R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p"

Átírás

1 R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Név: Fénykép: Évfolyam: Nem: Születési hely és idő: Állampolgárság: Útlevélszám: Édesapa/Gondviselő neve: Édesanya/ Gondviselő lánykori neve: Állandó lakcím: Irányítószám: Település Személyi. ig. szám Foglalkozás: Foglalkozás Értesítési cím: Utca, házszám Irányítószám Település Telefonszám (otthoni): cím Jelenlegi iskolád: Utca, házszám 06( ) Mobiltelefon (saját) Név: Cím: 06( ) Telefon : Honlap: Igazgató: Jelenlegi iskolámban tanulói jogviszonyom kezdete: (év) (hó) (nap) Ötévfolyamos képzésben veszek részt, melynek keretében kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályba jártam

2 TANULMÁNYOK, ÉRDEKLŐDÉS A JELENTKEZŐ TÖLTI KI 1. Milyen nyelveket beszélsz, milyen szinten? Az első két oszlopot akkor is töltsd ki, ha nincs nyelvvizsgád az adott nyelvből! Nyelv Szint Nyelvvizsga típus Nyelvvizsgaközpont Nyelvvizsga száma 2. Részt vettél-e az előző két év (2010/2011-től a jelenlegi tanévig) során versenyen (tanulmányi, sport stb.)? Milyen eredményt értél el? A verseny nevét, típusát és eredményedet pontosan írd le! Verseny Év Forduló Eredmény 3. Kérjük, mutasd be mivel töltöd a szabadidődet (iskolai szakkörök, tisztségek, sport, művészeti tevékenység, önkéntesség stb.). Mit? Hol? Mióta? Gyakoriság Eredmények 4. A fenti tevékenységek közül melyik jelenti a számodra a legtöbbet? Miért? Akad-e olyan dolog ezzel kapcsolatban, amin változtatnál? Mit és hogyan?

3 5. Hogyan ítéled meg saját helyzetedet barátaid, osztálytársaid között? 6. Középiskolai tanulmányaid után milyen terveid vannak jövőddel kapcsolatban? Szeretnél-e továbbtanulni, és ha igen, mit tanulnál és hol? Milyen pályára szeretnél menni? 7. Hány fiú- és lánytestvéred van? Mennyi idősek? 8. Jelenleg kikkel élsz együtt? 9. Van-e még valami, amit szeretnél, hogy tudjunk rólad?

4 FOGALMAZÁSOK-A JELENTKEZŐ TÖLTI KI A) Mi motivált arra, hogy jelentkezz erre az ösztöndíjra? Terveidben mi a szerepe a nemzetközi közösségben eltöltött két évnek és az UWC által képviselt értékeknek? Mit tudsz Te nyújtani egy ilyen közösségnek? ( szó)

5 B) Írj családodról, barátaidról, közvetlen környezetedről, továbbá arról, hogy milyen események, személyek formáltak téged eddig, voltak rád nagy hatással! (Kérjük olvashatóan, kézírással, fekete tintával kitölteni)

6 C) Írj fogalmazást szó terjedelemben az alábbi témák egyikében: 1. Milyen kitörési lehetőséget látsz a magyarországi cigányság számára? 2. A közismert, médiában szereplő roma/cigány személyiségek mennyire képviselik a roma/cigány kultúrát? 3. Mi volt életed eddigi legjobb és/vagy legrosszabb döntése? 4. Milyen fontos tudományos előrelépés történt az elmúlt évben, ami felkeltette az érdeklődésed? Miért tartod fontosnak?

7 JELENTKEZŐI NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI Az UWC Magyarország pályázati kiírása értelmében a ös roma/cigány ösztöndíjpályázaton azok a szept. 1-jén 16. életévüket már, de 19. életévüket még be nem töltött roma/cigány diákok, akik 2014 vagy 2015 tavaszán érettségiző szakközépiskolai vagy gimnáziumi osztályba járnak, és 1) vagy magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek 2) vagy nem magyar állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek. Kérünk, jelöld be, illetve egészítsd ki a rád vonatkozó választ: Magyar állampolgár vagyok Nem vagyok magyar állampolgár,... évtől veszek részt magyarországi oktatásban Ezen jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével jelentkezem az UWC Magyarország által meghirdetett roma/cigány ösztöndíjra. Kijelentem, hogy az itt szereplő adatok, vélemények hitelesek, a pályamunka mind egészében (koncepciójában), mind részleteiben (a szöveg szintjén) saját művem. Tudomásul veszem, hogy a pályázati kiírásban szereplő követelmények figyelmen kívül hagyása, illetve az eljárás bármely fordulójáról való hiányzás az eljárásból való kizárásomat vonja maga után. Tisztában vagyok azzal, hogy a Válogató Bizottság döntése elleni fellebbezésnek helye nincs, és hogy a Válogató Bizottságnak részletes értékelést nem áll módjában adni a pályázatról, sem részletes indoklást a pályázati eljárás bármelyik fordulóján elért eredményemről. Jelen pályázat benyújtásával kijelentem, hogy az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíjpályázati adatkezelési szabályzatát megismertem, az abban foglalt szabályokat elfogadom, az UWC Magyarországi Egyesülete számára átadott adataimnak a szabályzat előírásainak megfelelő tárolásához és kezeléséhez, illetve bel- és külföldi harmadik személyeknek történő továbbításához, kizárólag a szabályzatban meghatározott esetekben és módon hozzájárulok. Az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj-pályázati adatkezelési szabályzata a következő webcímen érhető el: uwc.hu/hu/adatkezeles.html A válogatás döntő fordulójának várható költségei ( Ft: egy oda-vissza út Budapestre, egy éjszaka szállás és étkezések) a jelentkezőket terhelik, amelyhez az UWC Magyarország szükség esetén támogatást nyújt. A költségek tervezhetősége érdekében kérjük, hogy amennyiben támogatásra van szükséged, írd le néhány mondatban, hogy miért és mekkora összeget igényelsz. A támogatás mértéke: Indoklás: Kelt: Aláírás:..

8 SZÜLŐI NYILATKOZAT SZÜLŐ TÖLTI KI Kijelentem, hogy tájékozódtam az United World Colleges iskoláiról és gyermekem teljes beleegyezésemmel nyújtja be jelentkezését az UWC Magyarország ösztöndíjpályázatára. A pályázat adatlapját olvastam és tanúsítom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Felvétel esetén a United World Colleges iskolájában való tartózkodás idejére kérem és felhatalmazom az iskolát, hogy gyámként lépjen fel minden olyan esetben, amelyben ezt gyermekem biztonsága és jóléte megköveteli. Tisztában vagyok azzal, hogy a válogatóbizottság döntése elleni fellebbezésnek helye nincs, és hogy a Válogató Bizottságnak részletes értékelést nem áll módjában adni a pályázatról, sem részletes indoklást gyermekem a pályázati eljárás bármelyik fordulóján elért eredményéről. Kijelentem, hogy az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj-pályázati adatkezelési szabályzatát megismertem, az abban foglalt szabályokat elfogadom, gyermekemnek az UWC Magyarországi Egyesülete számára átadott adatainak, illetve saját az UWC Magyarországi Egyesülete számára átadott Adataimnak a szabályzat előírásainak megfelelő tárolásához és kezeléséhez, illetve bel- és külföldi harmadik személyeknek történő továbbításához, kizárólag a szabályzatban meghatározott esetekben és módon hozzájárulok. Az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj-pályázati adatkezelési szabályzata a következő webcímen érhető el: uwc.hu/hu/adatkezeles.html Kelt: Szülő/gondviselő neve:... Aláíró családi kapcsolata a jelentkezővel:. Szülő/gondviselő aláírása:.

9 TANÁRI AJÁNLÁS (OSZTÁLYFŐNÖK) KÉRJÜK 1 PÉLDÁNYBAN, LEZÁRT BORÍTÉKBAN, A LEZÁRÁS HELYÉN ÁTADNI A JELENTKEZŐNEK! Kérjük, az alábbiakban jellemezze a diákot, említést téve mindarról, ami a pályázat elbírálása szempontjából számunkra fontos lehet! A tanulmányi eredmények mellett különösen érdeklődünk a diák személyisége, motivációja, közösségi szerepvállalása, beilleszkedő képessége, elkötelezettsége, lelkesedése és különleges képességei iránt. Kérjük, minél részletesebb jellemzéssel segítse munkánkat és a diák további előmenetelét! Kérjük, írjon egy olyan eseményről, foglalkozásról, melynek keretében a pályázóval együttműködtek! Kérjük, értékelje a diákot az alábbi táblázat szerint! Átlagon aluli Átlagos Nagyon jó Jó Kiemelkedő Nem tudom Együttműködő képesség Alkalmazkodóképesség Kommunikációs képesség Empátia Kreativitás/Aktivitás Kezdeményezőkészség Érettség, kiegyensúlyozottság Motiváció Nyitottság Önbizalom Önfegyelem Mióta ismeri a diákot:

10 Jelen ajánlás benyújtásával kijelentem, hogy az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj- pályázati adatkezelési szabályzatát megismertem, az abban foglalt szabályokat elfogadom, az UWC Magyarországi Egyesülete számára átadott adataimnak a szabályzat előírásainak megfelelő tárolásához és kezeléséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy az egyesület az általam készített ajánlás valódiságának ellenőrzése céljából kapcsolatba léphet velem, és hogy a jelentkező a jelentkezése benyújtásával hozzájárult ahhoz, hogy ebben a kérdéskörben felvilágosítást adjak. Az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj- pályázati adatkezelési szabályzata a következő webcímen érhető el: uwc.hu/hu/adatkezeles.html Kelt: Név: Milyen tantárgyat tanít a jelentkezőnek: Aláírás: Amennyiben szeretné, hogy a jövőben ösztöndíjkiírásainkról tájékoztassuk, kérjük, adja meg címét! címét egyesületünk kizárólag erre a célra fogja

11 TANÁRI AJÁNLÁS (VÁLASZTOTT TANÁR) KÉRJÜK 2 PÉLDÁNYBAN, LEZÁRT BORÍTÉKBAN ÁTADNI A JELENTKEZŐNEK! Kérjük, az alábbiakban jellemezze a diákot, említést téve mindarról, ami a pályázat elbírálása szempontjából számunkra fontos lehet! A tanulmányi eredmények mellett különösen érdeklődünk a diák személyisége, motivációja, közösségi szerepvállalása, beilleszkedő képessége, elkötelezettsége, lelkesedése és különleges képességei iránt. Kérjük, minél részletesebb jellemzéssel segítse munkánkat és a diák további előmenetelét! Kérjük, írjon egy olyan eseményről, foglalkozásról, melynek keretében a pályázóval együttműködtek! Kérjük, értékelje a diákot az alábbi táblázat szerint! Átlagon aluli Átlagos Nagyon jó Jó Kiemelkedő Nem tudom Együttműködő képesség Alkalmazkodóképesség Kommunikációs képesség Empátia Kreativitás/Aktivitás Kezdeményezőkészség Érettség, kiegyensúlyozottság Motiváció Nyitottság Önbizalom Önfegyelem Mióta ismeri a diákot: Jelen ajánlás benyújtásával kijelentem, hogy az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj- pályázati adatkezelési szabályzatát megismertem, az abban foglalt szabályokat elfogadom, az UWC Magyarországi Egyesülete számára átadott adataimnak a szabályzat előírásainak megfelelő tárolásához és kezeléséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy az egyesület az általam készített ajánlás valódiságának ellenőrzése céljából kapcsolatba léphet velem, és hogy a jelentkező a jelentkezése benyújtásával hozzájárult ahhoz, hogy ebben a kérdéskörben felvilágosítást adjak. Az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíj- pályázati adatkezelési szabályzata a következő webcímen érhető el: uwc.hu/hu/adatkezeles.html

12 Kelt: Név: Milyen tantárgyat tanít a jelentkezőnek: Aláírás: Amennyiben szeretné, hogy a jövőben ösztöndíjkiírásainkról tájékoztassuk, kérjük, adja meg címét! címét egyesületünk kizárólag erre a célra fogja

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Jelentkezési lap 2012-2014 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Név Fénykép Évfolyam Nem Születési hely és idő 19..

Részletesebben

ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni) Jelentkezési lap 2008-2010 A PÁLYÁZATI ŐRLAP KITÖLTÉSE ELİTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

GE STAR Awards: A GE Foundation Program

GE STAR Awards: A GE Foundation Program GE STAR Awards: A GE Foundation Program Pályázati utasítások Első lépés Állapítsa meg a jogosultságát Kérjük, jelölje be az IGEN vagy a NEM dobozt minden alábbi állításnál: Igen Nem Igen Nem Igen Nem A

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2015. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Miskolc 2014. január 27. 1

Miskolc 2014. január 27. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL FELHÍVÁS

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL FELHÍVÁS SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. január 31 től meghirdeti a Szülőföldön magyarul című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 6.1. melléklet: Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre. Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre. Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra A Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért alapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjra az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a felvételi eljárásban, természetesen jeleznie kell továbbtanulási szándékát. E célból egységes jelentkezési lapokat készítettünk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI ŰRLAP. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. Pályázati űrlap

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI ŰRLAP. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. Pályázati űrlap Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 Pályázati űrlap a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett SZ25/7 - kódjelű Emelt szintű szolgáltatást nyújtó autizmus-diagnózis központok kialakítása

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel: WOL ÉLET SZAVA 2015 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldött kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG Tartalma: 2015/1 Tájékoztató 2015/2 Jelentkezési lap 2015/3 Útmutató a jelentkezési egységcsomag kitöltéséhez 2015/4 A rendészeti szakközépiskolák

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben