ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)"

Átírás

1 Jelentkezési lap A PÁLYÁZATI ŐRLAP KITÖLTÉSE ELİTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni) Név Fénykép Évfolyam Nem Születési hely és idı 19.. Állampolgárság Útlevélszám Személyi ig.szám Édesapa/Gondozó neve Foglalkozása Édesanya/Gondozó neve Foglalkozása Állandó lakcím Irányítószám: Település: Utca, házszám: Értesítési cím Irányítószám: Település: Utca, házszám: Telefonszám (otthoni): 06 ( ) Mobiltelefon (saját): 06 ( ) Elektronikus Jelenlegi iskolád: Név: Település és cím: 1

2 TANULMÁNYOK, ÉRDEKLİDÉS A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük olvashatóan, fekete tintával kitölteni) 1. Milyen nyelveket beszélsz, milyen szinten? nyelv szint nyelvvizsga típusa nyelvvizsga száma 2. Részt vettél-e az elızı két év során tanulmányi versenyen (2005/2006-tól a jelenlegi tanévig)? Milyen eredményt értél el? A verseny nevét, típusát és eredményedet pontosan írd le! verseny év eredmény 3. Milyen iskolai, vagy iskolán kívüli tisztjeid, illetve közösségi tevékenységeid vannak (diákönkormányzat, önkéntes munka, szervezési feladatok, stb.)? tisztség szervezet mióta? feladatok gyakoriság 4. Sportolsz-e az iskolában, vagy azon kívül? Ha igen, milyen sportot őzöl, milyen gyakran és milyen eredménnyel? Ne csak az egyesületben végzett sporttevékenységeidet tüntesd föl! sportág egyesület mióta? eredmények gyakoriság 5. Milyen mővészeti jellegő, kreatív elfoglaltságaid vannak? Hol, milyen gyakran és milyen szinten őzöd? elfoglaltság intézmény mióta? eredmények gyakoriság 2

3 6. Melyik közösségi tevékenységed jelent számodra a legtöbbet? Miért? Akad-e olyan dolog ezzel kapcsolatban, amin változtatnál? Mit és hogyan? 7. Fontos-e a sport az életedben? Mit adhat neked a sport? 3

4 8. Melyik mővészeti ág az, amelyik legnagyobb hatással van rád, leginkább megérint? Miért? Mi a szerepe a mővészeteknek az életedben? 9. Vannak-e egyéb szabadidıs tevékenységeid? Milyen keretek között és milyen gyakran őzöd ıket? Ezek közül melyik a legfontosabb számodra és miért? 4

5 10. Hogyan ítéled meg saját szerepedet kortársaid között? 11. Hány fiú- és lánytestvéred van? Mennyi idısek? 12. Jelenleg kikkel élsz egy háztartásban? 13. Hol hallottál elıször az UWC iskoláiról? 14. Van-e még valami, amit szeretnél, hogy tudjunk rólad? 5

6 ESSZÉK A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük olvashatóan, fekete tintával kitölteni) A) Írj családodról, barátaidról, közvetlen környezetedrıl, továbbá arról, hogy milyen események, személyek formáltak téged eddig, voltak rád nagy hatással! 6

7 B) Mi motivált arra, hogy jelentkezz erre az ösztöndíjra? Terveidben mi a szerepe a nemzetközi közösségben eltöltött két évnek és az Egyesült Világ Kollégiumok által képviselt értékeknek? Mit tudsz Te nyújtani egy ilyen közösségnek? 7

8 C) Írj fogalmazást szó terjedelemben a következı szavak mindegyikének felhasználásával: fél, nem, együtt, fegyver, meleg, elhamarkodott, Európa, jobb A szavakat a megadott formájukban használd fel! A sorrend tetszılegesen megválasztható. Minimum az egyik szó szerepeljen a címben is! 8

9 9

10 SZÜLİI NYILATKOZAT A SZÜLİ/GONDVISELİ TÖLTI KI Kijelentem, hogy tájékozódtam a United World Colleges iskoláiról, és gyermekem teljes beleegyezésemmel nyújtja be pályázatát az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete által meghirdetett ösztöndíjak egyikére. A pályázat adatlapját olvastam, és tanúsítom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Felvétel esetén a United World Colleges iskolájában való tartózkodás idejére kérem és felhatalmazom az iskolát, hogy gyámként lépjen fel minden olyan esetben, amelyben ezt gyermekem biztonsága és jóléte megköveteli. Tisztában vagyok azzal, hogy a válogatóbizottság döntése elleni fellebbezésnek helye nincs. Kelt: Szülı/gondviselı neve: Aláíró családi kapcsolata a jelentkezıvel: Szülı/gondviselı aláírása: JELENTKEZİI NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI Az EVIME pályázati kiírása értelmében a 2008-as ösztöndíjpályázaton azok a 2008 szeptemberében 16. életévüket már, de 19. életévüket még be nem töltött, 10. vagy 11. évfolyamos középiskolai diákok vehetnek részt, akik magyar állampolgársággal, vagy az ösztöndíjpályázat második fordulója idején magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és legalább három megkezdett éve részt vesznek magyarországi oktatásban. Kérünk, jelöld be, illetve egészítsd ki a rád vonatkozó választ: Magyar állampolgár vagyok Nem vagyok magyar állampolgár, de magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezem évtıl veszek részt magyarországi oktatásban Szeretném, hogy pályázatom beérkezésérıl és továbbjutásomról az EVIME honlapján keresztül is értesülhessek. Ennek érdekében hozzájárulok, hogy a személyi igazolványom száma azonosító jelként a honlapon megjelenjen. Ezen jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével jelentkezem az EVIME által meghirdetett pályázási eljárásra. Az itt szereplı adatok, vélemények hitelesek. Tudomásul veszem, hogy az eljárás bármely fordulójáról való hiányzás az eljárásból való kizárásomat vonja maga után. Tisztában vagyok azzal, hogy a válogatóbizottság döntése elleni fellebbezésnek helye nincs. Kelt: Aláírás: Ötévfolyamos képzés esetén az adott évfolyamok alatt a 11. és 12. évfolyamokat értjük. 10

11 TANÁRI AJÁNLÁS (OSZTÁLYFİNÖK) KÉRJÜK LEZÁRT BORÍTÉKBAN ÁTADNI A JELENTKEZİNEK! Kérjük, az alábbiakban jellemezze a diákot, említést téve mindarról, ami a pályázat elbírálása szempontjából számunkra fontos lehet. A tanulmányi eredmények mellett különösen érdeklıdünk a diák személyisége, motivációja, közösségi szerepvállalása, beilleszkedı képessége, elkötelezettsége, lelkesedése és különleges képességei iránt. Kérjük, minél részletesebb jellemzéssel segítse munkánkat és a diák további elımenetelét. Mióta ismeri a jelentkezıt? Kelt: Név: Milyen tárgyat tanít a jelentkezınek? Aláírás: 11

12 TANÁRI AJÁNLÁS (VÁLASZTOTT TANÁR) KÉRJÜK LEZÁRT BORÍTÉKBAN ÁTADNI A JELENTKEZİNEK! Kérjük, az alábbiakban jellemezze a diákot, említést téve mindarról, ami a pályázat elbírálása szempontjából számunkra fontos lehet. A tanulmányi eredmények mellett különösen érdeklıdünk a diák személyisége, motivációja, közösségi szerepvállalása, beilleszkedı képessége, elkötelezettsége, lelkesedése és különleges képességei iránt. Kérjük, minél részletesebb jellemzéssel segítse munkánkat és a diák további elımenetelét. Mióta ismeri a jelentkezıt? Kelt: Név: Milyen tárgyat tanít a jelentkezınek? Aláírás: 12

13 Ide ragaszd az átutalásról szóló bizonylatot: 13

14 Kitöltési útmutató az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesületének 2008-as ösztöndíjpályázatához Formai követelmények: 1. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot figyelmesen olvasd végig, pontosan válaszolj a feltett kérdésekre! A megadott bekeretezett részeken válaszolj, figyelj a kiszabott terjedelemre! A megváltoztatott jelentkezési lap formai hibásnak számít! 2. A jelentkezési lapot kézírással, fekete tintával töltsd ki! Gépírással csak a november közepétıl elérhetı - részben webes jelentkezést lehetıvé tevı - speciális őrlap tölthetı ki (mely tartalmilag ezzel teljesen megegyezik). A gépírással készült hagyományos formátumú pályázat formai hibásnak számít! 3. A pályázati anyagot (1-12. oldal + bizonyítvány fénymásolatok) két példányban küldd be (eredeti, másolat), példányonként tőzıgéppel összetőzve! A jelentkezési lap oldalait az oldalszámok sorrendjében helyezd el! Ne kösd be ıket (spirál, dosszié, gemkapocs)! 4. A regisztrációs díj befizetésérıl szóló bizonylatot értelemszerően ragaszd fel a megadott oldalra, de ezt ne tőzd hozzá egyik példányhoz sem! 5. A két pályázati példányt, a bizonyítványokat, a külön lezárt tanári ajánlásokat és a bizonylatot egy A4- es borítékban add postára! 6. A pályázatokat kizárólag hagyományos postai úton fogadjuk el. 7. Figyelj arra, hogy a pályázatod minden aláírást és mellékletet tartalmazzon! Ezek: a. saját aláírásod b. szülı neve és aláírása (!) c. aláírt tanári ajánlások, zárt borítékban d. elızı két év végi bizonyítvány iskolai pecséttel hitelesített fénymásolatai e. regisztrációs díj befizetésérıl szóló bizonylat (a közleményben add meg nevedet és lakcímedet!!!) 8. Érvénytelen a pályázat az alábbi esetekben: a. a jelentkezı pályázásra nem jogosult (ld. 10. oldal) b. a levélborítékon határidı utáni dátum szerepel (postai bélyegzı) c. a pályázati anyag hiányos, rosszul kitöltött d. a fenti formai követelményeknek nem megfelelı e. a regisztrációs díj befizetése nem megfelelı (ld. Tájékoztató a regisztrációs díj befizetésérıl ) Segítség az egyes pontokhoz: ADATLAP A válaszleveleket az értesítési címedre postázzuk! Az állandó és értesítési cím egyezısége esetén is töltsd ki mind a kettıt! TANULMÁNYOK, ÉRDEKLİDÉS 1. A nyelvismeret szintjének megnevezésekor nem muszáj meglévı nyelvvizsgára hagyatkozni. Amennyiben nincs nyelvvizsgád, akkor használhatod a kezdı-, középhaladó- illetve haladó kategóriákat. Ilyenkor, értelemszerően, a többi oszlop üresen marad. Ha nyelvvizsgával is rendelkezel, akkor az alapfokú, középfokú, felsıfokú megjelölések jelzik a szintet, a típus pedig A, B vagy C attól függıen, hogy a szóbeli vagy írásbeli részt, vagy mindkettıt teljesítetted-e. Nyelvvizsgaként mind az államilag akkreditált, mind pedig az egynyelvő vizsgákat elfogadjuk. Nyelvvizsga megadásakor feltétlenül tüntesd fel annak számát! Ha van esetleg egyéb akkreditált képesítésed, annak megnevezését, fokozatát és számát is tüntesd fel! Például, ha rendelkezel ECDL bizonyítvánnyal, azt modulonként részletezd! 2. Versenyeredményedet csak akkor vesszük figyelembe, ha annak pontos nevét, típusát (helyi, megyei, országos), a részvétel idıpontját és a helyezésedet is megadod! 3-5. A közösségi tevékenység, sport és mővészetek témakörben táblázatokat kell kitöltened. Arra kérünk, hogy a rendelkezésre álló helyre írj, számodra fontos tevékenységeidet és eredményeidet foglald itt össze! Amennyiben a hely nem volna elég ezek felsorolására, a 14. Van-e még valami, amit szeretnél, hogy tudjunk rólad? kérdésre adott válaszba foglald bele! A táblázatban szereplı oszlopokba a következıket várjuk: az elsı oszlopban mindig a tevékenységet kell megnevezni a második oszlopban azt fejtsd ki, hogy milyen keretek között végzed tevékenységedet (pl. otthon, iskolában, egyesületben: egyesület neve, stb.) 14

15 a mióta? kérdés arra utal, hogy mióta őzöd, vagy mennyi ideig őzted az adott tevékenységet a negyedik oszlopban a feladatok rubrikában tüntesd fel, hogy tevékenységed milyen kötelezettségekkel, részfeladatokkal jár, az eredmények rubrikában a versenyeken elért helyezéseidet, díjaidat, fellépéseidet, kiállításaidat, stb. tüntesd fel a gyakoriság oszlopban írd le, milyen gyakran és mennyi idıt töltesz az adott elfoglaltságoddal (pl. hetente háromszor két óra) A kérdésekre szöveges választ várunk! Érdemes a megadott helyet kihasználni, hogy minél jobban megismerhessünk. ESSZÉK Összesen három hosszabb esszét (A, B és C pontoknál) kell írnod. A saját gondolataidra vagyunk kíváncsiak, kérjük, hogy csak általad készített munkát küldj el. A számozott oldalak állnak rendelkezésre az esszék elkészítéséhez, több oldalt, kérjük, ne használj! TANÁRI AJÁNLÁSOK Az elsı tanári ajánlást az osztályfınöktıl kérd! A második tanári ajánlást kérheted bármilyen olyan tanártól, magántanártól, edzıtıl, kollégiumi felügyelıtıl, aki megfelelıen ismer ahhoz, hogy egy hiteles jellemzést adjon rólad. Kérjük, hívd fel rá tanáraid figyelmét, hogy két példányban van szükségünk ezekre a dokumentumra is! Egyetlen lezárt borítékba kerüljön az egy tanártól származó ajánlás két példánya. TÁJÉKOZTATÓ A REGISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉSÉRİL A regisztrációs díj a es ösztöndíjakra kiírt pályázatok esetében 2000 Ft (amennyiben banki átutalással érkezik, lásd lentebb). A regisztrációs díj befizetése a pályázati anyag postai feladását megelızi, a pályázati anyagban a megjelölt helyen kérjük a díj befizetését igazoló elismervény másolatát elhelyezni. Fontos, hogy bármely alább részletezett módon is történjen a befizetés (a befizetı személyétıl függetlenül), a pályázó neve és lakcíme feltétlenül szerepeljen az elismervényen. Ennek hiányában a befizetıt nem fogjuk tudni azonosítani, amely a pályázati folyamatból való kizárását vonhatja maga után. A regisztrációs díj befizetésének preferált módja a banki átutalás. A regisztrációs díj fizetését kísérı bankköltségeket készpénzes befizetés esetén a fogadó hivatott fizetni. Ennek költségvonzata miatt a készpénzes fizetés esetén a pályázót 2200 Ft regisztrációs díj terheli. A nem a fizetési módnak megfelelı regisztrációs díjfizetés a jelölt pályázatból való kizárását vonja maga után. A regisztrációs díj befizetése az alábbi módokon lehetséges. 1. Banki átutalás Bármely magyarországi bank fiókjaiban az összeg átutalható az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete számlájára, melynek számlaszáma: (ha az adott banknál erre mód van, akkor online is - ebben az esetben kérjük, hogy a kinyomtatott bizonylatot csatolják a pályázathoz). A bankfiókban egy formanyomtatványt kell kitölteni, amelyen a küldı és a fogadó adatai szerepelnek. Banki átutalás esetén a befizetı bankszámlájáról kerül az összeg átutalásra az Egyesület számlaszámára. A közlemény rovatban mindenképpen szerepeljen a diák neve és pontos címe. 2. Postai átutalás Belföldi postautalvánnyal (rózsaszín csekk) szintén átutalható a regisztrációs díj. Ehhez bármely postán rendelkezésre álló csekket kell kitölteni. A feladó ebben az esetben is készpénzzel fizet a postán, az Egyesület pedig a postafiókon keresztül vagy a számlaszámára kapja meg a befizetett összeget. A befizetendı díj ekkor 2000 Ft, viszont a postai befizetés költsége a befizetıt terheli! A közlemény rovatban mindenképpen szerepeljen a pályázó neve és címe. A címzett ebben az esetben: Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete 1476 Budapest, Pf vagy a számlaszám. 15

16 3. Készpénzes befizetés A Kereskedelmi és Hitelbank bármely helyi irodájában készpénz befizetésével is el lehet juttatni az összeget az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete számlájára, melynek számlaszáma: Ebben az esetben 2200 Ft fizetendı! A közlemény rovatban mindenképpen szerepeljen a diák neve és pontos címe. Kérjük, hogy ezt a megoldást csak a legvégsı esetben vegyék igénybe! ELLENİRZİ LISTA Az alábbi lista áttekintése és a tételek kipipálása segíthet abban, hogy pályázatodat hiánytalanul add be. Jelentkezési lap és a teljes pályázati anyag (1-12.) 2 példányban Saját és szülıi aláírás és keltezés a 10. oldalon Aláírt tanári ajánlások két-két példányban, zárt borítékban Elızı két év végi bizonyítvány hiteles másolata 2 példányban Regisztrációs díj átutalásának bizonylata A pályázatot a következı névre és címre postázd: Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete 1476 Budapest, Pf Pályázásodhoz nagyon sok sikert kívánunk! az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesületének Válogató Bizottsága 16

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Jelentkezési lap 2012-2014 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Név Fénykép Évfolyam Nem Születési hely és idő 19..

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ (http://europass.cedefop.eu.int) BEVEZETİ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az elsı kapcsolatfelvétel

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató

HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató Ezen útmutató arról ad tájékoztatást, hogy mikor kell díjat fizetni a regisztrációs igazolás kérelmezésekor, és hogyan kell kitölteni a befizetési szelvényt. 1. A díj

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat, 2015. június 22. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Miskolc 2014. január 27. 1

Miskolc 2014. január 27. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól 1. Vizsgalehetıségek, idıpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

MODULO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Belépés a Modulo 2 rendszerbe 3 Általános szociális helyzetfelmérési

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben