Error! Unknown document property name. HU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Error! Unknown document property name. HU"

Átírás

1 Error! Unknown document property name.

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG A vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT változata az alábbak alapján: A BIZOTTSÁG C(2010) 1620 végleges HATÁROZATA (2010. március 19.) a vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv létrehozásáról ******* A BIZOTTSÁG C(2011) 5501 végleges VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA [2011. augusztus 4.] vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv létrehozásáról szóló, március 19-i C (2010) 1620 végleges bizottsági határozat módosításáról 1 Error! Unknown document property name.

3 MELLÉKLET A VÍZUMKÉRELMEK FELDOLGOZÁSÁRÓL ÉS A KIADOTT VÍZUMOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KÉZIKÖNYV Egységes szerkezetbe foglalt változat (2011. szeptember 15.) 2 Error! Unknown document property name.

4 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Uniós tagállamok Társult államok Uniós tagállamok és társult államok, amelyek belső határaikon a határellenőrzést megszüntették és a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó schengeni vívmányokat teljes körűen végrehajtják Az EU/EGT-országok vagy Svájc állampolgárainak családtagjai Vízumkönnyítési megállapodások A vízumkódexben és a vízumkódex kézikönyvében tárgyalt vízumtípusok A vízumbélyegek egységes formátuma A tagállamok területére való beutazást és/vagy ott-tartózkodást lehetővé tevő dokumentumok, amelyekre a vízumkódex és a kézikönyv hatálya nem terjed ki II. RÉSZ:...A VÍZUMKÉRELMEK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ OPERATÍV UTASÍTÁSOK VÍZUMKÖTELEZETTSÉG Mely országok állampolgárai vízumkötelesek? Mely országok állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól? Mely országok állampolgárai tartoznak a repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alá? AZ ILLETÉKES TAGÁLLAM ÉS E TAGÁLLAM ILLETÉKES KONZULÁTUSÁNAK MEGHATÁROZÁSA Egyszeri beutazásra jogosító egységes vízum iránti kérelem Többszöri beutazásra jogosító egységes vízum iránti kérelem Átutazás céljából benyújtott, egységes vízum iránti kérelem Repülőtéri tranzitvízum iránti kérelem Mi a teendő abban az esetben, ha a vízumkérelmező több tagállamba utazik, amelyek között olyan tagállam is van, amely mentesíti őt a vízumkövetelmény alól? Elfogadja-e egy tagállami konzulátus egy vízumkérelmező kérelmét, ha az olyan tagállamba készül utazni, amely nincs jelen vagy nem rendelkezik képviselettel abban harmadik országban, ahol a kérelmező lakik? Mi a teendő akkor, ha a kérelmező olyan konzulátuson nyújtotta be kérelmét, amely nem illetékes az adott ügyben eljárni? Error! Unknown document property name.

5 2.8. Elfogadhat-e egy konzulátus vízumkérelmet olyan kérelmezőtől, akinek lakóhelye nem a konzulátus illetékességi területén található? Megvizsgálhatja-e a vízumkérelmeket egy másik tagállam területén található tagállami konzulátus? VÍZUMKÉRELEM BENYÚJTÁSA Mikor nyújtható be egy vízumkérelem? Időpont-egyeztetési rendszer A kérelmező személyes megjelenése A VÍZUMKÉRELEM ALAPELEMEI A kérelemnyomtatvány A fénykép A vízumdíj Befogadhatóság Mi a teendő akkor, ha a vízumkérelem nem befogadható? Vizsgálható-e bizonyos esetekben egy nem befogadható kérelem? Milyen tájékoztatást kell adni a kérelmezőnek a kérelem benyújtását követően a VISben tárolt adatokról? BIOMETRIKUS AZONOSÍTÓK Milyen biometrikus azonosítókat kell felvenni? A kérelmezési eljárás mely szakaszában kell felvenni a biometrikus azonosítókat? Mely kérelmezők mentesülnek az ujjlenyomat-adási kötelezettség alól? év alatti gyermekek (azaz a 12 éves gyermekek a 12. életévük betöltése előtti napig); Mi a teendő akkor, ha a felvett ujjlenyomat minősége nem megfelelő? TÁMOGATÓ DOKUMENTUMOK, UTAZÁSI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS Támogató dokumentumok Milyen dokumentumokat kell benyújtani egységes vízum iránti kérelem alátámasztására? Utazási egészségbiztosítás A VÍZUMKÉRELEM MEGVIZSGÁLÁSA Alapelvek Kérelemfájl létrehozása és keresés a VIS-ben Error! Unknown document property name.

6 7.3. A dokumentumok és nyilatkozatok hitelessége és megbízhatósága Az úti okmány A tervezett tartózkodás célja A tervezett tartózkodás körülményei A biztonsággal és a közegészséggel kapcsolatos kockázat Utazási egészségbiztosítás A korábbi és a tervezett tartózkodások hosszának ellenőrzése További dokumentumok Mikor kell a kérelmezőt személyes elbeszélgetésre hívni? Annak felmérése, milyen kockázata van az illegális bevándorlásnak, és hogy a kérelmezőnek szándékában áll-e a kérelmezett vízum lejárta előtt elhagyni a tagállamok területét Repülőtéri tranzitvízum iránti kérelem Kiskorúak A kérelemfájl továbbítása abban az esetben, ha a kérelem vizsgálatát egy képviselő tagállam megszakítja DÖNTÉS A VÍZUMKÉRELEMRŐL Milyen határidővel kell dönteni a kérelmekről? Mikortól kell számítani a kérelemmel kapcsolatos döntésre rendelkezésre álló határidőket? A KIADHATÓ VÍZUMOK TÍPUSAI Vízumok, amelyek birtokosai beléphetnek a tagállamok területére Vízumok, amelyek birtokosai nem léphetnek a tagállamok területére MÁS TAGÁLLAMOK KOZPONTI HATÓSÁGAINAK TÁJÉKOZTATÁSA A VÍZUMKIADÁSRÓL A VÍZUMBÉLYEG A vízumbélyeg kitöltése A vízumbélyeg beillesztése A kitöltött vízumbélyegek érvénytelenítése A VÍZUMKÉRELEM ELUTASÍTÁSA Milyen alapon kell a vízum kiadását megtagadni? Közölni kell-e az érintett személlyel a kérelem elutasítását és annak okait? Error! Unknown document property name.

7 12.3. Élhet-e az érintett személy jogorvoslattal az elutasító döntéssel szemben? AZ ÚTI OKMÁNY VISSZAJUTTATÁSA A kérelmezőnek személyesen kell-e megjelenni, hogy átvegye úti okmányát? A KÉRELMEK IKTATÁSA Mit kell az egyes aktáknak tartalmazniuk? Mennyi ideig kell megőrizni az aktákat? III. RÉSZ: AZ UNIÓS POLGÁROK ÉS SVÁJCI ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁDTAGJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK Vonatkozik-e a 2004/38/EK irányelv a vízumkérelmezőre? Mentesülhetnek-e az uniós polgárok családtagjai a 2004/38/EK irányelv alapján a vízumkötelezettség alól? Különleges eltérések a vízumkódex általános szabályaitól A vízumdíj Szolgáltatási díj, amennyiben a kérelmeket külső szolgáltató veszi át Minden eszköz biztosítása A feldolgozás időtartama Kiadható vízumtípusok Támogató dokumentumok A bizonyítási terhe A vízumkérelem elutasítása Az elutasításról szóló értesítés és annak indokolása Uniós polgároknak a külső határokon vízumot igénylő családtagjai A családtag fogalmának meghatározása a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás szerint A 2004/38/EK irányelv és a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás közötti különbségek Különleges eltérések a vízumkódex általános szabályaitól A vízumdíj Minden eszköz biztosítása A feldolgozási időtartama Kiadható vízumtípusok Támogató dokumentumok A bizonyítási terhe Error! Unknown document property name.

8 2.6. Az elutasításról szóló értesítés és annak indokolása PART IV: A KÜLSŐ HATÁRON KÉRELMEZETT VÍZUMOK Vízum kérelmezése a külső határokon Lehet-e a határon vízumkérelmet benyújtani? Vonatkoznak-e külön szabályok a határon benyújtott kérelmek feldolgozására? Milyen típusú vízumok adhatók ki a külső határon? A vízumbélyeg kitöltése Más tagállamok központi hatóságainak tájékoztatása a vízumkiadásról A külső határon benyújtott vízumkérelmek elutasítása Közölni kell-e az érintett személlyel a vízumkérelem elutasítását és annak okait? Az átutazó tengerészeknek a külső határon kiadott vízumok V. RÉSZ:...A KIADOTT VÍZUMOK MÓDOSÍTÁSA A kiadott vízum meghosszabbítása Milyen körülmények fennállása esetén kötelező meghosszabbítani a kiadott vízumot? Milyen körülmények fennállása esetén nem kötelező meghosszabbítani a kiadott vízumot? A vízum meghosszabbításáról hozott döntés előtt kell-e előzetes egyeztetést folytatni? Milyen területi érvényességű legyen a meghosszabbított vízum? Milyen hosszú tartózkodást tesz lehetővé a meghosszabbított vízum? Milyen formában történjen a meghosszabbítás? Mit kell ellenőrizni a vízum meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásakor? Be kell-e vinni a VIS-be a meghosszabbított vízummal kapcsolatos adatokat? Kiadott vízum megsemmisítése A megsemmisítés okai Hogyan kell a megsemmisítést jelölni? Be kell-e vinni a VIS-be a megsemmisített vízummal kapcsolatos adatokat? Közölni kell-e az érintett személlyel a megsemmisítést és annak indokait? Élhet-e az érintett személy jogorvoslattal a megsemmisítésről szóló döntéssel szemben? Error! Unknown document property name.

9 3. A kiadott vízum visszavonása A visszavonás indokai Hogyan kell a visszavonást jelölni? Be kell-e vinni a VIS-be a visszavont vízummal kapcsolatos adatokat? Közölni kell-e az érintett személlyel a visszavonást és annak okait? Élhet-e az érintett személy jogorvoslattal az visszavonással szemben? A megsemmisítve és a visszavonva szó fordításai Error! Unknown document property name.

10 ELŐSZÓ E kézikönyv célja, hogy a vízumkódex gyakorlati alkalmazásának céljából a tagállamok konzulátusi személyzete valamint a vízumkérelmek vizsgálatáért és az azokról való döntésért felelős egyéb hatóságok személyzete, illetve a kiadott vízumok módosításáért felelős hatóságok személyzete feladatainak ellátására vonatkozóan operatív utasításokat (iránymutatásokat, bevált gyakorlatokat és ajánlásokat) fogalmazzon meg. A kézikönyv és a benne található operatív utasítások tekintettel vannak a vízumkódexre 1, valamint minden egyéb európai uniós jogszabályra, amely az Európai Unió a tagállamok területén való átutazásra vagy bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó közös vízumpolitikájának azon végrehajtására vonatkozik, amelyet a konzulátusok személyzete, valamint a vízumkérelmek vizsgálatáért és az azokról való döntésért felelős egyéb hatóságok személyzete végez. A kézikönyv szempontjából releváns jogi aktusok felsorolását a VI. rész tartalmazza. A kézikönyv a vízumkódex 51. cikke alapján készült. Nem ró semmiféle jogi kötelezettséget a tagállamokra, és nem állapít meg semmilyen új jogot vagy kötelezettséget az esetlegesen érintett személyekre vonatkozóan. Célja az, hogy biztosítsa a jogszabályi rendelkezések harmonizált alkalmazását. Csak az e kézikönyv alapjául szolgáló vagy általa hivatkozott jogi aktusok bírnak jogi kötelező erővel, és csak e jogi aktusokra lehet nemzeti bíróság előtt hivatkozni. Minden vízumkérelmet benyújtó személy számára biztosítani kell az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett alapvető jogokat. A vízumkérelmek feldolgozását szakmai szempontok alapján, tiszteletteljes módon kell végezni, és teljes mértékben tiszteletben kell tartani az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmát és a megkülönböztetés tilalmát, amint ezeket az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. és 14. cikke, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. és 21. cikke lefekteti. Így a konzulátusi alkalmazottaknak feladataik ellátása során teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot, és senkivel szemben nem alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján. A feladataik ellátása során hozott intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük az ezen intézkedések által elérni kívánt célokkal. A konzulátusi alkalmazottaknak mindig törekedniük kell arra, hogy egyensúlyt alakítsanak ki egyrészről aközött, hogy mindig ébernek kell lenniük a közrendre és a belső biztonságra veszélyt jelentő személyek és az esetleges illegális bevándorlók leleplezése érdekében, másrészről aközött, hogy biztosítaniuk kell a beutazási feltételeket teljesítő személyek által benyújtott vízumkérelmek zökkenőmentes kezelését. Nem lehetséges egy kézikönyvben olyan operatív utasításokat meghatározni, amelyek minden egyes esetlegesen előforduló helyzetre egyértelmű útmutatást nyújtanak. Azokban az esetekben, amelyekre nem vonatkozik egyértelmű iránymutatás, a konzulátusi alkalmazottaknak a közös vízumpolitika szellemének maradéktalan tiszteletben tartásával kell végezniük a vízumkérelmek feldolgozását. 1 Az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex), HL L 243., , 1. o. 9 Error! Unknown document property name.

11 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. UNIÓS TAGÁLLAMOK 1. Ausztria 2. Belgium 3. Bulgária 4. Cseh Köztársaság 5. Ciprus 6. Dánia 7. Észtország 8. Finnország 9. Franciaország 10. Németország 11. Görögország 12. Magyarország 13. Írország 14. Olaszország 15. Lettország 16. Litvánia 17. Luxemburg 18. Málta 19. Hollandia 20. Lengyelország 21. Portugália 22. Románia 23. Szlovákia 24. Szlovénia 25. Spanyolország 26. Svédország 27. Egyesült Királyság 2. TÁRSULT ÁLLAMOK Norvégia, Izland, Liechtenstein (EGT-országok 2 ) és Svájc. 3. UNIÓS TAGÁLLAMOK ÉS TÁRSULT ÁLLAMOK, AMELYEK BELSŐ HATÁRAIKON A HATÁRELLENŐRZÉST MEGSZÜNTETTÉK ÉS A HÁROM HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ SCHENGENI VÍVMÁNYOKAT TELJES KÖRŰEN VÉGREHAJTJÁK 1. Ausztria 2. Belgium 3. Cseh Köztársaság 4. Dánia 5. Észtország 6. Finnország 7. Franciaország 8. Németország 9. Görögország 10. Magyarország 11. Izland 12. Olaszország 13. Lettország 14. Litvánia 15. Luxemburg 16. Málta 17. Hollandia 18. Norvégia 19. Lengyelország 20. Portugália 21. Szlovákia 22. Szlovénia 23. Spanyolország 24. Svédország 25. Svájc Megjegyzés: február 28-án sor került az EU/EK, illetve Svájc és Liechtenstein között létrejött jegyzőkönyv aláírására Liechtensteinnek a schengeni vívmányokhoz való csatlakozásáról, azonban Liechtenstein még nem hajtja végre a schengeni vívmányokat. A vízumkódex és ezen kézikönyv alkalmazásában a tagállam kifejezés a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamokra és társult államokra vonatkozik, a tagállami terület (lásd 1.1. pont) pedig ezen Tagállamok területére vonatkozik. Franciaország és Hollandia tekintetében a közös vízumpolitika csak e tagállamok európai területére alkalmazandó, Norvégia esetében pedig a Svalbard-szigetekre (a Spitzbergákra) nem alkalmazandó. Bulgária, Ciprus és Románia még nem hajtja végre a schengeni vívmányokat teljes körűen. Ez azt jelenti, hogy a vízumkódex kötelező erejű rájuk nézve, azonban a schengeni vívmányok teljes körű végrehajtását megelőzően ez a három tagállam csak a saját területükön való rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokat ad ki. Bulgária, Ciprus és Románia teljes 2 Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás. 10Error! Unknown document property name.

12 körűen alkalmazza a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendeletet. 4. AZ EU/EGT-ORSZÁGOK 3 VAGY SVÁJC ÁLLAMPOLGÁRAINAK CSALÁDTAGJAI Az Európai Unió működéséről szerződés21. cikke 4 kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. E korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 5 határozza meg. E kézikönyv külön fejezetben foglalkozik az azon vízumkérelmezőkre vonatkozó speciális szabályokkal, akik az említett rendelet hatálya alá tartozó EU/EGTállampolgárok családtagjai vagy az Európai Közösség és Svájc közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó svájci állampolgárok családtagjai. 5. VÍZUMKÖNNYÍTÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A vízumok kiadásának megkönnyítéséről az Európai Unió, illetve egyes harmadik országok között létrejött vízumkönnyítési megállapodások a vízumkiadás feltételeinek megváltoztatása nélkül (azaz a vízumkérelmezőnek továbbra is eleget kell tennie a beutazási feltételeknek) eljárási könnyítéseket (pl. a vízumdíj csökkentése, meghatározott kategóriákba tartozó kérelmezők esetében többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadása, rövidebb feldolgozási idő) biztosítanak bizonyos harmadik országok állampolgárai számára. Jelenleg kilenc vízumkönnyítési megállapodás van hatályban 6 A vízumkönnyítési megállapodásokat felügyelő vegyes bizottságok minden egyes megállapodáshoz külön végrehajtási iránymutatást készítettek. A vízumkönnyítési megállapodások Dánia, az Egyesült Királyság és Írország kivételével minden uniós tagállamra nézve kötelezőek. A schengeni társult államokra a vízumkönnyítési megállapodások nem vonatkoznak. Dánia, Norvégia és Svájc több érintett harmadik állammal kétoldalú megállapodást írt alá. Harmadik ország Az uniós megállapodás hatálybalépése A kétoldalú megállapodás hatálybalépése Dánia A kétoldalú megállapodás hatálybalépése Norvégia A kétoldalú megállapodás hatálybalépése Svájc Orosz Föderáció Ukrajna Macedónia volt Jugoszláv Az EGT-megállapodásból következően a 2004/38/EK irányelv az EGT-államok (Norvégia, Izland és Lichtenstein) vonatkozásában is alkalmazandó. Az ezen irányelv tekintetében az EGT.megállapodásban megállapított mentességek a vízumkezelési eljárás szempontjából nem relevánsak. Így amikor e kézikönyv az uniós polgárokra hivatkozik, ebbe egyéb rendelkezés hiányában az EGT állampolgárai is beleértendők. Korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 18. cikke. HL L 158., , 77. o június Az 539/2001/EK rendeletet módosító 1244/2009/EK rendeletnek megfelelően Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai mentesülnek a 11Error! Unknown document property name.

13 Köztársaság 7 Szerbia Montenegró Bosznia- Hercegovina Albánia Moldovai Köztársaság Grúzia A VÍZUMKÓDEXBEN ÉS A VÍZUMKÓDEX KÉZIKÖNYVÉBEN TÁRGYALT VÍZUMTÍPUSOK A vízumkódex létrehozza a tagállamok területén való átutazásra vagy bármely hathónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket (azaz a rövid távú tartózkodásra jogosító vízum szabályait), valamint meghatározza a tagállamok repülőterei nemzetközi tranzitterületén történő áthaladáshoz szükséges vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket.. A kiadható vízumok típusai a következők: egységes vízum, amely birtokosa számára a tagállamok teljes területén szabad mozgást biztosít; korlátozott területi érvényességű vízum, amely csak egy vagy több tagállam területén belül biztosít szabad mozgást; valamint többszöri átutazásra jogosító repülőtéri tranzitvízum, amely lehetővé teszi, hogy birtokosa átutazzon egy tagállam repülőterének (vagy repülőtereinek) nemzetközi tranzitterületén. 7. A VÍZUMBÉLYEGEK EGYSÉGES FORMÁTUMA A tagállamok által kiadott egységes vízumokat, korlátozott területi érvényességű vízumokat és repülőtéri tranzitvízumokat a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes vízumbélyegformátumban állítják ki. vízumkötelezettség alól (HL L 336, , 1. o.); a nem biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárokra továbbra is a vízumkönnyítési megállapodás alkalmazandó. 8 Az 539/2001/EK rendeletet módosító 1244/2009/EK rendeletnek megfelelően Szerbia biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai (a szerbiai Koordinációs Igazgatóság [szerb nyelven: Koordinaciona uprava] által kiadott szerb útlevéllel rendelkező személyek kivételével) mentesülnek a vízumkötelezettség alól (HL L 336, , 1. o.); a nem biometrikus útlevéllel rendelkező, valamint a szerbiai Koordinációs Igazgatóság által kiadott szerb útlevéllel rendelkező állampolgárokra továbbra is a vízumkönnyítési megállapodás alkalmazandó. 9 Az 539/2001/EK rendeletet módosító 1244/2009/EK rendeletnek megfelelően Montenegró biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól (HL L 336, , 1. o.). Mivel a nem biometrikus montenegrói útlevelek már nem érvényesek, a vízumkönnyítési megállapodást a gyakorlatban már nem alkalmazzák. 10 Az 539/2001/EK rendeletet módosító 1091/2010/EU rendeletnek megfelelően Bosznia-Hercegovina biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól (HL L 329, , 1. o.); a nem biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárokra továbbra is a vízumkönnyítési megállapodás alkalmazandó. 11 Az 539/2010/EK rendeletet módosító 1091/2009/EK rendeletnek megfelelően Albánia biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól (HL L 329, , 1. o.); a nem biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárokra továbbra is a vízumkönnyítési megállapodás alkalmazandó. 12Error! Unknown document property name.

14 8. A TAGÁLLAMOK TERÜLETÉRE VALÓ BEUTAZÁST ÉS/VAGY OTT-TARTÓZKODÁST LEHETŐVÉ TEVŐ DOKUMENTUMOK, AMELYEKRE A VÍZUMKÓDEX ÉS A KÉZIKÖNYV HATÁLYA NEM TERJED KI Hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok A hosszú távú (három hónapnál hosszabb távúra tervezett) tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok kiadásának eljárásait és feltételeit a nemzeti jogszabályok határozzák meg, annak ellenére, hogy a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek (a Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek) a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló, március 25-i 265/2010/EU rendelet alapján a hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízum birtokosának joga van a tagállamok területén belül szabadon mozogni. Tartózkodási engedélyek A tartózkodási engedélyek kiadásának eljárásait és feltételeit a nemzeti jogszabályok határozzák meg, ugyanakkor a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok és a tartózkodási engedélyek közötti egyenértékűség elve alapján a tagállamok valamelyike által kiadott tartózkodási engedéllyel és érvényes úti okmánnyal rendelkező személyek a tagállamok területén belül legfeljebb három hónapig szabadon mozoghatnak. Egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) július 1-jén speciális utazási rendszer lépett hatályba a kalinyingrádi körzet és Oroszország mint anyaország közötti átutazásra. A rendszer keretében kétfajta, a tagállamok területén való áthaladáshoz szükséges okmányt egyszerűsített átutazási okmányt (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmányt (FRTD) vezettek be, hogy lehetővé tegyék és megkönnyítsék olyan harmadik országbeli állampolgárok utazását, akik a saját országuk földrajzilag nem összefüggő két része között utaznak. Jelenleg csak Litvánia alkalmazza ezt a rendszert. Az egyszerűsített átutazási okmánnyal Litvánia területén bármilyen szárazföldi közlekedési eszközzel többször is közvetlenül át lehet utazni. Az okmányt a litván hatóságok állítják ki, és legfeljebb három évig érvényes. Az egyszerűsített átutazási okmány alapján megvalósuló átutazás időtartama nem haladhatja meg a 24 órát. Az egyszerűsített vasúti átutazási okmány lehetővé teszi a vasúton történő egyszeri oda- és visszautazást, és legfeljebb három hónapig érvényes. Az egyszerűsített vasúti átutazási okmány alapján megvalósuló átutazás időtartama nem haladhatja meg a 6 órát. Az egyszerűsített átutazási okmány és az egyszerűsített vasúti átutazási okmány a vízummal egyenértékű, és a konzuli hatóságoknak a 693/2003/EK tanácsi rendelettel és a 694/2003/EK tanácsi rendelettel összhangban egységes formátumban kell őket kiállítaniuk. Az egyszerűsített átutazási okmány és az egyszerűsített vasúti átutazási okmány nem állítható ki a határon. A 693/2003/EK rendeletben meghatározott különös szabályokra is figyelemmel, a schengeni vívmányok vízumokra vonatkozó rendelkezéseit az egyszerűsített átutazási okmányra és az egyszerűsített vasúti átutazási okmányra is alkalmazni kell (a 693/2003/EK rendelet 10. cikke). A Tanács 693/2003/EK rendelete egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) létrehozásáról, valamint a Közös Konzuli Utasítás és a Közös Kézikönyv módosításáról 13Error! Unknown document property name.

15 A Tanács 694/2003/EK rendelete az egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) egységes formátumairól. 14Error! Unknown document property name.

16 II. RÉSZ: A VÍZUMKÉRELMEK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ OPERATÍV UTASÍTÁSOK 1. VÍZUMKÖTELEZETTSÉG EGYSÉGES VÍZUM 1.1. Mely országok állampolgárai vízumkötelesek? Jogalap: 539/2001/EK rendelet Az 539/2001/EK rendelet határozza meg azon harmadik országok jegyzékét, amelyek állampolgárai a tagállamok területére bármely hat hónapos (180 napos) időszakban három hónapot (90 napot) meg nem haladó tartózkodás céljából történő beutazás esetén vízumkötelezettség alá esnek. Lásd: 1. melléklet) A személyek mely kategóriái mentesülnek a vízumkötelezettség alól uniós jog alapján valamennyi tagállam területének vonatkozásában? A valamely tagállam által kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok nem mentesülnek automatikusan a vízumkötelezettség alól, ugyanakkor tartózkodási engedélyük az egységes vízummal egyenértékűnek minősül. Lásd: A tagállamok által kiadott tartózkodási engedélyek jegyzéke (2. melléklet); A diplomata-útlevelek birtokosai, akik az egyes harmadik országokkal kötött vízumkönnyítési megállapodások értelmében mentesülnek a vízumkötelezettség alól; Kishatárforgalmi engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben jogaikat a kishatárforgalmi rendszer keretében gyakorolják 12 (3. melléklet); Azon iskolai tanulók, akik vízumkötelezettség alá eső harmadik ország állampolgárai, ugyanakkor egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkeznek és az Európai Unión belül iskolai kirándulás keretében diákcsoport tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak. Lásd: Az Európai Unión belül iskolai kirándulás keretében utazó diákok listája (4. melléklet); Menekültnek elismert, hontalan, vagy más, egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkező személyek, akik a tagállamok egyikében tartózkodnak és az adott tagállam által kibocsátott úti okmánnyal rendelkeznek; Az uniós és svájci állampolgárok családtagjainak egyes kategóriái mentesülnek a vízumkötelezettség alól. Lásd: III. rész A személyek mely kategóriái mentesülnek a vízumkötelezettség alól nemzeti rendelkezések alapján? Az 539/2001/EK rendelet alapján a tagállamok egyedileg mentesítést adhatnak egyébként vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok meghatározott kategóriái számára. Ezek a következők: 12 HL L 405., , HL L 29., Error! Unknown document property name.

17 diplomata útlevéllel, szolgálati/hivatali vagy különleges útlevéllel rendelkezők; polgári tengerhajózási személyzet tagjai, a nemzetközi vizeken és a nemzetközi belvízi utakon hajózó járművek polgári személyzetét is beleértve; katasztrófa vagy baleset során a sürgősségi ellátást vagy mentést végző légi járatok hajózó és kiszolgáló személyzete, valamint az egyéb segítő személyek; polgári légiközlekedési személyzet tagjai; egyes kormányközi nemzetközi szervezetek által tisztviselőik részére kiállított laissezpasser birtokosai; a fegyveres erők azon tagjai, akik a NATO vagy a Békepartnerség keretében utaznak; a NATO-tagállamok közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló, június 19-i megállapodásban meghatározott személyazonosító okmányokkal és menetparanccsal rendelkező személyek; valamely vízumkötelezettség alá eső harmadik ország állampolgárságával rendelkező iskolai tanulók, akik olyan harmadik országban tartózkodnak, amelynek állampolgáraival szemben nem áll fenn vízumkötelezettség, és akik iskolai kirándulás keretében diákcsoport tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak; menekültnek elismert és hontalan személyek, akik olyan harmadik államban tartózkodnak, amelynek állampolgáraival szemben nem áll fenn vízumkötelezettség, és akik rendelkeznek az adott ország által kiadott úti okmánnyal. Az itt felsorolt ( pont) összes mentességre vonatkozó információkat Az 539/2001/EK tanácsi rendelet szerinti tájékoztatás teszi közzé (lásd: 5. melléklet) A szolgáltatónak minősülő török állampolgárok mentesülhetnek a vízumkötelezettség alól Lásd: Iránymutatás az uniós tagállamok külső határait az Unión belüli szolgáltatásnyújtás céljából átlépő török állampolgárok mozgásáról, 6. melléklet Mely országok állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól? Az 539/2001/EK rendelet határozza meg azon harmadik országok jegyzékét, amelyek állampolgárai a tagállamok területére bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó tartózkodás céljából történő beutazás esetén mentesülnek a vízumkötelezettség alól (lásd: 1. melléklet) A személyek mely kategóriái esetében vannak nemzeti eltérések a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességre vonatkozóan? Az 539/2001/EK rendelet alapján a tagállamok egyoldalúan kiterjeszthetik a vízumkötelezettséget harmadik országbeli állampolgárok olyan meghatározott kategóriáira, amelyekre általában nem terjed ki a vízumkötelezettség hatálya. Ezek a következők: diplomata útlevéllel, szolgálati/hivatali vagy különleges útlevéllel rendelkezők; polgári légiközlekedési és tengerhajózási személyzet tagjai; 16Error! Unknown document property name.

18 katasztrófa vagy baleset során a sürgősségi ellátást vagy mentést végző légi járatok hajózó és kiszolgáló személyzete, valamint az egyéb segítő személyek: polgári tengerhajózási személyzet, a nemzetközi vizeken és a nemzetközi belvízi utakon hajózó járművek polgári személyzetét is beleértve; egyes kormányközi nemzetközi szervezetek által tisztviselőik részére kiállított laissezpasser birtokosai; azon személyek, akik a három hónapnál rövidebb tartózkodás során kereső tevékenységet kívánnak végezni. Az itt felsorolt mentességekre vonatkozó információkat az 539/2001/EK tanácsi rendelet szerinti tájékoztatás teszi közzé (lásd: 5. melléklet). REPÜLŐTÉRI TRANZITVÍZUMOK Jogalap: a vízumkódex 3. cikke 1.3. Mely országok állampolgárai tartoznak a repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alá? A 7.A melléklet tartalmazza azon harmadik országok jegyzékét, amelyek állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük, amikor a tagállamok területén található repülőterek nemzetközi tranzitterületén áthaladnak. Valamely tagállam egyedileg előírhatja, hogy meghatározott harmadik országok állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük, amikor a területén található repülőterek nemzetközi tranzitterületén áthaladnak. Lásd: 7.B melléklet A személyek mely kategóriái mentesülnek a repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alól? A repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alól a személyek következő kategóriái mentesülnek: a) azon személyek, akik valamely tagállam által kiadott, érvényes egységes vízummal, hosszú idejű tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek; b) azon személyek, akik a következő országok valamelyike által kiadott érvényes vízummal rendelkeznek: Bulgária, Ciprus, Románia, Liechtenstein, Írország vagy az Egyesült Királyság Kanada, Japán, vagy az Egyesült Államok, vagy a felsorolt országokból a vízum felhasználását követően hazatérők; A Bulgária, Ciprus, Románia, Írország, az Egyesült Királyság, Kanada, Japán vagy az Egyesült Államok által kiadott érvényes vízummal rendelkezőkre vonatkozó mentesség független attól, hogy az érintett személy a vízumot kiadó országba vagy más harmadik országba utazik. Az érvényes vízummal rendelkező személyeket érintő, előző bekezdésben említett mentességek az érintett tagállamok területén található repülőterek nemzetközi tranzitterületén történő tartózkodás és áthaladás céljából kiadott vízumokra vonatkoznak. 17Error! Unknown document property name.

19 Példa: Érvényes kanadai vízummal rendelkező nigériai állampolgár Lagosból (Nigéria) Frankfurt (Németország) érintésével Bogotába (Kolumbia) utazik. E személynek nem kell repülőtéri tranzitvízummal rendelkeznie a frankfurti repülőtér nemzetközi tranzitterületén való áthaladáshoz. Ha azonban a harmadik állambeli állampolgár Bulgária, Ciprus, Románia, az Egyesült Királyság, Írország, Kanada, Japán vagy az Egyesült Államok által kiadott vízuma már lejárt, az illető a vízumot kiadó országtól eltérő országból való visszatérés esetén nem mentesül a repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alól. Példa: Már lejárt kanadai vízummal rendelkező nigériai állampolgár Frankfurt érintésével (Németország) utazik vissza Bogotából (Kolumbia) Lagosba (Nigéria). E személynek repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkeznie a frankfurti repülőtér nemzetközi tranzitterületén való áthaladáshoz. c) azon személyek, akik az alábbi országok által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek: Írország, Egyesült Királyság; Andorra, Kanada, Japán, San Marino vagy az Egyesült Államok, amennyiben a tartózkodási engedély birtokosának feltétel nélküli visszatérést biztosít, lásd: 7.C melléklet; d) a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó uniós állampolgárok családtagjai, függetlenül attól, hogy egyedül, az uniós állampolgár kíséretében vagy a hozzá való csatlakozás céljából utaznak, (lásd: III. rész); e) a diplomata-útlevelek birtokosai; f) a repülőgépek személyzetének azon tagjai, akik a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény valamely szerződő felének állampolgárai. 18Error! Unknown document property name.

20 2. AZ ILLETÉKES TAGÁLLAM ÉS E TAGÁLLAM ILLETÉKES KONZULÁTUSÁNAK MEGHATÁROZÁSA Hogyan állapítható meg az illetékes tagállam a kérelmező úti célja alapján? Jogalap: a vízumkódex 5. cikke 2.1. Egyszeri beutazásra jogosító egységes vízum iránti kérelem Amennyiben az úti cél a tagállamok egyike, a kérelemmel ezen tagállam konzulátusának kell foglalkoznia Amennyiben az utazás célja egynél több tagállamot foglal magába, a kérelemmel a fő úti cél szerinti konzulátusnak kell foglalkoznia. Fő úti célnak az a hely minősül, ahol a kérelmező a leghosszabb ideig kíván tartózkodni vagy ahol a tervezett utazás fő célja megvalósul. Példa: Egy marokkói állampolgár Franciaországba kíván utazni családi látogatásra (20 nap), és emellett megbeszélt egy belgiumi találkozót egy üzletfelével (két nap). Amszterdamba (Hollandia) fog érkezni és innen is utazik vissza. Az utazás fő célja a családi esemény, tehát a kérelemmel a francia konzulátusnak kell foglalkoznia. Példa: Egy marokkói állampolgár Belgiumba készül üzleti célból (6 nap,) és azt tervezi, hogy egyúttal Franciaországban élő rokonait is meglátogatja (6 nap). Amszterdamba (Hollandia) fog érkezni és innen is utazik vissza. A tervezett belgiumi és franciaországi tartózkodás hossza azonos, így akár a francia, akár a belga konzulátus foglalkozhat a kérelemmel. Mindkét ország fő úti célnak számít; nem indokolt, hogy az első beutazás szerinti tagállam legyen felelős a kérelem elbírálásért Ha a fő úti cél nem határozható meg, azon tagállam konzulátusának kell foglalkoznia a kérelemmel, amelynek külső határát a kérelmező először szándékozik átlépni. Példa: Egy ukrán állampolgár turisztikai célból Lengyelországba, Németországba és Ausztriába készül utazni busszal. Négy napot tölt Lengyelországban, négyet Németországban és hármat Ausztriában. Ebben az esetben a lengyel konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel a vízum birtokosa a külső határt a Lengyelországba való beutazáskor lépi át Többszöri beutazásra jogosító egységes vízum iránti kérelem Ajánlott bevált gyakorlat a többszöri beutazásra jogosító egységes vízum iránti kérelmekben való eljárás terén illetékes tagállam meghatározására: Általában a többszöri beutazásra jogosító vízumkérelemmel annak a tagállamnak kell foglalkoznia, amely a szokásos fő úti cél; azaz amelyik tagállam a leggyakrabban lesz az úti cél, vagy amennyiben nincs ilyen úti cél, akkor az a tagállam, amelyik az első tervezett utazás célja. 19Error! Unknown document property name.

21 Példa: Egy szenegáli állampolgár rendszeresen meglátogatja Franciaországban élő családtagjait, ugyanakkor üzleti okokból évente egyszer-kétszer más tagállamokba is utazik. Első utazásának célja Svájc. Ebben az esetben a francia konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel Franciaország lesz a leggyakoribb úti cél. Példa: Egy ukrán fuvarozó vállalatnál kamionsofőrként dolgozó ukrán állampolgár rendszeresen szállít árut ausztriai ügyfeleknek, ezért Ausztria több alkalommal adott ki számára többszöri beutazásra jogosító vízumot. Korábbi vízuma lejártát követően az osztrák konzulátuson nyújt be új vízum iránti kérelmet, annak ellenére, hogy a vállalat a jövőben már csak Spanyolországba fog árut szállítani. Ebben az esetben a kérelmezőt a spanyol konzulátushoz kell irányítani, még ha jól is ismerik személyét az osztrák konzulátuson, mivel a továbbiakban fő úti célja Spanyolország lesz Átutazás céljából benyújtott, egységes vízum iránti kérelem Amennyiben az átutazás egyetlen tagállamot érint, a kérelemmel ezen tagállam konzulátusának kell foglalkoznia Amennyiben az átutazás több tagállamot érint, azon tagállam konzulátusának kell foglalkoznia a kérelemmel, amelynek külső határát a kérelmező először szándékozik átlépni. Példa: Egy marokkói állampolgár az Egyesült Királyságba kíván utazni, Spanyolország és Franciaország érintésével. Ebben az esetben a spanyol konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel az illető személy a külső határt a Spanyolországba való beutazáskor lépi át. Példa: Egy ukrán állampolgár Kijevből (Ukrajna) Londonba (Egyesült Királyság) kíván utazni repülőgéppel, Bécs (Ausztria) és Frankfurt (Németország) érintésével, majd angliai tartózkodását követően más útvonalon, Berlin (Németország) és Budapest (Magyarország) érintésével kíván visszatérni Ukrajnába. Ebben az esetben az osztrák konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel az illető személy a külső határt az Ausztriába való beutazáskor lépi át Repülőtéri tranzitvízum iránti kérelem Ha a kérelem csupán egyetlen repülőtéri tranzitot érint, azon tagállam konzulátusának kell foglalkoznia a kérelemmel, amelynek területén található az érintett repülőtér. Példa: Egy nigériai állampolgár a frankfurti repülőtér (Németország) érintésével utazik Brazíliába. Ebben az esetben a német konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel. 20Error! Unknown document property name.

22 Ha a kérelem több repülőtéri tranzitra irányul, azon tagállam konzulátusának kell foglalkoznia a kérelemmel, amelynek területén található az elsőként érintett tranzitrepülőtér. Példa: Egy pakisztáni állampolgár a madridi repülőteret (Spanyolország) érintve utazik Kolumbiába, majd a frankfurti repülőtér (Németország) érintésével utazik haza. Ebben az esetben a spanyol konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel. Fontos megkülönböztetni egymástól azt a esetet, amikor a harmadik országbeli állampolgár a továbbutazáskor nem hagyja el a repülőtér nemzetközi tranzitterületét, attól a helyzettől, amikor továbbutazáskor a harmadik országbeli állampolgár elhagyja a repülőtér nemzetközi tranzitterületét. Lásd a 9.2. pont példáit Mi a teendő abban az esetben, ha a vízumkérelmező több tagállamba utazik, amelyek között olyan tagállam is van, amely mentesíti őt a vízumkövetelmény alól? Példa: Indiai diplomata-útlevél birtokosa Németországba (négy nap), Dániába (két nap), Magyarországra (egy nap) és Ausztriába (egy nap) utazik. Németország, Dánia és Magyarország az indiai diplomata-útlevelek birtokosait mentesíti a vízumkötelezettség alól, Ausztria azonban nem. Ebben az esetben bár a fő úti cél Németország az osztrák konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel Ausztria az egyetlen olyan tagállam, amely az érintett személyre vonatkozóan vízumkötelezettséget érvényesít. Példa: Pakisztáni szolgálati útlevél birtokosa Dániába (hét nap,) Lengyelországba (egy nap), Ausztriába (két nap) és Olaszországba (egy nap) utazik. Ausztria és Dánia a pakisztáni szolgálai útlevelek birtokosait mentesíti a vízumkötelezettség alól, Olaszország és Lengyelország azonban nem. Ebben az esetben bár a fő úti cél Dánia a lengyel konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel az illető személyre vonatkozóan vízumkötelezettséget érvényesítő tagországok közül Lengyelország az első beutazás szerinti tagállam. Példa: Ukrán szolgálati útlevél birtokosa Bécs (Ausztria) érintésével Kijevből (Ukrajna) Pozsonyba (Szlovákia) utazik. Kijevből Bécsbe repülőgéppel utazik, majd vonattal utazik Bécsből Pozsonyba. Szlovákia az ukrán szolgálati útlevelek birtokosait mentesíti a vízumkötelezettség alól. Ebben az esetben az osztrák konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel Ausztria az a tagállam, amely az érintett személyre vonatkozóan vízumkötelezettség érvényesít. Példa: Kenyai diplomata-útlevél birtokosa Németországba (két nap) és Máltára (három nap)utazik hivatalos kiküldetésben, olaszországi útmegszakítással (egy napot tölt ott, csatlakozó járatra várva). Németország és Málta a kenyai diplomata-útlevelek birtokosait mentesíti a vízumkötelezettség alól, Olaszország azonban nem. Ebben az esetben bár Olaszország csak útmegszakítás az olasz konzulátusnak kell foglalkoznia a kérelemmel, mivel Olaszország az egyetlen olyan tagállam, amely az érintett személyre vonatkozóan vízumkötelezettség érvényesít. 21Error! Unknown document property name.

23 2.6. Elfogadja-e egy tagállami konzulátus egy vízumkérelmező kérelmét, ha az olyan tagállamba készül utazni, amely nincs jelen vagy nem rendelkezik képviselettel abban harmadik országban, ahol a kérelmező lakik? Jogalap: a vízumkódex 5. cikkének (4) bekezdése A vízumkódex egyik alapelve szerint hosszú távon az a cél, hogy a tagállamok minden olyan harmadik országban legyenek jelen vagy rendelkezzenek képviselettel, amelyeknek állampolgárai vízumkötelesek. E célból az 5. cikk (4) bekezdése kimondja: A tagállamok együttműködnek annak megelőzése érdekében, hogy egy kérelem megvizsgálására vagy a kérelemre vonatkozó döntés meghozatalára azért ne kerülhessen sor, mert az [5. cikk (1) (3) bekezdése szerint] illetékes tagállam nincs jelen vagy nem rendelkezik képviselettel abban a harmadik országban, amelyben a kérelmező a kérelmet [a konzulátusok területi illetékessége szerint] benyújtja. Ez nem jelenti azt, hogy a kérelmező lakóhelye szerinti harmadik államban működő tagállami konzulátusok mindegyike köteles elfogadni a kérelmet, ha az illetékes tagállam (azaz a kérelmező egyetlen vagy fő úti célja szerinti tagállam) nincs jelen vagy nem rendelkezik képviselettel az adott harmadik országban, mivel az illetékességre vonatkozó szabályok továbbra is alkalmazandók (lásd a pontot). Az 5. cikk (4) bekezdése kötelezi a tagállamokat, hogy hosszú távú célként működjenek együtt az ilyen esetek elkerülése érdekében, amennyiben egyes tagállamok nincsenek jelenek vagy nincsenek képviselve, tehát ez nem az eredményre, hanem az eljárás módjára vonatkozó kötelezettség. Tehát abban az esetben, ha az illetékes tagállam az adott országban nincs jelen vagy nem rendelkezik képviselettel, a tagállamok nem kötelesek elfogadni olyan vízumkérelmeket, amelyek vizsgálatára és az amelyekről való határozat meghozatalára a fent kifejtett szabályok értelmében nem illetékesek. Ugyanakkor tekintettel ara, hogy a kérelem megvizsgálására és a kérelemre vonatkozó döntés meghozatalára illetékes tagállam meghatározásáról rendelkező cikk kitér erre az esetre az egyébként illetékes tagállam jelenléte híján a tagállamok egyedi, kivételes körülmények között megvizsgálhatják az ilyen kérelmeket és dönthetnek róluk humanitárius okokból, valamint az egyébként illetékes tagállam hozzájárulását követően Mi a teendő akkor, ha a kérelmező olyan konzulátuson nyújtotta be kérelmét, amely nem illetékes az adott ügyben eljárni? Jogalap: a vízumkódex 18. cikkének (2) bekezdése Ha a konzulátus a kérelem benyújtását követően megállapítja, hogy nem illetékes az ügyben eljárni, ezt az információt azonnal közölnie kell a kérelmezővel, és a teljes kérelmet (a vízumkérdőívet és a támogató dokumentumokat) vissza kell juttatnia, a vízumdíjjal egyetemben. A kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy hová kell benyújtania kérelmét. Amennyiben a nemzeti jogszabályok (pl. az ombudsmanról szóló törvény) ezt előírják, a tagállam megőrizheti a benyújtott dokumentumok és a kérelmezőnek eljuttatott tájékoztatás másolatát Elfogadhat-e egy konzulátus vízumkérelmet olyan kérelmezőtől, akinek lakóhelye nem a konzulátus illetékességi területén található? Jogalap: a vízumkódex 6. cikke Általános szabályként csak azon személyek vízumkérelmét lehet elfogadni, akik az illetékes konzulátus illetékességi területén jogszerűen lakóhellyel rendelkeznek (az illetékes konzulátus leírását lásd a pontban). 22Error! Unknown document property name.

24 Elfogadható ugyanakkor kérelem olyan személytől, aki nem rendelkeznek lakóhellyel az adott konzulátus illetékességi területén, de jogszerűen tartózkodik ott, amennyiben a megindokolja, hogy miért nem áll módjában a lakóhelye szerint illetékes konzulátuson nyújtani be a kérelmet. A konzulátus feladata annak értékelése, hogy a kérelmező által benyújtott indokolás elfogadható-e. A lakóhellyel nem rendelkező kérelmező olyan kérelmezőt jelent, akinek lakóhelye másutt van, de jogszerűen tartózkodik azon konzulátus illetékességi területén, ahol a vízumkérelmet benyújtja. A jogszerű tartózkodás azt jelenti, hogy a tartózkodás helye szerinti harmadik ország jogszabályai alapján a kérelmező jogosult ideiglenesen a konzulátus illetékességi területén belül rövid távon, vagy amennyiben engedélyezett számára, hosszú távon tartózkodni, miközben állandó lakóhelye továbbra is egy másik harmadik ország területén van. Példa: Egy perui művész május 25-én Portugáliában lép fel, február 20. és május 15. között pedig Kanadában és az Egyesült Államokban vannak fellépései. Ilyen körülmények esetén egy kanadai vagy egyesült államokbeli portugál konzulátusnak el kell fogadnia a kérelmező vízumkérelmét, mivel a kérelmező nem tudná a lakóhelye szerinti országban benyújtani a kérelmét, tekintettel arra a szabályra, hogy a kérelmeket nem lehet a tagállamok területére való beutazás tervezett időpontját megelőző három hónapnál korábban benyújtani. Példa: Egy kínai professzor Londonba utazott, hogy egy egyetem nyári kurzusain oktasson. Tartózkodása alatt Franciaországban élő édesapja súlyosan megbetegedik, és a kínai hölgy a londoni francia konzulátuson vízumkérelmet nyújt be, hogy Franciaországba utazhasson. A londoni francia konzulátusnak el kell járnia a kérelem ügyében, mivel túlzás lenne megkövetelni, hogy az érintett személy a vízumkérelem benyújtása céljából térjen vissza a lakóhelye szerinti országba. Példa: Egy szabadságát Montrealban (Kanada) töltő marokkói állampolgár németországi utazása céljából a montreali német konzulátuson kívánja benyújtani vízumkérelmét. Állítása szerint a rabati (marokkói) német konzulátuson csak hosszú várakozási idő után lehet a vízumkérelem benyújtására időpontot kapni. Nem ajánlott, hogy a montreali német konzulátus járjon el a vízumkérelem ügyében, mivel az indokolás nem megalapozott. Példa: Egy akkreditált kereskedelmi közvetítő egy oroszt turistacsoport vízumkérelmeit nyújtja be a moszkvai spanyol főkonzulátuson. Az csoport együtt utazik Spanyolországba két hétre. Többségük lakóhelye a moszkvai spanyol konzulátus illetékességi területén van, néhányan azonban a szentpétervári spanyol konzulátus illetékességi területén laknak. A moszkvai spanyol konzultusnak kell eljárnia a kérelmek ügyében. 23Error! Unknown document property name.

25 Példa: Egy Novorosszijszkben (Oroszország) lakó orosz üzletember Moszkvába (Oroszország) utazott egy kereskedelmi vásárra. Itt találkozik egy görög üzletemberrel, aki indítványozza, hogy azonnal látogassa meg Athénben (Görögország), hogy jövőbeli üzleti kapcsolat érdekében szerződést kössenek. Az orosz üzletember a moszkvai görög konzulátuson kívánja benyújtani vízumkérelmét, mivel Moszkva és Novorosszijszk között az utazási távolság kb km. A moszkvai görög konzulátusnak el kell járnia a kérelem ügyében, mivel túlzás lenne megkövetelni, hogy az érintett személy a vízumkérelem benyújtása céljából térjen vissza a lakóhelye szerinti városba Megvizsgálhatja-e a vízumkérelmeket egy másik tagállam területén található tagállami konzulátus? Jogalap: a vízumkódex 7. cikke Amikor egy harmadik országból származó vízumkérelmező egy tagállam területén jogszerűen tartózkodik, akkor általában birtokában van olyan okmány (egységes vízum, tartózkodási engedély, hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízum), amely lehetővé teszi számára a szabad mozgást. Ugyanakkor adódhatnak olyan helyzetek, amikor a valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó személy nem rendelkezik olyan okmánnyal, amely lehetővé tenné számára, hogy egy másik tagállamba utazzon. Ilyen körülmények esetén szintén az illetékességre vonatkozó szabályok alkalmazandóak (lásd a pontot). Példa: Indonéz diplomata-útlevél birtokosa akit Ausztria mentesít a vízumkötelezettség alól Ausztriába utazik egy konferenciára. Ott-tartózkodása folyamán utasítást kap az indonéz hatóságoktól, hogy magas szintű politikai megbeszélésen való részvétel céljából sürgősen utazzon Észtországba. Észtország nem mentesíti az indonéz diplomata-útlevelek birtokosait a vízumkötelezettség alól. A bécsi észt konzulátusnak el kell járnia a kérelem ügyében, mivel túlzás lenne megkövetelni, hogy az érintett személy a vízumkérelem benyújtása céljából térjen vissza a lakóhelye szerinti országba. 24Error! Unknown document property name.

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.)

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.14. C(2012) 9330 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös Határőrök

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 8.10.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Tim Gerber, német állampolgár által benyújtott 0656/2007. sz. petíció az Oroszországgal megkötött, a vízumok

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; és Grúzia, a továbbiakban: a Felek; Azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy még inkább megkönnyítsék az emberek közötti kapcsolatokat,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy még inkább megkönnyítsék az emberek közötti kapcsolatokat, 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168/11 MEGÁLLAPODÁS Az Európai Unió és Ukrajna között az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról

Részletesebben

MEGERŐSÍTVE azon szándékot, hogy vízummentes utazási rendszert hozzanak létre az Orosz Föderáció és az Európai Unió között;

MEGERŐSÍTVE azon szándékot, hogy vízummentes utazási rendszert hozzanak létre az Orosz Föderáció és az Európai Unió között; MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KÖZÖTT, AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMPOLGÁRAI SZÁMÁRA A RÖVID IDEJŰ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL A FELEK,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.12.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Gregory Barton brit állampolgár által benyújtott 1252/2012. számú petíció a thai állampolgárságú felesége

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.7.25. COM(2017) 384 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

Részletesebben

Schengen. A szabad mozgás kulcsa Európában SZEPTEMBER

Schengen. A szabad mozgás kulcsa Európában SZEPTEMBER HU Schengen A szabad mozgás kulcsa Európában 2013. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA 2 RENDŐRSÉGI ÉS VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS 2 Belső határok 2 Külső határok 3 SIS (Schengeni

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe 2011. decemberétől 26 ország tartozik:

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.25. COM(2012) 560 final 2012/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 243/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013. szeptember 27. 2013 114 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN A Schengeni Térség kibővülésével, illetve a schengeni határok kitolódásának eredményeként a Magyarország nyugati és északi határszakasza nagy részén

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Utazás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015/0062(NLE) 28.8.2015 *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről (KÉ 2012. évi 129. szám; 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság a

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007.

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE Mi is az a MyDrive? A MyDrive Connect egy alkalmazás, amelynek segítségével a navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti.régen TomTom HOME-nak, és MyTomTom-nak

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben