KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET. Bankszámlaszámunk: OTP X. kerületi fiók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET. Bankszámlaszámunk: 11710002-20080815 OTP X. kerületi fiók"

Átírás

1 KÕ BÁ NY Címünk: 1105 Budapest, Ihász utca 24. Telefon: Fax: A kosárlabda játék népszerûsítése és az utánpótlás segítése érdekében. KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY Bankszámlaszámunk: OTP X. kerületi fiók AI DA RA ZS AK KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET

2

3 ELÔSZÓ Sportegyesületünk csatlakozott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidôs tevékenységeinek támogatása címû pályázati felhíváshoz, melyen eredményesen vett részt és forint támogatást nyert el. A 2010/2011-es bajnoki évtôl a pályázat segítségével elkezdôdött egy olyan program, amely a kôbányai általános iskolák alsó tagozatainak felsô részével (nevezetesen a harmadikos, de jobbára a negyedikes) diákokkal ismerteti és szeretteti meg a sportágat. A program keretében együttmûködést kötöttünk a Ferencvárosi Torna Clubbal is és házi versenyek szervezését is elkezdtük ennek a korosztálynak. A cél az, hogy az alapokat minél szélesebbre tárjuk, minél több gyerek tudjon megismerkedni ezzel a sportággal és a Kada utcai tornaterem felépülése után új bázist szeretnénk kialakítani. A Budapest Fôváros X. kerület Kôbányai Önkormányzat által ben alapított egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a kerület területén lakó és tanuló diákok részére kosárlabda sportágban rendszeres képzést biztosítson. Ennek érdekében naponta edzéseken és hétvégeken egy vagy két mérkôzésen vesznek részt gyerekeink. A Kôbányai Darazsak filozófiája az, hogy senkit nem küldenek el, elsôsorban a sportágat akarják megszerettetni a gyerekekkel és egészséges, a sportot szeretô embereket akarnak nevelni. Ez egyébként az önkormányzat elvárása is az egyesülettel szemben. Nem elsôrendû cél de természetesen fontos az eredményes szereplés is, hiszen akár élversenyzôk is kinevelôdhetnek az egyesületbôl. 1

4 A Darazsak vezetése különleges figyelmet szentel a hátrányos helyzetû gyerekekre, akikbôl Kôbányán sajnálatos módon nagy létszámban találkozhatunk. Helyzetük kezeléséhez felhasználjuk a kerületi esélyegyenlôségi tervet és programot is. Jelenleg több mint 100 igazolt és 43 elôkészítôs tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az elôkészítô csoportok pedig több kerületi általános iskolában mûködnek együttmûködési megállapodások alapján. A nem igazoltak száma a különbözô iskolákban 80 fô, ôk elôkészítô csoportokban sajátítják el a sportág alapjait az együttmûködô oktatási intézmények diáksport csoportjaiban. A kerületben jelenleg hat oktatási intézményben dolgozunk együttmûködési szerzôdés alapján: Kincskeresô Óvoda; Kada Mihály Általános Iskola; Harmat Általános Iskola; Szent László Általános Iskola; Keresztury Dezsô Általános Iskola; Széchenyi István Általános Iskola. A kerületi iskolai Kenguru bajnokságot is a Darazsak bonyolítja. Különleges figyelmet szentelünk a nagycsaládosoknak, részükre fizetési kedvezményeket biztosítunk az edzôtáborok, versenyekre való utazás alkalmával, valamint a tagsági díj fizetésénél. Az alapok egyre szélesednek, és ma már nemcsak Budapesten, de országos szinten is meghatározó egyesület a Darazsak, hiszen az országos versenyeken már nagy hagyományokkal rendelkezô klubokat is legyôztünk ben a kadet, 2002-ben az ifi korosztály bejutott az ország legjobb nyolc csapata közé. Még ugyanebben az évben a gyermek csapat budapesti elsô és országos harmadik lett ban lány gyermek csapatunk is bejutott az országos döntôben, majd 2004-ben a serdülô fiú csapat a klub addigi legnagyobb sikerét érte el: megnyerte az országos bajnokságot. Azóta 2005-ben a kadet 2

5 csapat ezüstérmes lett, majd 2006-ban megvédte országos bajnoki címét. Az azóta eltelt idôben a különbözô korosztályú csapataink többször is az ország legjobbjai közé verekedték be magukat és ez a mai napig is így van. Ez az egyesület ma már Kôbányáé, a szülôk szeretik, a kerület vezetôi támogatják, a szakemberek, edzôk pedig rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges ennek a sportágnak az oktatásához. A fentiek szellemében dolgozunk a jövôben is és ajánljuk figyelmébe egyesületünket minden támogatónak és azoknak a szülôknek, akik a kosárlabdasport ûzésére bíztatják gyermekeiket. Ebben a kiadványban az eddigi tapasztalatok alapján felépített tematikát találjuk, mely bemutatja, hogy mely korosztályban milyen ismeretanyagot kell elsajátítaniuk a gyerekeknek, valamint módszertani segítséget nyújt a gyorsaság és az erô fejlesztéséhez. Ezen kívül tartalmaz egy tesztprogramot is. Az kosárlabda oktatás folyamán a Ránky-rendszer százalékos megoszlásait alkalmazzuk a saját sajátosságainkkal kiegészítve. Mindent (lehetôleg az ügyességit is!) támadóvédô egységben tanítunk (passzív, félaktív és aktív védôvel), ez utóbbi nagyon fontos. A gyakorlatokban segítséget nyújt az 1006 kosárlabdajáték és gyakorlat címû könyv. A célcsoport fiatalabb korosztályaiban (óvodás, kisiskolás) cél a mozgással, a testtel és a labdával való ismerkedés. A gyermek megtanulja, hogyan kell futni, ugrani, helyet változtatni labdával a kézben. Az óvodás és a kisgyermekkor a fejlôdés nagyon fontos idôszaka. 5 6 éves korban a cél a labdával való ismerkedés, a labda uralása és döntô a labdával való kapcsolat. A különbözô nagyságú és minôségû labda gumi, bôr, tenisz érzékelését egyszerû játékokon keresztül gyakoroltatjuk: hogyan kell a labdát megfogni, rúgni, dobni, 3

6 megállítani stb. A gyermek érzékelje, hogy a labda milyen kemény, puha, gurul (lapos) vagy pattog (magas labda). 7 8 éves korban kezdôdik az ismerkedés a kosárlabdával. Ebben a korban még nem szabad versenyezni. A foglalkozásokon négy fô feladatcsoportot határozunk meg: labda nélküli mozgásfejlesztés, mely ugrásokat, futásokat, és ezek kombinációit tartalmazza játékos formában, labdás ügyesség fejlesztés, játékok, kosárlabda játékok. Ezek a foglalkozások nem edzések. Mozgástanulás, ismerkedés a labdával és a játékhelyzetekkel. Feladatok: kollektív és egyéni cselekvéstanulás. A tevékenység fô célja, hogy miután a gyerekek megtanulják a sportág alapjait, megszeressék azt. Fejlesztjük a mozgásmûveltséget, a testi és lelki tulajdonságokat, képességeket. A tevékenység akkor sikeres, ha a sportág csapatjellegébôl adódóan fejleszti a közösségi érzést, a sikerekben való osztozást, a közösség iránti felelôsségérzetet. A játék egyes helyzeteinek kialakításában és kihasználásában jelentôs szerepe van a gyors gondolkodásnak, a helyzetfelismerésnek, az ötletességnek. A tevékenység hozzájárul a testi és szellemi fejlôdéshez. Reményeink szerint mindenki, aki ezt a kiadvány forgatja, megismeri egyesületünket és azt a filozófiát, mely alapján kosaras gyermekeinket oktatjuk erre a csodálatos játékra. Hajdu Péter elnök 4

7 KENGURU ÉS GYERMEK KOROSZTÁLY A kenguru (U10) korosztály és a gyermek korosztály tananyaga szinte ugyanaz, azzal a kitétellel, hogy a kenguruknál inkább a játék megszerettetésén, a szabályok megismertetésén van a hangsúly. 1. 1:1 elleni játék elôkészítése rengeteg ügyességi feladat egy, illetve két labdával sarkazás, cselezés (hármas fenyegetés) megindulás, megállás labdavezetés elôkészítése labdavezetés, irányváltások állóhelybôl dobás lepattanó szedése büntetôdobás fektetett dobás tempódobás elôkészítése horogdobás 2. folyamatos 1:1 3. 2:2 elleni játék egykezes és kétkezes átadások (cicajáték!) labda nélküli mozgás páros lefutás (védô!) befutások (hátsó is; 1, illetve 2 védôvel) folyamatos 2:2 kommunikáció 4. 3 ember kapcsolata hármas lefutás esetleg hármas nyolcas (elôkészítô jelleggel) add és fuss játék emberfölényes helyzetek 5. 5:5 elleni játék tanultak alkalmazása egész pályás letámadás gyors indítás besegítô védekezés 5

8 SERDÜLÔ KOROSZTÁLY 1. Alap az elôzô korosztályban tanultak. 2. 2:2 elleni játék felépítése mozgás labda nélkül (elszakadás, befutás stb.) egész pályás gyakorlatok is! átvett labdával kosárra dobás tempó dobás továbbépítése befutások 2:2-ben elzárás-leválás oktatása (kommunikáció) kettôs helycsere (elzárással) labdás elzárások védekezés elzárás ellen (csúszás, váltás, esetleg elé váltás) páros lefutások (emberfölény, emberhátrány) gyors indítás különbözô játékhelyzetekbôl 3. 2:2 elleni folyamatos játék 4. 3 ember kapcsolata hármas nyolcas leütés nélkül, leütéssel, illetve labdavezetésbôl. Védô! 3 ember kapcsolata felsô szektorok feltöltése!!! hármas befutások, oldalfordítás üres elzárások (egész pályás gyakorlatok is) 5. 3:3 elleni játék 6. Hármas lefutások, gyors indítás, lerohanás 7. 4:4 elleni (négyszektoros) játék 8. 5:5 elleni játék zóna védekezés és az ellene való játék csapda 6

9 KADET KOROSZTÁLY 1. 3 ember kapcsolata (gyakorlás 3:1, 3:2, 3:3) egy és kétkezes átadások bejátszások (körte, alapvonal) elzárásba vezetés hármas nyolcas labdavezetéssel (mezônyposztok) és passzal elzárás elleni védekezés (kitörés, kitolás, elé váltás) hármas befutások (szektorok feltöltése, alsó szektorok használata!), átfutások, alapvonali befutások üres elzárás, hátsó elzárás háromszögelés (irányító bedobó center hely) üres, mélységi és hátsó elzárások kereszt elzárások (alsó és felsô centerkereszt stb.) kettôs elzárás 2. 4:4 elleni játék különbözô alapfelállásokkal 3. 5:5 elleni folyamatos játék megkötésekkel (passz száma, bejátszás száma, támadóidô, leütés száma) leütés nélkül 4. Zóna védekezés és az ellene való játék (átló!) 5. Átmenetek (támadás-védekezés) 6. Emberfölény, emberhátrány, indítás, lerohanás 7. Taktikai elemek bekapcsolása 8. Posztok szerinti képzés 7

10 JUNIOR KOROSZTÁLY 1. 4:4 elleni játék átadások, bejátszások oldalfordítások elzárásba vezetés 2. Centerjátékos bekapcsolása nyolcasok középjátékossal befutások középjátékossal üres elzárások középjátékossal kereszt elzárások középjátékossal centerek egymás közötti játéka pozíciós játék 3. Többszörös elzárások (screen on screen, dupla, szendvics ) 4. Négyszektoros játék 5. Ötszektoros játék 6. Emberfölény, emberhátrány, indítás, lerohanás, átmenetek 7. 5:5 elleni játék kötött feladatokkal 8. Taktika 9. Zóna 10. Posztok szerinti képzés 8

11 ERÔFEJLESZTÉS A évesek erôfejlesztésében a hangsúlyt a sokoldalú képzésre kell tennünk. A gyakorlatokban a külsô ellenállást fôként a saját testsúly adja. A sportszerek közül a medicinlabdát, ugrókötelet részesítsük elônyben. A sokoldalúan, jól megalapozott szervezet jobban, eredményesebben alkalmazkodik majd a súlyzós edzésekhez, súlyemeléshez. Lányoknál 15, fiúknál 16 éves életkortól megjelenhet a súlyzós erôfejlesztés a következôk figyelembe vételével: 1. Az erôfejlesztés életkor és nem függô. A lányok terhelését alacsonyabb szintre tervezzük, mint a fiúkét. 2. Általánosból menjen a speciális felé, sportág specifikusan. 3. Csak bemelegített, elôkészített állapotban, a mozgást ismerve, a fáradási sajátosságokat tervezve történjen. Technikailag a versenyzônek tudnia kell azt az erôfejlesztô gyakorlatot, amit végez, mert nagy a sérülésveszély. 4. Biztosító társ jelenléte elengedhetetlen. Fôleg a fiataloknál fontos, nehogy ráessen valakire a súly. 5. Kísérje a gyors mozgáskép ismétlése. Fôleg a labdajátékosok vonatkozásában érvényes az, hogy a technikába be kell építeni a szerzett fáradtságot és az erôt. A sajátos erôfejlesztési program utána nem árt, ha rögtön, a technikai elemeket iskolázza a fiatal, abból az erôállapotból, amiben van. 6. Tartósan nem mehet a koordináció rovására. 7. Az erô gyorsan elévül, a leépülés sebessége arányban van a felfutás idejével. 8. Az ellentétes izomcsoportok foglalkoztatása is szükséges. Kerüljük az egyoldalú erôsítést! 9. A terhelés nagysága és a sebesség viszonya a meghatározó az erô növekedésében. A dinamikus erôfejlesztés terhelési elveit rögzítô erôfejlesztési piramis tanulságait célszerû felhasználni a terhelések alakításához. 10. Nyújtó lazító gyakorlatok mindig kövessék az erôfejlesztést. 9

12 GYORSASÁG FEJLESZTÉSE Módszertani ajánlások a gyorsaság fejlesztéséhez: 1. Mindig pihent állapotból történjen, közvetlen bemelegítés után. 2. A reakció a tényleges gyorsasági és kiegészítô edzés egymást kiegészítô szerkezetének gondos tervezése: I. reakcióedzés; II. gyorsasági rész; III. általános erôprogram. 3. Ôrizzük meg a gyorsasági gyakorlatok mozgásszerkezetének hasonlóságát a versenyfeladatokhoz. 4. A gyakorlat technikai tudásszintje tegye lehetôvé a határsebességgel történô végrehajtást. 5. A gyakorlatot a versenyzô olyan szinten tudja, hogy csak annak végrehajtási sebességére kelljen figyelnie. 6. A gyakorlás idejét úgy kell megválasztani, hogy a sebességre az eljárás ne legyen hatással. 7. Gyorsasági gyakorlatok terjedelme képzett játékosoknál másodpercnél, kezdôknél 5 11 másodpercnél ne legyen több, maximális intenzitás esetén. 8. A terjedelmet úgy kell megválasztani, hogy az intenzitás végig egyenletes legyen. 9. A pihenés idôtartama biztosítsa az optimális megújulást. 10. Aktív pihenés javasolt, ami az ingereket a megfelelô magas szinten tartja. 11. Az edzésszerkezetben csak a fáradtság megjelenésének elsô jegyei után alkalmazzunk nagyobb terjedelmû gyakorlatokat. 12. Kerüljük a gyakorlatok azonos ritmussal és dinamikával való többszöri végrehajtását, mert sztereotípiához vezet. 10

13 ÁLLÓKÉPESSÉG Az állóképességet bármely életkorban fejleszthetjük, összetett, sok izmot és izomcsoportot megmozgató gyakorlatokkal, a célzott képességnek megfelelô, vagy annál kicsit nehezebb intenzitással, idôtartamig. A pihenôidôk legyenek annyira rövidek, hogy a gyerekek ne tudják teljesen kipihenni magukat. A szakirodalomban is megtalálható tartós módszereket, intervallumos módszereket, illetve verseny- és ellenôrzô módszereket alkalmazzunk. Tartós módszerek (folyamatos mozgással): azonos irammal hosszan végzett ciklikus terhelés, váltakozó intenzitással hosszan végzett ciklikus terhelés, ha az elôre meghatározott távokat oxigénadóssággal fejezi be a gyermek, amit a lassúbb szakaszokon tud pótolni. iramjáték: a váltakozásokat gyerekeknél célszerû irányítani (mikor erôsít bele, mikor enged ki). Intervallumos módszerek: a terhelési és a pihenési fázisok tervszerûen váltakozzanak, de a pihenési szakaszok csak részleges pihenôt nyújtsanak. A 3 féle állóképesség mindegyike fejleszthetô: rövid intervallum 15 mp 2pterhelés közép intervallum 2p 8pterhelés hosszú intervallum 8p 15pterhelés Az intenzitás igazodjon a terhelés idôtartamához, a pihenés legyen könnyû átmozgatás. Verseny- és ellenôrzô módszerek: a körülmények a lehetô legjobban közelítsék meg a mérkôzés feltételeket. 11

14 A HAJLÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE A hajlékonyság, illetve lazaság fejlesztése nagyon fontos része a kosárlabdának is. 16 éves korig passzívan, illetve korlátozottan alkalmazzuk, utána viszont fokozottan ügyeljünk rá. A kosárlabda sportág által megkövetelt mértékig fejlesszük a hajlékonyságot, azonban fontos a test egészséges mûködéséhez szükséges hajlékonyság fenntartása. A túlzott erôfejlesztés rontja a hajlékonyságot és a dolgoztatott izmok érzéketlenné válhatnak a finom koordinációs feladatokban. A hajlékonyág/lazaság fejlesztése csak bemelegítve történjen, lassan felvéve a feszített testhelyzetet. Edzés elôtt és után is végezhetô. Biztosítsunk nyugodt körülményeket. A hajlékonyság fejlesztésének kismértékû erôfejlesztéssel kell párosulnia és a választott gyakorlatoknak meg kell felelnie a célzott képességeknek. Bemelegítés és levezetés részeként mindig alkalmazzunk stretchinget, mert az izmok nyújtásán keresztül tágítja az ízületek mozgáshatárait, javítja az izmok rugalmasságát és mozgáskészségét, javítja a terhelt vagy fáradt izom vérellátását, és gyorsítja a regenerációt, mindezeken keresztül fokozza a teljesítôképességet és a teljesítményt. 12

15 TESZTPROGRAM Legalább félévente fel kell mérni, hogy a gyerekek mennyit fejlôdtek. A kosárlabdázók legjobb mérôeszköze a mérkôzés, ám van mód arra, hogy azon kívül is mérhessük ôket. Az alább leírt tesztprogramnál természetesen nem kell mindegyik pontot végrehajtani, mindenki válassza ki, hogy mit tart a legszükségesebbnek. A vastag betûvel jelölteket javasoljuk minimum tesztprogramnak. 1. Testmagasság. 2. Testsúly. 3. Súlypontemelkedés: páros lábról rálépés, illetve lendületvétel nélkül. 4. Hajlékonyság: nyújtott ülésben törzshajlítás elôre nyújtott karral, vonalzóval mérni az ujjhegy távolságát a cipô orrától centiméter pontossággal. 5. Ízületi mozgékonyság: könnyû rúd; a talajon állva magastartásban, nyújtott karral tartani a rudat. A fogás olyan széles legyen, hogy a rudat nyújtott karokkal hátsó rézsútos tartásba még át tudja vinni. Mérni kell a fogásszélességet cm pontossággal. 6. Fekvôtámasz: zsámoly keskenyebb végén, 0,5 perc alatt hány szabályos (!) karhajlítás-nyújtást végez. 7. Felülés: 1 perc alatti szabályos felülések száma (kéz végig tarkóratartással) 8. Ugrálókötél: 1 perc alatti áthajtások száma (páros lábon). 9. Labdás lökés: nyújtott ülésben falnak támaszkodva mellsô kétkezes átadás kosárlabdával; távolság mérése. Kadet korosztálytól 3 kg-os medicinnel Ötösugrás: páros lábról állóhelybôl indul elugrással, 5 folyamatos szökdelés egy lábon, páros lábra érkezéssel a végén. Mérni a láb hátulsó részének a kiindulóhelyzettôl való távolságát m-es futás m-es futás m-es futás. 13

16 15. Cooper-teszt (12 perc alatt hány métert fut) Öngyilkos: vonalfutás labdával és anélkül. 18. Védô lábmunka: alapvonal és a büntetô között oldalazó védômozgás ötször oda-vissza, mérni az idôt. Meg kell követelni a szabályos lábmunkát! 19. Step: zsámolyra lépegetés, taposás (jobb lábbal föllép, ballal mellézár, jobbal lelép, ballal mellézár stb.). 0,5 perc alatt hányszor jut fel a zsámolyra (4 lépés számít 1-nek) 20. Szlalom-labdavezetés: a zsámolyok kerülése szlalom-labdavezetéssel (idô mérése). 21. Lepördüléssel irányváltás labdavezetéssel (idô mérése). 22. Hát mögött átpattintott irányváltással ugyanez. 23. Passz I.: falra passzolás 1 percen keresztül úgy, hogy közben jobbra-balra 2 m hosszon védôlábmunkázik oldalazva. Egy irányba csak 1 passz történhet, vissza a következô. Mérjük a passzok számát. 24. Passz II.: a faltól 4 m távolságban, álló helybôl pattintott átadásokat végez falra tízszer, ennek az idejét kell mérni. 25. Ziccer: 1 percen keresztül fektetett dobásokat kell végrehajtani folyamatosan, felváltva jobb és bal oldalról. A büntetô sarkár lábbal meg kell érinteni a dobás megkezdése elôtt. Számolni a sikeres dobásokat. 26. Büntetôdobás 3, vagy 5 kísérlettel 27. Tempó: 4 helyrôl történik a dobás páros lábról körbe haladva 1 percen keresztül. Ha sikerült a dobás, 2 pontot ér. Ha nem sikerült, a lepattanót addig kell visszatenni, amíg kosár nem lesz, így viszont csak 1 pontot ér. Számolni kell az összpontszámot. Kenguru, gyermek: alsó szálkák és a 14

17 büntetô két sarka; serdülô: 1 méterrel távolabb; kadet ifi: 2 méterrel távolabb as labdamozgatás: a lábak körül nyolcas alakban 0,5 perc alatt hány teljes nyolcast ír le a labda as labdavezetés: ugyanaz, csak labdavezetéssel 1 percig. 30. Derék körüli labdamozgatás 0,5 percig. 31. Haránt átütés: haránt terpeszben a labda átpattintása a láb között, majd lábtartáscsere folyamatosan 0,5 percig. Számolni kell az átpattintásokat. 32. Átló kézcsere: a labdát láb között tartva átló alakban folyamatosan kézcserét végzünk úgy, hogy a labda nem esik le a földre. Számolni kell a kézcseréket. 33. Fej derék nyolcas: a labdát folyamatosan mozgatjuk a fej, majd a derék körül, majd nyolcas alakban a lábak között és vissza 0,5 percig. Számoljuk az összes labdamozgatást labda vezetése felváltva jobb és bal kézzel hátulról elôre pattintva a láb között. Számoljuk az összes átütést. 15

18 Tartalomjegyzék Elôszó... 1 Kenguru és gyermek korosztály... 5 Serdülô korosztály... 6 Kadet korosztály... 7 Junior korosztály... 8 Erôfejlesztés... 9 Gyorsaság fejlesztése Állóképesség A hajlékonyság fejlesztése Tesztprogram Kiadja: Kõbányai Diákok SE, Budapest, Ihász u. 24. Felelõs kiadó: Hajdu Péter elnök Nyomdai elõkészítés: Kármán Stúdió, Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft., ISBN:

19

20 KÕ BÁ NY Címünk: 1105 Budapest, Ihász utca 24. Telefon: Fax: A kosárlabda játék népszerûsítése és az utánpótlás segítése érdekében. KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY Bankszámlaszámunk: OTP X. kerületi fiók AI DA RA ZS AK KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

Labdarúgás. 1-12. évfolyam

Labdarúgás. 1-12. évfolyam Labdarúgás 1-12. évfolyam Általános célok: a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, lehetősége legyen minden gyermeknek

Részletesebben

Labdarúgás. 1-12. évfolyam. A labdarúgó sportág tantervi célja. Általános célok. Tantervi feladatok

Labdarúgás. 1-12. évfolyam. A labdarúgó sportág tantervi célja. Általános célok. Tantervi feladatok Labdarúgás 1-12. évfolyam Általános célok a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, lehetősége legyen minden gyermeknek a

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

2. FEJEZET ÁLTALÁNOS GONDOLATOK A KAPUSOKAT KÉPZŐ SZAKEMBERRŐL

2. FEJEZET ÁLTALÁNOS GONDOLATOK A KAPUSOKAT KÉPZŐ SZAKEMBERRŐL 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS GONDOLATOK A KAPUSOKAT KÉPZŐ SZAKEMBERRŐL A jégkorong egyre speciálisabb, részletesebb felkészültséget igényel minden sportolótól. Nincs ez másként a kapusokkal sem, azonban a csapatedzők

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra TESTNEVELÉS 7. ÉS 8. ÉVFOLYAM Tematikai egység éves óraszám 7.évf.- 8.évf. I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra II. Sportjátékok Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Röplabda 18 18 óra 18 18

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY Ú J V I D É K I E GY E T E M M A GY A R T A N NY E L V Ű T A N Í T Ó K É P Z Ő K A R SZ A B A D K A ÍRÁSBELI MUNKA KATEGÓRIA: SPORTTUDOMÁNY A MUNKA CÍME: Testnevelés szerepe az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet)

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) Készítette: BARANYA ISTVÁN intézetigazgató 2006. Aerob folyamat: Anyagcsere /energiaátalakulási/

Részletesebben

Vízilabda. 1. korcsoport

Vízilabda. 1. korcsoport Vízilabda 1. korcsoport Évfolyam: 2-4. Korosztály: 8-10 év Célok: Az első korcsoport képzésének legfőbb célja és feladata nemtől függetlenül - - az uszodai életbe, a sportági oktatási folyamatba szoktatás,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben