Pénzügyi számítások A sor megoldókulcs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi számítások A sor megoldókulcs"

Átírás

1 Pénzügyi számítások A sor megoldókulcs Zárthelyi vizsga NÉV:. Kód:.. Szemináriumvezető. 110 perc Pontszám:... Max 70 pont A *-al jelölt kérdések 5 pontot érnek, a többiek 3 pontot. Adóktól, tranzakciós költségektől tekintsünk el, és tegyük fel, hogy a piac jól áraz. Tankönyv + Előadások (45 pont) 1. A nyarán kirobbanó válság egyik oka a 2001-től kialakuló eszközárbuborék volt. Mi volt ennek a buboréknak a belső mechanizmusa? Likviditásbőség Kockázatéhség Kockázati prémiumok csökkenése Növekvő eszközárak Likviditásbőség 2. Az alábbi táblázatban 2 részvény adatai szerepelnek. P t (t=0,1,2) jelöli a részvény t időpontbeli árfolyamát, Q t mutatja, hogy hány részvény volt a t időpontban forgalomban. A B részvényt két részre aprózták fel az utolsó időszakban. P 0 Q 0 P 1 Q 1 P 2 Q 2 A B Számítsa ki, hogy mekkora a volt egy értéksúlyozású index hozama az első és a második periódusban, ha az index csak ezt a két részvényt tartalmazta! Első periódus: (95* *200)/(90* *200)-1=0,0862 8,62% Második periódus: (95*100+55*400)/=95* *200)-1=0,000 0,00% 3. Az alábbi táblázatban az Alfa részvény ajánlati könyve szerepel: Vételi ár Eladási ár 50 db 55.25$ 20 db 55.50$ 150 db 55.15$ 100 db 55.75$ 200 db 54.90$ 300 db 55.80$ a.) Megbízást ad brókerének, hogy adjon el piaci áron a papírból 100 darabot. Milyen átlag történik teljesül a megbízás, ha közben nem érkezik más piaci ajánlat? b.) Mi történik, ha limit eladási megbízást ad as áron 200 darab részvényre? c.) Mi történik, küszöbáras eladási megbízást adott 55.4-es áron 100 darab részvényre? a.) 0,5*5,25+0,5*5,15 = 55.20$ b.) Azonnali üzletkötés nem történik. Teljesítik, ha az vételi ár 55.38$ vagy fölötte van. c.) Adja el a részvényt, ha a vételi ár 5.4$ vagy az alatt van. Megtörténik az ügylet: 55,25$-on 50 db és 55,15$-on 50 db. 1

2 4. Mi a hosszú repo ügylet lényege? Értékpapírral fedezett hitelfelvétel vagy hitelnyújtás 30 napnál hosszabb futamidőre. Értékpapír prompt vétel plusz határidős visszavásárlás, vagy fordítva. 5. Mit jelent a részleges semlegesítés? Félig aktív kötvényportfóliókezelési stratégia. Ha a portfólió többet ér, mint a jövőbeli kötelezettségek jelenértéke, akkor aktív befektetés. Ha leesik a jelenérték szintjére, akkor immunizáció (passzív stratégia). 6. A spot hozamgörbe vízszintes. Várhatóan hogyan fog változni az egyperiódusos hozam a jövőben a) a tiszta várakozási elmélet szerint, b) a likviditásprémium elmélet szerint, c) a piacszegmentációs elmélet szerint? a) Forward hozamgörbe is vízszintes. Változatlan marad, mivel f = e(r) b) Forward hozamgörbe is vízszintes. Csökken, mivel f > e(r) / f = e(r) + prémium c) A hosszú és a rövid távú hozamok egymástól függetlenül alakulnak, bár a forward hozamgörbe is vízszintes, a várható egyperiódusos hozam alakulását nem lehet tudni 7. Ön egy olyan kockázatos portfóliót kezel, amelynek várható hozama 18%, a szórása pedig 28%. A kincstárjegy hozama 8%. Az ügyfele hasznosságfüggvénye a szokott alakú (amilyet az AIMR is használ), kockázatelutasításának mértéke A = 3.5. a.) A teljes befektetendő tőkéjének hány százalékát fektesse az Ön portfoliójába az adott ügyfél, ha hasznosságát maximalizálni kívánja és csak ez a kockázatos portfólió létezik? b.) Mekkora lesz ügyfele optimális portfóliójának várható hozama, hozamának szórása és a Sharpe mutatója? a.) max U = E(r) 0.005Aσ 2 = (1-y)*r f + y*e(r r ) 0.005Ay 2 σ r 2 = 8 + y (18-8) 0.005*3.5*y 2 *28 2 = 8+10y y 2 U = y = 0 => y = b.) E(r) = (1-y)*r f + y*e(r r ) = * *18 = σ 2 = *28 = 10.2 S = ( )/10.2 =

3 8. Az Alba és a Rába részvények kockázati prémiumára felírt indexmodellek regresszió eredményei a következőek: Alba Rába R i 1% + 1.2R M -2% + 0.8R M R Reziduális szórás 10.3% 9.1% a.) Melyik részvénynek van nagyobb vállalatspecifikus kockázata? b.) Melyiknek van nagyobb piaci kockázata? c.) A hozam változékonyságában melyik részvénynél van nagyobb magyarázó ereje a piaci mozgásnak? Válaszát minden esetben indokolja! a.) Vállalatspecifikus kockázatot a reziduális szórás méri A vállalat, hiszen 10.3% > 9.1% b.) Béta, regressziós együttható nagysága alapján A vállalat, mivel 1.2 > 0.8 c.) A teljes varianciából a piaci hozam által megmagyarázott hányad: R 2 A vállalat, mivel > a) Mit mond ki az egy ár törvénye az APT modellben? b) Mi az APT előnye a CAPM-mel szemben? a.) Egy ár törvénye (arbitrázskizárás): Egyensúlyban az egyes faktorok mögötti kockázat piaci ára ugyanaz lesz minden eszköznél. b.) Az APT előnye a CAPM-mel szemben: Ha egy értékpapír félreárazott, akkor az egyensúly helyreállításához a CAPM szerint minden befektető (kismértékű) portfólió-átalakítása szükséges (többet vesz az alulárazottból). Az APT arbitrázs-kizárásos érvelése szerint viszont elég néhány befektetőnek észrevennie az arbitrázslehetőséget, hogy helyreálljon az egyensúly (mert az arbitrázsportfólióból mindenki végtelen nagyságú pozíciót venne fel). 10. A következő jelenségek közül melyik konzisztens a hatékony piacok elméletével vagy mond ellent annak? Válaszát indokolja meg röviden! a.) A részvényhozamok általában előrejelezhetően nagyobb ingadozást mutatnak januárban, mint más hónapokban. b.) A szakszerűen kezelt befektetési alapoknak majdnem a fele képes arra, hogy magasabb hozamot nyújtson az S&P500-nál egy tipikus évben. c.) Azok a pénzpiaci alapkezelők, amelyek jobb teljesítményt nyújtanak a piacnál (a kockázattal való korrekciót figyelembe véve), 60%-os valószínűséggel a következő évben is megismétlik ezt. a.) Konzisztens. Az előrejelezhető volatilitásból nem következik a hozamok előre jelezhető növekedése. b.) Konzisztens. Az egyszerű szerencsét alapul véve bármikor megverheti a befektetők fele a piacot (50% esély a nyerésre). c.) Nem konzisztens. Pénzt lehet azzal keresni, hogy egy jó teljesítményű alapkezelőhöz tesszük be a pénzünket. 3

4 11. Teljesül-e a részvényekre, hogy hozamuk időben független, azonos eloszlásból származik és normális eloszlású? Ismertesse mindhárom tulajdonságra nézve az empirikus kutatások lényeges eredményeit! Függetlenség: általában igen, de rövid távon enyhe pozitív autokorreláció, hosszabb távon negatív autokorreláció (mean reversion) Azonos eloszlás: nem, például változó volatilitás Normalitás: nem, a gyakorlatban leptokurtikus az eloszlás, az extrém hozamoknak nagyobb a valószínűsége, mint amit a normális eloszlás megengedne. 12. Milyen lépéseket kell tennie a jegybanknak, ha expanzív monetáris politikát kíván folytatni és az alábbi három eszköz áll rendelkezésre: a.) kötelező tartalékráta b.) nyílt piaci műveletek c.) alapkamat a.) Tartalékráta csökkentése: a bankok a betétek magasabb hányadát helyezhetik ki hitelként b.) Állampapír vagy deviza (vissza)vásárlás: növeli a forgalomban lévő pénz mennyiségét c.) Alapkamat csökkentése: alacsonyabb kamatlábon vehetnek fel hitelt a bankok 13. Egy vállalat likviditási rátája 2. Ha a vállalat arra használja pénzeszközét, hogy az egy éven belül fizetendő kötvényeit visszavásárolja, a tranzakció növelné vagy csökkentené a likviditási rátát és az eszközök forgási mutatóját? Likviditási ráta = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök és RLK csökken, de RLK nagyobb arányban, mert kezdeti likviditási ráta magasabb 1-nél => növekszik Eszközök forgási mutatója = Árbevétel/Eszközök Eszközök értéke csökken, árbevétel változatlan => növekszik 14. A Vega részvény árfolyama ma 50$ és hónapokon keresztül egy szűk sávban, ezen érték körül mozgott, s Ön úgy gondolja, a következő 3 hónapban is ebben a sávban lesz az árfolyam. A 3 hónapos, 50 dollár kötési árfolyamú, európai típusú eladási opció ára 4 dollár. a.) Ha a kockázatmentes effektív hozam évi 10% minden futamidőre, akkor mekkora egy 3 hónapos 50$ kötési árfolyamú ATM európai típusú vételi opció díja? b.) Mi lenne egy vételi és egy eladási opcióból álló egyszerű opciós stratégia, amivel ki tudná használni az Ön által remélt jövőbeli árfolyam alakulást? Mekkora nyereséget érhet el? Mennyivel mozdulhat el a részvény árfolyama, mielőtt veszteséget realizálna? a.) put-call paritásból: c = p + S 0 - K/(1+r f ) t = /(1+0.1) 0.25 = 5.18 b.) Short terpesz (SC+SP) max nyereség: = 9.18 Legfeljebb 9.18-al csökkenhet vagy nőhet 4

5 15. Ha a részvény árfolyama csökkent és a vételi opció ára nőtt, akkor mi történt a visszaszámított volatilitással? Válaszát indokolja! Ha a részvény árfolyama csökken, akkor CP a vételi opció ára is csökken. Node a vételi opció ára nőtt => nőtt a visszaszámított volatilitás Szeminárium (25 pont) *16. Az egy-, két- és hároméves diszkontfaktorok jelenleg rendre 0.9, 0.8 és 0.7. Mennyi egy ma névértéken kibocsátott, három éves, egy összegben törlesztő, évente egyszer fix kamatot fizető államkötvény 2 éves határidős árfolyama, ha a határidős szerződés éppen kamatfizetés után jár le? k = (1-DF3)/(DF1+DF2+DF3) = 0.3/2.4 = 12.5% A határidős szerződés lejártakor a kötvénynek már csak az utolsó CF-ja van hátra, ez A határidős diszkontfaktor (két év múlva érvényes egyéves): 0.7/0.8 = Árfolyam: 0.875*112.5 = *17. Egy részvény bétáját háromféleképpen is kiszámították (azonos adatbázison): CAPM béta 0.78 Index modell szerinti béta 0.8 Merril Lynch béta 0.82 A Merrill Lynch modell szerinti alfa 0.8%, az Index-modell szerinti alfa -0.2%, a kockázatmentes hozam évi 8% és a piaci portfólió várható hozama évi 15%. Számítsa ki a részvény CAPM, Index-modell és Merrill Lynch modell szerinti várható hozamát! CAPM: E(r) = 8% *(15% - 8%) = 13.46% Indexmodell: E(r) = -0.2% + 8% + 0,8*(15% - 8%) = 13.40% Merril Lynch: E(r) = 0.8% *15% = 13.10% *18. Egy osztalékot nem fizető részvény egy héttel ezelőtti és mai határidős árfolyamait mutatja a következő táblázat (dollárban): SEPT DEC MARC JUN egy héttel ezelőtt Ma Mennyit nyert/veszített az a spekuláns, aki long pillangó pozíciót nyitott egy héttel ezelőtt? Long pillangó: LF S + 2 SF D + LF M nyereség = ( * ) + (2080 2* ) = = 0 5

6 *19. Egy brit vállalat (B) és egy francia vállalat (F) azonos névértékű, fix kamatozású hitelt szeretne felvenni azonos törlesztési terv és évi egyszeri kamatfizetés mellett, ám előbbi euroban, utóbbi pedig fontban. Az alábbi táblázat tartalmazza a számukra elérhető legjobb hitelkamatlábakat: GPB EUR B 6.2% 3.7% F 7.7% 4.3% Tervezzen olyan devizacsere-ügyletet, melyben a közvetítő jutaléka 20 bázispont euroban, a nyereségen a vállalatok egyenlő arányban osztoznak és az árfolyamkockázatot a közvetítő viseli! Hitelköltség közvetlenül: 3.7% + 7.7% = 11.4% Hitelköltség közvetve: 6.2% + 4.3% = 10.5% Közvetítő 20bp; B vállalat 3.35% ; F vállalat 7.35% A következő tranzakciók szükségesek 6.2% 7.35% 6.2% B K F 4.3% 3.35% 4.3% *20. A piacon a következő termékekkel kereskednek: - egy osztalékot nem fizető részvény (S 0 =100), - a részvényre szóló európai típusú, egy év futamidejű put opció. A kockázatmentes hozam 10% minden futamidőre. Az opció kötési árfolyama 100. A részvény árfolyama a következő egy év alatt vagy 1,25-szorosára nő vagy 0,8-szorosára csökken. Mennyit ér a put opció? Mekkora a szintetikus portfólió deltája? A termékek áralakulási folyamatai: p Vonjunk ki egy részvény kifizetéséből 125-öt /(1.1) 0-45 Osszuk el tel! -13.6/ Tehát a put opció értéke (no-arbitrázs ára) 6.06 delta: (0-20)/(125-80)= -0,44 6

Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége. képest megállapított, a BÉT által előzetesen

Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége. képest megállapított, a BÉT által előzetesen Határidős ügyletek A kontraktusok főbb jellemzői Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége Elszámolóár: lóá az az ár, amelyet az adott nap végén é a BÉT megállapít.

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRPIACI ISMERETEK

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRPIACI ISMERETEK BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRPIACI ISMERETEK dr. Bozsik Sándor TEMATIKA Technikai árfolyamelemzés I. (Vonaldiagram, O-X diagram, Japán-gyertya, Mozgóátlag) Technikai árfolyamelemzés II. (Bollinger-szalag,

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetés kötvényekbe, részvényekbe A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 BEFEKTETÉS

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor az Értékpapírpiaci szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Vincze László: TŐKEPIACI ISMERETEK

Vincze László: TŐKEPIACI ISMERETEK Vincze László: TŐKEPIACI ISMERETEK 2 TŐKEPIACI ISMERETEK Vincze László Pannon Egyetem Veszprém Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézet Pénzügytan Intézeti Tanszék 3 Kézirat lezárva 2013. december 31.

Részletesebben

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában A jegybankok számára kulcsfontosságú információt jelent, hogy a gazdaság szereplõi és ezen belül a pénzpiaci szereplõk mit gondolnak a monetáris

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Ha a levelező rendszere nem jeleníti meg ezt az email-t, másolja böngészőjébe a következőt: http://href.hu/x/7s9u

Ha a levelező rendszere nem jeleníti meg ezt az email-t, másolja böngészőjébe a következőt: http://href.hu/x/7s9u Ha a levelező rendszere nem jeleníti meg ezt az email-t, másolja böngészőjébe a következőt: http://href.hu/x/7s9u Ingyenes e-mail tanfolyam kisbefektetőknek Tananyagunk első leckéiben elsősorban azokat

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Befektetési döntés. Pénzügyi alapismeretek. A befektetői döntések meghozatala. Hazai megtakarítási körkép. Megtakarítások, befektetések.

Befektetési döntés. Pénzügyi alapismeretek. A befektetői döntések meghozatala. Hazai megtakarítási körkép. Megtakarítások, befektetések. Pénzügyi alapismeretek Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu Tartalom A befektetői döntések meghozatala Hozam, kockázat, likviditás Hazai megtakarítási körkép Hová tesszük megtakarított

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Farkas Richárd, Mosolygó Zsuzsa, Páles Judit: A kamatswap-piac hazai perspektívái adósságkezelési megközelítésből

Farkas Richárd, Mosolygó Zsuzsa, Páles Judit: A kamatswap-piac hazai perspektívái adósságkezelési megközelítésből Farkas Richárd, Mosolygó Zsuzsa, Páles Judit: A kamatswap-piac hazai perspektívái adósságkezelési megközelítésből Az Államadósság Kezelő Központ Rt. elemzői összefoglaló tanulmányt készítettek a kamatswap-piac

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. június (519 542. o.) ZSEMBERY LEVENTE A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek A volatilitással és annak kockázatával az elmúlt másfél-két évben nemcsak

Részletesebben

Témaelemzés a hazai tőkevédett alapok szektoráról. 2013. május

Témaelemzés a hazai tőkevédett alapok szektoráról. 2013. május Témaelemzés a hazai tőkevédett alapok szektoráról 2013. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 1. Bevezetés és módszertan... 6 2. A tőkevédett alapok piaci szerkezete... 8 3. A tőkevédett alapok,

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT MNB-tanulmányok 54. 26 CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái Csávás Csaba Kóczán Gergely Varga Lóránt A fõbb hazai

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben