Információs összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs összefoglaló"

Átírás

1 Jelen Információs Összefoglaló alapján Nyilvános Értékesítésre felajánlandó részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők. Információs összefoglaló a BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. már korábban kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére, valamint a Frankfurti Értéktőzsdére már bevezetett BTEL törzsrészvény elnevezésű részvényeinek Nyilvános Értékesítésre történő felajánlásához Fontos figyelmeztetés: A Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy a jelen Információs Összefoglalóban foglaltak a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közeljövőre vonatkozó általános, stratégiai szintű terveit és várakozásait, illetve a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vonatkozásában releváns meghatározott adatokat mutatják be és a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság értékpapírjainak múltbéli szintjei és a jövőbeli tervei alapján nem lehet pontos hozamelvárásokra következtetni. Jelen Információs Összefoglaló dokumentum nem minősül a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerinti tájékoztatónak. A befektetők által részvényekbe történő befektetés a szokásostól eltérő kockázatú befektetésnek minősül. A jelen Információs Összefoglaló nem minősül értékpapír jegyzésére vagy megvásárlására, határidős vagy opciós ügylet megkötésére vonatkozó felhívásnak, és nem tekinthető szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. Bármely a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság értékpapírjába történő befektetés előtt a befektetőknek mérlegelniük kell az Információs Összefoglalóban és a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra vonatkozó egyéb tájékoztatásokban foglaltakat. Az Információs Összefoglalóban foglalt valamennyi információért, továbbá az esetleges félrevezető tartalomért vagy információ elhallgatásáért, hiányáért fennálló felelősség kizárólag a BTEL Technologies Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint Ajánlattevőt, és a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot terheli szeptember 6. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Felelős személyek / Felelősségvállalási nyilatkozat Kockázati tényezők Lényeges információk A Business Telecom Nyrt. bemutatása Üzleti tevékenység áttekintése (főbb tevékenységi körök, legfontosabb piacok) A Business Telecom Nyrt. cégcsoportja A Business Telecom Nyrt. fontosabb igazgatási, irányító és felügyelő szervei és vezető állású munkavállalói Főbb részvényesek Pénzügyi információk A tranzakció leírása sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet

3 1. Felelős személyek / Felelősségvállalási nyilatkozat A jelen információs összefoglalóban szereplő információkért az Ajánlattevő BTEL Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 24, cégjegyzékszám: , továbbiakban: Ajánlattevő ) és a Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.; cégjegyzékszám: , továbbiakban: Business Telecom Nyrt.) tartozik egyetemleges - felelősséggel. A Business Telecom Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen információs összefoglaló szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az információs összefoglaló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a részvények, illetve a Business Telecom Nyrt. megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. Kecskemét, szeptember 6. Takács Krisztián Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Az Ajánlattevő ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen információs összefoglaló szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az információs összefoglaló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a részvények, illetve a Business Telecom Nyrt. megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. Kecskemét, szeptember 6. Varga István BTEL Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság 3

4 2. Kockázati tényezők A Business Telecom Nyrt. részvényei, mint tagsági jogot megtestesítő értékpapírok, a tőke- és pénzpiacok változásaiból eredően, illetve a pénzügyi (tőkepiaci) eszköz jellegükből adódóan is hordoznak olyan kockázatokat, amelyek függetlenek a Business Telecom Nyrt., illetve az Ajánlattevő gazdálkodási környezetének kockázataitól, a Business Telecom Nyrt., illetve az Ajánlattevő gazdálkodásának kockázataitól. A részvényekbe történő befektetés számos kockázatot hordoz. Minden befektetőnek amennyiben ilyen szakértelemmel nem rendelkezik, akkor adott esetben független pénzügyi, jogi, számviteli tanácsadó bevonásával is - javasolt mérlegelnie a gazdálkodási környezettel és a Business Telecom Nyrt.-vel kapcsolatos kockázati tényezőket bemutató alábbi fejezetet, mielőtt a részvény megszerzéséről dönt. A felsorolt kockázati tényezők feltételesek, vagyis bekövetkeztük esetleges, de nem biztos. Sem az Ajánlattevő, sem pedig a Business Telecom Nyrt. nincs abban a helyzetben, hogy a tényezők bekövetkeztének és hatásainak valószínűségéről állást foglaljon. 2.1 Részvénypiaci kockázat A magyar részvénypiac viszonylagosan kis méreténél és meglehetős nyitottságánál fogva jelentős mértékben reagál a nemzetközi tendenciákra. A részvénypiac teljesítményének alakulására tehát nem csak a hazai indíttatású tényezők (pl. makrogazdasági kockázatok) hatnak ki, de kihatnak a nemzetközi, főleg európai tőke- és pénzpiaci mozgások is. A Budapesti Értéktőzsdén ( BÉT ), a Frankfurti Értéktőzsdén ( FSE ) és az OTC (tőzsdén kívüli) piacokon az aktív külföldi intézményi befektetők magas aránya erősíti a részvényárfolyamok volatilitását. A részvények eddig a kis- és közepes méretű sorozatban kibocsátott értékpapírok közé voltak sorolhatók, és így a részvények kereskedését általában relatív alacsony likviditás és az árfolyam nagy volatilitása, vagyis érzékenysége és ingadozása jellemezte. Nem vállalható garancia arra nézve, hogy az említett körülmények a jövőben kedvezőbb irányba változnak. 2.2 Árfolyamváltozás kockázata A részvények árfolyamát mind a szabályozott piacon (tőzsdén), mind a tőzsdén kívül a piaci kereslet és kínálat változása, illetve, többek között, a referencia-kamatlábak változása, a magyar tőkepiac nemzetközi megítélése (Magyarország és gazdaságának jövője iránti befektetői bizalom) mozgatja. A részvények árfolyama ezért előre nem jelezhető irányban és mértékben változhat, jelentősen ingadozhat, adott esetben a részvények piaci árfolyama jelentősen csökkenhet. 2.3 Likviditási kockázat Semmilyen biztosíték nem adható arra, hogy a részvények likvid piaca alakul ki. Egy illikvid piac kialakulása, fennmaradása kedvezőtlen hatással lehet a részvények árfolyamára és növelheti azok volatilitását. A részvények a nyilvános értékesítésre történő felajánlást (illetve a tervezett Zártkörű Tőkeemelést (amint az az alábbiakban meghatározásra kerül)) követően is a kis- és közepes sorozatban kibocsátott értékpapírok közé lesznek sorolhatók, és így a részvények kereskedését feltételezhetően általában alacsony likviditás és ezért relatív alacsonyabb árfolyam jellemzi majd. 2.4 OBA védelem hiánya A részvényekre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (vagy más hasonló biztosítás pl. a BEVA) védelme, ezért a Business Telecom Nyrt. esetleges csődeljárása, végelszámolása vagy felszámolása vagy osztalékfizetés elmaradása esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni. 2.5 A részvény, mint értékpapír kockázata A részvények alapvetően különböznek a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroktól, amely utóbbiaknak lejáratuk van; a részvények esetében a Business Telecom Nyrt. nem köteles a részvény névértékét vagy árfolyamértékét megfizetni, a részvényeket a részvényestől megvásárolni, sem pedig osztalékot vagy más hozamot, kifizetést fizetni. Ebből következően a részvények tulajdonosai adott esetben csak akkor juthatnak befektetésük ellenértékéhez vagy annak egy részéhez (töredékéhez), amennyiben részvényeiket (tőzsdén vagy tőzsdén kívül, az adott piaci körülményeknek megfelelően) értékesítik. Nem vállalható garancia arra nézve, hogy az értékesítési 4

5 összeg eléri vagy meghaladja a befektetőnek a részvények megszerzése során befektetett összeget vagy hogy a Business Telecom Nyrt. osztalékot fog fizetni (ez a közgyűlés hatásköre és jövőbeli döntésétől függ). A részvények tulajdonosai a Business Telecom Nyrt. esetleges felszámolása esetén csak valamennyi hitelező követelésének kielégítése után jogosultak a likvidációs hányadukra, ezért egy részvényt kockázatosabb befektetésnek szokás tekinteni mint egy kötvényt. A Business Telecom Nyrt. közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) alapján jogosult elsőbbségi részvények kibocsátására is, ami a részvények jogának érintetlenül hagyása mellett mégis relatív módon hátrányosan érintheti a részvényekhez kapcsolódó jogokat. 2.6 Az értékesítési eljárás kockázata A nyilvános értékesítésre történő felajánlás során kialakult túligénylés esetén nem vállalható garancia arra nézve, hogy az igényelt (megszerezni kívánt) teljes mennyiséget a befektető megszerzi. Amennyiben a felvett tőzsdén kívüli vételi megbízásokban szereplő mennyiség meghaladja az adott ajánlatnál maximálisan felajánlott részvénymennyiséget, a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., továbbiakban: BUDA CASH Zrt. ), lezárja az adott ajánlattípushoz kapcsolódóan a tőzsdén kívüli bizományosi vételi megbízások felvételét, Az ügyfél által adott tőzsdén kívüli bizományosi vételi megbízáshoz kapcsolódó szerződéskiegészítés aláírásával az ügyfél vállalja, hogy nem módosítja és nem vonja vissza a már megadott megbízását: bármilyen, a részvény árára ható, a Business Telecom Nyrt. működésével akár kapcsolatban sem lévő hír hatására, amely akár negatívan is befolyásolhatja a részvény tőzsdei árát. Ugyanakkor az ügyfél a már megadott vételi megbízását nem vonhatja vissza vagy módosíthatja az értékesítés alatt. A Business Telecom Nyrt. által kedvezményes árfolyamon kibocsátott részvényt vásárló kötvénytulajdonosok a rájuk vonatkozó fél éves eladási moratórium alatt végbemenő árfolyamváltozásokra nem tudnak reagálni a befektetésük értékesítésével, azaz emelkedő ár esetén nem tudnak eladni, és nyereséget realizálni, csökkenő ár esetén sem tudnak eladni és veszteséget csökkenteni (pozíciót zárni.) 2.7 Makrogazdasági kockázatok A Business Telecom Nyrt. működése és jövedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával (ideértve a magyar gazdaságot és,, azon országok gazdaságait is, amelyek időről időre a Business Telecom Nyrt. piacának tekinthetők). Amennyiben pl. a makrogazdasági helyzetben kedvezőtlen változások, fejlemények következnek be, a gazdasági növekedési üteme, a jövedelmek, a szolgáltatások iránti kereslet csökken vagy a gazdaság recesszióba kerül (esetleg államcsőd vagy a közeli helyzet alakul ki), a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától értelemszerűen a Business Telecom Nyrt. sem függetlenítheti magát. A makrogazdasági változások nagymértékben kihathatnak a Business Telecom Nyrt. működésére, így többek között a piaci kamatszint, az infláció és egyéb makrogazdasági tényező, körülmény. A gazdasági növekedés beindítására tett kormányzati lépések egyik következménye lehet a növekvő infláció. A magasabb infláció (illetve inflációs várakozás esetén) piaci kamat- és hozamnövekedés következhet be, amelynek következtében a részvények árfolyama akár jelentősen is csökkenhet. Az infláción túl megemlítendő a gazdaság szereplőinek általános pénzügyi pozícióromlása a kiigazító intézkedések további lehetséges következményeként. 2.8 Szabályozási kockázat Kockázatot jelent a gyakran változónak tekinthető hazai jogi szabályozás, hatósági környezet, melynek változásai jelentős hatást gyakorolhatnak a Business Telecom Nyrt. üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre, a beruházási projektek megvalósulására, azok idejére, költségére. Így pl. a környezetvédelmi, műszaki, technológiai, pénzügyi, önkormányzati finanszírozási, közbeszerzési előírások kedvezőtlen változása a Business Telecom Nyrt.-t hátrányosan érinthetik. Különösen hátrányos lenne, ha a jelenleg a Business Telecom Nyrt. által használt térítés nélkül használható frekvenciákért a Business Telecom Nyrt.-nek a jövőben fizetnie kellene. Magyarország uniós tagságára tekintettel az Európai Unió jogalkotása, illetve szerveinek az adott szektorra vonatkozó hivatalos döntései és politikái szintén közvetlenül, adott esetben negatívan, érinthetik a Business Telecom Nyrt. tevékenységét. 5

6 2.9 Piaci versenyből eredő kockázat A távközlési iparág számos szegmensében már most is igen erősnek mondható a piaci verseny ami a jövőben várhatóan tovább növekszik majd. A piacon megjelenő további szolgáltatók erőfeszítéseik révén erősíthetik a versenyhelyzetet, de az inkumbens (privatizált korábbi állami vállalat) vagy már versenyző szolgáltatók is előre pontosan nem jelezhető versenyt támaszthatnak a Business Telecom Nyrt. szolgáltatásaival szemben, amely fejlemények hátrányosan érinthetik a Business Telecom Nyrt. eredményességét. Az egyre erősödő verseny a jövőben esetleg a gazdálkodási eredmény csökkenéséhez vezethet. Az erős verseny emellett számottevő, előre nem látható fejlesztéseket, befektetéseket tehet szükségessé, továbbá negatív hatással lehet a Business Telecom Nyrt. termékeinek és szolgáltatásainak áraira, illetve üzleti kilátásaira. Amennyiben a Business Telecom Nyrt. nem képes helyt állni a piaci versenyben, illetve szolgáltatásai árban, minőségben vagy egyéb szempontból nem lesznek versenyképesek, illetve a Business Telecom Nyrt. képes ugyan a piacon működni, de csak alacsony nyereségességgel vagy esetleg bizonyos időszakban veszteségesen, akkor ezen körülmények hátrányosan érinthetik a részvények árfolyamát, illetve a Business Telecom Nyrt. fizetőképességét Regionális működési kockázat A Business Telecom Nyrt. nem zárja ki, hogy tevékenységét a Magyarországot körülvevő, illetve más közép-keleteurópai országokra is kiterjeszti a jövőben. Ezen regionális terjeszkedés sikerességét a magyarországitól eltérő politikai-gazdasági környezet (országkockázat) miatt nem lehet a magyarországi tevékenységből kiindulva előre jelezni, és ezen túlmenően, a regionális tevékenység, illetve annak egyes országokban esetlegesen elszenvedett kudarca negatív hatással lehet a Business Telecom Nyrt. magyar, illetve amennyiben alkalmazandó - konszolidált eredményességére Adózási szabályokkal kapcsolatos kockázatok A Business Telecom Nyrt. tevékenységének végzése során számos adófizetési kötelezettsége merül fel. Nem zárható ki, hogy esetleges adójogi változások (például új adónemek kivetése, már létező adónemek kulcsainak emelése, valamely adónem kedvezmény-rendszerének szűkítése vagy az adójogszabályok értelmezési gyakorlatának változása) a Business Telecom Nyrt. számára hátrányosnak bizonyulnak. Nincs biztosíték arra, hogy az adózásra vonatkozó szabályozás a jövőben a jelenleginél nem változik kedvezőtlenebbre, ami a befektetők (legyenek azok természetes személyek, intézményi befektetők vagy egyéb jogalanyok) befektetéseinek értékét negatívan érintheti. A hatályos ún. távközlési különadó a Business Telecom Nyrt. eredményességét negatívan befolyásolja Jogi kockázatok A Business Telecom Nyrt. jelenleg Magyarországon fejti ki tevékenységét, és itt a fejlett nyugat-európai piacokkal összevetve a jogrendszer relatív fejletlennek tekinthető. És bár a későbbiekben a Business Telecom Nyrt. esetleg más kelet-közép európai régiós országokban is megjelenhet szolgáltatóként, ezekben az országokban (ideértve Magyarországot is) a közvélekedés szerint a jogszabályok meglehetősen gyakran változnak, gyakran érdemi felkészülési idő nélkül alkalmazandóak, betartásuk extra költséget keletkeztethet a Business Telecom Nyrt. számára, illetve a hatóságok, bíróságok, választott-bíróságok döntései esetenként egymásnak ellentmondóak, következetlenek, nehezen értelmezhetőek, pártatlanságuk megkérdőjelezhető; és ezen körülmények megnehezíthetik a jogszabályoknak teljes mértékig megfelelő tevékenységvégzést, illetve a Business Telecom Nyrt.-t az eredményességet is érintő választott-bírósági, peres, nem-peres, illetve egyéb jogi jellegű kockázatoknak tehetik ki Politikai kockázat A Business Telecom Nyrt. szolgáltatásainak egy részét (azonban a legutolsó forgalmi adatok szerint kevesebb, mint 10%-át) önkormányzati, illetve befolyásuk alatt lévő intézményi ügyfelek részére nyújtja. A települési önkormányzatok, illetve más önkormányzati, állami személyek, (köz)intézmények, mint politikailag sokszor befolyásolt szereplők szerződéses megfontolásai eltérhetnek egy racionális, profitorientált, piaci ügyfél megfontolásaitól, ezért az ilyen ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése az ügyfelek részéről e tekintetben kockázatokat hordoz. A települési/regionális önkormányzati struktúra jelenleg átalakulóban van, illetve hazánknak 6

7 új Alaptörvénye van, új közpénzügyi szabályokkal Mindezen fejlemények, amelyek kimenetele ma még nem prognosztizálható, érinthetik a Business Telecom Nyrt. állami/önkormányzati/közszféra-beli ügyfeleinek a fizetési képességét, hajlandóságát, feltételeit, beszerzési gyakorlatát, adott esetben a Business Telecom Nyrt.-re nézve jelentősen negatívan A távközlési szolgáltatások piacának kockázatai A Business Telecom Nyrt. tevékenységét a tágabb értelemben vett távközlési, telekommunikációs piacon fejti ki. A hagyományos és mobil távközlési, média, internet, mikrohullámú adattovábbítás stb. szolgáltatások jelentős részben állami és uniós szabályozás (ideértve, de nem kizárólagosan, az állami, szabályozói ármeghatározást is) alatt állnak. Ezek változása a Business Telecom Nyrt. számára jelentős, előre nem látható piaci környezeti változásokat eredményezhet. A szabályozás megváltozása magában foglalja az ágazatot érintő liberalizációs (vagy az ezzel ellentétes, az állami befolyást növelő) folyamatokat is (pl. közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő mobil telefonszolgáltató alapítása és működtetése). Ezek hatása a gazdálkodási környezetre és a fogyasztókra, valamint a szolgáltatókra jelenleg teljes körűen nem jelezhető előre. A Business Telecom Nyrt. a saját szolgáltatásai nyújtásához bizonyos szolgáltatásokat más, adott esetben jelentős piaci pozícióval rendelkező piaci szereplőktől, szolgáltatóktól szerez be. Amennyiben, ezen szolgáltatók valamilyen okból (engedélyeik elvesztése, felszámolás, jogvita stb.) nem vagy nem megfelelően teljesítenek, az a Business Telecom Nyrt. eredményére negatív hatással lehet. Továbbá a Business Telecom Nyrt. Budapest kivételével nem rendelkezik saját gerinchálózattal, így ki van szolgáltatva azoknak a távközlési cégeknek, amelyektől a bérelt vonali kapcsolatokat veszi. Ezek a szolgáltatók adott esetben lehetnek versenytársak is. A Business Telecom Nyrt. így kerülhet olyan helyzetbe egy-egy településen, hogy nincs más lehetősége, mint hogy a konkurenciától vegye ezt a szolgáltatást és ez a Business Telecom Nyrt. számára üzleti kockázatokkal jár. A Business Telecom Nyrt. versenytársai relatív könnyen beléphetnek a Business Telecom Nyrt. piacaira és árversenyre kényszeríthetik, amelynek következtében a Business Telecom Nyrt. eredményessége jelentősen csökkenhet Az ügyfélkör gazdasági pozíciójának negatív változásából eredő kockázat A Business Telecom Nyrt. nagyszámú, jelenleg egyenként az árbevétel csak relatíve kis hányadáért felelős ügyféllel rendelkezik. Elképzelhető azonban, hogy a hosszabb távú szerződések futamideje alatt egy vagy több fontosabb ügyfél vagy akár ügyfélszegmens gazdasági pozíciója megromlik, és így a Business Telecom Nyrt. emiatt veszteséget szenvedhet el, és ezáltal növekedése, piaci, pénzügyi, likviditási pozíciója és eredményessége visszaesik. Nem garantálható, hogy rövid- illetve középtávon az egyes önkormányzati, illetve egyéb ügyfelek fizetési nehézségei nem okoznak a Business Telecom Nyrt. számára pénzügyi problémákat. Amennyiben egy ügyfélfizetési hajlandósága vagy képessége megromlik, a Business Telecom Nyrt. az adott szerződés konkrét feltételei alapján késedelmi kamatot terhelhet partnerére. Amennyiben az ügyfél többszöri felszólításra sem fizet, úgy a Business Telecom Nyrt. az adott szerződés konkrét feltételei alapján adott esetben korlátozhatja, vagy szüneteltetheti szolgáltatását, ezzel csökkentve/korlátozva az ügyfél fizetési problémáiból fakadó veszteségei mértékét. Nem adható azonban garancia arra nézve, hogy ilyen esetben a szerződésből eredő jogosultságokat az adott féllel szemben ténylegesen érvényesíteni is lehet az adott helyzetben és, hogy a veszteségeket sikerül mérsékelni A Business Telecom Nyrt. stratégiájából és a tervezett növekedés gyorsaságából fakadó kockázatok Nem adható garancia arra nézve, hogy a Business Telecom Nyrt. által választott expanzív üzleti stratégia (pl. az újabb szolgáltatási szegmensekre és földrajzi területekre történő terjeszkedés, illetve potenciálisan a külföldi terjeszkedés) sikeres lesz, és nem okozza az eredményesség csökkenését, pénzügyi, likviditási helyzetének romlását, valamint az erőforrások túlzott megosztását. Amennyiben materiális mértékig sor kerülne a külföldi terjeszkedésre, akkor annak pozitív hatásait várhatóan csak középtávon fejti ki. A Business Telecom Nyrt. a tervezett új területekre való terjeszkedése, illetve a gyors, extenzív jellegű növekedése az adminisztrációs és pénzügyi terhek jelentős növekedésével, és/vagy a menedzsment ellenőrző funkcióinak gyengülésével járhat. 7

8 2.17 Kulcsfontosságú alkalmazottak megszerzéséből és megtartásából eredő kockázatok A Business Telecom Nyrt. fejlesztési, üzletszerzési és műszaki tevékenysége fokozottan épül a Business Telecom Nyrt.-nél dolgozó és a jövőben alkalmazni kívánt kulcsfontosságú vezetők, alkalmazottak, szerződéses partnerek munkájára. Ezen személyek esetleges elvesztése vagy meg nem szerzése adott esetben átmenetileg vagy tartósan negatívan befolyásolhatja a Business Telecom Nyrt. jövedelmezőségét. Jóllehet a menedzsment tagjainak megtartását segítheti, hogy a Business Telecom Nyrt.-ben jelentős tulajdonrésszel rendelkeznek, mindazonáltal nem adható garancia arra nézve, hogy ezen részesedésüket hosszabb távon is megtartják Finanszírozással kapcsolatos kockázatok A Business Telecom Nyrt. vezetése jelentős üzleti növekedést eredményező társasági stratégiát tervez megvalósítani. Ennek része lehet az is, hogy adott esetben a Business Telecom Nyrt. a nettó adósságának a saját tőkéjéhez viszonyított arányát, a gyorsabb üzleti növekedés érdekében vagy más okból, illetve célból a Business Telecom Nyrt. megnöveli és meglehetősen magas szinten tartja. E növekedési vagy más jellegű üzleti stratégia megvalósulása azonban előre nem látható, kalkulálható körülmények következtében bizonytalanságot hordoz magában. Kedvezőtlen makrogazdasági, piaci, finanszírozási körülmények esetén a Business Telecom Nyrt. cashflow termelése elmaradhat a szükségestől, illetve a Business Telecom Nyrt. folyamatos finanszírozása, kötvényeinek/kölcsöneinek refinanszírozása, megújítása, illetve ezek feltételeinek a Business Telecom Nyrt. számára üzletileg ésszerű keretek között való elérhetősége megnehezülhet vagy lehetetlenné válhat. A Business Telecom Nyrt. külföldi devizában is kibocsáthat kötvényeket vagy vehet fel kölcsönt és ilyen esetben jelentős devizakockázatok is felmerülnek. Ilyen esetekben (adott esetben még nyereséges működés mellett is) a Business Telecom Nyrt. fizetésképtelensége is bekövetkezhet. A Business Telecom Nyrt. tartozásainak összege jelenleg jelentősen meghaladja a saját tőkéjének az értékét, és ez a helyzet várhatóan így is marad a közeli jövőben, ezért a részvények a Tpt. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek. Nincs kizárva, hogy a Business Telecom Nyrt. a jövőben bankkölcsönt vesz fel. Ez esetben elképzelhető, hogy a makrogazdasági, szabályozási, iparági környezet negatív hatásai miatt, a Business Telecom Nyrt. stratégiájából vagy üzleti tevékenységéből adódóan, a Business Telecom Nyrt-ben bekövetkező befolyás-változás hatására, illetve a finanszírozó hitelintézetek üzleti, kockázati politikájának megváltozása következtében vagy más okból a Business Telecom Nyrt. hitelintézeti, finanszírozói megítélése (amely megítélés a hitelintézet mindenkori saját belátását tükrözi) megromlik,, ezért az akkori vagy későbbi finanszírozó hitelintézetek (vagy kötvény-, illetve esetlegesen részvénybefektetők) a Business Telecom Nyrt.-t már nem kívánják finanszírozni, illetve a Business Telecom Nyrt. a finanszírozási szerződésekben foglalt feltételek szerint a már felvett kölcsönök visszafizetésére kényszerülhet, és ezen körülmények bármelyike adott esetben akár likviditási nehézségekhez is (ideértve a fizetésképtelenséget is) vezethet. A hitelintézetek által nyújtott kölcsönök rendszerint polgári jogi (dologi jogi és kötelmi jogi jellegű) biztosítékokkal megerősítettek Hatósági kockázatok Az adóhatóság és más hatóságok is jogosultak ellenőrzéseket lefolytatni a Business Telecom Nyrt.-nél. Adott esetekben ezek a Business Telecom Nyrt. számára jelentős, az eredményességre és üzleti kilátásokra is kiható pénzügyi, piaci, reputációs, stb. hátrányokat okozhatnak. A Business Telecom Nyrt. relatív kisszámú hatósági engedéllyel rendelkezik, de ezek bármelyikének korlátozása, megvonása, elvesztése hátrányosan érintheti a Business Telecom Nyrt. működését Tulajdonosváltozással kapcsolatos kockázat Nem zárható ki, hogy a Business Telecom Nyrt. tulajdonosi struktúrája megváltozik a jövőben (annak ellenére, hogy a Business Telecom Nyrt. részvényeinek legalább 5%-val rendelkező részvényesek vállalták, hogy az egymás közötti tranzakciókat kivéve a Nyilvános Értékesítést (amint az az alábbiakban meghatározásra került) követő egy évig nem értékesítik részesedésüket). Az esetleges új tulajdonosok piaci megítélése kedvezőtlenebb lehet a jelenlegieknél, és ez negatívan befolyásolhatja a Kötvények árfolyamát. 8

9 2.21 Technológiai/technikai kockázatok Jóllehet ezek egy részére a Business Telecom Nyrt. biztosítással rendelkezik, amit a jövőben is fenn kíván tartani, a Business Telecom Nyrt. szolgáltatásainak jellege miatt nem zárható ki olyan jellegű kötelezettségek keletkezése, amely a távközlési és számítógépes rendszerekbe való illetéktelen behatolás, betörés (hacking), jogtalan használat, adattörlés/módosítás, szolgáltatás megszakadása, minőségének csökkenése vagy egyéb nehezen előre jelezhető technikai, technológiai jellegű károsító esemény következtében merül fel. Előfordulhat, hogy a Business Telecom Nyrt.-nek teljesíteni kell a közvetített vagy igénybe vett szolgáltatásért a beszállítónak, ám nem képes (akár jogi okból, akár fizetésképtelenség vagy más ok miatt) behajtani az akár ismert, akár ismeretlen személy által igénybe vett szolgáltatás ellenértékét. A távközlési/infokommunikációs piacra jellemző relatív gyorsnak tekinthető, előre nem jelezhető technológiai változások azt is eredményezhetik, hogy olyan új, a jelenleginél olcsóbb, jobb minőségű vagy más szempontból kedvezőbb vagy a vevők által kedvezőbbnek tekintett távközlési technológiai megoldások terjedhetnek el vagy válhatnak elérhetővé a (potenciális) ügyfelek számára, amelyek a Business Telecom Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokat elavulttá, versenyképtelenebbé, illetve (relatíve) drágábbá tehetik, ezért ezek a változások kockázatot jelentenek a Business Telecom Nyrt. üzleti tevékenységére és eredményességére. A szélsőségesen rossz időjárás (vihar, jégeső) kárt tehet a Business Telecom Nyrt. által használt egyes berendezésekben, és ezáltal befolyásolhatja a szolgáltatást, ronthatja annak minőségét, sőt, akár időlegesen le is állíthatja azt. (Ezzel a vezetékes szolgáltatóknak is számolniuk kell, de kisebb mértékben.) A mikrohullámú szolgáltatás megvalósítható védett (más által nem használható) és nem védett (bárki által használható) frekvencián. A Business Telecom Nyrt. túlnyomó részt nem védett frekvenciát használ. A nem védett frekvencián való szolgáltatásnak vannak bizonyos kockázatai. Ezek jellemzően abból adódnak, hogy több fél kíván azonos geográfiai helyen egyazon frekvenciát használni. Ebben az esetben valamennyi fél számára romlik a jeltovábbítás minősége, amely egyeztetést kíván a felek közt. Azonban a szolgáltatás minősége ilyenkor kérdéses lehet és ez az ügyfelek elégedetlenségét válhatja ki, amely a Business Telecom Nyrt.-t üzletileg hátrányosan érintheti. 9

10 3. Lényeges információk 3.1 Nyilatkozat működő tőkéről A Business Telecom Nyrt. ezúton nyilatkozik, hogy a működő tőkéje elegendő a Business Telecom Nyrt. jelenlegi szükségleteire, azonban a Business Telecom Nyrt. a Nyilvános Értékesítést követő Zártkörű Tőkeemelésen túl a jövőben megfelelő körülmények mellett - nem zárja ki a kötvénykibocsátás révén történő forrásszerzés lehetőségét jövőbeni üzleti tervei megvalósítása érdekében. 3.2 Tőkeérték és eladósodottság A Business Telecom Nyrt. saját tőkéjének értéke június 30-án eft, volt. A Business Telecom Nyrt. teljes adósságállománya ezen időpontban eft volt. 3.3 Az ajánlattételben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége BTEL Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Huszárvár utca 24., cégjegyzékszám: cg , mint Ajánlattevő) A részvények tulajdonosai az Ajánlattevőnek szóló értesítéseiket és nyilatkozataikat (ha alkalmazandó) írásban, a Ajánlattevő mindenkori székhelyére kötelesek megküldeni. Business Telecom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.; cégjegyzékszám: ). 10

11 4. A Business Telecom Nyrt. bemutatása 4.1 A Business Telecom Nyrt. története és fejlődése A Business Telecom Nyrt. jogi és kereskedelmi neve Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Rövidített neve: Business Telecom Nyrt A Business Telecom Nyrt. székhelye és cégjegyzékszáma Cégbejegyzés helye: Kecskemét, Magyarország; Adószáma: ; Cégjegyzékszáma: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, A Business Telecom Nyrt. bejegyzésének időpontja és tevékenységének időtartama A Business Telecom Nyrt. gazdasági tevékenységének kezdete: a Business Telecom Nyrt. jogelődje a Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság cégnév alatt napon kezdte meg működését. A Business Telecom Nyrt. határozatlan időtartamra alakult A Business Telecom Nyrt. székhelye, jogi formája, működésére irányadó jog és egyéb adatok Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.; Jogi formája: nyilvánosan működő (tőzsdei) részvénytársaság; A működésére irányadó jog és a bejegyzés országa: magyar, Magyarország. Telefon és telefax elérhetőségei: / (telefon); +36-1/ (fax). A Business Telecom Nyrt. jegyzett tőkéjének összege Ft, azaz nyolcszázhetven millió kettőszáznyolcvannyolc ezer forint.. A Business Telecom Nyrt. számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszáma: A Business Telecom Nyrt. üzleti tevékenységének alakulásában bekövetkezett fontosabb események A Business Telecom Nyrt. mintegy hat éves történetre tekinthet vissza, amelyet novemberében alapított meg három, a távközlés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező magánszemély, akik közül két fő jelenleg is aktív szerepet vállalnak a Business Telecom Nyrt. működtetésében. A Business Telecom Nyrt. (azonos üzleti nevű, de korlátolt felelősségű társaságként működő) jogelődjének taggyűlése 1/2011. (VI. 28.) számú taggyűlési határozatában a Business Telecom Kft. jogutódlással történő átalakulásról határozott. Ennek megfelelően a Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (a Business Telecom Nyrt. jogelődje) augusztus 31-én (az átalakulás napján) törlésre került a cégnyilvántartásból szeptember 1-jétől a Business Telecom Kft. (jogutódlással) Business Telecom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaságként működik. A Business Telecom Zrt. közgyűlése 1/2011. (XI. 21.) számú határozatában a Business Telecom Zrt. működési formaváltásáról döntött. Ennek megfelelően a Business Telecom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezés Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosult, melyet a cégbíróság január 3. napjával jegyzett be. A Business Telecom Nyrt. úgynevezett alternatív távközlési szolgáltató, vagyis egyike a nagy országos távközlési szolgáltatók mellett működő kisebb távközlési cégeknek. Alternatív távközlési szolgáltatóként telefonos hangszolgáltatást, szélessávú internet szolgáltatást, műholdas szolgáltatásokat és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt önkormányzati, üzleti, és magán ügyfelek részére. 11

12 A Business Telecom Nyrt.-nek jelenleg négy fő üzletága/szolgáltatáscsoportja van: saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások; nem mikrohullámon nyújtott hagyományos távközlési szolgáltatások; virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások; és műholdas szolgáltatások. A Business Telecom Nyrt. működése és fejlődése szempontjából jelenleg a mikrohullámú és a műholdas üzletág a meghatározó. A másik kettő üzletág szerepe a saját mikrohullámú hálózaton nyújtott szolgáltatások olyan kiegészítése, amelynek révén a Business Telecom Nyrt. szolgáltatás portfoliója teljessé válik akár a legnagyobb telekom szolgáltatóval való összevetésben is. Ennek megfelelően a vállalati stratégia alapja a mikrohullámú és a műholdas üzletág bővülési stratégiája. Kezdetben az induló szolgáltatáskínálatot a szélessávú (ADSL alapú) internet és telefonszolgáltatás jelentette, amelyeket kizárólag az ún. T-Home területen, bérelt rendszereken keresztül nyújtott a Business Telecom Kft. Az első teljes működési év, vagyis év az alap infrastruktúra megteremtésének jegyében telt el. Az infrastruktúra kiépítésének első lépését a 3C Telekom ADSL üzletágának márciusában történt felvásárlása jelentette. Az adásvétel révén a Business Telecom Kft.. szert tett technikai eszközökre, összekapcsolódási szerződésekre, valamint mintegy aktív ügyfélre. Ez lehetővé tette a Business Telecom Kft. számára, hogy az ADSL szolgáltatást önálló internet szolgáltatóként biztosítsa, illetve hogy egyéb szélessávú szolgáltatásokat nyújtson. A Business Telecom Kft től CPS (közvetítő előválasztás) alapú vezetékes hangszolgáltatással is bővítette portfólióját és év végére már több, mint végpontot szolgált ki. A év folyamán a Business Telecom Kft. tovább bővítette ADSL alapú internet portfolióját: Invitel és UPC szolgáltatói területeken is képes szolgáltatni; bevezetésre került (az internet alapú) szerver- és webhosting szolgáltatása; valamint a Business Telecom Nyrt jogelődje. ún. domain regisztrátorrá vált. A Business Telecom Kft ban országos lefedettséget adó értékesítési csatornákat épített ki hatásközpontokkal, nagykereskedelmi partnerekkel, bolti viszonteladói hálózattal, mozgó ügynöki hálózattal, és online értékesítési felülettel végén megindult a Business Telecom Kft. saját hálózatainak építése és ezzel együtt a következő szolgáltatások: WDSL internet (mikrohullámú hálózaton biztosított szélessávú internet kapcsolat); bérelt vonali internet szolgáltatás; VPN (virtuális magánhálózati) szolgáltatások; saját hálózaton biztosított vezetékes hangszolgáltatás év végére a végpontok száma megközelítette a darabot ben a Business Telecom Kft. saját hálózatainak további bővítését valósította meg két kistérség komplett, valamint számos település kiépítésével. A Business Telecom Kft. szolgáltatás portfóliója az IPTV szolgáltatással egészült ki. A Business Telecom Kft. ezen év végére már közel végpontot tartott nyilván ben a Business Telecom Kft. az elsők között használta ki a virtuális mobil szolgáltatásban rejlő üzleti lehetőségeket. Stratégiai partnerséget kötött a Vodafone Magyarországgal, így a Vodafone hálózatán megkezdte a mobil internet szolgáltatást nyújtását. A Business Telecom Kft. akvizíció révén szert tett egy teljes Budapestet lefedő mikrohullámú hálózatra, amely lehetőséget biztosít a budapesti kerületi önkormányzatok, intézmények, illetve nagyvállalati ügyfelek megszerzéséhez év végére a kiszolgált végpontok száma meghaladta a darabot. 12

13 A 2011-es évben fontos szervezeti változások zajlottak le a Business Telecom Kft.-nél I. félévében a Business Telecom Kft. az ügyfélszolgálattal, call centerrel kapcsolatos feladatok állandó ellátásával - a profizmust és a minőséget szem előtt tartva alvállalkozót bízott meg. Ezzel párhuzamosan megszüntette ügyfélszolgálati irodáját. Az ügyfélszolgálati munkatársak az értékesítési divízión belül működő adminisztrációs területeken kerültek elhelyezésre. A Business Telecom Kft. a műszaki feladatok szakszerű ellátását a specializációban látja, ezért a hatékonyság elősegítése érdekébe augusztus közepén kiszervezésre kerültek a telepítéssel összefüggő főbb feladatok. A megvalósított szervezeti változásokkal párhuzamosan a Business Telecom Kft ben tovább bővítette szolgáltatás portfólióját, bevezetésre került a műholdas televízió szolgáltatás, valamint bővítésre került a saját hálózat is év végére a kiszolgált végpontok száma megközelítette a darabot. A 2012-es évben jelentős, a Business Telecom Nyrt.-t szorosan érintő tőkepiaci folyamatok zajlottak le áprilisában a Business Telecom Nyrt. jegyzett tőkéjének összege forint összegben megemelésre került. A jegyzett tőke növelése osztalékelsőbbségi és törzsrészvények kibocsátásával valósult meg májusában a Business Telecom Nyrt. részvényei bevezetésre kerültek a BÉT B kategóriájába május-június folyamán forint névértében megvalósított kötvény rábocsátással lezárult a Business Telecom Nyrt. egy éves kötvényprogramja I. félévében a Business Telecom Nyrt. és a Nordtelekom Nyrt., valamint a GTS Hungary Kft. között létrejött szerződés értelmében júniusától több, mint előfizető került át a Business Telecom Nyrt. ügyfélállományába júniusától kizárólagos joggal, egyedülálló módon a Business Telecom Nyrt. elindította a műholdas internet szolgáltatását, mellyel az ország egész területén kiváló minőségű, szélessávú internethozzáférést képes biztosítani. A 2012-es év folyamán befejeződött a vállalatirányítási rendszer cseréje is. Az új rendszer a Business Telecom Nyrt. tervei szerint képes biztosítani a vállalat stabil működését, a számlázás, az ügyfélnyilvántartás és a behajtáskezelés professzionális környezetét. A szervezeti hierarchia átalakításra került, amely képes hosszútávon támogatni a dinamikus fejlődést. Az átalakítással új vezetői státuszok nyíltak, melyeket iparági szakértők töltenek be július folyamán újabb tőkeemelésre került sor, melynek eredményeként a Business Telecom Nyrt. jegyzett tőkéje forinttal növekedett augusztusában a Business Telecom Nyrt. ügyfél- és ULL hálózati akvizíciós megállapodást írt alá a Drávanet Zrt.-vel és a Drávanet ADSL Kft.-vel. melynek értelmében októberétől ULL hálózat, valamint összesen közel ügyfél került át a Business Telecom Nyrt. állományába november-december folyamán további jegyzett tőke emelések hatására a Business Telecom Nyrt. jegyzett tőkéjének összege forinttal bővült év végére a kiszolgált ügyfelek száma megközelítette az darabot március 7. napján a Business Telecom Nyrt. 100%-os részesedést szerzett a magyarországi bejegyzésű és székhelyű Netcore Technologies Kft.-ben, amely azóta már BTEL Technologies Kft. néven működik. A Business Telecom Nyrt. ezzel a vásárlással tovább bővíti szolgáltatási, kiszolgálási portfolióját, valamint nagymértékben csökkenti a hálózatainak kiépítési és üzemeltetési költségeit. A fentiek hatására a Business Telecom Nyrt. reményei szerint jelentős költségmegtakarítást és piaci bővülést képes realizálni a jövőben márciusában a Business Telecom Nyrt. tőkepiaci jelenlétével összefüggő feladatok professzionális menedzselése érdekében Befektetői Kapcsolatok Igazgatóság elnevezésű szervezeti egységet hozott létre. 13

14 A Business Telecom Nyrt. közgyűlése április 10. napon osztalékelsőbbségi részvények zártkörű kibocsátásáról döntött. A Business Telecom Nyrt. közgyűlése március 26. napon a 2/2012. (III.26.) számú határozatával döntött a Business Telecom Nyrt darab egyenként 100 forint, összesen forint névértékű osztalékelsőbbségi joggal rendelkező részvényeinek A sorozatú mindösszesen darab egyenként 100 forint, összesen forint névértékű törzsrészvényekké történő átalakításáról oly módon, hogy az A sorozatú BTEL törzsrészvények elnevezésű egyenként 100 forint névértékű törzsrészvények száma darabra módosul, és az osztalékelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényosztály megszűnik, továbbá a Business Telecom Nyrt. gondoskodik nevezett részvények tőzsdei bevezetéséről. A részvények keletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére május 10. napon került sor. A Business Telecom Nyrt. jegyzett tőkéje április 30. napig Ft, azaz nyolcszáznegyvenöt millió kettőszáznyolcvannyolc ezer forint volt, amely db, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű törzsrészvényből (ISIN: HU ) állt. A Business Telecom Nyrt. Igazgatótanácsa április 30. napon EUR összegű, zárt körű tőkeemelést fogadott el. Az Igazgatótanács akként döntött, hogy az addig Ft, azaz nyolcszáznegyvenöt millió kettőszáznyolcvannyolc ezer forint mértékű alaptőkét felemeli Ft-ra, azaz nyolcszázhetven millió kettőszáznyolcvannyolc ezer forintra. A részvények tőzsdei bevezetésére július 8. napon került sor augusztus 27. napon a Business Telecom Nyrt. által kibocsátott részvények (HU ) bevezetésre kerültek az FSE részvény szekciójába. A Business Telecom Nyrt. jegyzett tőkéjének változását az alapítástól az alábbi táblázatban követhetjük: Tőkeváltozás dátuma Jegyzett tőke (Ft) Tőkeváltozás oka november Társaság alapítása április Tőkeemelés január Tőkeemelés augusztus Tőkeemelés június Tőkeemelés szeptember Tőkeemelés október Tőkeemelés április Tőkeemelés, osztalékelsőbbségi részvények kibocsátása július Tőkeemelés november Tőkeemelés december Tőkeemelés december Tőkeemelés április Tőkeemelés 14

15 5. Üzleti tevékenység áttekintése (főbb tevékenységi körök, legfontosabb piacok) 5.1 Főbb tevékenységi körök A Business Telecom Nyrt. tevékenységi körébe a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) szerint a következők tartoznak: Főtevékenység: Egyéb távközlés További tevékenységek: Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Telefoninformáció Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb irodagép-, berendezés nagykereskedelme Egyéb szoftverkiadás Vezetékes távközlés Vezeték nélküli távközlés Műholdas távközlés Számítógépes programozás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Máshová nem sorolt egyéb oktatás A Business Telecom Nyrt. árbevétele az alábbi, egymástól jól elkülöníthető főbb tevékenységekből, illetve értékesített termékekből/szolgáltatásokból származik: A mikrohullámú technológiára épülő telekommunikációs szolgáltatások üzletága; A mikrohullámú szolgáltatásokat kiegészítő hagyományos telekommunikációs szolgáltatások üzletága; A virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások üzletága; A műholdas szolgáltatások üzletága; 5.2 A Business Telecom Nyrt. legfontosabb piacai és versenyhelyzete A Business Telecom Nyrt. legfontosabb piacai A Business Telecom Nyrt. alapvetően az alábbi négy, általa behatárolt fő piacon nyújtja szolgáltatásait helyezkedik el: A mikrohullámú technológiára épülő telekommunikációs szolgáltatások üzletága: Telefonos szolgáltatások: a Business Telecom Nyrt. saját, mikrohullámú hálózatán nyújtott hangszolgáltatás és azt kiegészítő egyéb szolgáltatások: e-fax, hangposta, hangrögzítés, értesítés, virtuális alközpont. Internet szolgáltatás: a Business Telecom Nyrt. saját, mikrohullámú hálózatán nyújtott szélessávú internet elérés. Egyéb szolgáltatások: a mikrohullámú hálózat adottságait kihasználó, az előzőeket kiegészítő szolgáltatások: Wifi (HotSpot) és térfigyelő kamerarendszer. A szolgáltatások a különböző ügyfél szegmensekben (intézményi, üzleti, lakossági) külön-külön, vagy egymással kombinálva ( duo jelleggel) is nyújthatók. A mikrohullámú szolgáltatásokat kiegészítő hagyományos telekommunikációs szolgáltatások üzletága: ADSL kiskereskedelem: a koncessziós szolgáltatók telekommunikációs hálózatának felhasználásával vonalas szélessávú internet (illetve ehhez kapcsolódó telefon) szolgáltatások kiskereskedelmi terjesztése saját név alatt. 15

16 ADSL nagykereskedelem: a koncessziós szolgáltatók telekommunikációs hálózatának felhasználásával vonalas szélessávú internet szolgáltatások közvetítése nagykereskedelmi partnerek felé. Modemek forgalmazása: az internet kapcsolatok létesítéséhez szükséges modemek forgalmazása. IPTV kiskereskedelem: koncessziós szolgáltató telekommunikációs hálózatának felhasználásával vonalas szélessávú internet és IPTV szolgáltatás kiskereskedelmi terjesztése saját név alatt. Telefon nagykereskedelem: a Business Telecom Nyrt. saját IP alapú telefon szolgáltatásának nagykereskedelmi terjesztése szerződött partnerek révén, akik a saját nevükön értékesítik a Business Telecom Nyrt. szolgáltatását. CPS: A közvetítő előválasztással biztosítjuk ügyfeleinknek azt a lehetőséget, hogy bizonyos hívásirányokban az általuk legkedvezőbbnek ítélt percdíjakat nyújtó szolgáltató a Business Telecom Nyrt. közvetítésével bonyolíthassák a hívásaikat. Web tárhely szolgáltatás: a weboldalak üzemeltetői számára nyújtott elhelyezési ( web hosting ) szolgáltatás, amely a webtartalmak internetes elérhetőségének biztosítja. Szerver bérlet: a szerver számítógépek üzemeltetőinek nyújtott elhelyezési ( szerver hosting ) szolgáltatás, amelynek révén az üzemeltető mentesül a saját eszközpark (szerver gépek, szerver terem, klímatechnika, tűzvédelem, stb.) fenntartásától. Domain regisztráció: a saját weboldal indításához szükség egyedi internetes tartománynév ( domain név ) lefoglalását eredményező szolgáltatás. Nagykereskedelmi partnerként az alábbi területi megoszlásban képes a Business Telecom Nyrt. az ún. hagyományos szolgáltatások nyújtására: 16

17 A virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások üzletága: Mobilinternet: a Vodafone telekommunikációs hálózatának közbeiktatásával nyújtott mobil internet kiskereskedelmi terjesztése saját név alatt. A műholdas szolgáltatások üzletága: Műholdas televízió: Az Eutelsat műholdjainak igénybevételével nyújtott kis- és nagykereskedelmi műholdas televízió szolgáltatás. Műholdas internet: Az Eutelsat műholdjainak igénybevételével nyújtott kis- és nagykereskedelmi műholdas televízió szolgáltatás A Business Telecom Nyrt. versenyhelyzetének értékelése A Business Telecom Nyrt.-t az teszi egyedivé az alternatív távközlési szolgáltatók piacán, hogy olyan technikai megoldásokat is alkalmaz, melyek segítségével képes a szolgáltatásait eljuttatni egészen a végpontig (ügyfélig), más szolgáltatók hálózatának igénybevétele nélkül. Ezen megoldások jelentősen csökkentik a szolgáltatások bekerülési költségeit, és növelik a kínálható alkalmazások, szolgáltatások számát. A saját hálózat segítségével a Business Telecom Nyrt. a vezetékes távközlési szolgáltatások gyakorlatilag teljes körét kínálja a közszféra és a versenyszféra szereplőinek, valamint privát ügyfeleknek Magyarország egész területén. A versenytársaival szemben a Business Telecom Nyrt. a következő előnyöket tudhatja magáénak: Az alkalmazott mikrohullámú technológiának köszönhetően a Business Telecom Nyrt. olyan hasznos kiegészítő szolgáltatásokat tud nyújtani az önkormányzati és üzleti ügyfeleinek, amikre versenytársaik vagy nem képesek, vagy csak drágábban tudják szolgáltatni. Ilyen szolgáltatások: Térmegfigyelő rendszerek adatkapcsolatainak biztosítása; WLAN (informatikai rendszerek, hálózatok összeköttetését biztosító szolgáltatás); Wifi (HotSpot) Internet biztosítása (nyilvános tereken, épületekben); Nyilvános vészhívó berendezések biztosítása; Közösségi telefon szolgáltatások biztosítása (kollégiumokban, iskolákban stb.). Szolgáltatásait az IP alap mellett szabványos előfizetői vonalként is biztosítja, ezáltal a szolgáltatás igénybevétele nem igényel technológiai fejlesztést az ügyfél részéről. A Business Telecom Nyrt. saját költségén építi ki a hálózati infrastruktúráját, így az ügyfeleknek nem kell előzetesen befektetni ahhoz, hogy elkezdhessenek megtakarítani. A Business Telecom Nyrt. biztosítani tudja a számhordozhatóságot, vagyis a meglévő telefonszámok megmaradnak a szolgáltató váltást követően is Versenytársak A Business Telecom Nyrt. méretéből fakadóan jelenleg Magyarország első számú alternatív távközlési társasága. A versenytársak azonosításához és szegmentálásához a távközlési piac felosztása szükséges. A távközlési piac alapvetően három jól elkülöníthető szegmensre bontható a szolgáltatók társaságok besorolása alapján: inkumbens szolgáltatók; alternatív szolgáltatók; kábel szolgáltatók. Az inkumbens szolgáltatók, azaz a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók egy-egy koncessziós területen ma kizárólagos tulajdonosai a volt állami hálózatnak. Inkumbens szolgáltatónak számít a Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Magyarország Zrt. Az alternatív szolgáltatók az inkumbens szolgáltatók mellett működő távközlési cégek, melyek általában az inkumbens szolgáltatók hálózatának igénybevételével nyújtják szolgáltatásaikat. A Business Telecom Nyrt. az alternatív távközlési szolgáltatók közül első számúnak tartja magát. Alternatív szolgáltatók továbbá az alábbi társaságok: Nordtelekom Nyrt., Drávanet Zrt, Enternet 2001 Kft, Externet Nyrt. Azonban a közelmúltban 17

18 megvalósított akvizíciók során jelentős nagyságú ügyfélállomány került át néhány fent említett társaságtól a Business Telecom Nyrt. kezelésébe. A kábel szolgáltatók coax- és optikai hálózatok segítségével egy bizonyos területen, régióban vagy városban, korlátozottan képesek szolgáltatást nyújtani. Ilyenek pl.: Digi, Tarr Kft., PrTelekom, stb. 5.3 A Business Telecom Nyrt. által a saját versenyhelyzetéről tett bármely megállapítás alapjául szolgáló adatok. A Business Telecom Nyrt. saját versenyhelyzetének értékelése során tett megállapítások a Business Telecom Nyrt. saját gyűjtései, azokat harmadik fél nem feltétlenül erősítette meg. 18

19 6. A Business Telecom Nyrt. cégcsoportja 6.1 A Business Telecom Nyrt. csoporton belüli elhelyezkedése A Business Telecom Nyrt. cégcsoportja három társaságból áll: magából a Business Telecom Nyrt.-ből és két leányvállalatából, a Marketorg Internet-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságból és a BTEL Technologies Korlátolt Felelősségű Társaságból. A Business Telecom Nyrt. egyéb részesedéssel, leányvállalattal nem rendelkezik. 6.2 Leányvállalatok Marketorg Internet-szolgáltató Kft. A Marketorg 1985-ben alakult, mint gazdasági munkaközösség, majd 1994-ben alakult át Kft.-vé, amely 1997 óta foglalkozik internet szolgáltatással. A Marketorg Kft. megszerzése elsősorban azért volt kiemelkedő fontosságú a Business Telecom Nyrt. számára, mert ezen cég olyan stratégiai jelentőségű bérleti szerzősédekkel rendelkezett különösen a WDSL hálózat mikroantennáinak helybérleteihez kapcsolódó szerződések tekintetében melyek a Business Telecom Nyrt. számára e nélkül elérhetetlenek lettek volna. Ez pedig jelentősen rontotta volna a Business Telecom Nyrt. fővárosi piacszerzési lehetőségeit, terjeszkedését. A Marketorg Kft. 100%-os tulajdonjogát a Business Telecom Nyrt. jogelődje a június 17. napján kelt üzletrész átruházási szerződéssel szerezte meg. A Marketorg Kft. összesen 9 millió forint névértékű üzletrészét a Business Telecom Nyrt. jogelődje összesen forintért vásárolta meg három tulajdonostól. A vételár jegyzett tőkéhez viszonyított alacsony összegét a Marketorg Kft. fennálló tartozásainak összege indokolta. A Business Telecom Nyrt. jogelődje az üzletrész átruházási szerződésben vállalta, hogy a Marketorg Kft, korábbi tagjának tagi kölcsönét visszafizeti összesen forint összegben. Továbbá a Business Telecom Nyrt. jogelődje vállalta, hogy megfizeti a Marketorg Kft forint összegű Széchenyi kártya formájában fennálló tartozását, valamint forint összegű forgóeszköz hitelét. A fentiek tekintetében a szerződő felek a vételárat reálisnak fogadták el. A Business Telecom Nyrt. jogelődje Marketorg Internetszolgáltató Kft-ben történt 100 %-os részesedésszerzését a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság szeptember 22. napján június 17. hatállyal jegyezte be a cégjegyzékbe. A Marketorg Kft. lényeges adatai az alábbiak: Marketorg Internetszolgáltató Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Cégjegyzékszám: Adószám: Jegyzett tőke: forint BTEL Technologies Kft. A Netcore Technologies Kft ben alakult forint jegyzett tőkével. A cég komplex irodai, nagyvállalati informatikai és telekommunikációs megoldásokat kínál március 7. napján a Business Telecom Nyrt. 100%-os részesedést szerzett a magyarországi bejegyzésű és székhelyű Netcore Technologies Kft.-ben, amely azóta már BTEL Technologies Kft. néven működik. A Business Telecom Nyrt. ezzel a vásárlással tovább bővíti szolgáltatási, kiszolgálási portfolióját, valamint nagymértékben csökkenti a hálózatainak kiépítési és üzemeltetési költségeit. A fentiek hatására a Business Telecom Nyrt. reményei szerint jelentős költségmegtakarítást és piaci bővülést képes realizálni a jövőben. A BTEL Technologies Kft. lényeges adatai az alábbiak: BTEL Technologies Kft. Székhely: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 24. Cégjegyzékszám: Adószám: Jegyzett tőke: forint 19

20 7. A Business Telecom Nyrt. fontosabb igazgatási, irányító és felügyelő szervei és vezető állású munkavállalói 7.1 Igazgatótanács A Business Telecom Nyrt. ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely 7 természetes személy tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. Elnökét maga választja tagjai közül. Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Igazgatótanács tagjai: Takács Krisztián /Az Igazgatótanács elnöke/ Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Vezérigazgató Sokvári Attila Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13. Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Audit Bizottság elnöke Borsuk Andrea Lakcím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 66. IV./14 Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Jelölő Bizottság tagja Tóth Milán Lakcím: 6070 Izsák, Alma u 7. Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Javadalmazási Bizottság tagja, Audit Bizottság tagja Varga László Pál Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23. Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Javadalmazási Bizottság elnöke, Jelölő Bizottság tagja, Takács Gábor Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Műszaki Divízió Vezető Szőke Ilona Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u ép A lph. 1/5. Igazgatótanácsi jogviszony kezdete: november 21. Igazgatótanácsi jogviszony vége: november 21. A Business Telecom Nyrt.-nél betöltött egyéb beosztása: Jelölő Bizottság elnöke, Audit Bizottság tagja 20

21 Az Igazgatótanács a Business Telecom Nyrt. ügyvezető szerve. Képviseli a Business Telecom Nyrt.-t harmadik személyekkel szemben a bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatótanács kötelessége a Business Telecom Nyrt. szervezetének kialakítása és vezetése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása. Az Igazgatótanács mint a Business Telecom Nyrt. végrehajtó szerve irányítja a Business Telecom Nyrt. tevékenységét és elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a Gt. az Igazgatótanács hatáskörébe utal. Az Igazgatótanács tagjai közül elnököt választ, akinek önálló aláírási joga van. 7.2 Menedzsment és képviselet A Business Telecom Nyrt. menedzsmentjét az elnök-vezérigazgató (a társaság vezető tisztségviselője) irányítja, aki: Takács Krisztián Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5 Anyja neve: Horváth Ibolya Megbízatásának időtartama: től ig tart. A Business Telecom Nyrt. vezérigazgatóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd ezt követően a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A Business Telecom Nyrt. vezérigazgatója hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe utalva; Igazgatótanács bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja; javaslatot tesz a Business Telecom Nyrt. munkaszervezetére; a Közgyűlés által meghatározott keretek között javaslatot tesz a Business Telecom Nyrt. munkaszervezetére, a létszám- és bérgazdálkodására vonatkozóan; rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Business Telecom Nyrt. működéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az általa elvégzett feladatokról; gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Business Telecom Nyrt. munkavállalói felett, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; alapítók kérésére a Business Telecom Nyrt. ügyeiről felvilágosítást ad; Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül, ha tudomására jut, hogy a Business Telecom Nyrt. saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a Gt (1) bekezdésében meghatározott forint alá csökkent, vagy a Business Telecom Nyrt.-t fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha a vagyona tartozásait nem fedezi. Az elnök-vezérigazgató munkáját az alábbi területi igazgatók segítik, támogatják: Takács Gábor (Műszaki Divízió Vezető) Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A Anyja neve: Horváth Ibolya Megbízatásának időtartama: től határozatlan ideig. Beier András (Befektetői Kapcsolatokért Felelős Igazgató) Lakcím: 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2/1. D/7. ép. Anyja neve: Kézdi Márta Luca Megbízatásának időtartama: tól határozatlan ideig. Kurdik Tamásné (Pénzügyi Divízió Vezető) Lakcím: 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u. 23 Anyja neve: Kis Mária Megbízatásának időtartama: től határozatlan ideig. 21

22 Rácz Tamás (Kereskedelmi Divízió Vezető, Lakossági Értékesítési Igazgató) Lakcím: 1182 Budapest, Királyhágó u. 73 A/410. Anyja neve: Triszinger Mária Kereskedelmi Divízió Vezetői megbízatásának időtartama: tól határozatlan ideig. Lakossági Értékesítési Igazgatói megbízatásának időtartama: től határozatlan ideig. Juhász László (Üzleti Értékesítési és Kormányzati Kapcsolatokért Felelős Igazgató) Lakcím: 2200 Monor Kapisztrán u. 2 Anyja neve: Kovács Mária Megbízatásának időtartama: tól határozatlan ideig. Varga István (Hálózatüzemeltetési és Hibaelhárítási Igazgató) Lakcím: 3900 Szerencs, Bors Kálmán u. 9. Anyja neve: Szabó Gyöngyi Márta Megbízatásának időtartama: től határozatlan ideig. 7.3 A Business Telecom Nyrt. képviselete A Business Telecom Nyrt. képviseletére az alábbiak, az alábbi módon jogosultak: Takács Krisztián, egyedül; Beier András, együttesen egy másik együttes képviseletre jogosulttal; Takács Gábor, együttesen egy másik együttes képviseletre jogosulttal; Kurdik Tamásné, együttesen egy másik együttes képviseletre jogosulttal; Rácz Tamás, együttesen egy másik együttes képviseletre jogosulttal; dr. Fehér Annamária, vezető jogtanácsos (lakcím: 6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u. 2. 2/29.; anyja neve: Magony Klára), együttesen egy másik együttes képviseletre jogosulttal 7.4 Felügyelőbizottság A Business Telecom Nyrt.-nél nem működik Felügyelőbizottság. 7.5 Audit Bizottság A Business Telecom Nyrt.-nél háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja az Igazgatótanács független tagjai közül. Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Business Telecom Nyrt. képviseletében a szerződés aláírása; könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel; pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében. Audit Bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi kivételekkel: Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van. A Business Telecom Nyrt. Audit Bizottságának tagjai: Sokvári Attila, az Audit Bizottság elnöke Audit bizottsági tagsági jogviszony kezdete: november 21. Audit bizottsági tagsági jogviszony vége: november

23 Szőke Ilona, az Audit Bizottság tagja Audit bizottsági tagsági jogviszony kezdete: november 21. Audit bizottsági tagsági jogviszony vége: november 21. Tóth Milán, az Audit Bizottság tagja Audit bizottsági tagsági jogviszony kezdete: november 21. Audit bizottsági tagsági jogviszony vége: november Családi kapcsolatok Az Igazgatótanács két tagja - Takács Krisztián és Takács Gábor - testvérek. 7.7 Nyilatkozatok A Business Telecom Nyrt. és az Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy a fentiekben bemutatott személyek egyike sem volt a megelőző öt évre vonatkozóan bűncselekmény miatti elítélve, nem töltött be tisztséget olyan társaságban, amely részese volt csődeljárásnak vagy felszámolási eljárásnak az előző öt évben, ellenük valamely hatóság (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) által nem került megindításra hivatalos vádemelés és/vagy bármilyen szankció kiszabására irányuló eljárás, valamint egyetlen fentebb hivatkozott személlyel kapcsolatban nem született bírósági ítélet igazgatási vagy irányító szervében betöltött tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától az előző öt évben. 23

24 8. Főbb részvényesek A Business Telecom Nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság formájában működik. A tulajdonosi szerkezetnek a jelen információs összefoglaló keltének napján fennálló állapotát az alábbi ábra és táblázat szemlélteti: Tulajdonos Törzsrészvény darabszám Tulajdoni hányad Sokvári Attila ,40% Tóth Milán ,29% Borsuk Andrea ,12% Körmendi Dezső ,76% Takács Gábor ,50% Takács Krisztián ,50% Varga László Pál ,78% Szőke Ilona ,30% Business Telecom Nyrt ,46% Közkézhányad ,89% Kibocsátott összmennyiség ,00% Közkézhányad 26,89% Sokvári Attila 14,40% Tóth Milán 12,29% Business Telecom Nyrt. 4,46% Borsuk Andrea 10,12% Szőke Ilona 5,30% Varga László Pál 5,78% Körmendi Dezső 7,76% Takács Krisztián 6,50% Takács Gábor 6,50% 24

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2012-2013 ELNEVEZÉSŰ KÖTVÉNYPROGRAMJA ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓJÁNAK

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Business Telecom Nyrt.

Business Telecom Nyrt. Business Telecom Nyrt. 2013. szeptember Befektetői prezentáció Tartalom I. A Társaság rövid bemutatása II. Tevékenységi körök, üzletágak III. Növekedés évről évre IV. Stratégia és tervezett beruházások

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

megbízások k felvétele o o értékesítési ár: 1 120 Ft teljesítésee 20. nagyobb a befolyt részvényesei ugrásszerűen távközlési alternatív

megbízások k felvétele o o értékesítési ár: 1 120 Ft teljesítésee 20. nagyobb a befolyt részvényesei ugrásszerűen távközlési alternatív Business Telecom Nyrt. részvényértékesítés 2013. szeptember 9-20.. 1. BTel nyilvános részvényértékesítés korábban kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsdére és é a Frankfurti Értéktőzsdére bevezetett BTel

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2016/2017. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 8. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 0/06. évi 00.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az igazgatóság jelentése A magyar telekom nyrt. ügyvezetéséről, A társaság és A magyar telekom Csoport 213. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 4/2007. (III. 7.) sz. IT határozat Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Részvénytársaság

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

2/1 Contisys Artis Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 Contisys Artis Korlátolt Felelősségű Társaság 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Cégjegyzékszám: 01 09 951871 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Alakulás dátuma: 2010.12.16. Bejegyzés dátuma: 2010.12.17. 2 A CÉG ELNEVEZÉSE 2/1 Contisys Artis Korlátolt

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Zárás: 2010. október 31. Frissítés: 2010. december 23.

Zárás: 2010. október 31. Frissítés: 2010. december 23. CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL I. Az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet A évi beszámolóhoz 1. Kiegészítő melléklet A 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2009. május 31. 2. I. Általános rész 1, A társaság főbb adatai Neve: IT Business Solutions Center Kft. Címe: 1191 Budapest, Határ út 9. 9/28.

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 Cégkivonat 2014.03.13.-ig közzétett adatokkal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 1. számú kiegészítése 2008. június 30. A

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157) adatai.

A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157) adatai. Page 1 of 10 CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat A adatai. FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérlegadatok A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

10.000.000.000 FT, AZAZ TÍZMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ

10.000.000.000 FT, AZAZ TÍZMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG) 10.000.000.000 FT, AZAZ TÍZMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben