PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre. Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre. Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra A Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért alapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjra az alábbiak szerint: 1. A pályázat célja Az alapítványt létrehozó magánszemélyek szeretettel és elismeréssel gondolnak vissza a Hatvani Bajza József Gimnáziumban eltöltött évekre. Az azóta eltelt évek során a szakmai élet kihívásaiban számtalanszor jelentett támogatást számukra az az alapos tudás és emberi tartás, amit a gimnázium kiemelkedő nevelőinek köszönhetnek. A tanulmányi versenyekre, egyéb megmérettetésekre, felsőoktatási felvételire felkészítő tanárok, fakultációvezetők lelkiismeretes, az elvárható minimumot messze meghaladó, lelkesítő, teljesítményre motiváló támogatása életre szóló útravalóként szolgál. Az alapítók jól emlékeznek azokra a kihívásokra, amiket a tanulmányi versenyekre, megmérettetésekre való felkészülés jelent a diák számára. Tudják, hogy a tanulótól milyen áldozatot, sokszor lemondást, a pillanatnyi érdekek meghaladását kívánja az átlag feletti teljesítményre felkészülés. Nem felejtették el azt sem, hogy az olyan szakmai műhelyekben, mint akár egy fakultáció, vagy szakkör, milyen inspiráló a hasonló érdeklődésű társakkal belefeledkezni egy-egy probléma megoldásába. Ez az összetartás egy életen át elkísérhet, támogathatja az embert a mindennapok küzdelmeiben. Végeredményként azonban az egyén, a diák, a tanuló, az ember tehetségén, szorgalmán, kitartásán, küzdőszellemén és állhatatosságán múlik, hogy ki lesz az, aki az átlagból kiemelkedő teljesítményt tesz le az asztalra. Az alapítvány támogatja azokat a tehetségükkel jól gazdálkodó fiatalokat, akik valamely természettudományos, vagy egyéb területen az adott évben kimagasló eredményt érnek el. 2. A pályázati felhívás tárgya Az alapítvány várja azon fiatalok pályázatát, akik a meghirdetett területeken az aktuális tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy a folyamatban lévő tanulmányi verseny eredményeik alapján valószínűsíthető, hogy a pályázati értékelés időpontjáig kiemelkedő eredményt érnek el. Pályázati kategóriák diákok számára: 1. Matematika kategória 2. Természettudományos kategória (Matematikán kívüli egyéb műszaki- és természettudományok) 3. "Nem természettudományos" kategória (úgymint: Társadalomtudomány, Zene, Egyéb művészeti, Sport, Közösségi élet, Egyéb) 4. Idegen nyelv kategória (2015-ben, egyedi támogatás alapján)

2 Az egyes kategóriákban a kiemelkedő teljesítmény a következőkben felsoroltakkal egyenértékű teljesítmény lehet: - önálló kutatási téma, - kutatásban aktívan, meghatározó módon részt vesz, - országos tanulmányi versenyen, legalább megyei fordulóban jegyzett eredmény, - részvétel nemzetközi tanulmányi versenyen, Az Nem természettudományos kategóriában, amennyiben a fentiek nem, vagy nehezen értelmezhetőek (pl: Közösségi élet, Egyéb), a következőkre kell figyelemmel lenni a pályázat beadásakor: - a pályázatból ki kell derülnie (mérhető vagy nem mérhető, de objektív szempont szerint), hogy az adott teljesítmény miért kiemelkedő, átlagon felüli, példaértékű az adott témakörben Pályázati kategóriák tanárok, felkészítők számára: 1. Matematika kategória győztesének felkészítő tanára 2. Természettudományos kategória győztesének felkészítő tanára 3. "Nem természettudományos" kategória győztesének felkészítő tanára/mentora 4. Idegen nyelv kategória győztesének felkészítő tanára (2015-ben, egyedi támogatás alapján) A tanári, felkészítői kategóriában külön pályázat benyújtására nincs szükség. Az egyes kategória győztese annak a diáknak a felkészítője (gimnáziumi szaktanára, iskolán kívüli tanár/nevelő, vagy főként a 3. kategóriában olyan mentor), aki az értékelt tanuló adott időszaki kiemelkedő teljesítményéhez a legnagyobb hozzájárulást tette. 3. A pályázók köre (Pályázati feltétel) A tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak mindazok a diákok, akik a következő feltételeknek megfelelnek: - A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola nappali tagozatos tanulói - Egy befejezett évvel rendelkeznek az iskolában ( osztályos tanulók) - A pályázat beadásának időpontját megelőző félév tanulmányi átlaga minimum: 4,0 - A pályázat beadásának időpontjában nincs folyamatban olyan fegyelmi, vagy egyéb eljárás, ami a díjhoz méltatlan viselkedést állapíthatna meg 4. Pályázat díjazása A tanulói kategóriákban a győztes tanuló jutalma:

3 Ft értékű jutalom - Oklevél - Q.E.D. jelvény A tanári, felkészítői kategóriákban a nevelők jutalma: Ft értékű jutalom - Oklevél - Q.E.D. jelvény A kuratórium által a bírálóbizottság elé küldött valamennyi pályázat benyújtóját emléklappal jutalmazzuk. 5. Pályázati folyamat Pályázat benyújtásának módja A pályázati anyagokat közvetlenül a Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért Alapítványhoz kell eljuttatni az alapítvány által megadott elektronikus felületen (indokolt esetben papír alapon, vagy elektronikus adathordozón) keresztül. (Részletek az alapítvány honlapján) A pályázati anyag beérkezéséről az alapítvány visszaigazoló t küld A pályázat tartalma A hiánytalanul kitöltött, formailag megfelelő pályázati dokumentációs csomagnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - Pályázati nyomtatvány hiánytalanul kitöltve - Pályázati nyomtatványon egy felkészítő tanár/mentor megjelölve - Pályázó szakmai életrajza - Tanári (Felkészítő tanár/mentor, osztályfőnök) ajánlás (min. 5 max. 20 mondat) - Mellékletek (Az adott kategóriára jellemző dokumentumok közül mindaz, ami az adott teljesítmény átlag feletti voltának megértéséhez szükséges lehet): o publikációs lista, o bizonyítványok/oklevelek másolata, o cikkek, fényképek o egyéb releváns dokumentumok Amennyiben a pályázati csomag a feldolgozás során hiányosnak bizonyul, a pályázónak a pályázatot elbírálók felhívására lehetősége van hiánypótlást beadni. Hiánypótlásra rendelkezésre álló idő végső határa a pályázatok beadási határidejéig van lehetőség. Döntés a pályázatokról A pályázatokra vonatkozóan javaslatokat a Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért Alapítvány Kuratóriuma tesz, melyről döntést a Bírálóbizottság hoz.

4 A döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk. A döntési folyamatban a döntésre felhatalmazott testületnek nincs díjkiosztási kötelezettsége. Az alapítvány által felkért kuratórium és bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok megismerése és értékelése után az adott évben, az adott kategóriában nem osztja ki a díjat. Az eredmény kihirdetése során indoklási kötelezettség nincs, de indoklás lehetséges. Az ilyen módon bennmaradó jutalom az alapítvány tőkéjébe visszaszáll. A bírálóbizottság összetétele - 1 fő bizottsági elnök, a kuratórium által delegálva - 1 fő bizottsági tag, a tanári kar képviseletében (jelölés alapján) - 1 fő bizottsági tag, (meghívás alapján) az alapítványt támogató öregdiákok képviseletében - 2 fő bizottsági tag, a kuratórium által delegálva - Véleményezési joggal: 1 fő a diákok képviseletében (jelölés alapján) Abban az esetben, ha egy korábbi díjazott a gimnáziumi évei alatt nagyon súlyos vétséget követ el, a díj szellemiségéhez méltatlan viselkedést tanúsít, a bírálóbizottság dönthet úgy, hogy a címet visszavonja. A korábban felvett jutalmat nem, de a jelvényt és az oklevelet vissza kell szolgáltatni. A pályázatok elbírálása: Az Alapítvány kuratóriuma szeretné ösztönözni a pályázókat minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében beérkezett pályázatok elbírálási szempontjairól az alábbi tájékoztatást adja. A pályázat tartalmi értékelése során kielégítően választ kell adnia, hogy - a pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek. - a pályázati kérelmében alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását az adott témával kapcsolatban - világosan kiderül, hogy mi az, amit a témában átlag feletti teljesítményként értékelhetünk és hogy a tanulóhoz a teljesítmény milyen mértékben köthető Határidők Pályázati kiírás kihirdetése: Pályázatok beadási határideje: május 31. Kuratóriumi javaslat: június 2. Bírálóbizottsági döntés: június 9-ig. Díjkiosztó: Tanévzáró (június 15.)

5 6. Adatvédelmi hozzájárulás A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul személyes adatainak (neve, életkora, osztálya), a döntés tartalmának (eredmény, pályázati téma, rövid leírás, döntés indoklása), a díjkiosztón készült fényképeknek a Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért Alapítvány internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint az eredmény továbbközléséhez, helyi médiában, illetve az alapítvány promóciós anyagain való megjelentetéséhez. Amennyiben a pályázó teljesítménye szerzői jogi védelem alá eső kutatást, művészeti alkotást, stb érint a fentieknél részletesebb közléshez a pályázó külön írásbeli engedélye szükséges. Amennyiben a pályázó a 16. életévét még nem töltötte be, úgy a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulás érvényességéhez a törvényes képviselő beleegyezése is szükséges. 7. Kapcsolattartás Kapcsolattartó: Dr. Bőze Barna Telefon: Honlap: Facebook: QED Bajzások a Bajzásokért Alapítvány

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Jelentkezési lap 2012-2014 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Név Fénykép Évfolyam Nem Születési hely és idő 19..

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. Működési szabályzata. és pályázati felhívás a 2014/2015. tanévre

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. Működési szabályzata. és pályázati felhívás a 2014/2015. tanévre Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Működési szabályzata és pályázati felhívás a 2014/2015. tanévre Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Miskolc 2014. január 27. 1

Miskolc 2014. január 27. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat 1. Preambulum Az év fiatal könyvtárosa díj Alapító okirat A könyvtári rendszerben felhalmozott tárgyi és információs kincs értő gondozója és szolgáltatója a könyvtáros. A kommunikációs technológia gyors

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

DDC Zöld Megoldás-pályázat

DDC Zöld Megoldás-pályázat DDC Zöld Megoldás-pályázat Pályázati felhívás A Duna-Dráva Cement Kft. ismét pályázatot hirdet civil szervezetek, valamint intézmények (önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, független

Részletesebben