TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK"

Átírás

1 K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 / (10.07.) bizottsági szakértők megbízásáról / (10.28.) az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztásáról RENDELETEK 24/2004.(10.13) Ör a Baptista Gyülekezet egykori imaházán állítandó emléktábláról 25/2004.(10.13) Ör a Roma Holocaust emlékmű felállításáról 5 26/2004.(10.13) Ör a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) Ör. módosításáról 28/2004.(11.05.) Ör az Önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett lakások értékesítésének feltételeiről szóló 4/2003. (02.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról HATÁROZATOK 406 / (10.07.) a tűzoltóparancsnoki beosztás betöltésére pályázat kiírásáról 408 / (10.07.) Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács megalakításáról 409 / (10.07.) a Pécsi Fürdő Kft. fizetőképességének biztosításáról / (10.07.) a Pécsi Fürdő Kft. kérelméről / (10.07.) a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 413 / (10.07.) Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepciójáról / (10.07.) Pécs Megyei Jogú város külügyi stratégiájáról / (10.07.) Tanácsnokok beszámolója az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról 416 / (10.07.) Meszes K. Névtelen u. csapadékvíz-elvezetés kiépítéséről

2 2 417 / (10.07.) Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatának részvételéről az EU LIFE SUS + pályázatán 418 / (10.07.) a évi intézmény-felújítási tervezési költségvetési keret terhére elvégzendő tervezési munkákról 421 / (10.28.) a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt. közmű átadás és művelési ágból történő kivonásról 422 / (10.28.) a világörökségi terület fejlesztéséről szóló 196/2004. (05.13.) sz. határozat módosításáról 423 / (10.28.) a Pécsi Közlekedési Rt. alaptőkéjének emeléséről / (10.28.) az ISPA-projekthez kapcsolódó hitelfelvételről / (10.28.) a Pécsi Gyermekotthon támfal problémájának megoldásáról / (10.28.) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 427 / (10.28.) pályázati önrész biztosításáról a Pécsi Kulturális Központ évi rendezvényei támogatására 428 / (10.28.) a szociális intézmények vis maior igényeiről / (10.28.) az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről szóló előterjesztés elnapolásáról 430 / (10.28.) a Vadrózsa Korai Tanulási Központ HEFOP/2004. /4.2. EU Önerő Alap kgy. határozatok módosításáról 431 / (10.28.) a Médiakeret előirányzat maradványának átcsoportosításáról 432 / (10.28.) pályázat benyújtásáról az Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására 433 / (10.28.) vezeték és használati jog alapításáról az E-ON DÉDÁSZ Rt. javára 434 / (10.28.) az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti vagyonhasznosítási szerződés megszüntetéséről 435 / (10.28.) Egyed és Társa Bt. által között adás-vételi előszerződés felbontásáról, ingatlan értékesítéséről a Pécsi Ipari Park Rt. területén 436 / (10.28.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. alaptőkéjének emeléséről 437 / (10.28.) Bánki Donát utcai Általános Iskola rekonstrukciójáról és bővítéséről kivitelezési szerződésének módosításáról 438 / (10.28.) Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány támogatási szerződéséről 439 / (10.28.) önkormányzati bérlakás biztosításáról a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola számára 440 / (10.28.) a Környezetünkért Közalapítvány programjainak támogatásáról 441 / (10.28.) Abrisin Sasa Pécs, Szent Mór u. 9. fsz. 2. lakás megvásár

3 3 lására vonatkozó kérelméről 442 / (10.28.) Budányi Dánielnek a Pécs, Zrínyi u. 9. fsz. 3. sz. alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről 443 / (10.28.) Péter Szilárd Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 1. sz. alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről 444 / (10.28.) a 37. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 445 / (10.28.) a 40. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 446 / (10.28.) a 70. sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 447 / (10.28.) dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítési kérelem támogatásáról 448 / (10.28.) az Italautomata Hungária Kft. kérelméről / (10.28.) Magyar Zoltánné Pécs, 48-as tér 2. sz. alatti lakos lakásügyéről 450 / (10.28.) művészlakások ideiglenes bérbeadásáról / (10.28.) Ifjúságért Egyesület támogatási szerződésének módosításáról 452 / (10.28.) a For Life (az Életért) Alapítvány megszüntetéséről / (10.28.) Pécs Város Kábítószerellenes Egyeztető Fórum június és június közötti szakmai munkájának értékeléséről 454 / (10.28.) a 18. sz. iskolafogászati körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó ellátási szerződés módosításáról 455 / (10.28.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (10.28.) a Pécs-Baranyai Allergiás Gyermekekért Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 457 / (10.28.) a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 458 / (10.28.) a Szemem Fénye a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 459 / (10.28.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (10.28.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 461 / (10.28.) közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai és minőségirányítási programjainak jóváhagyásáról 462 / (10.28.) szolgalmi jog megadásáról pécsi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 463 / (10.28.) a pécsi Megyeri úti 23996/2. hrsz-ra kötött szerződés módosításáról 464 / (10.28.) ingatlanvásárlásról az MBVH Rt-től közút kialakítása céljára / (10.28.) a pécsi hrsz-ú, Pécs, Garay u. 20. szám alatt fekvő

4 4 ingatlan értékesítéséről 466 / (10.28.) a Tinódi utca közterületének rendezéséről / (10.28.) Pécs, Somfa utcai ingatlanértékesítésről / (10.28.) beszámoló az okmányirodai feladatokról / (10.28.) Dabimmo Kft-vel kötött adás-vételi szerződésben szereplő ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról 470 / (10.28.) zárt ülés önkormányzati intézmények beltéri világító berendezéseinek korszerűsítése és használatának biztosítása ajánlatkérő számára bérleti szerződéssel tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásáról MELLÉKLETEK TÁRA 408 / (10.07.) számú határozat melléklete 428 / (10.28.) számú határozat melléklete / (10.28.) számú határozat melléklete SZEMÉLYI RÉSZ 405/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a nemzeti kulturális örökség miniszterének, hogy a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet értelmében, a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének követelménye alól adja meg a felmentést Vidákovics Antal 7625 Pécs, Szeder u. 32/3. szám alatti lakosnak. A jelölt rendelkezik nem szakirányú felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevéllel; 1994-től megalakulásától igazgatója a színháznak, személyét minden véleményező bizottság egyöntetűen támogatja, a magasabb vezetői beosztásra más pályázó nem volt. A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, tegye meg a megbízással kapcsolatos miniszteri megkeresést. Határidő: október 20. Póla József főosztályvezető 407/2004. (10.07.) sz. határozat Bizottsági szakértők megbízásáról A Közgyűlés a FIDESZ frakció előterjesztését tudomásul véve dr.tóth Tibor Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottsági szakértő megbízását visszavonja és október 7.napjától a képviselőtestület megbízatásának lejártáig dr. Esküdt Bélát a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság szakértő tagjának megbízza. A Közlekedési és Kommunális Bizottság szakértőjének Pataki Ferencnek a megbízását visszavonja és 2004.október 7.napjától a képviselőtestület megbízatásának lejártáig Barcsi Eleket a bizottság szakértő tagjának megbízza. A Közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, hogy a változásokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: 2004.október 7. Felelős: dr.papp Judit címzetes főjegyző 420/2004. (10.28.) sz. határozat az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztásáról

5 5 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács önkormányzati oldala vezetőjének október 31-ig dr. Kunszt Márta alpolgármester asszonyt megválasztja. A Közgyűlés az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjaivá választja október 31-ig: az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elnökét Nyőgéri Lajost, a Kulturális Bizottság elnökét Meixner Andrást, az Oktatási Bizottság elnökét Tóth Mihálynét, a Sportbizottság elnökét Juhász Istvánt. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács állandó résztvevője tanácskozási joggal a Költségvetési Bizottság elnöke Soó László. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács önkormányzati oldalának segítésére a Közgyűlés dr. Tolnai Márta, dr. Sohár Endre és Póla József főosztályvezetőket kéri fel. Határidő: november 15. RENDELETEK 24/2004.( ) számú rendelet a Baptista Gyülekezet egykori imaházán állítandó emléktábláról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányza-tokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla helyéül a Pécs, Bástya utca 6. számú ház a Baptista gyülekezet egykori imaháza homlokzatának középvonalát jelöli ki. /2/ A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi: KÖZÖTT EZEN A HELYEN ÁLLT A PÉCSI BAPTISTA GYÜLEKEZET IMAHÁZA /3/ A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 53x77 cm méretű, álló helyzetű legyen, Canfanar kemény mészkőből készüljön, homokkő kereszt betéttel, vésett Antiqa típusú barna festésű betűkkel. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés október 7-ei ülésén. Kihirdetve: 2004.október 13-án. 25/2004.( ) számú rendelet a Roma Holocaust emlékmű felállításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, Horváth Zoltán szobrászművész Roma Holocaust emlékművének felállítását. /2/ A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a 40570/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a Lánc utcai Rendelőintézet melletti dél-nyugatra fekvő fás ligetet jelöli ki. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László sk. polgármester Záradék: Dr. Papp Judit sk. címzetes főjegyző elfogadta a Közgyűlés október 7-ei ülésén.

6 6 Kihirdetve: október 13-án. 26/2004.(10.13.) számú rendelet a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. ( továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli. A szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú önkormányzati rendeletét ( továbbiakban Ör. ) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az Ör. 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdésében valamint a 6. -ban a meghatározott személyekre. 2. Az Ör. 9. (4) bekezdése hatályát veszti. 3. Az Ör a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) (3) bekezdések számozása (3)-(4) bekezdésre módosul: (2) Kivételesen indokolt esetben a család lakóotthoni elhelyezéséig, átmeneti időre, elhelyezhető az a kiskorú személy is, aki az intézmény lakóinak gyermeke. 4. Az Ör. a következő új 16/A..-al egészül ki: Szenvedélybetegek nappali intézménye 16/A. (1) A szenvedélybetegek nappali intézménye a szenvedélybetegséggel küzdő személyek napközbeni ellátását, gondozását végzi. Az önkormányzat e feladatot e rendelet 1/B. számú mellékletében szereplő nem önkormányzati fenntartású intézmény útján biztosítja. (2) Az ellátás igénybevételéről a fenntartó dönt. (3) Az ellátásért fizetendő térítési díjat az Szt. térítési díjról szóló rendelkezései, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló kormányrendelet szerint kell megállapítani. 5. Az Ör a következő új (4) bekezdéssel egészül ki: Az intézményfenntartó más önkormányzattal külön szerződést köthet, mely lehetővé teszi, hogy a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalja. 6. Az Ör. 1/A. számú melléklet 4./ pontja az alábbiakkal egészül ki: 4./ Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke J. u Az Ör. 1/B. számú melléklet Nappali ellátást nyújtó intézmények címe, a következő új 3./ ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 3./ pont számozása 4./ pontra módosul. 3./ Szenvedélybetegek nappali intézménye INDIT Közalapítvány Pécs, Kazinczy u E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés október 7-i ülésén Kihirdetve: október 13.napján 28/2004. (11.05.) sz. rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett lakások értékesítésének feltételeiről szóló

7 7 4/2003 ( ) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 1. A 4/2003 (02.21.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a jelen önkormányzati rendelet 1.sz.mellékletében szereplő címlistával egészül ki. 2. Záró rendelkezések E rendelet 2004.november 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. Dr. Toller László sk. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés 2004.október.28.-i ülésén Kihirdetve: november 5.-én HATÁROZATOK 406/2004. (10.07.) sz. határozat a tűzoltóparancsnoki beosztás betöltésére pályázat kiírásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására az előterjesztés mellékletét képező tartalommal pályázati kiírást tesz közzé. A közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, hogy a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben, valamint az Új Dunántúli Naplóban történő közzétételéről gondoskodjon. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 2.) A közgyűlés a kiírt pályázat értékelésére az alábbi összetételű bíráló bizottságot kéri fel: dr. Schmidt József a Jogi-, Igazgatási-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke (mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja, egyben a bíráló bizottság elnöke). Pfeiffer Márton tű. ezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Walter Terényi Mária a munkáltató személyügyi szervezetének vezetője Erdélyi Ferenc tű. Alezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyügyi megbízottja Staub Ernő önkormányzati képviselő, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja dr. Papp Judit Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője, címzetes főjegyző A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bíráló bizottság tagjainak szóló írásos felkérést aláírja. 3.) A közgyűlés felkéri a bíráló bizottság elnökét, hogy a pályázatok beérkezését követően a bizottság tagjainak bevonásával az értékelést készítse el és tegyen javaslatot a közgyűlésnek Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának személyére. Határidő: december 31. Felelős: dr. Schmidt József bíráló bizottság elnöke 408/2004. (10.07.) sz. határozat Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács megalakításáról A Közgyűlés a Népjóléti Főosztály előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés egyetért a Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács megalakításával.

8 8 2.) A Tanács alelnöki tisztjére Pécs Megyei Jogú Város mindenkori polgármesterét delegálja. 3.) Felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy dr. Kékes Ferenccel a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével közösen, a határozat mellékletében megjelölt szervezeteket 1-1 tagnak, a Tanácsba történő delegálása érdekében írásban keresse meg. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 409/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécsi Fürdő Kft. fizetőképességének biztosításáról 1.) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a város évi költségvetése által a Pécsi Fürdő Kft. részére biztosított és még kifizetésre nem került E Ft összegű működési támogatást, az Önkormányzat a Kft. részére azonnal átutalja. 2.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécsi Fürdő Kft. ez évi működési támogatását - a évi költségvetés általános tartaléka terhére - 7 millió forinttal megemeli. 3.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági főosztály vezetőjét, hogy jelen határozat 2. pontjában meghivatkozott öszszeget a Pécsi Fürdő Kft. részére azonnal utalja át. 4.) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Pécsi Fürdő Kft. ez évben, a Raiffeisen Bank Rt.-től 13 millió forint hitelt vegyen fel. 5.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a Pécsi Fürdő Kft. - a 13 millió forintos hitellel megnövelt - összesen 30 millió forint összegű hitelének március 31-ig, két részletben történő / március 31., március 31. / visszafizetéséhez szükséges forrás, az Önkormányzat és évi költségvetésébe beépítésre kerüljön. Határidő: 2005., évi költségvetési rendelet készítése 6.) A Közgyűlés felkéri a Sportbizottságot, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója és a Tisztségviselői Kabinet bevonásával alakítsa ki állásfoglalását a évi költségvetés elkészítése előtt a Pécsi Fürdő Kft. - a sportolók uszodahasználata finanszírozására vonatkozó - javaslatával kapcsolatosan. Határidő: december 31. Felelős: Juhász István bizottsági elnök, Szabó Tamás ügyvezető igazgató dr. Varga István főosztályvezető 410/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécsi Fürdő Kft. kérelméről A Közgyűlés a Pécsi Fürdő Kft.sportuszoda lelátójának befejezéséhez 7,5 M Ft támogatást biztosít a költségvetés általános tartalék kerete terhére. A testület utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy az összeg 50% -át 2004.október 31.-ig és a fennmaradó 50 %- ot pedig 2004.december 15.- ig utalja át a társaság részére. Határidő: 2004.október december 15. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 412/2004. (10.07.) sz. határozat a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően figyelemmel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12 / ( ) számú rendeletének 55. (15) bekezdésére a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

9 9 413/2004. (10.07.) sz. határozat Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepciójáról A Közgyűlés megtárgyalta Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés elfogadja Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepcióját azzal, hogy az abban foglaltak figyelembevételével határozza meg a foglalkoztatáspolitika folyamatos és jövőbeni feladatait. 2.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a Pécs Város Középtávú Foglalkoztatási Koncepció I. és II. kötetét az érintettek számára küldje meg. Határidő: június 30. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 414/2004. (10.07.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú város külügyi stratégiájáról 1.) Közgyűlés elfogadja Pécs Megyei Jogú Város Külügyi Stratégiáját az alábbi módosítással: - B.) A külügyi kapcsolatépítés prioritása fejezetének utolsó bekezdése: A város külkapcsolatai szereplőinek a partnerség elvén történő együttműködése, az Európai Unión kívüli kisebbségek sorsának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a civil szervezetekre és a város sok nemzetiségű jellegére, - A IV.5.) Szervezeti és működési feltételek fejezetének első bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Az illetékes kisebbségi önkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan esetben, ami az adott kisebbséget érinti és be kell őket vonni a külügyi munkába és egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 51/1997(02.13.) számú határozatával elfogadott Külügyi Koncepciót. Egyúttal úgy rendelkezik, hogy az elfogadott dokumentumot a polgármester ismertesse meg az önkormányzat külügyi tevékenységében partneri szerepet betöltő városi, megyei és regionális szervezetekkel. Határidő: december ) A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a külügyi tevékenység eljárásrendjét magába foglaló Külügyi Szabályzatot, a szükséges egyeztetések után saját hatáskörben készítse el. tegye meg a szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal egységes külügyi szervezetének kialakítása érdekében. Határidő: december 31. dr. Papp Judit címzetes főjegyző 3.) A Közgyűlés felkéri a Külügyi EU Integrációs és Informatikai Bizottságot, a Gazdasági-, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot, hogy vizsgálják meg az önkormányzat képviseletének lehetőségeit az Európai Unió különféle szervezeteiben valamint egy brüsszeli információs iroda létesítésének illetve európai uniós intézmény szervezeti egysége a városba való telepítésének feltételeit és lehetőségeit s erről a Közgyűlést tájékoztassa. A Közgyűlés felkéri az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottságát, Kisebbségi Önkormányzatok Társulási Tanácsát, Gazdasági-, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot vizsgálják meg az Etnoregionális Központ Pécs városába telepítésének lehetőségét. Határidő: június 30. Felelős: dr. Bretter Zoltán bizottsági elnök 4.) A Közgyűlés felkéri a Külügyi-, EU Integrációs és Informatikai Bizottságot, hogy a Külügyi Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását évente értékelje és tegyen javaslatot azok kiegészítésére. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Bretter Zoltán bizottsági elnök 415/2004. (10.07.) sz. határozat Tanácsnokok beszámolója az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról 1.) A Közgyűlés megtárgyalta dr. Toller László polgármester előterjesztését a

10 10 Tanácsnokok beszámolója az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról. 2.) A Közgyűlés elfogadja Dr. Bretter Zoltán külügyi tanácsnok, Fratanolo János foglalkoztatáspolitikai tanácsnok, Dr. Hudvágner Sándor egészségpolitikai tanácsnok, Kablár János kisebbségi tanácsnok, Kerényi János kommunális tanácsnok, Meixner András intézményfejlesztési tanácsnok, Weller János vagyonpolitikai tanácsnok november 28. napjától az irányításuk alatt működő ágazati feladatok alakulásáról szóló beszámolóját. 416/2004. (10.07.) sz. határozat Meszes K, Névtelen u. csapadékvízelvezetés kiépítéséről 1.) A Közgyűlés az előterjesztéssel egyetértve úgy dönt, hogy a csapadékvíz elvezetés működtetésének biztosítására a 3/2004. (02.20.) számú költségvetési rendelet 12. számú mellékletében városgazdálkodási tevékenység című keret terhére átcsoportosítással bruttó Ft-ot biztosít a PVV. Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. részére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a PVV. Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rtvel kötendő szerződés aláírására. Határidő: október 15. Jeszták Lajos főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges átvezetéseket hajtsa végre. Határidő: értelemszerűen 417/2004. (10.07.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatának részvételéről az EU LIFE SUS+ pályázatán A Közgyűlés megtárgyalta a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság fenti tárgyú előterjesztését. 1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Fenntartható városi stratégia + LIFE- Környezetvédelem pályázatban részt vegyen. 2./ A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt a pályázathoz szükséges anyagok és koncepciók szakmai kidolgozására. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza dr.toller László polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Hódosi Vera bizottsági elnök 418/2004. (10.07.) sz. határozat a évi intézmény-felújítási tervezési költségvetési keret terhére elvégzendő tervezési munkákról 1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az intézmények beltéri világító berendezéseinek korszerűsítése terv felülvizsgálata műszaki ellenőrzés keretében Ft-os, valamint a Polláck Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tornaterme építési engedélyezési terveinek Ft-os tervezési költségét a Közgyűlés 3/2004. ( ) számú költségvetési rendelet 11. számú melléklete szerint az egyéb céltartalékok között szereplő Intézményi felújítások tervezése keret terhére biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a évi intézményfelújítási tervezési keretbe a tervezési munkákat építse be. Határidő: értelemszerűen 2./ A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy az Óvoda utcai Óvoda felújításának engedélyezési és kiviteli tervei tervezési költségeinek biztosítására

11 11 vonatkozó előterjesztését a soron következő Közgyűlésre nyújtsa be. Határidő: október 28. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 421/2004. (10.28.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt. közmű átadás és művelési ágból történő kivonásról 1. A Közgyűlés a 3/2004. ( ) számú Költségvetési rendeletének 17. számú melléklete 7. sorszám 1.sora a Berze Nagy J. u. Szoc. központ kialakítás I. ütemére bruttó eft felhalmozási kiadási előirányzatból átcsoportosítással a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt-től a megvalósult közművek pénzügyi ellentételezéseként bruttó Ft-ot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a szükséges átvezetéseket hajtsa végre. Határidő: értelemszerűen 2. A Közgyűlés a 3/2004. ( ) számú Költségvetési rendeletének 17. számú melléklete 7. sorszám 1.sora a Berze Nagy J. u. Szociális központ kialakítás I. ütemére bruttó eft felhalmozási kiadási előirányzatból átcsoportosítással a 01557/21 hrsz- ingatlan szántó művelési ágból való kivonás költségére Ft-ot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a szükséges átvezetéseket hajtsa végre. Határidő: értelemszerűen 422/2004. (10.28.) sz. határozat a Világörökségi terület fejlesztéséről szóló 196/2004. (05.13.) határozat módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa korábban hozott 196/2004. (05.13.) számú határozat III. pontjának (6.) bekezdését az alábbiak szerint megváltoztatja: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécs/Sopiane Örökség Kht által a ROP 1.1 pályázati ablakára beadott pályázatához szükséges készfizető kezességet a támogatási szerződés aláírását megelőző naptól biztosítja a projekt lezárását követő ötödik év leteltéig. Határidő: október 28. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 423/2004. (10.28.) sz. határozat a Pécsi Közlekedési Rt. alaptőkéjének emeléséről 1./ A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécsi Közlekedési Rt. 870 millió forint öszszegű alaptőkéjét /jegyzett tőke/ 240 darab, nyomdai úton előállított, névre szóló, Ft, azaz egymillió forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvény, zártkörű forgalomba hozatalával 240 millió Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint értékben millió forintra megemeli, és az emelés következtében forgalomba hozott részvényeket névértéken, 240 millió Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint összegért Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lejegyzi és átveszi. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában megnevezett, zártkörűen forgalomba hozott részvényeket az Önkormányzat nevében átvegye. Határidő: a részvények forgalomba hozatalát követően: azonnal 3./ A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy jelen határozat 1. pontjában hivatkozott részvények ellenértékét a Pécsi Közlekedési Rt. részére utalja át. Határidő: november / A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a PK Rt. alapító okiratának - a tőkeemelés miatt szükséges - módosítását és a módosításokkal egységes

12 12 szerkezetbe foglalt alapító okiratát az egyszemélyes tulajdonos nevében aláírja. 5./ A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy e határozatban foglalt tulajdonosi döntésekről - a Gt ának megfelelően - értesítse a Pécsi Közlekedési Rt. Vezérigazgatóját és a Részvénytársaság Igazgatóságát. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető. 6./ A Közgyűlés felkéri a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatóját, hogy a jelen határozattal megváltoztatott, a Részvénytársaságra vonatkozó és a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok változását a Baranya Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse be. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap Felelős: Szirmai Csaba vezérigazgató 7./ A Közgyűlés felkéri a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatóját, hogy a Részvénytársaság a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 16. -ban meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap. Felelős: Szirmai Csaba vezérigazgató. 8./ Az Önkormányzat a tőkeemelést a 3/2004. (02.20.) számú költségvetési rendelet 21. (3) bekezdése szerint fejlesztési hitelből finanszírozza. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: Dr. Toller László polgármester. 424/2004. (10.28.) sz. határozat az ISPA-projekthez kapcsolódó hitelfelvételről A Közgyűlés megtárgyalta az ISPAprojekthez kapcsolódó hitelfelvételt. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a számlavezető pénzintézetnél hitelkérelem, majd ezt követően hitelszerződés aláírására, évben Ft hosszú távú kedvező kamatozású fejlesztési célú hitel felvételére. Határidő: október 31. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodjék. Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 425/2004. (10.28.) sz. határozat a Pécsi Gyermekotthon támfal problémájának megoldásáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona támfalának megerősítéséhez eft-ot biztosit. A költség forrásául az általános tartalékból a hirdi Sportpálya kerítésére biztosított pénzeszköz maradványát jelöli meg. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a fenti összeggel az intézmény költségvetését emelje meg. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a változást a költségvetés következő módosításakor vezesse át. Határidő: értelemszerű 426/2004. (10.28.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 1.) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén térképészeti és térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

13 13 Határidő: a közbeszerzési törvény rendelkezési szerint Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 2.) A Közgyűlés felkéri a Költségvetési Bizottságot, hogy a feladat ellátásához szükséges forrásokat a város évi költségvetésébe tervezze, az eddigi eljárási rendnek megfelelően. Határidő: Felelős: a évi költségvetés elkészítése Soó László bizottsági elnök 427/2004. (10.28.) sz. határozat pályázati önrész biztosításáról a Pécsi Kulturális Központ évi rendezvényei támogatására 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Pécsi Kulturális Központ a évben megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása céljából pályázatokat nyújtson be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokra. 2. A Közgyűlés a város évi költségvetésében a Pécsi Kulturális Központ által benyújtandó pályázatokhoz összesen Ft fenntartói önrészt biztosít, ebből Ft-ot a Jazz klubok támogatásához, Ft-ot az Irodalmi és könyvszakmai rendezvényhez, Ft-ot az Országos és regionális műkedvelő, művészeti találkozók, rendezvények támogatásához, valamint Ft-ot a szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre kiírt pályázathoz. biztosít. 3. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a város évi költségvetési rendelet tervezetében jelen határozat 2./ pontjában írt pályázati önrész szerepeltetéséről gondoskodjon. Határidő: évi költségvetés összeállítása Póla József, dr. Tolnai Márta főosztályvezető 428/2004. (10.28.) sz. határozat a szociális intézmények vis maior igényeiről A Közgyűlés megtárgyalta a Közgazdasági Főosztály fenti tárgyú előterjesztését. 1. A Közgyűlés a 3/2004. (02.20.) számú önkormányzati rendelet 17. számú melléklete 7/1. számú, a Berze Nagy J. u. Szociális Központ kialakítás I. üteme előirányzatáról 10 millió forintot átcsoportosít a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata számára az előterjesztés mellékletében szereplő, sürgős beavatkozást igénylő munkák elvégzésére. 2. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzatok átcsoportosításáról gondoskodjon. Határidő: a soron következő költségvetés módosítása 429/2004. (10.28.) sz. határozat az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről szóló előterjesztés elnapolásáról A Közgyűlés az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről szóló előterjesztés tárgyalását elnapolja. 430/2004. (10.28.) sz. határozat a Vadrózsa Korai Tanulási Központ HEFOP/2004. /4.2. EU Önerő Alap kgy. határozatok módosításáról A Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitkai és Szociális Bizottság fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza. 1./ A 310/2004. (06.24.) számú határozat 4.pontját az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén Ft. önrészt biztosít évenkénti ütemezéssel: évben Ft, évben Ft, ben Ft.

14 14 Az összegeket az éves költségvetési rendeleteiben megjeleníti. A határozat többi pontja változatlan marad. 2./ A Közgyűlés a 383/2004. (09.16.) sz. határozat 1.pontját az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a HEFOP/2004. /4.2.pályázatához szükséges önrész 60%-ára, amely Ft., a Belügyminisztérium EU Önerő Alapjára pályázatot nyújtson be. A Közgyűlés nyilatkozik arról is, hogy az önkormányzat az uniós pályázattal azonos pénzügyi, műszaki tartalommal nyújtja be az EU Önerő Alap pályázatát. A határozat többi pontja változatlan marad. 3./ Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy az EU Önerő Alap pályázat hiánypótlásához szükséges dokumentumait a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához nyújtsa be. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 431/2004. (10.28.) sz. határozat a Médiakeret előirányzat maradványának átcsoportosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a város évi költségvetéséről szóló 3/2004. (02.20.). számú rendelet 11. számú melléklet céltartalékok 11. sorában szereplő Médiakeret eft előirányzat maradványát átcsoportosítja ugyanezen rendelet 11. számú melléklet céltartalékok 33. sorában szereplő Kulturális támogatások és programok céltartalékba. Az előirányzat az Európa Kulturális Fővárosa című projekt további előkészítési munkái kiadásainak fedezetét szolgálja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosítása során vezesse át. Határidő: december 31. Póla József főosztályvezető 432/2004. (10.28.) sz. határozat Pályázat benyújtásáról az Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központja által kiírt Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására pályázatra amennyiben, a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő önkormányzatok is egyetértenek a pályázat benyújtásával. A Közgyűlés a pályázat elnyerése esetén szükséges ,- Ft saját forrás biztosítására a évi költségvetésben kötelezettséget vállal. A Közgyűlés felkéri a Baranya Ifjúságáért Kht.-t a pályázat elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat vezeték és használati jog alapításáról az E-ON DÉDÁSZ Rt. javára A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő pogányi 08 hrsz-ú repülőtér ingatlanra térítésmentes vezeték és használati jogot engedélyez az E-ON DÉDÁSZ Rt. javára, 17 m2, illetve 20 m2 nagyságban. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a vezeték és használati jogot alapító megállapodást aláírja. Határidő: 2004.november 15. Jeszták Lajos főosztályvezető 434/2004. (10.28.) sz. határozat az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti vagyonhasznosítási szerződés megszüntetéséről A Közgyűlés a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között július 06-án

15 15 megkötött vagyonhasznosítási szerződésnek a Pécsi Ipari Park Rt. általi felmondását elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Vagyonhasznosítási szerződés október 20. napjával megszűnt. A Pécsi Ipari Park Rt. által 2004-ben létrehozott közművek tulajdonba vételétől és az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti elszámolásról a Közgyűlés legkésőbb március 31-ig határoz. Határidő: a szerződés felmondásának elfogadására: azonnal az Önkormányzat és a Pécsi Ipari Park Rt. közötti elszámolásra: március 31. Jeszták Lajos főosztályvezető 435/2004. (10.28.) sz. határozat Egyed és Társa Bt. által kötött adásvételi előszerződés felbontásáról, ingatlan értékesítésről a Pécsi Ipari Park Rt. területén 1./ A Közgyűlés hozzájárul a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint eladó, a Pécsi Ipari Park, mint vagyonhasznosító és az Egyed és Társa Élelmiszer, és Vegyiáru Nagykereskedelem Bt. között május 28-án létrejött adásvételi előszerződés felbontásához és ahhoz, hogy a vevő által már kifizetett teljes vételárat Ft-ot - eladó, illetve vagyonhasznosító vevőnek 30 napon belül visszafizesse. 2./ A Közgyűlés a Pécsi Ipari Park telek egyesítéssel kialakuló 42289/7 hrsz-ú m2 nagyságú ingatlant versenyeztetési eljárás mellőzésével Ft + ÁFA kedvezményes vételárért adás-vételi szerződéssel értékesíti a Pécsi Direkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /1138 Budapest, Tomori u. 33./ részére. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az említett adás-vételi szerződésben arra, hogy az Ipari Park területén lévő jelenleg szántó művelési ágú 01557/20 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból kialakítandó m2-es területre a művelési ágból történő kivonás után a Pécsi Direkt Kft. javára vételi jogot biztosítson kedvezményes 724.-Ft/m2-es vételáron. Az adásvételi és opciós szerződés további feltétele, hogy vevő köteles megfizetni a szerződésben rögzített piaci ár és a kedvezményes vételár közötti különbözetet / Ft Ft/, ha az általa vállalt főre vonatkozó új munkahely megteremtését nem teljesíti. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előszerződést felbontó megállapodást és jelen határozat 2. pontjában meghatározott adás-vételi szerződést aláírja. Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: a telekegyesítési határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az opciós szerződés megkötésére: a terület mezőgazdasági művelésből történő kivonást követő 30 nap Jeszták Lajos főosztályvezető 436/2004. (10.28.) sz. határozat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. alaptőkéjének emeléséről 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság millió forint öszszegű alaptőkéjét /jegyzett tőke/, 25 darab, dematerializált, névre szóló, Ft, azaz egymillió forint névértékű, törzsrészvény, zártkörű forgalomba hozatalával - 25 millió Ft, azaz huszonötmillió forint értékben millió forintra megemeli, és az emelés következtében forgalomba hozott részvényeket névértéken, 25 M Ft, azaz huszonötmillió forint összegért Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lejegyzi. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az alábbi értékű ingatlanoknak a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaságba történő apportálása ellenértékeként az Önkormányzat 25 darab, dematerializált, névre szóló, Ft, azaz egymillió forint névértékű, törzsrészvényt, 25 millió Ft, azaz huszonötmillió forint értékben kapjon tulajdonba:

16 hrsz m ,50 E Ft / 2 hrsz m ,00 E Ft / 1 hrsz m ,00 E Ft hrsz m ,50 E Ft / 3 hrsz m ,50 E Ft hrsz m 2 511,50 E Ft hrsz m ,00 E Ft E Ft 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az apportálás során keletkezett 6,25 M Ft általános forgalmi adó kötelezettséget az apportot fogadó PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság fizeti meg. Határidő: a törvényi előírásnak megfelelően Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a / 21 hrsz,.-ú, m 2 nagyságú ingatlan szántó művelési ágból való kivonása után 50 M Ft azaz ötvenmillió forint értékben szintén tőkeemelés formájában / apportálás /a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonába kerüljön. 5. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, valamint a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a tőkeemelés következtében appotált ingatlanok tulajdoni változását nyilvántartásaikon vezessék át. Határidő: a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően, Jeszták Lajos főosztályvezető 6. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás / apport / értékelésének elvégzéséért és a kapcsolódó könyvvizsgáló jelentés elkészítéséért járó díjat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság fizeti meg. Határidő: a törvényi előírásnak megfelelően Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító okiratának - a tőkeemelés miatt szükséges - módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az egyszemélyes tulajdonos nevében aláírja. 8. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy e határozatban foglalt tulajdonosi döntésekről - a Gt ának megfelelően - értesítse a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatóját és a Részvénytársaság Igazgatóságát. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 9. A Közgyűlés felkéri a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy a jelen határozattal megváltoztatott, a Részvénytársaságra vonatkozó és a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok változását a Baranya Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse be. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 10. A Közgyűlés felkéri a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy a Részvénytársaság - a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 16. -ban meghatározott - kötelezettségének tegyen eleget. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap Felelős: dr.kelemen László vezérigazgató 437/2004. (10.28.) sz. határozat Bánki Donát Utcai Általános Iskola rekonstrukciójáról és bővítéséről kivitelezési szerződésének módosításáról A Közgyűlés a Bánki Donát Utcai Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése kivitelezésére a Bayer Center Építőipari Kft-vel megkötött Vállalkozási szerződést

17 17 a 12. pontjára hivatkozva a pótmunkák összegének erejéig módosítja. A szerződés bruttó Ft vállalási összege bruttó Ft. összeggel megnövelve Ft-ra módosul. A szerződés egyéb feltételei nem változnak. A pótmunkákhoz kapcsolódó bruttó Ft. összegű számlát a kivitelező benyújthatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás és a hozzá kapcsolódó számla aláírására. Határidő: november 4. Jeszták Lajos és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 438/2004. (10.28.) sz. határozat Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány támogatási szerződéséről A Közgyűlés megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány támogatási szerződését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a támogatás forrásául a 3/2004. ( ) számú önkormányzati rendelet 11. sz. mellékletében szociális ellátásátvállalt önkormányzati feladatok 60 m forint keret terhére az önkormányzat által a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítványnak 1,1 M forint támogatás átutalásáról gondoskodjon a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Határidő: értelemszerűen 439/2004. (10.28.) sz. határozat önkormányzati bérlakás biztosításáról a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola számára 1./ Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola számára a év októberében átadásra kerülő 116 db önkormányzati bérlakás átadását követően felszabaduló önkormányzati bérlakás keret terhére 1 db 2 szobás összkomfortos önkormányzati bérlakást biztosít az intézményben működő spanyol vendégtanár-lektor lakáselhelyezése céljára. A közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy a spanyol vendégtanár részére az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető Póla József főosztályvezető 2./ A közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés terhére a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola évi költségvetését egyszeri jelleggel Ft-tal megemeli. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az intézmény évi költségvetésének megemelését a város évi költségvetéséről rendelkező 3/2004.(02.20.) számú önkormányzati rendelet soron következő módosításán vezesse át. Határidő: december / A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetése terhére a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola részére albérleti hozzájárulás címén Ft-ot, a év végéig átadásra kerülő önkormányzati bérlakás berendezésének költségeire Ft-ot, mindösszesen Ft-ot biztosít. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a fenti összegeket a város évi költségvetésének tervezetébe és ezen belül az intézményi költségvetés tervezetébe építse be.

18 18 Határidő: január 30. Póla József főosztályvezető 4./ A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett intézmény vezetőjét és a spanyol lektort értesítse. Határidő: november 15. Felelős: Póla József főosztályvezető 440/2004. (10.28.) sz. határozat a Környezetünkért Közalapítvány programjainak támogatásáról A Közgyűlés Város- és Környezetfejlesztési Bizottság 107 /2004 (10.06.) és 108 /2004 (10.06) számú állásfoglalásai alapján a Környezetünkért Közalapítvány szárazelem gyűjtési programját maximum Ft-tal, lakossági komposztálási programját Ft-tal támogatja a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap terhére. A Közgyűlés a támogatási szerződések aláírására felhatalmazza dr. Toller László polgármestert. Határidő: értelemszerű Felelős: Hódosi Vera bizottsági elnök 441/2004. (10.28.) sz. határozat Abrisin Sasa Pécs, Szent Mór u. 9. fsz. 2. lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul, hogy Abrisin Sasa Pécs, Szent Mór u. 9. szám alatti lakos megvásárolhassa a Pécs, Szent Mór u. 9. fsz. 2. (17.630/A/2 hrsz.) alatti 25m2-es komfort nélküli önkormányzati bérlakást, amennyiben május 1-ig az önkormányzat részére egy darab, minimum ,- Ft. forgalmi értékű, legalább egy szobás komfortos lakást pótol vissza. A Közgyűlés felhatalmazza dr.toller László polgármestert a szerződés aláírására, valamint utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, az érdekeltek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május /2004. (10.28.) sz. határozat Budányi Dánielnek a Pécs, Zrínyi u. 9. fsz. 3. szám alatti lakás megvásárlásra vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul hogy, Budányi Dániel Pécs, Mártírok u. 42. III.8. szám alatti lakos lakásvisszapótlással megvásárolhassa a Pécs, Zrínyi M.u. 9. fsz. 3. (18.600/A/3. hrsz.) alatti 29 m2-es komfort nélküli önkormányzati bérlakást, amennyiben május 1-ig az önkormányzat részére egy darab, minimum ,- Ft forgalmi értékű, legalább egy szobás komfortos lakást pótol vissza. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a szerződés aláírására valamint utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, az érdekeltek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május /2004. (10.28.) sz. határozat Péter Szilárd Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 1. szám alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul, hogy Péter Szilárd Pécs, Sziklás dűlő 1. szám alatti lakos a Közgyűlés 23/2004 (01.29.) számú határozatában foglalt Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 2. számú lakás helyett lakásvisszapótlással megvásárolhassa a Pécs, Kálvária u. 54. fsz. 1. szám (hrsz /A/1.) alatti 54 m2-es komfortos önkormányzati bérlakást, amennyiben május 1-ig az önkormányzat részére egy darab, minimum ,- Ft forgalmi értékű, legalább két szobás fél komfortos lakást pótol vissza. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a szerződés aláírására, valamint utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, az érdekeltek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

19 19 Határidő: május /2004. (10.28.) sz. határozat a 37.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Ötvös Ilona működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy január 1-től a 37. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét a Pátri-med Egészségügyi, Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja, a házi gyermekorvosi tevékenységet a Bt. beltagja dr. Pátri László házi gyermekorvos látja el. 3./ Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést, és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat a 40. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Mezőlaki Zsuzsa működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy november 1-től a 40.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét a Szauer és Társa Egészségügyi, Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja, a házi gyermekorvosi tevékenységet a Bt beltagja dr. Szauer Edit házi gyermekorvos látja el. 3./ Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat a 70. sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi Dr. Novotny Judit működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy január 1-től a 70.sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét az ANIRON Egészségügyi, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. biztosítja a háziorvosi tevékenységet a Kft. ügyvezetője Dr. Cser Anita háziorvos látja el. 3./ Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november /2004. (10.28.) sz. határozat dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítési kérelem támogatásáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés dr. Deák Zsófia területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos kézigyógyszertár önerőből történő létesítési és működtetési szándékát indokoltnak tartja. Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a Közgyűlés döntéséről dr. Deák Zsófia háziorvost értesítse. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető

20 20 448/2004. (10.28.) sz. határozat az Italautomata Hungária Kft. kérelméről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben felsorolt városi fenntartású közoktatási intézmények január 1-től, december 31-ig szóló hét éves határozott időtartamra az előterjesztéshez csatolt 2. és 3. sz. mellékletben írt feltételekkel bérleti szerződést kössenek az Italautomata Hungária Kft-vel. A közgyűlés utasítja a szerződés megkötésében érintett közoktatási intézmények vezetőit, hogy a bérlő által befizetésre kerülő bérleti díj éves összegét tervezzék be az intézmények tárgyévi költségvetéseinek bevételi előirányzataiba. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett közoktatási intézmények igazgatóit és az Italautomata Hungária Kft. ügyvezetőjét értesítse. Határidő: október 29. Felelős: Póla József főosztályvezető 449/2004. (10.28.) sz. határozat Magyar Zoltánné Pécs, 48-as tér 2. szám alatti lakos lakásügyéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyar Zoltánné Pécs, 48-as tér 2. szám alatti lakosnak - szociális helyzetére tekintettel - 2 szoba összkomfortos önkormányzati bérlakást ad bérbe, szolgálati lakásának egyidejű leadása mellett. A közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy nevezett részére szociális bérlakás bérbeadásáról gondoskodjon. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a képviselőtestület döntéséről a Zipernovsky Ká-roly Gépipari Szakközépiskola igazgatóját és a kérelmezőt értesítse. Határidő: június 30. Felelős: Póla József főosztályvezető dr. Varga P. Józsefné csop.vez. 450/2004. (10.28.) sz. határozat művészlakások ideiglenes bérbeadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a művészek számára biztosított lakáskeretekből a Pécs, Jókai u. 46. IV. em. 14. szám alatti kettő szobást, összkomfortos művészlakást Nagy Írisz magántáncosnak; a Pécs, Várkonyi N. u. 5. X. em. 30. szám alatti másfél szobás, összkomfortos művészlakást Pataki Szabolcs magántáncosnak október 7 től július 31 ig tartó, határozott időtartamra bérbe adja. A közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális és Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy a kijelölt bérlőkkel a lakásbérleti szerződést kösse meg. Határidő: október 15. Felelős: dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető 451/2004. (10.28.) sz. határozat Ifjúságért Egyesület támogatási szerződésének módosításáról Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés valamint a családok átmeneti otthona ellátást végző Ifjúságért Egyesület között (97/2004. ( ) sz. közgyűlési határozattal elfogadott) március 29-én létrejött támogatási szerződést az előterjesztés mellékletét képező szövegezés szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Jogi és Önkormányzati Főosztály Ellenőrzési Osztályát, hogy az ellenőrzés során a támogatási szerződés módosításait vegye figyelembe. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Nász László főosztályvezető helyettes

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben