MINTASOR (Figyelem az I. rész - Szabályzatok és Elszámolás tesztkérdéseiben megadott válaszok a hatályos szabályzatok szerint változhatnak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINTASOR (Figyelem az I. rész - Szabályzatok és Elszámolás tesztkérdéseiben megadott válaszok a hatályos szabályzatok szerint változhatnak!"

Átírás

1 OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR (Figyelem az I. rész - Szabályzatok és Elszámolás tesztkérdéseiben megadott válaszok a hatályos szabályzatok szerint változhatnak!) NÉV:. SZÜLETÉSI DÁTUM: PONTSZÁM: / 30

2 Tisztelt Vizsgázó! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Mindegyik kérdésre csak egy helyes válasz adható, amit a megfelelő betű - a) vagy b) vagy c) vagy d) - egyértelmű bekarikázásával kell megjelölni. Nem egyértelmű jelölés vagy gyakori utólagos módosítás esetén az adott kérdések megválaszolatlannak minősülnek. A teszt megoldására 90 perc áll rendelkezésére, és 20 helyes válasz esetén tekinthető megfeleltnek. Kérjük, hogy kizárólag a tesztlapokra dolgozzon, és esetleges megjegyzéseit is a tesztre írja rá. A vizsgán segédeszközként csakis nem-programozható zsebszámológép használható. A vizsga során a termet elhagyni csak különleges esetekben, a vizsgafelügyelők engedélyével lehet. Felhívjuk a tisztelt Vizsgázó figyelmét, hogy a Vizsgaszabályzat értelmében a dolgozatra csak MEGFELELT és NEM FELELT MEG minősítés adható. A vizsgasor kérdéseinek és válaszainak helyességét kizárólag a Vizsgabizottság jogosult eldönteni. Eredményértesítés után az alapítvány által meghirdetett időpontokban, csak személyesen tekinthetők meg a dolgozatok és ezt követően egy hét áll rendelkezésre a kellően megindokolt fellebbezések beadására. Figyelem: Fellebbezés csak írásban (levélben, faxon vagy en)! Vizsgabizottság

3 I. Szabályzatok és elszámolás 1. Melyik igaz az alábbi állítások közül a) Új kereskedési számlaazonosító kizárólag napközben vehető fel. b) Kereskedési számlaazonosítókat a Klíringtagok rögzítik. c) Kereskedési számlaazonosítók a KELER-től kapott pozícióvezetési számlák alapján kerülnek meghatározásra. d) Új kereskedési számlaazonosító felvehető napközben is. 2. Mikor jön létre az opciós ügylet? a) az ajánlatok Ügyletkötési Algoritmus szerinti párosításának időpontjában. b) a KELER Rt. visszaigazolásakor, a visszaigazolás időpontjában. c) a KELER Rt. visszaigazolásakor, az ajánlatok Ügyletkötési Algoritmus szerinti párosításának időpontjára visszamenőlegesen jön létre. d) A párosított ajánlatok közül a korábban tett ajánlat ajánlattételi időpontjában. 3. Mi történik 320 kontraktus vételi opcióra szóló, 138,- Ft-on beérkező RÉSZ és SZAKASZ eladási ajánlattal, ha az adott opciós sorozat ajánlati könyve a szabad szakaszban kizárólag az alábbi ajánlatokat tartalmazza? Vétel eladás kontraktus Ár kontraktus a) nem jön létre ügylet az ajánlat törlődik b) az ajánlatból 130 kontraktus 139 Ft-on, 70 kontraktus pedig 138 Ft-on kötődik le, a maradék 50 kontraktus pedig 28 Ft-on kerül be az ajánlati könyvbe c) az ajánlatból 130 kontraktus lekötődik 139 Ft-on, a maradék pedig törlődik d) az ajánlatból 130 kontraktus 139 Ft-on, 70 kontraktus pedig 138 Ft-on kötődik le, a maradék pedig törlődik 4. Melyik ajánlat NEM tehető az alábbiak közül a szabványosított opciók szabad szakaszában? a) Piaci b) Minimális mennyiségű c) Szakasz d) RÉSZ 5. Melyik igaz az alábbi állítások közül (Származékos Termékek vonatkozásában) a) A Bázisár mindig az előző Tőzsdenap végi Elszámolóárral egyezik meg b) A Bázisár mindig az adott napi nyitóárral egyezik meg c) A Bázisár lehet az előző Tőzsdenap végi Elszámolóár vagy az előző Tőzsdenap végi ex- Elszámolóár is. d) A Bázisár mindig az előző Tőzsdenap végi legjobb ajánlat árával egyezik meg

4 6. Melyik igaz az alábbi állítások közül? a) Opciós pozíció esetében a pozícióvezetési számla pozícióvezetésének módja kizárólag bruttó lehet, b) Opciós pozíció esetében a pozícióvezetési számla pozícióvezetésének módja kizárólag nettó lehet, c) Opciós pozíció esetében a pozícióvezetési számla pozícióvezetésének módja lehet bruttó és nettó is, d) Opciós pozíció esetében a pozícióvezetési számla pozícióvezetésének módját a KELER elszámolóházi leiratban határozza meg, 7. Melyik igaz az alábbi állítások közül? a) készpénzes osztalékfizetés esetén korrekció abban az esetben történik, ha az osztalék mértéke meghaladja az adott részvény E-8 napi átlagárának 5%-át; b) készpénzes osztalékfizetés esetén korrekció abban az esetben történik, ha az osztalék mértéke meghaladja az adott részvény E-10 napi átlagárának 10%-át; c) készpénzes osztalékfizetés esetén abban az esetben történik korrekció, ha az osztalék mértéke meghaladja az adott részvény E-8 napi átlagárának 10%-át; d) készpénzes osztalékfizetés esetén korrekció abban az esetben történik, ha az osztalék mértéke meghaladja az adott részvény E-10 napi átlagárának 5%-át. 8. Melyik NEM igaz az alábbi állítások közül? a) Opció jogosultjának az opciós díjat meg kell fizetnie, ha az adott pozícióval egy már meglévő - kötelezetti pozícióját zárta b) Opció kötelezettjének biztosítékadási kötelezettsége van ha az adott pozícióval egy új pozíciót nyitott c) Opció kötelezettjének biztosítékadási kötelezettsége van, ha az adott pozícióval egy már meglévő - jogosulti pozícióját zárta d) Opció jogosultjának az opciós díjat meg kell fizetnie, ha az adott pozícióval egy új pozíciót nyitott 9. Részvény opciók esetében melyik igaz az alábbi állítások közül? a) Opció lehívása a kereskedési nap vége előtt módosítható. b) Opció lehívása a kereskedési nap vége előtt visszavonható. c) Opció lehívása az elszámolás előtt - bármikor módosítható. d) Opció lehívása soha nem soha nem vonható vissza. 10. Melyik igaz az alábbi állítások közül? a) A pozícióvezetési számlán belül a fedezet pozícióhoz rendelését a KELER Rt. automatikusan a megadott pozícióvezetési számlán lévő pozíciók által képviselt kockázatok sorrendjében a legmagasabbtól a legalacsonyabb irányába rendeli össze. b) A pozícióvezetési számlán belül a fedezet pozícióhoz rendelését a klíringtag határozza meg. c) A pozícióvezetési számlán belül a fedezet pozícióhoz rendelésének sorrendjében a távolabbi lejáratok megelőzik legközelebbi lejáratokat. d) A pozícióvezetési számlán belül a fedezet pozícióhoz rendelésének sorrendjében a határidős pozíciók megelőzik az opciós pozíciókat.

5 II. Elméleti és számolási kérdések 1. A devizára szóló európai call opciók a) belsőértéke mindig negatív. b) időértéke pozitív és negatív is lehet. c) időértéke mindig pozitív. d) belső értéke nulla. 2. Egy osztalékot nem fizető részvényre szóló európai call opció thetája a) sosem negatív. b) sosem pozitív. c) pozitív és negatív is lehet. d) mindig nulla. 3. Az alábbiak közül melyik NEM igaz egy long bull spread pozícióra? a) A pozíció volatilitásra való érzékenysége kicsi, mert a két opció vegája ellentétes előjelű. b) A pozícióból árfolyam emelkedés esetén elérhető nyereség korlátozott. c) Egy ilyen pozíció felépíthető csak call és csak put opciók felhasználásával is. d) Az osztalék mértéke nem hat a long bull spread pozíció értékére, mert a két ellentétes pozíció osztalékra való érzékenysége ellentétes előjelű. 4. Ön egy olyan binomiális (CRR) modellt szeretne felvázolni, ahol egy lépésköz hossza fél év. A termék volatilitása évi 40%. Mekkora lesz a CRR modell u együtthatója? a) 1,40 0,4 b) e 0,4 / 2 c) e d) 0,4 e 0,5 5. Az alábbiak közül melyik esetben NEM használható a Black Scholes modell opciók árazására? a) Devizára szóló amerikai call opció. b) Osztalékot nem fizető részvényre szóló amerikai call opció. c) Devizára szóló európai put opció. d) Osztalékot nem fizető részvényre szóló európai put opció. 6. Az alábbiak közül melyik feltevésekkel dolgozik a Black Scholes formula? a) Mind a kamat, mind a volatilitás időben állandó. b) A kamat időben állandó, de a sztochasztikusan volatilitás változhat. c) A volatilitás időben állandó, de a kamat sztochasztikusan változhat. d) Mind a kamat, mind a volatilitás sztochasztikus. 7. Önnek egy visszahívható kötvényt kell elemeznie. Melyik igaz erre a konstrukcióra a befektető szempontjából? a) A visszahívható kötvény egy egyszerű (vanilla) kötvény és egy long put pozíció összege. b) A visszahívható kötvény egy egyszerű (vanilla) kötvény és egy long call pozíció összege. c) A visszahívható kötvény egy egyszerű (vanilla) kötvény és egy short put pozíció összege. d) A visszahívható kötvény egy egyszerű (vanilla) kötvény és egy short call pozíció összege.

6 8. Az elmúlt hetekben a forint az euróval szemben jelentősen gyengült. Hogy védje magát a forint további gyengülése ellen, K=260 forintos kötési árfolyamú, egy év futamidejű eladási jogot vett eurónként 40 forintos árfolyamon. A vásárláskor az egyéves kockázatmentes hozam évi 6,5% volt. Kérdéses azonban, hogy a forint valóban tovább gyengül-e, vagy ismét a korábban megszokott sávba kerül vissza. Milyen egy év múlvai euróárfolyam mellett NEM volt érdemes ezt az opciót megvenni? (Azaz milyen euróárfolyam mellett járt volna jobban, ha nem fedezi magát.) a) Ha egy év múlva az euróárfolyam 302,6 forint felett van. b) Ha egy év múlva az euróárfolyam 302,6 forint alatt van. c) Ha egy év múlva az euróárfolyam 217,4 forint felett van. d) Ha egy év múlva az euróárfolyam 260 forint felett van. 9. A DEF részvényre több kötési árfolyamra jegyeznek egyéves opciókat. Az árakról a következő információi vannak: K=1000 K=1200 Call Put? 195 Azt tudja továbbá, hogy a kockázatmentes hozam minden lejáratra évi 25%. Határozza meg a K=1000 Ft kötési árfolyamú put opció értékét! a) p 1000 =75 Ft b) p1000=45 Ft c) p1000=375ft d) A DEF részvény azonnali árfolyama nélkül nem határozható meg. 10. A piacon megfigyelhető az ún. volatilitás mosoly (volatility smile) jelensége. Melyik állítás igaz az alábbiak közül ilyen feltételek mellett a piacra? a) Az azonos termékre vonatkozó, azonos futamidejű és kötési árfolyamú call és put opciók implicit volatilitása azonos. b) Az azonos termékre vonatkozó, azonos futamidejű és kötési árfolyamú call opciók implicit volatilitása mindig nagyobb, mint a hasonló put opcióké. c) Minden ITM call opció implicit volatilitása azonos. d) Az ATM opciók implicit volatilitása mindig magasabb, mint az OTM és az ITM opcióké. 11. Ön vett egy K= 1200 Ft kötési árfolyamú, ABC részvényre szóló call opciót 120, és kettő darab hasonló put opciót darabonként 90 forintért. Hol van az Ön pozíciójának a nyereségküszöbe lejáratkor, ha a részvénytől elvárt hozam évi 20%, míg a kockázatmentes hozam évi 10%? a) 1020 és 1320 forintnál. b) 900 és 1500 forintnál. c) 1035 és 1530 forintnál. d) 1020 és 1560 forintnál. 12. Ön kiír egy eladási jogot, majd az opció lejáratáig dinamikusan fedezi azt. Az alábbiak közül melyik tényezők befolyásolják a fedezeti arányt? (deltát) a) a kockázatmentes kamatláb b) a volatilitás c) az alaptermék árfolyama d) mindhárom

7 13. Az elmúlt héten a forint-euró árfolyam volatilitása jelentősen megnövekedett, miközben a forint gyengült. Az alábbiak közül melyik pozíció volt legalkalmasabb a volatilitás változásnak a kiaknázására? a) egy long call pozíció. b) egy long bull spread pozíció c) egy long terpesz pozíció d) egy short pillangó pozíció. 14. Egy egyéves futamidejű, K=110 Ft kötési árfolyamú európai call deltájáról és gammájáról az alábbiakat tudja! call delta 0,5491 gamma 0,0198 Mekkora egy ugyanerre a papírra szóló ugyanilyen lejáratú és kötési árfolyamú európai put opció deltája és gammája? a) delta: -0,4109 gamma: -0,0198 b) delta: -0,5491 gamma: 0,9802 c) delta: -0,4109 gamma: 0,0198 d) delta: -0,5491 gamma: 0, Ön vesz egy egyéves futamidejű, ABC részvényre szóló, K=1200 Ft kötési árfolyamú európai call opciót, és kiír egy ugyanerre a papírra szóló, ugyanilyen futamidejű és kötési árfolyamú európai put opciót. Mit tud mondani az Ön pozíciójának vegájáról? a) Pozitív, mert minden opció vegája pozitív, mivel az opció értéke a volatilitás pozitív függvénye. b) Negatív, mert minden opció vegája negatív, mivel az opció értéke a volatilitás negatív függvénye. c) Nulla, mert lényegében határidős ügyletünk van. d) A részvény azonnali árfolyamának ismerete nélkül még a vega előjeléről sem tudunk megállapítást tenni. 16. Egy részvény azonnali árfolyama 200 Ft. Mekkora egy erre a részvényre szóló t=2 év futamidejű, K=180 Ft kötési árfolyamú európai call opció értékének alsó korlátja, ha a kockázatmentes hozam miden lejáratra évi 10%? a) 200 Ft b) 51,24 Ft c) 36,36 Ft d) 20 Ft 17. Ön vett egy ABC részvényre szóló egyéves put európai opciót, aminek a deltája Mit tud mondani a kérdéses opcióról? a) Az opció ITM. b) Az opció ATM c) Az opció OTM d) Az opció a kockázatmentes kamattól függően vagy ATM, vagy ITM.

8 18. Az alábbi arbitrázslehetőségek közül melyik igényel dinamikus (rendszeresen újrafedezendő) arbitrázs stratégiát? a) Az opció értéke alsó és felsőkorlátjának megsértése. b) A put-call paritás megsértése. c) Az opció alsó és felső korláton belüli félreárazása. d) A box-ügylet megsértése. 19. Melyik összetett opciós pozíciót jelöli a következő leírás: (0; 1; -1; 0) a) long bull spread b) long bear spread c) long pillangó (butterfly) d) short keselyű (condor) 20. Válassza ki az alábbi állítások közül a HAMISAT! a) az alaptermék volatilitásának növelése mind a call, mind a put opciók értékét növeli. b) a várható osztalék növekedése az európai call opciók értékét csökkenti. c) a kockázatmentes hozam növekedése a put opciók értékét növeli. d) A devizaopcióknál az áruként szereplő deviza hozamának (q) növekedése az európai call opció értékét csökkenti.

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Határidős ügyletek Egy határidős ügylet mindig egy jövőbeli időpontra szól, egyszerűen egy termék jövőbeni árfolyamára vonatkozó spekuláció, ahol minden teljesítés is a jövőbeni időpontban esedékes az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor az Értékpapírpiaci szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége. képest megállapított, a BÉT által előzetesen

Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége. képest megállapított, a BÉT által előzetesen Határidős ügyletek A kontraktusok főbb jellemzői Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége Elszámolóár: lóá az az ár, amelyet az adott nap végén é a BÉT megállapít.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRPIACI ISMERETEK

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRPIACI ISMERETEK BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRPIACI ISMERETEK dr. Bozsik Sándor TEMATIKA Technikai árfolyamelemzés I. (Vonaldiagram, O-X diagram, Japán-gyertya, Mozgóátlag) Technikai árfolyamelemzés II. (Bollinger-szalag,

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. június (519 542. o.) ZSEMBERY LEVENTE A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek A volatilitással és annak kockázatával az elmúlt másfél-két évben nemcsak

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetés kötvényekbe, részvényekbe A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 BEFEKTETÉS

Részletesebben

Portfolio Online Tőzsde Pro Felhasználói kézikönyv

Portfolio Online Tőzsde Pro Felhasználói kézikönyv Portfolio Online Tőzsde Pro Felhasználói kézikönyv 1 BEVEZETÉS... 3 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 BELÉPÉS A PORTFOLIO PRO-BA... 4 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS... 5 TRANZAKCIÓS KÓD MEGADÁSA... 5 A PORTFOLIO PRO INDÍTÁSA...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Prompt részvénypiac Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Mi a tőzsde? Miből lesz a tőzsdén

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

Portfolio Online Tőzsde Pro. Felhasználói kézikönyv

Portfolio Online Tőzsde Pro. Felhasználói kézikönyv Portfolio Online Tőzsde Pro Felhasználói kézikönyv BEVEZETÉS... 3 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 BELÉPÉS A PORTFOLIOPRO-BA... 4 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS... 5 TRANZAKCIÓS KÓD MEGADÁSA... 5 A PORTFOLIOPRO INDÍTÁSA...

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti

Részletesebben

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki:

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki: TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és i jellemzőire terjed ki: szabályozott piacra bevezetett értékpapírok szabályozott

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Részvény-alapú kifizetés CÉL 1 A jelen IFRS célja a pénzügyi beszámolás rendjének meghatározása az olyan egységek számára, amelyek a részvény-alapú kifizetési ügyletet

Részletesebben

A MiFiD és a tőkepiac működése

A MiFiD és a tőkepiac működése A MiFiD és a tőkepiac működése Az EU-s direktíva relevanciája a magyar tőkepiac működésében Laczkó Tihamér Assistant ECON Mi is az a tőzsde? Szervezett piac, mely koncentrálja mind a keresletet, mind a

Részletesebben

Befektetéseket érintő Adók

Befektetéseket érintő Adók Befektetéseket érintő Adók Frissítés: 2010. Október. Összeállította: Faluvégi Balázs Jelen leírás a pénzügyi befektetéseket érintő adózási szabályokról, valamint az azokra adott adóoptimalizálási, csökkentési

Részletesebben