TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK"

Átírás

1 K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 / (10.07.) bizottsági szakértők megbízásáról / (10.28.) az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztásáról RENDELETEK 24/2004.(10.13) Ör a Baptista Gyülekezet egykori imaházán állítandó emléktábláról 25/2004.(10.13) Ör a Roma Holocaust emlékmű felállításáról 5 26/2004.(10.13) Ör a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) Ör. módosításáról 28/2004.(11.05.) Ör az Önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett lakások értékesítésének feltételeiről szóló 4/2003. (02.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról HATÁROZATOK 406 / (10.07.) a tűzoltóparancsnoki beosztás betöltésére pályázat kiírásáról 408 / (10.07.) Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács megalakításáról 409 / (10.07.) a Pécsi Fürdő Kft. fizetőképességének biztosításáról / (10.07.) a Pécsi Fürdő Kft. kérelméről / (10.07.) a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 413 / (10.07.) Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepciójáról / (10.07.) Pécs Megyei Jogú város külügyi stratégiájáról / (10.07.) Tanácsnokok beszámolója az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról 416 / (10.07.) Meszes K. Névtelen u. csapadékvíz-elvezetés kiépítéséről

2 2 417 / (10.07.) Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatának részvételéről az EU LIFE SUS + pályázatán 418 / (10.07.) a évi intézmény-felújítási tervezési költségvetési keret terhére elvégzendő tervezési munkákról 421 / (10.28.) a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt. közmű átadás és művelési ágból történő kivonásról 422 / (10.28.) a világörökségi terület fejlesztéséről szóló 196/2004. (05.13.) sz. határozat módosításáról 423 / (10.28.) a Pécsi Közlekedési Rt. alaptőkéjének emeléséről / (10.28.) az ISPA-projekthez kapcsolódó hitelfelvételről / (10.28.) a Pécsi Gyermekotthon támfal problémájának megoldásáról / (10.28.) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 427 / (10.28.) pályázati önrész biztosításáról a Pécsi Kulturális Központ évi rendezvényei támogatására 428 / (10.28.) a szociális intézmények vis maior igényeiről / (10.28.) az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről szóló előterjesztés elnapolásáról 430 / (10.28.) a Vadrózsa Korai Tanulási Központ HEFOP/2004. /4.2. EU Önerő Alap kgy. határozatok módosításáról 431 / (10.28.) a Médiakeret előirányzat maradványának átcsoportosításáról 432 / (10.28.) pályázat benyújtásáról az Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására 433 / (10.28.) vezeték és használati jog alapításáról az E-ON DÉDÁSZ Rt. javára 434 / (10.28.) az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti vagyonhasznosítási szerződés megszüntetéséről 435 / (10.28.) Egyed és Társa Bt. által között adás-vételi előszerződés felbontásáról, ingatlan értékesítéséről a Pécsi Ipari Park Rt. területén 436 / (10.28.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. alaptőkéjének emeléséről 437 / (10.28.) Bánki Donát utcai Általános Iskola rekonstrukciójáról és bővítéséről kivitelezési szerződésének módosításáról 438 / (10.28.) Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány támogatási szerződéséről 439 / (10.28.) önkormányzati bérlakás biztosításáról a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola számára 440 / (10.28.) a Környezetünkért Közalapítvány programjainak támogatásáról 441 / (10.28.) Abrisin Sasa Pécs, Szent Mór u. 9. fsz. 2. lakás megvásár

3 3 lására vonatkozó kérelméről 442 / (10.28.) Budányi Dánielnek a Pécs, Zrínyi u. 9. fsz. 3. sz. alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről 443 / (10.28.) Péter Szilárd Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 1. sz. alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről 444 / (10.28.) a 37. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 445 / (10.28.) a 40. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 446 / (10.28.) a 70. sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 447 / (10.28.) dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítési kérelem támogatásáról 448 / (10.28.) az Italautomata Hungária Kft. kérelméről / (10.28.) Magyar Zoltánné Pécs, 48-as tér 2. sz. alatti lakos lakásügyéről 450 / (10.28.) művészlakások ideiglenes bérbeadásáról / (10.28.) Ifjúságért Egyesület támogatási szerződésének módosításáról 452 / (10.28.) a For Life (az Életért) Alapítvány megszüntetéséről / (10.28.) Pécs Város Kábítószerellenes Egyeztető Fórum június és június közötti szakmai munkájának értékeléséről 454 / (10.28.) a 18. sz. iskolafogászati körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó ellátási szerződés módosításáról 455 / (10.28.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (10.28.) a Pécs-Baranyai Allergiás Gyermekekért Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 457 / (10.28.) a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 458 / (10.28.) a Szemem Fénye a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 459 / (10.28.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (10.28.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 461 / (10.28.) közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai és minőségirányítási programjainak jóváhagyásáról 462 / (10.28.) szolgalmi jog megadásáról pécsi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 463 / (10.28.) a pécsi Megyeri úti 23996/2. hrsz-ra kötött szerződés módosításáról 464 / (10.28.) ingatlanvásárlásról az MBVH Rt-től közút kialakítása céljára / (10.28.) a pécsi hrsz-ú, Pécs, Garay u. 20. szám alatt fekvő

4 4 ingatlan értékesítéséről 466 / (10.28.) a Tinódi utca közterületének rendezéséről / (10.28.) Pécs, Somfa utcai ingatlanértékesítésről / (10.28.) beszámoló az okmányirodai feladatokról / (10.28.) Dabimmo Kft-vel kötött adás-vételi szerződésben szereplő ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról 470 / (10.28.) zárt ülés önkormányzati intézmények beltéri világító berendezéseinek korszerűsítése és használatának biztosítása ajánlatkérő számára bérleti szerződéssel tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásáról MELLÉKLETEK TÁRA 408 / (10.07.) számú határozat melléklete 428 / (10.28.) számú határozat melléklete / (10.28.) számú határozat melléklete SZEMÉLYI RÉSZ 405/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a nemzeti kulturális örökség miniszterének, hogy a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet értelmében, a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének követelménye alól adja meg a felmentést Vidákovics Antal 7625 Pécs, Szeder u. 32/3. szám alatti lakosnak. A jelölt rendelkezik nem szakirányú felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevéllel; 1994-től megalakulásától igazgatója a színháznak, személyét minden véleményező bizottság egyöntetűen támogatja, a magasabb vezetői beosztásra más pályázó nem volt. A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, tegye meg a megbízással kapcsolatos miniszteri megkeresést. Határidő: október 20. Póla József főosztályvezető 407/2004. (10.07.) sz. határozat Bizottsági szakértők megbízásáról A Közgyűlés a FIDESZ frakció előterjesztését tudomásul véve dr.tóth Tibor Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottsági szakértő megbízását visszavonja és október 7.napjától a képviselőtestület megbízatásának lejártáig dr. Esküdt Bélát a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság szakértő tagjának megbízza. A Közlekedési és Kommunális Bizottság szakértőjének Pataki Ferencnek a megbízását visszavonja és 2004.október 7.napjától a képviselőtestület megbízatásának lejártáig Barcsi Eleket a bizottság szakértő tagjának megbízza. A Közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, hogy a változásokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: 2004.október 7. Felelős: dr.papp Judit címzetes főjegyző 420/2004. (10.28.) sz. határozat az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztásáról

5 5 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács önkormányzati oldala vezetőjének október 31-ig dr. Kunszt Márta alpolgármester asszonyt megválasztja. A Közgyűlés az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjaivá választja október 31-ig: az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elnökét Nyőgéri Lajost, a Kulturális Bizottság elnökét Meixner Andrást, az Oktatási Bizottság elnökét Tóth Mihálynét, a Sportbizottság elnökét Juhász Istvánt. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács állandó résztvevője tanácskozási joggal a Költségvetési Bizottság elnöke Soó László. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács önkormányzati oldalának segítésére a Közgyűlés dr. Tolnai Márta, dr. Sohár Endre és Póla József főosztályvezetőket kéri fel. Határidő: november 15. RENDELETEK 24/2004.( ) számú rendelet a Baptista Gyülekezet egykori imaházán állítandó emléktábláról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányza-tokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla helyéül a Pécs, Bástya utca 6. számú ház a Baptista gyülekezet egykori imaháza homlokzatának középvonalát jelöli ki. /2/ A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi: KÖZÖTT EZEN A HELYEN ÁLLT A PÉCSI BAPTISTA GYÜLEKEZET IMAHÁZA /3/ A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 53x77 cm méretű, álló helyzetű legyen, Canfanar kemény mészkőből készüljön, homokkő kereszt betéttel, vésett Antiqa típusú barna festésű betűkkel. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés október 7-ei ülésén. Kihirdetve: 2004.október 13-án. 25/2004.( ) számú rendelet a Roma Holocaust emlékmű felállításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, Horváth Zoltán szobrászművész Roma Holocaust emlékművének felállítását. /2/ A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a 40570/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a Lánc utcai Rendelőintézet melletti dél-nyugatra fekvő fás ligetet jelöli ki. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László sk. polgármester Záradék: Dr. Papp Judit sk. címzetes főjegyző elfogadta a Közgyűlés október 7-ei ülésén.

6 6 Kihirdetve: október 13-án. 26/2004.(10.13.) számú rendelet a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. ( továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli. A szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú önkormányzati rendeletét ( továbbiakban Ör. ) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az Ör. 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdésében valamint a 6. -ban a meghatározott személyekre. 2. Az Ör. 9. (4) bekezdése hatályát veszti. 3. Az Ör a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) (3) bekezdések számozása (3)-(4) bekezdésre módosul: (2) Kivételesen indokolt esetben a család lakóotthoni elhelyezéséig, átmeneti időre, elhelyezhető az a kiskorú személy is, aki az intézmény lakóinak gyermeke. 4. Az Ör. a következő új 16/A..-al egészül ki: Szenvedélybetegek nappali intézménye 16/A. (1) A szenvedélybetegek nappali intézménye a szenvedélybetegséggel küzdő személyek napközbeni ellátását, gondozását végzi. Az önkormányzat e feladatot e rendelet 1/B. számú mellékletében szereplő nem önkormányzati fenntartású intézmény útján biztosítja. (2) Az ellátás igénybevételéről a fenntartó dönt. (3) Az ellátásért fizetendő térítési díjat az Szt. térítési díjról szóló rendelkezései, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló kormányrendelet szerint kell megállapítani. 5. Az Ör a következő új (4) bekezdéssel egészül ki: Az intézményfenntartó más önkormányzattal külön szerződést köthet, mely lehetővé teszi, hogy a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalja. 6. Az Ör. 1/A. számú melléklet 4./ pontja az alábbiakkal egészül ki: 4./ Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke J. u Az Ör. 1/B. számú melléklet Nappali ellátást nyújtó intézmények címe, a következő új 3./ ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 3./ pont számozása 4./ pontra módosul. 3./ Szenvedélybetegek nappali intézménye INDIT Közalapítvány Pécs, Kazinczy u E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés október 7-i ülésén Kihirdetve: október 13.napján 28/2004. (11.05.) sz. rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett lakások értékesítésének feltételeiről szóló

7 7 4/2003 ( ) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 1. A 4/2003 (02.21.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a jelen önkormányzati rendelet 1.sz.mellékletében szereplő címlistával egészül ki. 2. Záró rendelkezések E rendelet 2004.november 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. Dr. Toller László sk. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés 2004.október.28.-i ülésén Kihirdetve: november 5.-én HATÁROZATOK 406/2004. (10.07.) sz. határozat a tűzoltóparancsnoki beosztás betöltésére pályázat kiírásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására az előterjesztés mellékletét képező tartalommal pályázati kiírást tesz közzé. A közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, hogy a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben, valamint az Új Dunántúli Naplóban történő közzétételéről gondoskodjon. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 2.) A közgyűlés a kiírt pályázat értékelésére az alábbi összetételű bíráló bizottságot kéri fel: dr. Schmidt József a Jogi-, Igazgatási-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke (mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja, egyben a bíráló bizottság elnöke). Pfeiffer Márton tű. ezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Walter Terényi Mária a munkáltató személyügyi szervezetének vezetője Erdélyi Ferenc tű. Alezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyügyi megbízottja Staub Ernő önkormányzati képviselő, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja dr. Papp Judit Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője, címzetes főjegyző A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bíráló bizottság tagjainak szóló írásos felkérést aláírja. 3.) A közgyűlés felkéri a bíráló bizottság elnökét, hogy a pályázatok beérkezését követően a bizottság tagjainak bevonásával az értékelést készítse el és tegyen javaslatot a közgyűlésnek Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának személyére. Határidő: december 31. Felelős: dr. Schmidt József bíráló bizottság elnöke 408/2004. (10.07.) sz. határozat Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács megalakításáról A Közgyűlés a Népjóléti Főosztály előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés egyetért a Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács megalakításával.

8 8 2.) A Tanács alelnöki tisztjére Pécs Megyei Jogú Város mindenkori polgármesterét delegálja. 3.) Felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy dr. Kékes Ferenccel a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével közösen, a határozat mellékletében megjelölt szervezeteket 1-1 tagnak, a Tanácsba történő delegálása érdekében írásban keresse meg. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 409/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécsi Fürdő Kft. fizetőképességének biztosításáról 1.) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a város évi költségvetése által a Pécsi Fürdő Kft. részére biztosított és még kifizetésre nem került E Ft összegű működési támogatást, az Önkormányzat a Kft. részére azonnal átutalja. 2.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécsi Fürdő Kft. ez évi működési támogatását - a évi költségvetés általános tartaléka terhére - 7 millió forinttal megemeli. 3.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági főosztály vezetőjét, hogy jelen határozat 2. pontjában meghivatkozott öszszeget a Pécsi Fürdő Kft. részére azonnal utalja át. 4.) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Pécsi Fürdő Kft. ez évben, a Raiffeisen Bank Rt.-től 13 millió forint hitelt vegyen fel. 5.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a Pécsi Fürdő Kft. - a 13 millió forintos hitellel megnövelt - összesen 30 millió forint összegű hitelének március 31-ig, két részletben történő / március 31., március 31. / visszafizetéséhez szükséges forrás, az Önkormányzat és évi költségvetésébe beépítésre kerüljön. Határidő: 2005., évi költségvetési rendelet készítése 6.) A Közgyűlés felkéri a Sportbizottságot, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója és a Tisztségviselői Kabinet bevonásával alakítsa ki állásfoglalását a évi költségvetés elkészítése előtt a Pécsi Fürdő Kft. - a sportolók uszodahasználata finanszírozására vonatkozó - javaslatával kapcsolatosan. Határidő: december 31. Felelős: Juhász István bizottsági elnök, Szabó Tamás ügyvezető igazgató dr. Varga István főosztályvezető 410/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécsi Fürdő Kft. kérelméről A Közgyűlés a Pécsi Fürdő Kft.sportuszoda lelátójának befejezéséhez 7,5 M Ft támogatást biztosít a költségvetés általános tartalék kerete terhére. A testület utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy az összeg 50% -át 2004.október 31.-ig és a fennmaradó 50 %- ot pedig 2004.december 15.- ig utalja át a társaság részére. Határidő: 2004.október december 15. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 412/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően figyelemmel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12 / ( ) számú rendeletének 55. (15) bekezdésére a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

9 9 413/2004. (10.07.) sz. határozat Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepciójáról A Közgyűlés megtárgyalta Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés elfogadja Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepcióját azzal, hogy az abban foglaltak figyelembevételével határozza meg a foglalkoztatáspolitika folyamatos és jövőbeni feladatait. 2.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepció I. és II. kötetét az érintettek számára küldje meg. Határidő: június 30. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 414/2004. (10.07.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú város külügyi stratégiájáról 1.) Közgyűlés elfogadja Pécs Megyei Jogú Város Külügyi Stratégiáját az alábbi módosítással: - B.) A külügyi kapcsolatépítés prioritása fejezetének utolsó bekezdése: A város külkapcsolatai szereplőinek a partnerség elvén történő együttműködése, az Európai Unión kívüli kisebbségek sorsának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a civil szervezetekre és a város sok nemzetiségű jellegére, - A IV.5.) Szervezeti és működési feltételek fejezetének első bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Az illetékes kisebbségi önkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan esetben, ami az adott kisebbséget érinti és be kell őket vonni a külügyi munkába és egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 51/1997(02.13.) számú határozatával elfogadott Külügyi Koncepciót. Egyúttal úgy rendelkezik, hogy az elfogadott dokumentumot a polgármester ismertesse meg az önkormányzat külügyi tevékenységében partneri szerepet betöltő városi, megyei és regionális szervezetekkel. Határidő: december ) A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a külügyi tevékenység eljárásrendjét magába foglaló Külügyi Szabályzatot, a szükséges egyeztetések után saját hatáskörben készítse el. tegye meg a szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal egységes külügyi szervezetének kialakítása érdekében. Határidő: december 31. dr. Papp Judit címzetes főjegyző 3.) A Közgyűlés felkéri a Külügyi EU Integrációs és Informatikai Bizottságot, a Gazdasági-, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot, hogy vizsgálják meg az önkormányzat képviseletének lehetőségeit az Európai Unió különféle szervezeteiben valamint egy brüsszeli információs iroda létesítésének illetve európai uniós intézmény szervezeti egysége a városba való telepítésének feltételeit és lehetőségeit s erről a Közgyűlést tájékoztassa. A Közgyűlés felkéri az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottságát, Kisebbségi Önkormányzatok Társulási Tanácsát, Gazdasági-, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot vizsgálják meg az Etnoregionális Központ Pécs városába telepítésének lehetőségét. Határidő: június 30. Felelős: dr. Bretter Zoltán bizottsági elnök 4.) A Közgyűlés felkéri a Külügyi-, EU Integrációs és Informatikai Bizottságot, hogy a Külügyi Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását évente értékelje és tegyen javaslatot azok kiegészítésére. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Bretter Zoltán bizottsági elnök 415/2004. (10.07.) sz. határozat Tanácsnokok beszámolója az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról 1.) A Közgyűlés megtárgyalta dr. Toller László polgármester előterjesztését a

10 10 Tanácsnokok beszámolója az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról. 2.) A Közgyűlés elfogadja Dr. Bretter Zoltán külügyi tanácsnok, Fratanolo János foglalkoztatáspolitikai tanácsnok, Dr. Hudvágner Sándor egészségpolitikai tanácsnok, Kablár János kisebbségi tanácsnok, Kerényi János kommunális tanácsnok, Meixner András intézményfejlesztési tanácsnok, Weller János vagyonpolitikai tanácsnok november 28. napjától az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról szóló beszámolóját. 416/2004. (10.07.) sz. határozat Meszes K, Névtelen u. csapadékvízelvezetés kiépítéséről 1.) A Közgyűlés az előterjesztéssel egyetértve úgy dönt, hogy a csapadékvíz elvezetés működtetésének biztosítására a 3/2004. (02.20.) számú költségvetési rendelet 12. számú mellékletében városgazdálkodási tevékenység című keret terhére átcsoportosítással bruttó Ft-ot biztosít a PVV. Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. részére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a PVV. Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rtvel kötendő szerződés aláírására. Határidő: október 15. Jeszták Lajos főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges átvezetéseket hajtsa végre. Határidő: értelemszerűen 417/2004. (10.07.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatának részvételéről az EU LIFE SUS+ pályázatán A Közgyűlés megtárgyalta a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság fenti tárgyú előterjesztését. 1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Fenntartható városi stratégia + LIFE- Környezetvédelem pályázatban részt vegyen. 2./ A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt a pályázathoz szükséges anyagok és koncepciók szakmai kidolgozására. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza dr.toller László polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Hódosi Vera bizottsági elnök 418/2004. (10.07.) sz. határozat a évi intézmény-felújítási tervezési költségvetési keret terhére elvégzendő tervezési munkákról 1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az intézmények beltéri világító berendezéseinek korszerűsítése terv felülvizsgálata műszaki ellenőrzés keretében Ft-os, valamint a Polláck Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tornaterme építési engedélyezési terveinek Ft-os tervezési költségét a Közgyűlés 3/2004. ( ) számú költségvetési rendelet 11. számú melléklete szerint az egyéb céltartalékok között szereplő Intézményi felújítások tervezése keret terhére biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a évi intézményfelújítási tervezési keretbe a tervezési munkákat építse be. Határidő: értelemszerűen 2./ A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy az Óvoda utcai Óvoda felújításának engedélyezési és kiviteli tervei tervezési költségeinek biztosítására

11 11 vonatkozó előterjesztését a soron következő Közgyűlésre nyújtsa be. Határidő: október 28. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 421/2004. (10.28.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt. közmű átadás és művelési ágból történő kivonásról 1. A Közgyűlés a 3/2004. ( ) számú Költségvetési rendeletének 17. számú melléklete 7. sorszám 1.sora a Berze Nagy J. u. Szoc. központ kialakítás I. ütemére bruttó eft felhalmozási kiadási előirányzatból átcsoportosítással a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt-től a megvalósult közművek pénzügyi ellentételezéseként bruttó Ft-ot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a szükséges átvezetéseket hajtsa végre. Határidő: értelemszerűen 2. A Közgyűlés a 3/2004. ( ) számú Költségvetési rendeletének 17. számú melléklete 7. sorszám 1.sora a Berze Nagy J. u. Szociális központ kialakítás I. ütemére bruttó eft felhalmozási kiadási előirányzatból átcsoportosítással a 01557/21 hrsz- ingatlan szántó művelési ágból való kivonás költségére Ft-ot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a szükséges átvezetéseket hajtsa végre. Határidő: értelemszerűen 422/2004. (10.28.) sz. határozat a Világörökségi terület fejlesztéséről szóló 196/2004. (05.13.) határozat módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa korábban hozott 196/2004. (05.13.) számú határozat III. pontjának (6.) bekezdését az alábbiak szerint megváltoztatja: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécs/Sopiane Örökség Kht által a ROP 1.1 pályázati ablakára beadott pályázatához szükséges készfizető kezességet a támogatási szerződés aláírását megelőző naptól biztosítja a projekt lezárását követő ötödik év leteltéig. Határidő: október 28. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 423/2004. (10.28.) sz. határozat a Pécsi Közlekedési Rt. alaptőkéjének emeléséről 1./ A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécsi Közlekedési Rt. 870 millió forint öszszegű alaptőkéjét /jegyzett tőke/ 240 darab, nyomdai úton előállított, névre szóló, Ft, azaz egymillió forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvény, zártkörű forgalomba hozatalával 240 millió Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint értékben millió forintra megemeli, és az emelés következtében forgalomba hozott részvényeket névértéken, 240 millió Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint összegért Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lejegyzi és átveszi. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában megnevezett, zártkörűen forgalomba hozott részvényeket az Önkormányzat nevében átvegye. Határidő: a részvények forgalomba hozatalát követően: azonnal 3./ A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy jelen határozat 1. pontjában hivatkozott részvények ellenértékét a Pécsi Közlekedési Rt. részére utalja át. Határidő: november / A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a PK Rt. alapító okiratának - a tőkeemelés miatt szükséges - módosítását és a módosításokkal egységes

12 12 szerkezetbe foglalt alapító okiratát az egyszemélyes tulajdonos nevében aláírja. 5./ A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy e határozatban foglalt tulajdonosi döntésekről - a Gt ának megfelelően - értesítse a Pécsi Közlekedési Rt. Vezérigazgatóját és a Részvénytársaság Igazgatóságát. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető. 6./ A Közgyűlés felkéri a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatóját, hogy a jelen határozattal megváltoztatott, a Részvénytársaságra vonatkozó és a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok változását a Baranya Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse be. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap Felelős: Szirmai Csaba vezérigazgató 7./ A Közgyűlés felkéri a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatóját, hogy a Részvénytársaság a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 16. -ban meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap. Felelős: Szirmai Csaba vezérigazgató. 8./ Az Önkormányzat a tőkeemelést a 3/2004. (02.20.) számú költségvetési rendelet 21. (3) bekezdése szerint fejlesztési hitelből finanszírozza. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: Dr. Toller László polgármester. 424/2004. (10.28.) sz. határozat az ISPA-projekthez kapcsolódó hitelfelvételről A Közgyűlés megtárgyalta az ISPAprojekthez kapcsolódó hitelfelvételt. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a számlavezető pénzintézetnél hitelkérelem, majd ezt követően hitelszerződés aláírására, évben Ft hosszú távú kedvező kamatozású fejlesztési célú hitel felvételére. Határidő: október 31. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodjék. Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 425/2004. (10.28.) sz. határozat a Pécsi Gyermekotthon támfal problémájának megoldásáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona támfalának megerősítéséhez eft-ot biztosit. A költség forrásául az általános tartalékból a hirdi Sportpálya kerítésére biztosított pénzeszköz maradványát jelöli meg. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a fenti összeggel az intézmény költségvetését emelje meg. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a változást a költségvetés következő módosításakor vezesse át. Határidő: értelemszerű 426/2004. (10.28.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 1.) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén térképészeti és térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

13 13 Határidő: a közbeszerzési törvény rendelkezési szerint Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 2.) A Közgyűlés felkéri a Költségvetési Bizottságot, hogy a feladat ellátásához szükséges forrásokat a város évi költségvetésébe tervezze, az eddigi eljárási rendnek megfelelően. Határidő: Felelős: a évi költségvetés elkészítése Soó László bizottsági elnök 427/2004. (10.28.) sz. határozat pályázati önrész biztosításáról a Pécsi Kulturális Központ évi rendezvényei támogatására 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Pécsi Kulturális Központ a évben megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása céljából pályázatokat nyújtson be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokra. 2. A Közgyűlés a város évi költségvetésében a Pécsi Kulturális Központ által benyújtandó pályázatokhoz összesen Ft fenntartói önrészt biztosít, ebből Ft-ot a Jazz klubok támogatásához, Ft-ot az Irodalmi és könyvszakmai rendezvényhez, Ft-ot az Országos és regionális műkedvelő, művészeti találkozók, rendezvények támogatásához, valamint Ft-ot a szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre kiírt pályázathoz. biztosít. 3. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a város évi költségvetési rendelet tervezetében jelen határozat 2./ pontjában írt pályázati önrész szerepeltetéséről gondoskodjon. Határidő: évi költségvetés összeállítása Póla József, dr. Tolnai Márta főosztályvezető 428/2004. (10.28.) sz. határozat a szociális intézmények vis maior igényeiről A Közgyűlés megtárgyalta a Közgazdasági Főosztály fenti tárgyú előterjesztését. 1. A Közgyűlés a 3/2004. (02.20.) számú önkormányzati rendelet 17. számú melléklete 7/1. számú, a Berze Nagy J. u. Szociális Központ kialakítás I. üteme előirányzatáról 10 millió forintot átcsoportosít a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata számára az előterjesztés mellékletében szereplő, sürgős beavatkozást igénylő munkák elvégzésére. 2. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzatok átcsoportosításáról gondoskodjon. Határidő: a soron következő költségvetés módosítása 429/2004. (10.28.) sz. határozat az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről szóló előterjesztés elnapolásáról A Közgyűlés az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről szóló előterjesztés tárgyalását elnapolja. 430/2004. (10.28.) sz. határozat a Vadrózsa Korai Tanulási Központ HEFOP/2004. /4.2. EU Önerő Alap kgy. határozatok módosításáról A Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitkai és Szociális Bizottság fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza. 1./ A 310/2004. (06.24.) számú határozat 4.pontját az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén Ft. önrészt biztosít évenkénti ütemezéssel: évben Ft, évben Ft, ben Ft.

14 14 Az összegeket az éves költségvetési rendeleteiben megjeleníti. A határozat többi pontja változatlan marad. 2./ A Közgyűlés a 383/2004. (09.16.) sz. határozat 1.pontját az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a HEFOP/2004. /4.2.pályázatához szükséges önrész 60%-ára, amely Ft., a Belügyminisztérium EU Önerő Alapjára pályázatot nyújtson be. A Közgyűlés nyilatkozik arról is, hogy az önkormányzat az uniós pályázattal azonos pénzügyi, műszaki tartalommal nyújtja be az EU Önerő Alap pályázatát. A határozat többi pontja változatlan marad. 3./ Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy az EU Önerő Alap pályázat hiánypótlásához szükséges dokumentumait a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához nyújtsa be. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 431/2004. (10.28.) sz. határozat a Médiakeret előirányzat maradványának átcsoportosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a város évi költségvetéséről szóló 3/2004. (02.20.). számú rendelet 11. számú melléklet céltartalékok 11. sorában szereplő Médiakeret eft előirányzat maradványát átcsoportosítja ugyanezen rendelet 11. számú melléklet céltartalékok 33. sorában szereplő Kulturális támogatások és programok céltartalékba. Az előirányzat az Európa Kulturális Fővárosa című projekt további előkészítési munkái kiadásainak fedezetét szolgálja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosítása során vezesse át. Határidő: december 31. Póla József főosztályvezető 432/2004. (10.28.) sz. határozat Pályázat benyújtásáról az Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központja által kiírt Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására pályázatra amennyiben, a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő önkormányzatok is egyetértenek a pályázat benyújtásával. A Közgyűlés a pályázat elnyerése esetén szükséges ,- Ft saját forrás biztosítására a évi költségvetésben kötelezettséget vállal. A Közgyűlés felkéri a Baranya Ifjúságáért Kht.-t a pályázat elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat vezeték és használati jog alapításáról az E-ON DÉDÁSZ Rt. javára A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő pogányi 08 hrsz-ú repülőtér ingatlanra térítésmentes vezeték és használati jogot engedélyez az E-ON DÉDÁSZ Rt. javára, 17 m2, illetve 20 m2 nagyságban. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a vezeték és használati jogot alapító megállapodást aláírja. Határidő: 2004.november 15. Jeszták Lajos főosztályvezető 434/2004. (10.28.) sz. határozat az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti vagyonhasznosítási szerződés megszüntetéséről A Közgyűlés a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között július 06-án

15 15 megkötött vagyonhasznosítási szerződésnek a Pécsi Ipari Park Rt. általi felmondását elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Vagyonhasznosítási szerződés október 20. napjával megszűnt. A Pécsi Ipari Park Rt. által 2004-ben létrehozott közművek tulajdonba vételétől és az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti elszámolásról a Közgyűlés legkésőbb március 31-ig határoz. Határidő: a szerződés felmondásának elfogadására: azonnal az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti elszámolásra: március 31. Jeszták Lajos főosztályvezető 435/2004. (10.28.) sz. határozat Egyed és Társa Bt. által kötött adásvételi előszerződés felbontásáról, ingatlan értékesítésről a Pécsi Ipari Park Rt. területén 1./ A Közgyűlés hozzájárul a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint eladó, a Pécsi Ipari Park, mint vagyonhasznosító és az Egyed és Társa Élelmiszer, és Vegyiáru Nagykereskedelem Bt. között május 28-án létrejött adásvételi előszerződés felbontásához és ahhoz, hogy a vevő által már kifizetett teljes vételárat Ft-ot - eladó, illetve vagyonhasznosító vevőnek 30 napon belül visszafizesse. 2./ A Közgyűlés a Pécsi Ipari Park telek egyesítéssel kialakuló 42289/7 hrsz-ú m2 nagyságú ingatlant versenyeztetési eljárás mellőzésével Ft + ÁFA kedvezményes vételárért adás-vételi szerződéssel értékesíti a Pécsi Direkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /1138 Budapest, Tomori u. 33./ részére. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az említett adás-vételi szerződésben arra, hogy az Ipari Park területén lévő jelenleg szántó művelési ágú 01557/20 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból kialakítandó m2-es területre a művelési ágból történő kivonás után a Pécsi Direkt Kft. javára vételi jogot biztosítson kedvezményes 724.-Ft/m2-es vételáron. Az adásvételi és opciós szerződés további feltétele, hogy vevő köteles megfizetni a szerződésben rögzített piaci ár és a kedvezményes vételár közötti különbözetet / Ft Ft/, ha az általa vállalt főre vonatkozó új munkahely megteremtését nem teljesíti. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előszerződést felbontó megállapodást és jelen határozat 2. pontjában meghatározott adás-vételi szerződést aláírja. Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: a telekegyesítési határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az opciós szerződés megkötésére: a terület mezőgazdasági művelésből történő kivonást követő 30 nap Jeszták Lajos főosztályvezető 436/2004. (10.28.) sz. határozat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. alaptőkéjének emeléséről 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság millió forint öszszegű alaptőkéjét /jegyzett tőke/, 25 darab, dematerializált, névre szóló, Ft, azaz egymillió forint névértékű, törzsrészvény, zártkörű forgalomba hozatalával - 25 millió Ft, azaz huszonötmillió forint értékben millió forintra megemeli, és az emelés következtében forgalomba hozott részvényeket névértéken, 25 M Ft, azaz huszonötmillió forint összegért Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lejegyzi. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az alábbi értékű ingatlanoknak a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaságba történő apportálása ellenértékeként az Önkormányzat 25 darab, dematerializált, névre szóló, Ft, azaz egymillió forint névértékű, törzsrészvényt, 25 millió Ft, azaz huszonötmillió forint értékben kapjon tulajdonba:

16 hrsz m ,50 E Ft / 2 hrsz m ,00 E Ft / 1 hrsz m ,00 E Ft hrsz m ,50 E Ft / 3 hrsz m ,50 E Ft hrsz m 2 511,50 E Ft hrsz m ,00 E Ft E Ft 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az apportálás során keletkezett 6,25 M Ft általános forgalmi adó kötelezettséget az apportot fogadó PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság fizeti meg. Határidő: a törvényi előírásnak megfelelően Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a / 21 hrsz,.-ú, m 2 nagyságú ingatlan szántó művelési ágból való kivonása után 50 M Ft azaz ötvenmillió forint értékben szintén tőkeemelés formájában / apportálás /a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonába kerüljön. 5. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, valamint a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a tőkeemelés következtében appotált ingatlanok tulajdoni változását nyilvántartásaikon vezessék át. Határidő: a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően, Jeszták Lajos főosztályvezető 6. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás / apport / értékelésének elvégzéséért és a kapcsolódó könyvvizsgáló jelentés elkészítéséért járó díjat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság fizeti meg. Határidő: a törvényi előírásnak megfelelően Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító okiratának - a tőkeemelés miatt szükséges - módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az egyszemélyes tulajdonos nevében aláírja. 8. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy e határozatban foglalt tulajdonosi döntésekről - a Gt ának megfelelően - értesítse a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatóját és a Részvénytársaság Igazgatóságát. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 9. A Közgyűlés felkéri a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy a jelen határozattal megváltoztatott, a Részvénytársaságra vonatkozó és a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok változását a Baranya Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse be. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 10. A Közgyűlés felkéri a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy a Részvénytársaság - a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 16. -ban meghatározott - kötelezettségének tegyen eleget. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap Felelős: dr.kelemen László vezérigazgató 437/2004. (10.28.) sz. határozat Bánki Donát Utcai Általános Iskola rekonstrukciójáról és bővítéséről kivitelezési szerződésének módosításáról A Közgyűlés a Bánki Donát Utcai Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése kivitelezésére a Bayer Center Építőipari Kft-vel megkötött Vállalkozási szerződést

17 17 a 12. pontjára hivatkozva a pótmunkák összegének erejéig módosítja. A szerződés bruttó Ft vállalási összege bruttó Ft. összeggel megnövelve Ft-ra módosul. A szerződés egyéb feltételei nem változnak. A pótmunkákhoz kapcsolódó bruttó Ft. összegű számlát a kivitelező benyújthatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás és a hozzá kapcsolódó számla aláírására. Határidő: november 4. Jeszták Lajos és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 438/2004. (10.28.) sz. határozat Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány támogatási szerződéséről A Közgyűlés megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány támogatási szerződését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a támogatás forrásául a 3/2004. ( ) számú önkormányzati rendelet 11. sz. mellékletében szociális ellátásátvállalt önkormányzati feladatok 60 m forint keret terhére az önkormányzat által a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítványnak 1,1 M forint támogatás átutalásáról gondoskodjon a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Határidő: értelemszerűen 439/2004. (10.28.) sz. határozat önkormányzati bérlakás biztosításáról a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola számára 1./ Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola számára a év októberében átadásra kerülő 116 db önkormányzati bérlakás átadását követően felszabaduló önkormányzati bérlakás keret terhére 1 db 2 szobás összkomfortos önkormányzati bérlakást biztosít az intézményben működő spanyol vendégtanár-lektor lakáselhelyezése céljára. A közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy a spanyol vendégtanár részére az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető Póla József főosztályvezető 2./ A közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés terhére a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola évi költségvetését egyszeri jelleggel Ft-tal megemeli. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az intézmény évi költségvetésének megemelését a város évi költségvetéséről rendelkező 3/2004.(02.20.) számú önkormányzati rendelet soron következő módosításán vezesse át. Határidő: december / A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetése terhére a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola részére albérleti hozzájárulás címén Ft-ot, a év végéig átadásra kerülő önkormányzati bérlakás berendezésének költségeire Ft-ot, mindösszesen Ft-ot biztosít. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a fenti összegeket a város évi költségvetésének tervezetébe és ezen belül az intézményi költségvetés tervezetébe építse be.

18 18 Határidő: január 30. Póla József főosztályvezető 4./ A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett intézmény vezetőjét és a spanyol lektort értesítse. Határidő: november 15. Felelős: Póla József főosztályvezető 440/2004. (10.28.) sz. határozat a Környezetünkért Közalapítvány programjainak támogatásáról A Közgyűlés Város- és Környezetfejlesztési Bizottság 107 /2004 (10.06.) és 108 /2004 (10.06) számú állásfoglalásai alapján a Környezetünkért Közalapítvány szárazelem gyűjtési programját maximum Ft-tal, lakossági komposztálási programját Ft-tal támogatja a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap terhére. A Közgyűlés a támogatási szerződések aláírására felhatalmazza dr. Toller László polgármestert. Határidő: értelemszerű Felelős: Hódosi Vera bizottsági elnök 441/2004. (10.28.) sz. határozat Abrisin Sasa Pécs, Szent Mór u. 9. fsz. 2. lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul, hogy Abrisin Sasa Pécs, Szent Mór u. 9. szám alatti lakos megvásárolhassa a Pécs, Szent Mór u. 9. fsz. 2. (17.630/A/2 hrsz.) alatti 25m2-es komfort nélküli önkormányzati bérlakást, amennyiben május 1-ig az önkormányzat részére egy darab, minimum ,- Ft. forgalmi értékű, legalább egy szobás komfortos lakást pótol vissza. A Közgyűlés felhatalmazza dr.toller László polgármestert a szerződés aláírására, valamint utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, az érdekeltek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május /2004. (10.28.) sz. határozat Budányi Dánielnek a Pécs, Zrínyi u. 9. fsz. 3. szám alatti lakás megvásárlásra vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul hogy, Budányi Dániel Pécs, Mártírok u. 42. III.8. szám alatti lakos lakásvisszapótlással megvásárolhassa a Pécs, Zrínyi M.u. 9. fsz. 3. (18.600/A/3. hrsz.) alatti 29 m2-es komfort nélküli önkormányzati bérlakást, amennyiben május 1-ig az önkormányzat részére egy darab, minimum ,- Ft forgalmi értékű, legalább egy szobás komfortos lakást pótol vissza. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a szerződés aláírására valamint utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, az érdekeltek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május /2004. (10.28.) sz. határozat Péter Szilárd Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 1. szám alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul, hogy Péter Szilárd Pécs, Sziklás dűlő 1. szám alatti lakos a Közgyűlés 23/2004 (01.29.) számú határozatában foglalt Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 2. számú lakás helyett lakásvisszapótlással megvásárolhassa a Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 1. szám (hrsz /A/1.) alatti 54 m2-es komfortos önkormányzati bérlakást, amennyiben május 1-ig az önkormányzat részére egy darab, minimum ,- Ft forgalmi értékű, legalább két szobás fél komfortos lakást pótol vissza. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a szerződés aláírására, valamint utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, az érdekeltek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

19 19 Határidő: május /2004. (10.28.) sz. határozat a 37.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Ötvös Ilona működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy január 1-től a 37. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét a Pátri-med Egészségügyi, Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja, a házi gyermekorvosi tevékenységet a Bt. beltagja dr. Pátri László házi gyermekorvos látja el. 3./ Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést, és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat a 40. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Mezőlaki Zsuzsa működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy november 1-től a 40.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét a Szauer és Társa Egészségügyi, Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja, a házi gyermekorvosi tevékenységet a Bt beltagja dr. Szauer Edit házi gyermekorvos látja el. 3./ Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat a 70. sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi Dr. Novotny Judit működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy január 1-től a 70.sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét az ANIRON Egészségügyi, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. biztosítja a háziorvosi tevékenységet a Kft. ügyvezetője Dr. Cser Anita háziorvos látja el. 3./ Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítési kérelem támogatásáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés dr. Deák Zsófia területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos kézigyógyszertár önerőből történő létesítési és működtetési szándékát indokoltnak tartja. Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a Közgyűlés döntéséről dr. Deák Zsófia háziorvost értesítse. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető

20 20 448/2004. (10.28.) sz. határozat az Italautomata Hungária Kft. kérelméről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben felsorolt városi fenntartású közoktatási intézmények január 1-től, december 31-ig szóló hét éves határozott időtartamra az előterjesztéshez csatolt 2. és 3. sz. mellékletben írt feltételekkel bérleti szerződést kössenek az Italautomata Hungária Kft-vel. A közgyűlés utasítja a szerződés megkötésében érintett közoktatási intézmények vezetőit, hogy a bérlő által befizetésre kerülő bérleti díj éves összegét tervezzék be az intézmények tárgyévi költségvetéseinek bevételi előirányzataiba. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett közoktatási intézmények igazgatóit és az Italautomata Hungária Kft. ügyvezetőjét értesítse. Határidő: október 29. Felelős: Póla József főosztályvezető 449/2004. (10.28.) sz. határozat Magyar Zoltánné Pécs, 48-as tér 2. szám alatti lakos lakásügyéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyar Zoltánné Pécs, 48-as tér 2. szám alatti lakosnak - szociális helyzetére tekintettel - 2 szoba összkomfortos önkormányzati bérlakást ad bérbe, szolgálati lakásának egyidejű leadása mellett. A közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy nevezett részére szociális bérlakás bérbeadásáról gondoskodjon. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a képviselőtestület döntéséről a Zipernovsky Ká-roly Gépipari Szakközépiskola igazgatóját és a kérelmezőt értesítse. Határidő: június 30. Felelős: Póla József főosztályvezető dr. Varga P. Józsefné csop.vez. 450/2004. (10.28.) sz. határozat művészlakások ideiglenes bérbeadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a művészek számára biztosított lakáskeretekből a Pécs, Jókai u. 46. IV. em. 14. szám alatti kettő szobást, összkomfortos művészlakást Nagy Írisz magántáncosnak; a Pécs, Várkonyi N. u. 5. X. em. 30. szám alatti másfél szobás, összkomfortos művészlakást Pataki Szabolcs magántáncosnak október 7 től július 31 ig tartó, határozott időtartamra bérbe adja. A közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális és Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy a kijelölt bérlőkkel a lakásbérleti szerződést kösse meg. Határidő: október 15. Felelős: dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető 451/2004. (10.28.) sz. határozat Ifjúságért Egyesület támogatási szerződésének módosításáról Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés valamint a családok átmeneti otthona ellátást végző Ifjúságért Egyesület között (97/2004. ( ) sz. közgyűlési határozattal elfogadott) március 29-én létrejött támogatási szerződést az előterjesztés mellékletét képező szövegezés szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Jogi és Önkormányzati Főosztály Ellenőrzési Osztályát, hogy az ellenőrzés során a támogatási szerződés módosításait vegye figyelembe. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Nász László főosztályvezető helyettes

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-3/2010. 01/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 28/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 29/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 0

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület A^l ftgu/sjjl/ QDOQl Kőbányai Önkormányzat l^ / / "' Polgármesteri Hivatala Budapest, Városüzemeltetési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA rendkívüli ülése könyvéből: 201/2012.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem adja át a József Attila u. 2. sz. alatti épületet a Szent Benedek

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben