5527. Bucsa, Kossuth tér Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/ Tel.: 66/ M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E Bucsa, Kossuth tér Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/ Tel.: 66/ M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedden) délután 16,00 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: Kláricz János polgármester Csordás László polgármester Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása Előadó: Kláricz János polgármester Csordás László polgármester 3./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosítása Előadó: Kláricz János polgármester Csordás László polgármester 4./ Bejelentések Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, január 28. Kláricz János sk. polgármester Csordás László sk. polgármester 1

2 Előterjesztés 1. napirendi pont Bucsai Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedden) délután 16,00 órakor tartandó együttes nyilvános ülésére A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testületek! Bucsa és Kertészsziget községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. -ának (1) bekezdése alapján március 1-jei hatállyal létrehozták a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalt. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. (1) bekezdése i) pontja szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak polgármestere. A hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhelyközség, Bucsa Község Önkormányzata költségvetésében szerepel. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 11-én tartott együttes ülésen tárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyed éves beszámolóját és a évi előzetes koncepcióját. A koncepció tárgyalásakor a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat rendelkezéseit vettük figyelembe, akkori ismeretek alapján a végleges támogatási adatok előreláthatólag január 5-én kerülnek kihirdetésre, ami meg is történt, így a koncepciónak megfelelően elkészült a évi költségvetési rendelet-tervezete, melyet első körben tárgyal most a Képviselő-testület. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetés tervezésekor figyelembe vett irányelvek: A jelenlegi és a várható gazdaságipénzügyi helyzetben a évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: - a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra; - a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára; - a hivatal valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni; - pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása. Az Országgyűlés elfogadta, majd december 29-én a Magyar Közlönyben kihirdette a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényt. Ennek megfelelően építettük fel a költségvetési rendelet tervezetet, melyet a két község 2

3 polgármesterének, jegyzőjének és pénzügyes kollégáinak egyeztető tárgyalása előzött meg. Az egyeztetés során tájékoztatást kaptak a települések vezetői a várható finanszírozási bevételekről (állami feladatalapú finanszírozás) összegéről, továbbá a kiadások alakulásáról. Szükséges volt tárgyalni továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodását, melyet a évi finanszírozásnak megfelelően módosítani szükséges. Bevételek alakulása: A közös hivatal esetében a legnagyobb arányú bevételi forrás a központi költségvetésből származó állami támogatás. A közös hivatal megállapodásának megfelelően, amennyiben ez a támogatás nem fedezi a kiadásokat, úgy azt a tagtelepüléseknek ki kell egészíteni. A lenti táblázat jól szemlélteti, hogy mind a székhely, mind a kirendeltség esetében ez önkormányzati kiegészítést igényel. Fontos tudni, hogy évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra feladatfinanszírozás bevezetésével. A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a nem székhely szerinti önkormányzat Kertészsziget a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat Bucsa a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Nézzük részletesen: Az előterjesztés mellékletét képezi három táblázat, mely a bevételeket tartalmazza a következőek szerint B-Ö (Mindösszesen), B-1 (Bucsa székhely), B-2 (Kertészsziget kirendeltség). A közös hivatal elismert hivatali létszáma 8,49 fő, a támogatás mértéke Ft/fő/év. Támogatási adatok települések közti megoszlása adatok ezer Ft-ban Támogatások Bucsa Kertészsziget Összesen Saját Állami támogatás ÖSSZESEN Elismert hivatali létszám: 8,49 fő 100 % - ebből Bucsa székhely: 7,23 fő 85,16 % - ebből Kertészsziget kirendeltség: 1,26 fő 14,84 % Támogatás: 8,49 fő * ,- Ft/fő/év = ,- - ebből Bucsa 7,23 fő * ,- Ft/fő/év= ,- - ebből Kertészsziget: 1,26 fő * ,- Ft/fő/év= ,- 3

4 Kiadások alakulása: A évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 132 -a szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. (1) bekezdése évben Ft-ban állapítja meg. A cafetéria rendszerét béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 59. (2) bekezdése alapján évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. Nézzük részletesen: Az előterjesztés mellékletét képezi három táblázat, mely a kiadásokat tartalmazza a következőek szerint K-Ö (Mindösszesen), K-1 (Bucsa székhely), K-2 (Kertészsziget kirendeltség). K-1 Bucsa székhely: K1 és K2 sorok tartalmazzák a közös hivatal székhelyén foglalkoztatott 10 fő köztisztviselő Személyi juttatását (24.453,- e Ft) és Munkaadókat terhelő járulékait (6.628,- e Ft). K3 Dologi kiadások sor tartalmazza: A Készletbeszerzéseket (6. sor), mint például irodaszer (80,- e Ft) -, könyvbeszerzés (50,- e Ft), szakmai- és üzemeltetési anyagbeszerzés (140,- e Ft) tételeit. A Kommunikációs szolgáltatás (7. sor) tartalmazza - lakosságszám arányos megbontásban - az Eper könyvelési program (110,- e Ft), az Informatikabiztonsági rendszerkövetési szerződésben vállalt kiadásokat, mint például a rendszerkövetési (256,- e Ft) és a szakértői díjakat (97,- e Ft), továbbá az eforte ügyiratkezelő program megállapodás szerinti hozzájárulását (150,- e Ft), melyet a két település fele-fele arányban teljesít. Szolgáltatások kiadásai (8. sor) között a köztisztviselők kötelező továbbképzésének a díja (350,- e Ft), a belső ellenőrzés díja (281,- e Ft), a Magyar Államkincstár és más szakigazgatási szerv által szervezett kötelező továbbképzések díja, mint például adókonferencia, mérlegképes továbbképzés, költségvetés tervezéssel, beszámolásával kapcsolatos képzés (375,- e Ft). Ezen a soron szerepel továbbá a postaköltség (1.000,- e Ft) is, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatás soron (250,- e Ft) az év közben felmerülő szolgáltatási kiadások előirányzata. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások sor (9. sor) a szakmai konferenciákon, előadásokon, rendezvényeken való munkavállalói részvétel saját gépjármű használata kerül itt betervezésre (30,- e Ft). A különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokon (10. sor) szereplő kiadás Áfa (591,- e Ft), kamat (25,- e Ft) és egyéb dologi kiadások (25,- e Ft) tételeiből tevődik össze. Bucsa székhelyen foglalkoztatott dolgozói létszám 10 fő. Bucsa székhely kiadása mindösszesen: ,- e Ft. K-2 Kertészsziget kirendeltség: K1 és K2 sorok tartalmazzák a közös hivatal kirendeltségén foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő, Személyi juttatását (6.827,- e Ft) és 4

5 Munkaadókat terhelő járulékait (1.880,- e Ft), valamint a Megállapodásnak megfelelő lakosságszám arányos hozzájárulásokat (jegyző, műszaki, pénzügyi, munkaügyi dolgozók bére, járuléka, cafetériája). K3 Dologi kiadások sor tartalmazza: A Kommunikációs szolgáltatás (7. sor) kiadásokat - lakosságszám arányos megbontásban - az Eper könyvelési program (20,- e Ft), az Informatikabiztonsági rendszerkövetési szerződésben vállalt kiadásokat, mint például a rendszerkövetési (45,- e Ft) és a szakértői díjakat (17,- e Ft), továbbá az eforte ügyiratkezelő program megállapodás szerinti hozzájárulását (150,- e Ft), melyet a két település fele-fele arányban teljesít. Szolgáltatások kiadásai (8. sor) között a köztisztviselők kötelező továbbképzésének a díja (50,- e Ft), a belső ellenőrzés díja (45,- e Ft), a Magyar Államkincstár és más szakigazgatási szerv által szervezett kötelező továbbképzések díja, mint például adókonferencia, mérlegképes továbbképzés, költségvetés tervezéssel, beszámolásával kapcsolatos képzés (50,- e Ft). A különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokon (10. sor) szereplő kiadás Áfa (103,- e Ft) és egyéb dologi kiadások (5,- e Ft) tételeiből tevődik. Kertészsziget kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói létszám 2 fő. Kertészsziget kirendeltség kiadásai mindösszesen: 9.192,- e Ft Tisztelt Képviselő-testületek! A költségvetés tervezetben az önkormányzati hozzájárulás jól tükrözi, hogy a 2013-ban bevezetett feladatalapú finanszírozás szűkös keretek közé szorítja az önkormányzatok működését. A feladatok ugyan részben elvonásra kerültek, de a megmarad feladatok a központi költségvetési törvény rendelkezései szerint meghatározott számítással finanszírozott létszám nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. Ahhoz, hogy egy jól működő hivatali struktúra a lakosság igényeit tökéletesen kielégítse és mindemellett a napi rutint is teljesítse indokolt a meglévő létszám foglalkoztatása. A költségvetés végleges elfogadásig további egyeztetéseket, tárgyalásokat kell folytatni a megalapozottabb költségvetés érdekében. A költségvetési alapelvek továbbra is érvényesek azzal, hogy ésszerű és takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Meg kell találni azt a szervezeti, működési struktúrát, amely feladatait a legkisebb ráfordítás mellett a leghatékonyabban tudja ellátni. A költségvetés tervezett fő összege: bevétellel kiadással egyezően ,- e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testüleketet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Bucsa, január 28. Kláricz János polgármester Készítette: Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 5

6 Táblák az előterjesztések S.sz BEVÉTELEK évi költségvetés tervezete a február 3-i Képviselő - testületi ülésre KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MINDÖSSZESEN Bevételi jogcímek Helyi önkormányzatok mük.általános támogatása Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog. Települési önk.kulturális feladatinak támogatása Működési célú központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) Eredeti előirányzat 1/2014. (I. 6.) Módosított előirányzat /2015.(I..) Teljesülés Koncepció B-Ö adatok: ezer forintban Költségvet és 1. Költsé gvetés Elvonások és befizetések bevételei B1 Mük.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről Egyéb működési célú tám.bev.áht-on belülről Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) Vagyoni tipusu adók 12. Értékesítési és forgalmi adók 13. Gépjárműadók 14. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 15. Egyéb közhatalmi bevételek B3 Közhatalmi bevételek (11-15) Készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke 18. Tulajdonosi bevételek 19. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 22. Kamatbevétel 6

7 23. Egyéb működési bevételek B4 Működési bevételek (16-23) B6 Müködési célú átvett péneszköz ÁHT-on kivűlről MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) Ingatlanok értékesítése 25. Részesedések értékesítése 26. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5 Felhalmozási bevételek (24-26) B B7 Felhalmozási célú önkormányzati tám. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.áhton kiv. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) Belföldi értékpapírok bevétele 32. Maradvány igénybevétele B8 Finanszírozási bevételek (31-32) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

8 S.sz B1 BEVÉTELEK évi költségvetés tervezete a február 3-i Képviselő - testületi ülésre Bevételi jogcímek Helyi önkormányzatok mük.általános támogatása Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog. Települési önk.kulturális feladatinak támogatása Működési célú közponzosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) Elvonások és befizetések bevételei Mük.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülés e ÁHT-on belülről Egyéb működési célú tám.bev.áht-on belülről Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 11. Vagyoni tipusu adók 12. Értékesítési és forgalmi adók 13. Gépjárműadók 14. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók BUCSA SZÉKHELY Eredeti előirányzat 1/2014. (I. 6.) Módosított előirányzat /2015.(I..) Teljesülés Koncepci ó B-1 adatok: ezer forintban Költségve tés 1. Költségvetés Egyéb közhatalmi bevételek B3 Közhatalmi bevételek (11-15) Készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke 18. Tulajdonosi bevételek 19. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 22. Kamatbevétel 8

9 23. Egyéb működési bevételek B4 Működési bevételek (16-23) B6 Müködési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 24. Ingatlanok értékesítése Részesedések értékesítése 26. B B B7 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (24-26) Felhalmozási célú önkormányzati tám. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.áh T-on kiv. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 31. Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele B8 33. Finanszírozási bevételek (31-32) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+ B8)

10 S.sz BEVÉTELEK évi költségvetés tervezete a február 3-i Képviselő - testületi ülésre Bevételi jogcímek Helyi önkormányzatok mük.általános támogatása Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog. Települési önk.kulturális feladatinak támogatása Működési célú központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 8. Elvonások és befizetések bevételei B1 Mük.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről Egyéb működési célú tám.bev.áht-on belülről Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 11. Vagyoni típusú adók 12. Értékesítési és forgalmi adók 13. Gépjárműadók 14. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 15. Egyéb közhatalmi bevételek KERTÉSZSZIGET KIRENDELTSÉG Eredeti előirányzat 1/2014. (I. 6.) Módosíto tt előirányz at /2015.(I..) Teljesülés B-2 adatok: ezer forintban Koncep ció Költség vetés 1. Költsé gvetés B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 16. Készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke 18. Tulajdonosi bevételek 19. Ellátási díjak 20. Kiszámlázott általános forgalmi adó 21. Általános forgalmi adó visszatérítése 22. Kamatbevétel 10

11 23. Egyéb működési bevételek B4 Működési bevételek (16-23) B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 24. Ingatlanok értékesítése 25. Részesedések értékesítése 26. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5 Felhalmozási bevételek (24-26) B B7 Felhalmozási célú önkormányzati tám. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHTon belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.áhton kiv. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 31. Belföldi értékpapírok bevétele 32. Maradvány igénybevétele B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 33. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

12 S.sz. KIADÁSOK évi költségvetés tervezete a február 3-i Képviselő - testületi ülésre KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MINDÖSSZESEN Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat 1/2014. (I. 6.) Módosított előirányzat /2015.(I..) K-Ö adatok: ezer forintban Teljesülés Koncepció Költségvet és 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek ebbő béren kívüli juttatások ebből közlekedési költségtérítés Külső személyi juttatások ebből választott tisztségviselők juttatásai ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) K1 Személyi juttatások összesen (1-2) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok K2 Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak ebből vásárolt élelmezés ebből bérleti és lízingdíjak Kiküldetés, reklám és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA ebből kamatkiadások ebből fizetendő ÁFA ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai ebből egyéb dologi kiadások Köl tség veté s 2. 12

13 K3 Dologi kiadások összesen (6-10) Családi támogatások 12 Betegséggel kapcsolatos ellátások 13 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14 Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 15 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 16 Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-16) 17 Elvonások befizetések 18 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 19 Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök ÁHTkívülre 20 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 21 Működési tartalék K5 Egyéb működési célú kiadások (17-21) Működési kiadások összesen (K1-K5) Beruházási kiadások 23 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 Beruházások (22-23) 24 Felújítási kiadások 25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások (24-25) 26 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 28 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 29 Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) 30 Felhalmozási tartalék K8 Egyéb felhalmozási kiadások (26-30) Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) Értékpapírok vásárlása 32 Hitelek törlesztése K9 Finanszírozási kiadás (31-32) 13

14 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) Létszámadatok (fő) S.sz. KIADÁSOK évi költségvetés tervezete a február 3-i Képviselő - testületi ülésre Kiadási jogcímek BUCSA SZÉKHELY Eredeti előirányzat 1/2014. (I. 6.) Módosított előirányzat /2015.(I..) K-1 adatok: ezer forintban Teljesülés Koncepció Költségv etés 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek ebbő béren kívüli juttatások ebből közlekedési költségtérítés Külső személyi juttatások ebből választott tisztségviselők juttatásai ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) K1 Személyi juttatások összesen (1-2) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás) K2 Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak ebből vásárolt élelmezés Költ ségv etés 2. ebből bérleti és lízingdíjak Kiküldetés, reklám és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA ebből fizetendő ÁFA

15 ebből kamatkiadások ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai ebből egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások összesen (6-10) Családi támogatások 12 Betegséggel kapcsolatos ellátások 13 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14 Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 15 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 16 Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-16) 17 Elvonások befizetések 18 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 19 Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök ÁHTkívülre 20 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 21 Működési tartalék K5 Egyéb működési célú kiadások (17-21) Működési kiadások összesen (K1-K5) Beruházási kiadások 23 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 Beruházások (22-23) 24 Felújítási kiadások 25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások (24-25) 26 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 28 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 29 Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) 30 Felhalmozási tartalék K8 Egyéb felhalmozási kiadások (26-30) Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)

16 31 Értékpapírok vásárlása 32 Hitelek törlesztése K9 Finanszírozási kiadás (31-32) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) Létszámadatok (fő) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0, 0 S.sz. 1 KIADÁSOK évi költségvetés tervezete a február 3-i Képviselő - testületi ülésre Kiadási jogcímek KERTÉSZSZIGET KIRENDELTSÉG Eredeti előirányzat 1/2014. (I. 6.) Módosított előirányzat /2015.(I..) Teljesülés Koncepció K-2 adatok: ezer forintban Költség vetés 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek ebbő béren kívüli juttatások ebből közlekedési költségtérítés Költség vetés 2. 2 Külső személyi juttatások ebből választott tisztségviselők juttatásai ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) K1 Személyi juttatások összesen (1-2) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás) K2 Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak ebből vásárolt élelmezés ebből bérleti és lízingdíjak 16

17 9 10 Kiküldetés, reklám és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA ebből fizetendő ÁFA 28 ebből kamatkiadások ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai ebből egyéb dologi kiadások 4 5 K3 Dologi kiadások összesen (6-10) Családi támogatások 12 Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, 13 munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14 Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 15 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 16 Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-16) 17 Elvonások befizetések 18 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 19 Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök ÁHTkívülre 20 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 21 Működési tartalék K5 Egyéb működési célú kiadások (17-21) Működési kiadások összesen (K1-K5) Beruházási kiadások 23 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 Beruházások (22-23) 24 Felújítási kiadások 25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások (24-25) 26 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 28 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 29 Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) 30 Felhalmozási tartalék 17

18 Egyéb felhalmozási kiadások K8 (26-30) Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 31 Értékpapírok vásárlása 32 Hitelek törlesztése K9 Finanszírozási kiadás (31-32) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) Létszámadatok (fő) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Határozati javaslat:../2015.(ii.3.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Kláricz János polgármester Határidő: értelem szerint Határozati javaslat:../2015.(ii.3.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Csordás László polgármester Határidő: értelem szerint 18

19 Előterjesztés 2. napirendi pont Bucsai Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 2-án (kedden) délután 16,00 órakor tartandó együttes nyilvános ülésére A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatai ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala Tisztelt Képviselők! A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására is tett a Cs.A.Cs. Kft ajánlatot. A Képviselő-testületek a korábbi üléseik alkalmával döntöttek arról, hogy mindkét önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat szintén ez a Kft fogja ellátni évben. A korábban benyújtott árajánlathoz képest egyeztetéseket követően sikerült az ajánlati árat tovább csökkenteni, így az ajánlatban szereplő összeggel javaslom a képviselő-testületek számára az elfogadást. Bucsa, január 28. Kláricz János polgármester 19

20 Határozati javaslat: /2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására a Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila Csaba ügyvezető ajánlatát elfogadja évben az ellenőrzés címe ellenőrzési napok száma összeg - Számviteli szabályzatok áttekintése különös tekintettel az önköltség számítási szabályzatra Ft Vezető belső ellenőri feladatok ellátása Ft - Éves ellenőrzési terv elkészítése - Éves összefoglaló jelentés elkészítése - Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása - Egyéb vezető belső ellenőri feladatok ellátása, a bkr. rendelkezései alapján Ft Felelős: Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Határidő: azonnal /2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására a Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila Csaba ügyvezető ajánlatát elfogadja évben az ellenőrzés címe ellenőrzési napok száma összeg - Számviteli szabályzatok áttekintése különös tekintettel az önköltség számítási szabályzatra Ft Vezető belső ellenőri feladatok ellátása Ft - Éves ellenőrzési terv elkészítése - Éves összefoglaló jelentés elkészítése - Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása - Egyéb vezető belső ellenőri feladatok ellátása, a bkr. rendelkezései alapján Ft Felelős: Csordás László polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Határidő: azonnal 20

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben