TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014

2 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját kidolgozta: Dr. Balogh László Az összegyűjtött anyagot végső formájában szerkesztette: Dr. Tóth László Az adatok összegyűjtésében és feldolgozásában közreműködtek: Dr. Balogh László Bognár Edit Bohdaneczky Lászlóné dr. Dr. Borosné Jakab Edit Császár István Dr. Dávid Imre Gajda Attila Gonda Judit Dr. Heimann Ilona Dr. Herskovits Mária Dr. K. Nagy Emese Kormos Dénes Mentler Mariann Dr. Mező Ferenc Molnár Istvánné Nagy Jenőné Nagy Kálmán Dr. Orosz Róbert Pálkövi Mária Dr. Polonkai Mária Reichmesz Ádám Dr. Révész György Sarka Ferenc Dr. Schmercz István Somlyó Magdolna Szabó Jusztina Százdi Antal Dr. Tóth László Tóthné Nagy Zita Tóth Tamás Tóth Tibor Turi Katalin Turmezeyné dr. Heller Erika Varga Árpád Kiadja: Magyar Tehetséggondozó Társaság, Debrecen, Egyetem tér 1. Felelős kiadó: Dr. Balogh László a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke ISBN Nyomda: Wondex Kft Miskolc, Szeles utca 27. Varga György ügyvezető A bibliográfia összegyűjtését és összeállítását támogatta: Nemzeti Tehetség Program az NTP-TPB-M-MPA-12 pályázatában 2

3 Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. Szakmai szempontok szerinti tagolás A tehetséggondozás pszichológiai, pedagógiai alapjai Szerepek a programokban Fejlesztő módszerek, eszköztár Speciális tehetségterületi fejlesztés Környezeti tényezők szerepe a fejlesztésben II. Szerzők szerinti tagolás

4 4

5 Előszó Magyarországon intenzív kutatások indultak a rendszerváltással egy időben a tehetség-témakörben, ezek azonban azóta is csak véletlenszerűen hozzáférhetőek, így gyakorlati értékük nem hasznosul kellően munkánkban. Ezt a hiányt felismerve határozta el a Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmánya 2013 februári ülésén, s egyhangúlag fogadta el azt a tervet, amely szerint egyrészt elkészítjük a rendszerváltás kezdeti éveitől (kb. nyolcvanas évek közepe) a tehetséggondozással foglalkozó hazai tanulmányok, szakírások bibliográfiáját szakmailag strukturált formában, másrészt ezekből válogatva elektronikus könyvtárat is létrehozunk a MTT Honlapján. Nem volt kérdéses, hogy szükség van ezen adatok összegyűjtésére, tematikus rendszerezésére, az elérhetőség biztosítására ahhoz, hogy a tehetséggondozással foglalkozó egyre nagyobb számú hazai szakembergárda tájékozódni tudjon ezekről a kutatásokról, valamint a gyakorlati tehetségfejlesztő munkát végzők hasznosítani tudják ezeket tevékenységükben. A Magyar Tehetséggondozó Társaság szakembergárdája kutatók és gyakorló tehetségfejlesztők széles összefogással kezdte el a munkát 2013 tavaszán, s az alábbi szisztémában próbáltuk összegyűjteni a tehetség témakör bibliográfiai adatait. Felsőoktatási intézmények tehetség-kiadványai MTA Pszichológiai Intézete Pedagógiai intézetek Nevelési tanácsadók, tehetségtanácsadó központok Arany János Tehetséggondozó Program kiadványai Géniusz Program, Tehetséghidak kiadványai Történelmi egyházak, ezek iskoláinak munkái Alapítványok kiadványai Speciális tehetségterületekre vonatkozó írások Az adatok összegyűjtésében a Magyar Tehetséggondozó Társaságból több mint harminc szakember működött közre, s fél éves gyűjtés eredményeként közel 1700 kiadványról szereztünk tudomást az utóbbi kb. három évtized hazai szerzőinek műveire vonatkozóan. Nemcsak névsor szerint vettük listába az adatokat, hanem a Géniusz Programban kialakított tematikai bontásban készítettük el a feldolgozást, ez segítséget nyújt a hatékony szakmai eligazodáshoz is. Öt nagy csoportra osztottuk a bibliográfiai adatokat a kötetben: 5

6 1. Pszichológiai, pedagógiai alapok Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemzők, alulteljesítés stb. 2. Szerepek a programokban Pedagógus, pszichológus, tanácsadó, koordinátor, mentor, szülő stb. 3. Fejlesztő módszerek, eszköztár Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás, komplex programok, projektmódszerek, kooperatív tanulás, drámapedagógia stb. 4. Speciális tehetségterületi fejlesztés Komplex természettudomány, matematika, zene, sport, irodalom, nyelv, informatika, képzőművészetek stb. 5. Környezeti tényezők Iskola, család, társak, társadalom, tehetségpontok stb. Minden bizonnyal igyekezetünk ellenére sem teljes ez a hazai bibliográfiai adatsor az adott időszakra vonatkozóan, ezért lehetőséget biztosítunk további adatok beküldésére. A MTT Honlapjára (www.mateh.hu) is felteszszük e bibliográfiát, s annak a levelezési -címén lehet beküldeni az eddig fel nem tárt, illetve ezek után megjelenő művek adatait. Ezúton is köszönjük a kötet megalkotásában szerepet vállaló minden szakember munkáját! január Dr. Balogh László MTT-elnök 6

7 I. Szakmai szempontok szerinti tagolás 1. A tehetséggondozás pszichológiai, pedagógiai alapjai Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemzők, alulteljesítés stb. 7

8 8

9 Anderle Ádám, Koósné Török Erzsébet (szerk.) (2005): A tehetségről. Beszélgetések a tudományos diákkörökről. Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest. 222 lap Ábrahám Mariann (szerk.) (1991): Varró Margit tanulmányainak gyűjteménye. Magánkiadás, Budapest. Babus Ferencné (szerk.) (1988): Baranyai Pedagógiai Napok: Szöveggyűjtemény a tehetség felismerése és gondozása témában. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs. Babus Ferencné (szerk.) (1994): Szöveggyűjtemény a VII. Baranyai Pedagógiai Napok tanácskozásához. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs. Balla László, Eszter Molnárné Duschek Eszter (2001): Talent Idetification and its further Reinforcement in a Complex Talent Improvement Program. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Balogh László (1981): A képességfejlesztés, tehetséggondozás pszichológiai problémái. In: Képességfejlesztés. Pedagógiai Továbbképzési Intézet, Debrecen Balogh László (1984): Az iskolai innováció lélektani feltételei. In: Innováció az iskolában. KLTE, Debrecen Balogh László (1987): A fogalmak, fogalomrendszerek kialakításának mechanizmusai. In: Pszichológiai Szöveggyűjtemény. KLTE, Debrecen Balogh László (1987): Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. Tankönyvkiadó, Budapest. 194 lap Balogh László (1990): A gondolkodás fejlődésének kapcsolata az anyanyelv elsajátításával. In: Acta Psychologica Debrecina, 16. KLTE, Debrecen, Balogh László (1990): Pszichológiai szempontok az emberi erőforrások értelmezéséhez és fejlesztéséhez. In: Az emberi erőforrások fejlesztése. Pécs, Balogh László (1991): A feladatrendszerek felhasználásának pszichológiai alapjai. In: Pszichológiai Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest Balogh László (1993): A tanulók egyéni tanulási módszerei fejlesztésének pszichológiai háttere. In: Vissza a holnapba. MTA Pszichológiai Intézete, Budapest

10 Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. KLTE, Debrecen. 126 lap (Egyetemi jegyzet) Balogh László (1994): Kelemen László tehetségkoncepciója és fejlesztő módszerei. In: A Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Közleményei, Debrecen Balogh László (1994): Pszichológiai szempontok az emberi erőforrások értelmezéséhez és fejlesztéséhez. In: Egyénre építő szervezet. MTA Pszichológiai Intézete, Budapest Balogh László (1995): A humán erőforrások természetéről. In: Oktatásfejlesztés. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged Balogh László (1996): Tehetségfejlesztő programok és elméleti hátterük napjainkban. In: Tehetséggondozás a kollégiumokban. Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen Balogh László (2001): Personality Development of High-ability Pupils Aged In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Balogh László (2003/2004): Measuring the Efficiency and Program- Evaluation of School Talent Nurturing Programs. Applied Psychology in Hungary, 2003/2004, Balogh László (2004): A tanulási stratégiák vizsgálata. In: Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. In: Pszichológia pedagógusoknak. Szerk: N. Kollár Katalin, Szabó Éva. Osiris Balogh László (2004): Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Kiadja az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest. Balogh László (2004): Tehetségjellemzők az Arany János Tehetségprogram tanulóinál. In Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Kiadja a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke

11 Balogh László (2006): A tehetséggondozás pszichológiája. In: Bagdy Emőke, Klein Sándor (szerk.): Alkalmazott Pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Kiadó, Budapest. 370 lap Balogh László (2007): Elméleti alapok a tehetséggondozó programokhoz. In: Tehetség, 2007/ Balogh László (2008): Iskolai tehetséggondozó programok pszichológiai hatásvizsgálata. In Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. PEM Tanulmányok, VIII. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest Balogh László (2009): A tehetséggondozás pszichológiai és pedagógiai alapvetése. In: Baranyai Zoltánné (szerk.): Tanulási utak, lehetőségek. Vizuális Pedagógiai Műhely, Győr Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Bohdaneczkyné Schág Judit - Balogh László (Eds.): Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Kirsch Éva Dudics Pál Balogh László (Eds.): A tehetséggondozás lehetőségei fizikából. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Kovács Gábor - Balogh László (eds.): A matematikai tehetség fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2010): Általános alapfogalmak. In: Revákné Markóczi Ibolya Futóné Monori Edit Balogh László (Eds.): Tehetségfejlesztés a biológiatudományban. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest Balogh László (2011): A beválogatási és pszichológiai hatásvizsgálati program elvi alapjai és struktúrája Debrecen Megyei Jogú Város Tehetséggondozó Programjának első két évében. In: Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné (szerk.): A debreceni példa. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, 2011, Balogh László (2011): A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai. Didakt Kiadó, Debrecen.144 lap Balogh László (2011): Én ne lennék tehetséges? Pont Kiadó, Budapest. 11

12 Balogh László (2011): Theory and Practice in One Conception. In: Talent Development and Excellence, 3 (1) Balogh László (szerk.) (1986): Pszichológiai szöveggyűjtemény I. KLTE, Debrecen. 210 lap Balogh László (szerk.) (1987): Pszichológiai szöveggyűjtemény II. KLTE, Debrecen. 189 lap Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2004): Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Oktatási Minisztérium Arany János Programiroda. 192 lap Balogh László, Dávid Imre (1997): Teachers Opinion about the Nature of Giftedness. In: Acta Psychologica Debrecina 20. KLTE, Debrecen Balogh László, Dávid Imre (1999): A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai. (Tanárképzési füzetek sorozata). KLTE, Debrecen. 82 lap Balogh László, Dávid Imre, Győry Kálmánné, Páskuné Kiss Judit, Szatmáriné Balogh Mária, Tóth László (szerk.) (1990): Pszichológiai gyakorlatok (tanár szakos hallgatóknak). KLTE, Debrecen. 214 lap Balogh László, G. Kálmánchey Márta (1995): A gondolkodás fejlődésének sajátosságai 6 10 éves korban, különös tekintettel az anyanyelvi fejlettséggel való összefüggésekre. In Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): Tehetség és képességek. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. Debrecen Balogh László, Gyarmathy Éva (1996): A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai. In: Pszichológia a tanárképzésben. KLTE, Debrecen Balogh László, Herskovits Mária (szerk.) (1993): A tehetségfejlesztés alapjai (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 250 lap Balogh László, Herskovits Mária (szerk.) (1994): Tehetség és személyiség (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 234 lap Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (1995): Tehetség és képességek (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 228 lap Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.) (1994): A tehetségfejlesztés pszichológiája (egyetemi jegyzet). KLTE, Debrecen. 244 lap Balogh László, Kálmánchey Márta (1990): Gondolkodási sajátosságok, ezek összefüggései nyelvi és gyakorlati feladatmegoldásokkal, valamint a szocioökonomiai státusz egyes tényezőivel. In: Acta Psychologica Debrecina, 16. sz. KLTE, Debrecen

13 Balogh László, Kálmánchey Márta (1995): A gondolkodás fejlődésének sajátosságai 6 10 éves korban, különös tekintettel az anyanyelvi fejlettséggel való összefüggésekre. In: Tehetség és képességek. KLTE, Debrecen Balogh László, Mező Ferenc, Kormos Dénes (2011): Fogalomtár a tehetségpontok számára. MATEHETSZ, Budapest, Géniusz Könyvek. Balogh László, Nagy Kálmán (2001): The Development of Personality, Abilities and Social Relations in a Special Class. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Balogh László, Polonkai Mária, Tóth László (szerk.) (1997): Tehetség és fejlesztő programok (tanulmánygyűjtemény). KLTE-MTT. 201 lap Balogh László, Szatmáriné Balogh Mária, Tóth László (szerk.) (1991): Pszichológiai szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest. 458 lap (egyetemi jegyzet). Balogh László, Tóth László (szerk.) (1997): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből I. (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 321 lap Balogh László, Tóth László (szerk.) (1998): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből II. (tanulmánygyűjtemény). KLTE, Debrecen. 351 lap Balogh László, Tóth László (szerk.) (1999): Európai perspektívák a tehetségnevelésben. European perspectives in gifted education. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kétnyelvű kiadványa, Debrecen. 117 lap Bánfai József (1989): A korai tehetség-felismerés korlátai. Pedagógiai Szemle, 6. sz Bánfai József (2007): Ady zsenije a pszichiáter és az irodalomtörténész szemével. Tehetség 15, (2), 7. Bánfai József (2008): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: I. rész Bevezetés. Tehetség 16, (3), 8. Bánfai József (2009): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: II. rész A szellemi kiválóság biológiai alapjairól. Tehetség 17, (1), 6-7. Bánfai József (2009): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: III. rész Vörösmarty Mihály lélekrajza és betegségei. Tehetség 17, (2),

14 Bánfai József (2009): Tehetség, lángész, patográfia Schaffer professzor életművében: IV. rész Bolyai Farkas, a sokoldalú tehetség. Tehetség 17, (3), Barkóczi Ilona, Zétényi Tamás (1981): A kreativitás vizsgálata. Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban, Módszertani füzetek, Budapest. Báthory Zoltán (1985): Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest. Báthory Zoltán, Falus Iván (szerk.) (1997): Pedagógiai lexikon I. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest Berényi Mariann (2013): Áldás vagy átok? A zseni különös pszichéje. La Femme különszám: 50 tehetséges fiatal Bicsák Zsanett Ágnes - Szabó Anita Éva (2010): Teremtő ember - teremtő képzelet. Pedagógiai Műhely, 25 (1), Bíró Gábor (2006): Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett bemeneti, kompetencia és pszichológiai mérések hasznosítása a fejlesztési programban. Pedagógiai műhely, 31. (4), Bíró Gábor (2010): Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett bemeneti, kompetencia és pszichológiai mérések hasznosítása a fejlesztési programban. Új Pedagógiai Szemle, 60. (8-9), Bognár József (szerk.) (2009): Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás témaköréből. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest. Bordiné Török Mária (2000): Tehetségfejlesztő program nevelési tanácsadóban az alulteljesítés megelőzésére. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni Egyetem, Debrecen. 31. Bóta Margit (1999): A tehetséges tanulók énképének és önértékelésének fejlődése éves korban. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Bóta Margit (2000): Családon belüli énképek a gyerek szemüvegén keresztül. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni Egyetem, Debrecen. 33. Bóta Margit (2000): Tehetséges tanulók énképének vizsgálata a családi háttér függvényében. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen. Bóta Margit, Dávid Imre (1999): Az érem két oldala tanári és tanulói vélemények a tehetségről. Iskolakultúra, 4. sz

15 Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Egyetemi jegyzet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Bóta Margit, Máth János (2000): A Study on Self-Concept of High Ability Children Based on Marsh Scale. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen Bóta Margit, Máth János (2001): A Study on the Self-concept of High Ability Children Based on Marsh Scale. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Bozsik Marianna, Bóta Margit, Máth János (2000): Matematikai, vizuális, zenei, pszichomotoros tehetségek énképvizsgálata. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni Egyetem, Debrecen. 32. Buda Mariann (2004): Óriás leszel? A tehetséges gyerek. Dinasztia Kiadó, Budapest. Bugán Antal (2000): MTV2 Tudósklub 2000: Lélektelenül?! Tehetséggondozás. Alkalmazott Pszichológia, 2. (4), Bun Zoltán (1995): A gyakorlati problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 6 10 éves korban. In Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): Tehetség és képességek. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. Debrecen Czeizel Endre (1986): A tehetség az orvosgenetikus szemével. Pedagógiai Szemle, 9. sz Czeizel Endre (1988): A kivételes tehetség hasznáról és káráról: Tisztelgés Gruber Béla életműve előtt. Corvina, Budapest. Czeizel Endre (1994): Az érték még mindig bennünk van. Akadémiai Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (1995): Számadás a tálentomról. Corvina, Budapest. Czeizel Endre (1996): Eufénika. Balassi Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (1997): Szent-Györgyi Albert. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Czeizel Endre (1998): A zenei és költői tehetség összehasonlítása. In: Herskovits Mária, Polonkai Mária (szerk.): A tehetség és társadalom című nemzetközi konferencia előadásai Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

16 Czeizel Endre (2000): Költők, gének, titkok. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2001): Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? GMR Reklámügynökség, Budapest. Czeizel Endre (2002): Tudósok Gének Dilemmák. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2003): A magyarság genetikája II. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2004): A tehetség-talentum értékelése a genetikai forradalom korszakában. In: Dombi Alice, Oláh János, Varga István (szerk): A neveléselmélet alapkérdései. APC-Stúdió, Gyula Czeizel Endre (2004): Sors és tehetség. Urbis, Budapest. Czeizel Endre (2004): Tehetség és genetika. In Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Kiadja a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke Czeizel Endre (2006): Legnagyobb természeti kincsünk: a tehetség Talentum június Czeizel Endre (2006): Tudósok, gének, tanulságok. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2007): Festők-gének-szégyenek. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (2008): Festők, gének, szégyenek. A magyar festőművészgéniuszok családelemzése. Galenus gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó, Budapest. Czeizel Endre (2011): A tehetség-talentum jó szerencse, semmi más? Tanítás-tanulás 9, (4), 5. Czeizel Endre (2011): Matematikusok, gének, rejtélyek. Galenus Kiadó, Budapest. Czeizel Endre (é.n.): A képesség és tehetség biológiai értelmezése, a tehetséggondozás társadalmi szükségessége. In: Molnár Zoltán (szerk.): Képességfejlesztés, tehetséggondozás Czeizel Endre (interjú) (2006) Tehetség? Talentum? Jó szerencse, semmi más?: Köznevelés (3) 11. Czeizel Endre, Erős E. (1995): Számadás a tálentomról. Corvina, Budapest. 16

17 Czeizel Endre, Gyenes Gy., Harmati L., Németh A., Rihmer Z., Sípos L., Szállási A. (2004):...Kínok és álmok közt... Babitsról. Akadémiai Kiadó, Budapest. Csáki Katalin (2000): Zene és tehetség. In: Balogh László, Tóth László (szerk.): ECHA-Műhely I. kötet. Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen Csermely Péter (2005): A rejtett hálózatok ereje. Vince Kiadó, Budapest. Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat. Hogyan ismerhetjük fel, és hogyan gondozhatjuk a tehetséges gyermekeket? In: Francz Magdolna (szerk.) Óvodavezetési ismeretek. Raabe Tanácsadó és Kiadó, Budapest. N Csermely Péter (2012): Bloghálózatos életfilozófiám. Tipotex Kiadó, Budapest. Csermely Péter (2012): Talent Support as a Network Phenomenon. In: Heller. K. A., Ziegler A. (eds): Gifted Education as a Lifelong Challenge. LIT Verlag, Münster, Csíkszentmihályi Mihály (1990): Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé. Pszichológia, 10, 1. Csíkszentmihályi Mihály (2010): Tehetséges gyerekek. Nyitott Könyvműhely, Budapest. Csíkszentmihályi Mihály, Robinson, R. (1986): Culture, time, and the development of talent. In: Sternberg, R. J., Davidson, J. E. (Ed.): Conceptions of giftedness, New York, Cambridge University Press, Csőregh Éva (1994/95): Gondolatok a tehetségről. Új Katedra, febr. 95, (5). Csőregh Éva (2010): Kreatív motiváció. Tehetség 18. (4.) 5-8. Csukonyi Csilla, Münnich Ákos (2001): Motivational Roots of Giftedness and Individualism-Collectivism. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Csukonyi Csilla, Münnich Ákos, Balogh, B. (2000): What Motivates Talent Students? A Possible Background of Motivation. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen

18 Daragó József (1995): A matematikai nyelv fejlődése és használata 6 10 éves korban. In Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): Tehetség és képességek. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék. Debrecen Dávid Imre (1998): Correlations between cognitive abilities, creativity and motivation. Az ECHA (European Council for High Ability) VI. Konferenciája, Oxford, szeptember Dávid Imre (1999): A tehetséges tanulók azonosításának módszerei éves korban az intellektuális szférában. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Dávid Imre (1999): Tehetségdiagnosztika. Útmutató a tehetségfejlesztő szakértő pedagógusképzés hallgatói számára. KLTE, Debrecen. Dávid Imre (2000): A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata az intellektuális szférában. (PhD értekezés). Debreceni Egyetem, Debrecen. Dávid Imre (2000): Correlations between Cognitive Abilities, Creativity, Motivation and School Achievement. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen. 42. Dávid Imre (2000): How does C.A.T. work in Hungary? Az ECHA (European Council for High Ability) VII. Konferenciája, Debrecen. Megjelent a kivonat. Debrecen, Debreceni Egyetem. Dávid Imre (2001): Beszámoló az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett pszichológiai mérések eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 51. (10), Dávid Imre (2002): A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata az intellektuális szférában. In: Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit: Tehetségkutatás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Dávid Imre (2004): A Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) adaptációja és alkalmazása az Arany János Tehetségfejlesztő Program diákjainak tehetségdiagnosztikájában. MTA Bolyai János Kutatói ösztöndíj zárótanulmány, MTA, Budapest. Dávid Imre (2004): A kognitív képességek vizsgálatának eszközei és felhasználási tapasztalatai. In.: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók 18

19 nyomon követéses vizsgálatához. AJTP Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest. Dávid Imre (2008): A tehetség azonosításának elméleti háttere és gyakorlati nehézségei a hazai gyakorlat tükrében. In Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. PEM Tanulmányok, VIII. Profeszszorok az Európai Magyarországért, Budapest Dávid Imre (2009): A kreativitás és az életkor összefüggései. Tehetség 17. (5), 5 6. Dávid Imre (2009): Tehetségazonosítás a kognitív szférában. Tehetség, /1. szám Dávid Imre (2011): Jó szóval oktasd! Módszertani kézikönyv oktatóknak. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, Géniusz Könyvtár. 204 lap Dávid Imre, Dusicza E.-Szilágyi L (2006): A kreativitás. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Egeresiné V.I.- Wéber K.-né (2006): Érzelmeink. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Egeresiné V.I.- Wéber K.-né (2006): Pályaválasztás és jövőkép. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Egeresiné V.I.- Wéber K.-né (2006): Szerelem és barátság. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Máth János (2000):A tehetségidentifikáció problémái, a Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) mint potenciális segítőtárs. Alkalmazott pszichológia 2000/1. sz o. Dávid Imre, Máth János (2001): The Problematics of Talent Identification: The Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) as a Potential Assistant. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen Dávid Imre, Mrenáné Sz. I.-Németh Gy. (2006): Konfliktusaink és kezelésük. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc

20 Dávid Imre, Mrenáné Sz.I (2006): Az énkép. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Mrenáné Sz.I (2006): Szorongásaink, félelmeink és oldásuk. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Mrenáné Sz.I (2006): Sztereotípiák és az előítéletek. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Németh Gy. (2006): A konformitás. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Németh Gy. (2006): Nemi szerepek. In: Varázsszem. Szerk.: Páskuné Kiss Judit. Az AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (1993): Felnőtté vált tehetséges gyermekek recenzió Joan Freeman: Gifted Children Growing Up című könyvéről. In: Tehetség, 2. sz Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2001): A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a Williamsburgi Egyetemen (USA, Virginia állam). Alkalmazott Pszichológia, III. évfolyam 3. szám, o. Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit, Vitális Emese (1996): Correlations between IQ, creativity and SES. Az ECHA (European Council for High Ability) V. Konferenciája (poszter szekció), Bécs, október Megjelent a kivonat: Creativity and Culture Bécs, 68. Dávid Mária, Révész György (2013a): Az intellektuális tehetség keresésének eszközrendszere, mérhetősége a kortól függően. MATEHETSZ: Talentum Program Tervezete, Kézirat. Dávid, Imre, Balogh, László (1997): Teacher's opinion about the nature of giftedness. In: Acta Psychologica Debrecina 20. szám, Kossuth University, Debrecen. Dávid, Imre, János Máth (2001): The problematics of Talent Identification: The Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) as a Potential Assistant In: László Balogh, László Tóth (Eds.): Gifted Developement at schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology

21 Dávid Mária (2011): Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor A tehetségazonosítás egyik lehetséges pedagógia módszere. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye. Dávid, Mária, Héjja-Nagy, Katalin, Kinney, Mark (2007): Development of learning effectiveness and the role of group counselling in the prevention of school setbacks. In: Dávid, Mária, Estefánné Varga, Magdolna, Ludányi, Ágnes (eds.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series TOM. XXXIV. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Demarcsek Zsuzsa, Mező Ferenc, Mizerák Katalin (szerk.) (2012): Tánc- Ok. A táncos tehetség azonosítása és gondozása. Kocka Kör & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen. Demarcsek Zsuzsa (2012): A tánc terén tehetségesek. In: Demarcsek Zsuzsa Mező Ferenc Mizerák Katalin (Szerk.): Tánc-Ok. A táncos tehetség azonosítása és gondozása. Kocka kör & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen Döbör Ágota (2007): Amit a hallgatónak tudni illik a tehetségről. JGYF Kiadó, Szeged. Duró Zsuzsa (2002): Tehetséges gyerekekről mindenkinek. Human Club Egyesület, 165. Duró Zsuzsa (2011): Tehetséges gyerekek kiválasztása a tanórán (és azon kívül). Tanítás-tanulás, 9. (3), 8 9. Duró Zsuzsa (2012): A tehetség is másság!? Tanítás-tanulás, 10. (1) 6 7. Duró Zsuzsa (2012): Tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek. Tanítástanulás, 9. (5), Duró Zsuzsa (2013): A tehetségazonosítás és fejlesztés komplex lehetőségei Tehetség 21. (1) Erősdi Edit (2004): Tehetséges gyermek öröm, felelősség, probléma. Magiszter, 2. (3), 156 Farkas András (szerk.) (1997): Vizuális művészetek pszichológiája II. (szöveggyűjtemény). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Farkas András, Gyebnár Viktória (szerk.) (1995): Vizuális művészetek pszichológiája I. (szöveggyűjtemény). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Farkas Ferencné, Balogh Gábor (2011): A tehetségmárka sajátosságai empirikus kutatások tükrében. In: Buday-Sántha Attila (szerk.): Évkönyv PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs,

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

Publikációs lista. Dr. habil. Tóth László tanszékvezető egyetemi docens

Publikációs lista. Dr. habil. Tóth László tanszékvezető egyetemi docens Publikációs lista Dr. habil. Tóth László tanszékvezető egyetemi docens Lektorált tudományos közlemény: 1. Tóth László (1978): Az olvasási teljesítmény vizsgálata egy gyengénlátó tanulócsoportban. Gyógypedagógiai

Részletesebben

Tehetséggondozás Irodalomjegyzék

Tehetséggondozás Irodalomjegyzék Tehetséggondozás Irodalomjegyzék 1. Ágoston György: Tézisek az iskolai tehetségnevelésrıl. = = Ped. Szle, 1985. 2. sz. p. 137-142. 2. Balogh László Nagy Kálmán: Tehetséggondozó kísérlet. = = Képességfejlesztés,

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

BALOGH LÁSZLÓ: A DEBRECENI TEHETSÉGMŰHELY MINT EURÓPAI PERSPEKTÍVA. (Debrecen, a 2007. november 8-i előadás írott változata)

BALOGH LÁSZLÓ: A DEBRECENI TEHETSÉGMŰHELY MINT EURÓPAI PERSPEKTÍVA. (Debrecen, a 2007. november 8-i előadás írott változata) Balogh László (2008): A debreceni tehetségműhely mint európai perspektíva. In: Koncz István, Fürj Zoltán (szerk.): A reformáció mint európai debreceni nemzeti érték. PEM Tanulmányok VI. Debrecen Budapest.

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

SZEKCIÓÜLÉSEK RÉSZLETES PROGRAMJA (Debrecen, Vár u.1., 2014. szeptember 20. 9 órai kezdettel) 1. Dél dunántúli szekció. Vezetője: Turi Katalin

SZEKCIÓÜLÉSEK RÉSZLETES PROGRAMJA (Debrecen, Vár u.1., 2014. szeptember 20. 9 órai kezdettel) 1. Dél dunántúli szekció. Vezetője: Turi Katalin SZEKCIÓÜLÉSEK RÉSZLETES PROGRAMJA (Debrecen, Vár u.1., 2014. szeptember 20. 9 órai kezdettel) 1. Dél dunántúli szekció Vezetője: Turi Katalin 1. A nem oktatási intézményhez kapcsolódó tehetségsegítő szakemberek

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban

Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban Gömöry Kornélia Témavezető: Dr. Balogh László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra a Pedagógiai Pszichológiai Karon. Tehetségpont lettünk

A pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra a Pedagógiai Pszichológiai Karon. Tehetségpont lettünk Megjelent: Pedagógusképzés a 21. században (2009), ELTE PPK, Budapest Heimann Ilona A pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra a Pedagógiai Pszichológiai Karon Tehetségpont lettünk Az öt éves fennállását

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Helyi tehetséggondozó stratégia 1

Helyi tehetséggondozó stratégia 1 Helyi tehetséggondozó stratégia 1 készítette: Dr. habil. Gyarmathy Éva Alapelvek A tehetséggondozásnak, mint minden egyéb jelentős hatású tevékenységnek befogadó jellege kell legyen. Mindenki számára elérhetővé

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 2013. évi Éves Jelentése

A Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 2013. évi Éves Jelentése A Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 2013. évi Éves Jelentése 1. Személyi összetétel. Tagság száma a 2013-as évben: 20 fő Az egyesület hatókörébe került érintettek száma a 2013-as évben (viszonylagos

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

M A T E H E T S Z DÉL-MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGPONTOK I. TALÁLKOZÓJA A TEHETSÉGPONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

M A T E H E T S Z DÉL-MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGPONTOK I. TALÁLKOZÓJA A TEHETSÉGPONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI M A T E H E T S Z M A T E H E T S Z DÉL-MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGPONTOK I. TALÁLKOZÓJA A TEHETSÉGPONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Szántó Judit Nemzeti Tehetségpont, igazgató Baja 2015. május 26. Hogy is van

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Taskó Tünde Anna Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735 taskot@ektf.hu Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 1

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 1 Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 Elõadások I- helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 2 2 1 6 1 2 EKF TTK Eger 1 2 2 5 0 3 ELTE GYFK Budapest 2 2 2 4 ELTE PPK Budapest 3

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Dr. Nagy Beáta Erika Közlemények jegyzéke

Dr. Nagy Beáta Erika Közlemények jegyzéke Dr. Nagy Beáta Erika Közlemények jegyzéke MTMT: https://vm.mtmt.hu/www/index.php# Cikkek Nagy Beáta - Bobók I. - Dobránszky G.: Gyermekkori pszichés problémák művesekezelés alatt. Gyermekgyógyászat, 37:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o. AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL BEVEZETÉS

Részletesebben

Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o.

Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o. Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o. BEVEZETÉS Magyarországon a nyolcvanas évek második felétől egyre

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

A pedagógusok és az NMPI szerepe

A pedagógusok és az NMPI szerepe A pedagógusok és az NMPI szerepe A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet - Akkreditált Kiváló Tehetségpont - támogató szerepe Bánk, 2014. május 22. Bratinkáné Magyar Éva Régmúlt 1986. A NMPI megalakulása 42

Részletesebben