TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014

2 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját kidolgozta: Dr. Balogh László Az összegyűjtött anyagot végső formájában szerkesztette: Dr. Tóth László Az adatok összegyűjtésében és feldolgozásában közreműködtek: Dr. Balogh László Bognár Edit Bohdaneczky Lászlóné dr. Dr. Borosné Jakab Edit Császár István Dr. Dávid Imre Gajda Attila Gonda Judit Dr. Heimann Ilona Dr. Herskovits Mária Dr. K. Nagy Emese Kormos Dénes Mentler Mariann Dr. Mező Ferenc Molnár Istvánné Nagy Jenőné Nagy Kálmán Dr. Orosz Róbert Pálkövi Mária Dr. Polonkai Mária Reichmesz Ádám Dr. Révész György Sarka Ferenc Dr. Schmercz István Somlyó Magdolna Szabó Jusztina Százdi Antal Dr. Tóth László Tóthné Nagy Zita Tóth Tamás Tóth Tibor Turi Katalin Turmezeyné dr. Heller Erika Varga Árpád Kiadja: Magyar Tehetséggondozó Társaság, Debrecen, Egyetem tér 1. Felelős kiadó: Dr. Balogh László a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke ISBN Nyomda: Wondex Kft Miskolc, Szeles utca 27. Varga György ügyvezető A bibliográfia összegyűjtését és összeállítását támogatta: Nemzeti Tehetség Program az NTP-TPB-M-MPA-12 pályázatában 2

3 Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. Szakmai szempontok szerinti tagolás A tehetséggondozás pszichológiai, pedagógiai alapjai Szerepek a programokban Fejlesztő módszerek, eszköztár Speciális tehetségterületi fejlesztés Környezeti tényezők szerepe a fejlesztésben II. Szerzők szerinti tagolás

4 4

5 Előszó Magyarországon intenzív kutatások indultak a rendszerváltással egy időben a tehetség-témakörben, ezek azonban azóta is csak véletlenszerűen hozzáférhetőek, így gyakorlati értékük nem hasznosul kellően munkánkban. Ezt a hiányt felismerve határozta el a Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmánya 2013 februári ülésén, s egyhangúlag fogadta el azt a tervet, amely szerint egyrészt elkészítjük a rendszerváltás kezdeti éveitől (kb. nyolcvanas évek közepe) a tehetséggondozással foglalkozó hazai tanulmányok, szakírások bibliográfiáját szakmailag strukturált formában, másrészt ezekből válogatva elektronikus könyvtárat is létrehozunk a MTT Honlapján. Nem volt kérdéses, hogy szükség van ezen adatok összegyűjtésére, tematikus rendszerezésére, az elérhetőség biztosítására ahhoz, hogy a tehetséggondozással foglalkozó egyre nagyobb számú hazai szakembergárda tájékozódni tudjon ezekről a kutatásokról, valamint a gyakorlati tehetségfejlesztő munkát végzők hasznosítani tudják ezeket tevékenységükben. A Magyar Tehetséggondozó Társaság szakembergárdája kutatók és gyakorló tehetségfejlesztők széles összefogással kezdte el a munkát 2013 tavaszán, s az alábbi szisztémában próbáltuk összegyűjteni a tehetség témakör bibliográfiai adatait. Felsőoktatási intézmények tehetség-kiadványai MTA Pszichológiai Intézete Pedagógiai intézetek Nevelési tanácsadók, tehetségtanácsadó központok Arany János Tehetséggondozó Program kiadványai Géniusz Program, Tehetséghidak kiadványai Történelmi egyházak, ezek iskoláinak munkái Alapítványok kiadványai Speciális tehetségterületekre vonatkozó írások Az adatok összegyűjtésében a Magyar Tehetséggondozó Társaságból több mint harminc szakember működött közre, s fél éves gyűjtés eredményeként közel 1700 kiadványról szereztünk tudomást az utóbbi kb. három évtized hazai szerzőinek műveire vonatkozóan. Nemcsak névsor szerint vettük listába az adatokat, hanem a Géniusz Programban kialakított tematikai bontásban készítettük el a feldolgozást, ez segítséget nyújt a hatékony szakmai eligazodáshoz is. Öt nagy csoportra osztottuk a bibliográfiai adatokat a kötetben: 5

6 1. Pszichológiai, pedagógiai alapok Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemzők, alulteljesítés stb. 2. Szerepek a programokban Pedagógus, pszichológus, tanácsadó, koordinátor, mentor, szülő stb. 3. Fejlesztő módszerek, eszköztár Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás, komplex programok, projektmódszerek, kooperatív tanulás, drámapedagógia stb. 4. Speciális tehetségterületi fejlesztés Komplex természettudomány, matematika, zene, sport, irodalom, nyelv, informatika, képzőművészetek stb. 5. Környezeti tényezők Iskola, család, társak, társadalom, tehetségpontok stb. Minden bizonnyal igyekezetünk ellenére sem teljes ez a hazai bibliográfiai adatsor az adott időszakra vonatkozóan, ezért lehetőséget biztosítunk további adatok beküldésére. A MTT Honlapjára (www.mateh.hu) is felteszszük e bibliográfiát, s annak a levelezési -címén lehet beküldeni az eddig fel nem tárt, illetve ezek után megjelenő művek adatait. Ezúton is köszönjük a kötet megalkotásában szerepet vállaló minden szakember munkáját! január Dr. Balogh László MTT-elnök 6

7 I. Szakmai szempontok szerinti tagolás 1. A tehetséggondozás pszichológiai, pedagógiai alapjai Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemzők, alulteljesítés stb. 7

8 8

9 Anderle Ádám, Koósné Török Erzsébet (szerk.) (2005): A tehetségről. Beszélgetések a tudományos diákkörökről. Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest. 222 lap Ábrahám Mariann (szerk.) (1991): Varró Margit tanulmányainak gyűjteménye. Magánkiadás, Budapest. Babus Ferencné (szerk.) (1988): Baranyai Pedagógiai Napok: Szöveggyűjtemény a tehetség felismerése és gondozása témában. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs. Babus Ferencné (szerk.) (1994): Szöveggyűjtemény a VII. Baranyai Pedagógiai Napok tanácskozásához. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs. Balla László, Eszter Molnárné Duschek Eszter (2001): Talent Idetification and its further Reinforcement in a Complex Talent Improvement Program. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Balogh László (1981): A képességfejlesztés, tehetséggondozás pszichológiai problémái. In: Képességfejlesztés. Pedagógiai Továbbképzési Intézet, Debrecen Balogh László (1984): Az iskolai innováció lélektani feltételei. In: Innováció az iskolában. KLTE, Debrecen Balogh László (1987): A fogalmak, fogalomrendszerek kialakításának mechanizmusai. In: Pszichológiai Szöveggyűjtemény. KLTE, Debrecen Balogh László (1987): Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. Tankönyvkiadó, Budapest. 194 lap Balogh László (1990): A gondolkodás fejlődésének kapcsolata az anyanyelv elsajátításával. In: Acta Psychologica Debrecina, 16. KLTE, Debrecen, Balogh László (1990): Pszichológiai szempontok az emberi erőforrások értelmezéséhez és fejlesztéséhez. In: Az emberi erőforrások fejlesztése. Pécs, Balogh László (1991): A feladatrendszerek felhasználásának pszichológiai alapjai. In: Pszichológiai Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest Balogh László (1993): A tanulók egyéni tanulási módszerei fejlesztésének pszichológiai háttere. In: Vissza a holnapba. MTA Pszichológiai Intézete, Budapest

10 Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. KLTE, Debrecen. 126 lap (Egyetemi jegyzet) Balogh László (1994): Kelemen László tehetségkoncepciója és fejlesztő módszerei. In: A Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Közleményei, Debrecen Balogh László (1994): Pszichológiai szempontok az emberi erőforrások értelmezéséhez és fejlesztéséhez. In: Egyénre építő szervezet. MTA Pszichológiai Intézete, Budapest Balogh László (1995): A humán erőforrások természetéről. In: Oktatásfejlesztés. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged Balogh László (1996): Tehetségfejlesztő programok és elméleti hátterük napjainkban. In: Tehetséggondozás a kollégiumokban. Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen Balogh László (2001): Personality Development of High-ability Pupils Aged In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Balogh László (2003/2004): Measuring the Efficiency and Program- Evaluation of School Talent Nurturing Programs. Applied Psychology in Hungary, 2003/2004, Balogh László (2004): A tanulási stratégiák vizsgálata. In: Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. In: Pszichológia pedagógusoknak. Szerk: N. Kollár Katalin, Szabó Éva. Osiris Balogh László (2004): Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Kiadja az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest. Balogh László (2004): Tehetségjellemzők az Arany János Tehetségprogram tanulóinál. In Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Kiadja a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke

11 Balogh László (2006): A tehetséggondozás pszichológiája. In: Bagdy Emőke, Klein Sándor (szerk.): Alkalmazott Pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Kiadó, Budapest. 370 lap Balogh László (2007): Elméleti alapok a tehetséggondozó programokhoz. In: Tehetség, 2007/ Balogh László (2008): Iskolai tehetséggondozó programok pszichológiai hatásvizsgálata. In Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. PEM Tanulmányok, VIII. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest Balogh László (2009): A tehetséggondozás pszichológiai és pedagógiai alapvetése. In: Baranyai Zoltánné (szerk.): Tanulási utak, lehetőségek. Vizuális Pedagógiai Műhely, Győr Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Bohdaneczkyné Schág Judit - Balogh László (Eds.): Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Kirsch Éva Dudics Pál Balogh László (Eds.): A tehetséggondozás lehetőségei fizikából. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Kovács Gábor - Balogh László (eds.): A matematikai tehetség fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Revákné Markóczi Ibolya Futóné Monori Edit Balogh László (Eds.): Tehetségfejlesztés a biológiatudományban. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2011): A beválogatási és pszichológiai hatásvizsgálati program elvi alapjai és struktúrája Debrecen Megyei Jogú Város Tehetséggondozó Programjának első két évében. In: Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné (szerk.): A debreceni példa. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, 2011, Balogh László (2011): A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai. Didakt Kiadó, Debrecen.144 lap Balogh László (2011): Én ne lennék tehetséges? Pont Kiadó, Budapest. 11

12 Balogh László (2011): Theory and Practice in One Conception. In: Talent Development and Excellence, 3 (1) Balogh László (szerk.) (1986): Pszichológiai szöveggyűjtemény I. KLTE, Debrecen. 210 lap Balogh László (szerk.) (1987): Pszichológiai szöveggyűjtemény II. KLTE, Debrecen. 189 lap Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2004): Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Oktatási Minisztérium Arany János Programiroda. 192 lap Balogh László, Dávid Imre (1997): Teachers Opinion about the Nature of Giftedness. In: Acta Psychologica Debrecina 20. KLTE, Debrecen Balogh László, Dávid Imre (1999): A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai. (Tanárképzési füzetek sorozata). KLTE, Debrecen. 82 lap Balogh László, Dávid Imre, Győry Kálmánné, Páskuné Kiss Judit, Szatmáriné Balogh Mária, Tóth László (szerk.) (1990): Pszichológiai gyakorlatok (tanár szakos hallgatóknak). KLTE, Debrecen. 214 lap Balogh László, G. Kálmánchey Márta (1995): A gondolkodás fejlődésének sajátosságai 6 10 éves korban, különös tekintettel az anyanyelvi fejlettséggel való összefüggésekre. In Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): Tehetség és képességek. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. Debrecen Balogh László, Gyarmathy Éva (1996): A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai. In: Pszichológia a tanárképzésben. KLTE, Debrecen Balogh László, Herskovits Mária (szerk.) (1993): A tehetségfejlesztés alapjai (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 250 lap Balogh László, Herskovits Mária (szerk.) (1994): Tehetség és személyiség (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 234 lap Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (1995): Tehetség és képességek (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 228 lap Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.) (1994): A tehetségfejlesztés pszichológiája (egyetemi jegyzet). KLTE, Debrecen. 244 lap Balogh László, Kálmánchey Márta (1990): Gondolkodási sajátosságok, ezek összefüggései nyelvi és gyakorlati feladatmegoldásokkal, valamint a szocioökonomiai státusz egyes tényezőivel. In: Acta Psychologica Debrecina, 16. sz. KLTE, Debrecen

13 Balogh László, Kálmánchey Márta (1995): A gondolkodás fejlődésének sajátosságai 6 10 éves korban, különös tekintettel az anyanyelvi fejlettséggel való összefüggésekre. In: Tehetség és képességek. KLTE, Debrecen Balogh László, Mező Ferenc, Kormos Dénes (2011): Fogalomtár a tehetségpontok számára. MATEHETSZ, Budapest, Géniusz Könyvek. Balogh László, Nagy Kálmán (2001): The Development of Personality, Abilities and Social Relations in a Special Class. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Balogh László, Polonkai Mária, Tóth László (szerk.) (1997): Tehetség és fejlesztő programok (tanulmánygyűjtemény). KLTE-MTT. 201 lap Balogh László, Szatmáriné Balogh Mária, Tóth László (szerk.) (1991): Pszichológiai szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest. 458 lap (egyetemi jegyzet). Balogh László, Tóth László (szerk.) (1997): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből I. (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 321 lap Balogh László, Tóth László (szerk.) (1998): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből II. (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 351 lap Balogh László, Tóth László (szerk.) (1999): Európai perspektívák a tehetségnevelésben. European perspectives in gifted education. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kétnyelvű kiadványa, Debrecen. 117 lap Bánfai József (1989): A korai tehetség-felismerés korlátai. Pedagógiai Szemle, 6. sz Bánfai József (2007): Ady zsenije a pszichiáter és az irodalomtörténész szemével. Tehetség 15, (2), 7. Bánfai József (2008): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: I. rész Bevezetés. Tehetség 16, (3), 8. Bánfai József (2009): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: II. rész A szellemi kiválóság biológiai alapjairól. Tehetség 17, (1), 6-7. Bánfai József (2009): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: III. rész Vörösmarty Mihály lélekrajza és betegségei. Tehetség 17, (2),

14 Bánfai József (2009): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: IV. rész Bolyai Farkas, a sokoldalú tehetség. Tehetség 17, (3), Barkóczi Ilona, Zétényi Tamás (1981): A kreativitás vizsgálata. Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban, Módszertani füzetek, Budapest. Báthory Zoltán (1985): Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest. Báthory Zoltán, Falus Iván (szerk.) (1997): Pedagógiai lexikon I. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest Berényi Mariann (2013): Áldás vagy átok? A zseni különös pszichéje. La Femme különszám: 50 tehetséges fiatal Bicsák Zsanett Ágnes - Szabó Anita Éva (2010): Teremtő ember - teremtő képzelet. Pedagógiai Műhely, 25 (1), Bíró Gábor (2006): Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett bemeneti, kompetencia és pszichológiai mérések hasznosítása a fejlesztési programban. Pedagógiai műhely, 31. (4), Bíró Gábor (2010): Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett bemeneti, kompetencia és pszichológiai mérések hasznosítása a fejlesztési programban. Új Pedagógiai Szemle, 60. (8-9), Bognár József (szerk.) (2009): Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás témaköréből. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest. Bordiné Török Mária (2000): Tehetségfejlesztő program nevelési tanácsadóban az alulteljesítés megelőzésére. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni Egyetem, Debrecen. 31. Bóta Margit (1999): A tehetséges tanulók énképének és önértékelésének fejlődése éves korban. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Bóta Margit (2000): Családon belüli énképek a gyerek szemüvegén keresztül. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni Egyetem, Debrecen. 33. Bóta Margit (2000): Tehetséges tanulók énképének vizsgálata a családi háttér függvényében. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen. Bóta Margit, Dávid Imre (1999): Az érem két oldala tanári és tanulói vélemények a tehetségről. Iskolakultúra, 4. sz

15 Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Egyetemi jegyzet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Bóta Margit, Máth János (2000): A Study on Self-Concept of High Ability Children Based on Marsh Scale. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen Bóta Margit, Máth János (2001): A Study on the Self-concept of High Ability Children Based on Marsh Scale. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Bozsik Marianna, Bóta Margit, Máth János (2000): Matematikai, vizuális, zenei, pszichomotoros tehetségek énképvizsgálata. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni Egyetem, Debrecen. 32. Buda Mariann (2004): Óriás leszel? A tehetséges gyerek. Dinasztia Kiadó, Budapest. Bugán Antal (2000): MTV2 Tudósklub 2000: Lélektelenül?! Tehetséggondozás. Alkalmazott Pszichológia, 2. (4), Bun Zoltán (1995): A gyakorlati problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 6 10 éves korban. In Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): Tehetség és képességek. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. Debrecen Czeizel Endre (1986): A tehetség az orvosgenetikus szemével. Pedagógiai Szemle, 9. sz Czeizel Endre (1988): A kivételes tehetség hasznáról és káráról: Tisztelgés Gruber Béla életműve előtt. Corvina, Budapest. Czeizel Endre (1994): Az érték még mindig bennünk van. Akadémiai Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (1995): Számadás a tálentomról. Corvina, Budapest. Czeizel Endre (1996): Eufénika. Balassi Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (1997): Szent-Györgyi Albert. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Czeizel Endre (1998): A zenei és költői tehetség összehasonlítása. In: Herskovits Mária, Polonkai Mária (szerk.): A tehetség és társadalom című nemzetközi konferencia előadásai Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

16 Czeizel Endre (2000): Költők, gének, titkok. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2001): Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? GMR Reklámügynökség, Budapest. Czeizel Endre (2002): Tudósok Gének Dilemmák. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2003): A magyarság genetikája II. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2004): A tehetség-talentum értékelése a genetikai forradalom korszakában. In: Dombi Alice, Oláh János, Varga István (szerk): A neveléselmélet alapkérdései. APC-Stúdió, Gyula Czeizel Endre (2004): Sors és tehetség. Urbis, Budapest. Czeizel Endre (2004): Tehetség és genetika. In Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Kiadja a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke Czeizel Endre (2006): Legnagyobb természeti kincsünk: a tehetség Talentum június Czeizel Endre (2006): Tudósok, gének, tanulságok. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2007): Festők-gének-szégyenek. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2008): Festők, gének, szégyenek. A magyar festőművészgéniuszok családelemzése. Galenus gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó, Budapest. Czeizel Endre (2011): A tehetség-talentum jó szerencse, semmi más? Tanítás-tanulás 9, (4), 5. Czeizel Endre (2011): Matematikusok, gének, rejtélyek. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (é.n.): A képesség és tehetség biológiai értelmezése, a tehetséggondozás társadalmi szükségessége. In: Molnár Zoltán (szerk.): Képességfejlesztés, tehetséggondozás Czeizel Endre (interjú) (2006) Tehetség? Talentum? Jó szerencse, semmi más?: Köznevelés (3) 11. Czeizel Endre, Erős E. (1995): Számadás a tálentomról. Corvina, Budapest. 16

17 Czeizel Endre, Gyenes Gy., Harmati L., Németh A., Rihmer Z., Sípos L., Szállási A. (2004):...Kínok és álmok közt... Babitsról. Akadémiai Kiadó, Budapest. Csáki Katalin (2000): Zene és tehetség. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): ECHA-Műhely I. kötet. Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen Csermely Péter (2005): A rejtett hálózatok ereje. Vince Kiadó, Budapest. Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat. Hogyan ismerhetjük fel, és hogyan gondozhatjuk a tehetséges gyermekeket? In: Francz Magdolna (szerk.) Óvodavezetési ismeretek. Raabe Tanácsadó és Kiadó, Budapest. N Csermely Péter (2012): Bloghálózatos életfilozófiám. Tipotex Kiadó, Budapest. Csermely Péter (2012): Talent Support as a Network Phenomenon. In: Heller. K. A., Ziegler A. (eds): Gifted Education as a Lifelong Challenge. LIT Verlag, Münster, Csíkszentmihályi Mihály (1990): Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé. Pszichológia, 10, 1. Csíkszentmihályi Mihály (2010): Tehetséges gyerekek. Nyitott Könyvműhely, Budapest. Csíkszentmihályi Mihály, Robinson, R. (1986): Culture, time, and the development of talent. In: Sternberg, R. J., Davidson, J. E. (Ed.): Conceptions of giftedness, New York, Cambridge University Press, Csőregh Éva (1994/95): Gondolatok a tehetségről. Új Katedra, febr. 95, (5). Csőregh Éva (2010): Kreatív motiváció. Tehetség 18. (4.) 5-8. Csukonyi Csilla, Münnich Ákos (2001): Motivational Roots of Giftedness and Individualism-Collectivism. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Csukonyi Csilla, Münnich Ákos, Balogh, B. (2000): What Motivates Talent Students? A Possible Background of Motivation. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen

18 Daragó József (1995): A matematikai nyelv fejlődése és használata 6 10 éves korban. In Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): Tehetség és képességek. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék. Debrecen Dávid Imre (1998): Correlations between cognitive abilities, creativity and motivation. Az ECHA (European Council for High Ability) VI. Konferenciája, Oxford, szeptember Dávid Imre (1999): A tehetséges tanulók azonosításának módszerei éves korban az intellektuális szférában. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Dávid Imre (1999): Tehetségdiagnosztika. Útmutató a tehetségfejlesztő szakértő pedagógusképzés hallgatói számára. KLTE, Debrecen. Dávid Imre (2000): A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata az intellektuális szférában. (PhD értekezés). Debreceni Egyetem, Debrecen. Dávid Imre (2000): Correlations between Cognitive Abilities, Creativity, Motivation and School Achievement. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen. 42. Dávid Imre (2000): How does C.A.T. work in Hungary? Az ECHA (European Council for High Ability) VII. Konferenciája, Debrecen. Megjelent a kivonat. Debrecen, Debreceni Egyetem. Dávid Imre (2001): Beszámoló az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett pszichológiai mérések eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 51. (10), Dávid Imre (2002): A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata az intellektuális szférában. In: Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit: Tehetségkutatás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Dávid Imre (2004): A Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) adaptációja és alkalmazása az Arany János Tehetségfejlesztő Program diákjainak tehetségdiagnosztikájában. MTA Bolyai János Kutatói ösztöndíj zárótanulmány, MTA, Budapest. Dávid Imre (2004): A kognitív képességek vizsgálatának eszközei és felhasználási tapasztalatai. In.: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók 18

19 nyomon követéses vizsgálatához. AJTP Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest. Dávid Imre (2008): A tehetség azonosításának elméleti háttere és gyakorlati nehézségei a hazai gyakorlat tükrében. In Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. PEM Tanulmányok, VIII. Profeszszorok az Európai Magyarországért, Budapest Dávid Imre (2009): A kreativitás és az életkor összefüggései. Tehetség 17. (5), 5 6. Dávid Imre (2009): Tehetségazonosítás a kognitív szférában. Tehetség, /1. szám Dávid Imre (2011): Jó szóval oktasd! Módszertani kézikönyv oktatóknak. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, Géniusz Könyvtár. 204 lap Dávid Imre, Dusicza E.-Szilágyi L (2006): A kreativitás. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Egeresiné V.I.- Wéber K.-né (2006): Érzelmeink. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Egeresiné V.I.- Wéber K.-né (2006): Pályaválasztás és jövőkép. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Egeresiné V.I.- Wéber K.-né (2006): Szerelem és barátság. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Máth János (2000):A tehetségidentifikáció problémái, a Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) mint potenciális segítőtárs. Alkalmazott pszichológia 2000/1. sz o. Dávid Imre, Máth János (2001): The Problematics of Talent Identification: The Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) as a Potential Assistant. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Dávid Imre, Mrenáné Sz. I.-Németh Gy. (2006): Konfliktusaink és kezelésük. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc

20 Dávid Imre, Mrenáné Sz.I (2006): Az énkép. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Mrenáné Sz.I (2006): Szorongásaink, félelmeink és oldásuk. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Mrenáné Sz.I (2006): Sztereotípiák és az előítéletek. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Németh Gy. (2006): A konformitás. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Németh Gy. (2006): Nemi szerepek. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (1993): Felnőtté vált tehetséges gyermekek recenzió Joan Freeman: Gifted Children Growing Up című könyvéről. In: Tehetség, 2. sz Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2001): A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a Williamsburgi Egyetemen (USA, Virginia állam). Alkalmazott Pszichológia, III. évfolyam 3. szám, o. Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit, Vitális Emese (1996): Correlations between IQ, creativity and SES. Az ECHA (European Council for High Ability) V. Konferenciája (poszter szekció), Bécs, október Megjelent a kivonat: Creativity and Culture Bécs, 68. Dávid Mária, Révész György (2013a): Az intellektuális tehetség keresésének eszközrendszere, mérhetősége a kortól függően. MATEHETSZ: Talentum Program Tervezete, Kézirat. Dávid, Imre, Balogh, László (1997): Teacher's opinion about the nature of giftedness. In: Acta Psychologica Debrecina 20. szám, Kossuth University, Debrecen. Dávid, Imre, János Máth (2001): The problematics of Talent Identification: The Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) as a Potential Assistant In: László Balogh, László Tóth (Eds.): Gifted Developement at schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology

21 Dávid Mária (2011): Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor A tehetségazonosítás egyik lehetséges pedagógia módszere. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye. Dávid, Mária, Héjja-Nagy, Katalin, Kinney, Mark (2007): Development of learning effectiveness and the role of group counselling in the prevention of school setbacks. In: Dávid, Mária, Estefánné Varga, Magdolna, Ludányi, Ágnes (eds.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series TOM. XXXIV. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Demarcsek Zsuzsa, Mező Ferenc, Mizerák Katalin (szerk.) (2012): Tánc- Ok. A táncos tehetség azonosítása és gondozása. Kocka Kör & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen. Demarcsek Zsuzsa (2012): A tánc terén tehetségesek. In: Demarcsek Zsuzsa Mező Ferenc Mizerák Katalin (Szerk.): Tánc-Ok. A táncos tehetség azonosítása és gondozása. Kocka kör & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen Döbör Ágota (2007): Amit a hallgatónak tudni illik a tehetségről. JGYF Kiadó, Szeged. Duró Zsuzsa (2002): Tehetséges gyerekekről mindenkinek. Human Club Egyesület, 165. Duró Zsuzsa (2011): Tehetséges gyerekek kiválasztása a tanórán (és azon kívül). Tanítás-tanulás, 9. (3), 8 9. Duró Zsuzsa (2012): A tehetség is másság!? Tanítás-tanulás, 10. (1) 6 7. Duró Zsuzsa (2012): Tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek. Tanítástanulás, 9. (5), Duró Zsuzsa (2013): A tehetségazonosítás és fejlesztés komplex lehetőségei Tehetség 21. (1) Erősdi Edit (2004): Tehetséges gyermek öröm, felelősség, probléma. Magiszter, 2. (3), 156 Farkas András (szerk.) (1997): Vizuális művészetek pszichológiája II. (szöveggyűjtemény). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Farkas András, Gyebnár Viktória (szerk.) (1995): Vizuális művészetek pszichológiája I. (szöveggyűjtemény). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Farkas Ferencné, Balogh Gábor (2011): A tehetségmárka sajátosságai empirikus kutatások tükrében. In: Buday-Sántha Attila (szerk.): Évkönyv PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs,

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29.

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. A tehetséggondozás mai hazai és európai helyzete sok szállal kötődik az elmúlt másfél évtizedhez.

Részletesebben

TEHETSÉG. XVIII. évfolyam 2011/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XVIII. évfolyam 2011/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XVIII. évfolyam 2011/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A Kreatív Problémamegoldás (Creative Problem Solving, CPS) a tudás és a képzelet felhasználásának strukturált

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségesek

Alulteljesítő tehetségesek Gyarmathy Éva Alulteljesítő tehetségesek Bevezetés Számos nagy alkotó életrajza bizonyítja, hogy a tanulási zavarokkal, képességdeficitekkel társuló tehetség is képes a tudomány és művészetek terén maradandót

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben