartom, hogy az együttműködés az közös munka az a város egész területére terjedjen ki, és a lehető legtöbb embert vonja be. Ehhez kapcsolódjon az, hogy a Rendőrt, az egyenruhás embert a civil ember fogadja el és a civil ember higgye el azt, hogy, aki egyenruhában van, az segíti őt. Ezt persze nem lehet úgy tenni, hogy elmondjuk, hogy ha valaki egyenruhában van az jó, hanem programokat kell hozzá szervezni. Nálunk működik egy olyan program, aminek az a neve, hogy Rendőreink a gyermekeinkért. Ez arról szól, hogy iskolába menet és iskolából jövet a Rendőrök ott vannak az iskolák körül a Polgárőrökkel a Közterület felügyelőkkel kiegészítve. Vigyázzák a gyerekeket és nem csak azért, hogy a zebrán áttudjanak menni, hanem azért is, hogy minden tekintetben biztonságban legyenek és tudják azt, hogy oda mehetnek a Rendőrhöz, oda mehetnek a Közterület felügyelőhöz, oda mehetnek a Polgárőrhöz, mert az egyenruhás férfi őt segíteni fogja, számíthat rá és biztonságot ad. Bármikor baja van, aztán életbe tudja azt, hogy aki egyenruhában van, az azért van, mert ő magát szolgálja és segítse őt. Szerintem egészen jól működő programot lehet ez ügyben kialakítani. Mondanék egy másik programot. A város megkérdezte az ott lévőket, hogy és miképpen gondolkodnak a szolgáltatásairól a városnak. Program: Szolgáltató Város. Egy 70 ezer fős városban egy 50 ezer kérdőívet küldtünk ki és kérdeztük az embereket mi a véleményük a hulladékszállítástól a bölcsődei szolgáltatáson át, a Rendőrség munkájáról, a Polgárőrség munkájáról. Az emberek olyan 30 ezer visszaérkezett kérdőívben azt mondták, hogy ők nagyon szívesen segítenek a Rendőrök és a Polgárőrök munkájában. Kialakítottunk egy olyan szülői fórumot, ahol a szülőket kérdeztük meg, hogy ők mit szeretnének kapni a Rendőrségtől, Polgárőrségtől. Kiderült, hogy az éjszakai szórakozóhelyek biztonsága az egyik legfontosabb, amit nálunk Szolnokon a szülök, fontosnak tartanak. Nem tudom, máshol hogyan van, de nálunk a éves főként lány gyermekek csőstül jelennek meg az éjszakában pénteken, szombaton. Nem tudjuk, a szülőknek miért nem hiányoznak otthonról. Nem tudjuk, pontosan, hogy van az, hogy egy gyereket hajnal 4 órakor még nem hiányolja otthon az édesapja, édesanyja. Akikkel mi most együttműködünk, azok a szülök, körbejárják velünk a város szórakozóhelyeit. Megmutatjuk nekik, hogy milyen az éjszaka és hol és miképpen tudnak a gyermekeik szórakozni. Próbáljuk őket is érdekelté tenni abban a szülői felelősségre apellálva, hogy közösen együtt rendvédelmi szervek és város, szülök, próbáljuk azt megoldani, hogy a gyerekek biztonságba legyenek. Ez elsősorban arról szól, hogy egy etikai kódexet fogunk létrehozni. Egy olyan etikai kódexet, akit el kell, hogy fogadjon a szórakozóhely tulajdonos és el kell, hogy fogadjon a város. Ezt majd próbáljuk számon kérni. Azt mondtuk, hogy 18 év alatti gyereknek nem szolgálunk ki alkoholt, ez törvényben van egyébként, csak nem mindenki tartja be. De ha a szórakozóhely tulajdonosait rávesszük, akkor könnyebb az életünk. Egy másik része, hogy a 16 évnél fiatalabb gyerekeket a szórakozóhely tulajdonosok 10 órakor ellenőrizzék és küldjék haza, vagy legalábbis próbálják olyan irányba terelni őket, ami azt gondolom kicsit jobb, mint hogy hajnalt tájt ott ülnek, és nem tudom milyen problémával küszködnek. A harmadik az, hogy a szülök, szórakozzanak együtt a gyerekeikkel. A szülök kérték azt, hogy hadd menjenek együtt a gyerekeikkel és ők hadd mutassák be, hogy milyen szórakozási formák vannak. A lényeg az, hogy nagyon fontos az, hogy egy településen, hogy a településen élő mondjuk a szülők, a Rendőrök, a Polgárőrök, Közterület felügyelők együtt közösen gondolkodjanak az éjszaka biztonságában is. Szerintem fontos. A Polgárőrségről: Nálunk Szolnokon a Polgárőrség, akkor erősödött meg, mikor az említett 2000-es árvíz volt. Ebben az időszakban erősödött fel az a civil igény, hogy a lehető legtöbb ember a saját lelkéből fakadóan segítsen az árvízi munkálatokban. Kialakult egy olyan rendszer, amelyen belül, most azt mondhatjuk, hogy Szolnokon 100 Polgárőr van, és a 14

15 megyében Polgárőr dolgozik, nem kevés egyesületen keresztül. Fontos az, hogy ezek az egyesületek a körzeti megbízotthoz kötődnek. Ahol körzeti megbízott van az biztos, hogy van Polgárőr Egyesület. Ahol nincs körzeti megbízott, attól még van Polgárőr Egyesület. Azt gondolom, a későbbiekben azt kell elérni, hogy minden hol legyen Rendőr és Polgárőr együtt. Már csak azért is, mert az a szolgálat, amit kitudtunk alakítani este 7-től reggel 7-ig egy 12 órás rendszeres szolgálat. A rendszeres szolgálat arról szól, hogy a három egység, a Rendőrség a Polgárőrség, a Közterület felügyelet folyamatosan járőrözik Szolnokon az éjszakában. Folyamatosan kint vannak. A vezénylést a Rendőrség teszi, a Rendőrség kéri számon a két szervezettől, hogyan és miképpen dolgozik. Kimondottan jó eredményeket tudunk ez ügyben felmutatni. A Polgárőröknél nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy ők ezt ingyen bérmentve, saját szabadidejükből teszik és végzik. Ebben az országban, ami nagyon hiányzik az a civil erő, nagyon oda kell figyelni, hogy ebben haladjunk, és előre lépjünk. Akiben van ilyen affinitás, és szándék azt ne gátoljuk, hanem segítsük. Mi a Polgárőrségnek a rezsi kiadásait finanszírozzuk, és adunk neki egy olyan irodát, egy olyan helységet, ahol 24 órás szolgálatban dolgozhatnak és működhetnek. Azt várjuk el, hogy ez rendszeres legyen, ellenőrizhető legyen, és számon kérhető legyen. Nagyon komoly partnerek benne. Komoly partner hozzá a városban működő Közterület felügyelet is. A közterület felügyelet, Rendőrséggel, Polgárőrséggel én azt hiszem Szolnok legalábbis, de bízom benne, hogy sok helyen máshol. Komoly erő az ügyben, hogy az emberek az ott lakok biztonsága jobb lehessen. Nálunk, de szerintem máshol is komoly kérdés a cigány kérdés. Egészen biztos vagyok abban, hogy nem csak Szolnoki probléma. Nálunk három cigány telep van, három roma telep van a városban. Nyilván ezeknek a területeknek a környékén van probléma. A Polgárőrökkel azt a megállapodást kötöttük, hogy amikor felvétel van, akkor külön figyelünk arra, hogy cigány fiatal embereket vegyünk fel a Polgárőrségbe, de nyilván ugyan olyan feltételeknek kell megfelelni, mint a nem cigány fiatal embereknek. Külön figyelünk arra, hogy ők is részt vehessenek a rend biztosításába, különösen azokon a helyeken, ahol jobban elfogadják azok, akik igazából őket, mint cigány embereket egy kicsit közelebb érzik magukhoz. Nagyon fontos dolognak érzem és biztos vagyok benne, hogy ezek a cigány fiatalemberek nagyon komolyan veszik a munkájukat. Senki ne gondolja, hogy ellazsálnak a munkát. Nem igaz, ők bizonyítani akarják, hogy ennek a társadalmi csoportnak a részeként igen is komoly munkát tudnak végezni. Fontos dolognak tartom, hogy mindenki figyeljen rá és bízzunk bennük. Bízzanak benne, hogy ők is meg tudják oldani a problémát. Nem árt, hogy ha a cigányok vezetőit összehívják. Nem árt, ha beszélnek a Vajdákkal. Nem árt, hogy ha leülnek, és közösen végig gondolják azt, hogy mit és hogyan lehet a cigánysággal együtt egy település érdekében tenni. A normális cigány családok kimondottan sértve érzik magukat akkor, ha ugyan úgy kezelik őket, mint a nem normálisokat. Azt gondolom, használhatjuk ezt az erőt és ne féljen tőle senki. Biztos vagyok benne, hogy sokat tudunk haladni ebben a kérdésben előre. Azt gondolom, hogy a 100 városban a 100 program egy nagyon komoly lehetőség. Biztos vagyok benne, hogy a Polgármesterek az Önkormányzatok mellé fognak állni ebben a programban. A civil erő a civil összefogás nagyon sokat segíthet a későbbiekben. Kívánok hozzá sok erőt. A megvalósításban mi egészen biztosan partnerek leszünk. Köszönöm szépen. MARKOS GYÖRGY: Köszönöm. Felkérem Lendvai Ivánné úrhölgyet, Kunsziget polgármester-asszonyát, előadása megtartására. 15

16 LENDVAI IVÁNNÉ: Tisztelt Belügyminiszter Úr! Tisztelt Tábornok Úr! Tisztelt Főkapitány Úr! Tisztelt Elnökség! Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtisztelő számomra, hogy szólhatók egy 1200 lakosú község Kunsziget község helyzetéről, közbiztonságáról. Engedjék, meg, hogy rövid hozzászólásomat egyik nagy költőnk gondolatával kezdjem, mely Polgármesteri hitvallásom is. Mi dolgunk-e világon, küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért Igen tisztelt jelenlévők küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért, amely jelenpillanatban az emberi jólét, a közjó, a közbiztonság, mindaz, ami körbevesz bennünket, és amely nélkül élni lehetetlen. Ezen közbiztonsághoz, közjóhoz, közléthez, véleményem szerint az egyik legnagyobb erő az összefogás az emberek egymásra figyelése, hiszen e nélkül nem tehetünk, és nem tudunk tenni semmit. Kérem, engedjék meg, hogy röviden bemutassam Kunsziget községet. Az előadásomnak a címe: Együtt a közbiztonságért. Kunsziget Győr-Moson-Sopron megyében Győrtől 18 km-re található és Mosonmagyaróvártól 20 km-re helyezkedik el. A falu külterületét a Mosoni Duna mossa 17 km hosszúságban. Átjárhatóságot biztosít a sziget köz irányába egy híd, amely fontos szerepet tölt be a közbiztonságban. A falu határa 1700 hektár, a falu belterülete pedig 150 hektár. 410 lakóházat védünk és kiemelően védet objektumok száma 20, és ez alatt a közintézményeket és egyéb épülteket értem. Társadalmi és gazdasági változásokról kell nagyon röviden szólnom. Nagyon összetartó lakosság él településünkön. Korábban a zöldségtermesztés a termelőszövetkezet, majd ezt követően 1990-től mezőgazdasági struktúra váltás, társadalmi struktúra váltás folytán munkalehetőséget teremtettünk meg a településen, ehhez természetesen kellett a lakosság nagymértékű összefogása. Hiszen arról szólhatok ma Önöknek, hogy a településen 1200 lakosra 1300 munkahely van. Első tevékenységünk természetesen az infrastruktúra megteremtése volt, mely lehetőséget adott az önrendelkezésre és az önfenntartásra. Társadalmi és gazdasági változások címszó szerint szeretném bemutatni Önöknek a munkahelyek alakulását ben 1300 munkahely volt a településen. Első feladatunk volt, ami közbiztonsági szempontból sem elhanyagolható az infrastruktúra hálózat megteremtése, ivóvíz villany, telefon, biztonságos közlekedés. Kialakítottuk az utakat, a köztereket a kerékpárút hálózatot, a közvilágítást a szennyvíz, földgáz hálózatot, a távközlést és a térfigyelő kamera rendszereket. Közrend, közbiztonság, önkormányzat, hogy kapcsolódik a három szó együtt. A Rendőrség, amit nagyon fontosnak tartok. A Rendőri szervek munkája, a körzeti Rendőrökön múlik elsősorban, de nagyon jó a kapcsolatunk a Győri Rendőrkapitánysággal is. A körzeti 16

17 Rendőrök havi rendszerességgel előadást tartanak az idős és különböző korosztályok részére. A Rendőrök elmondják, hogy milyen veszélyhelyzetek források, esetleges telefonos és egyéb más megkeresések érhetik az idős vagy középkorú embereket. Munkájukhoz szorosan kapcsolódik a Polgárőrségnek a munkája, amely a járőrszolgálaton túl az eltűnt személyek keresésében is megmutatkozik. A napi kapcsolat mindannyiunk számára nagyon fontos akár a Rendőrség, akár a Polgárőrségre gondolok. Természetesen a Polgárőrség mellett ott állnak a különböző rendvédelmi szervezetek. Említeném a tűzoltóságot, a Moson mentő egységet, amely településünk fiataljaiból kerül ki. Nagyon fontosnak érzem a lakosságnak a szerepét, hiszen együtt egymásért, együtt a közbiztonságért tudjuk a feladatainkat megvalósítani. A településen járműből db található. Nagy szerepe van a lakosságnak, a Rendőrségnek, hogy ezek a speciális közlekedő járművekkel való közlekedés biztonságos legyen. Engedjék meg, hogy röviden szóljak a SZEM mozgalomról. Több településen ismert már, de településünkön kiemelkedően ban a Szomszédok Egymásért Mozgalom keretén belül Biztonságos Magyarországért Közalapítvánnyal sikerült megteremtenünk a csengő szólj segíts első térfigyelő rendszert, amely igazán nem is térfigyelő rendszer, hanem 50 házba került felszerelésre. Fordítottan működik, mint egy csengő. Önök, ha beszeretnének menni egy házba, megnyomnak egy csengőt. Az idős egyesül élő ember vagy fiatal gyermeket bármiféle támadás vagy rosszullét éri, akkor felkapcsol egy villanykapcsolót ez egy csengőt szólaltat meg, amely a ház falán van elhelyezve. Összefogás együtt egymásért közbiztonság. A település lakósságának ez a dolga, melyet kiválóan teljest, hogy a csengő szó hallatára bemegy a házba és megnézi a bajbajutott embert. Térfigyelő kamera rendszerek működnek településünkben ben a Belügyminiszter támogatásával sikerült megvalósítani. A település ki-be vezető útjait védik a rendszámolvasásra is alkalmas térfigyelő kamerák. Egy új kezdeményezés, egy bűnmegelőzési modellprojektet dolgoztunk ki. Önök településén is gyakorta vannak árusok, melyek be szeretnének menni a házakba. Nem kell nekik bemenni. Kialakítottunk egy piacot. Ezen a piacon árulhatják portékájukat és sehol máshol. Azt gondolom, hogyha helyet adunk, egy helyi piac elnevezéssel az árusoknak, akkor már nagyban védjük településünk lakosságát. Rendezvényeket, fesztiválokat biztosít mind a rendőrség, mind a polgárőrség és a Moson mentő egység. Kiterjedt tevékenységük településhatáron túlra is. Segítettünk a vörös iszap katasztrófánál, az árvíznél. Természetesen a katasztrófavédelem területén is, különösen tekintettel az elmúlt hét hó helyzetére. Önkormányzatunk támogatja a civileket. Településünkön 15 civil egyesület működik. A lakosság 50 %-a, 650 fő tagja ezeknek a civil szervezeteknek. A diagram bemutatja, hogy mily módon segíti önkormányzatunk a civil egyesületek támogatását. Közbiztonsági alap a fehérrel jelölt sáv. Évente 3-4 millió forintot, költségvetésünk egy-két százalékát adjuk ilyen célra. Nagyon fontosnak tartom a civil szervezetek közötti együttműködést. Fontosnak tartom, hogy a sportegyesület, a teke és lövő egyesület együtt tevékenykedjen. Szabadidő, versenysport és egyéb feltételüket, közös rendezvényeket együttesen valósítsanak meg. Nagyon fontosnak tartom, a külterületek védelmét. Úgy oldjuk meg, hogy segítségül hívjuk a horgászegyesületet, a vadásztársaságot és ők is figyelnek arra, hogy kik azok az idegenek, akik megjelennek a településünkön. Természetesen nagy szükség van még egyéb más civil szervezetekre is. Fokozott hangsúlyt fektetünk az intézményekre. Már az óvódás gyermeket, illetve a Kunszigeti Két tanítási nyelvű Általános Iskolába különböző oktatásokat folytatunk. Például az egy iskola egy polgárőr nap. A Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőr Szervezet évente előadást tart, melyet a kivetítőn lehet látni. Nagyon fontosnak tartom én is az esztétikus falukép kialakítását. 17

18 Épületeinket lehetőségeinkhez méltán felújítottuk. Nagy szerepet adunk a vallásnak, az egyházaknak. A képen a templom, a szakrális közösségi tér, a Szentlőrinci plébánia látható. Szeretném ezek építkezéseknél kiemelni a polgárőrség és rendőrségnek a szerepét kiemelni. Mindannyiunk előtt ismert, hogy az építő anyagok nem mindig a legnagyobb biztonságban vannak. Valamikor a kerítés sem óvja meg. Kiemelkedő összefogással, lakossági összefogással tudtak a szervezetek, egyesületek tevékenykedni. Semmi probléma nem történt. Mosoni-Duna turisztikai fejlesztést szeretném bemutatni önöknek. Egy kulturált, esztétikus környezet, partőrrel, csónakőrrel ez szolgálja a közbiztonságot, de természetesen körzeti rendőreink, polgárőreink és a község lakossága minden alkalommal úgy nézz körül a háza táján, hogy az a legnagyobb biztonságot adja a településen, illetve a térségben élők számára. Hozzászólásom utolsó részében már csak az elismeréseimről szeretnék szólni. Nem kívánom sorolni, inkább nézzék meg a kivetítőn. Ehelyett engedjenek meg egy gondolatot, amivel zárom az előadást. A legnagyobb magyar Széchenyi István volt. Az ő gondolata: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. MARKOS GYÖRGY: Köszönöm Polgármester asszony előadását. Most felkérem Erdélyi Miklós urat, Ópályi Polgármester Urat, hozzászólásának megtartásához. ERDÉLYI MIKLÓS: Tisztelt Belügyminiszter Úr, Elnök urak, Hölgyeim és Uraim! Én Ópályiból jöttem, mellettünk van Mátészalka és Vásárosnamény an lakunk benne. Nem örülök, hogy itt vagyok, mert ha rend lenne, akkor nem lennék itt. Örülök, hogy itt vagyok, mert úgy látom, hogy a rend felé fogunk elmozdulni ezután. Néhány nappal ezelőtt, illetve héttel ezelőtt kezdődött bennem megfogalmazódni, hogy írok én valami erről a faluról. Az utóbbi néhány napban jött meg, azaz ihlet, ami formába öntötte ezeket, a gondolatokat, ezt szeretném önöknek felolvasni, elmondani. Kultúrák harca nem csak Ópályiban. Napjainkban egyre szaporodnak azok a hírek, amelyek az óvodákban, iskolákban és a mindennapi életben tapasztalható konfliktusokról szól. Megszaporodtak a fa és fémlopások, a vagyon elleni bűncselekmények. Tapasztalatom szerint ezek az eltérő kultúremberek, embercsoportok közötti együttélés során nap, mint nap érzékelhető eltérő gondolkodásmódból adódnak. Egy kisebb falúban élő családok életkörülményeit, szokásait vizsgáljuk, akkor nem kell különösebb éleslátás ahhoz, hogy felfedezzük a különbségeket. Ópályi egykori leggazdagabb utcáján végigmenve élesen szembetűnik a különbség. Több portán idősebb, nyugdíjasok élnek. Az udvarok szépek és rendezettek. Nyáron virágosak. A szőlő felkötözve, kacsozva, permetezve, ahogy illik. A különböző fajtájú gyümölcsökön szép termés ígérkezik. A kert felszántva, bevetve. A szomszédos portákon, amelyek egykoron nem különböztek az előzőktől, sem fű, sem fa, sem virág, sem szőlő. Van viszont népe gyerekhad. A kert szántatlan, gyomos. A lakás lepusztult. Mindenhol szemét. Szomorú látvány. Az egykori tulajdonosok, ha felkelnének, rögtön visszamennének sírjukba, látván a hajdani tulajdonuk állapotát. Felvetődik a kérdés, hogy mitől van az a szemmel látható különbség. Nyílván az eltérő neveltetésből, a családban elsajátított szokásoktól, az iskolázottságtól, a több évtizedes munkában eltöltött időtől. Érdekes ez a szomorú látvány fogad minket az ország más részeiben is, akármerre megyünk. Az egyik kultúrába tartozó embereknél természetes igény az iskolába járás a tanulás. Tanulnak is szépen. Több mint 200 főiskolást és egyetemistát támogatott önkormányzatunk. Így segítve őket a diploma megszerzéséhez. Ők sajnos nem itthon, hanem az ország távoli részeiben vagy külföldön telepedtek le. Ott kaptak képzetségükhöz megfelelő munkát. Ők már csak látogatók Ópályiban. nagyon ritkán jönnek el 18

19 szüleiket, nagyszüleiket meglátogatni. A falu öregszik, sok az eladó ház. Egy másik kultúrához tartozó embereknél, teljesen mást látunk. Sajnos nem természetes igény a tanulás, az óvodába, iskolába járás. Mindenféle trükkökkel csalogatják, fenyegetik a családokat, hogy járassák gyerekeiket óvodába. Bevezették az óvodáztatási támogatást. Hogyha a gyerek normálisan jár óvodába, akkor a szülő forintot kap egy évre. Megvonják az iskolázási támogatást attól a szülőtől, akinek a gyermeke nem jár rendszeresen iskolába. A támogatást aztán nem kapják kézhez, csak a kijelölt, eseti gondnokon keresztül vásárolhatják el a szülők. Egy köztisztviselőre 4-5 ilyen család jut. Ez egyszerűen elképesztő. Az iskolában a gyereke ingyen kapják a tankönyvet, tízórait, az ebédet és az uzsonnát. Ennek ellenére sokan elkerülik az iskolát. Így nem tanulnak meg írni, olvasni. Nem szereznek szakmunkás vagy ennél magasabb képesítést. A lányok többsége 10-en évesen gyereket szül. A szakképzetlenség miatt nem kapnak munkát. A sokféle segélyből tengetik életüket. Az idősebb lakók, még tyúkokat tartanak, disznót hizlalnak, de a falu éhesebb fele rendszeresen meglopja ezeket, a tulajdonosokat. Azokban az utcákban, ahol ez a réteg megjelenik a lakások, elveszítik értéküket. Sok esetben még a biztosító sem köt biztosítást. A lakások eladhatatlanok. Romlik a közbiztonság, annak ellenére, hogy a rendőrség igyekszik mindig rendőrt biztosítani. Lopják a határban a fát és a terményeket. A gondok mára társadalmi méretűek lettek. Az a másfajta kultúra került fölénybe, mint ahogyan az lassan Ópályiban történik, akkor szomorú sors vár a megyénkre, országunkra, sőt egész Európára. Amúgy élhető falunk lenne. Víz, szennyvíz, gáz, telefon, kábeltévé, szilárd burkolatú járdáink, útjaink vannak. Szép iskolával, konyhával, ebédlővel, tornateremmel rendelkezünk. Civil szervezeteinknek köszönhetően pezsgő élet van a művelődésházba. Néptánc csoport, mazsorett és kortárs tánccsoport működik. Ünnepségeinken együtt szerepelnek a gyerekek. Műemléktemplomainkban élénk hitélet zajlik. Emlékműveinken egyik ünnepségtől a másikig, háboríthatatlanul ott díszlenek a megemlékezések koszorúi. Idén 19. alkalommal rendeztük meg a nemzetközi aratófesztivált. Ópályi jövőre lesz 720 éves. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni. A 2010-től regnáló képviselő testületnek köszönhetően a falu ismét fejlődési pályára állt. A meglévő 4 csoportos óvoda mellé új 2 csoportos óvodát építünk. Ezt augusztusban át is adjuk. Nagy tisztelettel hívnám meg Belügyminiszter urat ennek az óvoda átadó ünnepségére. Márciusban tettük be az új óvoda alapkövét és adtuk át a régi hivatal felújított épületét, ahol kertépítő és dísznövénykertész képzés folyik. Rövidesen kezdődik a belvíz elvezető rendszer felújítása. Erre forintot nyertünk. Érdekel-e valakit ez a sok szép eredmény, mikor a politikai csatározások már a parlamentig jutottak. Ópályi híressé, hírhedté vált. Kérdés, hogy megoldja-e a problémákat, ha Ópályiba rendőrőrsöt telepítenek? A mátészalkai rendőrségtől 4 km-re. Megvédenék-e rendőrök a tulajdonosok erdejét a fa tolvajoktól. Ahogy a probléma komplex, úgy a megoldás sem egyszerű. Az biztos, hogy a község ezt önerejéből, nem tudja megoldani. Egyébként állandó a rendőri jelenlét a faluban. Az iskola előtt az igazgató kérésére minden reggel rendőr kocsi áll. A képviselő testület, anyagilag támogatja a készenléti rendőrséget, abban, hogy Ópályiban gyakrabban jelenjenek meg. A helyi polgárőr szervezet is kap a képviselő testülettől, anyagi támogatást. Feladatuk ellátását segíti az a gépkocsi, amit a postától kapott az önkormányzat ajándékba. Most alakítjuk ki az irodát, ahol a megyei Főkapitány ígérete szerint, állandó rendőrőrs lesz Ópályiban. A gazdák jogosan panaszkodnak és védik tulajdonukat. A falopásokkal több milliós kért okoztak a fa tolvajok. A megoldást az óvodánál és az iskolánál kell megkezdeni. Nevelésre, szemléletformálásra van szükség. Követelményt kell támasztani, minden korosztály számára és azokat a legnagyobb szigorral számon kérni.. A beadott komplex telepprogram pályázat elnyerése sokat segíthet a lakosok szemléletformálásában. 19

20 A végső kérdés. Meg tudjuk-e állítani vagy tudjuk-e lassítani ennek a faluromboló, másfajta kultúrának a térnyerését. Most azt mondom, hogy igenis örülök, hogy eljöttem ide. Úgy látom, hogy ez a 100x100 nevű program segíteni fog Ópályiban a közbiztonság megerősítésében, helyreállításában. Szeretném még elmondani, hogy saját kútfőből kitaláltunk egy ilyen közbiztonsági felmérést. Névvel vagy név nélkül lehet nyilatkozni. Megkerestük az öregeket. Érdekes. Talán a polgármester van az első helyen az ő szemükben, aki a biztonságot meg tudná a településen teremteni. A többség azért normális nyilatkozatott tett. Együttműködést vár mindenkitől a faluban. Viszont elrettentésként elmondom, hogy a szélsőséges gondolkodás is jelen van. Az egyik 70 éves mama azt mondja, hogy: A kérdés így hangzik: Mit és kinek kellene tenni ön szerint, hogy javuljon a faluban a közbiztonság? A választ szó szerint mondom: A cigányokat elvinni a gázkamrába, megsütni. A polgármesterrel együtt. Köszönöm szépen. MARKOS GYÖRGY: Köszönöm Polgármester Úr. Felkérem Dr. Kiss Katalin Úrhölgyet, Hajdúhadház jegyzőjét hozzászólásának megtartására. DR. KISS KATALIN: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Hasonló érzésekkel állok itt. Nem nagy büszkeség egy város közbiztonságának hiányáról beszélni! Szívesebben tartanék egy élménybeszámolót a tegnapi kistérségi koncertünkről. Tehetséges hajdúhadházi gyermekek mutatták meg, hogy igenis érdemes az oktatásukkal foglalkozni. Jó néhány éve már, hogy a média figyelmét élvezi Hajdúhadház közbiztonsága. Az elmúlt két évben komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy javuljon ez a kéretlen reklám, amit gyakran egyoldalúan kommunikál a média a városról. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek városunkat. Hajdúhadháza egyike a Bocskai fejedelem által alapított Hajdú-városoknak. Földrajzilag Debrecentől alig 20 km-re, Nyíregyházától 30 km-re a 4-es számú főút mellett helyezkedik el. Nagyon jó földrajzi adottsága van ennek a városnak. Valami oknál fogva nem sikerült még teljesen kiaknázni ezt az előnyt nél többen élünk ebben a városban. Sajnálatos módon a munkanélküliség az egyik legnagyobb problémánk főből több mint fő regisztrált munkanélküli. A 2500 fő kétharmada semmilyen képzetséggel nem rendelkezik. Legmagasabb képzetségük a 8 általános. Ez a képzetlen munkaerő óriási teher a városnak. Tovább nehezíti a városnak a helyzetét, hogy felnőtt szépen lassan egy generáció, aki nem látta dolgozni a szüleit. Ennek a generációnak a gyermekei már ott vannak az óvodáinkban és iskoláinkban. Már a nagyszüleit sem láthatta a szülein kívül dolgozni. Engedjék meg, hogy egy személyes példát megosszak önökkel. Néhány hónappal egy nyertes óvodai pályázat kapcsán az egyik óvodában tettünk egy látogatást, ahol éppen szabadidős foglalkozás zajlott. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Ajándékautó a stratégiai partnertől. 2013. November XVIII. évf. 9. szám. Fotó: Sebestyén Jenő

Polgárőr Magazin. Ajándékautó a stratégiai partnertől. 2013. November XVIII. évf. 9. szám. Fotó: Sebestyén Jenő Polgárőr Magazin 2013. November XVIII. évf. 9. szám Ajándékautó a stratégiai partnertől Fotó: Sebestyén Jenő PostaAutóÔr Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás POLGÁRÔR 10% Kedvezmény Önnek is van egy

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK A HATÁRRENDÉSZEKNÉL 12. oldal ALKOTMÁNYBÍRÓ- SÁGHOZ FORDULUNK A 13. HAVI BÉR MEGVONÁSA MIATT

TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK A HATÁRRENDÉSZEKNÉL 12. oldal ALKOTMÁNYBÍRÓ- SÁGHOZ FORDULUNK A 13. HAVI BÉR MEGVONÁSA MIATT A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. MÁRCIUS AZ FRSZ JAVASLATÁRA LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA IS FORDÍTHATÓ A BÉRKOMPENZÁCIÓ SZTRÁJKJOGOT A RENDÕRÖKNEK 8. oldal TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. április 10. Ingyenes Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A télies idő és a kitartó esőzés megtette a hatását: a megszokottól kevesebben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken Polgárőr XVIII. Magazin 2013. Június XVIII. évf. 5. szám Önkéntesek két keréken 2 Postaláda Esztergomi polgárőrök sikerei Köszönőlevél Erdő Péter bíboros prímástól Az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség Karácsonyi Ének Szánd meg Uram Isten A sírót, a kérőt, Adj egy karácsonyfát, Egy egekig érőt. Aggass valamit rá, Kicsinek és nagynak, Subát a szegénynek, Szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a Népek Apraját

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23.

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23. Mendrey László: Kerekasztal beszélgetésre jöttünk össze, melynek témája a tankötelezettségi kor, az alapfokú képzés várható módosulása, és a szakképzés átalakításának ügye. A kerekasztal beszélgetésre

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. április 9-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 35-40. d.) rendelete: 3. /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben