TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv A tantárgy megnevezése (angolul):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv A tantárgy megnevezése (angolul): Technical foreign language (Immigration) A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Rendészeti igazgatási szak, Migrációs szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 1. össz óraszám: 1. Nappali munkarend: Levelező munkarend: heti óraszám nappali munkarend: 2 6. Kreditérték: 0 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi félév 8. Az oktatás nyelve: angol-német-francia-orosz 9. Előtanulmányi kötelezettségek: Migrációs szaknyelv A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna, központvezető 12. A tantárgy oktatói: Artner Ramóna - német Ilosvay Lívia - német Károsi Zoltánné - angol Makai András - angol Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna - francia Sibalinné Dr. Fekete Katalin - orosz Szűcs Gáborné dr. - német, orosz Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna - angol Ürmösné Simon Gabriella angol 13. A tantárgy szakmai tartalma A Migrációs szaknyelv 3. c. tantárgy oktatásának célja az általános idegen nyelvi tudásra épülő állampolgársági, idegenrendészeti, menekültügyi, migrációs,

2 okmányismereti szaknyelvi ismeretanyag elsajátítása, a kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése angol, német, francia, valamint orosz nyelven. A szaknyelvi oktatás során a hallgatók megismerkednek a fenti szakterületeken használatos szakterminológiával, elsajátítják a különféle szakmai kontextusokban, kommunikációs körülményekben, nyelvhasználati színtereken és helyzetekben előforduló -írásbeli és szóbeli- szaknyelvhasználati változatokat. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A nyelvi képzés keretén belül az alábbi főbb témaköröket dolgozzuk fel időarányosan: 1. Állampolgárság, honosítás, visszahonosítás 2. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tevékenysége 3. Idegenrendészet, vízumpolitika 4. Külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban 5. Menekültügy az EU-ban és Magyarországon (jogszabályok, eljárások, szervezetek, nemzetközi együttműködés) 6. Migrációs folyamatok tendenciái, sajátosságai, migrációs informatikai rendszerek 7. Okmányok előállítása, ellenőrzése 8. Schengeni térség, a SIS és a nemzeti SIRENE irodák 15. Kompetenciák leírása: A nyelvi képzés célja az állampolgársági, idegenrendészeti, menekültügyi, migrációs, okmányismereti szaknyelvi ismeretanyagnak, az adott szakterületek kommunikációs körülményeiben, nyelvhasználati színtereiben, szakmai kontextusaiban használandó szakterminológiának elsajátítása, a szakmai nyelvhasználati képességek és készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség), valamint a kommunikatív nyelvi kompetenciák (grammatikai, lexikai, fonológiai, szemantikai, szociolingvisztikai, pragmatikai, stratégiai, diskurzív, stb.) fejlesztése, azok általános és szakmai kontextusokban, szituációkban, témákban, szövegtípusokban és feladatokban való alkalmazása. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Valamennyi félév végén a Neptun rendszerben történő aláírás megadásának kritériumát képezi az előírt tananyag megfelelő szintű elsajátításán kívül a nyelvórákon való

3 folyamatos, aktív részvétel. A kontakt órákon az oktató tanár folyamatosan felméri szóban és írásban a tananyag elsajátításának fokát, és nem kielégítő eredmény esetén pótfeladatokkal látja el a hallgatót, aminek teljesítését szigorúan és pontosan ellenőrzi. A félévenként íratott minimum 2 zárthelyi dolgozat megírása valamennyi hallgató számára kötelező, a meg nem írt zárthelyi dolgozatok a 13. hétig pótolhatók. A félév során az oktató tanár által megszabott feladatok, zárthelyi dolgozatok, beszámolók, prezentációk teljesítésének megfelelési küszöbe angol, német és francia nyelvből 60%, orosz nyelvből 50%, mivel ebből a nyelvből csak kezdő csoportok indulnak. Ha a hiányzások száma meghaladja az összóraszám 20%-át, a hallgató a félév elfogadásáért beszámolni köteles. Ellenkező esetben a hallgató nem kaphat aláírást. 17. Az értékelés módszere: A tananyagban foglalt ismeretanyag elsajátításának mértékét a kontakt órákon végzett állandó szóbeli és írásbeli számonkérés, valamint a következetes, minden részletre kiterjedő ellenőrzés mellett félévenként minimum 2 zárthelyi dolgozatban mérjük. 18. Vizsgakövetelmények: kritérium tantárgy (A) Az utolsó félév végén az aláírás megszerzésének feltétele a csoport szintjétől függően az alapszintű B1, a középszintű B2 vagy a felsőszintű C1 nyelvvizsga követelményszintjének megfelelő, s a szakmai tananyag tartalmához igazodó szóbeli és írásbeli beszámoló. 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Angol Charles Boyle & Ileana Chersan: English for Law Enforcement, Oxford, Macmillan Makai - Tolnai - Borszéki: Crime Today I-II., Budapest, RTF Nyomda, Simon: Angol szakmai témakörök a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, Rejtjel Kiadó, Budapest, Makai - Popova -Zentai - Borszéki: Crime on Video, Rejtjel Kiadó, Budapest, Kiss - Makai: Crime on Tape. Rejtjel Kiadó, Budapest, Borszéki: Border Line, Budapest, RTF Nyomda, Budapest, Borszéki Judit: Crime and Justice , Budapest, RTF Nyomda, 2011.

4 Német Fachtextsammlung Polizei, RTF német szakcsoport, Budapest, RTF Nyomda, Gemeinsam gegen die Kriminalität, RTF német szakcsoport, Budapest, RTF Nyomda, Artner Ramona - Balogh Mária - Ilosvay Lívia-Szűcs Gáborné dr.: Fachsprache für Polizeiwesen und Sicherheitsmanagement B1., Budapest, RTF Nyomda, Francia Mátételkiné Dr. Holló Magdolna: Manuel de français de spécialité, Budapest, RTF Nyomda, Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna - Dr. Olasz György: Manuel de français pour policiers, (Rendvédelmi/biztonsági francia szaknyelvi tankönyv) Budapest, RTF Nyomda, Orosz Pereczes István - Szabó Szvetlána - Szűcs Gáborné dr.: Orosz nyelvi bűnügyi tansegédlet, Budapest, RTF Nyomda, Szűcs Gáborné dr. - Sibalinné Fekete Katalin: Orosz nyelvi szakmai szituációk B1 szintre, Budapest, RTF Nyomda, Ajánlott irodalom: Angol Német Francia ESP for Public Administration and Police Officers ESP Files, Budapest, angol szakcsoport, Tempus, Budapest, RTF Nyomda, Tolnai Lászlóné: Crime Prevention and Safety, Rejtjel Kiadó, Budapest, Polizeiwesen in Bild und Wort, RTF német szakcsoport, Budapest, RFT Nyomda, Birkás Lászlóné - Koloszárné Vadász Zsuzsa - Menyhárt Józsefné - Szűcs Gáborné dr. Szabó Rezsőné: Grenzschutz in Bild und Wort, Budapest, RTF Nyomda, Mátételkiné Dr. Holló Magdolna: Recueil de textes de français de spécialité, Budapest, RTF Nyomda, Mátételkiné Dr. Holló Magdolna: Feladatgyűjtemény, Budapest, RTF Nyomda, 2004.

5 Orosz Szűcs Gáborné - Sibalinné Fekete Katalin: Tansegédlet szakmai szituációkhoz orosz nyelvből kezdőknek, Budapest, RTF Nyomda, Budapest, január 22. Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna tantárgyfelelős

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető

Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető Curriculum Vitae SZEMÉLYI ADATOK Név Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna Lánykori név Kabók Zsuzsanna Születési hely, idő Szeged, 1953.02.23. Munkahely Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi

Részletesebben

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Alap- és osztatlan képzések (nappali, levelező és távoktatás munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Tartalomjegyzék Alapképzés

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben