Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: május 27-én órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea körjegyző Bálint Magdolna alpolgármester Ivanics Attila képviselő Később érkeztek: Dr. Túry Endréné képviselő - 6. napirend előtt, a polgármesteri tájékoztató közben érkezett Partos Gábor Antal képviselő - 8. napirend tárgyalása közben érkezett Pintér János képviselő - 8. napirend tárgyalása közben érkezett Meghívott vendégként jelen van: Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna, óvodavezető Nemeskériné Iványi Dorottya, családgondozó Ferencsik Raymond Rétság Rendőrkapitány Valkó Gyula Polgárőr Egyesület elnöke Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. Az elmúlt ülés óta történt eseményekről, valamint a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatómat szeretném, ha az ötödik napirendi pont után beszélnénk meg. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Beszámoló Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2. Beszámoló Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat évi támogatásával 3. Sportegyesület elszámolása a évi önkormányzati támogatással 4. Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2010/2011. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 5. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Torma Andrea körjegyző Szóló beszámoló 1

2 Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: 6. Az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló Torma Andrea körjegyző 7. A közterületek és a Báki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 8. Az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel egyösszegű visszafizetésének lehetősége 9. Egyebek -Campark Bt. reklámtábla közterület használat iránti kérelme - Strand területén történő fakivágás iránti kérelem - Strand területén discó rendezése iránti kérelem 1. Napirend Beszámoló Bánk Község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett Intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról Ferencsik Raymond kapitányságvezető Polgármester úr, képviselő-testület, köszönöm a meghívást! Az írásbeli tájékoztatót, úgy gondolom, elég részletesen elkészítették a kollégák. Röviden annyit szeretnék kiegészítésként elmondani, hogy a 2009-es év jelentős változást hozott a rendőrkapitányság életében. A közbiztonság helyzetéről, a rendőrség tevékenységéről, mondhatjuk, alkotmányos és törvényes kötelezettség mindenkinek beszámolni, ennek kívánok én is eleget tenni. A Rendőrkapitányság létszáma 74 fő ban a határőrség integrációjával változott a kapitányság létszámkerete, fős állományt kapott a kapitányság. Tényleges állomány 2009-ben 70 fő. Ebből 4 fő hiány, ami az év második felében már 6 főre nőtt. Ez köszönhető egyrészt a kollégák nyugdíjba vonulásának, valamint egyéb okoknak. Azon dolgozunk, hogy a hiányokat minél előbb pótolni tudjuk. A létszámgazdálkodás során figyelembe kell venni a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állomány keretét. Januárban kiderült, hogy 8 fővel többen vagyunk, mint amennyire bérkeretünk van, ezért június 1-jéig nem lehetett állományba fogadni senkit. Idén június 1-jével jön 2 kollégánk, illetve további 3 kollégának átvétele van folyamatba. Reményeink szerint a 4 fős hiányt év végére meg tudjuk oldani. A személyi állomány átlagéletkora 37 év, ezt leszűkítve a hivatásos állományra, 33 év. A tavalyi évben a kapitányság életét befolyásolta még a vezetőváltás: egyrészt az én személyemben, másrészt pedig, hogy a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti osztályvezető Belovai Róbert százados lett. Nem volt ezzel kapcsolatosan semmi problémánk, új szemlélet, új irány jellemzi a kapitányságot. A Bűnügyi osztály 19 fővel évek óta Nógrád megye legjobb eredményességgel működő osztálya. Közrendvédelmi osztály 38 fő, a hivatal 9 fő, és 6 fő van az Igazgatásrendészeti Alosztályon. Valamilyen szinten mérni kell a rendőrség munkáját, amit eredményességi mutatóval mérünk. A Rétsági Rendőrkapitányság évben 67,8 %-os eredményességet produkált, ami egy nagyon szép eredmény. Ez azt jelenti, hogy 100 elrendelt ügyből, 67-et felderítünk. Az országos átlag ehhez képest; 50,76 %. A rendőri intézkedések elleni panasszal kapcsolatban nem gondolom, hogy ez területfüggő lehet. Ez egy kicsit elment abba az irányban, hogy lassan nincs olyan rendőri intézkedés, amit nem panaszolnak meg. Erre én azt mondom, minden elismerésem azoknak a kollégáknak, akik a közterületen látnak el szolgálatot, és naponta kerülnek kapcsolatba az állampolgárokkal. Egyre több hivatalos személy elleni erőszakot kell regisztrálnunk. Nem lesz egyszerű ezeket kezelni. Bízunk az új szemléletben és irányításban! Végül pedig szeretném nagy tisztelettel megköszönni az önkormányzat képviselő-testületének az anyagi segítséget, amit a rendőrségnek nyújtott az elmúlt évben az épületek felújítására. Viszonylag minőségi változást értünk el ezzel a felújítással, és ezt még egyszer szeretném megköszönni! Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok rá! Köszönöm a szóbeli kiegészítést! A minőségi változást én is alá tudom támasztani. Tavaly a rendőrséggel kialakított együttműködésünket mindenképp szeretnénk folytatni! A kérésünk arról szólt, hogy a rendőrség segítse a Bánki-tó környékén az utolsó 2-3 évben elfajult, én úgy nevezném, hogy vadkempingezés, és a stégről való vízbe ugrálás visszaszorítását. A tó használatával kapcsolatosan van nekünk egy rendeletünk, és én arra kérlek, továbbra is működjetek velünk együtt ennek a megszüntetésében. 2

3 Ferencsik Raymond kapitányságvezető Mindenképpen! Meg tudom ígérni, hogy amennyi lehetőségünk és kapacitásunk van, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Itt egy pici probléma az, hogy a 3 fő körzeti megbízott helyett jelenleg csak két fő van, de azt az új kollégát, aki hamarosan érkezik hozzánk,,ebbe a KMB csoportba tervezem helyezni. Viszont az sem biztos, hogy ezután marad a három fő, mert Kohári János kollegánk ebben az évben tervezi, hogy nyugdíjba vonul. Nem szeretném sem lebeszélni, sem pedig rábeszélni, csak nem látom az értelmét. Meglátjuk. Szeptemberben és októberben érkező kollégákkal igyekszünk pótolni majd azokat, akik elmennek. Jó az önkormányzati rendelet, a rendelet értelmében szabálysértési eljárás alá tudjuk vonni a személyeket, viszont a büntetés kiszabása olyan legyen, ami visszatarthatja a következő ilyen kempingezéstől. Mi ebben partnerek leszünk. A Bánki Nyár rendezvénysorozat kiemelkedő, és ez a figyelmet idevonja. Néhány észrevétel: Azt mondták, - én nem nagyon tapasztaltam - hogy a rendőrök olyan utasítást, parancsot kapnak, hogy pénzt kell behajtani, és mindenféleképp meglegyen a szabálysértési eljárás. Ennek az a hátulütője, hogy aki úton van és szabályosan közlekedik, az is zaklatásnak veszi ezt a rendet. Sajnálom, hogy 33 év a rendőri átlagéletkor, szerintem legalább 40-nek kellene lennie. 25 év munkaviszonnyal nyugdíjba engedni rendőröket, ez megint csak feszültséget kelt a társadalomban. Ha évig dolgoznának ők is, sokkal nagyobb tapasztalatot tudnának átadni. Ferencsik Raymond kapitányságvezető Egyetértek veled, maximálisan ellenzem ezt a dolgot, én sem értek egyet azzal a törvénnyel, hogy 25 éves munkaviszonnyal nyugdíjba mennek a kollégák, de ezt sem én, sem mások nem tudjuk befolyásolni, mert ez a törvény, és a törvény ezt lehetővé teszi. Az első észrevételedet el kell hogy utasítsam, mert ilyen utasítás, parancs sem az én részemről, sem semmilyen rendőrvezető részéről nem történt, hogy ennyi és ennyi bírságot kell beszedni. Ilyen nincs! A magyar társadalom - én is úgy látom - túlzottan le van szabályozva a közlekedés szempontjából, de mi csak a jogalkalmazók vagyunk, és az a feladatunk, hogy végrehajtsunk. Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét hogyan akarjuk növelni, miközben büntetnünk kell? Törvény írta elő, hogy mi az, ami kötelezően közigazgatási bírság kategóriába tartozik, és a rendőr nem tehet mást. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 53/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló, Ferencsik Raymond Rétság Rendőrkapitány által megtartott beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: - Ferencsik Raymond elköszönt és elhagyta az ülést. 2. Napirend Beszámoló Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat évi támogatásával A beszámolót megkaptátok, megkérdezem Gyulát, van-e kiegészítenivalója az írásos anyaghoz? 3

4 Valkó Gyula Polgárőr Egyesület elnöke Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a polgármestert és a képviselőket! Kiegészítésképp annyit szeretnék elmondani, hogy megpróbáltam leírni, melyek azok a gondok és problémák, melyek az egyesülettel kapcsolatban vannak, a közrend, közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységünkkel kapcsolatban. Én csak jóról tudok beszámolni, semmi olyan rendkívüli esemény nem történt, ami komolyabb rendőri intézkedést igényelt volna. Elég sűrűn járőrözik a polgárőr autó, jómagam mozgok a legtöbbet. Romhányban volt a megyei polgárőrgyűlés, ahol megállapítást nyert, hogy a polgárőrség a rendőrség nélkül semmilyen tevékenységet nem tud kifejteni a bűnüldözés terén. Büszke vagyok, hogy az országban már 90 ezer tagot számlál a polgárőrség. Bánkon a taglétszám 31 fő. Az új törvény szerint minden polgárőr gázspray-vel van ellátva, amit nyugodtan tudunk ezek után alkalmazni. A sprayket a szolgálat végén természetesen összeszedem. Szeretném megköszönni a 260 ezer Ft anyagi támogatást. A nyáron megrendezésre kerülő rendezvényeken szolgálattal készülünk, büszkén vállaljuk, szeretjük csinálni! A lakossággal is nagyon jó a kapcsolatunk. 5 új embert vettünk fel polgárőrnek; Zvolenszki Zoltánt, Erdélyi Jánost és feleségét, Dunavölgyi Gergőt és Tavaszi Pétert. Annyit kérnék a Polgármester Úrtól, hogy a rendezvények időtartama alatt kétoldalt legyen pénztár, ha ez megoldható, amivel a kísérgetést ki tudjuk védeni, valamint azt, hogy ha vannak vendégjegyek, néhányat mi is kérnénk! Én úgy érzem, jó nálunk a csapatszellem, segítünk egymáson. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a községben rend legyen és közbiztonság! Köszönjük a rendezvényeken való közreműködést, sokat segít az önkormányzatnak! Torma Andrea körjegyző Az idei évtől a sétány lezárását kijjebb vinnénk, hogy oldalról ne lehessen látni a műsort, ezért egészen a forrásig lezárnánk, és ez azt jelenti, hogy a polgárőröknek is ott kellene lenni. Jegyértékesítés még nem biztos, de a jeggyel rendelkezők beengedése azon az oldalon is lenne, mivel elkészült parkoló és a sétány közötti híd, reméljük, hogy a parkolót többen igénybe veszik, és abból az irányból az eddigitől nagyobb bejövő forgalom lesz. A budapesti falugyűlésen elhangzott, hogy ritkán látják a polgárőr autót, de lehet hogy csak azért, mert ritkán vannak kint. Meg kellene néhány embert néha szólítani! Valkó Gyula Polgárőr Egyesület elnöke Mindig figyelek, hogy megszólítsak embereket, bár van, aki nem veszi ezt jó néven. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 54/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bánk Polgárőr Egyesület évi működéséről, Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a évi önkormányzati támogatással történő elszámolásról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: - Valkó Gyula elköszönt és elhagyta az ülést. 3. Napirend Sportegyesület elszámolása a évi önkormányzati támogatással Van-e kérdés, észrevétel, az elszámolással kapcsolatosan? 4

5 Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Bánki Sportegyesület évi önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 55/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület évi tevékenységéről, valamint a évi önkormányzati támogatással történő elszámolásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: - 4. Napirend Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2010/2011. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok Megkaptuk beszámolót. Zsuzsi, szeretnéd kiegészíteni az anyagot? Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna Úgy gondolom, reális képet mutattam be a beszámolóban, igyekeztem a tényekre szorítkozni. Szóbeli kiegészítésként szeretném megköszönni, hogy ilyen szép óvodában lehetünk. Az elmúlt két évben nagyon sok pénzt költöttetek az óvodára, újak az ablakok, megtörtént a fűtéskorszerűsítés. Mind a négy dolgozó nevében szeretném megköszönni! Köszönöm szépen az eddigi munkátokat, a nyári szünetben pihenjétek ki magatokat! További hozzászólás, észrevétel,vélemény, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvoda étkezési tapasztalatairól, valamint a 2010/2011. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 56/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna tagóvoda-vezető által a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2010/2011. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet idejéről, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5

6 5. Napirend Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló Megkaptátok a beszámolót. Van-e szóbeli kiegészítés? Nemeskériné Iványi Dorottya Annyi kiegészítést szeretnék hozzátenni, hogy úgy látom, a jegyző asszonyon és a pedagógusokon kívül nem nagyon tudják az emberek, hogy a gyerekjóléti és családsegítő szolgálat mire való. Hoztam nektek pár oldalas tájékoztatót a jelzőrendszerről, valamint esetjelző lapot. Azt, hogy gyerekjóléti, nem kell magyarázni, inkább csak azt szeretném ezzel röviden mondani, hogy a családsegítő munka elnevezés magába foglal minden problémát a születésünktől az élet végéig, mindent. Ide tartoznak az idősek, a családok is, bár soha semmiféle jelzés nem érkezett Bánkról. Elég sokat hallani mostanában a családon belüli erőszakról. Ma voltam egy bánki családnál, és perceken belül le fog dőlni a házuk. Náluk nagyon komoly segítségre lenne szükség! Felvettük a kapcsolatot a MÁV Budapesti Igazgatóságával, hogy a MÁV tulajdonában lévő régi lakóépületet megkapják, de mire eljutott a századszori könyörgésem, addigra jöttek a választások, és ezért még nem reagáltak rá. Jelenleg áll ez a dolog. Hetente hívom az illetékest és próbálok vele egyezkedni, de elmondása szerint amíg náluk nem rendeződnek a dolgok, addig nem tud semmit tenni. Közben addig erre a családra rászakad a ház! Arra nem lehet számítani, hogy ők ezt megoldják. Nem is az ő tulajdonuk az épület, csak egy nagyon kicsi rész. Voltak olyan verziók, hogy a szomszédjuk megvenné a területet, és annak fejében felújítanák azt a régi házat a vasútnál. Az önkormányzat 1/10 részarányában sincs benne ebben a mutatványban, ezért azt gondolom, ha van rá lehetőség, írjunk a többi tulajdonosnak, hogy a helyzet megoldása csak akkor lehetséges, ha lemondanak erről a 20 vagy 50 ezer Ft-os értékű tulajdonjogról, ami ott szerepel, különben rájuk dől a ház. Az önkormányzat segítségét csak akkor tudjuk érvényesíteni, ha felkérjük a többi tulajdonost, hogy mondjanak le a részükről ennek a családnak a javára, hogy segíteni lehessen. Addig senki nem tud segíteni ennek a családnak. Nemeskériné Iványi Dorottya Bementem a Földhivatalba és kikértem az összes tulajdonosnak a címét. ¼ rész az ott lakó hölgyé, a többi tulajdonos pedig más leszármazottaké. Írni kell a résztulajdonosoknak! Ha rendeződnek a tulajdonviszonyok, akkor sokkal egyszerűbbek a lépések. Arra is hajlandó lennék, hogy elmondanám nyilvánosság előtt, hogy ide jutott ez a család, mert sajnos a többi résztulajdonos nem segített, és azt várják, hogy a falu segítsen. El kell menni a tulajdonosokhoz és el kell velük beszélgetni, hogy erre másképp nem lesz megoldás, mert rá fog dőlni a családra és a kisgyerekre a ház, és akkor aludjon ennek a tudatával. A sok csapadék miatt, mivel ez vályog ház, szét fog nyílni, el fog szállni! Meg kell szervezni, hogy mindenki mondjon le a tulajdonjogáról a javukra. Hatszázan vagyunk ebben a faluban, két embernek van része ebben, és nem támogatja? Bálint Magdolna alpolgármester Az sem megoldás, hogy mondjanak le róla. Ha ezt a telket lehetne értékesíteni, akkor mindenki megkapná a saját részét, elmehetnének ebből a pénzből, amíg tart, albérletbe. Az albérlet semmit nem old meg! És utána? Ha életveszélyessé nyilvánítják a házat, ki kell belőle költözni, de hová? Nekik jó volna az a vasút melletti házikó, ha valaki felújítaná! Nem akarjuk értékhez juttatni, a mostani bentlakókat, hanem élhetésre akarjuk juttatni őket. El kell küldeni minden résztulajdonosnak, hogy mondjon le a tulajdonjogáról! Ilyen szintre kellett jutnia egy ilyen családnak, egy másik család miatt. 6

7 Nemeskériné Iványi Dorottya Nagyon sok olyan család van a környékben, ahol egyszerűen embertelen körülmények között élnek. Bízom benne, hogy lesznek adományok, ha például valaki lecseréli mondjuk a szekrénysort, ezeknek a családoknak majd el tudjuk juttatni azokat a dolgokat. További hozzászólás, kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 57/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: - Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna elköszönt és elhagyta az ülést. Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Május 1-jére elkészült a Lókos patakon a híd. Megköszönném a készítőknek a munkájukat, szép és jó munkát végeztek! Május 1-jén a Tóparti Vendégház mellett került megrendezésre a szokásos majálisunk. Tudtuk, hogy ember a ballagások miatt kiesik a szokásos segítői csapatból. Legnagyobb örömömre az üdülőtulajdonosok közül is jöttek segíteni. Mindenképp meg szeretném köszönni azoknak az embereknek, akik összehordták az ebéd készítéséhez szükséges eszközöket, azoknak, akik segítettek az ebéd elkészítésében reggeltől késő délutánig, és azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak, akik a tombola nyereményeket biztosították. Több, mint 110 ezer Ft bevételt jelentett az, hogy a babgulyás nem volt ingyenes. Mindenkinek még egyszer szeretném megköszönni a segítséget és részvételt, valamint Magdinak a gyerekeket felkészítő munkáját, hogy műsorral is tudtunk szolgálni, és aki ott volt, szerintem mindenki jól érezte magát. Május 3-án volt az anyák napi ünnepély az óvodában. Dr. Túry Endréné képviselő megérkezett. A Szondi utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beadási határideje április 30-a volt. Három cég jelentkezett. Május 10-én rendkívüli képviselő-testületi ülésünk volt a közbeszerzéssel kapcsolatosan, amikor kiválasztottuk azt a céget, aki a Szondi utca felújítását kivitelezi. Úgy néz ki, június 1-jétől elkezdik a munkát. Május 11-én délelőtt 10 órakor pedig hivatalos eredményhirdetést tartottunk, Sólyom Péter segítségével. Ugyanezen a napon permetezés volt a faluban, és meg szeretném köszönni társunk ezzel kapcsolatban nyújtott segítségét. Május 13-án voltak itt a Vízügyi felügyelőségtől ellenőrizni a tó üzemeltetését, mert két külön vízjogi engedélyünk van a tó üzemeltetésre és a karsztkút üzemeltetésre. Az irodában nem tudták, hogy működik ez, és kijöttek ellenőrizni. Elmentünk a helyszínre, megnéztük a túlfolyást a tavon, szerintük nem ártana egy tisztító is lent, ahol az elektromos szekrény van. Ahol le van takarva a karszt kút, rozsdás volt a lemez, egy hétre rá megcsináltuk, lefestettük. Ezen a napon volt itt a Magyar Közúttól Nagy Zsolt, régóta téma az aknafedelek felemelése. Bejártuk vele a főutat táblától tábláig, szeretném, hogyha amikor a főút karbantartására sor kerül, azt a néhány nagy lyukat, ami a főúton van, szintén kijavítanák. Szintén ezen a napon találkoztam Mészáros Mihállyal, egy vagyonvédelmi cég megbízottjával. Beszéltünk a szennyvíztelep más rendszerben történő üzemeltetéséről. A legfőbb probléma, hogy a telepen nincs áram. Klucsik Bandival beszéltem, szerinte fél millió Ft-ból megoldható lenne. A másik verzió, amire árajánlatot adtak, rendszám leolvasással és számítógépes nyilvántartással üzemelne, ez kb. 640 ezer Ft, és ebben még nincs benne a kapu. Amikor láttam ezeket az árakat, elgondolkodtam, nem lehetne-e csak ezt a kapus megoldást alkalmazni, és azt akkumulátorral 7

8 működtetni, kártya leolvasóval ellátni, és csak annak nyitná ki a kaput, akinél a kártya van. Ez lehetne egy másik irány, hátha ez a lehetőség olcsóbb lenne. A HE-DO Kft. lesz a Szondi utca kivitelezője, a bejárás május 17-én megtörtént. Május 18-án Schönberger Ádám volt itt, a Bánkitó fesztivál egyik szervezője. Küldtek nekünk egy szerződéstervezetet, a jegyző asszony átnézte, belejavított, aláírtuk, azokkal a feltételekkel, amit a képviselő-testület elfogadott. Május 19-én Tolmács Község Önkormányzata visszautalta az Ft-ot. Május 22-én három képviselő társammal Tordason voltunk, ahol egy igazán tartalmas napot töltöttünk. Ezen a napon volt az óvodában a ballagás, ahol az alpolgármester asszony volt jelen. Ehhez a naphoz tartozik a romhányi csata 300 éves évfordulójának megemlékezése, ahol Hákli Tibor és Bálint Magdolna vett részt. Május 25-én Pénzügyi Bizottsági ülésünk volt. A mai nap folyamán itt volt Gulyás József, a Hajómodellező világbajnokság szervezője. A rendezvény - amire van egy képviselő-testületi határozatunk június között lenne. Gulyás úr adott nekem egy szándéknyilatkozatot, melyet ők kötöttek a modellező szövetség elnökségével. Körbejártuk a tavat, beszélgettünk a feltételekről, szálláslehetőségekről. A világbajnokság előtt, májusban szeretnének egy magyar bajnokságot megrendezni, hogy a pálya kialakítása miatt legyen tapasztalatuk. A volt polgárvédelmi raktár épületében megtörtént az áram bekötése. A múlt héten volt a Nemzeti Vágta sorsolása, a 2. futamban indulunk, és szombaton 13 órakor indulnak a futamok. Bálint Magdola alpolgármester A romhányi csata emlékére rendezett programról néhány szót mondanék: a műsorban voltak énekesek, táncosok, lovasok. Sajnos az erősítés nem volt mindig megfelelő, de a Pintér Tibortól megrendelt műsor nagyon színvonalas, nagyon nívós volt. A környékből is számos csoport lépett fel, a végén csatajelenettel, a lovasok, gyalogosok összecsaptak, ágyúdörgéssel, szalmabála égetéssel. Nagyon szép műsor volt! További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. Nemeskériné Iványi Dorottya családsegítő elköszönt és elhagyta az ülést. 6. Napirend Az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló Megkaptátok az anyagot. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 58/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat szociális feladatainak ellátásairól szóló évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 7. Napirend A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása A rendelet-módosítás arról szól, amiről egy korábbi ülésünkön beszéltünk már: a mozgóbolt útján történő értékesítés - a lakosság nyugalmának védelme érdekében - kizárólag munkanapokon, 8.00 és óra között, valamint szombati napon 8.00 és között történhet. A rendeletet el kellene küldeni a Polgárőr Egyesület elnökének! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló helyi rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló helyi rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VI.2.) önkormányzati RENDELETE a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 8. Napirend Az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel egyösszegű visszafizetésének lehetősége társunk javaslatára került ez a téma napirendre. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, véleményezte, ezért átadom a szót a bizottság elnökének. dr. Túry Endréné képviselő, Pénzügyi Bizottság Elnöke A Pénzügyi Bizottságnak elöljáróban az volt a véleménye, hogy rögzítsük azokat a körülményeket, amire ezt a pénzt felvettük. Azt gondoltuk, hogy a tónál ez a berendezés egzaktul kimutathatóan a segítségünkre lesz, valamint olyan ígérvényünk volt, hogy erre majd esetleg pályázati pénzt tudunk szerezni. Tehát eredetileg nem gondoltuk, hogy így fog megvalósulni, hogy a végén 15 millió Ft lesz a visszafizetendő összeg. Különleges hitelt kaptunk, könnyített hitel kamattal, amihez csak önkormányzat tudott hozzájutni. Fedezetül nem kellett ingatlant lekötnünk, elfogadta az OTP azt, hogy a beszedett építményadó a fedezete a visszafizetendő összegnek. Kimutatásra került, hogy az önkormányzat rendelkezik tartalékösszeggel, és ezt hosszú távon le tudja kötni. Ezzel szemben a hitelnek is van kamata, amit ki kell fizetni, és a kettőnek az egyenlege nem mutat rossz eredményt, tehát a lekötött betét utáni kamat összege nagyobb. Ha összességében nézzük, dacára annak, hogy felvettük a 12 millió Ft-ot és közel 15 milliót fogunk visszafizetni, a kettőnek az egyenlege nem mutat hiányt. Tehát jobban járunk, ha meghagyjuk a hitelt, abból a megfontolásból is, hogy ősszel választás lesz, és ha át kell adnunk a stafétát, akkor sem azzal a gondolattal adjuk át, hogy hiteltartozást adtunk át, mert a fedezetet is átadtuk. Benne van az előterjesztésben, hogy megvizsgálva az OTP-vel kötött szerződést, semmilyen hátrány nem adódik abból, ha most nem fizetjük vissza, mert bármikor felmondhatjuk. A csökkent tőke arányában mindig kevesebb kamatot kell fizetnünk. Úgy gondolnánk, ha lehetne pályázni, jobban járnánk, ha ezt a pénzt magunknál tartanánk és rendelkeznénk vele, és évi négyszeres ütemben fizetnénk vissza a meglévő hitelt. Pintér János és Partos Gábor Antal képviselők megérkeztek az ülésre. A Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot teszi a képviselő-testület felé, hogy egyelőre ne fizessük vissza a hitelt. 9

10 Köszönöm a tájékoztatást. Sokat gondolkodtunk annak idején, mi legyen a hitellel. A Szabolcsék is megerősítettek minket abban, hogy igen is menjünk bele a hitelfelvételbe, mert a víz minősége szempontjából fontos dolog. Megcsillant a pályázatok lehetősége, csak aztán 1-2 év múlva azt kellett tapasztalnunk, hogy ezek a pályázatok nem kerültek kiírásra. Az viszont tény, hogy az utolsó 3-4 évben nem volt olyan nagy gond a vízminőséggel. Három dolgot csináltunk a tóval, és ez együttesen hozta meg az eredményt. A karsztkútra, a biológiai kezelésre és a Solar Be-re gondolok. Szerintem senki nem merte volna azt felvállalni, hogy kivegyük a víztisztító berendezést a tóból. Ennek a hitelnek egyébként ott van a fedezete tartalékban. Ha a következő polgármester, illetve képviselő-testület úgy dönt, hogy vissza akarja fizetni, megvan a lehetősége. Én azt mondom, jobb, ha ez a 30 millió Ft ha itt van nálunk, mert azok a pályázatok, amelyre esetleg lehetőségeink vannak, mind utófinanszírozott pályázatok. Az sem volna jobb, ha utána meg ahhoz kellene hitelt felvenni, hogy a pályázatokat elő tudjuk finanszírozni. Magam részéről támogatom a bizottság javaslatát. Az egészben két dolgot kell megnézni. A hitelkamat; 4.2 %, a betéti kamat 5.7 %, és ez mindent eldönt. Ha a betétre többet kapunk, nem kell tovább ragozni, el van döntve. Vagyis gazdaságosabb pénzösszeggel rendelkezni, mint a semmivel gazdálkodni. A három vízkezelési formából igazából kettőt végeztünk el. Az, hogy a karsztkutat megcsináltuk, az egy szükséges dolog volt, és akartuk. Elméletileg már az első évben is eredményt hozott a kezelés a vízminőségben. dr. Túry Endréné képviselő, Pénzügyi Bizottság Elnöke A tó beruházásnak a visszatérítendő támogatása akkor még nem volt visszafizetve. Az volt a támogatás feltétele, hogy gondoskodni kell a víz visszapótlásáról, és a patakból lett volna a visszapótlás, ami megerősíti azt, hogy a karsztkutat minden körülmények között be kellett hozni a működtetésbe. Egy ilyen üdülő faluban lévő tónak a működtetését nem határozhat meg 10 millió Ft. Ezzel nyertünk egy biológust magunknak, mint referenciát, szerepeltet bennünket bárhol, ez pedig reklám! Bármikor tudunk segítséget kérni tőlük, és ez is egy értékes dolog. Szerintem jól döntöttünk akkor. Legalább 10 éve nem mértünk ilyen jó vízminőséget! Jelenleg Magyarország vizei között az elsők között van a Bánki-tó. További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitelt egyelőre nem kívánjuk a lejárat előtt egyösszegben visszafizetni, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a fejlesztési célú hitel egyösszegű visszafizetéséről szóló előterjesztést, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 59/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a jelenlegi kamat-helyzetet megvizsgálva, az Önkormányzat fennálló, az OTP Bank Nyrt. refinanszírozásával a Fejlesztési Hitelprogram keretében felvett beruházási hitel-tartozását egyelőre nem kívánja a futamidő lejárata előtt egyösszegben visszafizetni. A képviselő-testület ellenkező tartamú döntésig továbbra is a kölcsönszerződésben rögzített futamidő alatt, a szerződésben rögzített ütemezésben és feltételekkel kívánja törleszteni a fennálló beruházási hitel tartozást és annak kamatát. Határidő: azonnal, ellenkező tartamú döntésig Felelős: polgármester 10

11 9. Napirend Egyebek Campark Bt. közterület használat iránti kérelme reklámtábla kihelyezéséehez Torma Andrea körjegyző A kérelmező szóbeli tájékoztatása szerint a reklámtábla egyik oldalán, méghozzá az üdülőterületről lefelé jövő oldalon a kempinget szeretné hirdetni, a felfelé menő oldalon pedig egy rétsági ismerősét, aki zöld területek kezelésével, parkgondozással foglalkozik. Az a kérelmező gondolata, hogy az 1 méter x 2 méteres tábla egyik oldalán neki elég lenne a táblának csak a fele, a másik felét felajánlja - ha a képviselő-testület élni szeretne ezzel - a Bánki Nyár műsorának hirdetésére, úgy, hogy saját költségére elkészítteti a táblát, rajta a programokkal. Ennek fejében pedig esetleg közterület használati díjkedvezményt kaphatna. A tábla tervezett helyén a tenisz pályánál árok van, oda akarja elhelyezni? És mikortól? Torma Andrea körjegyző Június 1-jétől-augusztus 31-ig a nyári szezon alatt. Partos Gábor Antal képviselő Én a teniszpálya alá raknám úgy, hogy a kerítéssel egy síkban kezdődjön a tábla. Dr. Túry Endréné képviselő Azt kellene csinálni, hogy elmentek a helyszínre, és kiméritek, pontosan kijelölitek a tábla helyét. Akkor egy páran eljöttök velem és megnézzük? A közterület használatra négyzetméter alapú havidíj van meghatározva a rendeletünkben. Milyen tételről beszélünk? Kb. 3 ezer Ft-ról. Két tábla elkészítése egy szezonra 14 ezer Ft. Ebből milyen kedvezményt tudunk adni? Az önkormányzat mit szeretne ott reklámozni? A Bánki Nyarat reklámozza az önkormányzat, ezért további ilyen költséget ne vállaljon fel az önkormányzat, de ez az én véleményem. Helyezze ki a táblákat, támogatjuk a vállalkozást, de akkor ki kell fizetni az ehhez kapcsolódó költséget. Nem zárkózunk el attól, hogy mindkét táblát kihelyezhesse, de nem tarunk igényt a felajánlott hirdetési felületre. Megérlek titeket, menjünk, vele együtt nézzük meg, hol legyenek elhelyezve a táblák. További hozzászólás, vélemény, észrevétel, javaslat nem volt. lezárta a téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy hozzájáruljunk a Campark Bt. reklámtábla közterületen történő elhelyezésére irányuló közterület-használati engedély iránti kérelméhez, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a reklámtábla közterületen történő elhelyezéséről szóló kérelmet, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 60/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Campark Bt. (2653 Bánk, Dózsa György utca 34.) reklámtábla közterületen történő elhelyezésére irányuló közterülethasználati engedély iránti kérelmét megtárgyalta, és a közterületek és a Bánki-tó 11

12 használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, valamint 6. -a alapján a közterület használatához az alábbi feltételekkel hozzájárul: A 2 méter x 1 méter méretű reklám-tábla kihelyezésére a kérelemben megjelölt közterületen: - 1. helyszín: Juhász Gyula utca - Hősök tere által közrezárt 301 hrsz-ú parkerdő mellett, a járda közúthoz való kapcsolódósától 5-10 méterrel feljebb, az úttest szélétől 3-4 méterre a park felé, a 143. hrsz-ú közterületen; - 2. helyszín: a 937 hrsz-ú Benczúr utcában a teniszpálya melletti területen a közút szélétől 3-4 méterre, a Polgármesterrel előre egyeztetett és pontosan kijelölt helyen, 0,5 méter x 2 méter alapterületen kerülhet sor; A közterület használat ideje: június 1. és augusztus 31. közötti időszakban; határozatlan időre, visszavonásig; A közterület használatáért a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közterület használati díjat kell fizetni, a két közterületi helyszín után 1-1 m 2 közterület használat után. Határidő: kérelmező értesítése azonnal Felelős: polgármester Strand területén történő fakivágás iránti kérelem Vígh Nikolett és Hugyecz Józsefné azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a strand és a Bárka söröző határán önkormányzati területen lévő fa kivágását kérik. Dr. Túry Endréné képviselő Egyet nézzetek meg: A fa teljesen átöleli a villanyoszlopot. A másik eldöntendő kérdés: nem örülök-e hogyha ott leülök a fa alatt, védettnek érzem magam. Lehet, hogy elegendő egy kicsit csonkítani a fán. Talán nem kellene kivágni egy gyönyörű fát, csak megmetszeni! Én nem vagyok tulajdonos, de nem engedném kivágni. Dr. Túry Endréné képviselő Én a fakivágás ellen vagyok, de az oszlopot megnézni és külsőleg szépíteni a fát, lehetne. Első lépésben szépen le lehetne vágni a szükséges ágakat, és kiszabadítani a villanyoszlopot. Torma Andrea körjegyző A javaslat tehát az, hogy a fa metszéséhez és az ágak szükség szerinti levágásához hozzájárulunk, de a kivágáshoz nem. lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a vendéglátó üzletek előtt, a strand területén lévő fa kivágását nem, csak a fa metszését engedélyezzük, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a vendéglátó üzletek előtti fa kivágására irányuló kérelmet, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 61/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk Petőfi út 59. szám alatti üzletek üzletvezetőinek az önkormányzati tulajdonban lévő Tó-strand területén található, a vendéglátó üzletek előtti fa kivágása iránti kérelmet és a fa kivágását az egészséges fák védelme, és a strand zöld növényzetének védelme érdekében - nem támogatja, a fa kivágásához nem járul hozzá. 12

13 A képviselő-testület a fa szükséges mértékű metszését, formázását, a zavaró ágak levágását engedélyezi, melyhez a következő feltételekkel hozzájárul: a fa metszése, ágak levágása kizárólag a legszükségesebb mértékben, a Polgármesterrel előzetesen egyeztetett és a Polgármester által jóváhagyott mértékben, módon és formában történhet; a fa metszését, ágak levágását a kérelmezők (Vigh Nikoletta és Hugyecz Józsefné vállalkozók) saját költségükre és felelősségükre, biztonságos módon végezhetik el. A munkálatok végzéséért Bánk Község Önkormányzatát semminemű felelősség nem terheli. Határidő: kérelmező értesítése azonnal Felelős: polgármester Strand területén discó rendezése iránti kérelem A mai nap folyamán megkeresett a strand bérlője, hogy július 10-én, szombaton, discó-t szeretne rendezni a strandon. Elmeséltem neki a discóval kapcsolatos tavalyi tapasztalatainkat. Sérelmezte, hogy 3-4 éve amióta itt van, nem csinálhat egy discót. Kérdésem: ha mi azt mondjuk, hogy nem járulunk hozzá, saját szakállára rendezhet-e? Torma Andrea körjegyző Nem. Egyrészt, a működési engedélyében nem szerepel a zenés szórakoztató hely, másrészt pedig a bérleti szerződésünkben a folytatható tevékenységként a strandszolgáltatás szerepel. Ha a képviselő-testület nem járul hozzá, hogy nem rendezhet discót. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy ne járuljunk hozzá, hogy a strandon discó kerüljön megrendezésre, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a strand területén történő discó rendezésére irányuló megkeresést, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 62/2010. (V.27.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő és bérbeadás útján üzemeltett bánki Tó-Strand területén történő zenés szórakoztató rendezvény (discó) rendezéséhez az alábbi okok miatt nem járul hozzá: a strand területén amint azt a bérleti szerződés 2. pontja is tartalmazza a strandszolgáltatás és az étkezőhelyi vendéglátás kivételével egyéb szolgáltatás, vállalkozói tevékenység ide értve a discót is - nem folytatható; a bánki lakosok és üdülő vendégek nyugalma, egészséges életkörülményeinek és pihenéséhez való jogának biztosítása érdekében a jelentős éjszakai hanghatással járó rendezvények megrendezését a képviselő-testület ellenzi. További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. K.m.f. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző A jegyzőkönyv hiteles. Hugyecz József képviselő 13

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. JEGYZŐ KÖNYV-e Közmeghallgatásról és falugyűlésről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. JEGYZŐ KÖNYV-e Közmeghallgatásról és falugyűlésről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének JEGYZŐ KÖNYV-e Közmeghallgatásról és falugyűlésről Készült: 2014. április 24-én 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről. Közmeghallgatás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben