A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései. Dr. Rieger László stratégiai tanácsadó Agrárgazdasági Kutató Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései. Dr. Rieger László stratégiai tanácsadó Agrárgazdasági Kutató Intézet"

Átírás

1 A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései Dr. Rieger László stratégiai tanácsadó Agrárgazdasági Kutató Intézet

2

3 Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció (NVS) 2020 (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért

4 Mottó: Város és vidéke közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig a mezőgazdaság (Vidéki Térségek Európai Chartája, 1996)

5 A stratégia célja 1. a vidéki térségeink nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, lassítva 2. a fenntarthatóságot és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján 3. kijelölje az ország vidékpolitikájának stratégiai célkitűzéseit, stratégiai területeit, valamint 4. az azok elérését biztosító ok és intézkedések végrehajtási kereteit.

6 Területei: Vidékfejlesztés, Agrárgazdaság, Élelmiszerellátás, Természeti értékek és erőforrások megőrzése, környezetvédelem

7 Irányváltás: Agrárpolitika helyett integrált vidékpolitika Családi gazdaságok elterjesztése, fejlesztése a mezőgazdaságban Monokultúra helyett tájgazdálkodás támogatása

8 A stratégia szakpolitikai keretei Hazai meglévő, illetve készülő stratégiai dokumentumok EU-s kötelezettségek NVS Nemzetközi kötelezettségek

9 A stratégiai tényezők egymásrautaltsága környezeti adottság gazdálkodási mód, intenzitás környezetbiztonság környezetminőség termékminőség élelmiszerbiztonság foglalkoztatás szociális biztonság életminőség

10 A mezőgazdaság helye a nemzetgazdaságban - GDP: - mezőgazdaság 3-4% között; - az agrobiznisz 10-12% között; - csökken a súlya a GDP-ben, de EU átlag (1,5%) felett - Erős exportteljesítmény: évi 1-2 milliárd euró aktívummal zár az élelmiszerkülkereskedelem külkereskedelmi mérlegtöbblet 38%-át adta az élelmiszergazdaság

11 Vidéki térségek - kihívások, fő problémák Demográfiai válság (a lakosság elöregedése, elvándorlás) Társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek o munkanélküliség 10,1% vidéki 4,3% nem vidéki térségben o szegénység a szegények közel fele vidéki környezetben él o vállalkozási aktivitás alacsony 1000 főre 86 fő nem vidéki, 43 fő vidéki térségben o nő az inaktívak aránya (egyes kistelepülésen a 70%-ot is meghaladja) o az alapellátások hiánya és alacsony színvonala (óvoda, iskola, posta, orvos) o elmaradottabb infrastrukturális ellátottság (közműellátottság, települési elérhetőség) Helyi közösségek szétesése a vidék növekvő városra utaltsága)

12 Stratégiai alapelvek Erős ökoszociális állam (közösségek állama) Közösségi hasznosulás és méltányos elosztás A helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésre építkezés A helyi közösségek részvétele a fejlesztésekben

13 Alapok, adottságok Tekintélyes termelési tradíciók Kedvező termőhelyi adottságok Különleges minőségű, értékes mezőgazdasági termékek (bor, zöldség, víziszárnyasok, méz, pálinka, nyúl, bor, paprika) és hungarikumok előállításához Szigorú élelmiszerbiztonsági szabályozás és jó állategészségügyi státusz

14 Alapok, adottságok (folyt.) A régi tagállamokhoz képest alacsony környezetszennyezés Jelentős biomassza potenciál Jelentős geotermikus potenciál Jelentős vízkészlet

15 Helyzetkép Az agrár- és élelmiszergazdaság foglalkoztatásának folyamatos csökkenése Az elvándorlás, elöregedés, innovatív réteg hiánya, kiürülő települések, helyi közösségek szétesése Jelentős térségi különbségek Kiszolgáltatottság (globalizáció, stb.) a külső folyamatoknak Értékesítési és jövedelmezőségi nehézségek A támogatásfüggőség (termelés, fejlesztés, környezeti szempontú gazdálkodás) növekedése

16 Helyzetkép (folyt.) Tőkehiány, mezőgazdasági alacsony jövedelmezősége Állattartás és növénytermesztés aránya kedvezőtlen Rendezetlen tulajdonviszonyok a mg-ban Az EU mg. kibocsátásának csupán 1,9 % -át adjuk Termelési érték: 2107 euró/ha EU átlag 989 euró/ha magyar átlag Támogatások időszakban: 1500 Mrd Ft EU és 965 Mrd Ft nemzeti

17 A Közös Agrárpolitika új iránya Vidékfejlesztés Vidékfejlesztés Piaci támogatások Piaci támogatások Forrás: Brian Fuller et al.: Greening the CAP Idézi: A Közös Agrárpolitika reformja és a magyar vidékfejlesztés. Podmaniczky László előadása az A magyar vidékfejlesztés és a mezőgazdaság jövője Európában konferencián, május 24-én, a

18 Vidékfejleszt és Piaci intézkedése k Közvetlen kifizetések Reformopciók a Közös Agrárpolitikában Egyenlőbb elosztás tagállamok és gazdálkodók között Egyenlőbb elosztás a tagállamok és a gazdálkodók között A kifizetések zöldítése Felső támogatási korlát Fokozott kistermelői támogatás A közvetlen kifizetések fokozatos megszűntetése Jogcímek maradnak, hatékonyabb és egyszerűbb végrehajtás Jogcímek maradnak, hatékonyabb és egyszerűbb végrehajtás Legtöbb jogcím kivezetése Csak súlyos válságok esetében, rendkívüli beavatkozások Fókuszban az éghajlatváltozás, biodiverzitás, bioenergia és innováció Fokozott hangsúly környezetvédelmen és klímaváltozás, zöld innovációval és helyi kezdeményezéssel Új elem a kockázatkezelés Új elosztási kritériumok A környezethez és a közjavakhoz kapcsolt új támogatási jogcímek bevezetése 1 Opció (konzervatív) 2 Opció (fontolva haladás) 3 Opció (radikális)

19 A jövőbeli KAP célkitűzései 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönözése 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása

20 NVS célkitűzések és a jövőbeli KAP összhangja 1. Életképes élelmiszertermelés: Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás Az ivóvízbázisok védelme, élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; Helyi erőforrásokra támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása. A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása;

21 Stratégiai területek és a jövőbeli KAP összhangja 1. Életképes élelmiszertermelés: Föld- és birtokpolitika Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás Vidéki környezetminőség 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

22 NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA 2020 Stratégiai területek Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás és tájgazdálkodás Vidéki környezetminőség Föld- és birtokpolitika Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika Hozzáadott érték növelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek Nemzeti stratégiai ok Talajvédelmi Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása Környezetbiztonsági Árvízvédelmi Vízkészlet- és vízminőségvédelmi Területi vízgazdálkodási Ásványi nyersanyag és energiaerőforrásgazdálkodási Ivóvíz Szennyvíz Települési vízgazdálkodás Zöldterületi rendszer fejlesztése, helyi természeti értékek védelme Hulladékgazdálkodási Levegőminőség-védelmi és zajterhelés csökkentési Föld- és birtokrendezési Üzemszabályozási Demográfiai föld, fiatal gazda életpályamodell Szociális föld Földhasználati szerkezetátalakítási, tájgazdálkodási Ökológiai gazdálkodás Ártéri tájgazdálkodás Védett és érzékeny természeti területek gazdálkodási jai (MTÉT, Natura 2000) Kert-Magyarország kertészeti Gyepre alapozott és őshonos állattartási Állattenyésztés-fejlesztési Génmegőrzés, biológiai alapok fejlesztése Növényi fehérje Halászati Vadgazdálkodási Agrármarketing, bel- és külpiaci Helyi, regionális élelmiszer-feldolgozás Országos és nemzetközi élelmiszer-feldolgozás Ellenőrzött élelmiszerlánc Tudatos fogyasztó és vásárló Hungarikum Egészséges közétkeztetési Helyi élelmiszerfeldolgozás, helyi piac és élelmiszerellátási Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési (energiaellátási) Falusi, tanyai vendéglátás Kézműves Helyi szövetkezetek, helyi pénz ok Oktatás, szakképzés, környezeti nevelés Népfőiskolai szaktanácsadás, felnőttképzés Modellgazdaságok, tájközpontok, szaktanácsadási rendszer K+F infrastruktúra rekonstrukció Vidéki kulturális és épített örökség Falufejlesztés, vidéki települések infrastrukturális fejlesztése Nemzeti lovas Nemzeti erdő Térségi komplex vidékfejlesztési ok Tanyás térségek fejlesztési ja Tisza-völgy komplex fejlesztési Homokhátság Ormánság Cserehát Zöld Duna Program Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésiek ja

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Merre tovább magyar agrár-, környezet- és vidékpolitika?

Merre tovább magyar agrár-, környezet- és vidékpolitika? . Merre tovább magyar agrár-, környezet- és vidékpolitika? Ángyán József * Mottó: Város és vidéke közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig a mezôgazdaság (Vidéki Térségek Európai Chartája, 1996.)

Részletesebben

Tolna Megye Területfejlesztési Programja

Tolna Megye Területfejlesztési Programja Készült a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából Tolna Megye Területfejlesztési Programja - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS - 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 e-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból 717 TA NULMÁNY A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: EU Közös Agrárpolitika, nemzeti agrárstratégia, versenyképesség, közjavak. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben