DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI"

Átírás

1 DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI SZAKMAI NAP Székesfehérvár, november.27.

2 Vélemények, javaslatok az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény módosításához Az erdőgazdálkodási gyakorlat szempontjából a évi XXXVII. törvény módosításán túl szükségesnek tartjuk a törvény végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet és a további kapcsolódó rendeletek megújítását, módosítását is.

3 A javaslatok fontosabb része, koncepcionális lényege a következőkben foglalható össze: Egyszerűnek és egyértelműnek kell lennie; Ki kell zárnia a szubjektív értelmezés lehetőségét; Ne tartalmazzon indokolatlan terhet jelentő előírásokat; Ne legyen a gazdálkodói és a hatósági munkát nehezítő mértékben túlszabályozott;

4 Bírságokkal való fenyegetés helyett, inkább támogatásokkal ösztönözzön; Az erdőben, mint korlátozott tulajdonban gazdálkodók számára tegye lehetővé a közcélú feladatokhoz szükséges források elérését; Ne okozzon versenyhátrányt a piacon az állami erdőgazdálkodók számára sem;

5 Részletes javaslatok A Törvény céljainál prioritást kell kapjon a gazdálkodás Meghatározó fontosságú a tulajdonos hasznára és örömére történő erdőgazdálkodási szemlélet bevezetése

6 Az erdők fogalmánál a következő kategóriák határozhatók meg: Erdő Természetességi állapot szerint: természetes-, természetszerű-, származék-, átmeneti-, kultúrerdő, faültetvény Egyéb fás terület Az erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló terület (nyiladék, stb.) Az Egyéb fás területek közé kell sorolni valamennyi faültetvényt, valamint a szabad rendelkezésű erdőket.

7 A trv. a védett területek korlátozásait indokolatlanul kiterjeszti Natura2000 területekre is. Idegenhonosnak minősít számos hazánkban évszázadok óta tenyésző fafajt. Tiltja az ökoszisztémára veszélyt nem jelentő, jelentős gazdasági lehetőségeket hordozó fajok termesztésbe vonását.

8 Az őshonosságot a mezőgazdasági növények őshonossági kritériumaihoz hasonlóan években kell meghatározni. Be kell vezetni a meghonosodott kategóriát. Ne a természetességi kategóriák, hanem a rendeltetés legyen a meghatározó. (védelmi, közjóléti, gazdasági) Szükséges a természetvédelmi területek felülvizsgálatánál az ökoszisztéma megváltozásával arányosan a védettség szintjének csökkentése, esetleg növelése.

9 Kompenzáció nélkül kényszeríti az erdőgazdálkodókat üzemi szinten nem működő erdőkezelési eljárásokra. Az erdőfejújítási kötelezettség meghatározásánál az első kivitel elvégzésének minősüljön a megfelelő minőségben elvégzett erdősítési tevékenység, annak sikerességétől függetlenül. Az erdők felújításakor rugalmasabb előírásokat kell alkalmazni az un. befejezett erdőállapot elérésére, tekintetbe véve a gyorsan változó környezeti, termőhelyi viszonyokat.

10 ERDŐTERVEZÉS Az erdőtervezés nincs tekintettel az elmúlt évtizedek időjárás változására és ennek gazdálkodásra gyakorolt hatásaira. Beleavatkozik a tulajdon hasznosításának módjába, napi gyakorlatába. Az alapvető gazdálkodási ügyeket közcélként kezeli és kötelező előírásokat ad, pedig ezek a tulajdonos, az erdőgazdálkodó döntési jogkörébe tartoznak.

11 Az erdőgazdálkodó, az erdészeti szakirányító a kezelésében lévő erdők adattári adataihoz mindenkor szabadon elektronikusan és ingyenesen hozzáférhessen. Az erdőgazdálkodás gyakorlásának adminisztrációja a korábbinál egyszerűbb, elektronikusan hozzáférhető legyen. Az állami és magánerdők közötti védett erdők értékarányos cseréjével kapcsolatban további egyeztetések szükségesek. A haszonbérleti szerződéseknél az 51 %-os bérleti jogosultság kifüggesztés nélkül elvét kell alkalmazni.

12 Az erdészeti bírságtételek (EJA) körét általánosan szűkíteni kell és mértéküket jelentős mértékben csökkenteni szükséges. Ne a vétlen gazdálkodót, tulajdonost vonják felelősségre, ha ellopják az erdejét. Az erdőgazdálkodót túlzóan szankcionálja, nem tesz különbséget a gazdálkodói hiba és az erdőt szándékosan károsító személyek között.

13 A Körzeti erdőtervek vegyék figyelembe a termőhelyi feltételek utóbbi években történt romlását. Az erdőgazdálkodó csak ellentételezés mellett legyen kötelezhető a rendes gazdálkodás körét meghaladó közérdekű feladatokra. A nem vágásos üzemmódok bevezetésének ütemezése legyen rugalmasabb. Az erdő természetvédelmi elsődleges rendeltetése esetén is legyen adható továbbiként gazdasági rendeltetés, a Natura 2000 ne legyen önálló rendeltetés.

14 Erdő mélyén

15 VADÁSZATI TÖRVÉNY Vélemények és javaslatok a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló1996. évi LV. törvény módosításához A törvény elsősorban a vadgazdálkodásról és csak azt követően a vadászatról szóljon. A jelenlegi jogi helyzet röviden az, hogy az én magánbirtokomon károsít az állam vadja, aminek vadászata más passziója és haszna. Hasonlóképp fontos, hogy a tulajdonos, gazdálkodó dönthesse el a terület hasznosításának prioritását.

16 VADÁSZATI TÖRVÉNY Vadászterületnek nem minősülő területek részletes meghatározása. Lakott terület, utak, vasutak által közbezárt rész stb. A vadászterület határának meghatározása. (a tulajdonosok, gazdálkodók érdekeinek figyelembe vételével) A vadászterület minimális nagysága. (100 HA?, 3000 HA?) A vadászati tevékenységet ténylegesen gyakorló földtulajdonosok közössége valamilyen jogi személyiséggel rendelkező formában működjön A vadászterület kialakításának felülvizsgálatát a tulajdonosok egyharmada egyezségi úton bármikor kezdeményezhesse Haszonbérleti ciklus. A tulajdonosi közösség állapítsa meg.

17 VADÁSZATI TÖRVÉNY VADKÁRCSÖKKENTÉS Felül kell vizsgálni gímszarvas, dámszarvas és a vaddisznó esetében a vadászati módokat és idényeket. Tovább kell emelni az éves lelövési előírásokat A kártérítés mértéke 5% maradjon. A nagy vadászterülettel rendelkező vadgazdálkodók intenzívebben lőjék a vaddisznót és a szarvast A fenti állománycsökkentési programhoz az Országos Vadgazdálkodási Adattár rendelkezik körzeti és vadászterület szintű adatokkal, több évre szóló lelövési akciótervet tud készíteni.

18 Vadkárcsökkentés

19 VADÁSZATI TÖRVÉNY VADKÁRBECSLÉS A vadkár pénzbeli mértékének korrekt megállapításához ki kell dolgozni egy egységes eljárási rendet, protokollt, vadkárbecslési útmutatót. Nagyon konkrétan meg kell határozni a kárelhárítás, megelőzés során, úgy a föld tulajdonos, földhasználó mint a vadászatra jogosult kötelességeit és konkrét teendőit. A térítendő kár nagyságrendjét, a kármegosztás mértékét a felróhatóság arányában kellene megállapítani.

20 VADÁSZATI TÖRVÉNY A földtulajdonos-, földhasználó és a vadászatra jogosult közötti együttműködési kötelezettség jogszabályi előírása szükséges. A védett és fokozottan védett állatfajok kártétele A vad-gépjármű ütközések esetére a járműtulajdonosoknak kötelezően kellene kiegészítő biztosítást kötni. A belterületi vadkárokat megelőző vadmentesítés feladataira a vadászati hatóság által felügyelt, speciális egységet javasolt létrehozni.

21 VADÁSZATI TÖRVÉNY Vadászatra jogosulttól szakmailag független hivatásos vadász alkalmazása. A vadászatra jogosultnak minden befejezett háromezer hektár után legyen kötelező egy fő főállású hivatásos vadászt alkalmazni.

22 Köszönöm a figyelmet

23 Köszönöm a figyelmet! elérhetőségek: Budapest Fehérvári út

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról Környezet- és természetvédő szervezetek véleménye, és javaslatai Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról szóló kormány előterjesztésről (A vélményezés az FVM által kiadott,

Részletesebben

A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért

A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért Hegyes Péter * 1. Bevezetés tanulmány célja a vadászati jog jogosultja tekintetében szabályozott, a vadon élő állatok

Részletesebben

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új erdőtörvény Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti erdőprogram 2006-2015 A Nemzeti Erdőprogram egy országosan elfogadott, az ágazatok közötti tervezési folyamat eredményeként

Részletesebben

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója A vadászat az emberiség kialakulásával egyidős, a vadgazdálkodás azonban a társadalmi fejlődés kapcsán kialakult olyan tudatos természetfenntartó tevékenység,

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

1. A Ptk. rendelkezése, cselekvési lehetőségek az új jogi helyzetben

1. A Ptk. rendelkezése, cselekvési lehetőségek az új jogi helyzetben A vadászható állat által okozott károkért fennálló felelősségi szabályok és azok lehetséges értelmezési lehetőségei. A vadászatra jogosult tevékenységére vonatkozó jogszabályok ismertetése - Dr. Hevesi

Részletesebben

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: dr. Tóth Annamária Pécs, 2014. január 6. Bevezetés A hazai vadon élő vadászható állatfajok védelme

Részletesebben

2. A magyar magán-erdőgazdálkodás erdővagyonának bemutatása

2. A magyar magán-erdőgazdálkodás erdővagyonának bemutatása 1. Bevezetés A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézete által működtetett Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat a 2003. évben elindította az első tényleges adatgyűjtését. Ez a jelentés

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései Az alföldi erdők jelentősége és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben c. rendezvény Bugac, 2015. június 2. EMVA Stratégiai Főosztály

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok hatósági eljárások előadó: Pintér Csaba igazgató Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló Vélemény az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló tervezethez (KvVM/KJKF/449/2008) Összeállították: - Tripolszky

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben