AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 6. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: Megjelenik havonta Ára: 2100 Ft TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályok évi IX. törvény a március 9-i országos ügydöntõ népszavazáson hozott döntések végrehajtásáról /2008. (III. 29.) Korm. r. a vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl /2008. (III. 31.) Korm. r a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IV. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és módosításáról /2008. (III.18.) EüM. r. az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról Tájékoztató 8003/2008. EüK. 7.) tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájának módosításáról Egészségügyi miniszteri és pénzügyminiszteri együttes közlemény a fekvõbeteg szakellátás alapdíjának forintértékérõl. 313 OEP utasítások 12/2008. (Eb. K. 4.) számú OEP utasítás a magánszemélyekkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében kötendõ szerzõdések elõkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának és teljesítésük figyelemmel kísérésének rendjérõl /2008. (Eb. K. 4.) számú OEP utasítás az OEP központosított illetmény-számfejtési rendszer ügyviteli mûködési rendjérõl 314 OEP közlemények a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által március hónap folyamán meghozott határozatairól gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapításáról elveszett nyomtatványokról a 2008 április hónapban elõlegben részesített közforgalmú gyógyszertárakról

2 306 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám Jogszabályok évi IX. törvény a március 9-i országos ügydöntõ népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról* I. Fejezet A vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése 1. (1) Hatályát veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) a) II. fejezet 1. címében a, valamint vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése mellett szöveg, b) 18. (9) bekezdésének az egészségbiztosítási pénztárakról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Eptv.) által megállapított c) pontja, c) 18. -ának az egyes, az egészségügyet érintõ törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: Eüreftv.) által megállapított (9) bekezdése, d) 18. (10) bekezdés c) pontjában az és ez alapján a biztosított által fizetendõ kórházi napidíj összegérõl szöveg, e) 18/A. (1) (18) bekezdése, f) 35/A. -a, g) 36. (3) bekezdésében az a vizitdíj és kórházi napidíj beszedésével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint szöveg, h) 37. (1) bekezdésében az Az a) pont ab) alpontjának alkalmazásakor az ellátásért az e törvény alapján beszedett vizitdíjat és kórházi napidíjat nem kell figyelembe venni. szöveg, i) 37. (12) bekezdésének harmadik mondata, j) 83. (2) bekezdés f) pontja, k) 83. (6) bekezdése. (2) Hatályát veszti az Ebtv. 18/A. -a. 2. (1) Nem lép hatályba az Eptv. a) 48. (2) bekezdés b) pontjában a vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz szöveg, b) 64. (1) bekezdés b) pontja, c) 82. (1) bekezdés b) pontjában a vizitdíjra, kórházi napidíjra és egyéb szöveg, * A törvényt az Országgyûlés a március 17-i ülésnapján fogadta el. d) 84. (1) bekezdés c) pontjában az és ez alapján a pénztártag által fizetendõ kórházi napidíj vagy a fizetett vizitdíj összegérõl szöveg, e) a. (2) Hatályát veszti az Eptv. a) 125. (1) bekezdése, b) a. (3) Az Eptv (2) bekezdése az i) s) pont jelölése m) w) pontra változik szövegrész helyett az i) r) pont jelölése m) v) pontra változik szöveggel lép hatályba. 3. (1) Hatályát veszti a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény a) 39. (3) bekezdés a) pontjában a, valamint vizitdíj-kompenzáció szöveg, b) 39. (3) bekezdés h) pontjában a, valamint a külön jogszabályban meghatározott vizitdíj-kompenzáció finanszírozására szöveg. (2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 50. (2) bekezdésében az az Eb. 18/A. -a alapján fizetendõ vizitdíjat és szöveg. (3) Hatályát veszti az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény a) 10. (1) bekezdés b) pontjában az és az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendõ vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás szöveg, b) 10. (2) bekezdésében az az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendõ vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulást, szöveg, c) 50/B. (1) bekezdés f) pontja, d) 50/D. (2) bekezdés e) pontja, e) 51/B. (1) bekezdés b) pontja. (4) Hatályát veszti az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló évi XLVII. törvény 4. (2) bekezdés s) pontja, valamint 35/A. -a. (5) Hatályát veszti az Eüreftv. 43. (7) bekezdése. (6) Hatályát veszti az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló évi CXVI. törvény 18. -a. II. Fejezet A képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése 4. (1) Hatályát veszti a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a) 49. e) pontjában az államilag támogatott képzés keretében képzési hozzájárulást, szöveg,

3 4. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 307 b) 51. (3) bekezdés a) pontjában a, valamint a képzési hozzájárulás szöveg, c) 51. (4) bekezdésében a, valamint a képzési hozzájárulás szöveg, d) 53. (1) bekezdés harmadik mondata, e) 125/A. -át megelõzõ cím, 125/A. -a, f) 139. (8) bekezdés b) pontjában az és a 125/A. -ban szöveg, g) 153. (1) bekezdés 12. pontjában a, 125/A. (4) bekezdés szöveg, h) 153. (1) bekezdés 23. pontja, i) 2. számú melléklet I. A felsõoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok fejezetcím I/B. A hallgatók adatai rész 1. b) pont bb) alpontjában az a képzési hozzájárulás adatai szöveg. (2) Az Ftv. a) 53. (1) bekezdésében a költségeinek többségét az e törvényben meghatározottak szerint szövegrész helyébe a költségeit ha e törvény másképp nem rendelkezik szöveg, b) át megelõzõ alcímében az A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN szövegrész helyébe az AZ INGYE- NESEN ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJÉRT szöveg lép. 5. (1) Hatályát veszti a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Ftvmód.) a) 26. (2) bekezdésében a 6.,, 18. és 24, 49. -ának e) pontját, át megelõzõ címét, és 125/A. -át, 2. számú melléklet A hallgatók adatai címének 1. bb) pontját szöveg, b) 26. (2) bekezdésének második mondata, c) 26. (3) bekezdésében az 53. -ának (1) bekezdését, szöveg. (2) Az Ftvmód. 26. (3) bekezdésében a szövegrész helyébe a szöveg lép. (3) Hatályát veszti a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi CIV. törvény 41. (2) bekezdése. III. Fejezet Záró rendelkezések 6. (1) Ez a törvény a (2) (3) bekezdésben meghatározott kivétellel április 1-jén lép hatályba. (2) E törvény 1. (2) bekezdése július 1-jén lép hatályba. (3) E törvény 3. (6) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 7. (1) Az Ebtv. 18. (10) bekezdés c) pontjának és 18/A. (18) bekezdés c) pontjának e törvény kihirdetésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését megelõzõen megkezdett ellátások tekintetében. (2) A biztosított a évben húsz alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az Ebtv. e törvény kihirdetésekor hatályos 18/A. (17) bekezdésének alkalmazásával június 30-ig igényelheti vissza. A jegyzõ a vizitdíj visszaigénylésével összefüggõ eljárásban az ellátást igénybe vevõ biztosítottnak a nyugtán, illetve a számlán szereplõ nevét és TAJ-számát az eljárás befejezéséig kezelheti. (3) E törvény rendelkezései a vizitdíj bevezetésével összefüggésben megemelt pénzbeli ellátások összegét nem érintik. (4) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy dolgozza ki az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás megfelelõ mûködését biztosító új finanszírozási rendszert és legkésõbb április 30-ig terjessze az Országgyûlés elé. (5) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen megfizetett képzési hozzájárulást a felsõoktatási intézmény e törvény hatálybalépését követõ harminc napon belül köteles visszafizetni, illetve a felsõoktatási intézmény részére még nem teljesített fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke A Kormány 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelete a vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdés a) és b) pontjában, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 78. (1) bekezdésében, valamint a számvitelrõl szóló évi C. törvény 178. (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében, továbbá az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el: 1. (1) Hatályát veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

4 308 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám a) 3/A. (10) bekezdés b) pontja, b) 5/C 5/G. -a, valamint 5/C. -át megelõzõ Vizitdíj, kórházi napidíj alcím, c) 5/H. (1) (5) bekezdése, d) 5/H. (6) (14) bekezdése, e) 5/I. -a, f) 5/J. -a, g) 6. (2) bekezdésének utolsó mondata, h) 1. számú melléklete, i) 3. és 4. számú melléklete. (2) Hatályát veszti a) az R. 5/H. (1) bekezdésében a legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül, b) az R. 5/J. (2) bekezdésében a, de legkésõbb az adott év december 10-éig szövegrész. 2. Az R. 3. (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (9) Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás nem végezhetõ beutaló nélkül, kivéve ha a 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset áll fenn. 3. Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a) 18. (1) bekezdésében az amely tartalmazza a 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a mentesség miatti vizitdíjbevétel-kiesés alapösszegû kompenzációját is szövegrész, b) 25. (1) bekezdésében az, amely tartalmazza a 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a mentesség miatti vizitdíjbevétel-kiesés alapösszegû kompenzációját is szövegrész, c) 27. (11) bekezdésében az amely tartalmazza a 18. életévét be nem töltött biztosított járóbeteg-szakellátása esetén a mentesség miatti vizitdíjbevétel-kiesés alapösszegû kompenzációját, a fekvõbeteg szakellátása esetén a napidíj-bevételkiesés kompenzációját is szövegrész, d) 6/A. számú mellékletében az Ambuláns adatlap 38. és 39. sora, valamint a Kitöltési útmutató 38. Vizitdíj és 39. A Vizitdíj fizetésének módja pontja, e) 6/B. számú mellékletében ea) a Fogorvosi ambuláns napló magyarázatában a Vizitdíj és az A Vizitdíj fizetésének módja alcím, valamint ezen alcímekhez tartozó szövegrész, eb) a Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeirõl alcímben a 22 vizitdíj és a 23 vizitdíj fizetésének módja szövegrész, f) 14. számú mellékletében az ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl sora, valamint a Kitöltési útmutató 33. Napidíj/vizitdíj és 34. A napidíj/vizitdíj fizetésének módja pontja, g) 15. számú mellékletének 18. és 19. sora, h) 17. számú mellékletének 23. és 24. sora, valamint i) 20. számú mellékletében ia) a Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése alcímben a Vizitdíj és a Vizitdíj fizetésének módja szövegrész, ib) a Kitöltési útmutató alcímben a Vizitdíj és az A Vizitdíj fizetésének módja alcím, valamint ezen alcímekhez tartozó szövegrész. 4. (1) A Kr. 11. (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: A degressziót 2400 ponttól, illetve vegyes háziorvosi szolgálat esetén 2600 ponttól kell alkalmazni. (2) A Kr. 12. (1) bekezdésének elsõ mondatában a (gyermekorvosi körzet esetén 4350, vegyes körzet esetén 4000) szövegrész helyébe a (vegyes körzet esetén 3800) szöveg, 3. számú melléklete A) pontjának felvezetõ mondatában a (gyermekorvosi praxisnál a 3150, vegyes praxisnál a 2800) szövegrész helyébe a (vegyes praxisnál a 2600) szöveg lép. (3) A Kr. 12. (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A korcsoportonkénti pontszám és érvényességi idõ:] a) 0 4 év közötti bejelentkezett biztosított után 4,5 pont 1 év b) 5 14 év közötti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 1 év 5. Hatályát veszti az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a) 24/D. (2) bekezdése, valamint b) 24/D. (3) bekezdésének utolsó mondata. 6. Hatályát veszti az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 117. (14) bekezdése. 7. Hatályát veszti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

5 4. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 309 szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének a),,számlakerettükör részében a Vizitdíj, napidíj átfutó bevételei szövegrész, valamint b),,a számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírások 4. pont h) alpontjának harmadik bekezdésében az A költségvetési törvény alapján az egészségügyi szolgáltató a biztosított által megfizetett vizitdíjat, kórházi napidíjat, vizitbérlet díjat az átfutó bevételek között köteles elkülönítetten nyilvántartani, amíg azzal az OEP-pel el nem számol. Az elszámolás OEP általi jóváhagyását követõen a vizitdíjat, a kórházi napidíjat az átfutó bevételek közül a támogatásértékû bevételek közé kell átvezetni. Mivel a vizitbérlet tárgyéven túl nem felhasználható, emiatt év végén az egészségügyi szolgáltató a vizitbérlet-bevétel fel nem használt részét köteles átvezetni az egyéb sajátos bevételek közé. szövegrész. 8. Hatályát veszti az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a) 12. számú mellékletének vizitdíj sora, valamint b) 13. számú mellékletének = vizitdíj és = kórházi ápolási díj sora. 9. Hatályát veszti az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és az álláskeresési támogatásban részesülõk vizitdíj-kompenzációjáról szóló 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. (1) (4) bekezdése. 10. Hatályát veszti a) az egyes, az egészségügyet érintõ kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet, b) a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint c) az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és az álláskeresési támogatásban részesülõk vizitdíj-kompenzációjáról szóló 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet. 11. (1) Ez a rendelet a (2) (7) bekezdésben meghatározott kivétellel április 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 3. a) c) pontja, 4. -a és 9. -a május 1-jén lép hatályba. (3) E rendelet 1. (1) bekezdés c) pontja, 5. b) pontja és 8. -a július 1-jén lép hatályba. (4) E rendelet 1. (1) bekezdés d) pontja, 3. d) i) pontja és 6. -a augusztus 1-jén lép hatályba. (5) E rendelet 1. (1) bekezdés f) és i) pontja szeptember 1-jén lép hatályba. (6) E rendelet 10. c) pontja október 1-jén lép hatályba. (7) E rendelet 7. -a január 1-jén lép hatályba. (8) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. 12. (1) Az R. 5/F. (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató, illetve (2) bekezdése szerinti jogi személy által a évre kibocsátott vizitbérlet március 31-én érvényét veszti. (2) A kibocsátó a vizitbérletet az érvényessége lejártát követõ 60 napon belül visszaváltja és a fel nem használt összeget visszatéríti. A kibocsátó az egészségügyi szolgáltatatás helyén a visszaváltás feltételeirõl tájékoztatást ad. (3) Krónikus fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a kórházi napidíjat a biztosított által napidíjfizetés ellenében igénybe vehetõ utolsó ellátási nap igénybevételét követõen, de legkésõbb e rendelet hatálybalépésétõl számított 15 napon belül kell befizetni. (4) Az egészségügyi szolgáltató az elõre beszedett vizitdíjat vagy kórházi napidíjat az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 5/C. (7) bekezdése szerint július 1-jéig téríti vissza a biztosítottnak. (5) A hadirokkant által igénybe vett ellátásért fizetett vizitdíjat, illetve kórházi napidíjat az illetékes közalapítvány legkésõbb e rendelet hatálybalépésétõl számított 60 napon belül téríti vissza a benyújtott nyugta vagy számla ellenében az R. 5/H. (14) bekezdése szerint. (6) A települési önkormányzat a biztosított számára visszatérített vizitdíj támogatására vonatkozó igényét augusztus 31-éig küldi meg a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatóságához. Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról a évi zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

6 310 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám A Kormány 69/2008. (III. 31.) Korm. rendelete a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. -a (1) bekezdése b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. -ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] e) betegfogadási lista: az Ebtv. 5/B. -ának m) pontja szerinti lista, 2. (1) Az R ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Intézményi várólistát a fekvõbeteg ellátó intézményekben, az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások, továbbá azon fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetõség. (2) Az R a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Amennyiben a beteg kezelõorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi várólistán lévõ beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott idõpontban a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezetõ személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történõ alkalmasság orvosi vizsgálattal történõ megállapítását követõ a várólistán elfoglalt helye szerinti lehetõ legkorábbi idõpontban kapja meg. A halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezõtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más az intézményi várólistán lévõ soron következõ betegnél is elvégezhetõ. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelõorvos jelzi a várólistát vezetõ személynek, aki az értesítést követõen a kezelõorvossal egyeztetve megjelöli az új idõpontot. 3. Az R. 13/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 13/A. (1) Az Ebtv ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet a járóbeteg-szakellátás keretében végzett ellátásokra. (2) A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni. (3) A betegfogadási listát vezetõ személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és mûködési szabályzatában kell kijelölni. (4) A betegfogadási listára történõ felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelõorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az elõzetes idõpont egyeztetés nem minõsül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak. (5) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére elõzetes idõpont egyeztetése nélkül, az ellátásra történõ jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történõ felkerülés idõpontjaként az ellátásra való jelentkezés idõpontját kell feltüntetni. (6) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidõszakot megelõzõ három hónap betegforgalmi adatai alapján a) az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylõ esetek várható számát, b) azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek, c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvõbetegellátó intézményben ellátott beteg számára igényelt konzíliumot, valamint d) a külön jogszabály szerinti szakértõi eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához szükséges szakvizsgálatot. 4. (1) Az R.13/B. -ának (4) (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelõzõ hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képezõ ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi várólistán az ellátás igénybevételének idõpontjaként meghatározott idõponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelõorvosa nem kezdeményezte, a betegfogadási listáról, illetve az intézményi várólistáról törölni kell. (5) A (2) (3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali ellátást igénylõ eseteket A betûvel kell jelölni. (6) A jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthetõ számítógépes szoftvert biztosít. (2) Az R. 13/B. -a a következõ (9) (10) bekezdéssel egészül ki: (9) Az egészségügyi szolgáltatónak a diagnosztikai ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat és mû-

7 4. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 311 vese-kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettsége. (10) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal elektronikus úton jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére arról, hogy az egyes várólistái és betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkezõ, sürgõs ellátást nem igénylõ betegeket milyen várható várakozási idõn belül tudja fogadni. 5. Az R. a következõ 13/D. -sal egészül ki: 13/D. (1) A 13. (5) bekezdése szerinti intézményi várólista vezetés kötelezettsége nem érinti a fekvõbetegellátó intézménynek azt a jogosultságát, hogy a kötelezõen vezetendõ intézményi várólista vezetésével nem érintett egészségügyi szolgáltatást az általa meghatározott módon, az ütemezett betegellátási rendszerben nyújtsa. Amennyiben a fekvõbeteg-ellátó intézmény ez esetben is intézményi várólistát vezet, akkor erre az intézményi várólistára vonatkozó szabályokat kell értelemszerûen alkalmazni. (2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának jellemzõirõl a 13/B. (1) bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában tájékoztatja az Egészségbiztosítási Felügyeletet, továbbá annak megszüntetése esetén, a megszüntetés tényét az Egészségbiztosítási Felügyelet részére legalább a megszüntetés idõpontját megelõzõ két hónappal bejelenti. A megszüntetés idõpontja nem lehet korábbi, mint az intézményi várólista alapján a bejelentés idõpontja szerint a listán szereplõ betegek közül utolsóként ellátott beteg ellátásának idõpontja. (3) Az R. 13/B. -ának (3) bekezdésben a beavatkozás csoportonként, illetve szövegrész hatályát veszti. (4) Az R. 13/C. -ának ba) pontjában az a háziorvos, illetve a kezelõorvos, szövegrész helyébe az a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa szövegrész lép. (5) Az R. 5. számú mellékletében a) a Sebészet szakma soron, a Hasfali lágyék sérvmûtét implantátum beültetésével beavatkozás típus soron, a Beavatkozás OENO kódja soron az szövegrész, b) a Nõgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb mûtétek-sterilizáció , a Nõgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos nagyobb mûtétek 56831, szövegrész hatályát veszti. (6) Az R. 5. számú mellékletében a Diagnosztikus szívkatéterezés, elektrofiziológiai vizsgálat szövegrész helyébe a Diagnosztikus szívkatéterezés, elektrofiziológiai vizsgálat (külön várólistán vezetendõ) szövegrész lép. (7) Az R. 6. számú mellékletében a Betegfogadási listáról szóló jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére megjelölésû táblázatban a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén beavatkozási típusonként szövegrész és a /Beavatkozás típus (fekvõ) szövegrész hatályát veszti. (8) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 6. -ának (2) bekezdése április 16-án hatályát veszti. (9) E rendelet augusztus 1-jén hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök 6. Az R.16. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 16. Az Ebtv a (2) bekezdésének b) pontja szerinti tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvõbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követõ 60 napon belül nem tudja biztosítani. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba azzal, hogy e rendelet hatálybalépését megelõzõen vezetett, e rendelet alapján intézményi várólistává alakítandó, illetve megszüntetni kívánt betegfogadási lista alapján tervezett ellátást a biztosított a korábbi betegfogadási listán meghatározott idõpontban jogosult igénybe venni. (2) Az R. 13/B. -ának (1) bekezdésében az a (4) bekezdésre is figyelemmel szövegrész helyébe az a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel szövegrész lép. A Kormány 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének a), g) és y) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól

8 312 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. -ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) Ellátási érdekbõl a területi védõnõi szolgáltató esetén a felsõ határtól a külön jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg. (2) A Kr a a következõ (7) (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (7) (14) bekezdés számozása (9) (16) bekezdésre változik: (7) Ellátási érdekbõl az oktatási intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidõben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védõnõvel mûködõ iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói létszámtól eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a felsõ határtól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak megfelelõ 800 pont, illetve a felsõ határnak megfelelõ 1000 pont szerinti díjra jogosult. Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a számított pontszámnak megfelelõ finanszírozási díj kerül kifizetésre. (8) Ha az ellátandó tanulók minimum 60%-a gyógypedagógiai ellátásban részesül, és a tanulói összlétszám alapján számított finanszírozott pont értéke eléri a 800 pontot, akkor a szolgálat abban az esetben is finanszírozható a (7) bekezdésben meghatározott módon, ha az ellátandó tanulói létszám nem éri el a jogszabály szerint szükséges mértéket. 2. A Kr ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A szervet átültetésre elõkészítõ munkacsoport tevékenységéért ha azt transzplantáció követi az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) forint, máj esetén forint és tüdõ(k) esetén forint díjazást folyósít. 3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4) (7) bekezdés számozása (5) (8) bekezdésre változik: (4) Az árhoz nyújtott támogatásban nem részesülõ, finanszírozott ellátás keretében beültetett cochlearis implantátum rendeltetésszerû használata során a külön jogszabályban foglalt kötelezõ jótállási idõtartamon túli meghibásodása esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott külön jogszabályban meghatározott mértékû támogatás elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval. 4. (1) A Vhr. 25/A. -ának (6) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki: [Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére] d) iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén. (2) A Vhr. 25/A. -a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás esetén a korlátozottan cselekvõképes kiskorú által aláírt elszámolási nyilatkozat a Ptk. 12/A. -ának (3) bekezdése szerinti személyes jellegû jognyilatkozatnak minõsül. 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Az 1 2. és az (5) (8) bekezdés az e rendelet kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba. (3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap utolsó napján hatályát veszti. (4) A Vhr a (12) bekezdésének harmadik mondatában a melyet a részére kiállított utazási utalványon fel kell tüntetni szövegrész hatályát veszti. (5) A Kr ának (8) és (10) bekezdésében a (9) szövegrész helyébe a (11) szövegrész lép, (14) bekezdésében a (13) szövegrész helyébe a (15) szövegrész lép. (6) A Kr. 6/A. melléklet Kitöltési útmutató -jának 1. Térítési kategória szövegrésze és a fekvõbeteg-szakellátásra érvényes 14. számú melléklet Kitöltési útmutató részének 4. Térítési kategória alatti szövegrésze a K = külföldi donor ellátása szövegrésszel egészül ki. (7) A Kr. 6/B. mellékletének Elszámolási nyilatkozat része a következõ szövegrésszel egészül ki: 60 = a Vhr. 25/A. -ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani. (8) A Kr. 14. mellékletének Kitöltési útmutató részében a 32. Elszámolási nyilatkozat rész a következõ szövegrésszel egészül ki: 60 = a Vhr. 25/A. -ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

9 4. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 313 Az egészségügyi miniszter 10/2008. (III. 18.) EüM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról Az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az (1) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató biztosítja:] e) a mûtétet követõen azzal összefüggõ szövõdmény fellépése esetén a beteg ellátását ea) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvõbeteg háttérrel rendelkezés esetén saját intézményében, vagy eb) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvõbeteg háttér hiányában elõzetes szerzõdés alapján olyan fekvõbeteg-ellátásra alkalmas intézményben, amely a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív osztállyal is rendelkezik és az egynapos sebészeti ellátást végzõ intézettõl személygépkocsival (mentõvel) átlagos forgalmat figyelembe véve 30 percen belül elérhetõ; 2. Az R. 6. -a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A kúraszerû ellátást végzõ intézmény biztosítja:] b) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet által az adott szakmára meghatározott feltételeknek megfelelõ kezelõ és megfigyelõ helyiségeket, 3. (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Horváth Ágnes s. k., egészségügyi miniszter Tájékoztató Az egészségügyi miniszter 8003/2008. (EüK. 7.) EüM tájékoztatója 1 az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájának módosításáról Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat tartalmazó 8001/2008. (EüK. 4.) EüM tájékoztatót, e tájékoztató Mellékletében foglaltak szerint módosítom. E tájékoztató mellékletében foglaltakat május 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni. Dr. Horváth Ágnes s. k., egészségügyi miniszter Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttes közleménye a fekvõbeteg szakellátás alapdíjának forintértékérõl 2 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter által megállapított országos alapdíjak a december havi teljesítményeken alapuló március hónapra történõ kifizetésektõl kezdõdõen az alábbiak szerint módosulnak: A krónikus fekvõbeteg szakellátás alapdíjának forintértéke Kód Megnevezés Alapdíj Ápolási tevékenység Ft Krónikus és általános rehabilitációs ellátás Ft Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkológiai, kardiológiai, gyermek-egészségügyi, Ft szakmai minõsítésû mozgásszervi, pályázati úton befogadott hospice ellátás) Központi idegrendszeri sérültek Ft és tartós légzésbénultak Szakmai minõsítésû pszichiátriai rehabilitációs ellátás Ft Dr. Horváth Ágnes s. k., egészségügyi miniszter Dr. Veres János s. k., pénzügyminiszter 1 A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten közzéteszi. 2 Egyidejûleg az Egészségügyi Közlöny év 5. számában megjelent, a fekvõ- és játóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértékérõl szóló közlemény visszavonásra kerül.

10 314 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám OEP utasítások Az OEP fõigazgatójának 12/2008. (Eb. K. 4) számú OEP utasítása a magánszemélyekkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében kötendõ szerzõdések elõkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának és teljesítésük figyelemmel kísérésének rendjérõl (Az érdekeltek külön megkapják.) *** Az OEP fõigazgatójának 13/2008. (Eb. K. 4) számú OEP utasítása az OEP központosított illetmény-számfejtési rendszer ügyviteli mûködési rendjérõl (Az érdekeltek külön megkapják.)

11 OEP közlemények A törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár március hónap folyamán a következõ határozatokat hozta. A határozatok közzététele a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 24., valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendeleten (a továbbiakban: R.), és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényen (a továbbiakban: KET) alapul. I/a. Az R. 22. (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával befogadó határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A határozat száma Finanszírozás kezdete AstraZeneca Accolate 20mg filmtabletta 56 OGYI-T-5562/ /2/ Bayer Hungária meghatalmazott útján Nexavar 200mg filmtabletta 112 EU/1/06/342/ /1/ Roche (Magyarország) meghatalmazott útján Xeloda 500mg filmtabletta 120 EU/1/00/163/ /8/51/ Roche (Magyarország) meghatalmazott útján Xeloda 150mg filmtabletta 60 EU/1/00/163/ /7/51/ Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz egymillió forint) jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbiztosítási Felügyelet MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. I/b. Az R. 22. (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával elutasító határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Elutasító határozat száma Solvay Pharma meghatalmazott útján Duodopa gél bélben történõ alkalmazásra 7 100ml OGYI-T-10543/ /1/2008 Schering-Plough Central East AG Magyarországi Temodal 20mg kemény kapszula 5 EU/1/98/096/ /1/2008 Kereskedelmi Képviselet meghatalmazott útján Schering-Plough Central East AG Magyarországi Temodal 100mg kemény kapszula 5 EU/1/98/096/ /1/2008 Kereskedelmi Képviselet meghatalmazott útján Schering-Plough Central East AG Magyarországi Kereskedelmi Képviselet meghatalmazott útján Temodal 250mg kemény kapszula 5 EU/1/98/096/ /1/2008 A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 4. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 315

12 A fellebbezés Ft (azaz egymillió forint), jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbiztosítási Felügyelet MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. II/a. Az R. 22. (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával, a társadalombiztosítás támogatásába való befogadásról hozott határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Befogadó határozat száma Finanszírozás kezdete Sandoz Hungária Bicalutamid Sandoz 50 mg filmtabletta 30 OGYI-T-20402/ /2/ TEVA Magyarország meghatalmazott útján Boneact 35 mg tabletta 4 OGYI-T-20382/ /2/ Oncopharma meghatalmazott útján Capro 50 mg filmtabletta 30 OGYI-T-20472/ /2/ Oncopharma meghatalmazott útján Capro 150 mg filmtabletta 30 OGYI-T-20472/ /2/ TEVA Magyarország Diamitus 1 mg tabletta 30 OGYI-T-20354/ /2/ TEVA Magyarország Diamitus 2 mg tabletta 30 OGYI-T-20354/ /2/ TEVA Magyarország Diamitus 3 mg tabletta 30 OGYI-T-20354/ /2/ TEVA Magyarország Diamitus 4 mg tabletta 30 OGYI-T-20354/ /2/ Novartis Hungária Diovan HCT 80/12,5 mg filmtabletta 28 (PVC/PVDC//AL OGYI-T-6552/ /2/ buborékfólia) Novartis Hungária Diovan HCT 160/12,5 mg filmtabletta 28 (PVC/PVDC//AL OGYI-T-9169/ /2/ buborékfólia) Novartis Hungária Diovan HCT 160/25 mg filmtabletta 28 (PVC/PVDC//AL OGYI-T-9170/ /2/ bubórékfólia) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Emetron 8 mg filmtabletta 30 OGYI-T-05633/ /2/ Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Emetron 4 mg filmtabletta 30 OGYI-T-05632/ /2/ Berlin-Chemie/A. Menarini meghatalmazott útján Flosin 0,4 mg retard kemény kapszula 30 OGYI-T-20210/ /2/ Pharma-regist Gliclada 30mg módosított hatóanyagleadású tabletta 60 OGYI-T-20515/ /2/ Bayer Hungária meghatalmazott útján Kogenate Bayer 2000NE por és oldószer oldatos injekcióhoz EU/1/00/143/ /2/ ampulla+1 elõre betöltött fecskendõ+ 1Bio-Set eszköz Ozone Laboratories Magyarország meghatalmazott Lamigard 250 mg tabletta 28 OGYI-T-10426/ /2/ útján Pliva Hungária Nebivolol Pliva 5 mg tabletta 28 OGYI-T-20512/ /2/ EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Noacid 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 14 OGYI-T-20500/ /2/ (buborékfóliában) EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Noacid 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 28 OGYI-T-20500/ /2/ (buborékfóliában) EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Noacid 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 14 OGYI-T-20500/ /2/ (buborékfóliában) EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Noacid 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 28 OGYI-T-20500/ /2/ (buborékfóliában) Ozone Laboratories Magyarország meghatalmazott útján Ranomax 400 mikrogramm retard kemény kapszula 30 OGYI-T-20368/ /2/ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám

13 Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Befogadó határozat száma Finanszírozás kezdete Ozone Laboratories Magyarország meghatalmazott Roletra 10mg tabletta 30 OGYI-T-8790/ /2/ útján Roche (Magyarország) Roferon-A 3 millió NE/0,5 ml elõretöltött fecskendõ 6 OGYI-T-6145/ /2/ Roche (Magyarország) Roferon-A 3 millió NE/0,5 ml elõretöltött fecskendõ 12 OGYI-T-6145/ /2/ Roche (Magyarország) Roferon-A 6 millió NE/0,5 ml elõretöltött fecskendõ 6 OGYI-T-6145/ /2/ Roche (Magyarország) Roferon-A 6 millió NE/0,5 ml elõretöltött fecskendõ 12 OGYI-T-6145/ /2/ Roche (Magyarország) Roferon-A 9 millió NE/0,5 ml elõretöltött fecskendõ 6 OGYI-T-6145/ /2/ Roche (Magyarország) Roferon-A 9 millió NE/0,5 ml elõretöltött fecskendõ 12 OGYI-T-6145/ /2/ Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz kettõszázezer forint), jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbiztosítási Felügyelet MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. II/b. Az R. 22. (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával elutasító határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Elutasító határozat száma N és N Sváb Sütõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Gluténmentes toast kenyér 500 g /3/2008 A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. III/a. A Gyftv. 29. (4) bekezdés d) pontja alapján a készítmény gyógyszernyilvántartásban bejegyzett jogosult személyében történõ változás ügyében hozott határozat, a forgalomba hozatali engedély jogosultjának bejelentési kötelezettsége alapján: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A gyógyszernyilvántartásban bejegyzett jogosult személyében történõ változásról hozott határozat száma ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján DHC 60 mg retard tabletta 56 OGYI-T-1635/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján MST Continus 10 mg retard tabletta 20 OGYI-T-2187/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján MST Continus 30 mg retard tabletta 20 OGYI-T-2188/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján MST Continus 60 mg retard tabletta 20 OGYI-T-2189/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján MST Continus 100 mg retard tabletta 20 OGYI-T-2190/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Mundisal gél 8 g OGYI-T-6708/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 10 mg retard filmtabletta 14 OGYI-T-7166/ /2/ szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 317

14 Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A gyógyszernyilvántartásban bejegyzett jogosult személyében történõ változásról hozott határozat száma ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 10 mg retard filmtabletta 28 OGYI-T-7166/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 20 mg retard filmtabletta 14 OGYI-T-7167/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 20 mg retard filmtabletta 28 OGYI-T-7167/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 40 mg retard filmtabletta 14 OGYI-T-7168/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 40 mg retard filmtabletta 28 OGYI-T-7168/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 80 mg retard filmtabletta 14 OGYI-T-7169/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Oxycontin 80 mg retard filmtabletta 28 OGYI-T-7169/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 4 mg kapszula 28 OGYI-T-9423/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 4 mg kapszula 30 OGYI-T-9423/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 4 mg kapszula 56 OGYI-T-9423/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 8 mg kapszula 28 OGYI-T-9423/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 8 mg kapszula 30 OGYI-T-9424/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 8 mg kapszula 56 OGYI-T-9424/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 16 mg kapszula 28 OGYI-T-9425/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 16 mg kapszula 30 OGYI-T-9425/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 16 mg kapszula 56 OGYI-T-9425/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 24 mg kapszula 28 OGYI-T-9426/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 24 mg kapszula 30 OGYI-T-9425/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Palladone-SR 24 mg kapszula 56 OGYI-T-9426/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Sevredol 10 mg filmtabletta 28 OGYI-T-5876/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján Sevredol 20 mg filmtabletta 28 OGYI-T-5877/ /2/2008 ExtractumPharma Zrt. meghatalmazott útján X-prep 75 oldat OGYI-T-7084/ /2/2008 Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. A határozattal szemben annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A végzés elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. IV/a. Gyftv. 27. (4) (5) bekezdése, valamint a évi CXL. törvény 32. alapján a felfüggesztésrõl hozott végzés: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Felfüggesztésrõl hozott végzés száma Sanofi-aventis Zrt. meghatalmazott útján Aprovel 150 mg tabletta 28 (PVC/PVDC/alu.) EU/1/97/046/ /4/2008 Sanofi-aventis Zrt. meghatalmazott útján Aprovel 300 mg tabletta 28 (PVC/PVDC/alu.) EU/1/97/046/ /5/2008 Healthware Tanácsadó meghatalmazott útján Lysodren 500 mg tabletta 100 EU/1/04/273/ /1/2008 A végzéssel szemben annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 318 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám

15 A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. IV/b. Gyftv. 27. (1) (2) valamint (4) (5) bekezdése, valamint a évi CXL. törvény 32. alapján a felfüggesztésrõl hozott végzés: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Felfüggesztésrõl hozott végzés száma MSD Magyarország meghatalmazott útján EMEND 125 mg mg kemény kapszula EU/1/03/262/ /2/2008 A végzéssel szemben annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. V. A Ket ának (1) bekezdése alapján a felfüggesztés visszavonásról hozott végzés: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A felfüggesztõ végzés száma A visszavonó végzés száma Wyeth meghatalmazott útján BeneFIX 250NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 EU/1/97/047/ /2/ /3/2008 Wyeth meghatalmazott útján BeneFIX 500NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 EU/1/97/047/ /2/ /3/2008 Wyeth meghatalmazott útján BeneFIX 1000NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 EU/1/97/047/ /2/ /3/2008 Wyeth meghatalmazott útján BeneFIX 2000NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 EU/1/97/047/ /4/ /5/2008 Ezen végzés csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg. VI. A évi CXL. törvény 31. (1) bekezdés szerinti, kérelemre vonatkozó eljárás megszüntetésérõl hozott végzés: Kérelmezõ neve/székhelye Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Pharma-regist meghatalmazott útján Fosrenol 750 mg rágótabletta OGYI-T-20336/ /2/2008 TEVA Magyarország Zrt. meghatalmazott útján Efanax 75 mg retard kemény kapszula OGYI-T-20485/ /2/2008 TEVA Magyarország Zrt. meghatalmazott útján Efanax 150 mg retard kemény kapszula OGYI-T-20485/ /2/2008 A társadalombiztosítási támogatási eljárás megszüntetésére hozott végzés száma A végzéssel szemben annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. 4. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 319

16 VII/a. A Gyftv. 23. (6) bekezdése, valamint a 24. (1) és (2) bekezdése alapján újraképzett fixcsoportok körébe tartozó készítmények támogatásának változásáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az alábbi határozatokat hozta: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A határozat száma 1a Pharma GmbH AMLODIPIN 1A PHARMA 10 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10505/ / 1 / a Pharma GmbH AMLODIPIN 1A PHARMA 5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10503/ / 2 / a Pharma GmbH CETIRIZIN 1a PHARMA 10 MG 30x OGYI-T-10390/ / 3 / a Pharma GmbH CIPROFLOXACIN 1A PHARMA 500 MG 10x OGYI-T-20213/ / 4 / a Pharma GmbH ENALAPRIL 1A PHARMA 10 MG TABLETTA 30x OGYI-T-09820/ / 5 / a Pharma GmbH ENALAPRIL 1A PHARMA 20 MG TABLETTA 30x OGYI-T-09821/ / 6 / a Pharma GmbH ENALAPRIL 1A PHARMA 5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-09819/ / 7 / a Pharma GmbH ENALAPRIL-HCT 1A PHARMA 20/6 MG 30x OGYI-T-10294/ / 8 /2008. TABLETTA 1a Pharma GmbH FAMOTIDIN 1A PHARMA 40 MG 30x OGYI-T-06849/ / 9 / a Pharma GmbH FELODIPIN 1A PHARMA 10 MG RETARD 30x OGYI-T-10302/ / 10 / a Pharma GmbH FELODIPIN 1A PHARMA 5 MG RETARD 30x OGYI-T-10301/ / 11 / a Pharma GmbH GLIMEPIRID 1A PHARMA 1 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10287/ / 12 / a Pharma GmbH GLIMEPIRID 1A PHARMA 2 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10288/ / 13 / a Pharma GmbH GLIMEPIRID 1A PHARMA 3 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10289/ / 14 / a Pharma GmbH GLIMEPIRID 1A PHARMA 4 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10290/ / 15 / a Pharma GmbH GLIMEPIRID 1A PHARMA 6 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10291/ / 16 / a Pharma GmbH METOPROLOL Z 1A PHARMA 100 MG RETARD 30x OGYI-T-10130/ / 17 / a Pharma GmbH METOPROLOL Z 1A PHARMA 50 MG RETARD 30x OGYI-T-10129/ / 18 / a Pharma GmbH OMEPRAZOL 1A PHARMA 20 MG KAPSZULA 14x OGYI-T-08826/ / 19 / a Pharma GmbH OMEPRAZOL 1A PHARMA 20 MG KAPSZULA 28x OGYI-T-08826/ / 20 / a Pharma GmbH RAMIPRIL 1A PHARMA 10 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10420/ / 21 / a Pharma GmbH RAMIPRIL 1A PHARMA 2.5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10417/ / 22 / a Pharma GmbH RAMIPRIL 1A PHARMA 5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10418/ / 23 / a Pharma GmbH SIMVASTATIN 1A PHARMA 20 MG 30x OGYI-T-09842/ / 24 / a Pharma GmbH SIMVASTATIN 1A PHARMA 40 MG 30x OGYI-T-09844/ / 25 /2008. Abbott Laboratories (Magyarország) GOPTEN 2 MG KAPSZULA 28x OGYI-T-05122/ / 26 /2008. Abbott Laboratories (Magyarország) GOPTEN 4 MG KAPSZULA 28x OGYI-T-09644/ / 27 /2008. Abbott Laboratories (Magyarország) GOPTEN MITE KAPSZULA 50x OGYI-T-09301/ / 28 / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám

17 Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és AMLOZEK 10 MG TABLETTA 30x OGYI-T-09543/ / 29 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és AMLOZEK 5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-09542/ / 30 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és APODEPI 20 MG 30x OGYI-T-09054/ / 31 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és APO-FAMOTIDIN 20 MG 30x OGYI-T-05981/ / 32 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és APO-FAMOTIDIN 40 MG 30x OGYI-T-05982/ / 33 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és APO-FAMOTIDIN 40 MG 60x OGYI-T-05982/ / 34 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és APO-FLUOXETIN 20 MG KAPSZULA 30x OGYI-T-05537/ / 35 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és BICUSAN 50 MG 30x OGYI-T-20401/ / 36 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és BISOBLOCK 10 MG TABLETTA 30x OGYI-T-08801/ / 37 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és BISOBLOCK 5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-08800/ / 38 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és CYPROMIX BEVONT TABLETTA 1x21 OGYI-T-20128/ / 39 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és DOXICARD 2 MG TABLETTA 30x OGYI-T-08852/ / 40 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és DOXICARD 4 MG TABLETTA 30x OGYI-T-08853/ / 41 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és ELVEN 16 MG TABLETTA 60x OGYI-T-20218/ / 42 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt ELVEN 8 MG TABLETTA 100x OGYI-T-20218/ / 43 / szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 321

18 Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és EPOLAR 70 MG TABLETTA 4x OGYI-T-20136/ / 44 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és LANSACID 30 MG KEMÉNY KAPSZULA 28x OGYI-T-20133/ / 45 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és LIMERAL 1 MG TABLETTA 30x OGYI-T-20229/ / 46 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és LIMERAL 2 MG TABLETTA 30x OGYI-T-20229/ / 47 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és LIMERAL 3 MG TABLETTA 30x OGYI-T-20229/ / 48 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és LIMERAL 4 MG TABLETTA 30x OGY-T-20229/ / 49 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MELOXAN 15 MG TABLETTA 30x OGYI-T-20053/ / 50 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MERAMYL 10 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10233/ / 51 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MERAMYL 2.5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10231/ / 52 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MERAMYL 5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-10232/ / 53 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MERAMYL HCT 2.5 MG/12.5 MG TABLETTA 30x OGYI-T-20037/ / 54 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MERAMYL HCT 5 MG/25 MG TABLETTA 30x OGYI-T-20037/ / 55 /2008. Kereskedelmi Korlátolt arsid Actavis Hungary Gyórgyszermarketing MERZIN 30x OGYI-T-09398/ / 56 /2008. és Kereskedelmi Korlátolt Fele- lõsségû Társaság Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és MERZIN 60x OGYI-T-09398/ / 57 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt NIDOL 100 MG TABLETTA 30x OGYI-T-08265/ / 58 / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám

19 Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt PANTACID 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 14x OGYI-T-20337/ / 59 /2008. Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és Kereskedelmi Korlátolt PANTACID 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA PANTACID 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA PANTACID 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA PANTACID 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA PANTACID 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x OGYI-T-20337/ / 60 / x OGYI-T-20337/ / 61 / x OGYI-T-20337/ / 62 / x OGYI-T-20337/ / 63 / x OGYI-T-20337/ / 64 /2008. RASOLTAN 100 MG 30x OGYI-T-20451/ / 65 /2008. RASOLTAN 12,5 MG 30x OGYI-T-20451/ / 66 /2008. RASOLTAN 50 MG 30x OGYI-T-20451/ / 67 /2008. RISPONS 1 MG 60x OGYI-T-20052/ / 68 /2008. RISPONS 2 MG 60x OGYI-T-20052/ / 69 /2008. RISPONS 3 MG 60x OGYI-T-20052/ / 70 /2008. RISPONS 4 MG 60x OGYI-T-20052/ / 71 /2008. SEDATON 100 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 5x OGYI-T-20283/ / 72 /2008. SERTADEPI 50 MG 30x OGYI-T-10350/ / 73 / szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 323

20 Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és TAMSUDIL 0.4 MG RETARD KAPSZULA 30x OGYI-T-20047/ / 74 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és TORVALIPIN 10 MG 30x OGYI-T-20418/ / 75 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és TORVALIPIN 20 MG 30x OGYI-T-20418/ / 76 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és TORVALIPIN 40 MG 30x OGYI-T-20418/ / 77 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és TRAMALGIC KAPSZULA 30x OGYI-T-06565/ / 78 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Actavis Hungary Gyórgyszermarketing és TRAMALGIC KAPSZULA 60x OGYI-T-06565/ / 79 /2008. Kereskedelmi Korlátolt Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi TOBREX SZEMKENÕCS 3,5 g OGYI-T-05295/ / 80 /2008. Astellas Pharma DUOMOX 1000 MG TABLETTA 20x OGYI-T-05464/ / 81 /2008. Astellas Pharma DUOMOX 500 MG TABLETTA 20x OGYI-T-05462/ / 82 /2008. Astellas Pharma DUOMOX 750 MG TABLETTA 20x OGYI-T-05463/ / 83 /2008. Astellas Pharma FORCID SOLUTAB 875/125 TABLETTA 14x OGYI-T-09988/ / 84 /2008. Astellas Pharma LOCOID 0.1% KENÖCS 30 g OGYI-T-00946/ / 85 /2008. Astellas Pharma LOCOID 0.1% KRÉM 30 g OGYI-T-00947/ / 86 /2008. Astellas Pharma LOCOID 0.1% OLDAT 30 ml OGYI-T-00987/ / 87 /2008. Astellas Pharma LOCOID CRELO 0.1% EMULZIÓ 30 ml OGYI-T-05070/ / 88 /2008. Astellas Pharma LOCOID LIPOCREAM 0.1% KRÉM 30 g OGYI-T-05069/ / 89 /2008. Astellas Pharma OMNIC 0.4 RETARD KAPSZULA 30x OGYI-T-05975/ / 90 /2008. Astellas Pharma OMNIC TOCAS 0.4 RETARD 30x OGYI-T-09839/ / 91 /2008. AstraZeneca ATACAND 16 MG TABLETTA 28x OGYI-T-06441/ / 92 /2008. AstraZeneca ATACAND 8 MG TABLETTA 28x OGYI-T-06440/ / 93 /2008. AstraZeneca BETALOC ZOK 50 MG RETARD TABLETTA 30x OGYI-T-04235/ / 94 /2008. AstraZeneca LOSEC 10 MG KAPSZULA 14x OGYI-T-05613/ / 95 /2008. AstraZeneca LOSEC 10 MG KAPSZULA 28x OGYI-T-05613/ / 96 /2008. AstraZeneca LOSEC 20 MG KAPSZULA 14x OGYI-T-01644/ / 97 /2008. AstraZeneca LOSEC 20 MG KAPSZULA 28x OGYI-T-01644/ / 98 /2008. AstraZeneca NEXIUM 20 MG 14x OGYI-T-08256/ / 99 /2008. AstraZeneca NEXIUM 20 MG 28x OGYI-T-08256/ / 100 /2008. AstraZeneca NEXIUM 20 MG 7x OGYI-T-08256/ / 101 / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 4. szám

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról

Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról 1. Jogszabályi háttér A várólista alapján nyújtandó ellátások körét, és azok közzétételének módját - az 1997. évi CLIV. törvény, - az 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

"Vizitdíj, kórházi napidíj

Vizitdíj, kórházi napidíj 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/a Postacím: 1380 Budapest Pf. 73. Telefon: (1) 298 24 58 Telefax: (1) 298 24 57 E mail: atfo@oep.hu Iktatószám: E024/

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 118. szám 11983 III. Kormányrendeletek A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 6722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 35. szám A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyi hatósági

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Munkaanyag! AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008.

Munkaanyag! AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. Készítette: Csépleő Viktória 1. oldal, összesen: 16 1. Az eljárásrend

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. OKTÓBER 31. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Tartalom és módosított rendeletek:

Tartalom és módosított rendeletek: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól hatályos: 2016.08.18-2016.12.31

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/a. Tel: Fax: HATÁROZAT

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/a. Tel: Fax: HATÁROZAT ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/a. Tel: 350-2001 Fax: 237-0741 Nyt.szám:48573-59-1070/3/2007. Kiszely Tekla Mölnlycke Health Care Kft. Budapest Dévai u. 26-28. 1134 HATÁROZAT

Részletesebben

A Kormány..../2017. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2017. (...) Korm. r e n d e l e t e Az előterjesztés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosítását tartalmazza. A gyermekek védelméről és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TÁJÉKOZTATÓ!

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TÁJÉKOZTATÓ! VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚLIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérıl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (módosításokkal

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2665 2736. OLDAL 2010. augusztus 25. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: árához) nyújtott támogatás

A gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: árához) nyújtott támogatás megfelelő ellátásuk, a fogvatartó szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál jogosultak. A fogvatartott személy az Ebtv.-ben meghatározott ellátásokat vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése nélkül

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

(hatályos: )

(hatályos: ) 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének zs)

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: 298-2404 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER 16. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 137. szám 32755 III. Kormányrendeletek A Kormány 243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a. A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata

48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a. A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata A SEMMELWEIS EGYETEM S z e n á t u s á n a k 48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata A Semmelweis Egyetem Szenátusa

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben