TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ július 28. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1"

Átírás

1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ július 28. 1

2 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1146 Budapest, Hermina út 17. KÉSZÍTETTÉK Dr. Gordos Tamás projektmenedzser területfejlesztési szakember, Gutai Berta településmérnök Pro Regio NK Kft. Pro Regio NK Kft. Aczél Gábor okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező Márton Melinda okl. településmérnök Aczél Városépítész Bt. Aczél Városépítész Bt. Szatmári Szidónia okl. településmérnök Aczél Városépítész Bt. Virág Attila területfejlesztési szakember Pro Regio NK Kft. Bezerédy Herald Balázs gazdaságfejlesztési szakértő Pro Regio NK Kft. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA A tematikus és a területi célok közötti összefüggések az egyes városrészek érintettsége a stratégia megvalósításában A tematikus célok és a megvalósítást szolgáló beavatkozások viszonya A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN A MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ JELLEGŰ BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIÁHOZ Beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok Nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) ANTI SZEGREGÁCIÓS PROGRAM BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS AZ ALACSONY STÁTUSZÚ NÉPESSÉG TERÜLETI KONCENTRÁCIÓJÁRÓL A VÁROS EGÉSZÉNEK TEKINTETÉBEN AZ ALACSONY STÁTUSZÚ LAKOSSÁGOT MAGAS ARÁNYBAN KONCENTRÁLÓ VÁROSI SZEGREGÁTUMOK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A Szala telep A Béke telep ANTI SZEGREGÁCIÓS PROGRAM A munkaerőpiaci integráció Oktatási integráció Megfizethető lakhatás integráció lakásmobilitási program Programelemek média megjelenése Monitoring A MEGVALÓSÍTÁS ALATT LÉVŐ, ILLETVE MEGVALÓSULT VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A STRATÉGIA KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

4 Magasabb szintű tervek és a stratégia összefüggéseinek bemutatása A stratégia és a város ágazati dokumentumai közötti összefüggések bemutatása A STRATÉGIA BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA TELEPÜLÉS KÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA A monitoring rendszer feladata és módszertana A monitoring rendszer működtetési mechanizmusainak meghatározása A hosszú távú célok teljesülését mérő javasolt eredmény és hatásindikátorok Az ITS akcióterületi projektjeinek megvalósulásának mérésére javasolt output indikátorok A beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok megvalósulásának mérésére javasolt output indikátorok A nem beruházási jellegű hálózatos soft projektcsomagok megvalósulásának mérésére javasolt output indikátorok MELLÉKLETEK MELLÉKLET: A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK PARTNERSÉGI FOLYAMATÁNAK DOKUMENTÁCIÓJA 2.MELLÉKLET: AZ EU KÖZÖTTI IDŐSZAKRA MEGHATÁROZOTT CÉLKITŰZÉSEI ÉS EGER FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAI KÖZÖTTI KAPCSOLAT BEMUTATÁSA 4

5 ELŐZMÉNYEK Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a közötti időszakra) határozza meg egy város fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat által jóváhagyott hosszú távú településfejlesztési stratégia alapján. Eszerint az ITS ben rögzített városfejlesztési elképzelések egyes elemei illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített hosszú távú célokhoz, és a kijelölt fejlesztési irányokhoz. Eger Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) amely lényegében az ITS elődjének tekinthető 2008 ban hagyta jóvá a város közgyűlése. A kormány 2012 ben rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012. (XI.8.) Korm. rend.). A rendelet szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi követelményrendszere megváltozott, ez indokolttá teszi a 2008 as stratégia felülvizsgálatát és aktualizálását. A felülvizsgálatot és aktualizálást azonban nem csak a vonatkozó rendelet megjelenése tette szükségessé, hanem az is, hogy az IVS elkészítése óta eltelt időszakban a város társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetében jelentős változások következtek be. Megváltoztak a külső tényezők: megváltoztak a piaci, gazdasági körülmények, befektetési tendenciák (gazdasági világválság hatásai); előtérbe kerültek korábban kisebb jelentőségű szempontok, mint pl. az energiahatékonyság, a környezetvédelem, a klímaváltozás, az innováció kérdése; megújult az EU kohéziós politikája, ezzel (részben) összefüggésben megújult a nemzeti szintű területfejlesztési koncepció, területi (megyei) és ágazati tervezési munkák készültek el. Megváltoztak a belső tényezők: módosultak a város társadalmi (demográfiai), gazdasági folyamatai; jelentős változáson ment át az önkormányzat feladatköre (intézményfenntartás, közigazgatás, stb.); rendelkezésre állnak az elmúlt időszak tapasztalatai, a fejlesztések eredményei; az Önkormányzatnak a jövőben lehetősége nyílik, arra hogy intézményfenntartó/fejlesztő szerepe mellett gazdaságfejlesztőként lépjen fel a város életében: A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSz) elkészítette növekedési zóna koncepcióját. A Növekedési Zóna program koncepciója a GINOP és TOP program szinergiájának növelését támogatja. A javasolt növekedési zóna program a magánszektor vezető szerepével kialakított, a program célrendszerének megfelelő térségi együttműködések fejlesztéseit támogatja. E kezdeményezésekben a vállalkozások játszanak vezető szerepet, de részt vesznek benne a felsőoktatási intézmények, szakképző intézmények, kutatóintézetek, valamint maguk az önkormányzatok is. Időközben megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal adatai a 2011 es népszámlálás eredményeiről, ami azt jelenti, hogy jóval frissebb adatok alapján lehet tervezni, mint ahogyan az a 2008 as IVS kidolgozásakor lehetséges volt. (Akkor csak a 2001 es népszámlálási adatok álltak rendelkezésre.) Az ITS a 314/2012 (XI.8.) sz. kormányrendelet 5. a szerint meghatározott megalapozó vizsgálatát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 49/2014.(II.14) közgyűlési határozattal jóváhagyta, megállapítva, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. 5

6 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Eger Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok és beavatkozások teljes mértékben a megalapozó vizsgálatban feltárt erősségekre építve, a beazonosított problémák megoldását célozzák. A stratégia a jelen dokumentummal párhuzamosan készülő hosszú távú Településfejlesztési Koncepcióval összhangban készült, figyelembe véve és integrálva a város már meglévő stratégiai dokumentumainak célkitűzéseit, elképzeléseit (lásd részletesebben 4.2. fejezetet). Az ITS a korábbi IVS elképzeléseire alapozva, a korábbi fejlesztési irányokkal összhangban, új rendszerbe foglalva a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményekkel kiegészítve határozza meg Eger középtávú fejlesztési célkitűzéseit, és az azok megvalósításához szükséges stratégiai beavatkozásokat. A város új fejlesztési dokumentumainak készítésében, a célkitűzések megalkotásában a Polgármesteri Hivatal egyes irodái mellett a legfontosabb partnerségi csoportok is részt vettek. A Településfejlesztési Koncepció Eger jövőképének megvalósítása érdekében a 3 fő tématerülethez társadalom, gazdaság, épített és természeti környezet 3 átfogó és 14 részcélt, az egyes részcélokhoz különböző számú összesen 44 darab intézkedést határozott meg. Ezek az intézkedések maguk a középtávú tematikus célok, amelyek eléréséhez szükséges stratégiai beavatkozásokat az ITS határozza meg. 6

7 A KONCEPCIÓ ÉS AZ ITS CÉLRENDSZERE 1. TÁRSADALOM HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK 1.1. Népesség megtartása T1 T2 A munkavállalói mobilitás ösztönzése Eger irányába, a kvalifikált munkaerő megtartása (munkahely megtartás és teremtés) az egri születésű de nem egri felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok visszavonzása. Lakáskínálat bővítése Eger népességének megtartása, kötődésének erősítése, oktatásmunkahely kínálat optimalizálása. A társadalmi szolidaritás növelése, szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése A versenyképes tudás kialakítása és fenntartása 1.3. Társadalmi integráció erősítése T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Kulturális kínálat bővítése A társadalmi befogadás előmozdítása a lakosok közösségtudatának erősítése A város profiljának megfelelő, speciális oktatási területek definiálása, és ennek megfelelő oktatási kínálat kialakítása (iskolaváros szerep) Az Eszterházy Károly Főiskolához kapcsolódó K+F+I központ kialakítása, speciális szakok indítása (zöld energia, szőlő, bor, élelmiszer, idegen nyelvi központ) A versenysport erősítése A tehetséges ám hátrányos helyzetben lévő fiatalok mentorálása A társadalmi egyenlőtlenség csökkentése A leromlott és leromlással fenyegetett városrészek fejlesztése, felzárkóztatása 1.4. Szociális és egészségügyi ellátó és támogató rendszerek fejlesztése T11 T12 A lakosság korösszetételéhez rugalmasan igazodó ellátó és támogató rendszer kialakítása Az egészséges életmód, az aktív kikapcsolódás feltételeinek javítása 7

8 2. GAZDASÁG HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK 2.1. Járműipar és kapcsolódó ágazatainak fejlesztése T13 T14 KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK Térségi ipari gazdasági terület kialakítása a város déli iparterületein Magas szintű oktatás, továbbképzés elősegítése a cégek bevonásával Eger város kiegyensúlyozott társadalmi gazdasági és területi fejlődési feltételeinek megőrzése, javítása a városgazdaság harmonikusabbá tétele, elsősorban a magas hozzáadott értéket előállító (tudás intenzív) tevékenységek és helyitérségi együttműködések révén Egészséggazdaság jövedelemtermelő képességének és munkahelyteremtő hatásának növelése 2.3. Idegenforgalom jövedelemtermelő képességének és munkahelyteremtő hatásának növelése 2.4. A hiányzó makroszintű infrastrukturális elemek megvalósítása 2.5. Helyi térségi gazdaság fejlesztése a városkörnyéki települések együttműködésében az adottságokra alapozva (földhasználat, megújuló energia, helyi piac) T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 Termálkincs hasznosítása egészségmegőrzés, gyógyítás, rekreáció céljára A volt Dobó István laktanya szolgáltató és tudásközponttá alakítása Speciális gyógykezelések piaci helyzetének javítása (rehabilitáció, implantáció) Az Egri Vár és környezetének új szemléletű műszaki és attrakció fejlesztése Borászati ágazat fejlesztése, a helyi termelők együttműködésének elősegítése Program kínálat bővítése minőségi elemekkel (Belváros, sport és ökoturizmus) Közlekedési kapcsolatok javítása az országos hálózatokhoz Info és telekommunikációs rendszer javítása az önkormányzat, a gazdasági szféra, a lakosság, az intézmények és a vonzáskörzet együttműködésével Helyi hagyományos minőségi élelmiszerek és szolgáltatások fejlesztése és újak kialakítása a várostérség bevonásával Az üvegházi kertészeti, szőlészeti gyümölcstermesztési és feldolgozási, borászati, térségi állattenyésztési és erdészeti, faipari szektorok fejlesztése, támogatása az adottságokra alapozva Helyi gazdasági beszállítói klaszter program kidolgozása és megvalósítása 2.6. Gazdaság diverzifikálása, ezen belül a K+F és innováció súlyának növelése, a nagyvállalatok és a KKVk közötti gazdasági együttműködés erősítése T26 T27 T28 Új befektetők és befektetések vonzása K+F+I tevékenységek menedzselése (pályázatok, konferenciák, szervezés, helyzetbe hozás, tudáspark) Ipari beszállítói program kidolgozása és megvalósítása a helyi kkv k bevonására 8

9 3. ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK 3.1. Városi és várostérségi kapcsolatok erősítése T29 T30 Városi közlekedési rendszer korszerűsítése Eger és az agglomerációjához tartozó települések közötti közlekedési, gazdasági kapcsolatok erősítése 3.2. Energiahatékony városüzemeltetés T31 T32 A város levegőjének védelme, átgondolt ipar és energetikai fejlesztések, környezetbarát fűtési rendszerek Közmű infrastruktúra ellátás javítása, hiánypótlása, csapadékvíz, belvíz, szennyvízkezelési problémák megoldása. Termál és ivóvízbázisokkal való gazdálkodás Eger város szerves fejlődése, kompakttá válása, olyan belső és megújuló erőforrásokra támaszkodva, amelyek fenntartható módon elégítik ki a népesség megtartását, biztosítva az élhető környezetet és a tájitermészeti, épített értékek hosszú távú megőrzését A városrészek harmonikus fejlesztése T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 Energetikai szerkezet váltás, klímavédelem Alulhasznosított területek fejlesztése Rehabilitáció, rekonstrukció, és egyedi beavatkozások végrehajtása, épített örökség, műemlékek védelme Energiabarát, környezetbarát közlekedési eszközök előnyben részesítése Életképes szomszédsági területek Az Egri történelmi borvidék tájkarakterének megőrzése A Nemzeti ökológiai hálózat folytonosságának biztosítása és fejlesztése 3.4. Külterületi fejlesztések és a tájhasználat optimalizálása T40 T41 T42 A vízkészletek védelme és vízgazdálkodás A nem borvidéki mezőgazdasági területek mező és erdőgazdasági hasznosítása A roncsolt felületek, tájsebek rehabilitációja, környezeti kármentesítése és rekultivációja T43 Ökoturisztikai, sport és szabadidős fejlesztések T44 A kertes, volt zártkerti területek tájhasználati konfliktusainak kezelése 9

10 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása EGER VÁROSRÉSZEI 10

11 Városrészenkénti adatok a 2011 es népszámlálás alapján (forrás: KSH ) NÉPESSÉGSZÁM ISKOLAI VÉGZETTSÉG LAKÁSÁLLOMÁNY FOGLALKOZTATOTTSÁG Állandó népesség száma* (fő) Lakónépesség száma** (fő) Lakónépességen belül 0 14 évesek aránya (%) Lakónépességen belül évesek aránya (%) Lakónépességen belül 60 X évesek aránya (%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15 59 évesek) belül (%) Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%) Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15 59 évesek) belül (%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%) 1. Belváros ,9 60,1 31 6,8 39, ,1 49,1 5,4 48,9 49,3 2. Felnémet ,3 61,5 21,2 14,2 21, ,3 39,2 10,4 57,2 33,6 3. Nagylapos ,3 56,1 22,6 3,4 22,2 76 1,3 20,7 2,3 75,3 32,9 4. Rác hóstya , ,5 23,2 20, ,1 45,2 19,2 51,7 33,2 5. Felsőváros , ,7 9,1 18, ,5 36,2 6,3 58,7 35,7 6. Tetemvár ,9 64,6 24,5 4, ,6 36 3,2 59,6 39,1 7. Vécsey völgy és Bikalegelő ,4 63,7 22 5,2 34, ,4 33,8 3,9 61,4 30,7 8. Cifra hóstya ,9 66,2 18,9 11,4 34, ,8 49,9 9,2 47, Almagyar , ,9 2,1 46, ,8 59,3 1,8 40,5 22,1 10. Sánc , ,9 4, ,4 35,9 3,4 59,5 30,8 11. Károlyváros ,1 63,3 25,6 7,9 32, ,6 36,6 6,3 59,9 36,6 12. Hajdúhegy ,7 55,8 31,4 3,6 36, ,9 31,6 2,9 63,7 39,5 13. Szépasszonyvölgy , ,9 4,5 32, ,5 37,2 3,2 58, Hatvani hóstya ,7 58,2 29,1 4, ,6 34,9 3,8 60,3 41,9 15. Tihamér ,7 65,8 20,5 4,8 34, ,4 37 3,8 60, Csákó ,1 54,8 33,2 3,2 38, ,8 32,8 2 62,6 40,6 17. Maklári hóstya , ,3 3,9 33, ,7 34,3 2, ,7 18. Merengő ,8 64,8 14,5 7,8 30, ,7 43,7 5,8 54,6 39,7 19. Déli Iparterület 374 5,3 82,1 12,6 3, ,5 78,8 2,9 21,1 43,3 20. Lajosváros , ,6 8 28, ,1 41,3 6,7 54,2 38,9 21. Külterületek ,5 70,3 14,2 15,3 19, ,2 54,1 11,6 44,2 30,7 EGER ÖSSZESEN ,2 63,1 23,7 8,4 28, ,7 40 6,4 56,3 37,7 * A mutató a település egészére állítható elő, a településrészekre, akcióterületekre, szegregátumokra nem **Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (75 fő) adatait Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül (%) Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 11

12 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések az egyes városrészek érintettsége a stratégia megvalósításában 12

13 A tematikus célok és a megvalósítást szolgáló beavatkozások viszonya Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokat (projekteket, illetve programokat), amelyek a célok eléréséhez szükségesek. A projektek nemcsak beruházási típusúak lehetnek, hanem például foglalkoztatási, képzési, szemléletformáló jellegűek is. Az ITS az alábbi projekt típusokat különbözteti meg: 1 1. Akcióterületi projektek Akcióterületi projekteknek a térben és időben koncentrált, jellemzően komplex jellegű projekteket nevezzük. A térben való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy jól meghatározható határvonallal körülvett területen belül történnek. Az időben való koncentráltság azt jelenti, hogy az akcióterületen belüli beavatkozások szintén egy jól meghatározott, de záros határidőn belül legfeljebb néhány év alatt megtörténnek. A komplex jelleg pedig azt jelenti, hogy az akcióterületen többféle, de egymással szorosan összehangolt beavatkozások valósulnak meg. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések: az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen, együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. 2. Akcióterületen kívüli projektek Nem minden a város területén megvalósuló projekt tekinthető akcióterületi projektnek, mert vagy időben, vagy térben nem koncentráltak, vagy a beavatkozás jellege nem komplex. Térben nem koncentrált projekt például egy olyan program megvalósítása, amely a város különböző pontjain jelent pontszerű beavatkozásokat. Időben nem koncentrált az a projekt, amelynek megvalósítása csak hosszabb idő alatt lehetséges. Végül nem komplex jellegű az a projekt, amely egyetlen, pontszerű beavatkozást jelent. Jellemző akcióterületen kívüli projektek: önálló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, energetikai fejlesztése, közterület és környezetrendezés a város egy egy pontján, új, önálló létesítmény elhelyezése a városszövetben, Hosszabb idő alatt (nem akciószerűen) megvalósítható fejlesztések (meglévő lakóterületek átépülése, ipari területek funkcióváltása, stb.) 3. Hálózatos projektek Hálózatos projektnek az egymással összehangolt, térben kapcsolódó beruházási jellegű projekteket nevezzük. A térben való kapcsolódás azt jelenti, hogy a hálózatos projekt kiterjedhet több városrészre, vagy akár a város egészére is, kapcsolódhat továbbá nagyobb léptékű térségi (országos, megyei, járási) hálózatokhoz is. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemekből áll, a város egészére vagy annak egy részére például több akcióterületre terjed ki, a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik. 1 A fejezet alapjául a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság által augusztus 30 án kiadott Útmutató a megyei jogú városok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez című kiadvány szolgált. 13

14 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Az akcióterületek elhelyezkedése a városszerkezetben 14

15 2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása 1. AKCIÓTERÜLET Komplex gazdaságfejlesztés Eger déli iparterületein I. ütem Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben Sas út 10291/7 és 10490/2 hrsz névtelen közterületi földrészletek közigazgatási terület határa 0700 hrsz névtelen út belterületi határ Mátyás király út Szövetkezet utca Faiskola utca Külső sor utca vasút (a Keglevich Miklós utca folytatásában) által határolt terület A terület rövid bemutatása Eger déli iparterülete városszerkezeti szempontból kedvező helyen alakult ki, mert közúton és vasúton is elsőként érhető el a közlekedési fővonalak irányából. Így a város lakóterületei, központi részei, intézményei szempontjából a gazdasági területek kedvezőtlen hatásai kevéssé, vagy egyáltalán nem jelentkeznek. A déli iparterületek magja még kevéssé igénybe vett, alulhasznosított, mert az Eger Füzesabony vasúti fővonal, a rendező pályaudvar és az Eger Putnok vasútvonal által közrezárt terület feltárása ez idáig nem volt biztosított, azonban a MÁV Zrt. vel folytatott tárgyalások során a városnak lehetősége nyílt a fejlesztési szándékai realizálására. 15

16 Az akcióterület jelenlegi területfelhasználása Tulajdonviszonyok Forrás: Eger Déli iparterület városrész Szabályozási Terve (jóváhagyva az 56/2012. (X.25.) Ök. rendelettel) Alátámasztó munkarészek PRO TERRA Kft.és az Önkormányzat a alapján 16

17 Az akcióterület területén jelenleg érvényes szabályozási tervek Déli Iparterület és K2 es út és környéke 17

18 A településfejlesztési akció rövid leírása A város életében stratégiai fontosságú cél a munkahelyteremtés, a város gazdasági potenciáljának növelése. A gazdaságfejlesztés a város hagyományaira épülő, az adottságokat jobban kihasználó iparfejlesztéssel valósítható meg. Erre az iparterületek közül a déli iparterületek azon belül is a régi rendező pályaudvar és térsége, valamint a volt kertészeti területek és az Andornaktályához közeli beépítetlen területek a legalkalmasabb helyszínek. A barna vagy zöldmezős iparterület fejlesztések mellett az elhagyott csarnokok aktivizálásával, a hasznosításnak megfelelő átalakításával értékes területek nyerhetők. A fejlesztés keretén belül a szomszédos települések irányába egy térségi iparigazdasági övezet kialakítására van lehetőség. Fontos hangsúlyozni, hogy a településfejlesztési akció csak több ütemben valósítható meg. ATP1 ATP2 Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések az alábbi tematikus célok elérését szolgálják T1, T5, T13, T14, T21, T22, T25, T26, T27, T28, T29, T31, T32, T34 A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek Beruházások fogadására alkalmas iparterület bővítés: a magántulajdonú és MÁV tulajdonú területek megszerzése tereprendezés Terület előkészítés zöldmezős beruházásokhoz közműkiváltások és közműfejlesztések meglévő gazdasági épületek felújításához, rekonstrukciójához nyújtandó támogatás Feltáró utak és csomópontok kiépítése Faiskola utca szélesítése zártcsatorna építéssel A déli városi utak fejlesztése Sas út Eger Füzesabony vasút különszintű csomópont kialakítása Sas út Kistályai út infrastrukturális fejlesztése ATP3 ATP4 ATP5 ATP6 ATP7 ATP8 Geotermikus energia hasznosítása Oktatás, szakképzési fejlesztések és együttműködések Szennyvíztisztító telep fejlesztése Termál kutak fejlesztése Beszállítói hálózat fejlesztése A Sas út, Faiskola utca és a Kistályai út menti gazdasági területek fejlesztése A geotermikus potenciál kiaknázása és alkalmazása az iparterületen (előzetes felmérés és fejlesztési program alapján) beruházás vezérelt szakképzés fejlesztése a helyi TISZK bevonásával kooperáció a területen működő vállalatokkal (ZF Hungary, ZF Lenksysteme, Aventics, stb.) A szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése AT 8, AT10 kutak felújítása, és új kút fúrása termálvíz vezeték építése (előzetes felmérés és fejlesztési program alapján) beszállítói klaszter program és információs rendszer kidolgozása együttműködések, közös projektek megvalósításának ösztönzése a várostérséggel nemzetközi kapcsolatok erősítése szolgáltatásfejlesztés Sas Vállalkzói Park és Inkubációs Program (magánerős fejlesztés) I.ütem: az iparterület vonalas infrastruktúrájának felújítása belső úthálózat és parkolók kiépítése épület felújítások belső zöldterületek kialakítása A Kistályai út és a Faiskola utca menti csarnokok aktivizálása Becsült költség 7,35 Mrd Ft 18

19 A projekt előkészítettsége Területelőkészítés: Az előkészítési munkálatokat az Önkormányzat megkezdte: Az elsődleges állapotfelmérés megtörtént októberében hagyta jóvá a közgyűlés a területre vonatkozó szabályozási terv módosítást (amely beépült az egységes helyi építési szabályzatba). Közgyűlési döntés alapján megkezdődött a még nem önkormányzati telkek önkormányzati tulajdonba vétele. Geotermikus energia hasznosítása: A déli iparterület térségében jelenleg kidolgozás alatt áll egy geotermikus energiát hasznosító beruházás műszaki és pénzügyi koncepciója. Megvalósulás esetén termálvíz vezeték építhető, illetve a déli városrész távhő ellátása valósítható meg, magába foglalva ipari, létesítményeket is. Oktatás, szakképzési fejlesztések és együttműködések: Eger hagyományosan iskolaváros, melyben több oktatási és szakképző intézmény működik. Az Egerben működő szakképző intézmények személyi és tárgyi feltételei alkalmasak arra, hogy az Országos Képzési Jegyzék által meghatározott szakmákban megfelelő szakmai képzést biztosítsanak, együttműködve a cégekkel. A korábbi években akkreditált tartalomfejlesztői munka eredményeképpen a Bornemissza Gergely Szakközép, Szakiskola és Kollégium ZF Lenksysteme Kft. tevékenységi területének támogatására a cég által meghatározott szakmai tartalomra a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen tananyagot dolgozott ki. Fenti hagyományok alapján, a szakképzés területén további együttműködésre van mód (duális képzés). 19

20 2. AKCIÓTERÜLET Az Egri Vár és környezete Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben Dobó István utca Servita utca Vécsey Sándor utca Gárdonyi Géza utca Bástya utca Vár köz által határolt terület A terület rövid bemutatása Az Egri vár az ország egyik leglátogatottabb, legismertebb műemléke, az egyik legjobb állapotban megmaradt egykori végvár. Történelmi jelentőségét két tényezőnek köszönheti. A közismertebb a XVI. századi török ellenes harcokban játszott jelentősége, amely a ma is jelentős részben álló hatalmas reneszánsz erődhöz kapcsolódik. A másik a ma már kevésbé közismert középkori szerepe, mikor az ország legnagyobb és leggazdagabb egyházmegyéjének központja volt, amely emlékeként a középkori Magyarország legnagyobb gótikus katedrálisa és püspöki palota együttese maradt fenn. A reneszánsz erőddel ellentétben, ennek az 1000 éves egyházi központnak az építészeti emlékei nagyrészt csak régészeti ásatásokon feltárt romok és kőemlékek formájában maradtak ránk, ugyanis épületeit a mohácsi csata után fokozatosan lebontották és beépítették az erődbe. Emellett a vár királyi temetkezési hely, a székesegyházban 1204 ben eltemetett Imre király sírhelyét a szakértők mostanra minden kétséget kizáróan azonosították. 20

21 Az akcióterület jelenlegi területfelhasználása Tulajdonviszonyok Az akcióterület területén jelenleg érvényes szabályozási terv 21

22 A településfejlesztési akció rövid leírása Az egri vár ma, bár hazánk egyik leglátogatottabb műemléke és múzeuma, kiemelkedő történelmi, művészettörténeti értéke vitathatatlan és közismert, mégis méltatlan állapotban van: falai, épületei, feltárt középkori romjai évtizedek óta pusztulnak. A feltárt, de az es években hibás elvek szerint kiegészített középkori székesegyház romok mára jóvátehetetlen károkat szenvedtek, és a pusztulás gyors ütemben folytatódik. A fejlesztés célja tehát az Egri Vár lepusztult műemléki értékeinek helyreállítása, új szemléletű rekonstrukciója (pl: az elpusztult történelmi épületek visszaépítése), fenntarthatóságának biztosítása, a meglévő infrastruktúra korszerűsítése, így a vár turisztikai potenciáljának növelése. A vár modern műemléki, muzeológia bemutatása csak olyan irányt követhet, amely az egri vár mindkét kiemelkedő történeti értékét olyan módon teszi láthatóvá és átélhetővé a látogatók számára, hogy egyik érték se csorbuljon. A vár értékeinek megőrzése és reprezentativitásának növelése mellett fejlesztési cél továbbá a várdomb lábánál lévő épületek felújítása, a foghíjak beépítése valamint a vártól az Egervár vasúti megállóig terjedő zöldterület megújítása, bekapcsolása a vár zöldfelületi rendszerébe. Fontos, hogy a projekt alapos szakmai előkészítése (falkutatás, feltárás) megtörténjen, ezzel csökkentve a kivitelezés közben jelentkező régészeti kockázatokat. Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések az alábbi tematikus célok elérését szolgálják T3, T18, T20, T32, T35 A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek ATP1 ATP2 ATP3 Az alsó várudvar funkcióbővítő megújítása A reneszánsz palota műemléki felújítása A vár középkori főtere és a Provizori Palota rekonstrukciója Varkoch kapu rekonstrukció, mely egyben megoldást jelenthet a csapadékvíz okozta folyamatos kőpusztulás megszűntetésére. Ezzel párhuzamosan helyreállításra kerül a déli várfal és az egykori gyilokjáró, valamint megnyitásra kerül a Hippolyt kapu, mint alternatív bejárat. Kiemelt cél a középkori kaszárnya épületének rekonstrukciója, mivel ez előfeltétele a középkori térszerkezet jövőbeni helyreállításának. A Dobó bástya teljes belsőépítészeti és gépészeti felújítására is sor kerül, valamint a környezetében található egykori "Cipóosztó ház" és az alatta található pince (Börtönkiállítás) attrakciós fejlesztése is megvalósul. Az alsó várudvar (Ispotály pince feletti terület és az Ágyúdomb környezete) szabadtéri rendezvényhelyszín funkciójának erősítése és a belső terek hasznosítása, korszerűsítése tervezett. A gótikus püspöki palota Eger legrégebbi, máig álló épülete, mely a középkorban Magyarország legnagyobb és leggazdagabb egyházmegyéjének központja volt. A palota együttes 800 éves történelmi múltja indokolja, hogy jelentőségéhez mérten kiemelt szerepet kapjon a váron belül. A cél a gótikus palota teljes felújítása a tetőtér hasznosításával együtt. A belső terekben enteriőrök segítségével léphetünk vissza a múltba. Az épület akadálymentesítve, exkluzív rendezvénytérként is hasznosítható. A palota felújításával egyidejűleg megtörténik a romos, életveszélyes állapotban lévő Tömlöc bástya, valamint a Képtár épületének felújítása. A Vármúzeum stratégiai célja a palotaudvar középkori térszerkezetének rekonstrukciója, hogy minél hitelesebben kerüljön bemutatásra a korabeli környezet. Ez a XIX. századi barakk (ún. 4 es épület) bontásával, majd a részben alatta található egykori Provizori Palota rekonstrukciójával és a középkori dézsmapince hasznosításával valósulhat meg. Előbbi épület egykor Dobó István palotája volt, ezért 22

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

262/2016. (VI. 30.) közgyűlési határozattal elfogadva

262/2016. (VI. 30.) közgyűlési határozattal elfogadva 262/2016. (VI. 30.) közgyűlési határozattal elfogadva MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban

Gazdaságfejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban Gazdaságfejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban dr. Kukely György Terra Studió Kft. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A város és gazdasága Forrás: Barta Gy. Czirfusz

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben