MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Az ösztöndíj-pályázat (a továbbiakban Ösztöndíj ) részletes szabályait a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány ) kuratóriuma, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének egyetértésével a jelen szabályzatban a következőképp állapítja meg: 1. Az ösztöndíj célja Az Ösztöndíj célja azoknak a tanulóknak a támogatása, akik a tanulmányiak mellett törekszenek ismereteik tökéletesítésére a szlovák nyelv és a szlovák kultúra területén, akik aktívan részt vesznek az általános iskolai szlovák versenyeken és a magyarországi szlovákok kulturális és közösségi rendezvényein, valamint tanulmányaikat a békéscsabai vagy a budapesti szlovák gimnáziumokban szeretnék folytatni. Az ösztöndíj célja továbbá azoknak a pedagógusoknak a támogatása, akik a munkahelyi kötelességeik mellett a fent nevezett célok megvalósítása érdekében tanítványaikkal foglalkoznak. 2. Az ösztöndíj (1) A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium ) évente kétszer április 30. és november 30-ig Pályázati Felhívásban teszi közzé az ösztöndíjprogramba való bekapcsolódás feltételeit, évente egyszer dönt az ösztöndíjban részesíthetők számáról. (2) Az ösztöndíjprogramba való bekapcsolódás nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a Kuratórium döntése alapján lehetséges. Az ösztöndíj a Kuratórium kedvező döntése alapján nyerhető el. (3) Az ösztöndíj időtartama legfeljebb négy félév lehet. (4) Az ösztöndíj időtartama nem hosszabbítható meg.

2 (5) Az ösztöndíj összege: felkészítő pedagógusoknak Ft/hó, azaz Ötezer Forint / Hó, a tanulók esetében Ft/hó, azaz Tízezer Forint / Hó. 3. A pályázó (1) Az ösztöndíj elnyerésére az a magyarországi lakóhellyel rendelkező, szlovák nemzetiségi vagy nyelvoktató általános iskola 7-8. tanulója pályázhat, aki: középiskolai tanulmányait a békéscsabai vagy a budapesti szlovák gimnáziumban kívánja folytatni a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi átlaga legalább 4,0 amennyiben a tanuló 4,0 nél gyengébb átlagot ér el, de szlovák nyelv és irodalomból legalább 4,0 az eredménye, egyéni elbírálás alapján a Kuratórium kedvező döntést hozhat a napi kommunikációjában használja a szlovák nyelvet, és a szlovák nyelv és irodalom, történelem, népismeret, néprajz területén végzett kutatást, vagy készített pályamunkát előnyt jelent, ha tanuló a pályázat benyújtását megelőző tanévben szlovák nyelvvel és kultúrával kapcsolatos versenyeken vett részt az iskolai, illetve szabadidős kulturális programokban rendszeresen részt vesz, és az anyaországi táborozásban legalább egy ízben részt vett. (2) A pályázó tanuló a felkészítő pedagógusával együtt pályázhat. 4. A pályázat (1) Pályázat évenként - a pályázati kiírásban foglaltak szerint - nyújtható be. A pályázat meghirdetéséről a Kuratórium dönt, és azt a honlapján, Ľudové noviny című hetilapban, a SZPMK honlapján valamint az OSZÖ honlapján teszi közzé, továbbá annak lehetőleg széles körben történő megismertetéséről más módon is gondoskodik. A pályázat eredményének közzététele azonos módon történik. (2) A pályázat fő részei a következők: a) jelentkezési lap a pályázó tanuló, illetve felkészítő pedagógusa számára b) a pályázó tanuló bemutatkozása: a pályázó tanuló személyes adatai,

3 a pályázó tanuló szlovák nyelvű életrajza felkészítő pedagógus személyes adatai, a pályázat benyújtását megelőző tanév végi bizonyítványának másolata a szlovák intézmények által szervezett versenyeken kiállított oklevelek, bizonyítványok és más dokumentumok másolata a szülő nyilatkozata a felkészítő pedagógus szlovák nyelvű ajánlása c) az első pályamű elkészítése: 7. évfolyamos tanulók számára: Az aktuális tanév első félévében: Én és a családom című pályamű elkészítése, amelynek tartalmaznia kell a pályázó tanuló lakóhelyének (földrajzi fekvés, természet, történelem, nevezetességek, lakosság stb.), a családtagok (létszám, kor, hobby, foglalkozás stb.), illetve a pályázó tanuló családban elfoglalt helyének bemutatását. A pályamű terjedelme maximum 4 A4-es oldal terjedelmű lehet, amelybe nem számít bele a mellékelt illusztráció, képek, térképek stb. Valamennyi pályamunkát kézírással kell elkészíteni. d) A tanuló tanév végi átlaga legalább 4,0, amennyiben a tanuló 4,0 gyengébb átlagot ér el,de szlovák nyelv és irodalomból legalább 4,0 az eredménye, a Kuratórium kedvező döntést hozhat. (3) Az ösztöndíj elnyerésének további feltételei félévenként A 7. évfolyam második félévében: A magyarországi szlovákok népszokásai, hiedelemvilága című pályamű elkészítése. A pályamunka formája a pályázó által tetszőlegesen megválasztható (pl.: riport, leírás, elbeszélés, kifejtés), mellékletei hang- és képanyagot is tartalmazhatnak, terjedelme maximum 5 A4-es oldalnyi lehet, amelybe az illusztrációk, mellékletek nem tartoznak bele. Országos tanulmányi versenyen való részvétel szlovák nyelvből, vagy szlovák népismeretből, amelyet az igazgató aláírásával vagy a helyezésért kapott oklevéllel lehet igazolni. Részvétel a Magyarországi Szlovák Kutatóintézet és a Szlovák Pedagógiai Módszertani Központ által szervezett versenyen. az aktuális tanév év végi átlaga legalább 4,0 *amennyiben a tanuló 4,0 gyengébb átlagot ér el, de szlovák nyelv és irodalomból legalább 4,0 az eredménye, a Kuratórium kedvező döntést hozhat

4 8. évfolyamos tanuló számára: Az aktuális tanév első félévében: Egy rövid prózai mű (novella, elbeszélés) elolvasása a felkészítő pedagógus javaslata alapján, az olvasmányélményről olvasónapló készítése, és saját illusztrációkkal való kiegészítése, amelynek illusztrációk nélküli terjedelem maximum 4 A4-es oldalnyi lehet. Jeles napok és ünnepek a magyarországi szlovákok körében című pályamű elkészítése. A pályamunka formája a pályázó által tetszőlegesen megválasztható (pl.: riport, leírás, elbeszélés, kifejtés), mellékletei hang- és képanyagot is tartalmazhatnak, terjedelme maximum 5 A 4-es oldalnyi lehet, amelybe az illusztrációk, mellékletek nem tartoznak bele. tanév félévi átlaga legalább 4,0*amennyiben a tanuló 4,0 gyengébb átlagot ér el, de szlovák nyelv és irodalomból legalább 4,0 az eredménye, a Kuratórium kedvező döntést hozhat Az aktuális tanév második félévében: Egy rövid prózai mű (novella, elbeszélés) elolvasása a felkészítő pedagógus javaslata alapján, az olvasmányélményről olvasónapló készítése, és saját illusztrációkkal való kiegészítése, amelynek illusztrációk nélküli terjedelem maximum 4 A4-es oldalnyi lehet. Szlovákiai élményeim projektmunka készítése Szlovákia tetszőleges tájegységének bemutatása a munkát újságcikk formájában kell elkészíteni a mellékletben fotók, illusztrációk is szerepelhetnek maximum 5 A4-es oldalnyi lehet, amelybe az illusztrációk, mellékletek nem tartoznak bele. Országos tanulmányi versenyen való részvétel szlovák nyelvből, vagy szlovák népismeretből, amelyet az igazgató aláírásával vagy a helyezésért kapott oklevéllel lehet igazolni.

5 Részvétel a Magyarországi Szlovák Kutatóintézet és a Szlovák Pedagógiai Módszertani Központ által szervezett versenyen. az aktuális tanév év végi átlaga legalább 4,0 *amennyiben a tanuló 4,0 gyengébb átlagot ér el, de szlovák nyelv és irodalomból legalább 4,0 az eredménye, a Kuratórium kedvező döntést hozhat Valamennyi pályamunkát kézírással kell elkészíteni. (8) A pályázati kérelem részletes követelményeit a pályázati kiírás tartalmazza. (9) A pályázatot zárt borítékban a Kuratóriumnak címezve a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A. szám alatti címre kell postázni, vagy személyesen benyújtani. A borítékon a Pre nadaných jelszót kell feltüntetni. 5. A pályamunkák benyújtása (1) A programba bekapcsolódó tanulók a követelmények teljesítését függetlenül attól, mely iskolai évfolyamba járnak a jelentkezéskor - az első szakasz feladatainak teljesítésével és az adott évfolyamra vonatkozó munka kidolgozásával kezdik. (2) A 7. osztályos tanulók esetében az első félévi pályamunkákat január 30-ig, a második félévi pályamunkákat június 30-ig, 8. osztályos tanulók az első félévi pályamunkákat január 30-ig, a második félévi pályamunkákat pedig június 30-ig nyújthatják be. A késedelmesen benyújtott munkákat a Kuratórium érdemi vizsgálat nélkül utasítja el. (3) A pályamunkák tartalmi elbírálását, szakmai értékelését a Szlovák Pedagógiai és Módszertani Központ végzi. 6. A pályázat elbírálása (1) A pályázatról a Kuratórium az Országos Szlovák Önkormányzat SZPMK előkészítése valamint a békéscsabai és a budapesti szlovák gimnázium igazgatója véleményének kikérése alapján dönt. (2) A pályázatot elnyert tanulóval és felkészítő pedagógusával az Alapítvány Támogatási

6 Szerződést köt, és annak alapján az ösztöndíj folyósításáról gondoskodik. (3) Az ösztöndíj kifizetésére kizárólag akkor kerül sor, ha az ösztöndíjat elnyert tanuló a budapesti vagy a békéscsabai szlovák gimnáziumba beiratkozik, és tanulmányait megkezdi. Budapesten, 2011 november 8-án Mali István A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának Elnöke Záradék A jelen Ösztöndíj Szabályzatot a Kuratórium november havának 8. napján megtartott ülésén a 13/2011/ /MSZKA sz. határozatával elfogadta.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Miskolc 2014. január 27. 1

Miskolc 2014. január 27. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat 1. Preambulum Az év fiatal könyvtárosa díj Alapító okirat A könyvtári rendszerben felhalmozott tárgyi és információs kincs értő gondozója és szolgáltatója a könyvtáros. A kommunikációs technológia gyors

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április 2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2013. április A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben