Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1"

Átírás

1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...5 Ipar...5 Építőipar...6 Lakásépítés...7 Turizmus...8 Közúti közlekedési balesetek...9 További információk, adatok (linkek) Elérhetőségek

2 Összefoglalás 2012 I. negyedévében Somogy megye népességének természetes fogyási üteme lassult a születések számának 2,6%-os és a halálozások 3,2%-os csökkenése mellett. A munkaerőpiacon az adatszolgáltatásba vont szervezeteknél az alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete 6,3%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál, miközben az alkalmazásban állók száma 1,1%-kal növekedett, lényegében a versenyszférában történt változásoknak köszönhetően. A regisztrált álláskeresők számának 10,7%-os csökkenése jelentősen mérsékelte az elmúlt évek munkanélküliségi csúcsait. A gazdasági szervezetek közül az egyéni vállalkozások száma 1,2%-kal, míg a társas vállalkozások között legnagyobb arányt képviselő korlátolt felelősségű társaságoké 11%-kal gyarapodott. A gazdasági szervezetek új beruházásokra a bázisidőszaki összegnek mindössze kétharmadát fordították. A négy fő feletti ipari szervezetek megyei telephelyein 7, míg a 49 főnél többet foglalkoztató somogyi székhelyű vállalkozásoknál 12%-kal esett vissza a termelés volumene. Az építőipar produktumában 11%-os csökkenést regisztráltak. A lakásépítés számainak több éves zuhanó trendje után stagnáló állapot következett be mind az építési engedélyek, mind a használatbavételi engedélyek terén. A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek és a vendégéjszakák száma érdemben nem változott, míg a bruttó árbevétel közel 11%-kal csökkent. A közúti balesetek előfordulása csaknem megegyezett az egy évvel korábbival, a sérült személyek száma 13%-kal emelkedett. Demográfiai helyzet 2012 első három hónapjában Somogy megyében tovább folytatódott az élveszületések számának évtizedek óta tartó csökkenő trendje. Az előzetes adatok szerint ez év márciusának végéig 300 fiú és 302 lány, azaz 602 csecsemő született, 2,6%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. (Országosan ugyanekkor 3,6%-kal emelkedett az élveszületések száma.) Somogyban folytatódott a halandóság ingadozása, 2012 első negyedévében 1229-en hunytak el, az előző év első negyedévéhez mérten 3,2%-kal kevesebben (országosan 1,2%-os növekedést regisztráltak). Tekintve, hogy változatlanul jóval többen haltak meg, mint amennyien születtek, a természetes népmozgalomban ezúttal is veszteség mutatkozott. Mivel a halálozások számában bekövetkező csökkenés nagyobb mértékű volt, mint az élveszületések esetében, így a természetes fogyás mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. Míg 2011 első negyedévében a fogyás 651 főt, addig idén 627 főt tett ki, azaz 3,7%-kal (az ország egészében 2,5%-kal) lett kisebb. Kedvezőtlen viszont, hogy a csecsemőhalandóság nem csökkent, sőt az egy évvel korábbi 4-gyel szemben március végéig 6 egy éven aluli gyermek hunyt el a megyében. A csecsemőhalálozások száma a vizsgált időszakban országosan közel 14%-os növekedést mutatott. Az ezer élveszületett gyermekre jutó csecsemőhalálozási mutató 10-re emelkedett a tavaly első negyedévi 6,5-ről, így az idei év első negyedében a megyéket tekintve Somogyé volt a legmagasabb érték. A vizsgált időszakban regisztrált 114 házasságkötés 6-tal, azaz 5,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. (Országosan ugyanezen időszakban 2,5%-os csökkenés történt.) Munkaerőpiac 2012 I. negyedévében a megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél (létszámhatártól függetlenül), valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidős alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete Ft volt, 6,3%-kal magasabb, mint a megelőző év azonos időszakában. (Nemzetgazdasági szinten a Ft-os bruttó kereset 4,4%-kal haladta meg a első negyedévi összeget.) A 2

3 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1 versenyszférában 10,8%-kal nőtt, míg a költségvetési szervezeteknél 1,5%-kal csökkent az átlagkereset Somogy megyében. A magánszektorban bruttó Ft-ot, míg az államiönkormányzati szervezeteknél Ft-ot fizettek az alkalmazottaknak. A nonprofit szféra Ft-os átlagkeresete 6,5%-kal haladta meg a bázisidőszakit. Az ezer fő felett foglalkoztató gazdasági ágakat vizsgálva a legjobban fizető terület a szállítás, raktározás ( Ft), majd a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ( Ft) és a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ( Ft) következik a sorban. A legalacsonyabb kereseteket a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ( Ft) illetve a humán-egészségügyi, szociális ellátás ( Ft) ágakban fizették ki. A nemzetgazdasági ágak átlagkereseteinek két szélső értéke között 141 ezer Ft-ot meghaladó eltérés volt megfigyelhető. A somogyi foglalkoztatottak családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkeresete nominálisan 1,2%-kal ( Ft-ra) emelkedett, ezen belül a fizikai dolgozóké mindössze 0,2%-kal ( Ft-ra), míg a szellemi foglalkozásúaké 2,9%-kal ( Ft-ra) növekedett. (Országos átlagban 1,6%-kal, Ft-ra nőtt az alkalmazottak nettó átlagkeresete.) A somogyi székhelyű szervezeteknél fő alkalmazásban állót regisztráltak, 1,1%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. (Ezzel ellentétes irányú változás történt országosan, átlagosan 0,7%-kal fogyatkozott az alkalmazottak köre.) A megfigyelésbe vont szervezeti körön belül az öt vagy több főt foglalkoztató vállalkozásoknál fő állt alkalmazásban megyénkben, 1,9%-kal több, mint egy évvel korábban. A somogyi költségvetési intézményeknél azonban 0,2%-kal kevesebb munkavállalót ( főt) foglalkoztattak. A lényegesen kisebb súlyú nonprofit szektorban 1674 főt alkalmaztak. A fizikai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 1,8%-kal, míg a szellemieké 0,2%-kal növekedett. A teljes állomány összetételét tekintve a fizikaiak 59%-os arányt képviseltek, a részmunkaidős foglalkoztatottak mintegy 9%-ot. A munkaerő-felmérés éves népességre vonatkozó adatai alapján Somogyban 16,1 ezer fő munkanélkülit írtak össze, egyötöddel kevesebbet, mint január márciusban. Ezen létszám alapján 13,1%-os munkanélküliségi rátát számítottak, 3,0 százalékponttal alacsonyabbat, mint egy évvel korábban. Az országos arányhoz képest 1,4 százalékpontos hátránya mutatkozott a megyének. A gazdaságilag inaktívak csoportja szerény mértékben (0,7%-kal), 121,7 ezer főre mérséklődött. Ezek a munkaerő-piacon nem szereplő személyek a vizsgált korcsoport közel felét tették ki. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a március 20-i zárónapon személy keresett állást Somogy megyében, 3072 fővel (10,7%-kal) kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenés az ország minden megyéjére jellemző volt, a legnagyobb mértékűt Győr-Moson-Sopronban (23,1%), míg a legkisebbet Pest megyében (3,0%) regisztrálták. A déldunántúli régión belül Somogyhoz hasonló visszaesés történt Tolnában (10,1%), míg Baranyában csak 4,5%-kal mérséklődött az álláskeresők létszáma. (Országos átlagban 9,0%-kal kevesebben kerestek munkát, mint egy évvel korábban.) A korábbi időszakokban csúcsokat döntő Somogy megyei állástalan létszám oly mértékben mérséklődött, hogy a mutató a 2008 márciusában feljegyzett értéket közelítette meg. A munkaügyi központ megyei kirendeltségein a tartósan, legalább egy éve megszakítás nélkül nyilvántartásban szereplők száma 30,5%-kal (5943 főre) apadt az egy évvel korábbi létszámhoz képest. A teljes álláskereső létszámon belül a több mint egy éve folyamatosan nyilvántartottak 23,2%-ot tettek ki, míg a 6 hónapon túli és egy éven belüli kategóriában 21,9%-uk szerepelt. A márciusi zárónapon 640 üres álláshelyre vártak jelentkezőket. Egy betöltetlen pozícióra mintegy 40 regisztrált álláskereső személy jutott. Gazdasági szervezetek Somogy megyében március 31-én gazdasági szervezetet tartottak nyilván, az országoshoz hasonlóan 2%-kal többet, mint egy évvel korábban. A gazdasági szervezetek 3

4 január 1-jétől érvényes gazdálkodási forma szerinti osztályozása alapján a Somogy megyei székhellyel nyilvántartott egyéni vállalkozások száma 507-tel, a társasoké pedig 564-gyel bővült az elmúlt év során. Részarányát tekintve jelentős többségüket (73%) továbbra is egyéni vállalkozásként jegyezték. A munkavégzés jellegét nézve a korábbi évekhez hasonlóan az egyéni vállalkozók 31%-át főfoglalkozásúként, 43%-át munkahely mellett mellékállásban, míg 26%-át nyugdíjasként rögzítették a kimutatásokban. A megyében regisztrált egyéni vállalkozás közel harmada (30,3%) szerepelt az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A gazdasági szervezetek egyötödét képviselő társas vállalkozásokból 2012 márciusának végén et számláltak Somogyban, 5%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A társas vállalkozási formák közül a kft. a legelterjedtebb, ebből Somogyban 7384 volt ismeretes, míg a második legkedveltebb társasági formából a betéti társaságokból 3432-t jegyeztek. A gazdasági szervezetek számának alakulása, március tábla Gazdálkodási forma év év év = 100,0 Jogi személyiségű társas vállalkozás ,2 Ebből: korlátolt felelősségű társaság ,0 részvénytársaság ,3 szövetkezet ,1 egyéb ,0 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás ,7 Ebből: betéti társaság ,6 közkereseti társaság ,4 egyéni cég ,3 egyéb ,9 Társas vállalkozás ,2 Egyéni vállalkozás ,2 Ebből: egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő ,8 Vállalkozás összesen ,0 Költségvetési és társadalombiztosítási szervezet ,5 Nonprofit szervezet ,0 Egyéb szervezet ,0 Gazdasági szervezet ,0 A Somogy megyében nyilvántartott vállalkozások egyharmada főtevékenységének a mezőgazdaság valamely területét jelölte meg. Emellett a legtöbb vállalkozást gyűjtő nemzetgazdasági ágnak a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás bizonyult 16%-kal. A vállalkozások csoportját alkotó társasok és egyéniek között azonban nagy volt a különbség e téren. Míg az egyéni vállalkozások kétötöde a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, illetve közel egyötöde a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén, addig a társas vállalkozások több mint ötöde a kereskedelem, gépjárműjavítás, 13%-a a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és egytizede az építőipar ágban tevékenykedett. A legutolsó megfigyelés időpontjában a megyében ezer lakosra 173 vállalkozás jutott. A népességarányos vállalkozássűrűség alapján Somogy az 5. helyet foglalta el a megyék rangsorában. 4

5 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1 Beruházás Idén az első három hónapban a somogyi gazdasági szervezetek új beruházásainak teljesítményértéke 6,9 milliárd Ft nominálisan mindössze kétharmada volt a I. negyedévi ráfordításösszegnek. (Országosan a nemzetgazdasági beruházások volumene 8,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző évben dinamikusan bővülő feldolgozóipari beruházások a tárgynegyedévben stagnáltak, ezért az ipar nem tudta mérsékelni a nemzetgazdaság egészében megfigyelt visszaesést.) Az egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték a somogyi székhelyű szervezeteknél átlagosan 22 ezer Ft-ot tett ki, ami a megyék sorában kis híján az utolsónak (tizenhetediknek) számított. A legnagyobb fajlagos mutatóérték (112 ezer Ft) a győr-moson-soproni, míg a legkisebb (14 ezer Ft) a nógrádi illetőségű szervezetekhez fűződött. A somogyi vonatkozású új beruházások több mint fele mindössze két gazdasági ágat érintett. Az iparban 40, míg a mezőgazdaságban 18%-a valósult meg az új fejlesztéseknek. Előbbieken kívül számottevő részarányt képviselt a humán-egészségügyi, szociális ellátás (10%), a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (9%), illetve a kereskedelem, gépjárműjavítás (8%) területére jutó beruházási keretösszeg. Anyagi-műszaki összetételét tekintve az I. negyedévben a somogyi szervezetek által realizált új beruházások 54%-a új gépek, berendezések, járművek beszerzését, 42%-a épületek, egyéb építmények megvalósítását, míg további 4%-a tenyész- és igásállatok megvásárlását eredményezte. A műszaki jellegű beruházások 35%-át hazai, 65%-át pedig külföldi gyártmányok alkották. Ipar A legalább 5 főt foglalkoztató ipari szervezetek Somogy megyei telephelyein a 2012 első három hónapjában előállított produktum folyó áras értéke megközelítette a 126,2 milliárd Ft-ot, volumenében 7%-kal elmaradva a 2011 január márciusi termeléstől. (Országosan stagnáló szintű kibocsátás jellemezte a vizsgált időszakot, a megyék felében növekedést, felében visszaesést regisztráltak.) Az egy lakosra jutó ipari termelés somogyi értéke 399 ezer Ft alatta maradt a megyék átlagának, annak mindössze kétharmadát érte el. Összehasonlítva: a megyesort vezető Komárom-Esztergomban a somogyi fajlagos mutatóérték közelítőleg ötszörösét, míg az ellenpólust képviselő Baranyában alig felét teljesítették. Valamennyi magyarországi telephelyük termelését figyelembe véve, a legalább 50 fős, somogyi székhelyű feldolgozóipari szervezetek idén az I. negyedévben 148,9 milliárd Ft értékű produktumot hoztak létre. Ez volumenében a bázisidőszakhoz képest 12%-os visszaesést jelzett (miközben hasonló szervezeti körben országosan stagnáló termelési szint volt jellemző). Az ágazati megfigyelésbe vont 56 somogyi székhelyű vállalkozás jelentős számú munkavállalónak keresetet biztosítva aláganként eltérő mértékben járult hozzá a megye feldolgozóiparának első három havi kibocsátásához. Mind a termelés, mind a foglalkoztatás szempontjából változatlanul a számítógép, elektronikai, optikai terméket gyártó cégek bizonyultak a legjelentősebbnek. Termelésük részaránya a vizsgált szervezetek körében 76, míg az általuk foglalkoztatott dolgozóké 48%-ot tett ki I. negyedévéhez képest a meghatározó súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás, valamint a villamos berendezés gyártás termelési volumene (16, illetve 14%-os) csökkenést tükrözött, ugyanakkor a kiemelt feldolgozóipari kör többi, szerényebb részaránnyal bíró alága nagyobb kibocsátást realizált. A somogyi feldolgozóipar legalább 50 főt foglalkoztató szervezetei a tárgyidőszakban átlagosan 4,5%-kal bővítették alkalmazottaik számát, létszámleadásra csak a villamos berendezés gyártók és az élelmiszeripar megyei kulcsszereplői kényszerültek. A termelés és a létszám volumenének csökkenése miatt idén január márciusban a nagy létszámú somogyi székhelyű feldolgozóipari szervezetek termelékenysége összességében 16%-kal mérséklődött. Az egy alkalmazásban állóra jutó termelési érték nem kis mértékben az eltérő 5

6 termékpaletta okán az alágak között továbbra is lényeges különbségeket tükrözött. Ezt igazolja, hogy miközben a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásban meghaladták a 13 millió Ft-os dolgozónkénti átlagot, addig a textiliparban csak valamivel több mint 2 millió Ft volt a fajlagos mutató. 1. ábra A legalább 50 fős somogyi székhelyű feldolgozóipari szervezetek termelésének főbb mutatói, I. negyedév (2011. I. negyedév = 100,0) Villamos berendezés gy ártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gy ártása Fémalapany ag és fémfeldolgozási termék gy ártása Gumi-, műany ag és nemfém ásv ány i termék gy ártása Fafeldolgozás, papírtermék gy ártása, ny omdai tev ékeny ség Tex tília, ruházat, bőr és bőrtermék gy ártása Élelmiszer, ital, dohány termék gy ártása 85,8 91,4 93,9 84,0 109,4 76,8 111,1 107,2 103,6 115,1 122,4 94,0 95,7 101,4 94,4 125,4 112,7 111,3 103,2 97,7 105,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Termelékeny ség v áltozása Alkalmazásban állók számának v áltozása Termelés v olumene százalék A 49 főnél többet foglalkoztató Somogy megyei székhelyű feldolgozóipari szervezetek I. negyedévi értékesítését gyengítette mind a belföldi, mind a külföldi értékesítési lehetőségek beszűkülése (előbbiek 12, utóbbiak 9%-kal mérséklődtek). Az export fontossága az említett időszakban is változatlanul megmutatkozott. A feldolgozóipar nagylétszámú szervezetei termékeik és szolgáltatásaik 88%-át az országhatáron kívül értékesítették. Egyedül az élelmiszergyártók számára bírt alapvető jelentőséggel a hazai értékesítés, produktumuk négyötödét itthon bocsátották eladásra. Építőipar A somogyi székhelyű, 4 főnél többet foglalkoztató építőipari szervezetek 2012 I. negyedévi teljesítménye továbbra sem érte el az előző évi bázist, de az elmaradás mértéke már korántsem volt olyan jelentős, mint a tavalyi és a év január márciusi értékek különbsége. A megye építőipari szervezetei által létrehozott, folyó áron számított termelési érték 27,7 milliárd Ft-ot tett ki, ami volumenében 11%-kal kevesebb a megelőző év azonos időszakának produktumánál. (A hazai termelés hasonló mértékben, összességében 12,4%-kal maradt el a év első negyedévitől.) Mindössze három megyében és Budapesten figyeltek meg növekvő termelést, a többiben (11 40 százalékponttal) a bázisszint alatt maradt a kibocsátás volumene. Az egy főre jutó építőipari termelés értéke (8,8 ezer Ft/fő) alapján Somogy a 11. volt a megyék és a főváros rangsorában, ahol a maximumértéket (42,6 ezer Ft/fő) Budapest, míg a minimumot (4,8 ezer Ft/fő) továbbra is Nógrád építőipari vállalkozásai képviselték. A megyei mérsékeltebb termeléscsökkenés azáltal alakult így, hogy az építményfőcsoportok szerinti megoszlásban azonos arányt (30 30%-ot) képviselő épületek 6

7 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1 építése és egyéb építmény építése ágazatok 31 illetve 7%-os volumencsökkenésével szemben a fajsúlyosabb speciális szaképítés ágazatban 10%-os volumenbővülés történt az egy évvel korábbihoz képest I. negyedévében a megyei építőipar alágazatonkénti termelési volumene nagy eltéréseket mutatott. Közülük a közműépítés teljesítménye nőtt a leginkább (48%-kal), viszont a termelési érték legnagyobb hányadát, közel harmadát adó lakó és nem lakó épület építése területén 31%-os visszaesést regisztráltak az előző év azonos időszakához viszonyítva. Anyagi-műszaki összetételét vizsgálva az építőipari termelés közel fele épületek, több mint fele pedig egyéb építmények kivitelezéséből származott. Az építőipari termelés alágazatonkénti alakulása Somogy megyében, I. negyedév 2. tábla Alágazat Az építőipari termelés értéke folyó áron, millió Ft Megoszlás, % Volumenindex (előző év azonos időszaka=100,0) Épületépítési projekt szervezése ,3 0,4 784,3 136,3 Lakó- és nem lakó épület építése ,9 30,0 30,4 68,7 Út, vasút építése ,9 5,5 76,3 49,7 Közműépítés ,6 21,0 108,4 147,5 M.n.s. egyéb építmény építése ,5 4,0 202,7 53,9 Bontás, építési terület előkészítése ,6 1,5 85,3 50,6 Épületgépészeti szerelés ,7 22,4 9,1 135,2 Befejező építés ,5 5,1 76,2 99,7 Egyéb speciális szaképítés ,9 10,2 134,7 91,4 Összesen ,0 100,0 30,0 89,0 A megyei építőipari szervezetek januártól március végéig 20,3 milliárd Ft értékű új munkákra szerződtek, amelynek 60%-a épületek építésére irányult. Összehasonlító áron számítva 2012-ben az egy évvel korábbihoz képest 30%-kal kisebb összegben kötöttek új kivitelezésekre vonatkozó megállapodásokat. A tárgyidőszak végi szerződésállományuk volumene kétötödével volt kevesebb, mint március végén. Lakásépítés 2012 I. negyedévében Somogyban 49 lakóépületben 88 lakásra adtak ki építési engedélyt a hatóságok, néggyel többet, mint egy évvel korábban. Hasonló mértékű változás történt a használatba vételi engedélyek számát tekintve is, kettővel több (54) lakást vehettek birtokba tulajdonosaik. A szerény növekedés egy több éves zuhanás után következett be a megyében, országos átlagban viszont tovább folytatódott a csökkenés. A somogyi kisszámú építkezés túlnyomó része, 61%-a Balaton-parti településeken zajlott. Az év első három hónapjában felépített lakások közel fele (25) Siófokon található. A megyeszékhely is elmaradt a Balaton fővárosától, ott csak 17 lakást adtak át. A lakások építtetői nagyobb részt természetes személyek voltak (33), míg vállalkozások 21 esetben vállaltak ilyen szerepet. Önkormányzat, költségvetési szerv egyetlen alkalommal sem volt beruházója építkezésnek. Természetes személyek átlagosan 120 m 2 -es otthonokat építettek, míg a vállalkozások 71 m 2 -eseket. Az építési cél szerinti összetételben változás mutatkozott, természetes személyek is sok esetben már értékesítési szándékkal építtettek. Saját használatra 22, értékesítési céllal 32 lakás épült fel. A kivitelezés szempontjából gazdasági társaság 29, egyéni vállalkozás 22, a lakosság házilagosan 3 esetben volt 7

8 megvalósítója az építkezésnek. Építési forma szerint a lakások közel felét (26) családi házban, 24-et többszintes, többlakásos épületben, míg 4-et csoportházban hozták létre. Az új otthonok átlagos alapterülete 101 m 2 volt a vizsgált időszakban. Az első negyedévben 14 lakásmegszüntetésre került sor, leggyakrabban avulás (10) volt a bontás oka. A lakások számához viszonyítva mintegy kétszer annyi üdülő épült fel Somogyban. A 115 létesítményt kettő kivételével Balaton-parti településen adták át használatra. Az üdülők építtetői között szinte kizárólag vállalkozásokat lehetett találni, mindössze 5 esetben vállalta ezt a szerepet természetes személy. Az építési cél tekintetében döntően az értékesítést (109), és csak néhány esetben a saját használatot (5) illetve a bérbeadást (1) jelölték meg. Turizmus 2012 január márciusában Somogy megye kereskedelmi szálláshely-mutatói (hasonlóan az országoshoz) minimális eltérést mutattak az előző év első három hónapjához mérten. A vendégforgalomban ez idő alatt végbemenő változások a év első negyedévéhez képest az ország 7 megyéjében kedvezőtlenebbül, ugyancsak 7-ben pozitívabban alakultak, 6-ban pedig felemásnak bizonyultak. A megyék közül Békés mutatói jeleztek kiemelkedő javulást, a rangsor végén Bács-Kiskun és Baranya állt, előbbiben a vendégszám, utóbbiban a vendégéjszakák száma csökkent a legszámottevőbben. 2. ábra A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi mutatóinak változása az előző év azonos időszakához képest, I. negyedév -19,4-7,7-0,7 0,8-0,2-4,2-12,4-5,1-8,5-5,2-7,5-7,6-6,3-7,1-5,9-4,4-8,1-8,4-17,9-12,0-15,7 12,7 15,0 14,1 16,0 14,0 17,2 11,2 6,0 9,6 1,7 0,5 7,4 1,6 8,4 25,0 26,0 27,0 43,5 52,7 Békés Tolna Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Heves Pest Budapest Fejér Szabolcs-Szatmár-Bereg Baranya Komárom-Esztergom Somogy Nógrád Vas Hajdú-Bihar Veszprém Zala Győr- Moson-Sopron Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun százalék Vendégek száma Vendégéjszakák száma Somogy megye kereskedelmi szálláshelyeit az év első három hónapjában vendég kereste fel, 4,2%-kal kevesebb, mint a megelőző évben. A vendégek számának csökkenése azonban csak a hazai vendégkört jellemezte, ugyanis külföldről 12%-kal többen látogattak el a megyébe és közel egyötödével több vendégéjszakát töltöttek el 2011 január márciusához képest. Ezzel egy időben a fajsúlyosabb belföldi vendégéjszakák száma nem változott, így az 8

9 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/1 összes vendég által eltöltött vendégéjszakák számában (60 ezer) mindössze 1,6%-os növekedést regisztráltak a megyében. Országosan a vendégek 3,1%-kal több éjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken a bázisidőszakot mindössze 2%-kal meghaladó vendégszám mellett. A Somogyba látogató vendégek 9%-a érkezett a határon túlról és átlagosan 2,3 éjszakára maradtak. A külföldi állampolgárok fele Ausztriából (26%) és Németországból (25%) érkezett a megyébe, de jelentősnek mondható még az olasz (8%), román (7%) és a szlovák (5%) vendégek aránya is. Tartózkodásuk alatt a szállodákat részesítették előnyben, ötödével növelve ezzel ezen szállástípusok vendégforgalmát. Ezzel együtt az egyéb kereskedelmi szálláshelyek minden típusa a külföldi vendégforgalmában 10 és 22% közötti csökkenést könyvelhetett el. A vendégforgalom túlnyomó többségét (91%-át) jelentő belföldi vendégkör képviselői 4%-kal kevesebben vették igénybe a szállodai szolgáltatásokat, az egyéb szálláshelyeken jelentett vendégszám 14%-kal esett vissza a év hasonló időszakához képest. A vendégek I. negyedévben átlagosan 6,1%-kal hosszabb időt (1,9 vendégéjszakát) töltöttek el a megye kereskedelmi szálláshelyein, mint egy évvel korábban. A külföldiek átlagos tartózkodási ideje (2,3 éjszaka) 6,2%-kal, a belföldieké (1,9 éjszaka) 5,7%-kal múlta felül a bázisidőszakban mért mutatót. A vizsgált év január márciusában mind a szobák, mind a férőhelyek kapacitáskihasználtsága egyaránt 5%-kal alatta maradt az előző évinek, a szálláshelyek 14%-os szoba-, valamint 9%-os férőhely kihasználtsággal működtek. Somogy megye kereskedelmi szálláshelyein 2012 első három hónapjában 865 millió forint bruttó árbevételt realizáltak, 10,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az összes bevétel kétötöde szállásdíjból származott, értéke 12,7%-kal bizonyult kisebbnek a év hasonló időszakában mérthez képest. A bruttó árbevétel nagyobb hányadát (44,8%-át) a vendéglátás bevétele tette ki, értékben több mint tizedével meghaladta a tavalyit. Közúti közlekedési balesetek 2012 január márciusa között 83 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt Somogy megye közútjain, mindössze eggyel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. (Országosan ugyanezen időszakban 4%-kal csökkent a közlekedési balesetek száma 2011 első három hónapjához képest.) A balesetek kimenetelét tekintve eggyel csökkent a halállal és a könnyű sérüléssel végződő esetek száma, míg a súlyos sérüléssel járóké ugyanennyivel nőtt a bázisidőszakhoz mérten. A balesetek során a vizsgált időszakban 13%-kal több személy szenvedett közlekedési balesetet az előző év hasonló időszakában regisztrálthoz képest. A sérültek megszaporodott száma ellenére 2012 első negyedévében eggyel kevesebben lelték halálukat közúti balesetben a megelőző évhez képest, a könnyebben sérültek száma 9, a súlyosan sérülteké pedig 28%-kal bővült. Az ország 11 megyéjében csökkent az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma, háromban nem változott, a fennmaradó 6 megyében pedig növekedést mértek. Somogyban az ittasan okozott balesetek számában 2008 óta lassú csökkenés figyelhető meg, 2012 első negyedévében az elmúlt év azonos időszakához képest az esetszám közel 7%-kal visszaesett, az összes baleseten belüli részaránya (17%) azonban változatlan maradt. A 14 alkoholos befolyás alatt okozott balesetben 15 személy sérült meg. A baleseteket előidéző okok mögött továbbra is döntően 98%-ban a járművezetők, 2%-ban pedig a gyalogosok hibája volt megállapítható. A járművezetők hibájából történt 81 esetből legtöbbször, 35 alkalommal a haladási sebességet nem megfelelően választották meg, az elsőbbség meg nem adása miatt pedig 11 szerencsétlenség történt. 9

10 További információk, adatok (linkek): Részletes megyei adatok stadat-táblák Módszertan Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: dr. Horváth József További információ: Németh Tibor Telefon: (+36-82) , Információszolgálat, telefon: (+36-82)

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Ipar... 7 Építőipar... 8 Lakásépítés...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Kereskedelmi szálláshelyek...3

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...4 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...4 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...5 Gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 212/3 Központi Statisztikai Hivatal 212. december Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Mezőgazdaság...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezető... 2 Ipar... 2 Beruházás... 3 Építőipar... 4 Lakásépítés... 5 Turizmus... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Bevezetés...2 Mezőgazdaság...2 Ipar...4 Építőipar...5 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6 Beruházás...8

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 A gazdasági ágak teljesítménye...2 Szervezeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 213/2 213. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Bevezető... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 3 Mezőgazdaság... 4 Ipar... 4 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Kereskedelmi szálláshelyek...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2013/4 214. március Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 213/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 6 Mezőgazdaság... 7 Ipar... 9 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...5 Lakásépítés...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 212/3 Központi Statisztikai Hivatal 212. december Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4 Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság... 7 Ipar... 8 Építőipar...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 3 Idegenforgalom... 4 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/4

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/4 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/4 Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus... 7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 A gazdasági ágak teljesítménye...2 Szervezeti

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...5 Építőipar...5 Lakásépítés...7 Idegenforgalom...7

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben