Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz"

Átírás

1 KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz

2 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Legal and administrational knowledge of nature protection 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 5.1. félévi össz óraszám: 30 óra 5.2. heti óraszám (nappali): 2 óra 6. Kreditérték: 2 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tanévenként mindkét félévre 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: 10. A tantárgy típusa: 11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási Intézet 12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Bukovics István 13. A tantárgy oktatói: Dr. Temesi Géza. 14. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a természet általános védelmének és kiemelt oltalmának hazai szakjogi és igazgatási alapismereteit tartalmazza. Átfogóan feldolgozza a természetvédelem meghatározóan törvényi szintű szabályozását, szakmai kiegészítésekkel, történeti visszapillantással és nemzetközi kitekintéssel. Tartalmazza a természethasznosító tevékenységek (természetgazdálkodás: erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, halgazdálkodás) természet általános védelmével összefüggő, és a természetvédelmi feladatok ellátásához szükséges szakjogi igazgatási ismeretanyagát. Hangsúlyos tartalma a tantárgynak a természet védelméhez kapcsolódó felelősségi formák, a közigazgatási jogi, szabálysértési, büntetőjogi és polgári jogi felelősség ismertetése, valamint a jellemző természetvédelmi jogsértések összefoglalása. 15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 15.1 Előadás címe: A természetvédelem fogalma, jogi szabályozása és alapfogalmai - fenntartható használat, a természetvédelem és a környezetvédelem fogalmának kifejtése; - történeti visszapillantás: területi és faji védelem, jogszabályok és főhatóságok ; - a természetvédelem jogi szabályozásának fejlődése;

3 - a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (Tvt.) szerkezete és részei; - a természetvédelem alapfogalmai a Tvt. alapján; - a védett természeti értékek kategóriái; - a védett természeti területek kategóriái Előadás címe: A természeti értékek és a természeti területek általános védelme és kiemelt oltalma (Tvt. II III. Rész alapján) - a természeti értékek és területek általános védelme; - tájvédelem; - a vadon élő élővilág általános védelme; - a természeti területek általános védelme; - az élőhelyek általános védelme; - a földtani természeti értékek általános védelme; - a védetté nyilvánítás, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma; - a védett természeti értékek és területek kategóriái és azok fogalma, meghatározása, kritériumai; - hazai adatok védett természeti értékeinkről; - védett természeti területi hazai adatok Előadás címe: Védett természeti területeink és értékeink, valamint az azokra vonatkozó főbb szabályok - védett természeti területeink; - védett természeti értékeink; - a védett természeti területek és értékek rendszerező csoportosítása; - a védett természeti területek megjelölése, hatósági táblák; - a védett természeti területekre vonatkozó főbb szabályok (Tvt. III. Rész alapján); - a védett természeti értékekre vonatkozó főbb szabályok (Tvt. III. Rész alapján); - a természetvédelmi kezelés Előadás címe: A természet védelmének tervezési és szervezeti rendszere - a természetvédelem tervezési rendszere (Tvt. IV. Rész alapján);

4 - a természetvédelem állami szervezete (Tvt. IV. Rész alapján); - a természetvédelmi igazgatás rendszere, országos és területi szervek; - a nemzeti parki igazgatóságok; - természetvédelmi kezelés és vagyonkezelés; - a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek; - az önkormányzatok természetvédelmi feladatai (Tvt. IV. rész alapján); - a nyilvánosság részvétele a természet védelmében (Tvt. IV. Rész alapján) Előadás címe: A természet védelmének tulajdoni és gazdasági alapjai, eljárásjogi szabályai és szankciói - a természet védelmének tulajdoni és gazdasági alapjai (Tvt. V. Rész alapján); - a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelése; - támogatások és kártalanítás; - a természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói (Tvt. VI. Rész alapján); - a Tvt. eljárási rendelkezései; - a természetvédelmi bírság; - a polgári jogi felelősség Előadás címe: Természetvédelmi őrzés - természetvédelmi őrök a világon; - természetvédelmi őrzés hazánkban történeti visszatekintés; - a természetvédelmi őrzés jogszabályi alapjai; - a Természetvédelmi Őrszolgálat szervezeti keretei és szervezetrendszere; - a Természetvédelmi Őrszolgálat feladatköre, tagjainak intézkedési jogosultságai és kötelessége, intézkedéstaktika; - állami és önkormányzati természetvédelmi őr, polgári természetőr; - gazdálkodók szakszemélyzeti vagyonőrzése; - magyarországi sajátosságok Előadás címe: Nemzetközi kitekintés, együttműködés, nemzetközi természetvédelmi egyezmények

5 - Európai Unió, uniós politikák (direktívák), Natura 2000 területek; - nemzetközi együttműködések, természetvédelmi egyezmények; - Ramsari Egyezmény; - Washingtoni Egyezmény; - Bonni Egyezmény; - Berni Egyezmény; - Rioi Egyezmény; - Világörökség Egyezmény; - Tájegyezmény; - Kárpátok Egyezmény Előadás címe: Természethasznosító tevékenységek - természethasznosító tevékenységek, természetgazdálkodás; - erdőgazdálkodás, erdőhasználat, erdővédelem; - erdők természetvédelme; - vadgazdálkodás, vadászat, vadvédelem; - halgazdálkodás, halászat horgászat; - a vadon élő állatfajok csoportosítása a hasznosíthatóság védettség szerint; - további természethasznosító tevékenységek (bányászat, turizmus stb.) Előadás címe: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (Etv.) - általános rendelkezések és fogalom-meghatározások (Etv. I. Fejezet alapján); - az erdő rendeltetése és az üzemmód (Etv. II. Fejezet alapján); - az erdőgazdálkodás tervszerűsége és engedélyezési rendszere (Etv. III. Fejezet alapján); - erdőtelepítés, erdőfelújítás, erdőnevelés, erdőszerkezet-átalakítás (Etv. IV-V. Fejezet alapján); - az erdőt károsító hatások elleni védekezés (Etv. VI. Fejezet alapján); - erdei haszonvételek, az erdő látogatása (Etv. VII. és IX. Fejezet alapján); - az erdészeti munkák szakmai irányítása, az erdő őrzése ( Etv. X. Fejezet alapján); - erdészeti igazgatás, erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság (Etv. XI XII. Fejezet alapján); - hazai erdőadatok.

6 15.10 Előadás címe: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény (Vtv.) - a vadászati jog és gyakorlása, a vadászterület és rendeltetése, a vad tulajdonjoga (Vtv. I. Fejezet alapján); - a vad és élőhelyének védelme (Vtv. II. Fejezet alapján); - vadászható állatfajok (vad) és vadászati idények; - a vadgazdálkodás, vadgazdálkodási tervek (Vtv. III. Fejezet alapján); - a vadászat, a vadász, vadászati eszközök, a vadászat rendje (Vtv. IV. Fejezet alapján); - vadkár, vadászati kár, a vad elpusztításával okozott kár (Vtv. V. Fejezet alapján); - vadgazdálkodási bírság, vadvédelmi bírság, vadászati igazgatás (Vtv. VI VII. Fejezet alapján); - vadgazdálkodási adatok Előadás címe: A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény (Hhtv.) - a halgazdálkodás, halászat, horgászat, halgazdálkodási vízterület és más fogalmak (Hhtv. I. Fejezet alapján); - a hal és élőhelyének általános védelme (Hhtv. II. Fejezet alapján); - a halgazdálkodási jog és átengedése, hatósági nyilvántartások, a horgászat és a halászat rendje, halfogásra jogosító okmányok, a halgazdálkodás tervszerűsége és a halászati őrzés (Hhtv. III. Fejezet alapján); - a halgazdálkodási igazgatás állami feladatai, halgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság (Hhtv. IV. Fejezet alapján); - halászati és horgászati adatok Előadás címe: A természet védelméhez kapcsolódó felelősségi formák - a természet védelméhez kapcsolódó felelősségi formák rendszerező áttekintése; - a természetvédelmi bírság (Tvt. alapján); - a közúti közlekedési bírság (Kktv. alapján); - a természet védelmével kapcsolatos további közigazgatási bírságok (Etv., Vtv., Hhtv. alapján); - a természetvédelemmel összefüggő szabálysértések (Szabstv. alapján); - a természetvédelemmel összefüggő bűncselekmények (Btk. alapján);

7 - polgári jogi felelősség; - hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés; - szabálysértési eljárás, büntetőeljárás Előadás címe: A természetvédelemmel kapcsolatos állampolgári magatartások, természetvédelem és gazdálkodás - a természet védelmével összefüggő tiltások és korlátozások; - gyakori jogsértések, jellemző problémák; - a természethasznosítással, gazdálkodással összefüggő problémák; - a természet őrzésének problémái és kihívásai; - a természetgazdálkodói vagyonőrzés, a gazdálkodói szakszemélyzet rendészeti feladatai; - állampolgári közreműködés a természet védelmében Előadás címe: A természetvédelemmel összefüggő törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek összefoglaló áttekintése - természetvédelmi jogszabályok; - a természetvédelmi őrzés jogszabályai; - erdészeti jogszabályok; - vadgazdálkodási vadászati jogszabályok; - halászati horgászati jogszabályok; - a természetvédelemmel összefüggő szabálysértési jogszabályok; - a természetvédelemmel összefüggő bűncselekmények jogi szabályozása; - a természetvédelemmel összefüggő közigazgatási bírságok jogi szabályozása; - a természetvédelem igazgatási rendszerének jogi szabályozása Előadás címe: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek - összefoglalás és konzultáció - a természetvédelem összefoglaló vázlata; - a természet általános védelme és kiemelt oltalma; - nemzetközi együttműködés és egyezmények;

8 - erdők természetvédelme; - vadgazdálkodással - vadászattal összefüggő természetvédelem; - halászattal horgászattal összefüggő természetvédelem; - természetvédelmi felelősségi rendszer és szankciók; - a természet őrzése. 16. Kompetenciák leírása: A speciális és interdiszciplináris ismereteket nyújtó tantárgy naprakész, természetvédelmi jogi és igazgatási alapozó, gyakorlatorientált ismeretanyagot dolgoz fel a tágabb értelemben vett természetvédelem szakterületéről. Ezek a szakjogi - igazgatási ismeretek szükségesek a természetvédelmi és az ahhoz kapcsolódó munkakörök, valamint a természet védelmével összefüggő jogsértésekkel, bűncselekményekkel foglalkozó rendészeti rendvédelmi, továbbá a katasztrófavédelmi munkakörök feladatainak ellátásához is. Nélkülözhetetlen a tantárgy nyújtotta ismeretanyag a természetvédelmi igazgatás (kormányzati szervek, hatóságok, területi szervek) terén dolgozók számára és különböző speciális rendvédelmi katasztrófavédelmi, jogi és más munkakörökben. Emeli a tantárgy abszolválása ezeken a szakterületeken, illetve szakirányokban elhelyezkedni kívánó hallgatók munkaerő-piaci esélyeit, segíti különösen a pályakezdők feladatellátását, elősegíti továbbá a diplomás szakemberek példamutatóan jogkövető magatartását a természet védelmével összefüggésben. 17. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: részvétel az előadásokon 18. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga 19. Vizsgakövetelmények: az előadás anyagának elsajátítása, a kötelező és az ajánlott irodalom ismerete. 20. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: a bemutatott ppt. előadások anyaga, Temesi Géza (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 118 pp Ajánlott irodalom: az előadásokban feldolgozott jogszabályok Egyéb információk:

9 Budapest, tantárgyfelelős

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új erdőtörvény Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti erdőprogram 2006-2015 A Nemzeti Erdőprogram egy országosan elfogadott, az ágazatok közötti tervezési folyamat eredményeként

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4. 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel [Vastag betűvel az 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.),

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Jog Helyzetkép A környezeti neveléssel foglalkozó legfontosabb jogszabályok

Jog Helyzetkép A környezeti neveléssel foglalkozó legfontosabb jogszabályok Jog A jog szerepe a környezeti nevelésben kettős. Egyrészről, mint fontos állami tevékenységet a jog szabályozza a környezeti nevelést, másrészről a jog bizonyos szabályai a környezeti nevelés fontos témakörét

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában,

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése.

A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése. 1. A tantárgy megnevezése: Agrárinformációs rendszerek Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A hazai Földügyi Információs rendszereknek, a földügyi adatvagyonnak bemutatása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben